Download  Print this page

Electrolux ESF 6550ROW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ESF 6550ROW
ESF 6550ROX
................................................ .............................................
EN DISHWASHER
KK ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНА
USER MANUAL
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
НҰСҚАУЛАРЫ
2
18

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux ESF 6550ROW

  Summary of Contents for Electrolux ESF 6550ROW

 • Page 1 ..................... ESF 6550ROW EN DISHWASHER USER MANUAL ESF 6550ROX KK ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНА ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРЫ...
 • Page 2: Table Of Contents

  www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS ..........3 2.
 • Page 3: Safety Instructions

  ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Before the installation and use of the ap- • Do not use multi-plug adapters and ex- pliance, carefully read the supplied in- tension cables. structions. The manufacturer is not re- • Make sure not to cause damage to the sponsible if an incorrect installation and mains plug and to the mains cable.
 • Page 4 www.electrolux.com • Do not drink and play with the water in 1.3 Use the appliance. • This appliance is intended to be used in • Do not remove the dishes from the ap- household and similar applications such pliance until the programme is comple- ted.
 • Page 5: Product Description

  ENGLISH 2. PRODUCT DESCRIPTION Worktop Water hardness dial Upper spray arm Rinse aid dispenser Lower spray arm Detergent dispenser Filters Cutlery basket Rating plate Lower basket Salt container Upper basket...
 • Page 6: Control Panel

  www.electrolux.com 3. CONTROL PANEL Auto Off 3 sec AutoFlex Intensive Glass Care Quick Plus Rinse & Hold EnergySaver Multitab MyFavourite Save Reset 50º 45º-70º 70º 45º 60º MyFavourite Program Delay Start Option On/off button Delay button Program button Start button Programme indicators Indicators Display...
 • Page 7: Consumption Values

  ENGLISH Programme Degree of soil Programme Options Type of load phases Prewash EnergySaver Crockery, cutlery, Wash from 45 °C to pots and pans 70 °C Rinses Heavy soil Prewash EnergySaver Crockery, cutlery, Wash 70 °C pots and pans Rinses Normal or light soil Wash 45 °C EnergySaver Delicate crockery...
 • Page 8: Options

  www.electrolux.com 5. OPTIONS Activate or deactivate the options use separately detergent, rinse aid before the start of a programme. and dishwasher salt, do these steps: You cannot activate or deactivate 1. Deactivate the Multitab option. the options while a programme 2.
 • Page 9: Before First Use

  ENGLISH 5.4 Acoustic signals dicators start to flash. The acoustic signals operate when the appliance has a malfunction or when the 4. Press Delay. adjustment of the level of the water soft- • The programme indicators ener occurs. It is not possible to deacti- go off.
 • Page 10: Manual Adjustment

  10 www.electrolux.com Water softener Water hardness adjustment German French mmol/l Clarke Manual Elec- degrees degrees degrees tronic (°dH) (°fH) 15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 4 - 10 7 - 18...
 • Page 11: Daily Use

  ENGLISH 6.2 Filling the salt container Turn the cap counterclockwise and open the salt container. Put 1 litre of water in the salt contain- er (only for the first time). Fill the salt container with dishwasher salt. Remove the salt around the opening of the salt container.
 • Page 12: Setting/Starting Programme

  12 www.electrolux.com 7.1 Using the detergent Press the release button (B) to open the lid (C). Put the detergent in the compartment (A) . If the programme has a prewash phase, put a small quantity of deter- gent on the inner part of the appli- ance door.
 • Page 13: Hints And Tips

  ENGLISH The cancelling of the delay start • The indicator of the programme contin- cancels also the set options (ex- ues to stay on. cept Multitab). Make sure, before 1. Press the on/off button or wait for the you press Start, to set the op- Auto Off function to automatically de- tions again.
 • Page 14: Care And Cleaning

  14 www.electrolux.com • Make sure that glasses do not touch • The filters are clean and correctly instal- other glasses. led. • Put the small items in the cutlery bas- • The spray arms are not clogged. ket. • The position of the items in the baskets •...
 • Page 15: Troubleshooting

  ENGLISH Assemble the filter (A) and put it into position in filter (B). Turn it clockwise until it locks. An incorrect position of the filters can cause bad washing results and damage to the appliance. Only use neutral detergents. Do not use 9.2 Cleaning the spray arms abrasive products, abrasive cleaning pads Do not remove the spray arms.
 • Page 16 16 www.electrolux.com Problem Possible solution Make sure that the pressure of the water sup- ply is not too low. For this information, con- tact your local water authority. Make sure that the water tap is not clogged. Make sure that the filter in the inlet hose is not clogged.
 • Page 17: Technical Information

  ENGLISH 6. Press the on/off button to deactivate 7. Adjust the released quantity of rinse the appliance and to confirm the set- aid. ting. 8. Fill the rinse aid dispenser. 11. TECHNICAL INFORMATION Dimensions Width / Height / Depth (mm) 596 / 850 / 610 Electrical connection Refer to the rating plate.
 • Page 18 18 www.electrolux.com МАЗМҰНЫ 1. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ ............19 2.
 • Page 19: Қауіпсіздік Нұсқаулары

  ҚАЗАҚ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында • Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып қажет. шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен • Техникалық ақпарат тақтайшасындағы дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам электр параметрлерінің электр желісіндегі жарақат алса және ақаулық орын алса параметрлерге...
 • Page 20 20 www.electrolux.com Назарыңызда болсын! • Ашық тұрған есікке отырмаңыз немесе Қатерлі кернеу. үстіне шықпаңыз. • Егер су құятын түтік бүлінсе, ашаны дереу • Ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш розеткадан суырыңыз. Су құятын түтікті заттар қауіпті. Жуғыш заттың орамында ауыстыру үшін Қызмет көрсету орталығына көрсетілетін...
 • Page 21: Бұйым Сипаттамасы

  ҚАЗАҚ 2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ Жұмыс алаңы Су кермектігі тетігі Үстіңгі бүріккіш түтік Шайғыш зат үлестіргіші Астыңғы бүріккіш түтік Жуғыш зат үлестіргіші Сүзгілер Ас құралдары себеті Техникалық ақпарат тақтайшасы Астыңғы себет Тұз сауыты Үстіңгі себет...
 • Page 22: Басқару Панелі

  22 www.electrolux.com 3. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ Auto Off 3 sec AutoFlex Intensive Glass Care Quick Plus Rinse & Hold EnergySaver Multitab MyFavourite Save Reset 50º 45º-70º 70º 45º 60º MyFavourite Program Delay Start Option Қосу/сөндіру түймешігі Delay түймешігі Program түймешігі Start түймешігі Бағдарлама...
 • Page 23 ҚАЗАҚ Бағдарлама Ластану дәрежесі Бағдарлама Функциялар Кірдің түрі циклдар Барлығы Алғашқы жуу EnergySaver Фарфор ыдыс, ас Жуу 45 °C градустан 70 құралдары, °C дейін кәстрөлдер мен Шаю циклдары табалар Құрғату Қатты ластанған Алғашқы жуу EnergySaver Фарфор ыдыс, ас Жуу 70 °C құралдары, Шаю...
 • Page 24: Функциялар

  24 www.electrolux.com Сынақ институттарына арналған ақпарат Сынақ өткізуге қажетті ақпараттар туралы хабарларды мына эл.поштаға жолдаңыз. info.test@dishwasher-production.com Техникалық ақпарат тақтайшасындағы құрылғының нөмірін (PNC) жазып қойыңыз. 5. ФУНКЦИЯЛАР Параметрлерді бағдарламаны Егер аралас таблетканы қолдануды бастамай тұрып іске қосыңыз немесе тоқтатсаңыз, жуғыш зат, шайғыш зат мен сөндіріңіз.
 • Page 25: Бірінші Қолданғанға Дейін

  ҚАЗАҚ MyFavourite бағдарламасын қалай орнату 3. Delay және Start түймешіктерін керек және индикаторлары 1. Program түймешігін MyFavourite жыпылықтай бастағанша бірге басып бағдарламасына қатысты индикаторлар ұстап тұрыңыз. мен функциялар көрінгенше басып ұстап 4. Delay түймешігін басыңыз. тұрыңыз • және • Бейнебетте бағдарламаның ұзақтығы бағдарламаларының...
 • Page 26 26 www.electrolux.com Су жұмсартқыш Су қысымы реттеу Германия Франция ммоль/л Кларк Қолдан Электр градусы градусы градусы онды (°dH) (°fH) тәсілме н 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 23 - 28 40 - 50...
 • Page 27: Әркүндік Қолдану

  ҚАЗАҚ 6.2 Тұз сауытын толтыру Тұз сауытының қақпағын сағат тілінің бағытына қарсы бұрап ашыңыз. Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз (ең алғаш қолданғанда ғана). Тұз сауытына ыдыс жуғыш машина тұзынан салыңыз. Тұз сауытының ернеуіндегі тұзды тазалаңыз. Тұз сауытының қақпағын сағат тілінің бағытымен...
 • Page 28: Auto Off

  28 www.electrolux.com 7.1 Жуғыш затты қолдану (B) босату түймешігін басып, қақпақты (C) ашыңыз. Жуғыш затты (A) бөлігіне салыңыз. Бағдарламаның алдын ала жуу циклы болса, құрылғы есігінің ішкі бөліміне жуғыш заттан аздап салыңыз. Жуғыш таблеткаларды қолдансаңыз, оларды жуғыш зат үлестіргішіне (A) салыңыз.
 • Page 29: Ақыл-Кеңес

  ҚАЗАҚ Кешіктіріп бастау функциясын • Цикл индикаторлары сөнеді. біржола тоқтатқан кезде орнатылған • Бағдарламаның индикаторы функциялар да (Multitab жыпылықтауын жалғастырады. функциясынан басқа) біржола 1. Қосу/сөндіру түймешігін басыңыз немесе тоқтайды. Start түймешігін баспай Auto Off функциясының құрылғыны тұрып функциялардың қайта автоматты түрде сөндіруін күтіңіз. орнатылғанына...
 • Page 30: Күту Менен Тазалау

  30 www.electrolux.com 8.4 Бағдарламаны бастау алдында • Күйіп жабысып қалған тағамды оңай тазалау үшін кәстрөлдер мен табаларды Мынаны ескеріңіз: құрылғыға салмай тұрып, суға салып жібітіңіз. • Сүзгілердің таза екенін және орнатылып тұрғанын. • Шұңғыл ыдыстардың (мысалы, кесе, стакан және кәстрөл) аузын төмен қаратып •...
 • Page 31: Ақаулықты Түзету

  ҚАЗАҚ (A) сүзгісін бөлу үшін, (A1) және (A2) бөліктерін ажыратыңыз. (B) сүзгісін алыңыз. Сүзгілерді сумен жуыңыз. (B) сүзгісін әдепкі орнына салыңыз. Сүзгінің екі бағыттағыштың (C) астына дұрыс кірігіп орналасқанына көз жеткізіңіз. (A) сүзгісін құрастырып, (B) сүзгісіндегі орнына қойыңыз. Сырт етіп орнына түскенше...
 • Page 32 32 www.electrolux.com Ақаулық Ықтимал шешімі Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз. Бағдарлама басталмай тұр. Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз. Start түймешігін басыңыз. Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны ажыратыңыз немесе кері санақ аяқталғанша күтіңіз. Құрылғыға су құйылмай тұр. Су...
 • Page 33: Техникалық Ақпарат

  ҚАЗАҚ 10.2 Шайғыш зат үлестіргішін іске • бағдарламасының индикаторы жыпылықтауын қосу жалғастырады. Multitab функциясы іске қосылған кезде ғана • Бейнебетте ағымдық параметр шайғыш зат үлестіргішін қосуға болады. көрсетіледі. 1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру Шайғыш зат үлестіргіші түймешігін басыңыз. сөндірулі 2.
 • Page 34 34 www.electrolux.com өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды хабарласыңыз. тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына...
 • Page 35 ҚАЗАҚ...
 • Page 36 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Esf 6550roxEsf 6550rox