Download Table of Contents Print this page

Beko BKK 2152 NS User Manual

Citrus juicer

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Citrus Juicer
User Manual
BKK 2152 NS
FR RU TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 2152 NS

 • Page 1 Citrus Juicer User Manual BKK 2152 NS FR RU TR...
 • Page 2 Please read this manual first! Dear Customer! Thank you for selecting a Beko product. We hope that your product which has been manufactured with the highest quality and state-of-the-art technology will provide you the best efficiency. For this, read through this manual and other documentation provided carefully before using your product and keep it for future reference.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important safety and environmental instructions 1.1 General security ....4 1.1.1 Electrical safety ....4 1.1.2 Product safety .
 • Page 4: General Security

  Important instructions for safety and environment This section includes the safety instructions that will help providing protection against personal injury and material loss risks. Failure to follow these instruc- tions invalidates the granted warranty. 1.1 General safety Never touch any rotating part of the appliance. Do •...
 • Page 5 Important instructions for safety and environment This appliance should be connected to a maximum • 30 mA domestic residual current protection fuse for additional protection. Please contact an electric technician for recommendations. Do not immerse the appliance, its power cable or •...
 • Page 6 Important instructions for safety and environment BEKO Small House Appliances comply with the valid • safety standards, for this reason, if this appliance is damaged, it or its power cord should be repaired or replaced by its seller, a service agent or authorized service personnel having the similar qualifications.
 • Page 7: Product Safety

  Important instructions for safety and environment 1.1.2 Product safety Clean all components of the appliance carefully • which contact the food before first use. For details, refer to “Cleaning and Maintenance” section. Do not use the citrus juicer for more than three •...
 • Page 8 Important instructions for safety and environment This appliance may be used by children who are at • the age of 8 or over and the people whose physi- cal, audio or mental skills are impaired or inexperi- enced or not knowledgeable about the appliance as long as they are supervised or informed and made understood the safe use of the appliance and the encountered dangers.
 • Page 9: Compliance With Weee Directive And Disposal Of Waste Product

  Important instructions for safety and environment 1.4 Compliance with the WEEE Directive and disposal of waste products This product does not contain the harmful and prohibited sub- stances specified in the “Regulation for Supervision of the Waste Electric and Electronic Appliances” issued by the Ministry of Environment and Urban Planning.
 • Page 10: Citrus Juicer

  Your citrus juicer 2.1 Overview 2.1.1 Controls and components 2.1.2 Technical data 1. Large cone Power supply : 220-240V~, 50Hz 2. Small cone Power : 40W 3. Motor unit This appliance complies 4. Cable winder at the base unit with the European CE 5.
 • Page 11: Use

  3.3 Hints and practical 3.1 Initial usage information 1. Take out all packaging and label materials and dispose of them in ac- • Do not apply excessive force to the cordance with the local regulations fruit juice extracting heads: Increase in force.
 • Page 12: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and maintenance 4.1 Cleaning It is easier to clean the appliance right after us- WARNING: Never use ing it. gasoline, solvents, abra- sive cleaning agents, 4.2 Storage metal objects or hard brushes to clean the ap- • If you do not intend to use the ap- pliance.
 • Page 13 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 14 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 15-44 1.1 Genel güvenlik ....15 1.1.1 Elektrik güvenliği ....15 1.1.2 Ürün güvenliği .
 • Page 15: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde kişisel yaralanma ve maddi hasar riski- ne karşı koruma sağlanmaya yardımcı olacak güven- lik talimatları verilmiştir. Bu talimatlara uyulmaması verilen garantiyi geçersiz kılacaktır. 1.1 Genel güvenlik Cihazın dönen hiç bir parçasına dokunmayın. Cihaz •...
 • Page 16 • Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı asla • kullanmayın. BEKO Küçük Ev Aletleri, geçerli güvenlik standart- • larına uygundur; bundan dolayı, hasar görmesi du- rumunda, cihaz veya elektrik kablosu herhangi bir tehlikeyi önlemek için satıcı, bir servis merkezi veya benzeri vasıflara sahip bir yetkili servis personeli ta-...
 • Page 17: Ürün Güvenliği

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Asla cihazın herhangi bir parçasını gazlı ocak, elekt- • rikli ocak veya ısınmış fırın gibi sıcak yüzlerin üze- rinde veya yanında çalıştırmayın veya bunların üs- tüne koymayın. Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun • yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.
 • Page 18: Kullanım Amacı

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazı daima dengeli, düz, temiz ve kuru bir yüzey • üzerinde kullanın. 1.2 Kullanım amacı Bu cihaz, sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. • Ticari amaçlarla kullanılmamalıdır. 1.3 Çocuk güvenliği Cihazı her zaman çocukların ulaşamayacağı bir •...
 • Page 19: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Kullanımda olduğu zaman cihazı gözetimsiz olarak • bırakmayın. Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, du- yusal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların ya- kınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir. 1.4 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Bu ürün, T.C.
 • Page 20: Narenciye Sıkacağı

  Narenciye sıkacağınız 2.1 Genel bakış 2.1.1 Kontroller ve parçalar 2.1.2 Teknik veriler 1. Büyük koni Güç kaynağı : 220-240V~, 50Hz 2. Küçük koni Güç : 40W 3. Motor ünitesi 4. Taban kısmında kablo makarası Bu ürün, 2004/108/EC, 5. Meyve suyu çıkış ağzı 2006/95/EC, 2009/125/EC 6.
 • Page 21: Kullanım

  Kullanım 3.3 Püf noktaları ve ipuçları 3.1 İlk kullanım 1. Tüm ambalaj ve etiket malzemelerini • Meyve sıkma kafalarına aşırı kuvvet çıkarın ve yürürlükteki yasal düzen- uygulamayın: motor sesinin artması lemelere uygun olarak atın. veya motorun devri önemli ölçüde 2. Cihazı ilk kez kullanmadan önce yi- düşmesi kafaya çok fazla kuvvet uy- yeceklerle temas eden tüm parça- gulandığı...
 • Page 22: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik 4.2 Saklama • Cihazı uzun süre kullanmayı düşün- UYARI: Cihazı temizle- müyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde mek için kesinlikle ben- saklayın. zin, solventler, aşındırı- cı temizleyiciler, metal • Cihazın fişinin çıkarıldığından ve nesneler veya sert fır- tamamen kuru olduğundan emin çalar kullanmayın.
 • Page 23 Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat uymanızı rica ederiz. hizmet vermektedir. 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Beko Çağrı Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuş- Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi lamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 2.
 • Page 24 Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar, 3) Malın kullanıldığı...
 • Page 25 Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445 Cinsi : Narenciye sıkacağı Sütlüce / İSTANBUL Modeli : BKK 2152 NS Telefon : (0-216) 585 8 888 Seri No : Fax : (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi : 2 YIL web adresi : www.beko.com.tr...
 • Page 26 ‫الصيانة والتنظيف‬ ‫2.4 التخزين‬ ‫1.4 التنظيف‬ • ‫إذا لم تخطط الستخدام الجهاز لفترة‬ ‫تحذير: يحظر تما م ً ا‬ .‫طويلة من الوقت، يرجى تخزينه بعناية‬ ‫استخدام البنزين أو‬ . ً ‫تأكد من نزع قابس الجهاز وجفافه تمام ا‬ ‫المذيبات أو المنظفات‬ •...
 • Page 27 ‫االستخدام‬ ‫3.3 تنويهات ومعلومات عملية‬ ‫1.3 االستخدام المبدئي‬ ‫1. أخرج جميع مواد التعبئة ومواد‬ • ‫ال تمارس قوة كبيرة على رؤوس‬ ‫الملصقات وتخلص منها وفق ا ً للتشريعات‬ ‫استخالص عصير الفواكه: زيادة صوت‬ .‫المحلية السارية‬ ‫الموتور أو االنخفاض الكبير في صوت‬ ‫2.
 • Page 28 ‫عصارة الليمون‬ ‫1.2 نظرة عامة‬ ‫2.1.2 البيانات التقنية‬ ‫1.1.2 أدوات التحكم والمكونات‬ ‫1 - المخروط الكبير‬ 50 ~ ‫مزود الطاقة: 042-022 فولت‬ ‫2 - المخروط الصغير‬ ‫هيرتز‬ ‫3 - وحدة الموتور‬ ‫: 04 وات‬ :‫الطاقة‬ ‫4 - أداة لف الكابل في الوحدة الرئيسية‬ ‫5 - منفذ...
 • Page 29 ‫تعليمات هامة للسالمة والبيئة‬ ‫ والتخلص من‬WEEE ‫4.1 متوافق مع توجيهات‬ .‫المنتجات الفاسدة‬ ‫ال يحتوي هذا الجهاز على مواد خطيرة أو‬ • ‫محظورة من التي تمت اإلشارة إليها في‬ ‫"تشريعات اإلشراف عن نفايات األجهزة‬ ‫الكهربائية واإللكترونية" والمصدرة من وزارة‬ ‫البيئة والتخطيط العمراني. متوافق مع توجيهات‬ ‫.
 • Page 30 ‫تعليمات هامة للسالمة والبيئة‬ ‫3.1 سالمة األطفال‬ .‫حافظ على الجهاز دائم ا ً بعيد ا ً عن متناول أيدي األطفال‬ • 8 ‫ال يجوز استخدام هذا الجهاز من خالل األطفال بعمر‬ • ‫أو أعلى واألفراد ذوي اإلعاقة البدنية، أو السمعية، أو‬ ‫الذهنية،...
 • Page 31 ‫تعليمات هامة للسالمة والبيئة‬ ‫ال تستخدم عصارة الليمون بأيدي مبتلة أو رطبة. البد‬ • .‫وأن تكون يداك جافتان عند نزع القابس من التيار‬ ‫2.1.1 سالمة المنتج‬ ‫نظف جميع مكونات الجهاز والتي تتصل بالطعام بعناية‬ • ‫قبل االستخدام األول. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم‬ ."‫"التنظيف...
 • Page 32 ‫تعليمات هامة للسالمة والبيئة‬ ‫عليك دائم ا ً نزع قابس الطاقة من الجهاز بعد استخدام‬ • ‫الجهاز، وتجميع/فك أجزائه، أو تنظيفه أو عند ترك‬ ‫الغرفة الموجود بها الجهاز، أو عند حدوث عطل. ال تقم‬ .‫بنزع قابس الطاقة عبر شد الكابل‬ ‫ال...
 • Page 33 ‫تعليمات هامة للسالمة والبيئة‬ ‫يشمل هذا القسم تعليمات السالمة التي ستساعد على‬ • ‫توفير الحماية ضد مخاطر اإلصابة الشخصية والخسائر‬ ‫الجسيمة. عدم اتباع هذه التعليمات يؤدي إلى إبطال‬ .‫الضمان الممنوح‬ ‫1.1 السالمة العامة‬ ‫ال تلمس أي جزء متحرك من الجهاز. ال تقم بتركيب أو‬ •...
 • Page 34 ‫المحتويات‬ ‫1 تعليمات هامة للسالمة والبيئة‬ 8....‫1.1 األمن العام‬ 8... . . ‫1.1.1 السالمة الكهربائية‬ 6.
 • Page 35 !‫يرجى قراءة هذا الدليل أوال‬ !‫عزيزي العميل‬ ‫. نأمل أن يعطيك جهازك والذي تم تصنيعه بأعلى جودة‬Beko ‫شكر ا ً لك على اختيار منتجات‬ ‫وبأحدث التقنيات أفضل كفاءة. لذلك الغرض، ننصحك بقراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام‬ ‫المنتج الخاص بك والحفاظ عليه كمرجع مستقبلي. إذا أعطيت هذا الجهاز لطرف آخر، تأكد من‬...
 • Page 36 ‫عصارة ليمون‬ BKK 2152 NS ‫دليل المستخدم‬...

Table of Contents