Download  Print this page

Advertisement

* Mogelijk is niet alle informatie in deze gebruiksaanwijzing van
toepassing op uw telefoon. Dit hangt af van welke software is
geïnstalleerd en welke provider u hebt. Drukfouten voorbe-
houden.
World Wide Web
Nederlands. 10/2004. Rev. 1.0
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-05788A
GPRS TELEFOON
SGH-S341i

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung SGH-S341

   Related Manuals for Samsung SGH-S341

   Summary of Contents for Samsung SGH-S341

 • Page 1 * Mogelijk is niet alle informatie in deze gebruiksaanwijzing van toepassing op uw telefoon. Dit hangt af van welke software is geïnstalleerd en welke provider u hebt. Drukfouten voorbe- houden. GPRS TELEFOON SGH-S341i Printed in Korea Code No.: GH68-05788A World Wide Web Nederlands.
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhoud Belangrijke veiligheidsinformatie ......7 Uitpakken ............10 De telefoon ............11 Onderdelen ............11 Display ..............14 Camera ..............17 Aan de slag............18 De SIM-kaart installeren .......... 18 De batterij opladen ..........20 De telefoon aan- en uitzetten ........22 De functie voor het blokkeren van het toetsenbord gebruiken ..........
 • Page 3: Inhoud

  Inhoud Inhoud De menu's gebruiken ........... 53 i-mode ............... 100 Een menu weergeven met de navigatietoetsen ... 53 -Menu (menu 5.1) ..........101 Sneltoetsen gebruiken ..........54 Mail ............. 104 (menu 5.2) Overzicht van de menuopties ........55 Java diensten (Menu 5.3) ........
 • Page 4 Inhoud Toegangscodes ..........166 Telefoonwachtwoord ..........166 PIN-code ............. 167 PUK ..............167 PIN2 ..............168 PUK2 ..............169 Blokkeerwachtwoord ..........169 Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid ............170 SAR-certificeringsinformatie ........170 Voorschriften voor het gebruik van batterijen ... 171 Verkeersveiligheid ..........
 • Page 5: Belangrijke Veiligheidsinformatie

  Belangrijke veiligheidsinformatie Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn. Verkeersveiligheid voor alles Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.
 • Page 6 Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen, waaronder accessoires, buiten het bereik van kleine kinderen. Accessoires en batterijen Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van niet- goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.
 • Page 7: Uitpakken

  Functietoets Aan/uit/menu (links) afsluiten Volumetoetsen/ Annuleren/ Hoofdtelefoon Displayreiniger bladertoetsen corrigeren Kiezen/ Bevestigen menukeuze Uw Samsung-dealer kan de volgende accessoires leveren: Alfanumerieke toetsen • Standaard-/uitgebreide batterijen Toetsen voor Infraroodpoort speciale • Eenvoudige handsfree car-kit functies Microfoon • Reisoplader • Hoofdtelefoon • Datakabelkit voor pc...
 • Page 8 De telefoon De telefoon Toets(en) Beschrijving (vervolg) Toets(en) Beschrijving Tekens uit het display wissen. De functie uitvoeren die erboven, op de onderste regel van het display, wordt In de menustand: teruggaan naar het aangegeven. vorige menuniveau in het display. (functietoetsen) In de menustand: door de menuopties Gesprek beëindigen.
 • Page 9: Display

  De telefoon De telefoon Display Symbolen Symbool Beschrijving Indeling van het display Toont de sterkte van het ontvangstsignaal. Hoe meer staafjes, Het display bestaat uit drie gedeelten: hoe sterker het signaal. Symbolen Wordt weergegeven als u buiten bereik van uw eigen netwerk bent en bent aangemeld bij een ander netwerk, bijvoorbeeld in het buitenland.
 • Page 10: Camera

  De telefoon De telefoon Verlichting Symbool Beschrijving (vervolg) Het display en het toetsenbord zijn verlicht. Als u op Verschijnt als de stille stand aanstaat of een toets drukt of de telefoon opent, gaat de als u de telefoon in het menu Type verlichting aan.
 • Page 11: Aan De Slag

  Aan de slag Aan de slag 3. Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder, zoals aangegeven, en zorg ervoor dat de kaart goed vastzit in de houder. De SIM-kaart installeren Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten van de kaart naar de telefoon gericht zijn. Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart.
 • Page 12: De Batterij Opladen

  Als u dit niet doet, kan de Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en telefoon beschadigd raken. opladers. Uw Samsung-dealer kan u hierover meer informatie geven. Indicator batterij bijna leeg Met de reisoplader kunt u de telefoon tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken.
 • Page 13: De Telefoon Aan- En Uitzetten

  Aan de slag Aan de slag De telefoon aan- en uitzetten De functie voor het blokkeren van het toetsenbord gebruiken 1. Open de telefoon. U kunt de telefoon openen om de cijfertoetsen te 2. Houd de toets ingedrukt totdat de telefoon gebruiken en sluiten zodat het toestel minder is ingeschakeld.
 • Page 14: Telefoneren

  Telefoneren Telefoneren Nummer corrigeren Gewenste actie Werkwijze Zelf bellen Laatste cijfer op het Druk op de toets C. display wissen Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op de Een ander cijfer in Druk op de toets Links of toets het telefoonnummer...
 • Page 15 Telefoneren Telefoneren 3. Druk op de toets Omhoog of Omlaag om door de Zie pagina 65 voor meer informatie over de functie nummers heen te lopen totdat het gewenste Telefoonlijst. nummer wordt gemarkeerd. Een nummer opslaan in de standby-stand 4. Gewenste actie Werkwijze Zodra u een nummer begint in te voeren, verschijnt boven de linkerfunctietoets Opslaan.
 • Page 16 Telefoneren Telefoneren Zie pagina 37 voor meer informatie over het Opmerking: als u het locatienummer bent vergeten, invoeren van tekens. kunt u naar het menu Zoek (menu 2.1) gaan om op naam naar de vermelding te zoeken. Zie pagina 65 6.
 • Page 17: Het Volume Aanpassen

  Telefoneren Telefoneren Een oproep beantwoorden op de middentoets om een e-mail- of MMS-bericht te versturen. Zie pagina 104 en pagina 108 voor meer informatie. Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomend gesprek weergegeven.
 • Page 18: Gemiste Oproepen Bekijken

  Telefoneren Telefoneren Gemiste oproepen bekijken 1. Druk op de functietoets Opties of op de middentoets. Als u om welke reden dan ook een oproep niet kunt 2. Druk op de toets Omhoog of Omlaag om de of wilt beantwoorden, kunt u zien wie heeft optie Wijzigen te selecteren.
 • Page 19: Snel Overschakelen Naar De Stille Stand

  Telefoneren Functies en opties selecteren Snel overschakelen naar de stille stand De telefoon heeft een aantal functies waarmee u De stille stand is handig als u op een plaats bent het toestel aan uw voorkeuren kunt aanpassen. waar het geluid van de telefoon storend zou zijn, Deze functies bevinden zich in menu's en bijvoorbeeld in de schouwburg.
 • Page 20: Opties Selecteren

  Functies en opties selecteren Tekst invoeren Opties selecteren Tijdens het gebruik van de telefoon zult u merken dat u regelmatig tekst moet intoetsen, bijvoorbeeld U bekijkt de beschikbare functies en opties als volgt voor het opslaan van een naam in de telefoonlijst, om er één te kiezen: het schrijven van een bericht, het maken van uw 1.
 • Page 21: Tekstinvoerstand Wijzigen

  Tekst invoeren Tekst invoeren Tekstinvoerstand wijzigen De ABC-stand gebruiken Als u in een scherm bent waarin u tekens kunt Voer de gewenste tekst in met behulp van de invoeren, ziet u in het display het symbool voor de toetsen 1 t/m 0. tekstinvoerstand.
 • Page 22: De Cijferstand Gebruiken

  Tekst invoeren Tekst invoeren Speciale tekens invoeren • Druk op de toets om een spatie in te voegen. • In de ABC-stand kunt u met de toets tussen In deze stand kunt u symbolen en speciale tekens hoofdletters en kleine letters schakelen. Er zijn invoegen in een tekstbericht.
 • Page 23: De T9-stand Gebruiken

  Tekst invoeren Tekst invoeren De T9-stand gebruiken Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9: Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u 1. Als u de toetsen hebt ingedrukt die het woord slechts één keer op een toets te drukken om een vormen, drukt u op de toets 0 of op Omlaag om teken in te voeren.
 • Page 24: Tijdens Een Gesprek Beschikbare Opties

  Tijdens een gesprek beschikbare opties Tijdens een gesprek beschikbare opties Als u een gesprek in de wacht hebt en daarnaast een gesprek voert, kunt u schakelen tussen de twee gesprekken. De telefoon beschikt over een aantal functies die u ook tijdens een gesprek kunt gebruiken. U kunt tussen de twee telefoongesprekken schakelen door op de functietoets Wissel te drukken.
 • Page 25: De Microfoon Uitschakelen (micr. Uit)

  Tijdens een gesprek beschikbare opties Tijdens een gesprek beschikbare opties De microfoon uitschakelen (Micr. uit) Toetstonen in- en uitschakelen U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk Met de opties DTMF aan en DTMF uit kunt u de uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan toetstonen in- of uitschakelen.
 • Page 26: Een Nummer Opzoeken In De Telefoonlijst

  Tijdens een gesprek beschikbare opties Tijdens een gesprek beschikbare opties Een nummer opzoeken in de Wisselgesprek telefoonlijst U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u in gesprek bent, als uw netwerk deze service U kunt tijdens een gesprek een nummer opzoeken ondersteunt en u de menuoptie Wisselgesprek in de telefoonlijst.
 • Page 27: Multiparty-gesprekken

  Tijdens een gesprek beschikbare opties Tijdens een gesprek beschikbare opties Multiparty-gesprekken Een privé-gesprek voeren met een van de deelnemers Multiparty (ook wel telefonisch vergaderen of 1. Druk op de functietoets Opties of op de conference call genoemd) is een netwerkdienst middentoets en kies de optie Kies deelnemer.
 • Page 28 Tijdens een gesprek beschikbare opties 2. Markeer een deelnemer in de lijst door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de functietoets Kies, de toets of op de middentoets. 3. Selecteer de optie Verwijderen door op de toets Omlaag te drukken en druk op de functietoets OK of op de middentoets.
 • Page 29: De Menu's Gebruiken

  De menu's gebruiken De telefoon heeft een aantal functies waarmee u het toestel aan uw wensen kunt aanpassen. Deze functies zijn toegankelijk via menu's en submenu's. U kunt menu's en submenu's weergeven door de navigatietoetsen of de sneltoetsen te gebruiken. Een menu weergeven met de navigatietoetsen 1.
 • Page 30: Sneltoetsen Gebruiken

  De menu's gebruiken De menu's gebruiken Overzicht van de menuopties 5. Gewenste actie Werkwijze Teruggaan naar het Druk op de functietoets In het volgende overzicht worden de menu's vorige menuniveau of op de toets C. weergegeven, alsmede het nummer dat aan elke menuoptie is toegewezen en het nummer van de Het menu verlaten Druk op de toets...
 • Page 31 De menu's gebruiken De menu's gebruiken 3. Organizer 5. i-mode (zie pagina 75) (zie pagina 100) 3.1 Alarm -Menu 3.1.1 Eenmalig 5.2 Mail 3.1.2 Dagelijks 5.2.1 E-mail opstellen 3.1.3 Wekker 5.2.2 Nieuw MMS-bericht 3.1.4 Alarm uitzetten 5.2.3 Postvak IN 3.1.5 Automatisch aan 5.2.4 Postvak UIT 3.2 Agenda 5.2.5 Concepten...
 • Page 32 De menu's gebruiken De menu's gebruiken 7. Instellingen 7. Instellingen (zie pagina 127) (vervolg) 7.1 Tijd en datum 7.6 Beveiliging 7.1.1 Klok instellen 7.6.1 PIN-controle 7.1.2 Datum instellen 7.6.2 PIN wijzigen 7.1.3 Wereldtijd 7.6.3 Toestel blokkeren 7.1.4 Tijdnotatie 7.6.4 Wachtwoord wijzigen 7.2 Telefoonopties 7.6.5 Privé...
 • Page 33: Oproepenlijst

  Oproepenlijst Oproepenlijst Ontvangen oproepen (menu 1.2) In dit menu kunt u het volgende bekijken: In dit menu kunt u de twintig meest recente • gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen; binnenkomende gesprekken bekijken. • lengte van gesprekken; Het nummer en de naam (indien beschikbaar) •...
 • Page 34: Alles Wissen (menu 1.4)

  Oproepenlijst Oproepenlijst Alles wissen Gespreksduur (menu 1.4) (menu 1.5) Met dit menu kunt u voor elke oproepenlijst In dit menu kunt u de tijdsduur van uitgaande en afzonderlijk alle gegevens verwijderen. U kunt ook inkomende gesprekken bekijken. alle gegevens in één keer wissen. Opmerking: de werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken, bijvoorbeeld door de Gewenste actie...
 • Page 35: Gesprekskosten (menu 1.6)

  Oproepenlijst Telefoonlijst Gesprekskosten (menu 1.6) U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan op de SIM-kaart of in het geheugen van de Met deze functie kunt u uw gesprekskosten telefoon. Dit zijn twee aparte geheugens, maar ze bekijken. Dit menu is mogelijk niet beschikbaar; dit worden als één geheel gebruikt, namelijk de is afhankelijk van uw SIM-kaart.
 • Page 36: Nieuw Contact (menu 2.2)

  Telefoonlijst Telefoonlijst 3. Als u de vermelding gevonden hebt, drukt u op Kopiëren: hiermee kunt u het nummer naar een de toets om het nummer te bellen. andere geheugenlocatie kopiëren. U kunt de geheugenlocatie (SIM of Telefoon) selecteren en het U kunt ook de opties van de telefoonlijst locatienummer wijzigen.
 • Page 37: Groep Zoeken (menu 2.3)

  Telefoonlijst Telefoonlijst Groep zoeken 2. Selecteer een geheugenlocatie (SIM of (menu 2.3) Telefoon) en druk op de functietoets Kies of op de middentoets. U kunt in de telefoonlijst ook op groep zoeken. Opmerking: de optie SIM is niet beschikbaar als 1.
 • Page 38: Groep Wijzigen (menu 2.4)

  Telefoonlijst Telefoonlijst Groep wijzigen Verkort kiezen (menu 2.4) (menu 2.5) Via dit menu kunt u de eigenschappen van de U kunt maximaal acht veelgebruikte verschillende groepen wijzigen. telefoonnummers vanuit de telefoonlijst toewijzen aan de cijfertoetsen (2 t/m 9). Vervolgens kunt u 1.
 • Page 39: Alles Wissen (menu 2.6)

  Telefoonlijst Telefoonlijst Wissen: als u hierop drukt, is er geen nummer 3. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk meer aan de toets toegewezen. op de functietoets OK of op de middentoets. Alles wissen: hiermee wist u de toewijzingen voor Opmerking: het wachtwoord is in de fabriek alle toetsen, zodat aan geen enkele toets een standaard ingesteld op ''00000000''.
 • Page 40: Eigen Nummer (menu 2.8)

  Telefoonlijst Organizer Eigen nummer (menu 2.8) Met deze functie kunt u: Deze functie kunt u gebruiken als geheugensteuntje • een alarm instellen, zodat de telefoon op een voor uw eigen telefoonnummers. bepaalde tijd overgaat, bijvoorbeeld om u aan een afspraak te herinneren; U kunt: •...
 • Page 41: Agenda (menu 3.2)

  Organizer Organizer Agenda 2. Geef de tijd op waarop het alarm moet afgaan. (menu 3.2) Opmerking: de telefoon gebruikt standaard een Met de functie Agenda kunt u: tijdnotatie met 12 uur. Zie pagina 128 voor meer informatie over het wijzigen van de tijdnotatie. •...
 • Page 42 Organizer Organizer Opmerking: u kunt met de volumetoetsen aan Als de alarmtijd voor een notitie aanbreekt en de de linkerkant van de telefoon naar de volgende of telefoon de geselecteerde alarmmelodie afspeelt, de vorige maand gaan. drukt u op de functietoets Bekijken of op de middentoets om de notitie te bekijken.
 • Page 43: Actielijst (menu 3.3)

  Organizer Organizer Actielijst Opmerking: u kunt de status van een bepaalde taak (menu 3.3) wijzigen door op de toets te drukken. Er wordt aangegeven dat de taak op de huidige tijd en datum is Met deze functie kunt u: voltooid. •...
 • Page 44: Calculator

  Organizer Organizer Calculator Voice memo (menu 3.4) (menu 3.5) Met deze functie kunt u de telefoon als U kunt spraakmemo's opnemen. Na het opnemen rekenmachine gebruiken. U beschikt over de kunt u het memo naar anderen verzenden via de belangrijkste rekenfuncties: optellen, aftrekken, MMS-functie (Multimedia Message Service).
 • Page 45 Organizer Organizer 6. Druk op de functietoets OK of op de Details: hiermee geeft u informatie weer over het middentoets. memo, zoals de naam, de datum en tijd waarop het memo is gemaakt, de opnameduur en de Het memo wordt opgeslagen en u ziet de hoeveelheid geheugen.
 • Page 46: Valuta Omrekenen (menu 3.6)

  Organizer Berichten Valuta omrekenen (menu 3.6) Vanuit het menu Berichten kunt u verschillende berichtfuncties gebruiken, zoals: Met dit menu kunt u vreemde valuta omrekenen. • tekstberichten; 1. Voer de huidige wisselkoers van de bronvaluta in • voicemail; en druk op de functietoets OK of op de •...
 • Page 47 Berichten Berichten Postvak IN Verplaatsen naar telefoon: hiermee kunt u het (menu 4.1.1) bericht verplaatsen van de SIM-kaart naar het In dit postvak worden ontvangen berichten geheugen van de telefoon. Deze optie is alleen opgeslagen. beschikbaar voor berichten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.
 • Page 48 Berichten Berichten Als u tijdens het lezen van een bericht op de Nieuw bericht (menu 4.1.3) functietoets Opties of op de middentoets drukt, Met deze menuoptie kunt u tekstberichten schrijven kunt u de volgende opties gebruiken: en verzenden. Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen. Een eenvoudig tekstbericht schrijven Verzenden: hiermee kunt u het bericht verzenden of opnieuw verzenden.
 • Page 49 Berichten Berichten • Zie pagina 92 voor meer informatie over de • Tekstopmaak: hiermee kunt u de opmaak opties Tekstopmaak, Objecten toevoegen, van de tekst wijzigen. Standaardbericht toevoegen, Overnemen Bij Grootte kunt u kiezen uit de opties , Favoriet toevoegen en Taal. Normaal, Groot en Klein.
 • Page 50 Berichten Berichten Een lang tekstbericht schrijven Instellingen (menu 4.1.5) Als u een tekstbericht opstelt waarin het maximale Met dit menu kunt u standaardgegevens voor aantal tekens voor verzending wordt overschreden, berichten opgeven. Hiervoor wordt gebruikgemaakt splitst de telefoon het bericht automatisch in van profielen.
 • Page 51 Berichten Berichten Algemeen: De volgende opties zijn beschikbaar: Alles wissen (menu 4.1.6) Antwoordpad: hiermee stelt u de ontvanger van uw Met dit menu kunt u alle tekstberichten uit de bericht in staat een antwoord te verzenden via uw verschillende postvakken afzonderlijk verwijderen provider, als die deze optie ondersteunt.
 • Page 52: Voicemail (menu 4.2)

  Berichten Berichten Voicemail De volgende opties zijn beschikbaar: (menu 4.2) Lezen: hiermee kunt u de ontvangen infoberichten Met dit menu kunt u de berichten in uw lezen. voicemailbox beluisteren, als uw provider dit In het postvak Tijdelijk worden infoberichten van ondersteunt.
 • Page 53: I-mode

  i-mode i-mode -Menu (menu 5.1) Via dit menu krijgt u toegang tot diverse i-mode- functies, zoals: Verbinden met i-mode is bijzonder gemakkelijk. U • i-mode-browser; hoeft alleen maar -Menu en daarna Main Menu te kiezen, waarna u kunt profiteren van de unieke •...
 • Page 54 i-mode i-mode • u kunt een oproep beantwoorden terwijl u de i- Selectie opslaan: hiermee kunt u het mode-functie gebruikt. Als het gesprek is beëindigd, telefoonnummer of het e-mailadres dat is wordt op het display het functiescherm weergegeven geselecteerd op de webpagina opslaan in uw dat u hebt gebruikt vóór het gesprek.
 • Page 55: Mail (menu 5.2)

  i-mode i-mode Mail 5. Druk net zolang op de toets Omlaag tot het veld (menu 5.2) Bericht wordt gemarkeerd en druk op de middentoets. Met dit menu kunt u gebruik maken van de diensten voor e-mail- en MMS-berichten. 6. Voer de tekst voor het bericht in en druk op de functietoets OK of op de middentoets.
 • Page 56 i-mode i-mode E-mailopties gebruiken Wijzig in Cc: hiermee kunt u een Aan- of Bcc- adres veranderen in een Aan-adres. Tijdens het opstellen van een e-mailbericht kunt u met de functietoets Menu de volgende opties Wijzig in Bcc: hiermee kunt u een Aan- of Cc- gebruiken: adres veranderen in een Bcc-adres.
 • Page 57 i-mode i-mode Nieuw MMS-bericht Opmerking: naast de vier normale (menu 5.2.2) invoerstanden, kunt u de pictogramstand In dit menu kunt u een MMS-bericht (Multimedia gebruiken in de velden Onderwerp en SMIL, om uw Message Service) opstellen en verzenden. tekst te verlevendigen met een keur aan pictogrammen.
 • Page 58 i-mode i-mode • Dia toevoegen: een nieuwe dia achter de • Grootte wijzigen: hiermee kunt u de grootte vorige dia toevoegen. Met de toetsen Links en van het weergavegebied wijzigen. Met de Rechts kunt door de dia's heenlopen die u hebt toetsen Omhoog of Omlaag verschuift u de toegevoegd.
 • Page 59 i-mode i-mode Postvak IN Bericht maken: hiermee kunt u een nieuw bericht (menu 5.2.3) maken. In dit postvak kunt u de lijst met ontvangen e-mails Melodie opsl.: de melodie opslaan die bij het en MMS-berichten openen. bericht is bijgevoegd. Opmerking: wanneer dit postvak de maximumlimiet Bijlage opslaan: de bijgevoegde melodie en het bereikt, worden oude e-mail- of MMS-berichten die u al afbeeldingsbestand opslaan.
 • Page 60 i-mode i-mode Postvak UIT Druk op de functietoets Menu in de berichtenlijst (menu 5.2.4) om de volgende opties te gebruiken: In dit postvak kunt u de lijst met verzonden e-mails Sorteren/titel: de berichten sorteren op titel. en MMS-berichten openen. Sorteren/adres: de berichten sorteren op adres. Opmerking: wanneer dit postvak de maximumlimiet bereikt, worden oude e-mail- of MMS-berichten die u Sorteren/datum: de berichten sorteren op datum.
 • Page 61 i-mode i-mode E-mail filter Markeren: hiermee kunt u boven aan het bericht (menu 5.2.6) een markering laten plaatsen wanneer u een In dit menu kunt u selecteren welke onderdelen van antwoord op een inkomend bericht verzendt. berichten u wilt ophalen van de server, bijvoorbeeld Auto start: hiermee kunt u een melodie of het adres van de afzender, het onderwerp of de eventueel een SMIL-dia instellen die automatisch...
 • Page 62: Java Diensten

  i-mode i-mode Java diensten Druk in de lijst met toepassingen op de functietoets (Menu 5.3) Opties om de volgende toepassingsopties te gebruiken: U kunt spelletjes en MIDlets (Java-toepassingen die op mobiele telefoons worden uitgevoerd) uit diverse Details: de beschrijving van de geselecteerde bronnen via de i-mode-browser downloaden en toepassing.
 • Page 63: Favorieten (menu 5.5)

  i-mode i-mode Favorieten Naar webpagina (menu 5.5) (menu 5.6) Via dit menu hebt u toegang tot de lijst met URL- Via dit menu krijgt u toegang tot een website door adressen van websites die u als favoriet hebt het URL-adres ervan in te voeren. U kunt een URL- gemarkeerd tijdens het navigeren over het Wireless adres handmatig opgeven of er een selecteren in de Web.
 • Page 64: Opgeslagen Pag's (menu 5.7)

  i-mode i-mode Opgeslagen pag's Eén wissen: de momenteel geselecteerde pagina (menu 5.7) verwijderen. Tijdens het navigeren over het Wireless Web kunt u Alles wissen: alle opgeslagen pagina's pagina's in het geheugen van de telefoon opslaan. verwijderen. Pagina's die informatie bevatten die u later nog eens wilt inzien, kunt u opslaan en deze later weer opvragen terwijl u off line bent.
 • Page 65: Amusement

  Amusement Amusement Afbeeldingen (menu 6.3) In het menu Amusement worden spelletjes, afbeeldingen en geluiden opgeslagen die zijn In dit menu ziet u de lijst met afbeeldingen die u gedownload van het Wireless Web. hebt gedownload van een webserver of hebt ontvangen in berichten.
 • Page 66: Geheugenstatus (menu 6.5)

  Amusement Alles wissen (menu 6.4) Met dit menu kunt u alle gedownloade items uit de mappen Geluiden en Afbeeldingen afzonderlijk verwijderen. U kunt ook alle items in een keer verwijderen. Gewenste actie Werkwijze Een map selecteren Druk op de toets Omhoog waaruit u de items of Omlaag.
 • Page 67: Instellingen

  Instellingen Via dit menu kunt u de verschillende instellingen van de telefoon aanpassen, zoals: • tijd en datum; • telefooninstellingen; • displayinstellingen; • geluidsinstellingen; • netwerkdiensten; • beveiliging; • instellingen voor terugzetten; • i-mode-instelling en blokkering Tijd en datum (menu 7.1) Met dit menu kunt u de tijd en datum op het display wijzigen.
 • Page 68: Telefoonopties (menu 7.2)

  Instellingen Instellingen Telefoonopties Datum instellen (menu 7.1.2) (menu 7.2) In dit menu kunt u de dag, de maand en het jaar U kunt de instelling van veel functies van de instellen. telefoon aan uw eigen wensen aanpassen. Wereldtijd (menu 7.1.3) Taal (menu 7.2.1) In dit menu kunt u nagaan hoe laat het in een...
 • Page 69 Instellingen Instellingen Infrarood aan Extra instellingen (menu 7.2.3) (menu 7.2.4) Met deze functie kunt u via de infraroodpoort van U kunt de functies voor automatische de telefoon gegevens verzenden en ontvangen. Als nummerherhaling en beantwoording van oproepen u een infraroodverbinding tot stand wilt brengen in- en uitschakelen.
 • Page 70: Displayinstellingen (menu 7.3)

  Instellingen Instellingen Als deze optie niet is ingeschakeld, moet u op de 3. Als de afbeelding wordt weergegeven, drukt u toets of op de functietoets Opnemen drukken op de functietoets Kies of op de middentoets. om een oproep te beantwoorden. De afbeelding wordt nu op het scherm van de standby-stand weergegeven.
 • Page 71: Geluidopties (menu 7.4)

  Instellingen Instellingen In dit menu kunt u opgeven of het standby-lampje Type belsignaal (menu 7.4.3) wordt gebruikt en kunt u kiezen in welke kleur het Met dit menu kunt u instellen hoe u wordt standby-lampje knippert. gewaarschuwd bij een inkomende oproep. U kunt kiezen uit zeven kleurinstellingen.
 • Page 72 Instellingen Instellingen SMS-infoberichttoon Kleptoon (menu 7.4.6) Voor waarschuwingen bij nieuw ontvangen Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij infoberichten zijn de volgende opties beschikbaar: het openen of sluiten van de telefoon. UIT: er wordt geen toon gebruikt bij een Selecteer UIT om het geluid uit te zetten.
 • Page 73: Netwerkdiensten (menu 7.5)

  Instellingen Instellingen Netwerkdiensten Andere tonen (menu 7.4.9) (menu 7.5) De telefoon gebruikt nog meer geluiden. Ook deze Deze menufuncties geven toegang tot de kunt u aanpassen. netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze Gewenste actie Werkwijze diensten of voor een abonnement.
 • Page 74 Instellingen Instellingen 2. Selecteer met de toets Omhoog of Omlaag het Blokkeren (menu 7.5.2) type oproep, spraak of data, en druk op de Met deze netwerkdienst kunt u bepaalde functietoets Kies of op de middentoets. gesprekken blokkeren. De huidige instelling wordt getoond. Als de optie al is ingesteld, verschijnt het nummer waarnaar Zo stelt u de blokkeeropties in: de oproepen worden doorgeschakeld.
 • Page 75 Instellingen Instellingen 3. Druk op de functietoets Activeren om de Op het display wordt aangegeven of de optie opgegeven instellingen te bevestigen. Wisselgesprek is geactiveerd. 4. Geef het blokkeerwachtwoord op dat u hebt 2. U kunt de optie Wisselgesprek naar believen in- gekregen van uw provider.
 • Page 76 Instellingen Instellingen Nummerweergave Een gesloten gebruikersgroep activeren (menu 7.5.5) U kunt de instellingen voor gebruikersgroepen U kunt voorkomen dat uw telefoonnummer wordt opgeven via het menu Gesloten weergegeven op de telefoon van degene die u belt. gebruikersgroep. U hebt de volgende opties tot Opmerking: bij sommige providers kunt u deze uw beschikking: instellingen niet wijzigen.
 • Page 77 Instellingen Instellingen Externe toegang: hiermee bepaalt u of Bandkeuze (menu 7.5.7) gesprekken met nummers buiten de U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebruikersgroep zijn toegestaan. De werking van gebeld te worden, als deze is aangemeld bij een van deze optie is afhankelijk van uw abonnement.
 • Page 78: Beveiliging (menu 7.6)

  Instellingen Instellingen Beveiliging Toestel blokkeren (menu 7.6) (menu 7.6.3) Als u de functie Toestel blokkeren inschakelt, moet Met de beveiligingsfunctie kunt u het gebruik van u na het aanzetten van de telefoon altijd een 4- tot de telefoon door andere beperken en bepaalde 8-cijferig wachtwoord intoetsen.
 • Page 79 Instellingen Instellingen Privé SIM blokkeren (menu 7.6.5) (menu 7.6.6) In dit menu kunt u multimediamateriaal blokkeren, Als deze functie is ingeschakeld, werkt de telefoon zoals foto's, video's, spraakmemo's, afbeeldingen alleen met de huidige SIM. U moet de en geluiden. Als u deze informatie hebt blokkeringscode voor de SIM invoeren als u een geblokkeerd, kunt u alleen toegang krijgen tot de andere SIM-kaart wilt gebruiken.
 • Page 80: Instellingen Terugzetten (menu 7.7)

  Instellingen Instellingen i-mode instelling PIN2 wijzigen (menu 7.6.8) (menu 7.8) Met deze optie kunt u uw PIN2-code wijzigen. U In dit menu kunt u de instellingen voor de i-mode moet de huidige PIN2-code invoeren voordat u een configureren. Hiertoe moet u eerst het wachtwoord nieuwe kunt opgeven.
 • Page 81: I-mode Blokk

  Instellingen Camera Gebr.ID: hier kunt u de gebruikers-ID invoeren die vereist is om verbinding te maken met het GPRS- Met de cameramodule die is ingebouwd in de netwerk. telefoon kunt u waar u ook bent foto's maken van mensen of gebeurtenissen. U kunt ook foto's naar Wachtwoord: hier kunt u het wachtwoord invoeren anderen sturen in een multimediabericht of een foto dat vereist is om verbinding te maken met het...
 • Page 82 Camera Camera 2. Door de camera te draaien terwijl u die op het De cameraopties gebruiken in de onderwerp richt, past u het beeld aan. voorbeeldstand Wanneer u op de functietoets Opties drukt, Als u in de voorbeeldstand op de functietoets verschijnen de volgende cameraopties: Zie Opties drukt, verschijnen verschillende opties.
 • Page 83: Mijn Foto's (menu 8.2)

  Camera Camera Mijn foto's De toetsen gebruiken in de voorbeeldstand (menu 8.2) In de voorbeeldstand kunt u met de volgende Met dit menu kunt u uw foto's bekijken. Als u dit toetsen de camera-instellingen aanpassen. menu opent, ziet u de foto's als miniaturen (kleine afbeeldingen) op het display.
 • Page 84: Video (menu 8.3)

  Camera Camera Video 3. Druk zodra u klaar bent op de functietoets Stop (menu 8.3) of op de middentoets. U kunt een video opnemen die momenteel wordt Als de maximale opnametijd is verstreken, weergegeven op het camerascherm en deze wordt de opname automatisch gestopt. opslaan als MPEG-bestand.
 • Page 85: Geheugenstatus (menu 8.4)

  Camera Problemen oplossen Als u op de functietoets Opties drukt in de lijst met video's, verschijnen de volgende opties: Als u problemen ondervindt met de telefoon, kunt u het beste de volgende eenvoudige controles Hernoemen: hiermee wijzigt u de bestandsnaam. uitvoeren voordat u contact opneemt met een deskundige technicus.
 • Page 86 • Misschien hebt u inkomende oproepen of de klantenservice van Samsung. Zorgt u ervoor geblokkeerd. dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: • het typenummer en het serienummer van de Uw gesprekspartner hoort u niet telefoon;...
 • Page 87: Toegangscodes

  Toegangscodes Toegangscodes PIN-code De telefoon en de SIM-kaart zijn met diverse toegangscodes beveiligd tegen ongeoorloofd De PIN-code (Persoonlijk IdentificatieNummer) gebruik. heeft een lengte van 4 tot 8 cijfers en beschermt de SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De code Wanneer op de telefoon om een van de wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.
 • Page 88: Pin2

  Toegangscodes Toegangscodes PUK2 3. Wanneer het bericht Nieuwe PIN bevestigen wordt weergegeven, voert u dezelfde code nogmaals in en drukt u op de functietoets OK of Met de PUK2-code (PIN Unblocking Key 2) van 8 op de middentoets. cijfers, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, kunt u een geblokkeerde PIN2-code Als u tienmaal een onjuiste PUK-code intoetst, wijzigen.
 • Page 89: Informatie Met Betrekking Tot Gezondheid En Veiligheid

  Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid Informatie met betrekking tot De SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met gezondheid en maximale signaalsterkte op alle geteste veiligheid frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm SAR-certificeringsinformatie...
 • Page 90: Verkeersveiligheid

  Gooi ze nooit bij het gewone afval en • Gebruik alleen batterijen en opladers die door gooi ze niet in het vuur. Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week Verkeersveiligheid op een oplader aan.
 • Page 91: Gebruiksomgeving

  Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid Gebruiksomgeving Elektronische apparatuur Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel De meeste moderne elektronische apparaten zijn de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de afgeschermd tegen radiosignalen.
 • Page 92: Omgevingen Met Explosiegevaar

  Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid Omgevingen met explosiegevaar Gehoorapparaten Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken Schakel de telefoon uit in een omgeving met storingen in bepaalde gehoorapparaten. explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen instructies.
 • Page 93: Alarmnummer Bellen

  Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid Alarmnummer bellen Overige belangrijke veiligheidsinformatie Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en • Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde technici repareren of in een voertuig installeren.
 • Page 94: Behandeling En Onderhoud

  Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid Behandeling en onderhoud • Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water De telefoon is een klasseproduct dat met en zachte zeep.
 • Page 95: Verklarende Woordenlijst

  Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Functietoetsen De twee toetsen op de telefoon. De werking ervan: In dit gedeelte worden de voornaamste technische termen en afkortingen uitgelegd die in deze • is afhankelijk van de functie die u op dat moment gebruikt. handleiding worden gebruikt.
 • Page 96 Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst In de wacht zetten Multiparty (telefonisch vergaderen) De mogelijkheid het ene telefoongesprek tijdelijk te De mogelijkheid een telefonische vergadering op te onderbreken om een ander gesprek aan te nemen, en zetten met een maximum van zes deelnemers. zo nodig te wisselen tussen de twee.
 • Page 97 Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst PUK (PIN Unblocking Key) Unicode-codering De beveiligingscode waarmee u de telefoon kunt Dit is een coderingssysteem voor lettertekens dat is ontgrendelen wanneer driemaal achter elkaar een ontworpen om een wereldwijde uitwisseling, onjuiste PIN-code is ingevoerd. Deze code bestaat uit verwerking en weergave mogelijk te maken voor acht cijfers en wordt door de provider bij de geschreven tekst in verschillende talen en op basis...
 • Page 98: Index

  Index Index Beveiliging, oproepen • 148 Gebruikersgroep • 144 Java-toepassingen • 118 Blokkeren Aan- en uitzetten Geheugenstatus multimedia • 150 microfoon • 46 camera • 162 SIM-kaart • 151 telefoon • 22 e-mail/MMS • 117 telefoon • 149 ABC-stand, tekstinvoer • 39 gedownloade items •...
 • Page 99 Index Index Spraakmemo's Terugzetten, Verzonden berichten afspelen • 84 telefooninstellingen • e-mail/MMS • 114 Ontvangen berichten opnemen • 83 tekst • 89 e-mail/MMS • 112 wissen • 85 Tijd instellen • 127 Video's tekst • 88 Standaardberichten, tekst • Tijdnotatie • 128 afspelen •...
 • Page 102 (plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon) * Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung...

This manual is also suitable for:

Sgh-s342Sgh-s341i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: