Download Print this page

Philips 57968-48-16 Felhasználói Kézikönyv

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Register your product and get support at
AE2330
HU Felhasználói kézikönyv

Advertisement

loading

  Also See for Philips 57968-48-16

  Related Manuals for Philips 57968-48-16

  Summary of Contents for Philips 57968-48-16

 • Page 1 Register your product and get support at AE2330 HU Felhasználói kézikönyv...
 • Page 3 Magyar Fontos! Biztonság Fontos biztonsági utasítások a Olvassa el az utasításokat. b Őrizze meg az utasításokat. c Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra. d Kövesse az utasításokat. e Óvja a készüléket a víztől. f A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze. g Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő...
 • Page 4 (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát). Megjegyzés Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek. A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát. Újrafelhasználás Ez a termék kiváló...
 • Page 5 Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását. A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. A “Pb”...
 • Page 6: A Doboz Tartalma

  Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen. Bevezetés A készüléken a következő funkciók használhatók: • Pontos idő • FM/MW rádióállomásokat hallgathat A doboz tartalma Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:...
 • Page 7 A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat: Típusszám ___________________________...
 • Page 8: Az Elem Behelyezése

  Az elem behelyezése 2 Vigyázat • Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni. • Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül van, vegye ki az elemet. • Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.
 • Page 9: Rádió Hallgatása

  Nyomja meg a +/- gombot az óra beállításához. Jóváhagyáshoz nyomja meg a TIMER/BAND gombot. A percet jelző számjegyek villogni kezdenek. » Nyomja meg a +/- gombot a perc beállításához. A jóváhagyáshoz nyomja meg a TIMER/BAND gombot. Bekapcsolás A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a Rádió...
 • Page 10 Rádióállomások önműködő beprogramozása Megjegyzés • Beprogramozhat 20 előre beállított FM- és 20 előre beállított MW- rádióállomást. A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a Tartsa lenyomva a A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható » állomásokat. Az elsőnek beprogramozott rádiócsatorna automatikusan »...
 • Page 11 Tanács • Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére. Tárolt rádióállomás kiválasztása A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a A +/- gombbal válasszon tárolt rádióállomást. Elalvási időzítő beállítása Beállíthatja az órás rádiót, hogy egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsoljon.
 • Page 12 Megjegyzés • A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható. Rádió Hangolási tartomány Lépésköz Előre beállított csatornák száma Általános Tápegység Maximális kimeneti teljesítmény Teljesítményfelvétel Méretek - Főegység (Ma x Mé x Sz) Tömeg - Csomagolással - Főegység FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz 50 KHz (FM);...
 • Page 13 Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát. Nincs áram •...
 • Page 14 MAGYARORSZÁG Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek. Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának! Garancia A forgalombahozó...
 • Page 15 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com/welcome © 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. AE2330_00_UM_V1.0...

This manual is also suitable for:

Ae2330