Download  Print this page

Samsung SyncMaster 151N Owner's Manual

Samsung lcd monitor owner's manual
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

SyncMaster 173T/193T/170N/171N/172N/173N/174T
191N/192N/193N/191T plus/153T/150N/151N/152N

Advertisement

loading

  Related Manuals for Samsung SyncMaster 151N

  Summary of Contents for Samsung SyncMaster 151N

 • Page 1 SyncMaster 173T/193T/170N/171N/172N/173N/174T 191N/192N/193N/191T plus/153T/150N/151N/152N...
 • Page 2 Huvudsidan SäkerhetsFöreskrift Varningsmärken Ström Installation Rengöring Övrigt Inledning Packa upp Framsidan Baksidan Installation Anslutning av monitorn Installation av drivrutinen för monitor Automatiskt Manuellt Byta ut foten / Ta bort foten Bildskärmsmenyn Felsökning Kontrollista Frågor och svar Kontroll via det inbyggda testprogrammet Tekniska upplysningar Allmänt Strömspararen...
 • Page 3 Varningsmärken Ström Installation Rengöring Övrigt Var vänlig läs följande säkerhetsFöreskrift. De ska se till att varken apparaten eller dess användare skadas. Förbjudet Montera ej bort Vidrör inte Det är viktigt att alltid läsa och förstå det här Dra ut kontakten ur väggen Jordad kontakt för att förhindra elektriska stötar...
 • Page 4 Varningsmärken Ström Installation Rengöring Övrigt Ställ in PC:n på DPMS, när den inte används under längre tidsperioder. Om Ni använder skärmsläckare, så ställ in den på aktiv skärm. Använd inte en trasig eller lös kontakt. Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Håll inte i sladden när Ni drar ur kontakten, eller rör vid kontakten med våta händer.
 • Page 5 Varningsmärken Ström Installation Rengöring Other Täck inte över ventilerna på monitorns hölje. Dålig ventilation kan förorsaka att den går sönder eller börjar brinna. Sätt monitorn någonstans med låg luftfuktighet och minsta möjliga damm. Annars kan det uppstå en elektrisk stöt eller brand inne i monitorn. Tappa inte monitorn när Ni flyttar den.
 • Page 6 Varningsmärken Ström Installation Rengöring Övrigt När Ni rengör monitorhöljet eller utsidan på TFT-LCD, så torka med en lätt fuktad, mjuk trasa. Spruta inte rengöringsmedel direkt på monitorn. Använd rent vatten eller en utspädd lösning av rengöringsmedel tillsammans med en mjuk torkduk. Om ytan mellan stickkontakten och stiften är dammig eller smutsig, rengörs den noga med en torr duk.
 • Page 7 Varningsmärken Ström Installation Rengöring Övrigt Tag inte bort höljet (eller baksidan). Det finns inga delar inuti som användaren själv kan reparera. Om ni försöker göra det, kan ni få en elektrisk stöt eller orsaka brand. Låt kvalificerad servicepersonal sköta all service. Om Er monitor inte fungerar normalt och speciellt om det kommer ovanliga ljud eller lukter från den ska Ni omedelbart dra ur kontakten och ringa upp auktoriserad försäljare eller service.
 • Page 8 kvardröjande bild eller suddighet förekomma. Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.
 • Page 9 SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T/174T Packa upp Framsidan Baksidan Kontrollera noga att följande delar medföljer monitorn. Om någonting saknas, För Multimedia modellen (Tillvalsmöjlighet) (Enkel multimedia-fot eller Vridbar fot och CD-programvara) Monitorn Stand så kontakta inköpsstället. foten till multimediahögtalarna Elkabel DVI-kabel(Tillvalsmöjlighet) Signalkabel Guide för snabb installation Garantikort (Finns ej på...
 • Page 10 SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N Packa upp Framsidan Baksidan Kontrollera noga att följande delar medföljer monitorn. Om någonting saknas, För Multimedia modellen (Tillvalsmöjlighet) (Enkel multimedia-fot eller Vridbar fot och CD-programvara) Monitorn Stand så kontakta inköpsstället. foten till multimediahögtalarna Elkabel Signalkabel Guide för snabb installation Garantikort (Finns ej på...
 • Page 11 SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T/174T Packa upp Framsidan Baksidan 1. Auto-knappen 2. Avsluta-knappen Source-knapp 3. MagicBright-knappen 4. Justeringsknappar 5. Menyknapp 6. Strömbrytare 7. Strömindikator Anm. : Se Strömspararen funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar den under längre stunder.
 • Page 12 SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N Packa upp Framsidan Baksidan 1. Auto-knappen 2. Avsluta-knappen 3. MagicBright-knappen 4. Justeringsknappar 5. Menyknapp 6. Strömbrytare 7. Strömindikator Anm. : Se Strömspararen funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar den under längre stunder.
 • Page 13 SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T/174T Packa upp Framsidan Baksidan 1. Elanslutning 2. AudioPower - Out (Tillvalsmöjlighet) 3. DVI -port 4. Signalport 5. Stift a. Strömbrytare på/av Anm.: Se avsnittet (Mönstret på baksidan kan variera en del på olika monitorer.) Koppla in elsladden för monitorn till eluttaget på monitorns baksida. Koppla DVI-kabeln till DVI-porten på...
 • Page 14 SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N Packa upp Framsidan Baksidan 1. Elanslutning 2. AudioPower - Out (Tillvalsmöjlighet) 3. Signalport 4. Stift a. Strömbrytare på/av Anm.: Se avsnittet (Mönstret på baksidan kan variera en del på olika monitorer.) Koppla in elsladden för monitorn till eluttaget på monitorns baksida. Anslut den medföljande signalkabeln till 15-pinnarna D-sub kontakten på...
 • Page 15 SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T/174T Installation-Allmänt Anslutning av monitorn Installation av drivrutinen för monitor Byta ut foten / Ta bort foten Koppla elsladden för monitorn till eluttaget på baksidan av datorn. Sätt i monitorsladden i en närbelägen väggkontakt. Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet. 2-1.
 • Page 16 Installation-För Multimedia modellen (Tillvalsmöjlighet) 1. Anslut multimedia-fotens strömsladd till multimedia-fotens strömport på bildskärmens baksida. 2. Koppla en ljudkabel från från ljudkällan in (d v s ljudkort, datorn, eller CD-stationen) 3. Om Ni vill lyssna i enrum, så koppla in hörlurarna här foten till multimediahögtalarna 1.
 • Page 17 SyncMaster 170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/150N/151N/152N Installation-Allmänt Anslutning av monitorn Installation av drivrutinen för monitor Byta ut foten / Ta bort foten 1. Koppla elsladden för monitorn till eluttaget på baksidan av datorn. Sätt i monitorsladden i en närbelägen väggkontakt. 2. Anslut den medföljande datakabeln till 15-stifts D-sub kontakten på bildskärmens baksida. 3.
 • Page 18 foten till multimediahögtalarna 1. Strömsladd i multimedia-fot 2. På/Av ljudstyrka 3. Basknappen 4. Diskantknappen 5. Stereoingångsjacket 6. Jack för hörlurar...
 • Page 19 5. Installationen av bildskärmsprogrammet är klar. Windows XP/2000 1. Sätt in CD:n i CD-ROM stationen. 2. Klicka på "Windows XP/2000 Driver" . 3. Välj er bildskärmsmodell på listan och klicka sedan på "OK"-knappen. http://www.samsung-monitor.com/ http://www.samsungusa.com/monitor/ http://www.samsung.se/ (Worldwide) (endast i USA)
 • Page 20 5. Om ni ser följande " Meddelande "-ruta, klicka på " Fortsätt ändå "-knappen. Klicka sedan "OK". Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system. *Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar. http://www.samsung-monitor.com/. 6. Installationen av bildskärmsprogrammet är klar.
 • Page 21 3. Klicka på " Visa "-ikonen och välj fliken " Inställningar "; klicka därefter på " Avancerade ". 4. Klicka på knappen " Karaktäristika " på fliken " Bildskärm " och välj fliken " Körprogram ". Windows Me Windows NT http://www.samsung-monitor.com/ http://www.samsungusa.com/monitor/ http://www.samsung.se/ ®...
 • Page 22 Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system. *Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar http://www.samsung-monitor.com/ 9. Klicka på " Stäng "-knappen och klicka sedan på " OK ".
 • Page 23 10. Installationen av bildskärmens körprogram är klar. ® ® Microsoft Windows 2000 OperativSystem När Ni kan se texten "Digital signature not found" (Digital signatur ej påträffad) på monitorn, så följ anvisningarna nedan: 1. Välj " OK "-knappen på " Sätt i CD "-rutan. 2.
 • Page 24 8. Klicka på " Har diskett ". 9. Ange A:\(D:\driver) och klicka sedan på " OK ". 10. Välj " Visa alla enheter " och välj den bildskärm som motsvarar den som ni anslutit till er dator och klicka OK. 11.
 • Page 25 Ta bort foten Anslutning av monitorn Installation av drivrutinen för monitor Byta ut foten / Ta bort foten 1. Stäng av bildskärmen och drag ut nätsladden. 2. Placera bildskärmen upp och ner på en platt yta med en kudde under för att inte skada LCD- skärmen.
 • Page 26 MagicTune och andra huvudfunktioner 1. Installationen av programvaran MagicTune (skärmjustering) kan orsaka en aning fördröjning när datorn startar. 2. Installing the MagicTune™ (display adjustment) software may cause a slight delay when Anslutning av starting the computer. monitorn 3. Magic Tune-funktionen (skärmjustering) är inte tillgänglig i spelläget eller helskärmsläget. Installation av drivrutinen för 4.
 • Page 27 3. Stegvis installation 1) Klicka på installationsfilen till MagicTune™. 2) Välj installationsspråk. Klicka på [Next] (nästa). 3) Installationen startar. Klicka på [Next] (nästa). 4) Licensavtalet för MagicTune™ visas. Läs licensavtalet noga. Om du inte accepterar villkoren i licensavtalet får du inte installera MagicTune™. Om du klickar på...
 • Page 28 5) Välj den plats där MagicTune™ ska installeras. Klicka därefter på [Next] (nästa). 6) Välj den programgrupp där MagicTune™ ska installeras. Klicka därefter på [Next] (nästa). 7) Klicka på [Next] (nästa). för att börja installera MagicTune™.
 • Page 29 8) Installera MagicTune™ på vald plats. 9) MagicTune™ har installerats. Klicka på [OK]. För mer information om hur du använder MagicTune™, se hjälpsidan till MagicTune™programnet. (http://personalcomputing.portrait.com/us/support/support_mt_ contents.html) Varning : MagicTune-programmet fungerar eventuellt inte som det ska om strömmen stängs av/sätts på medan programmet körs. Var noga med att stänga programmet MagicTune™ innan du ändrar vertikal frekvens eller upplösning.
 • Page 30 SyncMaster 170N/171N/172N/173N/ SyncMaster 173T/193T/191T plus/153T/174T 191N/192N/193N/150N/151N/152N...
 • Page 31 Innan Ni ringer efter service, kontrollera informationen i denna del av handboken för att se om Ni kan lösa problemet själv. Om Ni fortfarande behöver hjälp så var vänlig ring telefonnumret på garantikortet, återförsäljare. Kontrollista Frågor och svar Kontroll via det Allmänt inbyggda testprogrammet...
 • Page 32 Jag kan inte se Har Ni låst bildskärmsmenyn (OSD) meny för att förhindra bildskärmsmenyn. ändringar i den? Bildskärmen visar Visar skärmen bara en färg, som om man skulle titta på konstiga färger eller skärmen genom ett ark bara svart och vitt. cellofan? Blev färgerna på...
 • Page 33 För Multimedia modellen Symtom Det hörs inget ljud. Ljudet är för svagt. Ljudet är för skarpt. Ljudet är för grötigt. Ljudet är förvrängt.. Kontrollera innan MagicTune™ används 1. Magic Tune™-funktionen (skärmjustering) är inte tillgänglig i spelläget eller helskärmsläget. 2. Vid aktivering i ett läge med skärmbildens fyra kanter svarta (spel- eller DOS-läge) kan LCD- skärmens "Auto"-funktion göra sa att skärmbilden inte blir helt centrerad.
 • Page 34 Hur kan jag ändra frekvensen? Kontrollista Frågor och svar Kontroll via det inbyggda testprogrammet Hur kan jag justera upplösningen? Hur kan jag ställa in energisparfunktionen (Power Save)? Hur kan jag rengöra ytterhöljet/bildskärmen? Fråga Frekvensen kan ändras genom att man konfigurerar om videokortet.
 • Page 35 Monitorn har ett inbyggt testprogram som gör att Ni kan kontrollera att den fungerar Kontrollista ordentligt. Om monitorn och datorn är rätt ikopplade men monitorn fortfarande är mörk och strömindikatorn blinkar, kör man monitorns automatiska testprogram på följande sätt: Frågor och svar Kontroll via det inbyggda testprogrammet...
 • Page 36 En monitor återskapar bildsignaler från PC:n. Om det är problem med PC:n eller videokortet, kan detta därför göra att monitorn saknar bild, eller visar konstiga färger, dåligt ljud, "Videoläge ej supporterad "? etc. I sådana fall, försök först att kontrollera upphovet till problemet och kontakta sedan en service verkstad eller Er försäljare.
 • Page 37 Allmänt Modellnamn Flytande kristallskärm (LCD) Allmänt Storlek Strömspararen Förinställningar på Skärmyta monitorn Pixelstorlek Bildvinkel för betraktaren Synk Horisontell Vertikal Antal färger 16.194.277 Färg Upplösning Optimal upplösning Maximal upplösning Indatasignal, avslutad RGB Analog , DVI-efterlevnad Digital RGB . Sammansatt Sync, SOG(Tillvalsmöjlighet), 0,7 Vpp-positiv vid 75 ohm Separat H/V synkronisering, TTL jämn, positivt och negativt Pixelklockans max tal 140 MHz...
 • Page 38 Punktacceptans TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi, med miljontals pixlar. Det kan hända att enstaka pixlar ej fungerar. Det beror inte på dålig kvalitet utan är ett resultat av tekniken. Det antal TFT-LCD bildpunkter som används i denna produkt är 3.932.160. Funktionen MagicTune™...
 • Page 39 Allmänt Modellnamn Flytande kristallskärm (LCD) Allmänt Storlek Strömspararen Förinställningar på Skärmyta monitorn Pixelstorlek Bildvinkel för betraktaren Synk Horisontell Vertikal Antal färger 16.194.277 Färg Upplösning Optimal upplösning Maximal upplösning Indatasignal, avslutad RGB Analog , DVI-efterlevnad Digital RGB . Sammansatt Sync, SOG(Tillvalsmöjlighet), 0,7 Vpp-positiv vid 75 ohm Separat H/V synkronisering, TTL jämn, positivt och negativt Pixelklockans max tal 140 MHz...
 • Page 40 Punktacceptans TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi, med miljontals pixlar. Det kan hända att enstaka pixlar ej fungerar. Det beror inte på dålig kvalitet utan är ett resultat av tekniken. Det antal TFT-LCD bildpunkter som används i denna produkt är 3.932.160. Funktionen MagicTune™...
 • Page 41 Allmänt Modellnamn Flytande kristallskärm (LCD) Allmänt Storlek Strömspararen Förinställningar på Skärmyta monitorn Pixelstorlek Bildvinkel för betraktaren Synk Horisontell Vertikal Antal färger 16.194.277 Färg Upplösning Optimal upplösning Maximal upplösning Indatasignal, avslutad RGB, Analog 0,7 Vpp-positiv vid 75 ohm Separat H/V synkronisering, sammansatt H/V synkronisering, Sync-on-green (Tillvalsmöjlighet) TTL jämn, positivt och negativt Pixelklockans max tal 140 MHz...
 • Page 42 Punktacceptans TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi, med miljontals pixlar. Det kan hända att enstaka pixlar ej fungerar. Det beror inte på dålig kvalitet utan är ett resultat av tekniken. Det antal TFT-LCD bildpunkter som används i denna produkt är 3.932.160. Funktionen MagicTune™...
 • Page 43 Allmänt Modellnamn Flytande kristallskärm (LCD) Allmänt Storlek Strömspararen Förinställningar på Skärmyta monitorn Pixelstorlek Bildvinkel för betraktaren Synk Horisontell Vertikal Antal färger 16.194.277 Färg Upplösning Optimal upplösning Maximal upplösning Indatasignal, avslutad RGB, Analog 0,7 Vpp-positiv vid 75 ohm Separat H/V synkronisering, sammansatt H/V synkronisering, TTL jämn, positivt och negativt Pixelklockans max tal 135 MHz...
 • Page 44 Punktacceptans TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi, med miljontals pixlar. Det kan hända att enstaka pixlar ej fungerar. Det beror inte på dålig kvalitet utan är ett resultat av tekniken. Det antal TFT-LCD bildpunkter som används i denna produkt är 3.932.160. Funktionen MagicTune™...
 • Page 45 Allmänt Modellnamn Flytande kristallskärm (LCD) Allmänt Storlek Strömspararen Förinställningar på Skärmyta monitorn Pixelstorlek Bildvinkel för betraktaren Synk Horisontell Vertikal Antal färger 16.194.277 Färg Upplösning Optimal upplösning Maximal upplösning Indatasignal, avslutad RGB Analog , DVI-efterlevnad Digital RGB . Sammansatt Sync, 0,7 Vpp-positiv vid 75 ohm Separat H/V synkronisering, TTL jämn, positivt och negativt Pixelklockans max tal 80 MHz...
 • Page 46 datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar. Punktacceptans TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi, med miljontals pixlar. Det kan hända att enstaka pixlar ej fungerar. Det beror inte på dålig kvalitet utan är ett resultat av tekniken. Det antal TFT-LCD bildpunkter som används i denna produkt är 2.359.296.
 • Page 47 Allmänt Modellnamn Flytande kristallskärm (LCD) Allmänt Storlek Strömspararen Förinställningar på Skärmyta monitorn Pixelstorlek Bildvinkel för betraktaren Synk Horisontell Vertikal Antal färger 16.194.277 Färg Upplösning Optimal upplösning Maximal upplösning Indatasignal, avslutad RGB, Analog 0,7 Vpp-positiv vid 75 ohm Separat H/V synkronisering, sammansatt H/V synkronisering, Sync-on-green (Tillvalsmöjlighet) TTL jämn, positivt och negativt Pixelklockans max tal 80 MHz...
 • Page 48 monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar. Punktacceptans TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi, med miljontals pixlar. Det kan hända att enstaka pixlar ej fungerar. Det beror inte på dålig kvalitet utan är ett resultat av tekniken. Det antal TFT-LCD bildpunkter som används i denna produkt är 2.359.296.
 • Page 49 Allmänt Modellnamn Flytande kristallskärm (LCD) Allmänt Storlek Strömspararen Förinställningar på Skärmyta monitorn Pixelstorlek Synk Horisontell Vertikal Antal färger 16.194.277 Färg (Ej TCO'03-anpassad modell ) 16.777.216 Färg (TCO'03-anpassad modell) Upplösning Optimal upplösning Maximal upplösning Indatasignal, avslutad RGB Analog , DVI-efterlevnad Digital RGB . Sammansatt Sync, SOG(Tillvalsmöjlighet), 0,7 Vpp-positiv vid 75 ohm Separat H/V synkronisering, TTL jämn, positivt och negativt Pixelklockans max tal...
 • Page 50 Plug & Play kompatibiliteten Monitorn kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Växelverkan mellan monitor-och datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar. Punktacceptans TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi, med miljontals pixlar. Det kan hända att enstaka pixlar ej fungerar.
 • Page 51 Mindre ä 30W Denna monitor uppfyller kraven enligt EPA E när den används tillsammans med en dator utrustad med VESA DPMS-funktion. TAR ® Som partner i E -programmet har SAMSUNG fastställt att denna NERGY TAR ® produkt motsvarar E NERGY Strömbrytare av...
 • Page 52 SyncMaster 173T/193T/170N/171N/172N/173N/191N/192N/193N/191T plus/174T Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen att anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden som visar eltillförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen enligt följande: Allmänt Tabell 1.
 • Page 53 SyncMaster 153T/150N/151N/152N Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen att anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden som visar eltillförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen enligt följande: Allmänt Tabell 1.
 • Page 54 U.S.A. : Samsung Computer Products Customer Service 400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856 Tel. : (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) Service Fax. : (973)601-6001 http://www.samsungusa.com/monitor Ordlista Föreskrift BRAZIL : Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. Natural Color R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B För bättre bild...
 • Page 55 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK BANGKOK 10500 TEL : 0-2635-2567 FAX : 0-2635-2556 SOUTH AFRICA : Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park, Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa Tel : 0027-11-549-1621 Fax : 0027-11-549-1629 http://www.samsung.co.za/ UKRAINE : SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE 4 Glybochitska str.
 • Page 56 Tel. 01 57 47 51 00 Fax. 01 57 47 52 02 RFC: SEM950215S98 http://www.samsung.com.mx/ IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V. SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700 MEXICO D.F. TEL. 5747-5100 RFC: SEM950215S98 EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
 • Page 57 Dot Pitch Bilden på en monitor är sammansatt av röda, gröna och blå punkter (dots). Ju tätare dessa är, desto högre är upplösningen. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas 'dot pitch' och mäts i mm. Service Vertikalfrekvens Ordlista Skärmen måste ritas om flera gånger i sekunden för att skapa och visa en bild för användaren.
 • Page 58: User Information

  Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4. The party responsible for product compliance: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD America QA Lab of Samsung 3351 Michelson Drive, Suite #290, Irvine, CA92612 USA Tel) 949-975-7310...
 • Page 59 Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur les équipements produisant des interférences au Canada. MPR II Compliance This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields. European Notice(Europe Only) Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community.
 • Page 60: Environmental Requirements

  In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture.
 • Page 61: Cfcs (Freons)

  Mercury Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses. TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.
 • Page 62 TCO Development SE-114 94 Stockholm, Sweden Fax: +46 8 782 92 07 Email (Internet): development@tco.se Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/ Environmental requirements Flame retardants Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire.
 • Page 63 Ergonomics Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability. Energy • Energy-saving mode after a certain time – beneficial both for the user and the environment •...
 • Page 64 För ytterligare information, titta på Hjälp (F1) i dataprogrammet. Installation av "Natural Color"-programmet Vill Ni installera programmet för hand, så sätt i CD:n som levereras tillsammans med Samsung- monitorn i diskettstationen för CD-ROM, klicka på [Start]-knappen i Windows och välj sedan [Kör].
 • Page 65 För bättre bild 1. Justera upplösning och bildfrekvens i Kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan för att få den bästa bildkvaliteten. Ni kan få ojämn kvalitet på bilden på skärmen om inte den bästa Service bilden ställts in i TFT-LCD. Ordlista Föreskrift Natural Color För bättre bild Företagsuppgifter...
 • Page 66 Återgivning i alla former utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics Co., Ltd. är Service strängeligen förbjuden. Ordlista Samsung Electronics Co., Ltd. skall ej vara ersättningsansvariga för fel i denna text eller för Föreskrift skador i samband med eller till följd av att detta material görs tillgängligt, hur det fungerar eller Natural Color hur det används.