Download Table of Contents Print this page

Acer p600 Series Quick Manual

Portable navigator
Hide thumbs Also See for p600 Series:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

You can find hotline numbers at the back of the Acer p600 series warranty booklet. Or, to reach the ALK Hotline, refer
to hotline numbers in your Co-Pilot User's Guide.
Die Hotline-Rufnummern finden Sie auf der Rückseite der Acer p600 serie-Garantiebroschüre, die Rufnummern der
ALK-Hotline entnehmen Sie bitte Ihrer Co-Pilot-Anleitung.
Vous pouvez trouver des numéros d'assistance téléphonique à l'arrière du livret de garantie Acer p600 série ou pour
contactez l'assistance téléphonique de ALK référez-vous aux numéros de ligne directe dans votre manuel Co-Pilot.
U kunt de nummers van de hotline vinden op de achterkant van het garantieboekje van de Acer p600-serie. Als u
contact wilt opnemen met de hotline van ALK, kunt u de nummers in het handboek van Co-Pilot terugvinden.
Puede encontrar los números de la línea directa en la parte trasera del folleto de garantía de p600 serie o buscar el
número de línea directa en el manual de Co-Pilot.
I numeri delle hotline si trovano sul verso della Scheda garanzia di Acer p600 serie; le hotline del prodotto ALK si
trovano nel manuale di Co-Pilot.
Telefonnumret till vår kundsupport står angivet på sista sidan, eller bakre pärmen i garantihäftet för Acer p600 serie.
Kundsupportnummer hittar du i handboken till Co-Pilot.
Du kan finde direkte telefonnumre på bagsiden af Acer p600 serie garantihæftet eller ringe direkte til ALK hotline.
Hotlinenumrene findes i Co_pilot vejledningen.
Poderá encontrar os números da linha telefónica de informação na parte de trás do certificado de garantia do Acer
p600 série, ou para obter os números da linha telefónica de informação do seu Co-Pilot consulte o respectivo
manual.
Du kan finne telefonnumre på baksiden av garantiheftet for Acer p600-serie, eller se brukerveiledningen for Co-Pilot
for telefonnummer til ALK Hotline.
EN/ NOR/ DAN/ SWE/ DUT/ FIN
Just for starters...
So wird's gemacht...
Pour partir du bon pied...
Voor beginnende gebruikers...
Sólo para principantes...
MU.H110Q.002
Acer p600 Series
Per ben iniziare...
Till att börja med...
Kom i gang...
Para principantes...
For å starte...

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Acer p600 Series

 • Page 1 You can find hotline numbers at the back of the Acer p600 series warranty booklet. Or, to reach the ALK Hotline, refer to hotline numbers in your Co-Pilot User’s Guide. Die Hotline-Rufnummern finden Sie auf der Rückseite der Acer p600 serie-Garantiebroschüre, die Rufnummern der ALK-Hotline entnehmen Sie bitte Ihrer Co-Pilot-Anleitung.
 • Page 2 Packing List Quick Guide Trouble Shooting Guide Safety Driver Notice Disclaimer TMC Guide Appendix...
 • Page 3 Quick Start Guide Navigation QSG Dear Valued Acer Customer, Thank you for purchasing the Acer p600 Series Portable Navigator from our wide selection of PDA and Navigator products. Below is a list of CD / SD Cards materials that come bundled with your product. Please check it carefully.
 • Page 4 ● Your SD Card holds your maps. DO NOT delete its content or format the card. ● Make sure your Acer p600 series Portable Navigator is in good sight, but that it does not obstruct your view of the road in front of you, or your mirrors.
 • Page 5 GPS settings are also retained. To perform a soft reset, hold the device A: Please check with your local Acer dealer if new maps are available. Furthermore please check on www.acer.com and on www.alk.eu.com/acer for possible updates. Map updates are usually issued securely, and then press the soft Reset button on the bottom right of your device (Figure 1).
 • Page 6: Important Safety Instructions

  Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. • Place your Acer navigation device so that it does not obscure your view of the road in front of your Use a water-moistened cloth for cleaning.
 • Page 7 Connect one end of the FM9 TMC cable to the mini USB car charger, and plug the other end into the charging slot in the base of your Acer navigation system. Secure the wired antenna in the car using the rubber stickers provided. It is recommended to attach the antenna to the windscreen. Please note...
 • Page 8 TMC Coverage Details by Country TMC Coverage Details by Country «This product uses Free Public TMC for traffic information.Coverage and availability varies from > Austria country to country. Formore information please visit: www.tmcforum.com». Österreichischer Rundfunk operates a free public TMC service which is broadcast nationwide. >...
 • Page 9: Quick Guide

  Appendix 1 Packing List Quick Guide Trouble Shooting Guide Connect the Traffic Message Channel (TMC) module to the USB port of your Safety Driver Notice device. You will hear a "click" when the TMC module is correctly connected. Plug the TMC antenna securely into the antenna socket on the TMC module. Disclaimer No metal from the plug should be visible;...
 • Page 10 Hurtigstartguide Hurtigstartguide for navigering Kjære Acer-kunde, Takk for at du har kjøpt en Acer p600 Series Portable Navigator fra vårt omfattende utvalg av PDA- og Navigator-produkter. Nedenfor finner du CD / SD-kort en liste over ting som følger med produktet. Vennligst sjekk listen nøye.
 • Page 11 Når kartet vises, sjekk at Acer 00 Portable Navigator har klar utsikt til himmelen (at du ikke står under tak, i en tunnel eller under en bro). Husk at, når du bruker Acer p600 Series Portable Navigator for første gang, kan det ta litt tid å finne posisjonen din.
 • Page 12 Alle poster og oppføringer beholdes etter en myk Løsning: Spør din lokale Acer-forhandler om nye kart er tilgjengelige. Videre bør du se etter mulige tilbakestilling. GPS-innstillinger blir også beholdt. Når du skal utføre en myk tilbakestilling, tar oppdateringer på...
 • Page 13 • Plasser Acer navigasjonsenheten slik at den ikke forstyrrer din utsikt til veien. falle av og bli alvorlig skadet. • Den sikreste plasseringen av Acer navigasjonsenhten er enten i nedre venstre hjørne (for biler med Dette produktet bør tilføres strømtypen som er angitt på merkeplaten. Hvis du er usikker på den rattet på...
 • Page 14 Technologies er ikke ansvarlig for kvalitet eller nøyaktighet i informasjonen som blir kringkastet. Installering av TMC-antenne Koble en ende av FM9 TMC-kabelen til mini USB-billaderen, og plugg den andre enden inn i ladekontakten i Acer-navigeringssystemet. Fest kabelantennen i bilen ved hjelp av gummiklebe- Trafikkork Ulykke...
 • Page 15 Informasjon om TMC-dekning i ulike land Informasjon om TMC-dekning i ulike land «Dette produktet bruker gratis, offentlig TMC til trafikkinformasjon. Dekning og tilgjengelighet > Danmark varierer fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.tmcforum.com». Det danske veitrafikkdirektoratets trafikkinformasjonstjeneste DK-TMC tilbyr gratis offentlig TMC-trafikkinformasjon i Danmark.
 • Page 16 Tillegg 1 Packing List Quick Guide Trouble Shooting Guide Koble TMC- (TMC) modulen til USB-porten på enheten. Du hører et "klikk" når Safety Driver Notice TMC-modulen er riktig tilkoblet. Plugg TMC-antennen sikkert inn i antennekontakten på TMC-modulen. Ingen Disclaimer metalldeler av pluggen skal være synlig. I motsatt fall kan mottaket forstyrres. For optimalt mottak bør TMC-antennen plasseres slik at den er L-formet (se diagram).
 • Page 17 Hurtig-start guide Hurtig-start guide Kære værdsatte Acer kunde, Mange tak for købet af Acer p600 seriens Portable Navigator fra vores brede udvalg af PDA'er og Navigator produkter. Nedenfor findes en liste Cd/SD-kort over materialer, der følger med dit produkt. Kontroller listen omhyggeligt.
 • Page 18 ● Dit SD-kort indeholder dine kort. Indholdet må IKKE slettes og kortet må ikke formateres. ● Kontroller, at du har et godt udsyn til Acer p600 seriens Portable Navigator, og at hverken p600 serien, holderen eller nogen anden del distraherer dig under kørslen.
 • Page 19 Problem: Nogle husnumre kan ikke findes, selvom de eksisterer. Hvordan kan jeg opdatere min mappe? soft nulstilling, nederst på enheden (Figur 1). Løsning: Spørg hos din lokale Acer-forhandler, om der er nye kort tilgængelige. Kontroller endvidere for mulige opdateringer på www.acer.com og www.alk.eu.com/acer. Opdateringer til kort udstedes sædvanligvis en gang om året.
 • Page 20 Produktet skal drives med den strømtype, der er angivet på mærkepladen. Hvis du er i tvivl om, hvilken • Det sikreste sted for Acer navigationsudstyret er enten i det nederste venstre hjørne (gælder strømtype der er til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.
 • Page 21 Ulykke Vejarbejde Generel hændelse opladeråbningen i Acer-navigationssystemets base. Sæt trådantennen fast i bilen vedhjælp af de medfølgende gummimærkater. Det anbefales at fastgøre antennen til forruden. Bemærk, at visse 2. «Kort» vis den rapporterede trafikhændelse på et kort. bilmærker bruger reflekterende forrudeglas. I dette tilfælde kan det være nødvendigt at sætte 3.
 • Page 22 Oplysninger om TMC-dækning efter land Oplysninger om TMC-dækning efter land «Dette produkt bruger gratis, offentlig TMC til trafikoplysninger.Dækning og tilgængelighed kan > Danmark variere fra land til land. Yderligere oplysninger får du ved at besøge: www.tmcforum.com». Det danske vejdirektorats trafikoplysningstjeneste DK-TMC leverer gratis, offentlige TMC- trafikoplysninger i Danmark.
 • Page 23 Yderligere oplysninger 1 Packing List Quick Guide Trouble Shooting Guide Tilslut TMC (Traffic Message Channel)-modulet til enhedens USB-port. Du skulle Safety Driver Notice høre et "klik" når TMC-modulet er tilsluttet korrekt. Sæt TMC-antennen i antennestikket på TMC-modulet. Metal fra stikket må Disclaimer ikke være synligt, da det ellers forringer modtagelsen.
 • Page 24 Snabbstartsguide Snabbstartsguide för navigering Bäste Acer-kund, Tack för att du valde Acer p600 series bärbar navigator i vårt breda sortiment av PDA- och navigatorprodukter. Här följer en lista över de CD-skivor/SD-kort artiklar som levereras med produkten. Kontrollera noga att allt finns med.
 • Page 25 ● Ditt SD-kort innehåller dina kartor. Radera eller formatera INTE innehållet på kortet. ● Din Acer p600 serie bärbara navigator bör vara placerad så att du enkelt kan se den men se till att varken den eller hållaren stör din bilkörning.
 • Page 26 Problem: Det går inte att hitta vissa husnummer trots att de finns. Hur kan jag uppdatera kartan? Håll i enheten och tryck på knappen för mjuk återställning längst ner till höger på enheten Lösning: Fråga en lokal Acer-återförsäljare om det finns nya kartor. Besök www.acer.com och (Bild 1) för att göra en mjuk återställning.
 • Page 27 återförsäljaren eller det lokala kraftbolaget. • Det säkraste stället för din Acer navigeringsenhet är antingen längst nere i det vänstra hornet (för vänsterstyrda bilar), längst ner i högra hörnet (för högerstyrda bilar), eller längst ner, mitt på...
 • Page 28 Trafikolycka Vägarbeten Allmän trafikstörning laddaruttaget i Acer-navigationssystemets bas. Fäst antennen i bilen medhjälp av medföljande gummietiketter. Det rekommenderas att antennen fästs på vindrutan. Observera att en del bilmodeller 2. «Map» för att visa en rapporterad trafikhändelse på en karta. kan ha reflektiva vindruteglas. Då måste antennen fästas på något annat fönster i bilen.
 • Page 29 Information om TMC-täckning i olika länder Information om TMC-täckning i olika länder «Denna produkt använder kostnadsfria, offentliga TMC-tjänster för trafikinformation. Täckning och > Österrike tillgänglighet varierar beroende på land. Mer information finns på: www.tmcforum.com». Österreichischer Rundfunk driver en kostnadsfri, offentlig och rikstäckande TMC-tjänst. >...
 • Page 30 Bilaga 1 Packing List Quick Guide Trouble Shooting Guide Anslut TMC-modulen (trafikmeddelandemodulen) till enhetens USB-port. När Safety Driver Notice TMC-modulen hamnar på plats hörs ett klick. Anslut TMC-antennen till antennuttaget på TMC-modulen. Inget av metallen Disclaimer på kontaktdonet ska synas, annars försämras mottagningen. För bästa mottagning ska TMC-antennen vara placerad så...
 • Page 31 GPS externe antenne (p630 / p660 / p680) (alleen bij bepaalde modellen) Neem onmiddellijk contact op met uw door Acer aangemerkte verkoper als een Basisstation item uit bovenstaande lijst ontbreekt of is beschadigd. (p610 / p630 / p660 / p680)
 • Page 32 (bijv. zorg dat u niet in een garage, tunnel of onder een brug staat). enk er aan dat als u de Acer p600 Series Portable Navigator voor het eerst gebruikt het een tijdje kan duren voordat uw positie is vastgesteld.
 • Page 33 Unlocked (Ontgrendeld) om gegevens op de kaart te kunnen opslaan. Als de batterij is uitgeput, is het nodig het Acer persoonlijk navigatietoestel binnen 12 uur op Probleem: Ik heb de SD-kaart geformatteerd of de kaart op de SD-kaart verwijderd.
 • Page 34 Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen • Plaats uw Acer-navigatieapparaat zo, dat het uw zicht op de weg voor uw voertuig niet hindert. vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit spuitbussen. Reinig alleen met een •...
 • Page 35 ALK Technologies is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of nauwkeurigheid van de verslaggeving. Installatie van de TMC-antenne Verbind één uiteinde van de FM9 TMC-kabel aan de mini USB-autolader en sluit het andere uiteinde aan op de oplaadaansluiting onder op uw Acer-navigatiesysteem. Bevestig het draad van de antenne in File Ongeluk Wegwerk-zaamheden Algemeen incident de auto met gebruik van de bijgeleverde rubberen stickers.
 • Page 36 Het bereik van TMC per land Het bereik van TMC per land «Voor dit product wordt gebruikgemaakt van Free Public TMC voor verkeersinformatie. Het bereik en > Oostenrijk de beschikbaarheid variëren per land. Ga voor meer informatie naar:www.tmcforum.com». Österreichischer Rundfunk leidt een gratis, openbare TMC-dienst welke nationaal wordt uitgezonden. >...
 • Page 37 Zie bijlage 1 Packing List Quick Guide Trouble Shooting Guide Sluit de module voor Traffic Message Channel (TMC) aan op de usb-poort van Safety Driver Notice uw toestel. U hoort een "klik" als de TMC-module correct geplaatst is. Steek de TMC-antenne stevig in de antenne houder van de TMC-module. Er Disclaimer mag geen metalen deel van de aansluiting zichtbaar zijn omdat anders de ontvangst verstoord wordt.
 • Page 38 (p610 / p630 / p660 / p680) AV-adapteri Ulkoinen GPS-antenni (p630 / p660 / p680) (vain valituille malleille) Ota välittömästi yhteys valtuutettuun Acer-jälleenmyyjääsi, jos jokin yllä Autoteline luetelluista nimikkeistä on vaurioitunut tai puuttuu. (p610 / p630 / p660 / p680)
 • Page 39 2.2 Lue ruudulle tulevat ohjeet huolellisesti ja seuraa ruudun ohjeita. 2.3 Katso ohjelmiston käyttäjän oppaasta lisätietoja. Sen jälkeen kun kartta ilmestyy, varmista, että Acer p600 - sarjan kannettava navigaattorilla on selvä ja esteetön näkymä taivaalle (esim., et ole autotallissa, tunnelissa tai sillan alla).
 • Page 40 Pehmeä reset mahdollistaa laitteen saamisen uuteen alkuun, A: Tarkasta paikallisen Acer-jälleenmyyjän kanssa onko uusia karttoja saatavissa. Tarkasta lisäksi samanlainen kuin tietokoneen uudelleenkäynnistys. Tämä käynnistää laitteesi uudelleen ja säätää osoitteesta www.acer.com ja www.alk.eu.com/acer mahdollisia päivityksiä. Karttapäivitykset muistin allokoinnin.
 • Page 41 Puhdista laite kostealla kankaalla.Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä. • Sijoita Acer-navigointilaitteesi niin, että se ei rajoita näkymääsi ajoneuvosi edessä olevaan tiehen. Älä aseta tätä laitetta epätasaiselle tai epävakaalle alustalle tai pöydälle. Laite saattaa pudota ja • Turvallisin paikka Acer-navigointilaitteellesi on joko vasen alakulma (vasemmalta puolelta ajettavat vahingoittua.
 • Page 42 Onnettomuus Tie-työ Yleinen huomio Liitä FM9 TMC -kaapelin toinen pää mini-USB-autolaturiin ja toinen pää Acer-navigointijärjestelmän 2. «Map» näyttää ilmoitetun liikennetapahtuman kartalla. pohjassa olevaan latausporttiin. Kiinnitä langallinen antenni autoon mukana tulevien kumitarrojen avulla. Antenni suositellaan kiinnitettäväksi tuulilasiin. Huomaa, että joissakin automalleissa tuulilasi on 3.
 • Page 43 Maakohtaiset TMC-kattavuustiedot Maakohtaiset TMC-kattavuustiedot «ämä tuote käyttää maksutonta julkista TMC-liikennetietojärjestelmää. Kattavuus ja saatavuus > Tanska vaihtelevat maittain ja alueittain. Lisätietoja on osoitteessa: www.tmcforum.com». Tanskan tiedirektoraatin liikennetietopalvelu DK-TMC toimittaa maksuttomat julkiset TMC- liikennetiedot Tanskassa. Tanskan radion FM-kanavat DR3 ja DR4 lähettävät palvelua koko maassa. >...
 • Page 44 Litte 1 Liitä Traffic Message Channel (TMC) (Liikenneviestikanava) -moduuli laitteesi USB-porttiin. Kuulet "napsahduksen", kun TMC-moduuli on oikein liitetty. Kytke TMC-antenni varmasti antennipistokkeeseen TMC-moduulilla. Liittimestä ei tulisi olla metallia näkyvissä; muutoin vastaanotto on vaaran- nettu. Parasta vastaanottoa varten TMC-antenni tulisi sijoittaa niin, että se on L-muotoinen (katso kaavio).

Table of Contents