Beko CJB6040W User Manual

Beko CJB6040W User Manual

Citrus juicer
Hide thumbs Also See for CJB6040W:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Citrus Juicer
User Manual
CJB6040W
EN EE LT
01M-8834373200-1317-05

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko CJB6040W

 • Page 1 Citrus Juicer User Manual CJB6040W EN EE LT 01M-8834373200-1317-05...
 • Page 2: Meanings Of The Symbols

  Please read this user manual first! Dear Customers, Thank you for selecting an Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment Please read this instruction Do not immerse the appliance, • manual thoroughly before using power cord or power plug in water this appliance! Follow all safety or in other liquids. instructions in order to avoid Always disconnect the power •...
 • Page 4 Important instructions for safety and environment Our BEKO Household Appliances Cleaning and user maintenance • • meet applicable safety standards; shall not be made by children if the appliance or power cord unless they are aged from 8 years is damaged, it must be repaired and above and supervised.
 • Page 5: Compliance With The Weee Directive And Disposing Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment Never operate or place any part 1.2 Compliance with the WEEE • Directive and Disposing of the of this appliance on or near hot Waste Product: surfaces such as a gas burner, This product complies with EU WEEE Directive electric burner or heated oven.
 • Page 6: Citrus Juicer

  Citrus juicer 2.1 Overview 1. Large cone 2.2 Technical data 2. Small cone 3. Spout Power supply: 220-240 V~, 50 Hz 4. Motor unit Power: 40 W 5. Cable coil Technical and design modifications reserved. 6. Sieve holder 7. Sieve 8.
 • Page 7: Operation

  Operation 3.1 Preparation 1. Remove all packaging and sticker materials and dispose of them according to the applicable legal regulations. 2. Before using the appliance for the first time, clean all parts which come into contact with food (see the “Cleaning and Care” section). 3.
 • Page 8: Cleaning And Care

  Information 4.1 Cleaning and care 4.3 Handling and transportation WARNING: Never use petrol • During handling and transportation, carry solvents, abrasive cleaners, metal the appliance in its original packaging. The objects or hard brushes to clean the packaging of the appliance protects it against appliance.
 • Page 9: Üldine Ohutus

  • see asendada spetsiaalse juhtme võrgutoitele. Ainus viis seadet või koostega, mille saab tootjalt elektrivõrgust lahutada, on pistik või tootja hooldustöökojalt. välja tõmmata. Meie BEKO majapidamisseadmed Lisakaitse jaoks peaks see • • vastavad ohutusstandarditele; seade olema ühendatud kui seade või toitejuhe on...
 • Page 10 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised põhjustada kasutajale ohtu ja läheduses, tuleb olla väga riske. ettevaatlik. Ärge võtke seadet mingil juhul Ette seadme esmakordset • • osadeks. Garantii nõudeid ei kasutamist puhastage hoolikalt aktsepteerita, kui kahjustused on kõik toiduga kokkupuutuvad osad. tekkinud ebaõigest kasutamisest.
 • Page 11 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised 1.2 Vastavus WEEE direktiivile 1.3 Pakendi teave ja toote jääkide kõrvaldamise Seadme jaoks kasutatud pakend on direktiividele tehtud taaskasutatavatest materjalidest. Palun veenduge, et toode sisalda keskkonna- pakkematerjalid kõrvaldatakse linnaplaneerimise ministeeriumi poolt välja antud vastavalt kohaldatavatele kohalikele reeglitele, et „Elektri- ja elektroonikajäätmete järelevalve materjalid oleksid keskkonnakaitse tagamiseks eeskirjas“...
 • Page 12: Tehnilised Andmed

  Tsitrusviljade mahlapress 2.1 Üldine kirjeldus 1. Suur koonus 2.2 Tehnilised andmed 2. Väike koonus Seade on vastavuses järgmiste EL 3. Mahla väljavooluava direktiividega: 2004/108/EÜ, 4. Jõuseade 2006/95/EÜ, 5. Seadme toitejuhtme pool 2009/125/EÜ ja 2011/65/EL. 6. Mahlanõu Pinge: 220-240 V~, 50 Hz 7.
 • Page 13 Kasutamine 3.1 Ettevalmistus 1. Eemaldage pakke- ja kleepmaterjalid ning kõrvaldage vastavalt kohalduvatele eeskirjadele. 2. Enne seadme esmakordset kasutamist puhastage kõik osad, mis puutuvad kokku toiduga (vaadake osa „Puhastamine ja hooldus“). 3. Enne seadme kasutamist lõigake puuviljad pooleks. 3.2 Kasutamine 1. Eemaldage kaas (8). 2.
 • Page 14: Puhastamine Ja Hooldus

  Teave 4.1 Puhastamine ja hooldus 4.3 Käsitsemine ja transport • Seadet tuleb käsitseda ja transportida HOIATUS! Ärge kasutage seadme originaalpakendis. See kaitseb seadet füüsiliste puhastamiseks kunagi bensiini, kahjustuste eest. abrasiivseid puhastusaineid, • Seadmele või selle pakendile ei tohi panna metallesemeid või kõvasid harju. raskeid esemeid.
 • Page 15 • see asendada spetsiaalse juhtme võrgutoitele. Ainus viis seadet või koostega, mille saab tootjalt elektrivõrgust lahutada, on pistik või tootja hooldustöökojalt. välja tõmmata. Meie BEKO majapidamisseadmed Lisakaitse jaoks peaks see • • vastavad ohutusstandarditele; seade olema ühendatud kui seade või toitejuhe on...
 • Page 16 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised põhjustada kasutajale ohtu ja läheduses, tuleb olla väga riske. ettevaatlik. Ärge võtke seadet mingil juhul Ette seadme esmakordset • • osadeks. Garantii nõudeid ei kasutamist puhastage hoolikalt aktsepteerita, kui kahjustused on kõik toiduga kokkupuutuvad osad. tekkinud ebaõigest kasutamisest.
 • Page 17 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised Never operate or place any part 1.2 Compliance with the WEEE • Directive and Disposing of the of this appliance on or near hot Waste Product: surfaces such as a gas burner, This product complies with EU WEEE Directive electric burner or heated oven.
 • Page 18: Techniniai Duomenys

  Sulčiaspaudė citrusiniams vaisiams 2.1 Bendras aprašymas 1. Didelis kūgis 2.2 Techniniai duomenys 2. Mažas kūgis Šis prietaisas atitinka ES direktyvas, kurių 3. Snapelis sultims numeriai yra: 2004/108/EB, 2006/95/ 4. Variklio blokas EB, 2009/125/EB ir 2011/65/ES. 5. Laido ritė Maitinimas: 220-240 V~, 50 Hz 6.
 • Page 19 Naudojimas 3.1 Paruošimas 1. Nuimkite visą pakuotę ir lipdukus, juos pašalinkite pagal galiojančias teisės nuostatas. 2. Prieš naudojant šį prietaisą pirmą kartą, jį išvalykite. (Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra”). 3. Prieš panaudojant prietaisą supjaustykite vaisius per pusę. 3.2 Naudojimas 1. Nuimkite dangtelį (8). 2.
 • Page 20: Valymas Ir Priežiūra

  Naudojimas 4.1 Valymas ir priežiūra 4.3 Tvarkymas ir transportavimas DĖMESIO: Prietaiso valymui • Prietaisas turi būti tvarkomas niekada negalima naudoti transportuojamas originalioje pakuotėje. Ji benzininių tirpiklių, šveitimo valiklių, apsaugo prietaisą nuo fizinių pažeidimų. metalinių daiktų ir kietų šepečių. • Ant prietaiso ar pakuotės negalima dėti sunkių 1.
 • Page 21: Bendrosios Sau- Gos Taisyklės

  Siekiant papildomos apsaugos, šis • Mūsų „BEKO“ buitiniai prietaisai prietaisas turėtų būti prijungtas • atitinka taikomus saugumo prie likutinės srovės saugiklio, standartus, jeigu prietaisas ar kurio leidžiamas stipris yra ne 21 / 26 LT Sulčiaspaudės citrusiniams vaisiams / Naudojimo instrukcija...
 • Page 22 Svarbios instrukcijos skirtos saugumui ir aplinkos apsaugai maitinimo laidas yra pažeisti, jie šalia vaikų ir žmonių su ribotomis turi būti sutaisyti arba pakeisti fizinėmis, juslinėmis ir psichinėmis aptarnavimo centro, kad būtų galimybėmis rekomenduojama išvengta visų pavojų. Netinkamai būti itin atidiems. ar nekvalifikuotai atliktas Prieš...
 • Page 23 Svarbios instrukcijos skirtos saugumui ir aplinkos apsaugai 1.2 Atitinka EEĮ direktyvą ir 1.3 Pakuotės informacija atliekų šalinimo reikalavimus Pakuotė naudojama prietaisui yra pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Prietaise nėra kenksmingų Užtikrinkite, kad pakavimo medžiagos draudžiamų medžiagų, nurodytų būtų utilizuotos pagal taikomas vietines „Reglamente dėl elektros ir elektronikos taisykles, kad jos patektų...
 • Page 24 Sulčiaspaudė citrusiniams vaisiams 2.1 Bendras aprašymas 1. Didelis kūgis 2.2 Techniniai duomenys 2. Mažas kūgis Šis prietaisas atitinka ES direktyvas, kurių 3. Snapelis sultims numeriai yra: 2004/108/EB, 2006/95/EB, 4. Variklio blokas 2009/125/EB ir 2011/65/ES. 5. Laido ritė Maitinimas: 220-240 V~, 50 Hz 6.
 • Page 25 Naudojimas 3.1 Paruošimas 1. Nuimkite visą pakuotę ir lipdukus, juos pašalinkite pagal galiojančias teisės nuostatas. 2. Prieš naudojant šį prietaisą pirmą kartą, jį išvalykite. (Žr. skyrių “Valymas ir priežiūra”). 3. Prieš panaudojant prietaisą supjaustykite vaisius per pusę. 3.2 Naudojimas 1. Nuimkite dangtelį (8). 2.
 • Page 26 Informacija 4.1 Valymas ir priežiūra 4.3 Tvarkymas ir transportavimas DĖMESIO: Prietaiso valymui niekada • Prietaisas turi būti tvarkomas negalima naudoti benzininių transportuojamas originalioje pakuotėje. Ji tirpiklių, šveitimo valiklių, metalinių apsaugo prietaisą nuo fizinių pažeidimų. daiktų ir kietų šepečių. • Ant prietaiso ar pakuotės negalima dėti sunkių šjunkite smulkintuvą...

Table of Contents