Uputstvo za korisnike
ThinkPad X1 i X1 Hybrid

Advertising

   Also See for Lenovo ThinkPad X1

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X1

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X1

 • Page 1

  Uputstvo za korisnike ThinkPad X1 i X1 Hybrid...

 • Page 2

  • Dodatak C “Obaveštenja” na stranici 159 Uputstvo za bezbednost i garanciju, kao i Regulatory Notice, objavljeni su na veb lokaciji. Da biste ih pročitali, posetite lokaciju http://www.lenovo.com/support, a zatim kliknite na User Guides & Manuals (Korisnička uputstva i priručnici).

 • Page 3: Table Of Contents

  Fingerprint Software... Poglavlje 3. Vi i računar ..51 Lenovo Solution Center ..Pristupačnost i udobnost ..

 • Page 4: Table Of Contents

  Sigurnost hard diska ... . Pre nego što počnete ..Podešavanje sigurnosnog čipa ..Instaliranje operativnog sistema Windows 7 .

 • Page 5: Table Of Contents

  Koreji ....Poglavlje 11. Pristup podršci..Izjava za japansku VCCI klasu B ..Pre nego što kontaktirate Lenovo ..Japanska izjava o usaglašenosti za proizvode Registrovanje računara .

 • Page 6

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 7

  štampača ili bilo kog drugog elektronskog uređaja tako da niko ne može da po njima gazi, da se o njih saplete, tako da ne budu priklješteni računarom niti drugim stvarima, tj. tako da ni na jedan način ne budu podložni uticajima koji mogu ometati rad računara. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 8

  Informacije u ovom dokumentu ne menjaju uslove kupovnog ugovora ® ili Lenovo ograničene garancije. Da biste dobili više informacija, pogledajte “Bezbednosne informacije” u publikaciji Uputstvo za bezbednost i garanciju koje ste dobili uz računar.

 • Page 9: Servisiranje I Nadogradnja

  Napomena: Ako primetite znake ovakvog stanja kod proizvoda (kao što je kabl za napajanje) koji nije proizveden za niti od strane kompanije Lenovo, prestanite da koristite taj proizvod dok se ne obratite proizvođaču za dalja uputstva ili dok ne dobijete odgovarajuću zamenu.

 • Page 10

  Zamenljivi delovi odobreni za zamenu od strane korisnika nazivaju se Korisnički zamenljive jedinice ili KZJ. Lenovo obezbeđuje dokumentaciju sa uputstvima o tome kada je pogodno da korisnici instaliraju ili zamenjuju KZJ. Morate pažljivo pratiti sva uputstva kada instalirate ili menjate delove.

 • Page 11

  Nikada ne preopterećujte ove uređaje. Ako se koriste naponske spojnice, opterećenje ne bi smelo preći granicu naponskih spojnica. Za više informacija o naponskim opterećenjima, naponskim zahtevima ili ulaznim vrednostima obratite se električaru. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 12

  Utikači i utičnice OPASNOST Ako utičnica koju želite da koristite sa računarskom opremom izgleda oštećeno ili kao da ju je nagrizla korozija, nemojte je koristiti dok je ne zameni kvalifikovani električar. Nemojte savijati niti modifikovati utikač. Ako je utikač oštećen, obratite se proizvođaču kako biste nabavili zamenu.

 • Page 13

  Proizvodi koji sadrže mangan-dioksidske litijumske dugmaste ćelijske baterije mogu sadržati perhlorat. Perhloratni materijal - može zahtevati specijalno rukovanje. Pogledajte veb lokaciju www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Napomena o ugrađenim punjivim baterijama OPASNOST Ne pokušavajte da zamenite unutrašnje punjive litijum-jonske baterije. Kontaktirajte Lenovo podršku kako biste obezbedili fabričku zamenu. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 14

  Nemojte pokušavati da rastavite ili menjate opcionalan spoljni komplet punjive pljosnate baterije. Ako to uradite, može doći do eksplozije ili do curenja tečnosti iz kompleta baterija. Komplet baterija koji nije preporučila kompanija Lenovo kao i rastavljen ili izmenjen komplet baterija nije pokriven garancijom.

 • Page 15

  • Nemojte blokirati niti zatvarati otvore za ventilaciju. • Nemojte raditi na računaru na mekom nameštaju, jer to može povećati rizik od pregrevanja. • Temperatura vazduha koja ulazi u računar ne bi trebalo da prelazi 35°C (95°F). © Copyright Lenovo 2011 xiii...

 • Page 16

  Bezbednosne informacije o električnoj struji OPASNOST Električna struja iz kablova za napajanje, telefonskih kablova i kablova za komunikaciju je opasna. Postupite na sledeći način da biste izbegli mogućnost da dođe do strujnog udara: • Nemojte koristiti računar za vreme oluja sa grmljavinom. •...

 • Page 17

  75 mV. Korišćenje slušalica koje nisu u saglasnosti sa EN 50332-2 može biti opasno zbog visokog nivoa zvučnog pritiska. Ako ste uz Lenovo računar dobili slušalice ili bubice, kombinacija slušalica ili bubica i računara već je u saglasnosti sa specifikacijama EN 50332-1. Ako koristite druge slušalice ili bubice, proverite da li su u saglasnosti sa EN 50332-1 (ograničavajuće vrednosti klauzule 6.5).

 • Page 18

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 19: Poglavlje 1. Pregled Proizvoda, Indikatora

  “Prikaz spreda” na stranici 2 • “Pogled s desne strane” na stranici 4 • “Prikaz sa leve strane” na stranici 5 • “Prikaz otpozadi” na stranici 7 • “Prikaz odozdo” na stranici 6 • “Indikatori statusa” na stranici 9 © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 20: Prikaz Spreda

  TrackPoint pokazivač Priključak za nadogradnju memorije Ilustracija 1. Prikaz spreda modela ThinkPad X1 UltraConnect bežične antene Ugrađene antene za bežičnu komunikaciju smeštene su na gornjoj levoj i gornjoj desnoj ivici ekrana. Položaje svake od antena možete pronaći u odeljku “Položaj UltraConnect bežične antene” na stranici 150.

 • Page 21

  Ekran računara Ekran visoke rezolucije sa tankim filmom tranzistora (TFT) pruža jasnu i izvanrednu grafiku i tekst. Za detalje pogledajte uputstva u poglavlju “Promena postavki ekrana” na stranici 43. Ugrađeni mikrofon Ugrađeni mikrofon registruje zvuke i glas kada se koristi sa programima koji služe za obradu zvuka. Indikatori statusa sistema Vaš...

 • Page 22: Pogled S Desne Strane

  Kapacitet memorije u računaru može se povećati instaliranjem memorijskog modula u memorijsko ležište. Memorijski moduli su dostupni kao opcije. Pogled s desne strane 4-u-1 čitač medijskih kartica Ugrađeni stereo zvučnici (desni) Prekidač bežičnog radija Ilustracija 2. Prikaz modela ThinkPad X1 sa desne strane Uputstvo za korisnike...

 • Page 23: Prikaz Sa Leve Strane

  USB konektor (levi) Kombinovani audio priključak Otvori za ventilator Ilustracija 3. Prikaz modela ThinkPad X1 sa leve strane Ugrađeni stereo zvučnik (levi) Stereo zvučnici su ugrađeni u računar. Za detalje pogledajte uputstva u poglavlju “Dugmad za jačinu i isključivanje zvuka” na stranici 26.

 • Page 24: Prikaz Odozdo

  Više detalja možete pronaći u odeljku “Active Protection System” na stranici 18. Lenovo tehnologija stalno napreduje da bi vam pružila najbolje konstruisane sisteme pa su neki modeli opremljeni solid state uređajem za skladištenje podataka. Ova najnovija tehnologija omogućava da prenosni računari budu lakši i brži.

 • Page 25: Prikaz Otpozadi

  Instaliranjem pljosnate baterije možete produžiti vreme upotrebe računara. Za više informacija pogledajte “ThinkPad Battery 39+ (6-ćelijska pljosnata baterija)” na stranici 93. Pljosnate baterije su dostupne kao opcija i možete ih kupiti od kompanije Lenovo. Pogledajte “Pronalaženje ThinkPad opcija” na stranici 93.

 • Page 26

  Možete da kupite Lenovo sigurnosnu lančanu bravu, prečnika 15 mm, koja odgovara ovoj ključaonici. Za više informacija pogledajte “Pronalaženje ThinkPad opcija” na stranici 93. Utičnica Kabl ispravljača za struju povezuje se sa utičnicom računara kako bi se omogućilo napajanje računara i punjenje baterije.

 • Page 27: Indikatori Statusa

  Status povezivanja sa mrežom pokazuju dva indikatora sa leve i desne strane iznad priključka. Kada je računar povezan sa LAN mrežom i veza sa njom je dostupna, gornji levi indikator svetli zeleno. Kada se vrši prenos podataka, gornji desni indikator treperi žutom svetlošću. OPASNOST Da biste izbegli mogućnost da dođe do električnog šoka, nemojte povezivati telefonski kabl sa Eternet priključkom.

 • Page 28

  Značenje indikatora je sledeće: • Zeleno svetlo: Ispravljač za struju je priključen. • Ne svetli: Ispravljač za struju nije priključen. Računar poseduje indikatore statusa koji prikazuju režim rada računara (režim spavanja, hibernacije ili uobičajen) i status napunjenosti baterije. Na sledećoj ilustraciji prikazan je položaj i značenje indikatora: Indikator režima spavanja •...

 • Page 29: Pronalaženje Važnih Informacija O Proizvodu, Tip Mašine I Oznaka Modela

  FCC ID-om i IC certifikatom i Windows certifikat o autentičnosti. Tip mašine i oznaka modela Tip mašine i oznaka modela identifikuju računar. Ako se obratite za pomoć kompaniji Lenovo, informacije o tipu mašine i broju modela omogućavaju tehničarima za podršku da identifikuju računar i pruže uslugu najvišeg nivoa.

 • Page 30: Certifikata

  Nalepnica sa FCC ID brojem i IC brojem certifikata FCC ID broj ili IC broj certifikata za PCI Express Mini karticu nisu prikazani na kućištu računara. Nalepnica sa FCC ID brojem i IC brojem certifikata zalepljena je na karticu ugrađenu u utor za Mini PCI Express karticu na računaru.

 • Page 31: Nalepnica Sa Certifikatom O Autentičnosti, Karakteristike

  U slučaju da integrisana bežična PCI Express Mini kartica nije prethodno ugrađena u računar, to možete sami da uradite. Da biste to uradili, postupite na sledeći način “Zamena PCI Express Mini kartice za bežičnu LAN/WiMAX vezu” na stranici 83 ili “Ugradnja i zamena PCI Express Mini kartice za bežičnu WAN vezu” na stranici 85.

 • Page 32

  Uređaj za skladištenje podataka • 2,5-inčni hard disk (visine 7 mm) ili 2,5-inčni SSD uređaj (visine 7 mm) • mSATA solid state uređaj (na nekim modelima) Ekran Ekran u boji koristi TFT tehnologiju: • Veličina: 13,3 inča (338 mm) • LCD rezolucija: do 1366 puta 768 •...

 • Page 33: Specifikacije, Radno Okruženje

  Specifikacije Veličina • Širina: 337 mm (13,3 inča) • Dubina: 231,1 mm (9,1 in) • Visina: 16,5 do 21,3 mm (0,65 inča do 0,84 inča) Odavanje toplote • 90 W (307 Btu/hr) maksimalno Izvor napajanja (ispravljač za struju) • Sinusni ulaz od 50 do 60 Hz •...

 • Page 34: Thinkvantage Tehnologije, Pristup Aplikacijama U Operativnom Sistemu Windows 7

  Kompanija Lenovo unapred instalira na računar pogodne i korisne softverske aplikacije koje će vam pomoći da započnete rad, ostanete produktivni u hodu i održavate sebe i svoj računar funkcionalnim. Lenovo nudi poboljšanu bezbednost, bežično računarstvo, rešenja za migraciju podataka i druga rešenja za računar.

 • Page 35

  Napomena: Ukoliko na kontrolnoj tabli ne pronađete potrebnu aplikaciju, otvorite prozor za navigaciju aplikacije Lenovo ThinkVantage Tools i dvaput kliknite na zamagljenu ikonu da biste instalirali aplikaciju koja vam je potrebna. Zatim pratite uputstva na ekranu. Kada proces instaliranja bude dovršen, aktiviraće se ikona aplikacije i moći ćete da pronađete aplikaciju u kontrolnoj tabli.

 • Page 36: Access Connections, Active Protection System, Client Security Solution

  čipa namenjenog bezbednosnim funkcijama računara. Više detalja možete pronaći u pomoći za program. Napomena: Program Client Security Solution nije prethodno instaliran na vašem sistemu. Najnoviju verziju programa Client Security Solution možete preuzeti sa sledeće veb lokacije: http://www.lenovo.com/support. Uputstvo za korisnike...

 • Page 37: Fingerprint Software, Lenovo Solution Center, Lenovo Thinkvantage Tools, Lenovo Thinkvantage Toolbox, Message Center Plus

  Lenovo ThinkVantage Toolbox pogledajte “Lenovo ThinkVantage Toolbox” na stranici 19. Program Lenovo Solution Center vam omogućava da pronađete uzroke problema sa računarom i da ih rešite. On objedinjava dijagnostičke testove, prikupljanje informacija o sistemu, status bezbednosti i informacije o podršci, zajedno sa savetima za obezbeđivanje maksimalnih performansi sistema.

 • Page 38: Password Manager, Power Manager, Product Recovery, Rescue And Recovery, System Update

  UEFI BIOS ispravke i druge aplikacije nezavisnih proizvođača) kako bi softver na računaru uvek bio ažuran. Primer softvera koji bi trebalo redovno da ažurirate su programi koje dostavlja kompanija Lenovo, kao što je program Rescue and Recovery. Uputstvo za korisnike...

 • Page 39: Poglavlje 2. Korišćenje Računara, Registrovanje Računara, Često Postavljana Pitanja

  “Korišćenje čitača medijskih kartica” na stranici 47 Registrovanje računara Kada registrujete računar, informacije se unose u bazu podataka, što kompaniji Lenovo omogućava da vas kontaktira u slučaju povlačenja ili nekog drugog ozbiljnog problema. Pored toga, u nekim delovima sveta registrovani korisnici mogu dobiti dodatne privilegije i usluge.

 • Page 40

  Povezivanje sa različitih lokacija vam predstavlja izazov? • Da biste rešili probleme u vezi sa priključivanjem na bežičnu mrežu, posetite veb lokaciju http://www.lenovo.com/support/faq. • Iskoristite prednosti mrežnih funkcija pomoću programa Access Connections. • Više informacija o korišćenju bežičnih funkcija na računaru možete pronaći u odeljku “Bežične veze” na stranici 37.

 • Page 41: Instant Media Mode

  Instant Media Mode Ako je na računaru prethodno instalirana Instant Media Mode kartica, računar podržava režim Instant Media Mode. U zavisnosti od potreba možete brzo da se prebacite iz operativnog sistema Windows 7 u režim Instant Media Mode i obratno. Instant Media Mode vam pruža sledeće prednosti: •...

 • Page 42: Specijalni Tasteri I Dugmad, Thinkvantage Dugme, Kombinacije Funkcijskih Tastera

  Aplikacije u režimu Instant Media Mode U režimu Instant Media Mode podržane su sledeće aplikacije: • Veb pregledač • Program za gledanje slika • Sistem za e-poštu • Video plejer Napomena: Kada pređete u neku drugu aplikaciju, reprodukcija video snimka se pauzira. •...

 • Page 43

  Sigurnost • Fn+F2 Zaključava računar. Ušteda energije • Fn+F3 (samo za Windows 7) Izaberite plan napajanja koji je kreirao program Power Manager ili prilagodite nivo napajanja pomoću kontrole klizača. Kada pritisnete ovu kombinaciju tastera, prikazuje se tabla za izbor plana napajanja ili prilagođavanje nivoa napajanja.

 • Page 44: Dugmad Za Jačinu I Isključivanje Zvuka

  Omogućavanje ili onemogućavanje bežičnih funkcija • Fn+F5 Omogućite ili onemogućite ugrađene funkcije za bežično umrežavanje. Ako u operativnom sistemu Windows 7 pritisnete Fn+F5, prikazaće se lista bežičnih funkcija. Status uključenosti svake funkcije sa liste možete brzo da promenite. Ako želite da koristite kombinaciju tastera Fn+F5 da biste omogućili ili onemogućili bežične funkcije, sledeći upravljački programi za uređaje moraju unapred da budu instalirani na računaru: - Upravljački program za upravljanje napajanjem - Uslužni program za ekranski prikaz...

 • Page 45

  Potpuno utišavanje mikrofona Dugme za kontrolu jačine zvuka Dugme za potpuno utišavanje zvučnika Ukoliko zvuk potpuno utišate a potom isključite računar, zvuk će ostati utišan i nakon što ponovo uključite računar. Da biste pojačali zvuk, pritisnite dugme plus (+) ili minus (-). Podešavanje jačine zvuka Svaki uređaj ima kontrole za jačinu zvuka, koje možete da podesite.

 • Page 46: Taster Windows I Ostali Funkcijski Tasteri

  2. Kliknite na dugme Manage Settings (Upravljanje podešavanjima). Otvara se prozor Communications Utility (Uslužni program za komunikaciju). 3. Na kartici VoIP Call Settings (Podešavanja VoIP poziva) kliknite na Microphone mute button settings (Podešavanja dugmeta za potpuno utišavanje mikrofona). Otvara se prozor sa podešavanjima za potpuno utišavanje mikrofona.

 • Page 47: Korišćenje Ultranav Pokazivača, Korišćenje Trackpoint Pokazivača

  Korišćenje UltraNav pokazivača Uz računar može da bude isporučen UltraNav pokazivač. UltraNav pokazivač se sastoji od TrackPoint-a i dodirne table, koji i sami spadaju u pokazivače sa osnovnim i proširenim funkcijama. Oba uređaja možete da konfigurišete izborom željenih postavki na sledeći način: •...

 • Page 48

  Ukoliko niste upoznati sa TrackPoint pokazivačem, ova uputstva će vam pomoći da ga koristite: 1. Stavite ruke u položaj za kucanje i lagano pritisnite pokazivač kažiprstom u smeru u kome želite da se pokazivač pomeri. Za pomeranje pokazivača, pritisnite pokazivač u smeru izvan sebe da biste ga pomerili nagore, prema sebi da biste ga pomerali nadole i na jednu ili drugu stranu da biste ga pomerali levo i desno.

 • Page 49: Korišćenje Dodirne Table

  Zamena kapice Kapica na vrhu TrackPoint pokazivača može da se ukloni. Možete da je zamenite kao što je pokazano na slici. Napomena: Ako menjate tastaturu, nova tastatura se isporučuje sa kapicom. Ukoliko želite, možete da sačuvate kapicu sa stare tastature i koristite je na novoj. Korišćenje dodirne table Dodirna tabla je tabla ispod TrackPoint dugmadi na dnu tastature.

 • Page 50: Ponašanje Ultranav Pokazivača I Spoljnog Miša

  Pokreti na dodirnoj tabli emuliraju rad miša. Pre interakcije sa dodirnom tablom, uverite se da je pokazivač na objektu kojim želite da manipulišete. • Levi klik: Za podražavanje jednog klika levim tasterom miša, dodirnite jednom bilo koji deo dodirne table ili pritisnite zonu levog klika jednom.

 • Page 51: Dodavanje Ikone Ultranav Sistemskoj Paleti, Upravljanje Napajanjem, Provera Statusa Baterije

  Konfigurisanje postavki u prozoru UltraNav properties (UltraNav svojstva): 1. Kliknite na Start ➙ Control Panel (Kontrolna tabla) ➙ Hardware and Sound (Hardver i zvuk) ➙ Mouse (Miš). 2. Kliknite na karticu UltraNav. 3. Da biste onemogućili TrackPoint, uklonite oznaku iz polja za potvrdu Enable TrackPoint (Omogući TrackPoint).

 • Page 52: Korišćenje Ispravljača Za Struju, Punjenje Baterije

  Stepen korišćenja napona u bateriji određuje koliko dugo možete da koristite bateriju u računaru između dva punjenja. Pošto svaki računar ima drugačija svojstva i strukturu, teško je predvideti koliko jedno punjenje baterije može da traje. Dva su osnovna faktora: • Koliko energije baterija sadrži na početku rada. •...

 • Page 53: Produžavanje Radnog Veka Baterije, Rukovanje Energijom Baterije, Režimi Uštede Energije

  Produžavanje radnog veka baterije Postupite na sledeći način da biste produžili radni vek baterije: • U slučaju nove baterije ili baterije koja nije skoro korišćena, u potpunosti napunite bateriju pre korišćenja. • Uvek koristite funkcije upravljanja napajanjem, kao što su režimi uštede energije, prazan ekran, režim spavanja i hibernacije.

 • Page 54: Povezivanje Sa Mrežom, Eternet Veze

  Kada ne koristite bežične funkcije, kao što su Bluetooth ili bežični LAN, isključite ih. Tako ćete uštedeti energiju. Da biste isključili bežične funkcije, pritisnite Fn+F5. Omogućavanje funkcije buđenja Ako prebacite računar u režim hibernacije, a funkcija buđenja je onemogućena (što je podrazumevana postavka), računar uopšte ne troši energiju.

 • Page 55: Bežične Veze

  Bežične veze Bežična veza koristi se za prenos podataka isključivo putem radio talasa bez upotrebe kablova. U zavisnosti od frekvencije koja se koristi za prenos podataka, pokrivene oblasti ili tipa uređaja za prenos podataka, mogu vam biti dostupne sledeće kategorije bežičnih mreža: Bežični LAN Bežična lokalna mreža pokriva relativno malu geografsku oblast, kao što je poslovna zgrada ili kuća.

 • Page 56

  Nova dostignuća u bežičnoj tehnologiji zahtevaju da vašom bezbednošću upravljamo pouzdanije nego ikada do sada. Shodno tome, Lenovo je proširio svoj ugrađeni sigurnosti podsistem nazvan Trusted Platform Module (TPM) da bi obuhvatio praktično sve modele iz naših serija ThinkPad i stonih računara.

 • Page 57

  kartice i uslužnog programa za konfiguraciju možete da se povežete sa Internetom ili mrežom kompanije, uspostavite bežičnu WAN mrežu i nadgledate njen status. Napomena: Bežičnu WAN uslugu obezbeđuju ovlašćeni dobavljači usluge u nekim zemljama. Da biste otkrili položaj bežične WAN antene na računaru, pogledajte odeljak “Položaj UltraConnect bežične antene”...

 • Page 58

  1. Dvaput kliknite na ikonu My Bluetooth Places na radnoj površini. Pojavljuje se lista uređaja na kojima je omogućen Bluetooth. 2. Kliknite na uređaj kojem želite da pristupite. Pojavljuje se lista dostupnih usluga na tom uređaju, sledećim redosledom: • Bluetooth tastatura i miš (Uređaji koji obezbeđuju interfejs ka korisniku) •...

 • Page 59

  tasterom miša kliknete na Bluetooth Configuration (Bluetooth konfiguracija) u sistemskoj paleti trake sa zadacima, zatim na Advanced Configuration (Napredna konfiguracija) i na kraju na Help (Pomoć). Korišćenje WiMAX tehnologije Neki ThinkPad prenosivi računari isporučuju se sa ugrađenom bežičnom LAN karticom u koju je integrisana WiMAX tehnologija.

 • Page 60

  Detaljnije informacije o jačini signala i statusu bežične veze možete da pronađete ako otvorite Access Connections ili dvaput kliknete na Access Connections ikonu statusa bežične veze na traci zadataka. Napomena: Da biste saznali kako da u sistemskoj paleti prikažete ikonu statusa programa Access Connections i ikonu statusa bežične funkcije, pogledajte pomoć...

 • Page 61: Korišćenje Spoljnog Monitora, Promena Postavki Ekrana, Povezivanje Spoljnog Monitora

  • Da biste onemogućili bežični radio svih bežičnih uređaja na računaru, možete koristiti prekidač bežičnog radija. • Da biste saznali kako da u sistemskoj paleti prikažete ikonu statusa programa Access Connections i ikonu statusa bežične funkcije, pogledajte pomoć na mreži za program Access Connections. Korišćenje spoljnog monitora Računar se isporučuje sa mnogim funkcijama koje vam omogućavaju da uživate u radu na njemu i pomažu vam da pouzdano reprodukujete prezentacije.

 • Page 62

  Napomene: • Nemojte menjati izlaznu lokaciju ekrana dok se reprodukuje animirana slika, na primer, tokom gledanja filma, igranja igre ili prikaza poslovne prezentacije. Zatvorite aplikaciju pre promene izlazne lokacije ekrana ili promenite režim ekrana pre nego što otvorite MPEG datoteku za reprodukciju. •...

 • Page 63: Korišćenje Dva Ekrana

  deo slike ekrana velike rezolucije koju računar proizvodi. Ostale delove možete slike možete da vidite pomeranjem slike pomoću TrackPoint ili drugog pokazivačkog uređaja. • Ako je spoljni monitor koji koristite zastareo, rezolucija i učestalost osvežavanja mogu da budu ograničene. Korišćenje Mini DisplayPort konektora Vaš...

 • Page 64: Korišćenje Profila Boja, Korišćenje Audio Funkcija

  Napomena: Monitore možete da postavite u bilo koji međusobni položaj, ali ikone moraju da se dodiruju. 7. Za primenu postavki kliknite na OK (U redu). Napomena: Da biste promenili postavke boja, desnim tasterom miša kliknite na radnu površinu i izaberite Screen resolution (Rezolucija ekrana).

 • Page 65: Korišćenje Integrisane Kamere, Korišćenje čitača Medijskih Kartica

  Kliknite na Start (Start) ➙ Control Panel (Kontrolna tabla) ➙ Hardware and Sound (Hardver i zvuk) ➙ SmartAudio. Otvara se prozor SmartAudio. Korišćenje integrisane kamere Ukoliko računar koji koristite ima integrisanu kameru, pritiskom na Fn+F6 otvara se prozor sa podešavanjima komunikacionih parametara, pri čemu se pokreće kamera i automatski uključuje zeleni indikator “kamera u upotrebi”.

 • Page 66: Umetanje Fleš Medijske Kartice, Uklanjanje Fleš Medijske Kartice

  • SDXC karticu • MultiMediaCard (MMC) Napomene: • Vaš računar ne podržava funkciju Content Protection for Recordable Media (CPRM – zaštita sadržaja medijuma za snimanje) za SD karticu. • Kada prebacujete podatke na fleš medijsku karticu ili sa fleš medijske kartice, kao što je SD kartica, nemojte stavljati računar u režim spavanja ili hibernacije pre nego što se završi prenos podataka.

 • Page 67

  • Pritisnite karticu da biste je izvadili iz računara. • Izvadite karticu iz računara i čuvajte je na bezbednom mestu za buduću upotrebu. Napomena: Ukoliko ne izvadite karticu iz računara nakon što ste je izbacili iz operativnog sistema Windows, nije moguće pristupiti kartici. Da biste pristupili kartici, prvo je morate izvaditi, a zatim ponovo umetnuti. Poglavlje 2.

 • Page 68

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 69: Copyright Lenovo, Poglavlje 3. Vi I Računar, Pristupačnost I Udobnost, Informacije O Ergonomičnosti

  Ako vodite računa o ovim stvarima, možete da poboljšate učinak i udobnost. Kompanija Lenovo je posvećena da klijentima sa invaliditetom obezbedi najnovije informacije i tehnologiju. Pogledajte informacije o pristupačnosti koje prenose naša nastojanja u toj oblasti.

 • Page 70: Prilagođavanje Računara Sopstvenim Potrebama

  ThinkPad proizvoda koja vam pomažu da izmenite i proširite računar tako da sasvim odgovara vašim potrebama. Pristupite sledećoj veb lokaciji da biste pogledali neke od ovih opcija: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Istražite opcije priključnih rešenja i spoljnih proizvoda koje mogu da vam obezbede mogućnost prilagođavanja i funkcije koje želite.

 • Page 71: Informacije O Pristupačnosti, Funkcija Fullscreen Magnifier

  Informacije o pristupačnosti Kompanija Lenovo je posvećena da ljudima sa invaliditetom omogući bolji pristup informacijama i tehnologiji. U skladu sa time, sledeće informacije će osobama koje imaju oštećenja vida ili sluha, kao i osobama koje su delimično ili potpuno nepokretne, omogućiti da na najbolji način iskoriste računar.

 • Page 72: Putovanje Sa Računarom, Saveti Za Putovanje, Pribor Za Putovanje

  Putovanje sa računarom Ova tema pruža informacije koje će vam pomoći da rukujete računarom kada putujete sa njim u inostranstvo. Saveti za putovanje Držite se sledećih saveta kako biste putovali sigurnije i efikasnije sa svojim računarom. 1. Kako je bezbedno dozvoliti da se računar provuče kroz rendgenske uređaje na sigurnosnim stanicama na aerodromu, vrlo je važno da računar stalno držite na oku kako ne bi došlo do krađe.

 • Page 73: Poglavlje 4. Sigurnost, Postavljanje Mehaničke Brave, Korišćenje Lozinki

  Napomena: Odgovornost za procenu, izbor i primenu uređaja za zaključavanje i bezbednosnih funkcija je vaša. Kompanija Lenovo ne izdaje nikakve komentare, sudove ili garancije u vezi sa funkcijom, kvalitetom ili performansama uređaja za zaključavanje ili bezbednosnih funkcija. Korišćenje lozinki Pomoću lozinki možete da sprečite druge da koriste računar.

 • Page 74: Lozinke I Režim Spavanja, Unos Lozinki, Power-on Password

  Kliknite na dolenavedene stavke da biste saznali više o lozinkama i kako da ih koristite za zaštitu računara. • “Lozinke i režim spavanja” na stranici 56 • “Unos lozinki” na stranici 56 • “Power-on password” na stranici 56 • “Sigurnost hard diska” na stranici 61 •...

 • Page 75: Lozinka Za Hard Disk

  10. Zapamtite lozinku. Napomena: Zabeležite lozinku po uključenju koju koristite i čuvajte je na bezbednom mestu. U suprotnom, ako ste je zaboravili, morate odneti računar Lenovo zastupniku ili osobi zaduženoj za Lenovo marketing da bi vam oni poništili lozinku. 11. Pritisnite taster F10 da biste izašli.

 • Page 76

  Lenovo neće moći da ih resetuje niti da preuzme podatke sa hard diska. Morate odneti računar kod Lenovo zastupnika ili osobe zadužene za Lenovo marketing da biste zamenili hard disk. Potreban je dokaz o kupovini i biće vam naplaćeni troškovi usluge i delova.

 • Page 77: Lozinka Nadzora

  prozor Setup Notice. Pritisnite taster F10 da biste izašli iz prozora Setup Notice. Korisničke lozinke za hard disk su uklonjene. Da biste promenili ili uklonili User + Master lozinku, izaberite polje User HDP ili Master HDP. Ako izaberete polje User HDP, uradite sledeće: •...

 • Page 78

  Pažnja: Zabeležite lozinku i čuvajte je na bezbednom mestu. Ako zaboravite lozinku nadzora, kompanija Lenovo neće moći ponovo da je postavi. Moraćete da odnesete računar kod lokalnog Lenovo prodavca ili u marketinško predstavništvo kompanije Lenovo radi zamene sistemske ploče. Potreban je dokaz o kupovini i biće vam naplaćeni troškovi usluge i delova.

 • Page 79: Sigurnost Hard Diska

  3. Pratite 11. i 12. korak iz odeljka “Postavljanje lozinke nadzora” na stranici 60 da biste promenili lozinku nadzora. Da biste uklonili lozinku, uradite sledeće: 1. U polje Enter Current Password ukucajte trenutnu lozinku nadzora. 2. Polja Enter New Password i Confirm New Password ostavite praznim. 3.

 • Page 80: Podešavanje Sigurnosnog čipa

  • Osigurate komunikaciju Napomena: Program Client Security Solution nije prethodno instaliran na vašem sistemu. Da biste preuzeli Client Security Solution, posetite lokaciju http://www.lenovo.com/support. Podešavanje sigurnosnog čipa U podmeniju sigurnosnog čipa menija Security u programu ThinkPad Setup nalaze se sledeće opcije: •...

 • Page 81: Korišćenje čitača Otiska Prsta

  Napomena: Program Client Security Solution nije prethodno instaliran na vašem sistemu. Za konfigurisanje sigurnosnog čipa morate preuzeti najnoviju verziju programa Client Security Solution sa zvanične veb lokacije kompanije Lenovo. Da biste preuzeli Client Security Solution, posetite lokaciju http://www.lenovo.com/support. Zatim pratite uputstva na ekranu.

 • Page 82

  Tabela 3. Ponašanje LED diode za čitač otiska prsta Indikator Opis LED dioda treperi zelenom svetlošću. Potvrda identiteta otiska prsta je u toku ili je upravo obavljena. LED svetli zeleno. Čitač otiska prsta je spreman da pređete prstom preko njega. LED dioda treperi tamnožutom svetlošću.

 • Page 83

  Ukoliko zaboravite lozinku za hard disk, korporacija Lenovo neće moći da je resetuje niti da preuzme podatke sa hard diska. Moraćete odneti računar u ovlašćeni Lenovo servis ili predstavništvo da bi se zamenio hard disk.

 • Page 84: Ssd-a

  • Upotrebite komandu “Izbriši”. • Formatirajte hard disk ili SSD pomoću softvera za inicijalizaciju. • Pomoću programa za oporavak, koji obezbeđuje kompanija Lenovo, vratite hard disk ili SSD uređaj u fabričko stanje. Međutim, ove operacije samo obavljaju premeštanje datoteka sa podacima; one ne brišu same podatke.

 • Page 85: Korišćenje I Razumevanje Zaštitnog Zida, Zaštita Podataka Od Virusa

  Za odlaganje podataka sa hard diska kompanija Lenovo obezbeđuje softver kao što je alatka Secure Data Disposal. Ovaj softver pruža usluge za potpuno brisanje sadržaja sa hard diska. Da biste preuzeli bilo koju od ovih aplikacija, posetite veb lokaciju http://www.lenovo.com/support.

 • Page 86

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 87: Poglavlje 5. Pregled Oporavka, Kreiranje I Upotreba Medijuma Za Oporavak

  Poglavlje 5. Pregled oporavka U ovom poglavlju se nalaze informacije o rešenjima za oporavak koja nudi kompanija Lenovo. Poglavlje sadrži sledeće teme: • “Kreiranje i upotreba medijuma za oporavak” na stranici 69 • “Kreiranje sigurnosne kopije i oporavak” na stranici 70 •...

 • Page 88: Kreiranje Medijuma Za Oporavak, Upotreba Medijuma Za Oporavak, Kreiranje Sigurnosne Kopije I Oporavak

  Napomena: Pod operativnim sistemom Windows 7 možete da kreirate medijume za oporavak pomoću diskova ili spoljnih USB uređaja za skladištenje podataka na sledeći način: • Kliknite na Start (Start) ➙ All Programs (Svi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery Disks. Zatim pratite uputstva na ekranu.

 • Page 89: Kreiranje Sigurnosne Kopije, Oporavak Sistema, Korišćenje Radnog Prostora Rescue And Recovery

  • Postupite na sledeći način da biste napravili sigurnosnu kopiju pomoću programa Rescue and Recovery pod operativnim sistemom Windows 7: 1. Sa Windows radne površine kliknite na Start ➙ All Programs (Svi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore (Poboljšano pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje).

 • Page 90: Kreiranje I Korišćenje Medijuma Za Spasavanje, Kreiranje Medijuma Za Spasavanje

  • Postupite na sledeći način da biste kreirali medijum za spasavanje pod operativnim sistemom Windows 7: 1. Sa Windows radne površine kliknite na Start ➙ All Programs (Svi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore (Poboljšano pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje).

 • Page 91: Korišćenje Medijuma Za Spasavanje, Ponovno Instaliranje Prethodno Instaliranih Aplikacija I Upravljačkih Programa

  2. Iz glavnog prozora programa Rescue and Recovery kliknite na strelicu Launch advanced Rescue and Recovery (Pokreni više Rescue and Recovery opcija). 3. Kliknite na ikonu Create Rescue Media. Otvoriće se prozor Create Rescue and Recovery Media. 4. U delu Rescue Media odaberite tip medijuma za spasavanje koji želite da napravite. Medijum za spasavanje možete kreirati korišćenjem diska, USB hard diska ili sekundarnog unutrašnjeg hard diska.

 • Page 92: Rešavanje Problema Prilikom Oporavka

  Pažnja: Ako je potrebno da ažurirate upravljačke programe, nemojte ih preuzimati sa veb lokacije za ažuriranje operativnog sistema Windows. Preuzmite ih od korporacije Lenovo. Za više informacija pogledajte odeljak “Proverite da li su upravljački programi aktuelni” na stranici 120.

 • Page 93: Poglavlje 6. Zamena Uređaja, Zaštita Od Statičkog Elektriciteta, Pre Zamene Kzj

  1. Isključite računar; zatim izvadite ispravljač za struju i sve kablove iz računara. 2. Uključite računar. Kada se pojavi ThinkPad logotip, pritisnite F1 da biste pokrenuli ThinkPad Setup. 3. Izaberite Config ➙ Power. Prikazaće se podmeni. 4. Izaberite Disable Built-in Battery. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 94: Zamena Hard Diska Ili Ssd Uređaja

  Stari hard disk ili SSD uređaj možete zameniti novim koji možete kupiti kod lokalnog prodavca ili predstavnika kompanije Lenovo. Pročitajte šta je najpre potrebno da uradite da biste zamenili hard disk. Napomena: Zamenite hard disk ili SSD uređaj samo ako ga nadograđujete ili servisirate. Nije predviđeno da se konektori i priključak hard diska ili SSD uređaja često menjaju niti premeštaju.

 • Page 95

  5. Skinite bočne gumene uloške sa hard diska. 6. Postavite bočne gumene uloške na novi hard disk. 7. Ubacite novi hard disk u njegovo ležište i čvrsto ga pritisnite da biste ga postavili na mesto. 8. Umetnite poklopac priključka , zatim kliznim pokretom ugurajte poklopac i zavrnite vijak Poglavlje 6.

 • Page 96: Zamena Tastature

  9. Okrenite računar. Povežite ispravljač za struju i kablove sa računarom. Zamena solid state uređaja (SSD) Postupak zamene SSD uređaja je isti kao postupak zamene hard diska. Detaljne informacije ćete pronaći u odeljku “Zamena hard diska” na stranici 76. Napomena: U koraku 5 i 6 se umesto bočnih gumenih uložaka koriste bočni odstojni ulošci. Zamena tastature Pre početka odštampajte ova uputstva.

 • Page 97

  4. Okrenite računar i otvorite ekran. 5. Pritisnite u smeru koji pokazuju strelice kako biste otkačili prednju stranu tastature. Tastatura će se blago otvoriti. Pažljivo podignite tastaturu sve dok ne ugledate priključak. 6. Pažljivo okrenite tastaturu na podlogu za dlan, a zatim odvojite konektore. Zatim uklonite tastaturu. Poglavlje 6.

 • Page 98

  Postavljanje tastature 1. Priključite konektore. 2. Umetnite tastaturu. Vodite računa da se zadnje ivice tastature nalaze ispod postolja kao što to pokazuju strelice. 3. Laganim pritiskom gurajte tastaturu u smeru koji pokazuju strelice. Uputstvo za korisnike...

 • Page 99: Zamena Memorijskog Modula

  4. Zatvorite ekran i okrenite računar. Potom vratite dva vijka na njihovo mesto. 5. Okrenite računar. Povežite ispravljač za struju i kablove sa računarom. Zamena memorijskog modula Pre početka odštampajte ova uputstva. Povećanje kapaciteta memorije je efikasan način za ubrzanje rada programa. Kapacitet memorije u računaru možete povećati ukoliko u memorijski priključak računara, koji se nalazi ispod podloge za dlan, instalirate nebaferovani dvoredni memorijski modul smanjene osnovice (SO-DIMM) sinhrone dinamičke memorije direktnog pristupa (SDRAM) dvostruke brzine protoka podataka 3 (DDR3), koji je dostupan kao opcija.

 • Page 100

  Zamena memorijskog modula Da biste zamenili SO-DIMM, uradite sledeće: 1. Da biste zaustavili pražnjenje baterije, pokrenite ThinkPad Setup. Detaljne informacije ćete pronaći u odeljku “Pre zamene KZJ” na stranici 75. 2. Zatvorite ekran i okrenite računar. 3. Uklonite tastaturu. Više detalja možete pronaći u odeljku “Zamena tastature” na stranici 78. 4.

 • Page 101: Zamena Pci Express Mini Kartice Za Bežičnu Lan/wimax Vezu

  Zamena PCI Express Mini kartice za bežičnu LAN/WiMAX vezu Pre početka odštampajte ova uputstva. Računar ima priključak za PCI Express Mini karticu za povezivanje na bežičnu LAN/WiMAX mrežu. Pročitajte šta je najpre potrebno da biste zamenili PCI Express Mini karticu novom. Preduslovi za proceduru Prilikom instaliranja ili zamene kartice, obavezno obratite pažnju na mere predostrožnosti.

 • Page 102

  6. Uklonite karticu. 7. Postavite novu PCI Express Mini karticu tako da njena kontaktna ivica bude u ravni sa kontaktom odgovarajućeg priključka na računaru. 8. Okrenite karticu dok ne klikne na mesto. Pričvrstite karticu vijkom. 9. Priključite kablove u novu PCI Express Mini karticu. Obavezno priključite sivi kabl za konektor na kartici koji ima oznaku “MAIN”...

 • Page 103: Bežičnu Wan Vezu

  Napomena: Ukoliko nova PCI Express Mini kartica ima samo dva konektora, obavezno priključite sivi kabl za konektor na kartici koji ima oznaku “MAIN”, a crni kabl za konektor koji ima oznaku “AUX”. Beli kabl stavite u zaštitnu cev za kablove. 10.

 • Page 104

  4. Ukoliko se u pakovanju sa novom karticom nalazi alat za uklanjanje konektora, upotrebite ga za izvlačenje kablova iz kartice. Ukoliko nema takvog alata, isključite kablove tako što ćete prstima podići konektore i lagano ih izvući. Napomena: U zavisnosti od sistemske konfiguracije računara kartica može da ima samo jedan konektor. 5.

 • Page 105: Ugradnja I Zamena Msata Ssd Uređaja

  Pre početka odštampajte ova uputstva. Neki ThinkPad modeli imaju mSATA SSD uređaj. Stari mSATA SSD možete zameniti novim koji može da se kupi kod lokalnog prodavca ili predstavnika korporacije Lenovo. Pročitajte šta je najpre potrebno da biste mSATA SSD uređaj zamenili novim.

 • Page 106

  Napomena: Zamenite mSATA SSD samo ako je potrebno da ga popravite. Preduslovi za proceduru Prilikom zamene mSATA SSD-a obavezno obratite pažnju na mere predostrožnosti. Pažnja: Prilikom rukovanja mSATA SSD-om: • Nemojte ispustiti mSATA SSD ili ga izlagati fizičkim potresima. Stavite mSATA uređaj na tkaninu, na primer krpu, koja ublažava udarce.

 • Page 107: Zamena Pomoćne Baterije

  7. Okrenite karticu nadole dok ne klikne na mesto. Pričvrstite karticu vijkom Napomena: Za bežični WAN mSATA SSD takođe možete zameniti Wireless PCI Express Mini karticom. Za više informacija pogledajte “Ugradnja i zamena PCI Express Mini kartice za bežičnu WAN vezu” na stranici 85.

 • Page 108: Zamena Sim Kartice

  5. Postavite novu pomoćnu bateriju na njeno mesto, a zatim priključite konektor. 6. Vratite tastaturu. Više detalja možete pronaći u odeljku “Zamena tastature” na stranici 78. 7. Okrenite računar. Povežite ispravljač za struju i kablove sa računarom. Zamena SIM kartice Da bi se uspostavila bežična WAN (Wide Area Network –...

 • Page 109

  4. Gurnite malo SIM karticu ka unutra. SIM kartica će iskočiti. Lagano izvucite SIM karticu iz priključka. 5. Čvrsto umetnite novu SIM karticu u priključak sve dok ne čujete klik. 6. Zatvorite poklopac priključka za SIM karticu. Poglavlje 6. Zamena uređaja...

 • Page 110

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 111: Poglavlje 7. Poboljšavanje Računara, Pronalaženje Thinkpad Opcija, Thinkpad Battery 39+ (6-ćelijska Pljosnata Baterija)

  štampači, skeneri, tastature, miš, mehaničke lančane brave svih veličina i još mnogo toga. Lenovo proizvode možete kupovati 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji direktno putem Interneta. Sve što vam je potrebno je veza sa Internetom i kreditna kartica.

 • Page 112: Prikaz Thinkpad Battery 39+ Odozdo, Priključivanje Baterije Thinkpad Battery 39

  Prikaz ThinkPad Battery 39+ odozdo Reza za izbacivanje Koristite rezu za izbacivanje da biste zaključali ili otključali ThinkPad Battery 39+. Brava za bateriju Upotrebite bravu za bateriju da biste sprečili otpuštanje reze za izbacivanje. Priključivanje baterije ThinkPad Battery 39+ Da biste priključili ThinkPad Battery 39+, uradite sledeće: 1.

 • Page 113

  3. Okrećite ThinkPad Battery 39+ sve dok reza za izbacivanje ne klikne na svoje mesto. 4. Vratite držač za bateriju u zaključani položaj. 5. Gurnite rezu za izbacivanje u zaključani položaj. Poglavlje 7. Poboljšavanje računara...

 • Page 114: Vađenje Baterije Thinkpad Battery 39

  Vađenje baterije ThinkPad Battery 39+ Napomena: Izvucite ispravljač za struju iz računara pre nego što izvadite ThinkPad Battery 39+. Konektor ispravljača za struju će se oštetiti ako ostane povezan sa računarom tokom vađenja baterije. Da biste izvadili ThinkPad Battery 39+, uradite sledeće: 1.

 • Page 115: Punjenje Thinkpad Battery 39

  3. Zatvorite vratanca konektora pljosnate baterije. Punjenje ThinkPad Battery 39+ Da biste napunili ThinkPad Battery 39+, potrebno je da priključite ThinkPad Battery 39+ na svoj računar i da priključite ispravljač za struju. Nakon toga će se glavna baterija i ThinkPad Battery 39+ puniti jedna za drugom.

 • Page 116

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 117: Instaliranje Novog Operativnog Sistema, Pre Nego što Počnete

  Windows instalirana. U suprotnom, prikazaće vam se greška. Kao oznaku zemlje ili regiona koja se traži u instalaciji koristite neku od sledećih: Zemlja ili region: Oznaka Kina: SC Danska: DK Finska: FI Francuska: FR © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 118: Instaliranje Operativnog Sistema Windows 7

  • Rešenje za problem sa hard diskom pomoću funkcije HD Detection (Otkrivanje hard diska) Da biste instalirali ove zakrpe registra, posetite veb lokaciju: http://www.lenovo.com/support Instaliranje paketa modula za ažuriranje operativnog sistema Windows 7 Moduli za ažuriranje operativnog sistema Windows 7 se nalaze u sledećem direktorijumu:...

 • Page 119: Instaliranje Upravljačkih Programa, Instaliranje Upravljačkog Programa Za 4-u, čitač Medijskih Kartica

  Ukoliko vaš računar podržava USB 3.0, a ponovo ste instalirali operativni sistem, potrebno je da preuzmete i instalirate upravljački program za USB 3.0 kako biste mogli da koristite USB 3.0. Uradite sledeće: 1. Posetite Lenovo veb lokaciju na adresi: http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=HOME-LENOVO.

 • Page 120: čipova Za Operativni Sistem Windows 2000/xp/vista/7, Instaliranje Ostalih Upravljačkih Programa, Thinkpad Setup

  Napomena: Ukoliko na hard disku ne možete da pronađete dopunske datoteke, upravljačke programe i potrebnu aplikaciju ili želite da za njih primite ažuriranja i najnovije informacije, posetite veb lokaciju: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers ThinkPad Setup Računar poseduje program koji se zove ThinkPad Setup i koji vam omogućava da izaberete različite parametre podešavanja.

 • Page 121: Meni Config

  2. Ako je disketna jedinica priključena na računar, izvadite disketu iz nje i isključite računar. 3. Uključite računar. Kada se pojavi ekran sa logotipom, pritisnite taster F1. Otvoriće se ThinkPad Setup. Ako ste postavili lozinku nadzora, meni programa ThinkPad Setup će se prikazati tek nakon što unesete lozinku.

 • Page 122: Meni Date/time, Meni Security

  Otvara se sledeći podmeni: • Network: Podesite funkcije u vezi sa LAN mrežom. • USB: Omogućite ili onemogućite USB funkcije. • Keyboard/Mouse: Podesite funkcije u vezi sa tastaturom i mišem. • Display: Odredite postavke izlazne slike ekrana. • Power: Podesite funkcije u vezi sa upravljanjem energijom. •...

 • Page 123: Meni Startup

  Da biste podesili funkcije lozinke, idite na meni Security i izaberite opciju Password. Otvara se sledeći podmeni: • Hardware Password Manager • Supervisor Password • Lock UEFI BIOS Settings • Set Minimum Length • Password at unattended boot • Password at restart •...

 • Page 124

  1. Izaberite opciju Boot; a zatim pritisnite Enter. • Podmeni Boot možete da koristite za navođenje sekvence za pokretanje koja se aktivira kada uključite računar. Pročitajte “Podmeni Boot” na stranici 106. • Pomoću opcije Network Boot navodite uređaj sa najvećim prioritetom za pokretanje sistema koji se aktivira kada LAN administratori u korporativnim mrežama koriste funkciju Wake on LAN kako bi dobili daljinski pristup vašem računaru.

 • Page 125: Meni Restart, Stavke Programa Thinkpad Setup

  1. Plavi USB konektor na zadnjoj strani računara 2. eSATA/Always on USB konektor na zadnjoj strani računara 3. USB konektor na levoj strani računara Network Boot U meniju Network Boot izaberite uređaj za pokretanje kada se sistem podigne preko LAN mreže. Ako je funkcija Wake on LAN omogućena, mrežni administrator može daljinskim putem da uključi sve računare na LAN mreži pomoću softvera za upravljanje mrežom.

 • Page 126

  • Disabled označava da funkcija nije konfigurisana. • Podrazumevane vrednosti su podebljane. Stavke Config menija Tabela 4. Stavke Config menija Stavke podmenija Izbor Komentari Network Wake On LAN • Disabled Omogućava funkciju pokretanja sistema kada Eternet kontroler primi • AC only čarobni paket.

 • Page 127

  Tabela 4. Stavke Config menija (nastavak) Izbor Komentari Stavke podmenija konektora možete pronaći u pomoći na mreži za program Power Manager. Keyboard/Mouse TrackPoint • Disabled Omogućava ili onemogućava ugrađeni TrackPoint. • Enabled Napomena: Ako želite da koristite spoljnog miša, izaberite opciju “Disabled”.

 • Page 128

  Tabela 4. Stavke Config menija (nastavak) Izbor Komentari Stavke podmenija Adaptive Thermal Management Scheme for AC Izbor šeme upravljanja toplotom koja će se koristiti. • Maximize Performance • Maximize Performance: • Balanced • Smanjuje težak rad procesora Scheme for Battery •...

 • Page 129

  Tabela 4. Stavke Config menija (nastavak) Izbor Komentari Stavke podmenija Power Control Beep • Disabled Ukoliko je ova funkcija omogućena, oglašava se zvučni signal kada • Enabled računar uđe u režim upravljanja napajanjem, kada nastavi sa normalnim radom i kada se priključi ili isključi ispravljač...

 • Page 130

  Tabela 4. Stavke Config menija (nastavak) Izbor Komentari Stavke podmenija Enter za vreme samoispitivanja po uključenju (POST). 0-255 CIRA Timeout Podešava interval čekanja za uspostavljanje CIRA veze. Može se izabrati interval između 1 i 254 sekunde. Ukoliko izaberete vrednost “0”, koristite podrazumevanu vrednost za interval čekanja od 60 sekundi.

 • Page 131

  Tabela 5. Stavke menija Security (nastavak) Izbor Komentari Stavke podmenija Reset Fingerprint Data • Enter Ova opcija se koristi za brisanje svih podataka o otisku prsta koji su sačuvani na čitaču otiska prsta i resetuje postavke na fabričke vrednosti (npr. Sigurnost po uključenju, LED indikatori itd.).

 • Page 132

  Tabela 5. Stavke menija Security (nastavak) Izbor Komentari Stavke podmenija Execution Prevention • Disabled Neki računarski virusi i crvi dovode do toga da se memorijski baferi • Enabled prepune izvršnim kodovima gde je dozvoljeno samo skladištenje podataka. Ukoliko funkcija Data Execution Prevention može da se koristi na vašem operativnom sistemu, onda možete da zaštitite...

 • Page 133

  Tabela 5. Stavke menija Security (nastavak) Izbor Komentari Stavke podmenija Integrated Camera • Disabled Ukoliko izaberete “Enabled”, možete da koristite integrisanu kameru. • Enabled Microphone • Disabled Ukoliko izaberete “Enabled”, možete da koristite mikrofon (unutrašnji, • Enabled spoljni ili sa linijskim ulazom). Fingerprint Reader •...

 • Page 134: Ažuriranje Uefi Bios-a, Korišćenje Funkcija Za Upravljanje Sistemom

  UEFI BIOS-a kako bi pridodata komponenta ispravno radila. Da biste ažurirali UEFI BIOS, idite na sledeću veb lokaciju i pratite uputstva navedena na ekranu: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Korišćenje funkcija za upravljanje sistemom Ovaj odeljak je prevashodno namenjen mrežnim administratorima.

 • Page 135: Funkcije Upravljanja Sistemom, Podešavanje Funkcija Za Upravljanje

  Funkcije upravljanja sistemom Proverite sledeće teme kako biste više saznali o funkcijama za upravljanje sistemom: • Desktop Management Interface • Preboot eXecution Environment • Wake on LAN • Asset ID EEPROM Desktop Management Interface BIOS (UEFI BIOS) sistem na vašem računaru podržava interfejs zvani System Management BIOS Reference Specification(SMBIOS) V2.6.1.

 • Page 136

  Wake on LAN Kada se na računaru koji je povezan na LAN mrežu omogući funkcija Wake on LAN, mrežni administrator može da pokrene računar daljinskim putem iz konzole za upravljanje pomoću softvera za upravljanje mrežom. Podešavanje u programu ThinkPad Setup Da biste omogućili ili onemogućili funkciju Wake on LAN, otvorite meni programa ThinkPad Setup.

 • Page 137: Poglavlje 9. Sprečavanje Problema, Osnovni Saveti Za Sprečavanje Problema

  9. Napravite profil svog računara na lokaciji http://www.lenovo.com/think/support kako bi upravljački programi uvek bili ažurirani najnovijim verzijama i revizijama. 10. Uvek ažurirajte upravljačke programe i na hardveru koji nije proizveo Lenovo. Pre ažuriranja možda ćete želeti da pročitate informativne napomene uz izdanje upravljačkog programa u vezi sa kompatibilnošću ili čestim pitanjima.

 • Page 138: Proverite Da Li Su Upravljački Programi Aktuelni, Dobijanje Najnovijih Upravljačkih Programa Sa Veb Lokacije

  Program System Update vam pomaže da softver na računaru uvek bude ažuran. Paketi za ažuriranje skladište se na Lenovo serverima i mogu se preuzeti sa Lenovo veb lokacije za podršku. Paketi za ažuriranje mogu da sadrže aplikacije, upravljačke programe, fleševe UEFI BIOS-a ili ažurne verzije softvera. Kada se program System Update poveže sa Lenovo veb lokacijom za podršku, on automatski prepoznaje tip mašine i...

 • Page 139: Održavanje Računara

  Održavanje računara Iako je predviđeno da računar funkcioniše pouzdano u normalnom radnom okruženju, prilikom upotrebe morate koristiti zdrav razum. Ako budete pratili ove važne savete, uspećete iz računara da izvučete maksimum u radu i užitku. Pazite gde i kako radite •...

 • Page 140: Čišćenje Kućišta Računara

  Pažljivo postavljajte lozinke • Pamtite lozinke. Ako zaboravite lozinku nadzora ili lozinku za hard disk, kompanija Lenovo je neće povratiti i možda ćete morati da zamenite sistemsku ploču, hard disk ili solid state uređaj. Održavanje čitača otiska prsta Čitač...

 • Page 141

  9. Sačekajte da se površina potpuno osuši i otklonite vlakna tkanine sa površine računara. Čišćenje tastature računara 1. Sipajte malo alkohola na meku, čistu krpu. 2. Obrišite krpom svaki taster na tastaturi. Obrišite tastere jedan po jedan; ako brišete više tastera odjednom, krpa može da se zakači na susedni taster i da ga ošteti.

 • Page 142

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 143: Poglavlje 10. Rešavanje Računarskih Problema, Dijagnostikovanje Problema

  Windows 7. Ako na vašem računaru pod Windows 7 nije prethodno instaliran ovaj program, možete ga preuzeti sa adrese http://www.lenovo.com/support. Program Lenovo Solution Center vam omogućava da pronađete uzroke problema sa računarom i da ih rešite. On objedinjava dijagnostičke testove, prikupljanje informacija o sistemu, status bezbednosti i informacije o podršci, zajedno sa savetima za obezbeđivanje maksimalnih performansi sistema.

 • Page 144: Rešavanje Problema, Računar Ne Reaguje

  Korišćenje Lenovo veb lokacije za podršku Ako na računaru nije instaliran ni program Lenovo Solution Center niti program Lenovo ThinkVantage Toolbox, posetite adresu http://www.lenovo.com/diagnose da biste pronašli najnovije informacije o dijagnostici za svoj računar. Napomena: Izvršavanje bilo kog testa može da potraje nekoliko minuta ili duže. Budite sigurni da imate vremena za izvršavanje kompletnog testa.

 • Page 145: Prolivanje Tečnosti Po Tastaturi, Poruke O Grešci

  Ukoliko se računar i dalje ne pokreće, obratite se Centru za korisničku podršku i zatražite pomoć od ovlašćenog servisera. Prolivanje tečnosti po tastaturi Kod prenosivih računara povećava se mogućnost prosipanja tečnosti po tastaturi. Pošto mnoge tečnosti sprovode elektricitet, tečnost prosuta po tastaturi može da izazove brojne kratke spojeve koji mogu da prouzrokuju nepopravljive štete računaru.

 • Page 146

  Poruka: 0189: Nevažeća informativna oblast RFID konfiguracije Rešenje: Kontrolna suma za EEPROM nije ispravna (blok br. 4 i 5). Sistemska ploča treba da se zameni, a univerzalni jedinstveni identifikator (UUID) treba ponovo da se unese. Odnesite računar na servis. Poruka: 0190: Greška u vezi sa pražnjenjem baterije Rešenje: Računar se isključio jer je baterija na izmaku.

 • Page 147: Greške Bez Poruka

  Rešenje: ThinkVantage Active Protection senzor ne radi ispravno. Odnesite računar na servis. Poruka: 2100: Greška sa pokretanjem diska HDD0 (glavni HDD) Rešenje: Hard disk ne radi. Odnesite hard disk na servis. Poruka: 2102: Greška sa otkrivanjem diska HDD2 (Mini SATA) Rešenje: Mini SATA uređaj ne radi.

 • Page 148: Zvučni Signali Greške

  Rešenje: Onemogućite sistemske tajmere poput tajmera za isključivanje LCD ekrana ili za zamračivanje. 1. Pokrenite Power Manager. 2. Kliknite na karticu Power plan (Energetski plan), a zatim izaberite opciju Maximum Performance (Maksimalne performanse) iz prethodno definisanih energetskih planova. • Problem: Kada uključim mašinu ništa se ne pojavljuje na ekranu i ne čuje se nikakav zvuk dok se pokreće. Napomena: Ako niste sigurni da li ste čuli zvučne signale, isključite računar tako što ćete držati prekidač...

 • Page 149: Problemi Sa Memorijom, Umrežavanje

  Tabela 7. Zvučni signali greške (nastavak) Problem Rešenje Postoji problem sa sigurnosnim čipom. Odnesite računar Četiri serije od po četiri kratka zvučna signala na servis. Pet zvučnih signala Postoji problem sa sistemskom pločom. Odnesite računar na servis. Problemi sa memorijom Odštampajte sada ova uputstva i čuvajte ih uz računar za kasnije korišćenje.

 • Page 150

  5. Kliknite na Update Driver Software (Ažuriraj softver upravljačkog programa) i pratite uputstva na ekranu. - Port komutatora i adapter imaju istu dupleks postavku. Ako ste za adapter konfigurisali potpuno dupliranje, uverite se da je na isti način konfigurisan i port skretnice.

 • Page 151: Tastatura I Ostali Pokazivački Uređaji

  Rešenje: WAN kartica nije podržana na ovom računaru. Izvadite je. Napomena: Pojedini modeli računara nemaju bežični WAN. Problemi sa Bluetooth uređajem • Problem: Zvuk se ne emituje u Bluetooth slušalicama, nego preko lokalnog zvučnika, iako su slušalice povezane omogućavanjem profila za slušalice ili AV profila. Rešenje: Postupite na sledeći način: 1.

 • Page 152: Ekran I Multimedijalni Uređaji

  1. Isključite računar. 2. Uklonite spoljašnju numeričku tastaturu. 3. Uključite računar, a zatim ponovo isprobajte tastaturu. Ukoliko je problem sa tastaturom otklonjen, ponovo pažljivo povežite spoljašnju numeričku tastaturu i spoljašnju tastaturu, te se uverite da ste ispravno postavili konektore. Ukoliko se problem i dalje bude javljao, uverite se da je instaliran odgovarajući upravljački program. 1.

 • Page 153

  Napomena: Ime upravljačkog programa za uređaj zavisi od video čipa koji je instaliran na računaru. 7. Kliknite na dugme Properties (Svojstva). Unesite administratorsku lozinku ili potvrdu, ako to od vas bude traženo. Izaberite polje za potvrdu “Device status” (Status uređaja) i uverite se da uređaj radi ispravno.

 • Page 154

  5. Uverite se da je u prozoru sa informacijama o adapteru prikazano ispravno ime upravljačkog programa. Napomena: Ime upravljačkog programa za uređaj zavisi od video čipa koji je instaliran na računaru. 6. Kliknite na dugme OK (U redu). Ukoliko su informacije netačne, ponovo instalirajte upravljački program. Pogledajte nastavak za više informacija.

 • Page 155

  4. Kliknite na ikonu željenog monitora (ikona Monitor-2 odnosi se na spoljni monitor). 5. Kliknite na Advanced Settings (Napredne postavke). 6. Kliknite na karticu Monitor (Monitor). 7. Izaberite ispravnu brzinu osvežavanja ekrana. • Problem: Na ekranu se pojavljuju pogrešni karakteri. Rešenje: Da li ste prilikom instaliranja operativnog sistema ili programa aplikacije ispravno sledili uputstva? Ako jeste, onda odnesite monitor na servis.

 • Page 156

  Rešenje: Uverite se da je ugrađeni audio uređaj ispravno konfigurisan. 1. Kliknite na Start ➙ Control Panel (Kontrolna tabla). 2. Kliknite na Hardware and Sound (Hardver i zvuk). 3. Kliknite na Device Manager (Upravljač uređajima). Unesite administratorsku lozinku ili potvrdu, ako to od vas bude traženo.

 • Page 157: Problemi Sa čitačem Otisaka Prstiju, Baterija I Napajanje

  Rešenje: Zvuk se donekle čuje i kada se glavna kontrola jačine zvuke podesi na minimum. Da biste u potpunosti isključili zvuk, otvorite glavnu kontrolu jačine zvuka i izaberite Mute speakers (Potpuno utišavanje zvučnika). • Problem: Kada priključite slušalice na računar tokom reprodukcije zvuka, zvučnik ne proizvodi zvuk u MULTI-STREAM režimu u prozoru SmartAudio.

 • Page 158: Problemi Sa Baterijom

  Ako je dostupan opcionalni brzi punjač (Quick Charger), upotrebite ga da biste napunili previše ispražnjenu bateriju. Ako baterija ne može u potpunosti da se napuni za 24 sata, obratite se Lenovo servisnom centru da bi baterija bila servisirana. • Problem: Računar se gasi pre nego što indikator statusa prikaže da je baterija prazna, -ili- Računar radi nakon što indikator statusa prikaže da je baterija prazna.

 • Page 159: Problemi Sa Pokretanjem Sistema

  Ukoliko računar ne radi na bateriju, uradite sledeće: 1. Ukoliko se baterija isprazni, priključite ispravljač za struju da biste ponovo napunili bateriju. 2. Ako je baterija napunjena ali računar ne radi, obratite se Lenovo servisnom centru da bi baterija bila servisirana.

 • Page 160: Disk Jedinice I Ostali Uređaji Za Skladištenje

  Rešenje: Ako se procesor pregreje, računar automatski prelazi u režim spavanja da bi se ohladio računar i zaštitio procesor i druge unutrašnje komponente. Pomoću programa Power Manager proverite podešavanja za režim spavanja. • Problem: Računar ulazi u režim spavanja (indikator spavanja se uključi) odmah nakon samoispitivanja po uključenju.

 • Page 161: Problemi Sa Softverom, Portovi I Konektori

  Problemi sa jedinicom hard diska • Problem: Pri radu jedinice hard diska povremeno se čuje kloparanje. Rešenje: Kloparanje može da se čuje: - kada jedinica hard diska počinje ili završava postupak pristupa podacima; - prilikom nošenja jedinice hard diska; kada nosite računar. To je uobičajeno za jedinicu hard diska i ne radi se o nedostatku.

 • Page 162

  Rešenje: Otvorite prozor Device Manager (Upravljač uređajima). Uverite se da je USB uređaj ispravno podešen, kao i da su ispravno dodeljeni resursi računara i da je pravilno instaliran upravljački program uređaja. Postupite na sledeći način da biste otvorili prozor Device Manager: 1.

 • Page 163: Poglavlje 11. Pristup Podršci, Pre Nego što Kontaktirate Lenovo, Registrovanje Računara, Preuzimanje Sistemskih Ažuriranja

  Poglavlje 11. Pristup podršci ThinkPad prenosivi računar predstavlja više od moćnog prenosnog računara. U ovom odeljku su predstavljene informacije o tome kada se treba obratiti kompaniji Lenovo i na koji način je to najbolje uraditi. • “Pre nego što kontaktirate Lenovo” na stranici 145 •...

 • Page 164: Dobijanje Pomoći I Usluga, Upotreba Dijagnostičkih Programa, Lenovo Veb Lokacija Za Podršku

  Informacije o računaru i unapred instaliranom softveru, ukoliko postoji, dostupne su u dokumentaciji koju ste dobili uz računar. Ta dokumentacija obuhvata štampane knjige, knjige na mreži, datoteke sa uputstvima (README – PROČITAJ ME) i datoteke pomoći. Osim toga, informacije o Lenovo proizvodima su dostupne i na Internetu.

 • Page 165: Pozivanje Lenovo Predstavnika

  • Otkrivanje problema - Obučeno osoblje će vam pomoći da otkrijete hardverski problem i odlučite šta da radite da biste ga popravili. • Popravka Lenovo hardvera – ako je ustanovljeno da je problem nastao zbog Lenovo hardvera koji je pod garancijom, obučeno osoblje će vam pružiti odgovarajući nivo usluge.

 • Page 166: Kupovina Dodatnih Usluga

  • Informacije o konfiguraciji hardvera i softvera na vašem sistemu Brojevi telefona Listu telefonskih brojeva za podršku za Lenovo proizvode u vašoj zemlji ili regionu možete pronaći na adresi http://www.lenovo.com/support/phone ili u Uputstvu za bezbednost i garanciju koje ste dobili sa računarom.

 • Page 167: Dodatak A. Regulatorne Informacije, Informacije O Bežičnoj Vezi

  Dodatak A. Regulatorne informacije U ovom odeljku su predstavljene regulatorne informacije za korisnike. Informacije o bežičnoj vezi Bežična interoperabilnost PCI Express Mini kartica za bežični LAN osmišljena je sa ciljem da bude interoperabilna sa svim LAN proizvodima zasnovanim na radio tehnologiji Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Complementary Code Keying (CCK) i/ili Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) i u skladu je sa: •...

 • Page 168: Položaj Ultraconnect Bežične Antene

  Imajući u vidu činjenicu da je rad integrisanih bežičnih kartica u skladu sa bezbednosnim smernicama i preporukama za radio frekvenciju, Lenovo ih smatra bezbednim za potrošače. Navedeni standardni i preporuke odražavaju saglasnost naučne zajednice i nastali su po dogovoru grupa učesnika i komisija sastavljenih od naučnika koji neprestano pregledaju i tumače iscrpnu literaturu za istraživački rad.

 • Page 169: Pronalaženje Bežičnih Regulatornih Obaveštenja, Obaveštenje O Izvoznoj Klasifikaciji, Obaveštenje O Elektronskom Zračenju, Komunikaciju

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 170: Izjava O Ispravnosti Industrijskih Emisija Klase B U Kanadi, Elektromagnetnu Kompatibilnost, Nemačkoj

  This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

 • Page 171: Koreji, Izjava Za Japansku Vcci Klasu B, Servisne Informacije O Lenovo Proizvodima Za Tajvan

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 172

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 173: Recikliranju, Eu Weee Izjave, Izjave O Recikliranju Za Japan

  Izjave o recikliranju za Japan Skupljanje i recikliranje rashodovanih Lenovo računara ili monitora Ako ste zaposleni i treba da odložite Lenovo računar ili monitor koji je vlasništvo kompanije u kojoj radite, morate to uraditi u skladu sa Zakonom o promociji efektivnog iskorištavanja resursa. Računari i monitori su kategorizovani kao industrijski otpad i trebalo bi da ih odlažu preduzimači radova koji se...

 • Page 174: Informacije O Recikliranju Za Brazil, Informacije O Recikliranju Baterija Za Tajvan

  želite da je zamenite za novu, obratite se prodavcu i zatražite uslugu popravke koju obezbeđuje kompanija Lenovo. Ako ste je zamenili sami i želite da se rešite iskorišćene litijumske baterije, obložite je izolacionom trakom, obratite se prodavcu i postupite u skladu sa uputstvima koja od njega dobijete. Ako koristite Lenovo računar kod kuće i potrebno je da odložite iskorišćenu litijumsku bateriju, morate to uraditi u skladu sa...

 • Page 175: Informacije O Recikliranju Baterija Za Sjedinjene Države I Kanadu

  životnu sredinu i zdravlje ljudi zbog mogućeg prisustva opasnih supstanci. Informacije o pravilnom prikupljanju i postupku naći ćete na adresi: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Dodatak B. WEEE Direktiva i izjave o recikliranju...

 • Page 176

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 177: Dodatak C. Obaveštenja

  Lenovo može bez vašeg prethodnog odobrenja da koristi i daje informacije koje ste mu dali na bilo koji način koji smatra shodnim. Sve reference u ovom izdanju na stranice čiji vlasnik nije Lenovo, su date samo kao olakšice i ni na koji način ne predstavljaju reklamiranje tih Internet stranica. Materijali na tim Internet lokacijama nisu deo materijala za ovaj Lenovo proizvod i koristite ih na svoj rizik.

 • Page 178: Zaštitni žigovi

  Zaštitni žigovi Sledeći termini su zaštitni žigovi kompanije Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim državama ili oboma: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel i Intel SpeedStep jesu zaštitni žigovi ili registrovani zaštitni žigovi korporacije Intel ili njenih podružnica u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

 • Page 180

  Šifra proizvoda: Printed in (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: