Saugumo Informacija; Saugumo Įspėjimai - IKEA MEDELSTOR Manual

Hide thumbs Also See for MEDELSTOR:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

LIETUVIŲ

Saugumo informacija

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.
SAUGUMO ĮSPĖJIMAI
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių,
jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems
trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi
arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jeigu jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Mažesnių
nei 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą
negalią, negalima be priežiūros leisti būti šalia prietaiso.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. Neleiskite
nepilnamečiams vaikams ir gyvūnams būti šalia prietaiso
atidarytomis durelėmis. Vaikai be priežiūros negali atlikti
prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų. Valymo
priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
ĮSPĖJIMAS. Aštrūs peiliai ir kiti stalo įrankiai turi būti dedami
į krepšelį aštriais galais žemyn arba horizontaliai.
ĮSPĖJIMAS. Nepalikite atidarytų prietaiso durelių, kad
netyčia ant jų neužliptumėte.
Šis prietaisas skirtas naudoti buityje arba panašioje
aplinkoje: parduotuvėje, biure arba kitoje darbo aplinkoje,
kaimo sodyboje, viešbutyje, motelyje ir kitoje apgyvendinimo
vietoje arba panašioje aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Darbinis vandens slėgis (mažiausias ir didžiausias) turi būti
0.5 (0.05) / 10 (1.0) barų (MPa) ribose.
Laikykitės didžiausio 10 vietos nustatymų skaičiaus.
Jei norite atsisiųsti visą versiją, apsilankykite www.ikea.com
36

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents