Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZDC8203P
NL Gebruiksaanwijzing
Droogautomaat
EN User Manual
Tumble Dryer
FR Notice d'utilisation
Sèche-linge
DE Benutzerinformation
Wäschetrockner
2
16
30
45

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZDC8203P

 • Page 1 User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDC8203P NL Gebruiksaanwijzing Droogautomaat EN User Manual Tumble Dryer FR Notice d'utilisation Sèche-linge DE Benutzerinformation Wäschetrockner...
 • Page 2: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
 • Page 3 aandachtig alvorens het accessoire te monteren (Raadpleeg de montagebrochure). Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken • met correcte ruimte worden gemonteerd (Raadpleeg de montagebrochure). Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een • schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
 • Page 4: Montage

  droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel. Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, • waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd. Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden •...
 • Page 5 • Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen. GEBRUIK WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat. • Gebruik dit apparaat uitsluitend in een huishoudelijke omgeving. • Droog geen beschadigde kleding met vulling of voering. • Droog uitsluitend textiel dat in de droogautomaat mag worden gedroogd.
 • Page 6: Eenvoudige Start

  EENVOUDIGE START BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Waterreservoir Bedieningspaneel Deur van het apparaat Primaire filter Bodemdeksel met luchtopeningen WAARSCHUWING! Plaats geen voorwerpen op de bodemdeksel Knoppen om de bodemdeksel te openen Verstelbare pootjes Condensordeur Sloten voor condensordeur Typeplaatje De vuldeur kan door de gebruiker aan de andere kant worden geplaatst.
 • Page 7 Tijd tiptoets Raak de tiptoetsen met uw vinger aan in het gebied met het symbool of de Start/Pauze tiptoets naam van de optie. Draag geen handschoenen bij het aanraken van Startuitstel tiptoets het bedieningspaneel. Zorg dat het Weergave bedieningspaneel altijd schoon en Indicatielampjes droog is.
 • Page 8 Lading (max.) Programma’s Type belading Textielmarkering Wollen stoffen. Behoedzaam drogen van wasbare wol. Het wasgoed onmiddellijk na het voltooien van het programma uit het apparaat halen. Droog sportschoenen alleen met het droogrek (zie aparte 1 paar sports- gebruikshandleiding meegeleverd met het droogrek). choenen Voor het drogen van één- of tweepersoonsbeddengoed Dekbedden...
 • Page 9 instellen tussen 10 minuten en 2 uur. De instelling Wij adviseren de duur bij kleinere van de duur heeft betrekking op de hoeveelheid hoeveelheden wasgoed of bij slechts wasgoed in het apparaat. één kledingstuk kort te houden. OPTIETABEL Programma’s Anti- Anti- Lage kreuk 90'...
 • Page 11: Stand-Byfunctie

  • Het indicatielampje brandt, maar knippert Na afloop van een programma dient u niet. altijd het filter schoon te maken en het waterreservoir te legen. • De indicatielampjes filter en waterhouder gaan aan. STAND-BYFUNCTIE • Start/Pauze-indicatielampje gaat uit. 1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze deactiveren.
 • Page 12: Onderhoud En Reiniging

  ONDERHOUD EN REINIGING HET FILTER SCHOONMAKEN WATERRESERVOIR LEGEN U kunt het water uit het waterreservoir gebruiken als alternatief voor gedistilleerd water (bijv. voor een stoomstrijkijzer). Verwijder voordat u het water gebruikt, eerst eventuele vuilrestjes met een filter. REINIGING VAN DE CONDENSATOR...
 • Page 13: De Trommel Reinigen

  DE TROMMEL REINIGEN Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek. WAARSCHUWING! Ontkoppel het apparaat voordat u het reinigt. LET OP! Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of Gebruik een standaard zeepsop om de binnenzijde schoonmaakmiddelen die corrosie van de trommel te reinigen.
 • Page 14: Technische Gegevens

  Probleem Mogelijke oplossing Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het was- goed nogmaals in de wasautomaat. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te hoog is. Op het display verschijnt een korte programma- Stel het programma Tijd of Extra Droog in. duur.
 • Page 15 Links—aan modus stroomverbruik 0,55 W uit modus stroomverbruik 0,55 W Type gebruik Huishoudelijk Toegestane omgevingstemperatuur + 5°C tot + 35°C Het beschermdeksel biedt bescherming tegen IPX4 vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen be- scherming tegen vocht biedt 1) Overeenkomstig EN 61121.
 • Page 16: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
 • Page 17 The appliance can be installed as freestanding or below the • kitchen counter with correct space (Refer to the Installation leaflet). Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding • door or a door with a hinge on the opposite side, where the appliance door can not be fully opened.
 • Page 18: Safety Instructions

  Fabric softeners, or similar products, should be used as • specified by the fabric softener instructions. Remove all objects from pockets such as lighters and matches. • Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle • unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
 • Page 19 • Do not use water spray and steam to clean the appliance. • Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. DISPOSAL WARNING! Risk of injury or suffocation.
 • Page 20: Easy Start

  EASY START PRODUCT DESCRIPTION Water container Control panel Appliance door Primary Filter Bottom cover with the airflow slots WARNING! Do not put any object on the bottom cover Buttons to open the bottom cover Adjustable feet Condenser door Locks for condenser door Rating plate The load door can be installed by the user in the opposite side.
 • Page 21: Programme Table

  Delay touchpad Touch the touchpads with your finger Display in the area with the symbol or name of the option. Do not wear gloves when Indicators you operate with the control panel. Make sure that the control panel is always clean and dry. Indicators Indicators Description...
 • Page 22: Anticrease 90 Min

  Load (max.) Programmes Type of load Fabric mark Wool fabrics. Gentle drying washable woollens. Remove immediately the items when the programme is completed. Wool For drying sport shoes only with Drying Rack (see separate 1 pair of sport user manual provided with Drying Rack). shoes To dry one or two duvet and pillows (with feather, down or Duvets...
 • Page 23: Options Table

  We recommend that you set a short duration for small quantities of laundry or for only one item. OPTIONS TABLE Programmes Anti- Anti- crease crease Delicate 90 min 60 min Cotton ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Synthetic ■ ■...
 • Page 25: Hints And Tips

  STAND-BY FUNCTION • Start/Pause indicator goes off. 1. Press the on/off button to deactivate the To decrease the energy consumption, this function appliance. automatically deactivates the appliance: 2. Open the appliance door. • After 5 minutes if you do not start the 3.
 • Page 26: Draining The Water Container

  DRAINING THE WATER CONTAINER You can use the water from the water container as an alternative to distilled water (e.g. for steam ironing). Before you use the water, remove dirt residues with a filter. CLEANING THE CONDENSER CLEANING THE DRUM Use a standard neutral soap detergent to clean the inner surface of the drum and drum ribs.
 • Page 27: Cleaning The Control Panel And Housing

  CAUTION! Do not use abrasive CAUTION! Do not use furniture materials or steel wool to clean the cleaning agents or cleaning agents drum. which can cause corrosion to clean the appliance. CLEANING THE CONTROL PANEL AND HOUSING CLEANING THE AIRFLOW SLOTS Use a standard neutral soap detergent to clean the Use a vacuum cleaner to remove the fluff from the control panel and housing.
 • Page 28: Technical Data

  • The drum is dirty. If the drying results are not satisfactory • Incorrect setting of the conductivity sensor. • The set programme was incorrect. • The airflow slots are clogged. • The filter is clogged. • The condenser is clogged. •...
 • Page 29: Environment Concerns

  Energy con- Programme Spun at / residual humidity Drying time sumption 1000 rpm / 60% 134 min. 4,79 kWh Iron Dry 1400 rpm / 50% 105 min. 3,45 kWh 1000 rpm / 60% 115 min. 3,93 kWh Synthetic 3,5 kg Cupboard Dry 1200 rpm / 40% 47 min.
 • Page 30: Sécurité Des Enfants Et Des Personnes Vulnérables

  CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement. SÉCURITÉ...
 • Page 31 indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les instructions avant de procéder à l'installation (reportez-vous au livret d'installation). L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan • de travail de cuisine si un espace correct est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
 • Page 32: Instructions De Sécurité

  chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour. Les pièces avec mousse de caoutchouc (mousse de latex), • bonnets de bain, textiles imperméables, articles doublés en caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés de mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
 • Page 33: Mise Au Rebut

  • Uniquement pour le R-U et l'Irlande. L'appareil • Retirez le dispositif de verrouillage de la porte dispose d'une alimentation secteur 13 amp. S'il pour empêcher les enfants et les animaux de s'avère nécessaire de changer le fusible de s'enfermer dans l'appareil. l'alimentation secteur, utilisez un fusible 13 amp ASTA (BS 1362).
 • Page 34: Démarrage Facile

  DÉMARRAGE FACILE DESCRIPTION DE L'APPAREIL Bac d'eau de condensation Panneau de commande Hublot de l'appareil Filtre principal Couvercle inférieur avec fentes de circulation d'air AVERTISSEMENT! Ne placez pas d'objet sur le couvercle inférieur Touches pour ouvrir le couvercle inférieur Pied réglable Volet du condenseur Verrous de la porte du condenseur Plaque de calibrage...
 • Page 35 Voyants Touche de sélection de séchage Appuyez sur les touches, dans la zone Touche de sélection d'options portant le symbole ou le nom de l'option. Ne portez pas de gants Minuterie Touche lorsque vous utilisez le bandeau de Départ/Pause Touche commande.
 • Page 36 Charge (max.) Programmes Type de vaisselle Étiquette d'entre- tien des textiles Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en 1 kg (ou Facile à Re- fonction du type de textile. Dépliez-les le plus possible 5 chemises)/ passer avant de les placer dans l'appareil.
 • Page 37 Cette fonction évite le froissage du linge. Le linge du programme, d'un minimum de 10 minutes à un peut être retiré durant la phase anti-froissage. maximum de 2 heures. Le réglage de la durée doit correspondre à la quantité de linge dans l'appareil. DÉLICATS Nous vous recommandons de régler Cette option vous permet de régler un programme...
 • Page 38: Réglages De Base

  RÉGLAGES DE BASE Vous pouvez désactiver l'option Sécurité enfants pendant le déroulement d'un programme. Appuyez sur les mêmes touches et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le voyant de la sécurité enfants s'éteigne. ALARME ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE Pour activer ou désactiver les signaux sonores, A) Touche Marche / Arrêt appuyez simultanément sur les touches (B) et (C) B) Touche de sélection de programme...
 • Page 40: Entretien Et Nettoyage

  Étiquette d'entre- Description tien du textile Linge adapté au sèche-linge. Linge adapté au sèche-linge. Sélectionnez le programme avec une température standard. Linge adapté au sèche-linge. Sélectionnez le programme avec une basse tem- pérature. Linge non adapté au sèche-linge. ENTRETIEN ET NETTOYAGE NETTOYAGE DU FILTRE VIDANGE DU BAC D'EAU DE CONDENSATION...
 • Page 41: Nettoyage Du Condenseur

  Vous pouvez utiliser l'eau du bac d'eau de condensation comme eau distillée (par exemple pour les fers à vapeur). Avant d'utiliser l'eau, éliminez les résidus avec un filtre. NETTOYAGE DU CONDENSEUR NETTOYAGE DU TAMBOUR Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.
 • Page 42: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT Problème Solution possible L'appareil ne s'allume pas. Assurez-vous que la fiche du câble d'alimenta- tion est bien insérée dans la prise de courant. Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (instal- lation domestique). Le programme ne démarre pas. Appuyez sur Départ/Pause.
 • Page 43: Caractéristiques Techniques

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Hauteur x Largeur x Profondeur 850 x 600 x 600 mm (maximum 680 mm) Profondeur max. avec hublot ouvert 1090 mm Largeur max. avec hublot ouvert 950 mm Hauteur réglable 850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds) Capacité...
 • Page 44: En Matière De Protection De L'environnement

  Consomma- Vitesse d'essorage / humidité rési- Température Temps de séchage tion énergé- duelle tique 1000 tours/min / 60% 115 min. 3,93 kWh Synthétiques 3,5 kg Prêt à ranger 1200 tours/min / 40% 47 min. 1,45 kWh 800 tours/min / 50% 54 min.
 • Page 45: Sicherheit Von Kindern Und Schutzbedürftigen Personen

  SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf. SICHERHEIT VON KINDERN UND SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN WARNUNG! Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie Gefahr einer dauerhaften Behinderung.
 • Page 46 Säule, der bei Ihrem autorisierten Lieferanten erhältlich ist, kann nur für die in der mitgelieferten Anleitung aufgeführten Geräte verwendet werden. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam vor der Montage (siehe Montageanleitung). Das Gerät kann freistehend oder unter einer • Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den entsprechenden Abmessungen montiert werden (siehe Montageanleitung).
 • Page 47 Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im • Trockner. Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit • Aceton, Alkohol, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem Trocknen in dem Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden. Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, •...
 • Page 48: Elektrischer Anschluss

  ELEKTRISCHER ANSCHLUSS REINIGUNG UND PFLEGE WARNUNG! Brand- und WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie Stromschlaggefahr. Risiko von Schäden am Gerät. • Das Gerät muss geerdet sein. • Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem • Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten Wasser- oder Dampfstrahl. auf dem Typenschild den Daten Ihrer •...
 • Page 49: Einfaches Starten

  EINFACHES STARTEN GERÄTEBESCHREIBUNG Behälter Bedienfeld Gerätetür Hauptfilter Untere Abdeckung mit Lüftungsschlitzen WARNUNG! Bedecken Sie die untere Abdeckung nicht mit einem Gegenstand Tasten zum Öffnen der unteren Abdeckung Schraubfüße Wärmetauschertür Arretierungen der Wärmetauschertür Typenschild Die Einfülltür kann vom Benutzer an der gegenüberliegenden Seite angebracht werden.
 • Page 50 Tijd (Zeit) -Touchpad Berühren Sie mit dem Finger den Touchpad-Bereich, in dem das Start/Pauze (Start/Pause) -Touchpad entsprechende Symbol oder der Name der gewünschten Option angezeigt Startuitstel (Zeitvorwahl) -Touchpad wird. Tragen Sie beim Bedienen des Display Bedienfelds keine Handschuhe. Kontrolllampen Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld immer sauber und trocken ist.
 • Page 51 Beladung (max.) Programme Beladung Pflegesymbol Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt werden müs- sen. Das Trocknungsergebnis kann je nach Gewebeart un- 1 kg (oder 5 Strijkvrij terschiedlich ausfallen. Schütteln Sie jedes Wäschestück Hemden)/ (Leichtbügeln) leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät und hängen Sie sie auf Kleiderbügel.
 • Page 52 ANTI-KREUK 60' (KNITTERSCHUTZ 60') TIJD (ZEIT) Verlängert die standardmäßige Knitterschutzphase Diese Option kann ausschließlich für das Tijd (30 Minuten) am Ende des Trockenprogramms um (Zeitgesteuertes Trocknen) Programm verwendet 30 Minuten. Diese Funktion schützt die Textilien vor werden. Sie können eine beliebige Programmdauer Knitterfalten.
 • Page 53: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  EINSTELLUNGEN Die Funktion Kindersicherung kann während des laufenden Programmbetriebs ausgeschaltet werden. Halten Sie dieselben Touchpads wie zum Einschalten der Option gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeige der Funktion Kindersicherung erlischt. SUMMER EIN-/AUSSCHALTEN A) Taste Ein/Aus Zum Ein- und Ausschalten der akustischen Signale B) Touchpad Programmauswahl halten Sie die Touchpads (B) und (C) ca.
 • Page 55: Reinigung Und Pflege

  • Achten Sie auf die Auswahl von geeigneten • Trocknen Sie nur Textilien, die für Programmen für Trikotwäsche und Strickwaren, Wäschetrockner geeignet sind. Beachten Sie um das Einlaufen der Wäsche zu verhindern. die Pflegehinweise auf dem Textiletikett. • Stellen Sie sicher, dass das Wäschegewicht den in der Programmtabelle angegebenen Maximalwert nicht überschreitet.
 • Page 56 Das Wasser aus dem Wasserbehälter kann als destilliertes Wasser (z. B. zum Dampfbügeln) verwendet werden. Bevor Sie das Wasser weiterverwenden, sollten Sie das Kondensat filtern, um Schmutzrückstände zu entfernen. REINIGEN DES WÄRMETAUSCHERS REINIGEN DER TROMMEL Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem WARNUNG! Ziehen Sie vor der weichen Tuch.
 • Page 57: Fehlersuche

  FEHLERSUCHE Problem Mögliche Abhilfe Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die Netzsteckdose eingesteckt ist. Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstalla- tion. Das Programm startet nicht. Drücken Sie Start/Pauze (Start/Pause). Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist.
 • Page 58: Technische Daten

  • Die Lüftungsschlitze sind verstopft. TECHNISCHE DATEN Höhe x Breite x Tiefe 850 x 600 x 600 mm (maximal 680 mm) Max. Tiefe bei geöffneter Gerätetür 1090 mm Max. Breite bei geöffneter Gerätetür 950 mm Höhenverstellbar 850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung) Trommelvolumen 118 Liter Max.
 • Page 59 Energiever- Programm U/min / Restfeuchte Trockenzeit brauch 1000 U/min / 60% 134 Min. 4,79 kWh Strijkdroog (Bügel- 1400 U/min / 50% 105 Min. 3,45 kWh trocken) 1000 U/min / 60% 115 Min. 3,93 kWh Synthetica (Pflegeleicht) 3,5 kg Kastdroog (Schrank- 1200 U/min / 40 % 47 Min.
 • Page 60 WWW.ZANUSSI.COM/SHOP...

Table of Contents