Download Print this page

Asus E46CA User Manual

User's manual for norwegian edition.
Hide thumbs

Advertisement

NW7596
Bruksanvisning for
Notebook PC
July 2012

Advertisement

   Related Manuals for Asus E46CA

   Summary of Contents for Asus E46CA

 • Page 1

  NW7596 Bruksanvisning for Notebook PC July 2012...

 • Page 2: Table Of Contents

  Innhold Innhold ........................2 Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen ..............6 Merknader for denne veiledningen ............6 Sikkerhetshensyn ....................7 Forberede din Bærbare PC for bruk ............11 Kapittel 2: Om delene Toppsiden ......................14 Undersiden ......................18 Høyresiden......................22 Venstresiden ......................24 Parte Traseira ......................26 Forsiden .......................27...

 • Page 3

  Kapittel 4: Bruke en bærbar PC Styreplaten ......................52 Bruke styreplaten....................53 Illustrert bruk av styreplaten ..............54 Ta vare på styreplaten ...................56 Deaktivere styreplaten automatisk ............57 Lagringsenheter ....................58 Optisk stasjon (på enkelte modeller) ............58 Minnekortleser ....................62 Harddiskstasjon ....................63 Minne (RAM) .....................66 Nettverkstilkobling ..................69 Nettverkstilkoblinger med kabel ..............69 Trådløse nettverksforbindelser ..............71 Bluetooth trådløs tilkobling (på...

 • Page 4

  Produktmerknad fra Macrovision Corporation ........V-34 CTR 21-godkjenning(for Notebook PC-er med innebygd modem) ..V-35 Økologisk merke for EU ................V-37 Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk .....V-38 ASUS-resirkulering / Returtjenester .............V-38 Opphavsrettinformasjon ................V-39 Ansvarsbegrensning ...................V-40 Service og support ..................V-40 Bruksanvisning for Notebook PC...

 • Page 5

  Introduksjon til Bærbar PC...

 • Page 6: Om Denne Brukerveiledningen

  Om denne brukerveiledningen Du leser nå brukerveiledningen for Bærbare PC. Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om ulike komponenter i Bærbare PC og hvordan disse brukes. Dette er noen av hovedtemaene som blir tatt opp i brukerveiledningen: 1. Introduksjon til Bærbar PC Introduksjon til brukerveiledningen for Bærbare PC.

 • Page 7: Sikkerhetshensyn

  Sikkerhetshensyn Følgende sikkerhetshensyn vil forlenge levetiden til din Bærbare PC. Følg alle forholdsregler og instruksjoner. Utenom det som beskrives i denne veiledningen, overlat alt servicearbeid til kvalifisert personell. Ikke bruk skadete strømledninger, tilbehør eller andre ytre utstyrsenheter. Koble fra AC-strømforsyningen og fjern batteripakken(e) før rengjøring.

 • Page 8

  INNTAKSKLASSIFISERING: SIKKER TEMPERATUR: Referer til Denne bærbare PC-en klassifiseringsmerkelappen bør kun brukes i miljøer på bunnen av Bærbare med temperaturer mellom 5°C (41°F) og PC’en og sørg for 35°C (95°F). at strømadapteren din samsvarer med klassifiseringen. IKKE bær eller dekk til Ikke bruk sterke en Bærbare PC som har løsemidler som...

 • Page 9

  Advarsel om lydtrykk Overdrevent lydtrykk fra øretelefonene kan medføre tap av hørsel. Legg merke til at justering av volumkontrollen og equalizeren til over midtposisjonen kan øke øretelefonenes eller hodetelefonenes utgangsspenning, og derfor lydtrykknivået. Advarsel om likestrømsvifte Vær obs på at DC-viften er en del i bevegelse som kan være farlig. Hold kroppen din borte fra bevegende vifteblader.

 • Page 10

  Dekke til din Bærbare PC Du kan kjøpe et valgfritt bærehylster for å beskytte den mot smuss, vann, støt og riper. Lade batteriene Dersom du vil bruke batteriene som strømforsyning, påse at du har ladet opp batteriene dine, og eventuelle ekstrabatterier, før du drar på...

 • Page 11: Forberede Din Bærbare Pc For Bruk

  Forberede din Bærbare PC for bruk Under følger noen enkle instruksjoner for bruk av din Bærbare PC. Installere batteripakken A. Beveg den manuelle låsen til den ulåste posisjonen for å sette inn batteripakken. Sett inn batteripakken i den viste vinkelen og trykk til den klikker på...

 • Page 12

  Åpne skjermen Hold den bærbare pc’ens base og løft skjermen opp med den bærbare pc’ens base og løft skjermen opp med base og løft skjermen opp med tommelen. Skråstill displaypanelet fremover eller bakover til du finner en behagelig vinkel. Slå på strøm Trykk på...

 • Page 13

  Om delene...

 • Page 14: Toppsiden

  Toppsiden Tastaturet vil være forskjellig for hvert landområde. Utseendet på oversiden kan variere avhengig av modell. -modell Bruksanvisning for Notebook PC...

 • Page 15

  -modell Bruksanvisning for Notebook PC...

 • Page 16

  Mikrofon (innebygd) Denne innebygde mono-mikrofonen kan brukes for videokonferanser, stemmeberetning eller enkle lydopptak. Kamera Med det innebygde kameraet kan du ta bilder eller video. Kan brukes sammen med en videokonferanse og andre interaktive applikasjoner. Kameraindikator (på utvalgte modeller) Kameraindikatoren viser når det innebygde kameraet er i bruk.

 • Page 17

  Strømknapp Strømknappen slår den bærbare PC-en AV og PÅ og gjenoppretter fra dvalemodus. Bruk knappen én gang til å slå PÅ og én gang for å slå AV den bærbare PC-en. Strømknappen virker kun når skjermen er åpen. Teclado O teclado dispõe de teclas de tamanho integral com um deslocamento confortável (profundidade à...

 • Page 18: Undersiden

  Undersiden Undersiden kan variere i utseende avhengig av modell. Størrelsen på batteripakken vil variere avhengig av modell. -modell Bruksanvisning for Notebook PC...

 • Page 19

  -modell Undersiden av Bærbare PC’en kan bli meget varm. Vær forsiktig når du håndterer Bærbare PC’en mens den er i drift eller nettopp har vært i drift. Høye temperaturer er normalt under opplading eller drift. IKKE BRUK MYKE OVERFLATER SLIK SOM SENGER ELLER SOFAER SOM KAN BLOKKERE VENTILASJONEN.

 • Page 20

  Batterilås - fjær Fjærlåsen på batteriet brukes for å holde batteripakken sikkert på plass. Når batteripakken settes inn vil den automatisk gå i lås. For å fjerne batteripakken, må denne fjærlåsen holdes i lås-opp posisjon. Batteripakke Batteripakken lades automatisk når den bærbare PC- en kobles til en AC-strømkilde, og tilfører strøm til den bærbare PC-en når AC-strøm ikke er koblet til.

 • Page 21

  Minnerom (RAM) Minnerommet gir deg mulighet for ytterligere utvidelse av minnet. Ekstra minne vil øke yteevnen for applikasjoner ved å senke tilgangen til harddisken. BIOS-en vil automatisk registere hvor mye minne det finnes i systemet og konfiguere CMOS etter dette under POST (Power-On- Self-Test) prosessen.

 • Page 22: Høyresiden

  Høyresiden -modell -modell / Kombikontakt for hodetelefonutgang/ mikrofoninngang Du kan bruke denne kombikontakten til å sende lyden fra notatboken til høyttalere med forsterker eller hodetelefoner, alternativt kan den motta lyden fra en ekstern mikrofon eller andre lydenheter. Denne kontakten gjenkjenner automatisk hva du plugger inn og bytter til riktig funksjon.

 • Page 23

  Optisk stasjon (på utvalgte modeller) Den bærbare PC-en kommer i ulike modeller med ulike optiske stasjoner. Den bærbare PC-ens optiske stasjon kan støtte CD-er og/eller DVD og kan ha opptakbar (R) eller overskrivbar (RW) kompatibiliteter. Se markedsspesifikasjonene for detaljer om hver modell. Aktivitetsindikator for den optiske stasjonen (plassering varierer etter modell) Elektronisk utløser for den optiske stasjonen...

 • Page 24: Venstresiden

  Venstresiden -modell -modell Strøminntak Den medfulgte strømadapteren konverterer AC-strøm til DC-strøm for bruk med denne kontakten. Strøm levert gjennom denne kontakten leverer strøm til den bærbare PC-en og lader den interne batteripakken. For å forhindre skade til den bærbare PC-en og batteripakken, bruk alltid den medfulgte strømadapteren.

 • Page 25

  USB støtter hurtig bytting av enheter slik at de fleste ytre utstyrsenhetene kan kobles til eller fra uten å starte datamaskinen på nytt. USB Charger+ USB Charger+ lar deg hurtiglade mobile enheter via USB- porten på din ASUS notatbok-PC. Bruksanvisning for Notebook PC...

 • Page 26: Parte Traseira

  Parte Traseira Størrelsen på batteripakken vil variere avhengig av modell. Batteripakke Batteripakken lades automatisk når den bærbare PC- en kobles til en AC-strømkilde, og tilfører strøm til den bærbare PC-en når AC-strøm ikke er koblet til. Dette tillater bruk av PC-en under flytting mellom ulike steder. Batteritiden varierer etter bruk og etter spesifikasjoner for denne bærbare PC-en.

 • Page 27: Forsiden

  Forsiden -modell -modell Flash minnekortleser Vanligvis må en ekstern minnekortleser kjøpes separat for at minnekort fra utstyr som digitale kameraer, MP3- spillere, mobiltelefoner og PDA-er skal kunne brukes. Denne bærbare PC-en har en innebygd høyhastighets minnekortleser som enkelt kan lese fra og skrive til mange flash-minnekort, som beskrevet senere i denne veiledningen.

 • Page 29

  Komme i gang...

 • Page 30: Strømsystemet

  Strømsystemet Bruke AC-strøm Strømmen til Bærbare PC er satt sammen av to deler, strømadapteren og batteristrømsystemet. Strømadapteren konverterer AC-strøm fra et vegguttak til DC-strøm påkrevd av den bærbare PC-en. Din bærbare PC kommer med en universal AC-DC adapter. Dette betyr at du kan koble strømledningen til enhver 100 V-120 V og 220 V-240 V uttak uten å...

 • Page 31

  Bruk av en annen adapter for å levere strøm til den bærbare PC kan skade PC-en. Dette gjelder også dersom du bruker PC-ens adapter til å levere strøm til andre elektriske enheter. Dersom det kommer røyk, lukter brent eller ekstrem varme fra AC-DC adapteren, oppsøk service.

 • Page 32: Bruke Batteristrøm

  Bruke batteristrøm Bærbare PC er designet for å bruke en avtagbar batteripakke. Batteripakken består av et sett battericeller plassert sammen. En fullt ladet pakke vil levere flere timers strøm, som kan videre utvides ved å bruke strømbehandlingsfunksjoner gjennom BIOS. Ytterligere batteripakker er valgfrie og kan kjøpes separat gjennom en forhandler.

 • Page 33: Pleie Av Batteriene

  Fjerning av batteriet: Bruk kun batteripakker og strømadaptere levert sammen med den bærbare PC-en eller spesifikk godkjent av produsenten eller forhandleren for bruk med denne modellen, hvis ikke kan skade påføres den bærbare PC-en. Pleie av batteriene Batteripakken, som alle andre oppladbare batterier, har en grense for hvor mange ganger det kan lades opp.

 • Page 34: Skru På Datamaskinen

  Skru på datamaskinen Oppstartsmeldingen vises på skjermen når du slår PC-en PÅ. Hvis nødvendig kan du justere klarheten ved å bruke hurtigtastene. Dersom du trenger å kjøre BIOS oppsett for å sette eller endre systemkonfigurasjonen, trykk [F2] ved oppstart for å gå inn i BIOS- menyen.

 • Page 35

  Self Monitoring og Reporting Technology S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) sjekker harddisken under POST og gir en feilmelding dersom harddisken krever service. Dersom en kritisk advarsel om harddisken blir gitt under oppstart, ta en sikkerhetskopi av dataen din med en gang og kjør Windows diskkontroll.

 • Page 36: Sjekke Batteristrøm

  Sjekke batteristrøm Batterisystemet bruker Smart Battery standarden i Windows miljøet, som lar batteriet presist rapportere hvor mye strøm det er igjen i batteriet per prosent. Et fullt ladet batteri gir den bærbare PC-en et par timers batteristrøm. Det faktiske tallet varierer avhengig av hvordan du bruker strømsparingsfunksjonene, dine arbeidsrutiner, CPU, hvor mye system minne, og størrelsen på...

 • Page 37: Lade Batteripakken

  Lade batteripakken Før du bruker din bærbare PC på veien må du lade opp batteripakken. Batteripakken starter ladningen straks den bærbare PC-en kobles til en ekstern strømkilde gjennom strømadapteren. Lad opp batteripakken helt før den brukes for første gang. En ny batteripakke må...

 • Page 38: Strømalternativer

  Strømalternativer Strømbryteren slår PÅ og AV den bærbare PC-en eller setter PC-en i sove eller dvalemodus. Oppførselen til strømbryteren kan tilpasses i Windows Kontrollpanel > Strømalternativer. For andre alternativer, som “Bytt bruker, Start på nytt, Hvilemodus eller Avslutt”, klikk på pilen ved siden av låsikonet. Start på...

 • Page 39

  Avslåing ved nødstilfeller I tilfelle ditt operativsystem ikke kan slå seg ordentlig av, eller starte på nytt, finnes det en annen måte å slå av PC-en: • Hold inne strømknappen i over 4 sekunder. Ikke bruk avslåing ved nødstilfeller mens data blir skrevet; dette kan gjøre at du mister eller ødelegger data.

 • Page 40: Energistyringsmodi

  Energistyringsmodi Denne bærbare PC-en har flere automatiske eller justerbare strømsparingsfunksjoner som du kan bruke for å maksimere levetiden på batteriet og redusere total kostnad for eierforholdet (Total Cost of Ownership.TCO). Du kan kontrollere noen av disse funksjonene gjennom Strøm-menyen i BIOS-en. Innstillinger for ACPI-strømadminstrering blir gjort gjennom operativsystemet.

 • Page 41

  Hvilemodus er det samme som Suspend-to-RAM (STR). Denne funksjonen lagrer din gjeldende data og status i RAM mens mange komponenter blir skrudd AV. Fordi RAM er energiavhengig, kreves det strøm for å holde på (oppdatere) dataen. Klikk på Windows-knappen og pilen ved siden av låsikonet for å...

 • Page 42: Kontroll Av Varmeeffekt

  Kontroll av varmeeffekt Det finnes tre strømkontrollmetoder for kontrollering av den bærbare PC-ens varmenivå. Disse strømkontrollene kan ikke konfigureres av bruker og bør kjennes i det tilfelle den bærbare PC- en skulle gå inn i et slikt nivå. Følgende temperaturer representerer temperatur i grunnflaten (ikke CPU).

 • Page 43: Spesielle Tastaturfunksjoner

  Spesielle tastaturfunksjoner Hurtigtaster Hurtigtastene på den bærbare pc’ens den bærbare pc’ens tastatur er definert nedenfor. Kommandoene fungerer først når du trykker og holder funksjonstasten nede og samtidig trykker på en kommandotast. Plasseringene av hurtigtastene kan variere avhengig av model- men funksjonene bør være det samme. Følg ikonene istedet for funksjonsknappene.

 • Page 44

  LCD/Monitor-ikon (f8): Bytter mellom skjermen på den bærbare PC-en og en ekstern monitor i denne serien: Kun LCD -> Kun CRT (ekstern skjerm) -> LCD + CRT klone -> LCD + CRT utvide. (Denne funksjonen virker ikke i 256 farger, velg Høyfarge i Egenskaper for skjermen.) MERK: Må...

 • Page 45: Microsoft Windows Taster

  Power4Gear Hybrid (fn+Space Bar): Denne knappen bytter strømsparing mellom ulike strømsparingsmoduser. Strømsparingsmodiene kontrollerer mange sider av en bærbar PC for å maksimere ytelsen versus batteritid. Bruk av eller fjerning av strømadapter vil automatisk få systemet til å bytte mellom AC-modus og batterimodus. Du kan se gjeldende modus i OSD-menyen.

 • Page 46: O Teclado Utilizado Como Cursores

  O teclado como um teclado numérico (på enkelte modeller) O teclado numérico está embutido no teclado e consiste em 15 teclas que tornam a entrada sistemática de números mais fácil. Estas teclas de função dupla estão etiquetadas a cor-de-laranja em key caps. As atribuições numéricas estão localizadas no canto superior direito de cada tecla, como a figura mostra.

 • Page 47: Multimedia-kontrolltaster (på Enkelte Modeller)

  Multimedia-kontrolltaster (på enkelte modeller) Multimedia-kontrolltastene gir deg enkel kontroll av multimediaprogramvaren. Følgende definerer meningen for hver multimedia-kontrolltast på Bærbar PC’en. Noen kontrolltast-funksjoner kan være forskjellig avhengig av modellene til den bærbare PC-en. Bruk [fn] tasten i kombinasjon med piltastene for CD-kontroll funksjoner.

 • Page 48: Brytere Og Statusindikatorer

  Brytere og statusindikatorer Knapp Utseendet på oversiden kan variere avhengig av modell. Strømknapp Strømknapp Strømknappen skrur Notebook PC-en AV og PÅ. Den setter også Notebook PC-en i hvile- eller dvalemodus. Egenskapene til strømknappen kan stilles inn under ”Strømalternativer” i kontrollpanelet i Windows. Bruksanvisning for Notebook PC...

 • Page 49: Statusindikatorer

  Statusindikatorer -modell -modell Strømindikator Den grønne lysdioden vil indikere at den bærbare PC-en er slått PÅ og vil blinke sakte når PC-en er satt i Suspend-to-RAM (Ventemodi) modi. Denne lysdioden er AV når PC-en er AV eller i Suspend-to-Disk(Dvale) modus. Indikator for batteriladning (tofarget) Den tofargede batterladnings-indikator viser strømstatus for batteriet på...

 • Page 50

  Indikator for diskaktivitet Indikerer at den bærbare PC-en bruker en eller flere lagringsenheter slik som en harddisk. Lyset blinker proporsjonalt med tilgangen. Bluetooth / Trådløs indikator Dette gjelder kun for modeller med intern Bluetooth (BT) og innebygd trådløs LAN. Denne indikatoren tennes for å vise at Notebook PC-ens innebygde Bluetooth (BT)-funksjon er aktivert.

 • Page 51

  Bruke en bærbar PC...

 • Page 52: Styreplaten

  Styreplaten Notatbokens innebygde styreplate er en trykkfølsom pekeenhet uten bevegelige deler. Enkelte applikasjonsprogrammer kan likevel kreve at det installeres en enhetsdriver. Følgende illustrasjon viser egenskapene til styreplaten: Høyreklikk-knappen (sone utenfor den stiplede linjen) Venstreklikk-knappen (sone innenfor den stiplede linjen) IKKE bruk noen andre gjenstander enn fingrene til å betjene styreplaten.

 • Page 53: Bruke Styreplaten

  Bruke styreplaten Styreplaten er en interaktiv enhet som emulerer de vanlige musefunksjonene. Den lar deg i tillegg bruke bevegelser med én og flere fingre for å flytte pekeren, slik at du kan velge elementer og klikke på dem, rotere og zoome bilder, rulle lister og i tillegg sveipe og bytte mellom vinduer.

 • Page 54: Illustrert Bruk Av Styreplaten

  Illustrert bruk av styreplaten Trykke – Trykk på styreplaten for å velge elementer på skjermen og åpne filer. Trykk én gang for å velge et Trykk to ganger for å åpne det element. valgte elementet. Klikke – Klikk på styreplaten for å simulere klikk med venstre og høyre museknapp og utløse deres funksjoner.

 • Page 55

  Rotere – Du kan rotere bilder med/mot urviseren ved å bruke klypebevegelsen på styreplaten. Legg to fingre på styreplaten og drei dem deretter i en sirkulær bevegelse, enten med eller mot urviseren, for å rotere et bilde. Rulle – Bruk to fingre på styreplaten for å rulle gjennom lister, vertikalt og horisontalt.

 • Page 56: Ta Vare På Styreplaten

  Sveipe med tre fingre – Du kan dra sider fra venstre til høyre eller omvendt ved å bruke tre fingre på styreplaten. Denne bevegelsen kan du også bruke til å bytte mellom aktive vinduer på skrivebordet. Ta vare på styreplaten Styreplaten er trykksensitiv.

 • Page 57: Deaktivere Styreplaten Automatisk

  Deaktivere styreplaten automatisk Styreplaten kan deaktiveres automatisk når en ekstern USB-mus kobles til. Slik deaktiveres styreplaten: Gå til Kontrollpanel. Endre visningsinnstillinger til Store ikoner og velg deretter Mus. Velg ELAN-kategorien. Merk av for alternativboksen Deaktiver nå ekstern pekeenhet kobles til. Velg Bruk for å...

 • Page 58: Lagringsenheter

  Lagringsenheter Lagringsenheter tillater den bærbare PC-en å lese eller skrive dokumenter, bilder og andre filer til ulike datalagringsenheter. Optisk stasjon (på enkelte modeller) Sette inn en optisk disk Når den bærbare PC-en er PÅ, trykk inn stasjonens utløserknapp og disken vil løses delvis ut. Trekk forsiktig i stasjonens frontpanel og dra disken helt ut.

 • Page 59

  Hold disken etter kanten og med diskens etikettside opp. Trykk ned på begge sider av midten av disken til disken knepper på hubben. Ved korrekt montering, bør hubben være høyere enn disken. Plasser platen nøyaktig i sporet for å beskytte den mot riper. Bruksanvisning for Notebook PC...

 • Page 60

  Skyv diskskuffen sakte inn igjen. Stasjonen vil starte avlesningen av innholdsfortegnelsen (TOC) på disken. Når stasjonen stopper er disken klar for bruk. Når dataene blir lest, er det vanlig at man hører den optiske enheten rotere eller vibrere. For å resusere vibrasjonene, sett Notebook PC-en på...

 • Page 61

  Nødutløser Nødutløseren er plassert i et hull på den optiske stasjonen og brukes for å løse ut skuffen på den optiske stasjonen i tilfelle en elektronisk åpning ikke fungerer. Ikke bruk nødutløseren isteden for den elektroniske utløseren. Påse at aktivitetsindikatoren, som er plassert i samme område, ikke blir stukket.

 • Page 62: Minnekortleser

  Minnekortleser Denne Notebook PC-en har ett enkelt innebygget kortleserspor som støtter SD-kortformater og bruker den interne høy-båndbredden PCI bus. Minnekort kjøpes separat. Minnekortkompatibilitet varierer etter PC-modell og minnekortspesifikasjoner. Spesifikasjonene på minnekort endrer seg hele tiden, så kompatibiliteten kan påvirkes uten varsel. Fjern aldri kort under, eller rett etter, lesing, kopiering, formatering eller sletting av data på...

 • Page 63: Harddiskstasjon

  Harddiskstasjon Harddiskstasjoner har høyere kapasiteter og opererer ved mye høyere hastigheter enn diskettstasjoner og optiske stasjoner. Den bærbare PC-en har en utskiftbar harddisk. Moderne harddisker støtter S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) for å oppdage feil eller brudd på harddisken før dem skjer. Ved utbytting eller oppgradering av harddisken bør du alltid besøke et autorisert servicesenter eller forhandler for denne Bærbare PC’en.

 • Page 64

  Fjerne harddiskstasjonen Bruksanvisning for Notebook PC...

 • Page 65

  Installere harddiskstasjonen Bruksanvisning for Notebook PC...

 • Page 66: Minne (ram)

  Minne (RAM) Ekstra minne vil øke yteevnen for applikasjoner ved å senke tilgangen til harddisken. Besøk et autorisert servicesenter eller forhandler for informasjon om oppgraderinger av minnet for din Bærbare PC. For å oppnå maksimal kompatibilitet og pålitelighet, kjøp kun utvidelsesmoduler fra en autorisert forhandler. BIOS-en vil automatisk registrerer hvor mye minnet det finnes i systemet og konfiguere CMOS etter dette under POST (Power-On- Self-Test) prosessen.

 • Page 67

  Installerer minne (RAM) Bruksanvisning for Notebook PC...

 • Page 68

  Fjerner minne (RAM): Bruksanvisning for Notebook PC...

 • Page 69: Nettverkstilkobling

  Nettverkstilkobling Du kan koble deg til internett og andre nettverk med din notatbok- PC ved å bruke følgende koblinger for trådløst og kablet nettverk. Nettverkstilkoblinger med kabel Denne Notebook PC-en støtter kablede nettverkstilkoblinger med Fast/Gigabit Ethernet (1000 BASE-TX) og tvinnede parkabler. Ved bruk av Fast (1000 BASE-TX) eller Gigabit Ethernet må...

 • Page 70

  Bruke en tvinnet parkabel Kabelen som brukes for å koble Ethernet-kortet til en vert (vanligvis en hub eller switch) kalles en kabel med snodd ledningspar for Ethernet (TPE). Sluttkontaktene kalles RJ-45 kontakter, som ikke er kompatible med RJ-11 telefonkontakter. For å koble to datamaskiner sammen uten en hub, kreves det en LAN-kabel med delingsfilter (Fast-Ethernet modell).

 • Page 71: Trådløse Nettverksforbindelser

  Trådløse nettverksforbindelser Trådløst LAN (WLAN) Det innebyggede WLAN på denne Notebook PC-en er en kompakt og brukervennlig trådløs ethernet-adapter som følger 802.11-standarden. Den gir høye dataoverføringshastigheter ved hjelp av Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) og Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) ved frekvensene 2,4GHz/ 5GHz.

 • Page 72

  Klikk på ikonet som viser at trådløst nettverk ikke er aktivt i systemstatusfeltet i Windows®. Velg det trådløse aksesspunktet du vil koble til fra listen og klikk på Connect (Koble til). Hvis du ikke kan finne ønsket tilgangspunkt, klikk på Oppdater- ikonet i øvre høyre hjørne for å...

 • Page 73

  Bruke Ad-hoc-modus og Infrastructure (Infrastruktur)- modus Det innebyggede WLAN i denne Notebook PC-en er også en klientadapter som gjør at du kan bruke Ad-hoc og Infrastructure (Infrastruktur)- modus når du kobler til et nettverk. Alle enheter må ha installert trådløst LAN-adaptere med standarden 802.11 for å...

 • Page 74

  Infrastrukturmodus Infrastrukturmodusen lar Bærbare PC’en og andre trådløse enheter bli med i et trådløst nettverk skapt med et tilgangspunkt (AP) (solgt separat) som gir en sentral forbindelse for trådløse klienter til å kommunisere med hverandre eller med et kabelnettverk. Slik brukes infrastrukturmodus: 1.

 • Page 75: Bluetooth Trådløs Tilkobling (på Enkelte Modeller)

  Bluetooth trådløs tilkobling (på enkelte modeller) Med Bluetooth kan du få tilgang til andre enheter, som Notebook PC-er, desktop PC-er, nettbrett og mobiltelefoner med Bluetooth. Du kan enkelt overføre filer, bruke mobiltelefoner som hotspot for internettforbindelse samt dele internett- nettverksforbindelser med andre enheter ved å...

 • Page 76

  Høyreklikk på Bluetooth-ikonet på systemstatusfeltet i Windows® og velg Add a device (Legg til enhet). Velg en Bluetooth-enhet fra listen og klikk på Next(Neste). Tast inn Bluetooth- sikkerhetskode i enheten din og start tilknyttingen. Klikk på Close (Lukk) for å avslutte.

 • Page 77: Usb Charger

  Instant On(Øyeblikkelig på) Instant On(Øyeblikkelig på) er en standard aktivert funksjon i den bærbare ASUS PC-en som lar deg spare batteristrøm mens den bærbare PC-en er i dyp hvilemodus (dyp S3). Den viser også hvor lenge den bærbare PC-en kan kjøre i standby mens disse to batterisparemodusene brukes: Ytelsesmodus og Batterisparemodus.

 • Page 78

  Batterisparemodus Batterisparemodusen muliggjør lengre standbytider, og lar batteriet vare opptil tretti (30) dager eller mer. Når du aktiverer denne funksjonen, kan systemet gå tilbake til dens siste driftstilstand så raskt som syv sekunder, fire timer etter at den bærbare PC-en har gått inn i dyp hvilemodus.

 • Page 79: Vedlegg

  Vedlegg...

 • Page 80: Ekstrautstyr

  Ekstrautstyr Disse gjenstander, kan om ønsket leveres som ekstrautstyr til din Bærbare PC. USB hub (ekstrautstyr) Fest en USB hub for å øke antall USB-porter du har, og koble til / fra mange USB-enheter gjennom en enkel kabel. USB Flash minne En USB flash minne kan forsyne deg med opp til flere hundre megabyte med lagring, høyere hastigheter og bedre holdbarhet.

 • Page 81: Operativsystem Og Programvare

  Operativsystem og programvare Med denne baerbare PC medfølger det forhåndsinnstallert operativsystem slik som Microsoft Windows. Valgene og språkene vil avhenge av området. Nivåer for maskinvare- og programvarestøtte kan variere avhengig av installert operativsystem. Stabiliteten og kompatibilitet av andre operativsystemer kan ikke garanteres.

 • Page 82: System Bios-innstillinger

  System BIOS-innstillinger BIOS-skjermbildene i dette avsnittet er kun ment som en referanse. De virkelige skjermbildene kan variere med modeller og områder. Oppstartsenhet Velg oppstartsalternativ nr. 1 (Boot Option #1) på oppstartskjermen (Boot). Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Main Advanced...

 • Page 83

  Sikkerhetsinnstilling Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Main Advanced Advanced Boot Boot Security Save & Exit Password Description Set Administrator Password. The password length must be in If ONLY the Administrator’s password is set, the following range: then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup.

 • Page 84

  Sikkerhet for I/U-grensesnittet Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Security If Locked, LAN and Card Reader I/O Interface Security Interface will be disabled. LAN and Card Reader Interface [UnLock] Wireless Network Interface [UnLock] HD AUDIO Interface [UnLock] SATA ODD Interface [UnLock]...

 • Page 85

  Sikkerhet for USB-grensesnittet Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Security If Locked, all USB device will USB Interface Security be disabled USB Interface [UnLock] External Ports [UnLock] Bluetooth [UnLock] CMOS Camera [UnLock] USB Interface →← : Select Screen Lock ↑↓...

 • Page 86

  Passord for harddisk (HD) Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Password Description Set HDD Master Password. *** Advisable to Power Cycle If ONLY the Administrator’s password is set, System after Setting Hard Disk then this only limits access to Setup and is Passwords *** only asked for when entering Setup.

 • Page 87: Bruksanvisning For Notebook Pc

  Lagre endringer Hvis du vil beholde konfigurasjonsinnstillingene, må du lagre endringer før du går ut av BIOS-verktøyet. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. Main Main Advanced Advanced Chipset Chipset Boot Boot Security Save & Exit Save Changes and Exit Exit system setup after saving Discard Changes and Exit the changes.

 • Page 88: Feilsøking

  • Hvis problemet fremdeles vedvarer, kontakt ditt lokale servicesenter for hjelp. Hurtigtasten er deaktivert. Reinstaller “ATK0100” driveren fra Driver & utility CD eller last den ned fra ASUS-websiden. Det innebyggede kameraet fungerer ikke ordentlig. • Sjekk “Enhetsbehandling”. • Prøv å installere driveren til webkameraet på nytt.

 • Page 89: Bruke Batteriet

  Sjekk at batteriet er plassert riktig på hakkene i batterisporet. • Hvis din Notebook PC er koblet til strømadapter og BIOS (vises som ASUS-logo) eller operativsystemet ikke starter, kan problemet være harddiskrelatert. Kontakt ditt lokale ASUS servicesenter for assistanse. •...

 • Page 90

  Oppdater BIOS-en til siste versjon med WINFLASH i Windows eller AFLASH i DOS-modus. Disse verktøyene og BIOS-filene kan lastes ned fra ASUS-websiden. (ADVARSEL: Kontroller at den bærbare PC-en ikke mister strøm under BIOS-flashingen.) Kontroller at den bærbare PC-en ikke mister strøm under BIOS- flashingen.

 • Page 91

  Installer antivirusprogramvare for å beskytte systemet mot virus. Kontroller at du installerte “Intel INF Update” og “ATKACPI” driverne først slik at maskinvareenhetene kan gjenkjennes. • Hvis problemet fortsetter, kontakt ditt lokale ASUS servicesenter for assistanse. Bruksanvisning for Notebook PC V-1...

 • Page 92

  BIOS oppdatering. Bekreft modellen til den bærbare PC-en og last ned den siste BIOS-filen for din modell fra ASUS-websiden og lagre den på USB minnepenn. Koble USB minnepenn til den bærbare PC-en og slå på PC-en. Fra BIOS-konfigurasjonsprogrammet, klikk Advanced (Avansert) >...

 • Page 93: Gjenopprettingsalternativer For Din Notebook Pc

  Recovery Partition (Gjenopprettingspartisjonen) eller DVD Recovery (gjenopprettings-DVD-en) (for utvalgte modeller) gjør at du kan formatere harddisken og gjenopprette de originale fabrikkinstillingene på din ASUS Notebook PC. Disse gjenopprettingsmuligheten gjør også at du kommer tilbake til standardinnstillingene på din Notebook PC og kan gjøre nye endringer ved behov.

 • Page 94: Bruke Dvd Recovery (gjenopprettings-dvd-en) (på Utvalgte Modeller

  Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen. Recovery Partition (Gjenopprettingspartisjonen) er opprettet på fabrikken og kan ikke gjenopprettes hvis den slettes. Ta med systemet til et autorisert ASUS-servicesenter hvis du har problemer med gjenopprettingen. Besøk www.asus.com for oppdaterte drivere og verktøy.

 • Page 95

  Sjekk at strømadapteren til Notebook PC-en er tilkoblet når du foretar en systemgjenoppretting. Ustadig strømtilførsel kan føre til at gjenopprettingen mislykkes. Besøk www.asus.com for oppdaterte drivere og verktøy. Gjenoppretting overskriver din harddisk. Sørg for at du har sikkerhetskopiert alle dine viktigste dataene før systemgjenoppretting.

 • Page 96: Informasjon Om Dvd-rom-stasjonen (på Utvalgte Modeller

  Informasjon om DVD-ROM-stasjonen (på utvalgte modeller) DVD-ROM-enheten lar deg se og skape dine egne CD-er og DVD-er. Du kan kjøpe egen DVD-visningsprogramvare for å se DVD-filmer. Informasjon om avspilling etter regioner Avspilling av DVD-filmer involverer omkoding av MPEG2 video, digital AC3 audio og dechiffrering av CSS beskyttet innhold. CSS (noen ganger kalt «copy guard») er navnet som har blitt gitt til innholdsbeskyttelsessystemet brukt av spillefilmindustrien for å...

 • Page 97

  Region definisjoner Region 1 Canada, USA, USA’s territorier Region 2 Tsjekkia, Egypt, Finland, Frankrike, Tyskland, Gulf statene, Ungarn, Island, Iran, Irak, Irland, Italia, Japan, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Saudi Arabia, Skottland, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Syria, Tyrkia, Storbritannia, Hellas, Tidligere Jugoslaviske Republikker, Slovakia Region 3 Burma, Indonesia, Sør-Korea, Malaysia, Filippinene, Singapore,...

 • Page 98: Informasjon Om Blu-ray Rom-stasjon(på Enkelte Modeller

  Informasjon om Blu-ray ROM-stasjon (på enkelte modeller) Blu-ray ROM-enheten lar deg se HD-videoer (high definition) samt andre formater som DVD og CD. Regiondefinisjoner Region A Land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika med deres territorier, Taiwan, Hong Kong, Macao, Japan, Korea (Sør- og Nord-), land i Sørøst-Asia og deres territorier.

 • Page 99: Samsvar For Det Interne Modemet

  Samsvar for det interne modemet Notebook PC-en med internt modem-modellen overholder JATE (Japan), FCC (USA, Canada, Korea, Taiwan), og CTR21. Det interne modemet er godkjent i samsvar med rådsbeslutning 98/482/EC for pan-europeiske enkeltterminal-tilkobling til telenettet (PSTN). Imidlertid kan forskjeller mellom de enkelte PSTN-er levert i forskjellige land, føre til at godkjenningen i seg selv ikke gir en uforbeholden garanti for vellykket drift på...

 • Page 100

  Nettverkskompatibilitets erklæring Erklæring gjort av produsenten til brukeren: "Denne erklæringen vil angi nettverkene som utstyret er konstruert til å fungere med og eventuelle meddelte nettverk som utstyret kan ha samarbeidsvanskeligheter med. Produsenten skal også knytte til en erklæring for å gjøre det klart hvor nettverkskompatibilitet er avhengig av fysiske og programsvitsjede innstillinger.

 • Page 101

  Denne tabellen viser de landene som for tiden bruker CTR21 standarden. Land Søkt Mer testing Østerrike Belgia Tsjekkia Ikke aktuelt Danmark Finland Frankrike Tyskland Hellas Ungarn Ikke aktuelt Island Irland Italia Under behandling Under behandling Israel Lichtenstein Luxemburg Nederland Norge Polen Ikke aktuelt Portugal...

 • Page 102

  Denne informasjonen ble kopiert fra CETECOM og leveres uten erstatningsansvar. For oppdateringer av denne tabellen, kan du besøke http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html 1 Nasjonale krav vil kun gjelde dersom utstyret kan bruke pulssignalering (produsenter kan angi i bruksanvisningen at utstyret er bare ment å støtte DTMF-signalering, noe som vil gjøre ytterligere testing overflødig).

 • Page 103: Deklarasjoner Og Sikkerhetserklæringer

  Deklarasjoner og sikkerhetserklæringer Kunngjøring fra Federal Communications Commission Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regeldel 15. Operasjon er underlagt de to følgende vilkårene: • Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser. • Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon.

 • Page 104: Forsiktighetserklæring Om Eksponering Av Fcc Radiofrekvens (rf

  (Ettertrykt fra Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.) Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC Radiofrekvens (RF) Enhver endring eller modifikasjon som ikke er direkte godkjent av selskapet ansvarlig for overholdelse kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å...

 • Page 105: Ce-merking

  CE-merking CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv". CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra 9.

 • Page 106: Trådløs Operasjonskanal For Ulike Domener

  Trådløs operasjonskanal for ulike domener Nord-Amerika 2.412-2.462 GHz K01 til K11 Japan 2.412-2.484 GHz K01 til K14 Europa ETSI 2.412-2.472 GHz K01 til K13 Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm innendørs er: •...

 • Page 107

  60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne Dette kravet vil sannsynligvis endres over tid, og tillate deg å...

 • Page 108: Ul Sikkerhetsmerknader

  UL sikkerhetsmerknader Påkrevd for UL 1459 dekker telekommunikasjons (telefon) utstyr ment å være elektrisk tilkoblet et telekommunikasjonsnettverk som har en operasjonsspenning til bakken som ikke overstiger 200V som toppverdi, 300V fra toppverdi til bunnverdi, og 105V rms, og installert eller brukt i overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70).

 • Page 109: Sikkerhetskrav Til Strøm

  - installasjonen bør omfatte jording av koaksialkabelen ved inngangen av bygningen. REACH merknader I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske stoffene i våre produkter på ASUS REACH-nettstedet på http://csr.asus.com/english/REACH.htm. Bruksanvisning for Notebook PC V-1...

 • Page 110: Forhåndsregler For Norden (for Lithium-ion Batterier

  Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

 • Page 111: Sikkerhetsinformasjon Den Optiske Stasjonen

  Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen Sikkerhetsinformasjon om laser Interne eller eksterne optiske stasjoner solgt med denne Bærbare PC inneholder et KLASSE 1 LASER PRODUKT. Om det gjøres justeringer eller utfører prosedyrer andre enn de som har blitt spesifisert i denne brukerveiledningen kan resultere i farlig laserstråling.

 • Page 112: Produktmerknad Fra Macrovision Corporation

  Produktmerknad fra Macrovision Corporation Dette produktet inkorporerer kopirettslig beskyttet teknologi som er beskyttet av metodekrav fra enkelte U.S patenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter eid av Macrovision Corporation og andre rettighetshavere. Bruk av denne rettighetsbeskyttede teknologien må være godkjent av Macrovision Corporation. Den er bare ment for bruk i hjemmet og for annen begrenset fremvisning såfremt ikke annet er godkjent av Macrovision Corporation.

 • Page 113: Ctr 21-godkjenning(for Notebook Pc-er Med Innebygd Modem

  CTR 21-godkjenning (for Notebook PC-er med innebygd modem) Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese Bruksanvisning for Notebook PC V-5...

 • Page 114

  Spanish Swedish Bruksanvisning for Notebook PC V-...

 • Page 115: Økologisk Merke For Eu

  Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR- logo ovat yhteensopivia ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissä on virranhallintatoiminto oletuksena päällä. Monitori ja tietokone menevät automaattisesti unitilaan viidentoista ja kolmenkymmenen minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

 • Page 116: Erklæring Om Samsvar Med Globale Miljøregelverk

  ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon av produktene sine, og kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til ASUS-produkter slik at de er på linje med globale miljøregelverk. I tillegg kunngjør ASUS relevant informasjon basert på krav i lovverkene.

 • Page 117: Opphavsrettinformasjon

  MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

 • Page 118: Ansvarsbegrensning

  å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler;...

 • Page 119

  Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name :...

 • Page 120

  Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name :...

This manual also for:

P46ca, Pro4qca, Pro4qcm

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: