Download Print this page
Beko RCM50823W User Manual
Hide thumbs Also See for RCM50823W:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Rice Cooker
User Manual
RCM 50823 W
EN / VN
01M-8818513200-1420-01
01M-8818653200-1420-01

Advertisement

loading

Summary of Contents for Beko RCM50823W

 • Page 1 Rice Cooker User Manual RCM 50823 W EN / VN 01M-8818513200-1420-01 01M-8818653200-1420-01...
 • Page 2: Meanings Of The Symbols

  Please read this manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art tech- nology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3 CONTENTS ENGLISH 04-22 Rice Cooker / User Manual 3 / EN...
 • Page 4: Important Safety And Environmental Instructions

  Important safety and environmental instructions In order to ensure the safety in • Y our mains power supply sho- use and avoid causing injury and uld comply with the information property damage to you or others, supplied on the rating plate of please observe the following safety the appliance.
 • Page 5 • D uring use or immediately after signed on warranty card of Beko use, do not touch the inner pot To avoid dangers caused by in- with hands To avoid scald due to correct repair or incorrect part.
 • Page 6 Beko To ensure efficient use • I mmediately after cooking, do of the product, please keep this not operate the product again user’s manual, do not dispose it.
 • Page 7 Important safety and environmental instructions • D o not unplug the appliance by - By clients in hotels, and other resi dential type environments; pulling the power cable. - Bed and Breakfast type • O perate and store the appliance environments.
 • Page 8 Important safety and environmental instructions 1.1 Compliance with the WEEE 1.4 Plug Wiring Directive and Disposing of the Waste The moulded plug on this appliance incorporates Product: a 13 A fuse. Should the fuse need to be replaced an ASTA approved BS1362 fuse of the same rating This product complies with EU WEEE Directive must be used.
 • Page 9 Your Rice Cooker 2.1 Overview 2.2 Technical data 1. Lid 2. Removable cover plate RCM 50823 W 3. Handle Power supply 220-240 V~50-60Hz 4. Main unit 5. Base Rated power(w) 860 W 6. Power cord Gross pot capacity(L) 7. Food steamer Rice capacity(L) 1.8L 8.
 • Page 10 Your Rice Cooker 2.3 Control Panel Display Steam valve is removable (Including steam port and valve) Immediately remove any foreign ob- jects in the steam port to avoid deg- rading cooking quality. 10 / EN Rice Cooker / User Manual...
 • Page 11: Operation

  Operation Operation steps of control panel: this Keep warm button rice cooker is for household use only, for specific In the standby state, press the “keep warm” button uses, please refer to the user’s manual. to enter the keep warm status, the heat indicator lights up, the holding time is up to 24 hours, after 3.1 Starting keep warm ,will enter standby directly.
 • Page 12 Operation lume should be selected. It is recommended that If hard grain is to be cooked, please the ratio of rice to water is 1.2 cups of water and soak it in hot water for 2-3 hours. 1.2 cups of water. You can also add water accor- ding to the tick mark.
 • Page 13 Operation • The maximum cooking rice volume of porridge is 1.5L, and the recommended ratio of rice to water is 1:8. • The maximum water level of the soup function should not exceed 70% of the inner pot capacity. • The hot rice function evenly sprinkles 1 cup of water on the surface of the cold rice, and the rice tastes softer.
 • Page 14: Care And Maintenance

  Care and maintenance 4.1 Cleaning thecooker body 3. Install the lid 1. Use a cloth to clean the lid and heating plate, do not rinse them under the water 2. Water or rice grain on the heating plate should be wiped by clean cloth 3.
 • Page 15 Care and maintenance 2. Hold the steam valve and press the buckle to open it 3. Use a cloth to clean the lid, do not rinse them under the water. if the seal ring falls off from the steam valve, push it in. Rice Cooker / User Manual 15 / EN...
 • Page 16: Repair And Maintenance

  Repair and maintenance 5.1 Self checking of unusual problems 5.1.1 Problem checking If you found the cooking is in unusual condition, please check the following list to confirm whether there is any failure. Fault phenomenon Reasons Solution Light does not shine Power is not connected Check if the product is plugged in Board failure...
 • Page 17 Nồi cơm điện Hướng dẫn sử dụng RCM 50823 W EN / VN 01M-8818513200-1420-01 01M-8818653200-1420-01...
 • Page 18 được sản xuất với chất lượng cao và công nghệ tiên tiến từ Beko. Vì thế, xin vui lòng đọc kỹ toàn bộ sách hướng dẫn sử dụng này cũng như các tài liệu đi kèm và giữ lại để tham khảo trong tương lai. Nếu Bạn trao lại sản phẩm này cho người khác, xin hãy đưa kèm hướng dẫn sử...
 • Page 19 MỤC LỤC Tiếng Việt 04-16 3 / VI Nồi Cơm Điện / Hướng dẫn sử dụng...
 • Page 20 Hướng dẫn về an toàn sử dụng và bảo vệ môi trường Nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình • Không khuyến khích sử dụng sản sử dụng và tránh gây tổn thương về phẩm này trong các trường hợp người và...
 • Page 21 đại lý được uỷ quyền có tên trên • Không dùng vật cứng đập vào thẻ bảo hành của Beko để tránh các lòng nồi cơm để tránh bị biến rủi ro có thể xảy ra bởi việc sửa chữa dạng.
 • Page 22 đủ 8 tuổi hoặc lớn kiện tại đại lý bảo hành chuyên hơn, người khuyết tật về thể lý, nghiệp được Beko uỷ quyền. Giữ giác quan, hay trí tuệ, hoặc người sách hướng dẫn sử dụng này để...
 • Page 23 1.1 Tuân thủ Chỉ thị của Liên Trẻ em không nên chơi với thiết bị này. minh Châu Âu về Chất thải Điện Các quy trình vệ sinh và bảo dưỡng và Điện tử (WEEE) và việc xử lý sản phẩm không nên được thực hiện sản phẩm thải bởi trẻ...
 • Page 24 Hướng dẫn về an toàn sử dụng và bảo vệ môi trường Nếu không rõ, xin liên hệ thợ điện 1.4 Đấu dây phích cắm chuyên nghiệp Phích cắm của thiết bị này có chứa một cầu chì chịu tải 13A. Khi cần thay cầu chì, phải dùng cầu chì...
 • Page 25 Nồi cơm điện của bạn 2. 1 Tổng quan 2.2 Thông số kỹ thuật Nắp Nắp trong có thể tháo rời RCM 50823W Tay cầm Nguồn điện 220-240V 50-60Hz Thân nồi Công suất (W) 860 W Đế nồi Tổng dung tích nồi (L) Dây nguồn Dung tích gạo (L) 1.8 L...
 • Page 26 Nồi cơm điện của bạn 2.3 Bảng điều khiển Van thoát hơi nước có thể ráo rời (Bao gồm cửa thoát hơi nước và van) Loại bỏ ngay lập tức vật thể lạ trong cửa thoát hơi nước để tránh làm ảnh hưởng chất lượng đồ...
 • Page 27 Vận hành thiết bị Các bước sử dụng bảng điều khiển: Các chức năng nấu từng phần chiếc nồi cơm điện này chỉ phù hợp sử dụng không thể tuỳ chỉnh thời gian nấu trong gia đình. Để dùng cho các mục đích Phím Keep warm-Giữ...
 • Page 28 Dung tích tối đa là 5 lít, tương đương với 10 Không khuyến khích vo gạo trực cốc. Lượng gạo nên đong theo nhu cầu thực tiếp trong lòng nồi, để tránh làm sự của bạn. Tỷ lệ gạo-nước nên là nửa phần trầy.
 • Page 29 Vận hành thiết bị 3.3 Cách nấu 1. Dùng khăn mềm lau khô mặt ngoài lòng nồi. 2. Đặt lòng nồi vào bên trong nồi. 3. Ấn nắp nồi xuống đến khi nghe tiếng kêu 4. Đảm bảo phích cắm chặt trong lỗ cắm dây nguồn của nồi 5.
 • Page 30: Vệ Sinh Và Bảo Dưỡng

  Vệ sinh và bảo dưỡng 4.1 Vệ sinh thân nồi 3. Lắp nắp trong lại vào nắp nồi. 1. Dùng khăn lau nắp nồi và mâm nhiệt, không rửa dưới vòi nước. 2. Nước hoặc hạt cơm dính trên mâm nhiệt nên được lau đi bằng khăn sạch.
 • Page 31 Vệ sinh và bảo dưỡng 2. Cầm phần van thoát hơi nước và ấn chốt khoá để mở. 3. Dùng khăn lau nắp, không rửa dưới vòi nước. Nếu vòng cao su rơi khỏi van, gắn nó vào lại. 15 / VI Nồi Cơm Điện / Hướng dẫn sử...
 • Page 32 Sửa chữa và bảo dưỡng 5.1 Tự kiểm tra sự cố bất thường 5.1.1 Kiểm tra sự cố Nếu bạn phát hiện nồi cơm điện có biểu hiện bất thường, xin tham khảo danh sách bên dưới để biết nồi có bị lỗi hay không. Lỗi Nguyên nhân Cách khắc phục...
 • Page 33 www.beko.com...