Download Print this page
DeWalt DC721 Original Instructions Manual

DeWalt DC721 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for DC721:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 34

Quick Links

DC720
DC721
DC722
DC725
DC727
DC730
DC731
DC732
DC735
DC737
DC742
DC743
DC745
www.
.eu

Advertisement

loading

Summary of Contents for DeWalt DC721

 • Page 1 DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 DC732 DC735 DC737 DC742 DC743 DC745 www.
 • Page 2 Dansk Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Norsk Português Suomi Svenska Türkçe Ελληνικά...
 • Page 3 Figure 1 Figure 2 Figure 3...
 • Page 4 Figure 4 Figure 5 Figure 6...
 • Page 5 DANSK DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 LEDNINGSFRI KOMPAKT BOREMASKINE/ SKRUEMASKINE DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 LEDNINGSFRI KOMPAKT BOREMASKINE/SKRUEMASKINE/ SLAGBOREMASKINE Tillykke! Du har valgt et D WALT værktøj. Mange års erfaring og indgående produktudvikling og innovation gør WALT til en af de mest pålidelige partnere til professionelle brugere af elværktøj.
 • Page 6 DANSK DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (lydtryk) dB(A (lydtryk, usikkerhed K) dB(A) (akustisk effekt) dB(A) (akustisk effekt, usikkerhed K) dB(A) Samlede værdier for vibration (triax vektorsum) bestemt i henhold til EN60745: Vibrationsemissionsværdi a Boring i metal m/s² 1,15...
 • Page 7 ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den undgås, DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, kunne resultere i død eller alvorlig DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745 personskade. WALT erklærer, at disse produkter, som er FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig beskrevet under “tekniske data”...
 • Page 8 DANSK Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den Undgå kropskontakt med jordforbundne tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer af D WALT. og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet. Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller våde forhold.
 • Page 9 DANSK bedre kontrol af det elektriske værktøj når 5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI uventede situationer opstår. Må kun genoplades med den oplader, Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær som er angivet af fabrikanten. En ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår, oplader, der er beregnet til en bestemt type tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
 • Page 10 DANSK • Anvend skruetvinger eller anden anordning sprænges, hvilket kan forårsage person- til at fastgøre og understøtte arbejdsemnet eller materiel skade. til en stabil platform. At holde emnet med FORSIGTIG: Under visse hånden eller mod kroppen er en ustabil løsning, omstændigheder, når opladeren der kan føre til tab af kontrollen.
 • Page 11 DANSK varmekilder. Opladeren ventileres gennem Opladningsproces ventilationshullerne i husets top og bund. Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående • Opladeren må ikke bruges når ledning eller skema. stik er beskadiget — udskift straks ledning og Opladningstilstand stik. oplader – – – – – – •...
 • Page 12 Batteripakke (fi g. 1) Batteripakken kan eksplodere i en brand. BATTERITYPE • Lidt lækage fra cellerne i batteripakken kan DC720, DC721, DC722, DC725 og DC727 kører på forekomme under ekstreme brugs- eller 18 volt batteripakker. temperaturforhold. Dette udgør dog ikke et batterisvigt.
 • Page 13 DANSK 2. Både batteripakke og oplader tåler Emballageindhold længerevarende opbevaring. Under passende Emballagen indeholder: forhold kan de opbevares i mindst 5 år. 1 boremaskine/slagboremaskine Mærkater på oplader og batteripakke 2 batterier Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne 1 oplader vejledning, viser mærkaterne på...
 • Page 14 DANSK Kontakt til regularbar Din D WALT-oplader er dobbeltisoleret i overensstemmelse med EN 60335. hastighed (fi g. 1) Derfor kræves der ingen jordledning. Tænd for værktøjet ved at presse Hvis strømledningen er beskadiget, skal den triggerafbryderen (a). erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås Sluk for værktøjet ved at slippe triggerafbryderen.
 • Page 15 DANSK gearvælgeren (d) fremad (mod borepatronen) som Anvendelse af boret (fi g. 4) vist i Figur 1. ADVARSEL: For at reducere risikoen For at vælge den høje hastighed, lav moment for alvorlig personskade, sluk for indstilling, sluk for værktøjet og lad det stoppe. Skub værktøjet og afbryd forbindelsen til gearvælgeren tilbage (væk fra borepatronen).
 • Page 16 DANSK 7. For bor med regulerbar hastighed er det ikke VEDLIGEHOLDELSE nødvendigt at slå det punkt, der skal bores, WALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig ned i midten. Anvend en lav hastighed til at brug med minimal vedligeholdelse. Fortsat starte hullet og øg hastigheden ved at presse tilfredsstillende drift afhænger af, at værktøjet hårdere på...
 • Page 17 DANSK Valgfrit tilbehør ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed af D WALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det være farligt at bruge sådant tilbehør Genopladelig batteripakke med dette værktøj. For at mindske Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, risikoen for personskade, må...
 • Page 18 DANSK GARANTI • 30 DAGE UDEN RISIKO TILFREDSHEDSGARANTI • Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit D WALT værktøj, kan du returnere det inden for 30 dage, komplet som købt, til den forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle pengene refunderet eller bytte det.
 • Page 19 DEUTSCH DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 KOMPAKTE AKKU-BOHRMASCHINEN/-BOHRSCHRAUBER DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 KOMPAKTE AKKU-BOHRMASCHINEN/-BOHRSCHRAUBER/- BOHRHAMMERHERZLICHEN Glückwunsch! Sie haben sich für ein Werkzeug von D WALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen D WALT zu einem zuverlässigen Partner professioneller Anwender von Elektrowerkzeugen.
 • Page 20 DEUTSCH DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (Schalldruck) dB(A (unbestimmter K Schalldruck) dB(A) (Schallleistung) dB(A) (unbestimmte K Schallleistung) dB(A) Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der triaxialen Beschleunigung) gemäß EN60745: Schwingungsemissionswert a Bohren in Metall m/s² 1,15 1,15 1,15 1,40 1,40...
 • Page 21 Verletzungen führt. WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, oder schweren Verletzungen führen DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745 kann. WALT erklärt hiermit, dass diese unter VORSICHT: Weist auf eine „Technische Daten“...
 • Page 22 DEUTSCH Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT WALT unter der unten angeführten Adresse oder Der Anschlussstecker des beziehen sich auf die Rückseite dieses Handbuchs. Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die verändert werden.
 • Page 23 DEUTSCH Schutzhelm oder Gehörschutz) für die verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten entsprechenden Einsatzbedingungen mindern des Elektrowerkzeugs. das Verletzungsrisiko. Bewahren Sie ungenutzte Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Elektrowerkzeuge außerhalb der Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie ausgeschaltet ist, bevor Sie es an Elektrowerkzeuge nicht von Personen die Stromquelle und/oder den Akku benutzen, die damit nicht vertraut sind...
 • Page 24 DEUTSCH Akkukontakten kann Verbrennungen oder Gehörschäden. Durch Bohrhammerarbeiten einen Brand hervorrufen. verursachte hohe Lautstärkepegel können zu einem zeitweiligen Hörverlust oder ernsthaften Bei unsachgemäßer Verwendung kann Trommelfellschäden führen. Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei • Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser Augenschutz.
 • Page 25 DEUTSCH Ladegerät die Kontakte im Ladegerät das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das durch Fremdmaterial kurzgeschlossen Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das werden. Leitende Fremdmaterialien, wie Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit z. B. Stahlwolle, Aluminiumfolie oder Lüftungsschlitzen versehen. die Ansammlung von Metallpartikeln •...
 • Page 26 DEUTSCH 1. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts Wichtige Sicherheitsanweisungen (i) in eine geeignete Steckdose, bevor Sie den für alle Akkus Akku einsetzen. Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, 2. Setzen Sie dann den Akku (g) in das Ladegerät dass Sie die Katalognummer und die Spannung ein.
 • Page 27 Minuten lang mit klarem Wasser aus und AKKUTYP suchen Sie sofort einen Arzt auf. (Hinweis Die Modelle DC720, DC721, DC722, DC725 und für den Arzt: Bei der Flüssigkeit handelt DC727 werden mit einem 18-V-Akku betrieben. es sich um eine 25-35%ige Lösung aus Kaliumhydroxid.)
 • Page 28 DEUTSCH Schilder am Ladegerät und am Akku Lieferumfang Die Piktogramme in diesem Handbuch und die Die Packung enthält: Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen 1 Bohrmaschine/Bohrhammer folgende Symbole: 2 Akkus 1 Ladegerät Vor der Verwendung die 1 Transportkoffer (nur für K-Modelle) Bedienungsanleitung lesen.
 • Page 29 DEUTSCH Vergewissern Sie sich außerdem, dass die EINLEGEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF Netzspannung ihres Ladegerätes mit der ihres 1. Richten Sie den Sockel des Werkzeugs auf die Stromnetzes übereinstimmt. Einkerbung im Werkzeuggriff aus (abb. 2). WALT-Ladegerät ist gemäß IESES 2.
 • Page 30 DEUTSCH HINWEIS: Wenn das Werkzeug zum ersten Mal Schnellspannbohrfutter mit nach erfolgter Änderung der Drehrichtung anläuft, ungeteiltem Mantel (abb. 1) kann es sein, dass Sie zu Beginn ein Klicken hören. Das ist normal und deutet nicht auf ein mögliches Dieses Werkzeug ist mit einem Problem hin.
 • Page 31 DEUTSCH gesichert ist. Falls Sie dünnes Material 7. Bei Bohrmaschinen mit variabler bohren, benutzen Sie einen „Unterleg-” Geschwindigkeit ist es nicht notwendig, den zu Block, um Schäden am Material zu bohrenden Punkt vorher anzukörnen. Wählen verhindern. Sie eine niedrige Geschwindigkeit, um das Loch anzubohren und beschleunigen Sie, indem 1.
 • Page 32 DEUTSCH 4. Nehmen Sie einige Übungsläufe mit dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug Abfallstücken oder in nicht einsehbaren eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf Bereichen vor, um die richtige Position des in Flüssigkeit eingetaucht werden. Einstellrings zu bestimmen. REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT 5.
 • Page 33 DEUTSCH WALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung GARANTIE und zum Recycling von ausgedienten D WALT- Produkten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur • RISIKOLOSE 30-TAGE Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem ZUFRIEDENHEITSGARANTIE • Recycling zuführen wird.
 • Page 34 EN GLI SH DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 CORDLESS COMPACT DRILL/DRIVERS DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 CORDLESS COMPACT DRILL/DRIVER/HAMMERDRILL Congratulations! You have chosen a D WALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make WALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
 • Page 35 EN GL IS H DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (sound pressure) dB(A (sound pressure uncertainty K) dB(A) (acoustic power) dB(A) (acoustic power uncertainty K) dB(A) Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN60745: Vibration emission value a Drilling into metal m/s²...
 • Page 36 WARNING: Indicates a potentially DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, hazardous situation which, if not DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745 avoided, could result in death or serious injury.
 • Page 37 EN GL IS H The undersigned is responsible for compilation of the Do not abuse the cord. Never use the technical file and makes this declaration on behalf of cord for carrying, pulling or unplugging WALT. the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
 • Page 38 EN GLI SH 4) POWER TOOL USE AND CARE small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Do not force the power tool. Use the Shorting the battery terminals together may correct power tool for your application. cause burns or a fire.
 • Page 39 EN GL IS H Labels on tool rechargeable batteries. Any other uses may result in risk of fire, electric shock or DATE CODE POSITION electrocution. Date Code, which also includes the year of • Do not expose charger to rain or snow. manufacture, is printed into the housing surface that •...
 • Page 40 EN GLI SH Chargers then automatically switches to the pack charging mode. This feature ensures maximum battery life. The DE9130 and DE9116 charger accepts DEEP DISCHARGE PROTECTION 7.2 – 18 V NiCd and NiMH batteries. The battery pack is protected against deep The DE9135 charger accepts 7.2 –...
 • Page 41 The battery pack can explode in a fire. BATTERY TYPE • A small leakage of liquid from the battery The DC720, DC721, DC722, DC725 and DC727 pack cells may occur under extreme usage operate on 18 volt battery packs.
 • Page 42 EN GLI SH INTENDED USE Use only with D WALT battery packs, others may burst, causing personal injury These drills/drivers/hammerdrills are designed for and damage. professional drilling and screwdriving applications. DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids or gases.
 • Page 43 EN GL IS H points in the plug (see below). Brown is for Live TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE (L) (2) and Blue is for Neutral (N) (4). 1. Align the base of the tool with the notch inside •...
 • Page 44 EN GLI SH the collar (c) are numbers, a drill bit symbol, and in WARNING: Do not attempt to tighten some models, a hammer symbol. These numbers drill bits (or any other accessory) by are used to set the clutch to deliver a torque range. gripping the front part of the chuck The higher the number on the collar, the higher the and turning the tool on.
 • Page 45 EN GL IS H 5. To minimize stalling or breaking through the MAINTENANCE material, reduce pressure on drill and ease the Your D WALT power tool has been designed to bit through the last fractional part of the hole. operate over a long period of time with a minimum 6.
 • Page 46 EN GLI SH injury, only D WALT, recommended • Li-Ion, NiCd and NiMH cells are recyclable. Take accessories should be used with this them to your dealer or a local recycling station. product. The collected battery packs will be recycled or disposed of properly.
 • Page 47 ESPAÑOL DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 TALADROS/ATORNILLADORES COMPACTOS INALÁMBRICOS DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 TALADRO/ATORNILLADOR/ TALADRO PERCUTOR COMPACTO INALÁMBRICO ¡Enhorabuena! Ha elegido una herramienta D WALT. Años de experiencia y una innovación y un desarrollo de los productos exhaustivo hacen que D WALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de las herramientas...
 • Page 48 ESPAÑOL DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (presión acústica) dB(A (incertidumbre K de la presión acústica) dB(A) (potencia acústica) dB(A) (incertidumbre K de la potencia acústica) dB(A) Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial) determinados según la norma EN60745: Valor de emisión de vibración a...
 • Page 49 ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro que, si no se evita, DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, podría provocar la muerte o lesiones DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745 graves.
 • Page 50 ESPAÑOL Si desea más información, póngase en contacto 2) SEGURIDAD ELÉCTRICA con D WALT en la dirección indicada a continuación Los enchufes de la herramienta eléctrica o bien consulte la parte posterior de este manual. deben adaptarse a la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna El que suscribe es responsable de la compilación manera.
 • Page 51 ESPAÑOL Evite poner en marcha la herramienta Guarde la herramienta eléctrica que no involuntariamente. Asegúrese de que esté en uso fuera del alcance de los el interruptor está apagado antes de niños y no permita que otras personas conectar la fuente de alimentación no familiarizadas con ella o con estas y/o la batería, coger o transportar la instrucciones operen la herramienta.
 • Page 52 ESPAÑOL En condiciones abusivas, puede salir partículas que saltan pueden provocar daños expulsado líquido de la batería. Evite el oculares permanentes. contacto con él. Si entra en contacto • Las herramientas y las piezas del percutor accidentalmente, enjuague con agua. se calientan durante su funcionamiento.
 • Page 53 ESPAÑOL como esponja de acero, láminas de • No opere el cargador con un cable o aluminio o cualquier acumulación enchufe dañado: reemplácelo de inmediato. de partículas metálicas, entre otros. • No opere el cargador si ha recibido un Cuando no haya un paquete de baterías golpe fuerte, se cayó...
 • Page 54 ESPAÑOL Proceso de carga polvo, gases o líquidos inflamables. Colocar o retirar la batería del cargador puede encender Consulte la tabla siguiente con referencia al estado el polvo o los vapores. de carga de la batería. • Cargue los paquetes de baterías sólo con Estado de la carga cargadores D WALT.
 • Page 55 10 minutos como mínimo y obtenga TIPO DE BATERÍA atención médica inmediata. (Nota médica: Los DC720, DC721, DC722, DC725 y DC727 El líquido es una solución de hidróxido de funcionan con paquetes de baterías de 18 V. potasio al 25%-35%).
 • Page 56 ESPAÑOL Descripción (fi g. 1) No cargue paquetes de baterías deteriorados. ADVERTENCIA: Nunca modifique la herramienta eléctrica ni ninguna pieza de esta. Puede producir daños o Use sólo paquetes de baterías D WALT, lesiones corporales. cualquier otro puede estallar, y provocar lesiones personales y daños materiales.
 • Page 57 ESPAÑOL Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el freno. El mandril se detendrá tan pronto como el cable completamente. interruptor de gatillo se suelte por completo. NOTA: no se recomienda el uso continuado con MONTAJE Y AJUSTES una secuencia de velocidad variable. Puede dañar el interruptor y debe evitarse.
 • Page 58 ESPAÑOL detenga. Deslice el selector de velocidades hacia Funcionamiento del taladro (fi g. 4) atrás (alejándose del mandril). ADVERTENCIA: Para reducir el NOTA: No cambie de velocidad cuando la riesgo de lesiones personales graves, herramienta esté funcionando. Si tiene problemas apague la herramienta y desconecte para cambiar de velocidad, asegúrese de que el la herramienta de la corriente antes de...
 • Page 59 ESPAÑOL 5. Para minimizar el atascamiento o la penetración indican las configuraciones de torsión más profunda en el material, reduzca la presión bajas; los números superiores indican las sobre el taladro y facilite el paso de la broca a configuraciones de torsión más altas través de la última parte del orificio.
 • Page 60 ESPAÑOL ningún líquido dentro de la herramienta Para saber dónde está el servicio técnico autorizado y no sumerja ninguna pieza de la más cercano puede ponerse en contacto con la herramienta en líquidos. oficina local D WALT en la dirección indicada en este manual.
 • Page 61 ESPAÑOL GARANTÍA • GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE 30 DÍAS SIN RIESGO • Si no queda completamente satisfecho con las prestaciones de su herramienta D WALT, devuélvala dentro de los 30 días, completa tal como la compró, al punto de compra y le devolveremos su dinero o se la cambiaremos.
 • Page 62 FRANÇAIS PERCEUSE/VISSEUSE COMPACT SANS FIL DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 PERCEUSE/VISSEUSE/MARTEAU PERFORATEUR COMPACT SANS FIL DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 Félicitations ! Vous avez choisi un outil D WALT. Des années d’expérience, un développement de produits approfondi et une innovation constante font de D WALT l’un des partenaires les plus fiables pour les utilisateurs d’outils...
 • Page 63 FRANÇAIS DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (pression acoustique) dB(A (incertitude K de la pression acoustique) dB(A) (puissance acoustique) dB(A) (incertitude K de la puissance acoustique) dB(A) Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées d’après la norme EN 60745 : Valeur de l’émission vibratoire a...
 • Page 64 DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, ADVERTENCIA: indica una situación DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745 de posible peligro que, si no se evita, WALT déclare que les produits décrits dans les...
 • Page 65 FRANÇAIS Le soussigné est responsable de la compilation du courant adaptées réduisent les risques fichier technique et fait cette déclaration au nom de d’électrocution. WALT. Évitez tout contact physique avec des surfaces reliées à la terre ou à la masse, tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
 • Page 66 FRANÇAIS placé sur l’interrupteur ainsi que brancher cassée ou que l’outil électrique n’a subi des outils électriques dont l’interrupteur est aucun dommage pouvant affecter son en position Marche augmentent les risques bon fonctionnement. Si l’outil électrique d’accident. est endommagé, faites-le réparer avant Retirez toute clé...
 • Page 67 FRANÇAIS CONSIGNES PARTICULIÈRES DE Exemple : 2007 XX XX SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES Année de fabrication Avertissements de sécurité Consignes de sécurité importantes spécifi ques aux perceuses/ pour tous les chargeurs de batterie visseuses/marteaux perforateurs CONSERVEZ CES CONSIGNES : ce manuel • Portez des protecteurs d’oreilles avec les renferme des consignes de sécurité...
 • Page 68 FRANÇAIS • Ces chargeurs ne sont pas prévus pour des • Débranchez le chargeur de la prise secteur utilisations autres que le chargement des avant de procéder à son nettoyage. Cette batteries D WALT rechargeables. Toute autre précaution réduira le risque de choc utilisation peut entraîner un risque d’incendie, de électrique.
 • Page 69 FRANÇAIS Régénération automatique 40 ˚C (105 °F) (comme dans les remises extérieures ou les bâtiments métalliques Le mode de régénération automatique permet de l’été). compenser ou d’équilibrer les cellules individuelles DANGER : risque d’électrocution. du bloc-piles à sa puissance de crête. Les blocs- N’essayez jamais d’ouvrir un bloc- piles doivent être régénérés chaque semaine ou piles, quelle qu’en soit la raison.
 • Page 70 TYPE DE PILE l’eau propre pendant au moins 10 minutes et consultez immédiatement un médecin. Le DC720, le DC721, le DC722, le DC725 et le (Note médicale : le liquide est une solution DC727 fonctionnent sur des blocs-piles de 18 V.
 • Page 71 FRANÇAIS Ces perceuses/visseuses/marteaux perforateurs Faites immédiatement remplacer les sont des outils électriques professionnels. Tenez cordons défectueux. les enfants à l’écart de l’outil. Les utilisateurs inexpérimentés doivent être encadrés lorsqu’ils Chargez uniquement à une température utilisent cet outil. comprise entre 4 °C et 40 °C. a.
 • Page 72 FRANÇAIS ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES Une telle utilisation peut endommager la gâchette et doit être évitée. AVERTISSEMENT : retirez toujours le bloc-piles avant de procéder à Sélecteur avant/arrière (fi g. 1) l’assemblage et au réglage. Éteignez Un sélecteur avant/arrière (b) détermine la toujours l’outil avant d’insérer ou de direction de l’outil et sert également de bouton de retirer le bloc-piles.
 • Page 73 FRANÇAIS REMARQUE : ne changez pas de vitesse lorsque Fonctionnement en mode perceuse l’outil est en marche. En cas de difficulté avec le (fi g. 4) changement de vitesse, vérifiez que le sélecteur de double vitesse est complètement enfoncé en avant AVERTISSEMENT : pour diminuer ou en arrière.
 • Page 74 FRANÇAIS POUR TENTER DE DÉMARRER UNE Fonctionnement en mode visseuse PERCEUSE CALÉE, CAR CECI POURRAIT (fi g. 6) L’ENDOMMAGER. 1. À l’aide du sélecteur de double vitesse, 5. Pour diminuer les risques de calage ou éviter sélectionnez la plage de vitesse et de couple que l’outil traverse le matériau, réduisez la désirée qui convient à...
 • Page 75 FRANÇAIS de saleté à l’intérieur et autour des La collecte sélective des produits et orifices d’aération. Portez des lunettes emballages usagés permet de recycler de sécurité homologuées et un masque et réutiliser leurs matériaux. La anti-poussière homologué lorsque vous réutilisation de matériaux recyclés aide à effectuez cette procédure.
 • Page 76 FRANÇAIS GARANTIE • 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION GARANTIE • Si la performance de votre outil D WALT ne vous donne pas entière satisfaction, il vous suffit de le retourner dans les 30 jours suivants son achat sur le lieu d’achat pour un remboursement intégral ou un échange.
 • Page 77 ITALIANO DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 TRAPANI/ AVVITATORI COMPATTI A BATTERIA DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 TRAPANI A PERCUSSIONE/TRAPANI/AVVITATORI COMPATTI A BATTERIA Congratulazioni! Avete scelto un utensile D WALT. Anni di esperienza nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno reso WALT uno dei partner più...
 • Page 78 ITALIANO DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (rumorosità) dB(A (incertezza K sulla misura della rumorosità) dB(A) (potenza sonora) dB(A) (incertezza K sulla misura della potenza sonora) dB(A) Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale) determinati in base allo standard EN 60745:...
 • Page 79 AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, viene evitata, può provocare il decesso DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745 o lesioni personali gravi.
 • Page 80 ITALIANO Per ulteriori informazioni, contattare D WALT 2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO all’indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente Le spine dell’elettroutensile devono essere manuale. adatte alla presa di rete. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare La responsabilità...
 • Page 81 ITALIANO fonte di corrente e/o il blocco batteria e Effettuare la manutenzione degli prima di afferrare o trasportare l’utensile. elettroutensili. Verificare che non vi Se gli elettroutensili vengono trasportati siano errori di allineamento o grippaggio tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla delle parti in movimento, parti rotte e rete elettrica con l’interruttore nella posizione altre situazioni che potrebbero influire...
 • Page 82 ITALIANO ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE PER Esempio: 2007 XX XX LA SICUREZZA Anno di fabbricazione Avvertenze relative alla sicurezza Istruzioni di sicurezza importanti per di trapani/avvitatori/trapani a tutti i caricabatteria percussione CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: questo • Con i trapani a percussione indossare manuale contiene istruzioni importanti per l’uso e protezioni per le orecchie.
 • Page 83 ITALIANO • Non esporre il caricabatteria a pioggia o • Non provare MAI a collegare insieme 2 neve. caricabatteria. • Per scollegare il caricabatteria, tirare la • Il caricabatteria è progettato per funzionare spina, anziché il cavo. In questo modo si con l’alimentazione della rete elettrica riduce il rischio di danni alla spina elettrica e al domestica a 230 V.
 • Page 84 ITALIANO Rinnovamento automatico 40 ˚ C (105 °F) (come in capannoni o edifici in metallo durante l’estate). La modalità di rinnovamento automatico permette PERICOLO: pericolo di folgorazione. di equalizzare o bilanciare le celle del blocco batteria Non tentare mai di aprire il blocco per ripristinarne la massima capacità.
 • Page 85 Blocco batteria (fi g. 1) TIPO DI BATTERIA Caricare a temperature comprese tra I modelli DC720, DC721, DC722, DC725 e DC727 4 °C e 40 °C. utilizzano i blocchi batteria a 18 volt. I modelli DC730, DC731, DC732, DC735 e DC737 Smaltire il blocco batteria con la dovuta utilizzano i blocchi batteria a 14,4 volt.
 • Page 86 ITALIANO f. Mandrino autoserrante Non incenerire il blocco batteria NiMH, g. Blocco batteria NiCd+ e Li-Ion. h. Pulsanti di rilascio della batteria Carica blocchi batteria NiMH e NiCd. Sicurezza elettrica Il motore elettrico è predisposto per operare con un’unica tensione. Verificare sempre che la tensione Carica i blocchi batteria Li-Ion.
 • Page 87 ITALIANO Inserimento e rimozione del Per selezionare la rotazione in avanti, rilasciare l’interruttore di azionamento e premere il pulsante di blocco batteria dall’utensile (fi g. 2) controllo avanti/indietro sul lato destro dell’utensile. AVVERTENZA: per ridurre il rischio Per selezionare la rotazione inversa, premere il di gravi lesioni personali, spegnere pulsante di controllo avanti/indietro sul lato sinistro l’utensile e rimuovere il blocco...
 • Page 88 ITALIANO Torcia (fi g. 1) ancorato o fissato perfettamente. Durante la foratura di materiali di Immediatamente sopra l’interruttore di azionamento piccolo spessore utilizzare un blocco (a) si trova una torcia (e). La torcia viene attivata di legno come supporto per evitare di appena si preme l’interruttore di azionamento.
 • Page 89 ITALIANO velocità all’avvio, quindi accelerare spingendo 5. Avviare sempre il trapano con una coppia a fondo l’interruttore di azionamento quando il bassa, quindi proseguire con coppie superiori foro è abbastanza profondo da evitare che la per evitare di danneggiare il dispositivo di punta esca fuori.
 • Page 90 ITALIANO ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA AVVERTENZA: pericolo di scosse elettriche. Scollegare il caricabatteria dalla presa di rete CA prima di effettuare la pulizia. Per rimuovere sporcizia Blocco batteria ricaricabile e grasso dalla parte esterna del Questo blocco batteria di lunga durata deve essere caricabatteria, utilizzare un panno o una ricaricato quando non è...
 • Page 91 ITALIANO GARANZIA • GARANZIA DI SODDISFAZIONE 30 GIORNI SENZA RISCHI • Se non si è del tutto soddisfatti delle prestazioni dello strumento D WALT, è possibile restituirlo al luogo di acquisto entro 30 giorni, completo come all’acquisto, per ottenere un rimborso completo o una sostituzione.
 • Page 92 NEDERLANDS DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 DRAADLOZE COMPACTE KLOPBOREN DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 DRAADLOZE COMPACTE KLOPBOOR/HAMERBOOR Gefeliciteerd! U hebt gereedschap van D WALT gekocht. Door haar jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie heeft D WALT zich tot één van de meest betrouwbare partners voor gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap ontwikkeld.
 • Page 93 NEDERLANDS DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (geluidsdruk) dB(A (onzekerheid K geluidsdruk) dB(A) (akoestisch vermogen) dB(A) (onzekerheid K akoestisch vermogen) dB(A) Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald conform EN 60745: Vibratie-uitstootwaarde a Boren in metaal m/s² 1,15 1,15 1,15 1,40...
 • Page 94 WAARSCHUWING: Wijst op een DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, mogelijk gevaarlijke situatie die, indien DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745 niet vermeden, zou kunnen leiden tot WALT verklaart dat deze onder “technische...
 • Page 95 NEDERLANDS Ondergetekende is verantwoordelijk voor het elektrisch werktuig. Ongemodificeerde samenstellen van het technische bestand en legt stekkers en bijpassende stopcontacten deze verklaring af namens D WALT. verminderen het risico van elektrische schokken. Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakten zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.
 • Page 96 NEDERLANDS werktuig aansluit met de schakelaar al aan, vastlopen van beweegbare delen, kan dit ongevallen tot gevolg hebben. gebroken onderdelen of een andere omstandigheid die de werking van het Verwijder alle afstelsleutels of elektrische werktuig kan beïnvloeden. moersleutels voordat u het elektrische Als het elektrische werktuig beschadigd werktuig aanzet.
 • Page 97 NEDERLANDS AANVULLENDE SPECIFIEKE Belangrijke veiligheidsinstructies VEILIGHEIDSREGELS voor alle acculaders BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding Veiligheidswaarschuwingen bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies klopboor/hamerboor voor de acculaders DE9130, DE9135 en DE9116. • Lees voor gebruik van de accu en lader eerst • Draag oorbescherming bij impactboren. alle instructies en waarschuwingen op de Blootstelling aan lawaai kan leiden tot lader, de accuset en op het product waarin de...
 • Page 98 NEDERLANDS • Plaats het snoer zo dat niemand erop kan Laders stappen of erover kan struikelen, of het De laders DE9130 en DE9116 werken in combinatie snoer op een andere andere manier kan met NiCd- en NiMH-batterijen van 7,2 – 18 V. beschadigen.
 • Page 99 NEDERLANDS accuvertraging, waarbij het opladen vertraagd wordt gevallen is, overreden is of beschadigd totdat de accu een geschikte temperatuur heeft is op welke manier dan ook (bv. bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op doorboord met een spijker, geraakt met de acculaadmodus.
 • Page 100 Accuset (afb. 1) Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C. ACCUTYPE De DC720, DC721, DC722, DC725 en DC727 Denk aan het milieu wanneer u de werken op accusets van 18 volt. accuset weggooit. De DC730, DC731, DC732, DC735 en DC737 werken op accusets van 14,4 volt.
 • Page 101 NEDERLANDS OPMERKING: accusets en laders zijn niet bij Een verlengsnoer gebruiken N-modellen inbegrepen. Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut • Controleer het gereedschap, onderdelen of noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd hulpstukken op schade die tijdens het vervoer verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer veroorzaakt kan zijn.
 • Page 102 NEDERLANDS Variabele snelheidsschakelaar Versnelling met duaal bereik (afb. 1) (afb. 1) D.m.v. het duale bereikkenmerk van uw klopboor kunt u in versnellingen schakelen voor meer Zet het toestel aan door de drukschakelaar (a) in veelzijdigheid. te drukken. Om de lage snelheid, hoge momentwaarde-instelling Zet het toestel uit door de drukschakelaar los te selecteren, zet u het gereedschap uit en laat u te laten.
 • Page 103 NEDERLANDS om tegengewicht te bieden aan de WAARSCHUWING: Probeer de draaiende beweging en om letsel te boortjes (of een ander accessoire) niet voorkomen. vast te zetten door de voorkant van de boorhouder vast te pakken en het 4. ALS DE BOOR IS VASTGELOPEN, wordt gereedschap om te draaien.
 • Page 104 NEDERLANDS Schroevendraaierbediening als vuil zich zichtbaar opstapelt in en rond de ventilatieopeningen. Draag (afb. 6) goedgekeurde oogbescherming en goedgekeurd stofmasker bij het 1. Selecteer het gewenste snelheid/ uitvoeren van deze procedure. momentwaardebereik met de duale bereikversnellingskiezer om overeen te komen WAARSCHUWING: Gebruik nooit met de snelheid en momentwaarde van de oplosmiddelen of andere ruwe...
 • Page 105 NEDERLANDS GARANTIE Aparte inzameling van gebruikte producten en verpakkingen maakt recycling en hergebruik van materialen mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde • 30 DAGEN GEEN RISICO materialen helpt milieuvervuiling te TEVREDENHEIDSGARANTIE • voorkomen en vermindert de vraag naar Indien uw D WALT-machine, om welke reden grondstoffen.
 • Page 106 NORSK DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 TRÅDLØS KOMPAKT BOREMASKIN/SKRUTREKKER DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 TRÅDLØS KOMPAKT BOREMASKIN/SKRUTREKKER/ SLAGBORMASKIN Gratulerer! Du har valgt et verktøy fra D WALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør D WALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy.
 • Page 107 NORSK DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (lydtrykk) dB(A (lydtrykk usikkerhet K) dB(A) (akustisk strøm) dB(A) (akustisk strøm usikkerhet K) dB(A) Totale vibrasjonverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN 60745: Vibrasjonsutstrålingsverdi a Boring i metall m/s² 1,15 1,15...
 • Page 108 ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, personskade. DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745 FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig WALT erklærer at disse produktene, beskrevet situasjon som, og hvis den ikke unngås,...
 • Page 109 NORSK Undertegnede er ansvarlig for alle tekniske data og Unngå å berøre jordede flater som rør, stadfester denne erklæringen på vegne av D WALT. radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet.
 • Page 110 NORSK Hvis verktøyet har tilkopling for batteripakker kan medføre risiko for støvoppsamler eller støvavsug, skal du personskade og brann. påse at disse er tilkoplet og brukes på En batteripakke som ikke er i bruk, riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan skal holdes på...
 • Page 111 NORSK • Bruk sikkerhetsbriller eller annen • IKKE forsøk å lade batteripakken med øyebeskyttelse. Hamring og boreoperasjoner andre ladere enn de som er angitt i denne kan forårsake at fliser flyr. Flagrende partikler kan håndboken. Laderen og batteripakken er forårsake permanent øyeskade. spesielt designet for å...
 • Page 112 NORSK • Laderen er designet for å brukes på Forsinkelse ved varm/kald standard 230 V elektrisk strøm for batteripakke husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke den på en annen spenning. Dette gjelder ikke Hvis laderen registrerer at batteriet er for varmt eller billaderen.
 • Page 113 Batteripakke (fi g. 1) eller temperaturbetingelser. Dette er ikke et BATTERITYPE tegn på svikt. DC720, DC721, DC722, DC725 og DC727 opererer Imidlertid, om den ytre forseglingen er ødelagt: på 18 volt batteripakker. a. og batterivæsken kommer på huden din, vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere DC730, DC731, DC732, DC735 og DC737 opererer minutter.
 • Page 114 NORSK Beskrivelse (fi g. 1) Stikk ikke inn ledende gjenstander. ADVARSEL: Verktøyet eller delene må aldri endres. Dette kan medføre Lad ikke skadde batteripakker. materielle skader eller personskader. TILTENKT BRUK Skal kun brukes med D WALT batteripakker. Andre typer batteripakker Disse boremaskinene/skrutrekkerne/slagborene kan sprekke og forårsake personskade er laget til bruk ved profesjonell boring og...
 • Page 115 NORSK MONTERING OG JUSTERING Ved valg av forover omdreining, frigjør utløserbryteren og trykk ned forover-/ ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken reverskontrollknappen på høyre siden av verktøyet. før montering og justering. Slå alltid av Ved valg av revers, trykk ned forover-/ verktøyet før du setter inn eller tar ut reverskontrollknappen på...
 • Page 116 NORSK Enkel hylsekjoks uten kile (fi g. 1) 2. Trykk alltid på boret etter en rett linje. Bruk nok trykk til å holde boret i gang, men ikke trykk Verktøyet har en kjoks uten kile (f) med en roterende så hardt at du kveler motoren eller brekker av hylse som blir brukt ved enhåndsoperasjon av kjoks.
 • Page 117 NORSK 5. Hvis slaghastigheten begynner å avta ved boring, trekk boret delvis av hullet mens verktøyet fremdeles i gang for å hjelpe til med å rense rester fra hullet. Rengjøring MERK: En myk, jevn strøm av støv fra hullet tilsier ADVARSEL: Blås smuss og støv ut riktig borehastighet.
 • Page 118 NORSK GARANTI Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på • 30 DAGERS FULL GARANTI • nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til etterspørselen etter råvarer.
 • Page 119 PORTUGUÊS APARAFUSADOR/BERBEQUIM COMPACTO A BATERIA DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 APARAFUSADOR/BERBEQUIM/MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO COMPACTO A BATERIA DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 Parabéns! Optou por uma ferramenta D WALT. Largos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de produtos e um espírito inovador tornam a D WALT um dos parceiros de maior confiança para os utilizadores de...
 • Page 120 PORTUGUÊS DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (pressão acústica) dB(A (instabilidade K de pressão acústica) dB(A) (potência acústica) dB(A) (instabilidade K de potência acústica) dB(A) Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores) determinados segundo a norma EN 60745: Valor das emissões de vibração a...
 • Page 121 ATENÇÃO: indica uma situação DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, potencialmente perigosa que, se não for DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745 evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.
 • Page 122 PORTUGUÊS O abaixo assinado é responsável pela compilação terra. Fichas não modificadas e tomadas do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome compatíveis reduzem o risco de choque da D WALT. eléctrico. Evite o contacto corporal com superfícies ligadas à terra, como tubos, radiadores, fogões e frigoríficos.
 • Page 123 PORTUGUÊS Retire qualquer chave de ajuste ou chave danificadas, devem ser reparadas antes de porcas antes de ligar a ferramenta da utilização do aparelho. Muitos acidentes eléctrica. Uma chave de porcas ou chave têm como causa a manutenção insuficiente de ajuste colocada numa parte móvel do das ferramentas eléctricas.
 • Page 124 PORTUGUÊS REGRAS DE SEGURANÇA Exemplo: 2007 XX XX ESPECÍFICAS ADICIONAIS Ano de fabrico Avisos de segurança do Instruções de segurança Aparafusador/Berbequim/Martelo importantes para todos os Electropneumático carregadores de bateria • Use protectores para os ouvidos com os GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual berbequins de impacto.
 • Page 125 PORTUGUÊS • Estes carregadores não se destinam a forma reduz-se o risco de choque eléctrico. outra utilização que não seja a carga das Retirar a bateria não reduz o risco. baterias recarregáveis D WALT. Qualquer • Não tente NUNCA ligar 2 carregadores ao outra utilização pode causar risco de incêndio, mesmo tempo.
 • Page 126 PORTUGUÊS Recarga automática PERIGO: Perigo de electrocussão. Nunca tente abrir uma bateria, seja qual O modo de recarga automática irá nivelar ou for o motivo. Se o invólucro da bateria equilibrar as células individuais da bateria no estiver rachado ou danificado, não o pico da sua capacidade.
 • Page 127 Bateria (fi g. 1) TIPO DE BATERIA A carga deverá ser feita a uma As aparafusadoras DC720, DC721, DC722, DC725 temperatura entre 4 °C e 40 °C. e DC727 funcionam com baterias de 18 volts. As aparafusadoras DC730, DC731, DC732, DC735 e DC737 funcionam com baterias de 14,4 volts.
 • Page 128 PORTUGUÊS c. Anel de ajuste de binário Não incinerar as baterias NiMH, NiCd+ e d. Selector de engrenagens Li-Ion. e. Luz de trabalho f. Mandril sem chave Carrega baterias NiMH e NiCd. g. Bateria h. Botões de libertação da bateria Carrega baterias Li-Ion.
 • Page 129 PORTUGUÊS PARA INSTALAR A BATERIA NO PUNHO DA FERRAMENTA NOTA: A primeira vez que a ferramenta funcionar depois de alterar a direcção de rotação, pode 1. Alinhe a base da ferramenta com a ranhura no ouvir-se um clique ao arrancar. Isto é normal e não interior do punho da ferramenta (fig.
 • Page 130 PORTUGUÊS Mandril de manga simples sem 1. Utilize apenas brocas afiadas. Para MADEIRA, utilize a definição de baixa velocidade e as chave (fi g. 1) brocas helicoidais, as brocas em espada, as puas eléctricas ou as serras de orifícios. Para A sua ferramenta está...
 • Page 131 PORTUGUÊS Funcionamento do martelo MANUTENÇÃO electropneumático (fi g. 5) Esta ferramenta eléctrica D WALT foi concebida para o servir durante muito tempo com um mínimo 1. Rode o anel (c) para o símbolo do martelo de manutenção. Um funcionamento satisfatório e electropneumático.
 • Page 132 PORTUGUÊS Acessórios opcionais ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios que não sejam os disponibilizados pela D WALT não foram testados Bateria recarregável com este produto, a utilização de tais acessórios nesta ferramenta poderá ser Esta bateria de longa duração tem de ser perigosa.
 • Page 133 PORTUGUÊS GARANTIA • 30 DIAS SEM RISCO SATISFAÇÃO GARANTIDA • Se necessitar de manutenção ou assistência para a sua ferramenta D WALT nos 12 meses após a sua compra, estes serviços serão prestados gratuitamente num Centro de Assistência Técnica autorizado WALT.
 • Page 134 SUOMI DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 LADATTAVA PORA/RUUVINVÄÄNTIMET DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 LADATTAVA PORA/RUUVINVÄÄNNIN/PORAVASARA Onnittelut! Olet valinnut D WALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta WALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille. Tekniset tiedot DC720...
 • Page 135 SUOMI DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (äänenpaine) dB(A (äänenpaineen epävarmuus K) dB(A) (ääniteho) dB(A) (äänitehon epävarmuus K) dB(A) Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma) määritelty standardin EN 60745 mukaisesti: Tärinäpäästön arvo a Metallin poraus m/s² 1,15 1,15 1,15 1,40 1,40...
 • Page 136 VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, voida välttää, seurauksena voi olla DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745 hengenmenetys tai vakava vamma. WALT ilmoittaa, että kohdassa “tekniset HUOMIO: Ilmaisee mahdollista tiedot”...
 • Page 137 SUOMI Allekirjoittanut on vastuussa teknisen tiedoston jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos tuottamisesta ja antaa tämän ilmoituksen D WALTin kehosi maadoittuu. puolesta. Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna tai vedä...
 • Page 138 SUOMI vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua Käytä moottorikäyttöisten työkalujen liikkuviin osiin. kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä, käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja varmista, että nämä toiminnot ovat tulipalovaaran. kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. Pölynkeräysjärjestelmän käyttö...
 • Page 139 SUOMI menetyksen. Vasaraporauksesta syntyvät laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun voimakkaat äänitasot saattavat aiheuttaa latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi väliaikaista kuulon menetystä tai vakavan pistorasiasta ennen puhdistusta. tärykalvovaurion. • ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä • Käytä suojalaseja tai suojaa silmät muulla ohjekirjassa mainituilla latureilla.
 • Page 140 SUOMI • ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia Liian kuuman tai kylmän akun toisiinsa. latausviive • Laturi on tarkoitettu käytettäväksi Kun laturi havaitsee, että akkuyksikkö on liian kuuma kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä. tai kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuma-/ Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä. kylmäviiveen eli keskeyttää...
 • Page 141 äärimmäisessä käytössä tai Akkuyksikkö (kuva 1) äärilämpötiloissa. Tämä ei ole vika. AKKUTYYPPI Jos kuitenkin ulkotiiviste on rikki: DC720, DC721, DC722, DC725 ja DC727 toimivat a. ja akun nestettä pääsee ihollesi, pese ihoa 18 voltin akkuyksiköillä. välittömästi saippualla ja vedellä useiden minuuttien ajan.
 • Page 142 SUOMI Kuvaus (kuva 1) Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä. VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia sähkökäyttöiseen työkaluun tai mihinkään sen osaan. Muutoin voi Älä lataa vaurioituneita akkuja. aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja. KÄYTTÖTARKOITUS Käytä ainoastaan D WALT-akkujen kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja Nämä...
 • Page 143 SUOMI VAROITUS: Käytä ainoastaan D WALT- Jos ohjauspainike on keskiasennossa, työkalu akkuja ja -latureita. lukittuu pois päältä -asentoon. Varmista ohjauspainikkeen asentoa vaihtaessasi, että liipaisin Akun kiinnittäminen työkaluun ja on vapautettuna. irrotus työkalusta (kuva 2) HUOMAA: Kun työkalua käytetään ensimmäisen kerran pyörimissuunnan vaihtamisen jälkeen, VAROITUS: Vähennä...
 • Page 144 SUOMI 1. Lukitse liipaisin OFF-asentoon edellä annettujen käyttämässäsi mallissa ei ole sivukahvaa, ota ohjeiden mukaisesti. kiinni toisella kädellä poran kahvasta ja toisella kädellä akkuosasta. 2. Tartu mustaan istukkapohjaan yhdellä kädellä ja pitele työkalua tukevasti toisella kädellä. Kierrä HUOMIO: Pora saattaa pysähtyä istukkapohjaa vastapäivään niin pitkälle, että...
 • Page 145 SUOMI HUOMAUTUS: porausreiästä tuleva tasainen ja VAROITUS: Työkalun metallittomien jatkuva pöly on merkki sopivasta porausnopeudesta. osien puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Ruuvaimen toiminta (kuva 6) Nämä kemikaalit voivat heikentää näiden osien valmistuksessa käytettyjä 1. Valitse nopeus ja vääntömomentti materiaaleja.
 • Page 146 SUOMI WALT tarjoaa mahdollisuuden D WALT- TAKUU tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun • 30 PÄIVÄÄ ILMAN RISKIÄ TYYTYVÄISYYSTAKUU • korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään Jos et ole täysin tyytyväinen D WALT-työkalusi puolestasi.
 • Page 147 SVENSKA DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 SLADDLÖS KOMPAKT BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 SLADDLÖS KOMPAKT BORRMASKIN/SLAGBORR Gratulerar! Du har valt ett D WALT-verktyg. Åratals erfarenhet, omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör D WALT till ett av de pålitligaste företagen för professionella elverktygsanvändare.
 • Page 148 SVENSKA DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (ljudtryck) dB(A (avvikelse K ljudtryck) dB(A) (ljudeffekt) dB(A) (avvikelse K ljudeffekt) dB(A) Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma) bestämda i enlighet med EN 60745: Vibrationsvärde a Borrning i metall m/s² 1,15 1,15 1,15 1,40 1,40...
 • Page 149 VARNING! Anger en situation av DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, potentiell fara som, om den inte undviks, DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745 kan resultera i dödsfall eller allvarlig WALT intygar att dessa produkter, som beskrivs skada.
 • Page 150 SVENSKA Undertecknad ansvarar för överensstämmelsen hos Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din teknisk data och gör denna deklaration på D WALTs kropp är jordad. vägnar. Utsätt inte elverktyg för regn eller våta miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om vatten kommer in i elverktyget.
 • Page 151 SVENSKA smycken och långt hår kan fastna i rörliga Användande av annat batteripaket kan maskindelar. medföra risk för skada och brand. Om utrustning tillhandahålls för När batteripaket inte används bör det utsugning och insamling av damm, hållas borta från andra metallföremål försäkra dig om att de är anslutna och som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar använda på...
 • Page 152 SVENSKA • Använd skyddsglasögon eller annat skydd laddaren från elkontakten när det inte för ögonen. Hamring och borrning får flagor finns något batteripaket i hålet. Koppla att flyga omkring. Flygande partiklar kan ge ur laddaren före rengöring. permanent ögonskada. • Försök INTE ladda batteripaketet med •...
 • Page 153 SVENSKA • Koppla ur laddaren från eluttagen före dess toppkapacitet. Batteripaket bör balanseras rengöring. Det minskar risken för elektrisk varje vecka eller var gång batteripaketet inte längre stöt. Att ta bort batteripaketet minskar inte presterar som förut. risken. För att balansera ditt batteripaket placerar du det i •...
 • Page 154 BATTERITYP • En liten läcka av vätskan från batteripaketets celler kan uppstå under extrem användning DC720, DC721, DC722, DC725 och DC727 går på eller temperatur. Detta betyder inte att batteripaket på 18 volt. batteripaketet slutat fungera.
 • Page 155 SVENSKA • Kontrollera om det finns skador på verktyget, Batteri laddat. delar eller tillbehör som kan ha uppkommit under transporten. Batteri defekt. • Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå den här bruksanvisningen, före användande. Fördröjning för varmt/kallt paket. Beskrivning (bild 1) VARNING! Modifiera aldrig elverktyget Stick inte in ledande föremål.
 • Page 156 SVENSKA MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Knapp för framåt/bakåtkontroll (bild 1) Avlägsna alltid batteripaketet före montering och inställning. Stäng alltid av En knapp för framåt/bakåtkontroll (b) bestämmer verktyget innan du sätter in eller tar ut verktygets riktning och fungerar också som en batteripaketet.
 • Page 157 SVENSKA Arbetslampa (bild 1) 1. Använd enbart skarpa borrspetsar. För TRÄ, skall du använda det låga varvtalet Det finns en arbetslampa (e) placerad precis ovanför och spiralborr-, spadborr-, vridborr-, eller avtryckarknappen (a). Arbetslampan börjar lysa när hålsågspetsar. För METALL, skall du använda man trycker på...
 • Page 158 SVENSKA VIKTIGT: Använd enbart karbidspetsade spetsar eller murbruksspetsar. 3. Borra med lagom mycket tryck mot slagborren, Rengöring för att hindra att den hoppar för mycket, eller ”reser sig” från borren. För mycket VARNING! Blås ut smuts och damm ur tryck kommer att sakta ner varvtalet, orsaka verktygshuset med torr luft när man kan upphettning och lägre borrkraft.
 • Page 159 SVENSKA GARANTI Separat insamling av använda produkter och paketeringsmaterial, gör det möjligt att återvinna materialet. Återvinning av material hjälper till att förhindra • 30 DAGARS RISKFRI miljöförorening och minskar efterfrågan TILLFREDSSTÄLLELSEGARANTI • på råmaterial. Om du inte är fullständigt nöjd med Lokala bestämmelser kan föreskriva separat prestationen hos ditt D WALT verktyg, kan du...
 • Page 160 KABLOSUZ KOMPAKT MATKAP/TORNAVIDALAR DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 KABLOSUZ KOMPAKT MATKAP/TORNAVIDA/DARBELI MATKAP Tebrikler! Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik DeWALT’ın profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır. Teknik veriler DC720 DC721...
 • Page 161 TÜRKÇE DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 ses basıncı dB(A ses basıncı dB(A) belirsizliği K dB(A) akustik güç akustik güç dB(A) belirsizliği K Titreşim toplam değerleri (triax vektör toplamı) EN 60745’e uygun olarak saptanmıştır: Titreşim emisyon değeri a Metal delme m/s²...
 • Page 162 çok yakın bir tehlikeli EC-Uygunluk bildirimi durumu gösterir. UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, durumu gösterir. DC730, DC731, DC732, DC735, DC737, DİKKAT: Engellenmemesi halinde DC742, DC743, DC745 önemsiz veya orta dereceli yaralanma DeWALT, “teknik veriler”...
 • Page 163 TÜRKÇE Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten Topraklanmış elektrikli aletler ile DeWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına birlikte adaptör fişlerini kullanmayın. bakın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır. Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları...
 • Page 164 TÜRKÇE d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen bir uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense veya olasılığı...
 • Page 165 TÜRKÇE aksesuvarı, elektrikli aletin açıktaki metal UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir parçalarına “elektrik” ileterek, kullanıcının sıvının şarj cihazının içine girmesine izin çarpılmasına neden olabilir. vermeyin. Elektrik şokuna yol açabilir. • Aletle birlikte verilen yardımcı tutamaçları DIKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma kullanın. Kontrolü kaybetmek kişisel riskini azaltmak için, sadece yeniden yaralanmalara neden olabilir.
 • Page 166 TÜRKÇE kullanırken, her bir uzatmanın en azından 1. Pil takımını takmadan önce, şarj cihazının (i) minimum kablo boyutunda olduğundan emin fişini uygun prize takın. olun. 2. Pil takımını (g) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj • Şarj cihazının üzerine herhangi bir oluyor) ışığın sürekli yanıp sönmeye başlaması, nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını, şarj işleminin başladığını...
 • Page 167 TÜRKÇE Pil takımı, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Pil • Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında, pil takımını ve şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki takımı hücrelerinden az miktarda sıvı sızabilir. güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra Bu, hasar olduğunu göstermez. belirtilen şarj prosedürlerini uygulayın. Ancak dış...
 • Page 168 TÜRKÇE Pil takımı (şek. 1) Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj edin. PIL TIPI DC720, DC721, DC722, DC725 ve DC727, Pil takımını çevreye gerekli özeni 18 voltluk pil takımlarıyla çalışır. göstererek imha edin. DC730, DC731, DC732, DC735 ve DC737, 14,4 voltluk pil takımlarıyla çalışır.
 • Page 169 çekip çıkarın. voltajının ana şebeke voltajı ile aynı olmasına dikkat edin. 2. Pil takımını, bu kılavuzun şarj cihazı bölümünde açıklanan şekilde şarj cihazına takın. DeWALT şarj cihazınız EN 60335 standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır; KULLANIM bu nedenle, topraklama kablosuna gerek yoktur.
 • Page 170 TÜRKÇE Kontrol düğmesi orta konuma getirilince Anahtarsız Tek Manşonlu Kovan alet kapalı konuma kilitlenecektir. Kontrol (şek. 1) düğmesinin konumunu değiştirirken tetiğin serbest Aletinizde, kovanın tek elle kullanılması için bir bırakıldığından emin olun. dönen manşonu bulunan bir anahtarsız kovan (f) NOT: Dönme yönünü değiştirdiken sonra aleti ilk vardır.
 • Page 171 TÜRKÇE 1. Sadece keskin matkap uçlarını kullanın. AHŞAP Darbeli Matkabın Çalışması için, düşük hız ayarını ve helezon matkap (şek. 5) uçlarını, tırnaklı uçları, güçlü burgu uçlarını 1. Bileziği (c) darbeli matkap simgesine çevirin. veya delik bıçkılarını kullanın. METAL için, düşük hız ayarını ve çelik helezon matkap 2.
 • Page 172 önce şarj cihazının fişini AC prizinden yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili çekin. Bir bez veya metalik olmayan DeWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası yumuşak bir fırça kullanılarak, servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette şarj cihazının dışındaki kir ve yağ...
 • Page 173 • Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri Satın alma tarihinden itibaren 12 aylık süre dönüşümlüdür. Bunları satıcınıza veya bir içinde DeWALT aletiniz için bakım veya yerel geri dönüşüm istasyonuna götürün. servis hizmetine ihtiyaç duymanız halinde, Toplanan pil takımları uygun biçimde yeniden bu hizmetler ücretsiz olarak bir DeWALT...
 • Page 174 ΣΥΜΠΑΓΗ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ/ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 Συγχαρητήρια! Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Η πολύχρονη εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία, έκαναν τη DeWALT έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων. Τεχνικά δεδομένα DC720...
 • Page 175 ΕΛΛΗΝΙΚΑ DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (ηχητική πίεση ηχητική πίεση) dB(A (αβεβαιότητα K ηχητικής πίεσης) dB(A) (ηχητική ισχύς) dB(A) (αβεβαιότητα K ηχητικής πίεσης) dB(A) Συνολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα τριαξονικού φορέα) καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60745: Τιμή εκπομπής κραδασμών a Διάτρηση...
 • Page 176 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή όταν λειτουργεί αλλά δεν εκτελεί χειριστή από τις επιδράσεις των καθαυτή την εργασία. Αυτό κραδασμών όπως: συντήρηση του μπορεί να μειώσει σημαντικά το εργαλείου και των εξαρτημάτων, επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια διατήρηση της θερμότητας των ολόκληρης της εργασίας. χεριών, οργάνωση...
 • Page 177 DC730, DC731, DC732, DC735, DC737, προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο DC742, DC743, DC745 ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι αυτά τα κύρια παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο προϊόντα που περιγράφονται στην ενότητα «τεχνικά δεδομένα» έχουν σχεδιαστεί σε...
 • Page 178 ΕΛΛΗΝΙΚΑ δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. πρίζα εργαλείων με ανοικτό (θέση on) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για διακόπτη, αποτελούν αιτίες ατυχημάτων. τη μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε το...
 • Page 179 ΕΛΛΗΝΙΚΑ του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού ή και τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας φωτιάς. του ηλεκτρικού εργαλείου. γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη άλλα...
 • Page 180 ΕΛΛΗΝΙΚΑ να εκθέσει τα μεταλλικά εξαρτήματα του Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικού εργαλείου σε ηλεκτρική τάση για όλους τους φορτιστές και να προκαλέσει την ηλεκτροπληξία του μπαταριών χειριστή. • Να χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το χειρολαβές που παρέχονται με το παρόν...
 • Page 181 ΕΛΛΗΝΙΚΑ • ΜΗΝ επιχειρείτε τη φόρτιση της • Μην λειτουργείτε το φορτιστή με καλώδιο μπαταρίας με οποιουσδήποτε άλλους ή φις ηλεκτροδότησης που έχει υποστεί φορτιστές εκτός απ’ αυτούς που ζημιά —αλλά αντικαταστήστε τα αμέσως. αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Ο φορτιστής • Μην λειτουργείτε το φορτιστή, εάν έχει και...
 • Page 182 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, όταν για όλες τις μπαταρίες παραμένει συνεχώς αναμμένη. Το πακέτο Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πακέτα έχει φορτιστεί πλήρως και μπορεί να μπαταριών, βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε χρησιμοποιηθεί αμέσως ή να παραμείνει στην...
 • Page 183 ΕΛΛΗΝΙΚΑ την τοποθετήσετε στο φορτιστή. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μην σπάτε, ρίχνετε κάτω ή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION) προκαλείτε ζημιά στις μπαταρίες. • Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω Μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία κι αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει ή...
 • Page 184 Μπαταρία (εικ. 1) Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες της DeWALT, καθώς διαφορετικές ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ μπαταρίες ενδέχεται να υποστούν Τα μοντέλα DC720, DC721, DC722, DC725 και διαρροή προκαλώντας προσωπικό DC727 λειτουργούν με μπαταρίες 18 volt. τραυματισμό και ζημιές. Τα μοντέλα DC730, DC731, DC732, DC735 και...
 • Page 185 σας να αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ηλεκτροδότησής σας. ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ Ο φορτιστής DeWALT έχει διπλή 1. Ευθυγραμμίστε τη βάση του εργαλείου μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο με την εγκοπή μέσα στη χειρολαβή του EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται...
 • Page 186 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που το ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ εργαλείο ενεργοποιείται μετά την αλλαγή ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ της κατεύθυνσης περιστροφής, μπορεί να 1. Πιέστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης της ακούσετε ένα κλικ κατά την εκκίνηση. Αυτό μπαταρίας (h) και τραβήξτε με δύναμη τη είναι...
 • Page 187 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει τον κεντροσφίκτη Φως εργασίας (εικ. 1) με το ένα χέρι στο κολάρο του κεντροσφίκτη Ακριβώς πάνω από τη σκανδάλη (a) υπάρχει και κρατώντας το εργαλείο με το άλλο χέρι για ένα φως εργασίας (e). Το φως εργασίας θα μέγιστη...
 • Page 188 υψηλότερες ρυθμίσεις ροπής ώστε να (μακριά από τον κεντροσφίκτη). αποφύγετε τυχόν ζημιά στο τεμάχιο εργασίας ή το σφιγκτήρα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιήστε μόνο μύτες με άκρο καρβιδίου ή μύτες για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ τρυπανισμό τοίχων. Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT έχει σχεδιαστεί για μακρόχρονη λειτουργία με...
 • Page 189 χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλα Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό σας της DeWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή των μη μεταλλικών τμημάτων του εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε εργαλείου. Αυτά τα χημικά μπορεί...
 • Page 190 Η DeWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη λάβετε πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων ή ανταλλαγή με άλλο προϊόν. Πρέπει να DeWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου προσκομίσετε απόδειξη αγοράς. χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε επιστρέψτε...
 • Page 192 Belgique et Luxembourg Black & Decker - D WALT Tel: 070-225587 België en Luxemburg Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156 Fax: 070-225585 B-3200 Aarschot www.dewalt.be Danmark WALT Tlf: 7020 1511 Sluseholmen 2-4 Fax: 7022 4910 2450 København SV www.dewalt.dk Deutschland WALT Deutschland...