Download Print this page

Philips 32PFL3404 - annexe 1

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
UK
Посібник користувача
19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
42PFL3604/12
19PFL3404/60
22PFL3404/60
26PFL3404/60
32PFL3404/60
42PFL3604/60

Advertisement

loading

  Also See for Philips 32PFL3404 - annexe 1

  Related Manuals for Philips 32PFL3404 - annexe 1

  Summary of Contents for Philips 32PFL3404 - annexe 1

 • Page 1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Посібник користувача 19PFL3404/12 22PFL3404/12 26PFL3404/12 32PFL3404/12 42PFL3604/12 19PFL3404/60 22PFL3404/60 26PFL3404/60 32PFL3404/60 42PFL3604/60...
 • Page 2 0844 800 544 Türkiye 0800 261 3302 United Kingdom 0845-6010354 Україна 8-800-500-69-70 This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support. www.philips.com/support €0.07 pro Minute €0.06 Per minuut/Par minute Местен разговор Lokalni poziv Bezplatný hovor...
 • Page 3: Table Of Contents

  Роз’єми на задній панелі для 19-22- дюймових телевізорів Роз’єми на задній панелі для 26- дюймових або більших телевізорів Роз’єми на бічній панелі Під’єднання комп’ютера Використання функції Philips Easylink Використання замка Kensington 8 Інформація про виріб Підтримувані формати роздільної здатності Тюнер / Прийом / Передача...
 • Page 4: Примітка

  1 Примітка 2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено. Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V або їх відповідних власників. Компанія Philips залишає за собою право змінювати продукцію в будь-який час без зобов’язання...
 • Page 5 щодо ЕМП і норм безпеки, що дає компанії можливість прогнозувати розвиток подій у галузі стандартизації та одразу пристосовувати свою продукцію до нових вимог. Запобіжник (лише для Великобританії) Цей TV обладнано перевіреною суцільною вилкою. Якщо виникне потреба замінити запобіжник, його слід замінити на запобіжник із таким самим...
 • Page 6: Важливо

  Не ставте посудини з рідиною, такі як вази, поблизу TV. Якщо на чи в TV пролито рідину, негайно від’єднайте TV від розетки. Зверніться до Служби підтримки клієнтів Philips, щоб перевірити TV перед тим як його використовувати. • Не ставте TV, пульт дистанційного...
 • Page 7 • Слідкуйте, щоб частини TV не звисали над краєм поверхні. • Ніколи не ставте TV на високі меблі (такі як книжкова шафа), якщо меблі і TV не прикріплені до стіни або не встановлені на стійку підставку. • Навчайте дітей щодо небезпеки падіння...
 • Page 8 Утилізація Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно. Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC: Не утилізуйте цей виріб з іншими побутовими...
 • Page 9: Ваш Tv

  3 Ваш TV Вітаємо з придбанням виробу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Огляд TV У цьому розділі стисло описані основні елементи керування та функції TV. Елементи керування та індикатори на бічній панелі...
 • Page 10 ( Увімкнення режиму очікування ) • Перемикає TV у режим очікування, якщо TV увімкнено. • Вмикає TV, якщо TV перебуває в режимі очікування. MENU Вмикає та вимикає головне меню. c MHEG/TELETEXT Вмикає і вимикає телетекст. SOURCE Дозволяє вибирати з-поміж під’єднаних пристроїв. e Кольорові...
 • Page 11: Користування Tv

  4 Користування У цьому розділі описані основні операції з TV. Вмикання/вимикання телевізора та перемикання у режим очікування Увімкнення • Якщо індикатор режиму очікування не світиться, натисніть кнопку на бічній панелі телевізора. • Якщо індикатор режиму очікування світиться червоним світлом, натисніть ( Увімкнення...
 • Page 12: Перегляд Зображення З Підключених Пристроїв

  Poznámka • Якщо використовується список вибраних каналів, можна вибрати тільки канали із цього списку . Перегляд зображення з підключених пристроїв Poznámka • Увімкніть пристрій, перед тим як вибрати його як джерело сигналу телевізора. Використання кнопки вибору джерела сигналу SOURCE . Натисніть...
 • Page 13: Додаткові Можливості Користування Tv

  5 Додаткові можливості користування Доступ до меню телевізора За допомогою меню можна встановити канали, змінити налаштування зображення і звуку, а також отримати доступ до інших функцій. MENU . Натисніть кнопку Відобразиться екран меню. È За допомогою кнопок та здійснюйте перехід одним із поданих...
 • Page 14 [Економія енергії] Застосовуються • налаштування зображення із низьким рівнем споживання електроенергії. Натисніть кнопку OK , щоб підтвердити вибір. Буде застосовано вибрані È налаштування режиму “розумного зображення”. Встановлення налаштувань зображення вручну MENU . Натисніть кнопку Натисніть кнопку OK , щоб вибрати [Зображення] .
 • Page 15 Короткий огляд форматів зображення Можна налаштувати подані далі параметри зображення. Poznámka • Деякі налаштування зображення не будуть доступні, залежно від формату джерела зображення . [Автоформат] (не для режиму ПК) Автоматично збільшує зображення, щоб найкраще відповідати розміру екрана. Субтитри залишаються видимими. [Суперзбільшення] (не...
 • Page 16 [Без зміни масшт.] Лише для режиму високої чіткості і ПК та лише для певних моделей. Дозволяє використовувати максимальне значення чіткості. Залежно від системи мовлення можуть траплятися деякі спотворення. Для досягнення кращого результату встановіть роздільну здатність комп’ютера у режим широкого екрана. Використання...
 • Page 17: Користування Додатковими Функціями Телетексту

  Користування додатковими функціями телетексту Доступ до меню параметрів телетексту Більшість із додаткових функцій телетексту доступні через меню параметрів телетексту. Натисніть кнопку MHEG/TELETEXT . Відобразиться екран телетексту. È Натисніть кнопку OPTIONS . Відкриється меню параметрів È телетексту. За допомогою кнопок один із таких параметрів. [Шторка] Дозволяє...
 • Page 18 Натисніть кнопку OK , щоб вибрати [Пок. список вибр.] . Відобразяться списки вибраного. È За допомогою кнопок список вибраного. Натисніть кнопку OK . У таблиці каналів відображатимуться È тільки канали зі списку вибраного. Перегляд усіх каналів Зі списку вибраного можна вийти та переглянути...
 • Page 19: Використання Таймерів

  Використання таймерів Можна налаштувати таймери на увімкнення телевізора чи перехід у режим очікування у визначений час. Автоматичний перехід у режим очікування (таймер сну) Таймер сну може перемикати телевізор у режим очікування через заданий проміжок часу. • Під час роботи таймера телевізор завжди можна вимкнути...
 • Page 20: Використання Годинника Телевізора

  Якщо код встановлено успішно, È діалогове вікно зникне. Однак якщо код не буде встановлено, нове діалогове вікно запропонує повторно ввести код. Якщо потрібно змінити код, виберіть [Функції] > [Змінити код] . За допомогою Кнопки з цифрами введіть поточний код. Якщо код буде підтверджено, в новому È...
 • Page 21: Доступ До Декодера Каналів

  • [Розташування] Дозволяє встановити оптимальні налаштування для середовища - “дім” чи “магазин”. [Панель гучності] Дозволяє • відобразити панель налаштування гучності. • [EasyLink] Дозволяє активувати функцію увімкнення одним дотиком та функцію переходу в режим очікування одним дотиком між пристроями з підтримкою стандарту...
 • Page 22: Скидання До Заводських Налаштувань

  Скидання до заводських налаштувань Для телевізора можна відновити заводські налаштування зображення та звуку. Параметри настройки каналів у цьому випадку не змінюються. MENU . Натисніть кнопку Виберіть [Встановлення] > [Заводс. налашт.] . Натисніть кнопку , щоб відкрити меню [Заводс. налашт.] . È...
 • Page 23: Встановлення Каналів

  6 Встановлення каналів Під час першого налаштування роботи телевізора вам буде запропоновано вибрати потрібну мову меню та здійснити налаштування телевізійних каналів та каналів цифрового радіо (якщо такі наявні). У цьому розділі подано інструкції щодо переустановлення та точного налаштування каналів. Автоматичне встановлення каналів...
 • Page 24: Встановлення Каналів Вручну

  Виберіть [Пуск] та натисніть копку OK , щоб перевстановити канали. Коли система здійснює пошук È каналів, можна зупинити процес, вибравши [Стоп] . Якщо потрібно зупинити пошук, виберіть [Стоп] і натисніть кнопку OK . Відобразиться діалогове вікно із È запитанням, яке значення вибрати: [Стоп] чи...
 • Page 25: Перейменування Каналів

  За допомогою кнопок [Збер. нов. канал] , щоб зберегти новий канал під новим номером. Натисніть кнопку , щоб увійти в меню [Збер. нов. канал] . За допомогою кнопок [Так] і натисніть кнопку OK , щоб зберегти новий канал. Щоб вийти, натисніть Точне...
 • Page 26: Під'єднання Інших Пристроїв

  7 Під’єднання інших пристроїв У цьому розділі описано процедуру під’єднання різноманітних пристроїв до різних роз’ємів і він доповнює приклади, наведені у Короткому посібнику. Poznámka • Залежно від наявності та потреб, для під’єднання пристрою до телевізора можуть використовуватись різні типи роз’ємів. Роз’єми...
 • Page 27: Роз'єми На Бічній Панелі

  a SERV. C Для оновлення програмного забезпечення. b AUDIO IN Аудіовхід від пристроїв, що вимагають окремого аудіоз’єднання, таких як комп’ютер. c TV ANTENNA Вхід для сигналу від антени, кабелю або супутникового телебачення. d SPDIF OUT Цифровий аудіовихід для домашніх кінотеатрів та інших цифрових аудіосистем.
 • Page 28: Використання Функції Philips Easylink

  підключати до телевізора за допомогою з’єднання HDMI. Увімкнення та вимкнення системи EasyLink Poznámka • Не вмикайте систему Philips EasyLink, якщо не плануєте ї ї використовувати. Натисніть кнопку MENU . Виберіть [Встановлення] > [Вподобання] > [EasyLink] . Виберіть [Увімк.] або [Вимк.] .
 • Page 29: Використання Замка Kensington

  Використання замка Kensington На задній панелі TV є щілина для замка Kensington. Запобігайте крадіжці шляхом скріплення замком Kensington щілини та стаціонарного предмета, наприклад важкого столу.
 • Page 30: Інформація Про Виріб

  слідкуйте, щоб до задньої панелі телевізора була відстань не менше 2,2 дюйма. Varovanie • Дотримуйтесь усіх інструкцій, які додаються до кріплення телевізора. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача Розмір екрана Потрібний телевізора...
 • Page 31: Усунення Несправностей

  Від’єднайте кабель живлення від розетки. Перед тим як під’єднувати кабель живлення знову, зачекайте допоки TV охолоне. Якщо блимання продовжуватиметься, зверніться до служби підтримки клієнтів Philips. Ви забули код для розблокування заблокованих функцій телевізора • Введіть “8888”. Меню TV відображається невідповідною...
 • Page 32: Проблеми Зі Звуком

  що виникла, див. сторінку з частими запитаннями стосовно цього TV за адресою www.philips.com/support. Якщо проблема залишається невирішеною, зверніться до служби підтримки клієнтів Philips у вашій країні відповідно до списку у User Manual. Varovanie • Не робіть спроб самостійно відремонтувати TV.
 • Page 33: 10 Register

  10 Register EasyLink вимкнення увімкнення функція переходу в режим очікування одним дотиком функція увімкнення одним дотиком Location PIN-код TV lock PIN-код блокування каналів блокування під’єднаних пристроїв Ж Живлення З Заводські налаштування Замок Kensington З’єднання HDMI усунення несправностей технічні характеристики усунення несправностей шнур...
 • Page 34 У Усунення несправностей Н Налаштування каналів К Кабель HDMI усунення несправностей Канали встановлення автоматично вручну налаштування перейменування список вибраних упорядкування Комп’ютерний формат технічні характеристики Кронштейн М Меню блокування від дітей головне меню мова телетекст усунення несправностей Мова усунення несправностей Т Таблиця...
 • Page 35 © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Document order number: P70G200001APHI...