Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 35

Quick Links

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per
cerca il tuo prodotto tra le
www.
.eu
migliori offerte di Elettroutensili
DeWalt DC722KL
DC720
DC721
DC722
DC725
DC727
DC730
DC731
DC732
DC735
DC737
DC742
DC743
DC745
o

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for DeWalt DC722KL

 • Page 1 Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per DeWalt DC722KL cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Elettroutensili DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 DC732 DC735 DC737 DC742 DC743 DC745 www.
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 3 Figure 1 Figure 2 Figure 3...
 • Page 4 Figure 4 Figure 5 Figure 6 Figure 7...
 • Page 5: Tekniske Data

  DANSK DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 LEDNINGSFRI KOMPAKT BOREMASKINE/SKRUEMASKINE DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 LEDNINGSFRI KOMPAKT BOREMASKINE/SKRUEMASKINE/SLAGBOREMASKINE Tillykke! Du har valgt et D WALT værktøj. Mange års erfaring og indgående produktudvikling og innovation gør WALT til en af de mest pålidelige partnere til professionelle brugere af elværktøj. Tekniske data DC720 DC721...
 • Page 6 DANSK DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (lydtryk) dB(A (lydtrykusikkerhed) dB(A) (lydeffekt) dB(A) (usikkerhed lydeffekt) dB(A) Samlede værdier for vibration (triax vektorsum) bestemt i henhold til EN 60745: Vibrationsemissionsværdi a Boring i metal m/s² 1,15 1,15 1,15 1,40 1,40 1,15 1,15 h,D =...
 • Page 7: Ef-Overensstemmelseserklæring

  DANSK Batteri DE9180 DE9181 DE9503 DE9095 DE9098 DE9140 DE9141 Batteritype Li-Ion Li-Ion NiMH NiCd NiCd Li-Ion Li-Ion Spænding 14,4 14,4 Ydeevne Vægt 0,68 0,45 0,87 0,58 0,40 Batteri DE9094 DE9091 DE9074 DE9501 DE9071 Batteritype NiCd NiCd NiCd NiMH NiCd Spænding 14,4 14,4 Ydeevne...
 • Page 8 DANSK Horst Grossmann trække værktøjet eller trække det ud af Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling stikkontakten. Hold ledningen borte fra WALT, Richard-Klinger-Straße 11, varme, olie, skarpe kanter og bevægelige D-65510, Idstein, Tyskland dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. 30.07.2009 Når elektrisk værktøj benyttes udendørs ADVARSEL: Læs...
 • Page 9 DANSK støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer enkelt type.Brug af andre batteripakker kan forårsaget af støv. skabe risiko for personskade og brand. Når en batteripakke ikke er i brug, 4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK skal den holdes borte fra andre VÆRKTØJ metalgenstande, så...
 • Page 10 DANSK • Anvend beskyttelsesbriller eller anden FARE: Fare for livsfarligt elektrisk øjenbeskyttelse. Hammer- og boreprocesser stød. Opladningsterminaler er forsynet kan få splinter til at flyve omkring. Flyvende med 230 volt spænding. Berør aldrig partikler kan forårsage permanent øjenskade. kontaktflader med strømførende genstande.
 • Page 11 DANSK • En forlængerledning skal for at være sikker med strømførende genstande. Fare for have tilstrækkelig ledningsstørrelse (AWG elektrisk stød, muligvis livsfarligt. eller American Wire Gauge). Jo mindre 1. Forbind opladeren (j) med en passende ledningsmålet er, desto større kapacitet har stikkontakt, inden batteriet indsættes.
 • Page 12 DANSK Vigtige sikkerhedsinstruktioner for • Lidt lækage fra cellerne i batteripakken kan forekomme under ekstreme brugs- eller alle batteripakker temperaturforhold. Dette udgør dog ikke et batterisvigt. Sørg ved bestilling af nye batteripakker for at inkludere katalognummer og spænding. Konsultér Men, hvis det udvendige segl er brudt: skemaet for kompatibilitet med opladere og a.
 • Page 13 DANSK Batteripakke Udskift straks defekter ledninger. BATTERITYPE DC720, DC721, DC722, DC725 og DC727 kører på Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C. 18 volt batteripakker. DC730, DC731, DC732, DC735 og DC737 kører på Bortskaf batteripakken på en 14,4 volt batteripakker. miljøforsvarlig måde.
 • Page 14: Samling Og Justering

  DANSK TILTÆNKT BRUG BEMÆRK: Kontrollér, at batteripakken er helt opladet. Disse bor/skruemaskiner/hammerbor er fremstillet til professionel boring, slagboring og iskruning. SÅDAN INSTALLERES BATTERIET I VÆRKTØJSHÅNDTAGET BØR IKKE anvendes under våde forhold eller i 1. Stil værktøjets base på linie med hakket i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser.
 • Page 15 DANSK Frem/tilbage styreknap (fi g. 1) Arbejdslampe (fi g. 1) En frem/tilbage styreknap (b) bestemmer værktøjets Der er en arbejdslampe (e) placeret lige ovenover retning, og virker også som en afspærringsknap. triggerafbryderen (a). Arbejdslampen aktiveres, når triggerafbryderen presses. Vælg fremadrettet rotation ved at slippe triggerafbryderen og trykke frem/tilbage NB: Arbejdslampen er til at oplyse den nærmeste styreknappen på...
 • Page 16 DANSK blok for at forhindre, at materialet bliver 3. Brug kun lige tilstrækkelig megen kraft på beskadiget. slagboret til at forhindre, at det bumper overdrevent eller “stiger” ud af bitten. For megen 1. Anvend kun skarpe borebits. Til TRÆ anvend kraft vil medføre langsommere borehastigheder, den lave hastighedsindstilling og spiralborebits, overophedning og lavere boretempo.
 • Page 17: Valgfrit Tilbehør

  DANSK Miljøbeskyttelse Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med Smøring almindeligt husholdningsaffald. Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere. Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte dit D WALT produkt, eller hvis det ikke længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
 • Page 18 DANSK GARANTI Hvis du ønsker at reklamere, kontakt WALT er sikker på produkternes kvalitet din forhandler eller find adressen på og tilbyder en enestående garanti til dit nærmeste autoriserede D WALT professionelle brugere af dette værktøj. serviceværksted i D WALT kataloget Denne garantierklæring er en tilføjelse eller kontakt dit D WALT kontor på...
 • Page 19: Technische Daten

  DEUTSCH DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 KOMPAKTE AKKU-BOHRMASCHINEN/-BOHRSCHRAUBER DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 KOMPAKTE AKKU-BOHRMASCHINEN/-BOHRSCHRAUBER/- BOHRHAMMERHERZLICHEN Glückwunsch! Sie haben sich für ein Werkzeug von D WALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen D WALT zu einem zuverlässigen Partner professioneller Anwender von Elektrowerkzeugen.
 • Page 20 DEUTSCH Maximale Bohrleistung Holz Metall Mauerwerk – – – Gewicht (ohne Akku) 1,35 1,45 1,45 1,33 1,34 1,44 DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (Schalldruckpegel) dB(A (Schalldruckpegel- Messungenauigkeit) dB(A) (Schallleistung) dB(A) (Schallleistung- Messungenauigkeit) dB(A) Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der triaxialen Beschleunigung) gemäß EN 60745: Schwingungsemissionswert a Bohren in Metall m/s²...
 • Page 21 DEUTSCH Der in diesen Anweisungen angegebene Für eine genaue Abschätzung der Schwingungspegel ist entsprechend einem in Schwingungsbelastung sollten auch EN 60745 genormten Messverfahren gemessen die Zeiten berücksichtigt werden, worden und kann für den Vergleich von in denen das Gerät abgeschaltet Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden.
 • Page 22: Eg-Konformitätserklärung

  DEUTSCH Allgemeine Warnhinweise für VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation Elektrowerkzeuge hin, die, sofern nicht vermieden, u. WARNUNG! Alle Sicherheits-/ U. zu leichten oder mittelschweren Warnhinweise und alle Verletzungen führen kann Anweisungen lesen. Die HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, Nichteinhaltung der nachstehend das nichts mit Verletzungen zu tun aufgeführten Anweisungen kann...
 • Page 23 DEUTSCH zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Sie keine weite Kleidung und keinen Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko. Handschuhe von sich bewegenden Teilen fern.
 • Page 24 DEUTSCH Schneidkanten verklemmen sich weniger und • Halten Sie das Werkzeug an den sind leichter zu kontrollieren. isolierten Oberflächen, wenn Sie in Bereichen arbeiten, in denen es mit Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, verborgenen elektrischen Installationen Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend oder seinem eigenen Netzkabel in Kontakt diesen Anweisungen und in der für kommen könnte.
 • Page 25 DEUTSCH – Verletzungsgefahr durch andauernden die Ansammlung von Metallpartikeln Gebrauch. von den Hohlräumen des Ladegerätes fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker Bezeichnungen am Werkzeug des Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku in der Am Werkzeug sind folgende Piktogramme Vertiefung steckt. Ziehen Sie den angebracht: Netzstecker des Ladegerätes vor dem Vor der Verwendung die Bedienung...
 • Page 26 DEUTSCH autorisierten Kundendienststelle. HINWEIS: Om maximale prestaties en levensduur van de NiCd, NiMH en Li-Ion accu’s te garanderen • Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. laadt u de accu tenminste 10 uur voor het eerste Bringen Sie es zu einer autorisierten gebruik op.
 • Page 27 DEUTSCH Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie • Unter extremen Betriebs- oder anschließend den beschriebenen Ladevorgang. Temperaturbedingungen kann etwas Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Das LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN. deutet nicht auf einen Fehler hin. • Akkus niemals in explosionsgefährdeten Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist: Umgebungen, in der sich brennbare a.
 • Page 28 DEUTSCH 2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach Nur D WALT-Akkus verwenden; andere Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät bzw. Akkus könnten bersten und Sach- und Werkzeug wieder auf die Kontakte (Abb. 3B). Personenschäden verursachen. WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Schutzkappe richtig aufsitzt, Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
 • Page 29: Betrieb

  DEUTSCH e. Arbeitslampe Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus. f. Schnellspannbohrfutter g. Akku Montage und Einstellungen h. Akku-Entriegelungsknöpfe WARNUNG: Nehmen Sie vor dem i. Hauptgriff Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku heraus. Schalten Sie das VERWENDUNGSZWECK Werkzeug immer aus, bevor Sie den Diese Bohrer / Schrauber / Schlagbohrer wurden für...
 • Page 30 DEUTSCH Richtige Haltung der Hände (Abb. 7) großen Anzahl von Befestigungsformen und -größen, und, bei manchen Modellen, eine WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Bohrhammervorrichtung für das Bohren in Verletzungen zu mindern, beachten Sie Mauerwerk. Der Ring (c) wird von Zahlen, einem IMMER die richtige Haltung der Hände, Bohrersymbol und, bei manchen Modellen, einem wie dargestellt.
 • Page 31 DEUTSCH 2. Umfassen Sie den schwarzen Mantel des Für MAUERWERK, wie etwa Backsteine, Bohrfutters mit einer Hand und benutzen die Zement, Betonschalsteine usw., verwenden andere Hand zur Stabilisierung des Werkzeugs. Sie hartmetallbestückte Bohrer, die zum Drehen Sie den Mantel weit genug gegen den Schlagbohren geeignet sind.
 • Page 32: Wartung

  DEUTSCH Bohrhammerbetrieb (Abb. 5) 5. Beginnen Sie immer mit niedrigen Drehmomenteinstellungen und gehen Sie 1. Drehen Sie den Ring (c) auf das dann zu höheren Drehmomenteinstellungen Bohrhammersymbol. über, um Schäden beim Werkstück oder dem Befestigungswerkzeug zu vermeiden. 2. Wählen Sie eine schnellere Geschwindigkeit, indem Sie den Wahlschalter zurückschieben WARTUNG (weg vom Bohrfutter).
 • Page 33 DEUTSCH REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen WARNUNG: Stromschlaggefahr. WALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung Stecken Sie das Ladegerät vor dem angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine Reinigen immer aus. Schmutz und Fett Übersicht der D WALT-Kundendienstwerkstätten an den Außenseiten des Ladegeräts...
 • Page 34: Garantie

  DEUTSCH GARANTIE • Das Produkt wird vollständig im WALT vertraut auf die Qualität Originallieferumfang zurückgegeben. seiner Produkte und bietet daher den professionellen Anwendern des Produktes Um einen Garantieanspruch anmelden zu eine herausragende Garantie. Diese können, wenden Sie sich an einen D WALT- Garantieerklärung gilt als Ergänzung Service-Partner in Ihrer Nähe, dessen...
 • Page 35: Technical Data

  EN GL IS H DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 CORDLESS COMPACT DRILL/DRIVERS DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 CORDLESS COMPACT DRILL/DRIVER/HAMMERDRILL Congratulations! You have chosen a D WALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make WALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
 • Page 36 EN GLI SH DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (sound pressure) dB(A (sound pressure uncertainty) dB(A) (sound power) dB(A) (sound power uncertainty) dB(A) Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745: Vibration emission value a Drilling into metal m/s²...
 • Page 37: Ec Declaration Of Conformity

  EN GL IS H Battery pack DE9180 DE9181 DE9503 DE9095 DE9098 DE9140 DE9141 Battery type Li-Ion Li-Ion NiMH NiCd NiCd Li-Ion Li-Ion Voltage 14.4 14.4 Capacity Weight 0.68 0.45 0.87 0.58 0.40 Battery pack DE9094 DE9091 DE9074 DE9501 DE9071 Battery type NiCd NiCd NiCd...
 • Page 38: Save All Warnings And Instructions For Future Reference

  EN GLI SH General Power Tool Safety Warnings you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of WARNING! Read all safety warnings inattention while operating power tools may and instructions. Failure to follow the result in serious personal injury.
 • Page 39: Residual Risks

  EN GL IS H Power tools are dangerous in the hands of • Hold power tools by insulated gripping untrained users. surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden Maintain power tools. Check for wiring or its own cord. Cutting accessory misalignment or binding of moving parts, contacting a “live”...
 • Page 40: Important Safety Instructions For All Battery Chargers

  EN GLI SH DATE CODE POSITION • Do not expose charger to rain or snow. The Date Code, which also includes the year of • Pull by plug rather than cord when manufacture, is printed into the housing surface that disconnecting charger.
 • Page 41: Charging Process

  EN GL IS H The DE9135 charger accepts 7.2–18 V NiCd, NiMH LI-ION BATTERY PACKS ONLY or Li-Ion batteries. Li-Ion batteries are designed with an Electronic These chargers require no adjustment and are Protection System that will protect the battery designed to be as easy as possible to operate.
 • Page 42: Battery Pack

  EN GLI SH SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM 2. Place the protective cap over the contacts immediately after removing the battery pack (NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH) from the charger or tool (Fig. 3B). • Do not incinerate the battery pack even if it WARNING: Make sure the protective is severely damaged or is completely worn battery cap is in place before storing or...
 • Page 43: Package Contents

  EN GL IS H g. Battery pack Do not expose to water. h. Battery release buttons i. Main handle Have defective cords replaced immediately. INTENDED USE These drills/drivers/hammerdrills are designed Charge only between 4 °C and 40 °C. for professional drilling, percussion drilling and screwdriving applications.
 • Page 44: Assembly And Adjustments

  EN GLI SH ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS Variable Speed Switch (fi g. 1) WARNING: Prior to assembly and To turn the tool on, squeeze the trigger switch (a). adjustment, always remove the battery To turn the tool off, release the trigger switch. Your pack.
 • Page 45 EN GL IS H NOTE: Do not change gears when the tool is WARNING: To reduce the risk of running. If you are having trouble changing gears, personal injury, ALWAYS ensure make sure that the dual range gear selector is either workpiece is anchored or clamped completely pushed forward or completely pushed firmly.
 • Page 46: Maintenance

  EN GLI SH 3. Drill with just enough force on the hammer to keep it from bouncing excessively or “rising” off the bit. Too much force will cause slower drilling speeds, overheating and lower drilling rate. Cleaning 4. Drill straight, keeping the bit at a right angle to WARNING: Blow dirt and dust out of the work.
 • Page 47: Rechargeable Battery Pack

  EN GL IS H GUARANTEE Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of WALT is confident of the quality of its recycled materials helps prevent products and offers an outstanding guarantee environmental pollution and reduces for professional users of the product.
 • Page 48: Datos Técnicos

  ESPAÑOL DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 TALADROS/ATORNILLADORES COMPACTOS INALÁMBRICOS DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 TALADRO/ATORNILLADOR/ TALADRO PERCUTOR COMPACTO INALÁMBRICO ¡Enhorabuena! Ha elegido una herramienta D WALT. Años de experiencia y una innovación y un desarrollo de los productos exhaustivo hacen que D WALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de las herramientas de uso profesional.
 • Page 49 ESPAÑOL DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (presión acústica) dB(A (incertidumbre de la presión acústica) dB(A) (potencia acústica) dB(A) (incertidumbre de la potencia acústica) dB(A) Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial) determinados según la norma EN 60745: Valor de emisión de vibración a Perforación en metal m/s²...
 • Page 50: Defi Niciones: Normas De Seguridad

  ESPAÑOL significativa el nivel de exposición en el significativa el nivel de exposición en el período total período total de trabajo. de trabajo. Una estimación del nivel de exposición Identifique medidas adicionales de seguridad a la vibración debe tener en cuenta para proteger al operador de los efectos de la además las veces en que se apaga la vibración como: el mantenimiento de la herramienta...
 • Page 51: Declaración De Conformidad Ce

  ESPAÑOL Declaración de conformidad CE 1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO Mantenga el área de trabajo limpia y bien DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras propician accidentes. No haga funcionar las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, ambientes donde haya polvo, gases o DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745...
 • Page 52 ESPAÑOL No utilice una herramienta eléctrica si No utilice la herramienta eléctrica si no está cansado o bajo el efecto de drogas, puede encenderla o apagarla con el alcohol o medicamentos. Un momento de interruptor. Las herramientas que no puedan descuido mientras se opera una herramienta ser controladas con el interruptor constituyen eléctrica puede provocar lesiones personales...
 • Page 53: Riesgos Residuales

  ESPAÑOL diseñados. El uso de cualquier otro tipo de • Utilice protectores para los oídos cuando paquete de baterías puede producir riesgo martillee durante largos períodos de tiempo. de lesiones e incendio. Una exposición prolongada a ruidos de gran intensidad puede causar pérdida de audición. Cuando no utilice el paquete de baterías, Los altos niveles de sonido generados por el manténgalo lejos de otros objetos...
 • Page 54 ESPAÑOL Instrucciones de seguridad • No lo exponga a la lluvia ni a la nieve. • Tire del enchufe en lugar del cable al importantes para todos los desconectarlo. De esta manera, disminuirá el cargadores de baterías riesgo de dañar el enchufe y el cable. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual •...
 • Page 55: Actualización Automática

  ESPAÑOL CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES Para actualizar su paquete de baterías, colóquelo en el cargador, como de costumbre. Déjelo allí durante Cargadores al menos 10 horas como mínimo. Los cargadores DE9130 y DE9116 aceptan baterías Retraso por paquete caliente/frío de NiCd y NiMH de 7,2 – 18 V. Cuando el cargador detecta que una batería El cargador DE9135 acepta baterías de NiCd, NiMH está...
 • Page 56: Recomendaciones Para El Almacenamiento

  ESPAÑOL • Si el contenido de la batería entra en PELIGRO: No intente nunca abrir la contacto con la piel, lave inmediatamente batería por ningún motivo. Si la caja de con jabón y agua tibia. Si el líquido de la la batería está...
 • Page 57: Contenido Del Paquete

  ESPAÑOL útil óptimos de la batería, guarde las baterías Carga paquetes de baterías de NiMH y a temperatura ambiente cuando no esté NiCd. usándolas. NOTA: Las baterías de Li-Ion deben cargarse Carga paquetes de baterías de Litio-Ion. completamente cuando estén guardadas. 2.
 • Page 58: Montaje Y Ajustes

  ESPAÑOL Estos taladros/atornilladores/taladros percutores son PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL MANGO herramientas profesionales. DE LA HERRAMIENTA NO permita que los niños entren en contacto con la 1. Alinee la base de la herramienta con la muesca herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios que hay dentro del mango de la herramienta sin experiencia, es necesaria supervisión.
 • Page 59 ESPAÑOL freno. El mandril se detendrá tan pronto como el detenga. Deslice el selector de velocidades hacia interruptor de gatillo se suelte por completo. atrás (alejándose del mandril). NOTA: no se recomienda el uso continuado con NOTA: No cambie de velocidad cuando la una secuencia de velocidad variable.
 • Page 60 ESPAÑOL Funcionamiento del taladro (fi g. 4) 5. Para minimizar el atascamiento o la penetración profunda en el material, reduzca la presión ADVERTENCIA: Para reducir el sobre el taladro y facilite el paso de la broca a riesgo de lesiones personales graves, través de la última parte del orificio.
 • Page 61: Mantenimiento

  ESPAÑOL 2. Gire el anillo de ajuste de torsión hasta la un trapo humedecido sólo con agua posición deseada. Los números inferiores y jabón suave. No deje que penetre indican las configuraciones de torsión más ningún líquido dentro de la herramienta bajas;...
 • Page 62 ESPAÑOL Para saber dónde está el servicio técnico autorizado más cercano puede ponerse en contacto con la oficina local D WALT en la dirección indicada en este manual. Alternativamente, puede encontrar una lista con la dirección de los servicios técnicos WALT autorizados y detalles sobre nuestro servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
 • Page 63 Unión Europea y del Área de Libre Comercio lista de agentes de reparaciones autorizados Europea. de DEWALT y todos los detalles de nuestro • GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE servicio después de la venta en Internet en: 30 DÍAS SIN RIESGO •...
 • Page 64: Caractéristiques Techniques

  FRANÇAIS PERCEUSE/VISSEUSE COMPACT SANS FIL DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 PERCEUSE/VISSEUSE/MARTEAU PERFORATEUR COMPACT SANS FIL DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 Félicitations ! Vous avez choisi un outil D WALT. Des années d’expérience, un développement de produits approfondi et une innovation constante font de D WALT l’un des partenaires les plus fiables pour les utilisateurs d’outils électriques professionnels.
 • Page 65 FRANÇAIS DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (pression acoustique) dB(A (incertitude de pression acoustique) dB(A) (puissance acoustique) dB(A) (incertitude de puissance acoustique) dB(A) Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées d’après la norme EN 60745 : Valeur de l’émission vibratoire a Perçage dans le métal m/s²...
 • Page 66 FRANÇAIS Une estimation du niveau d’exposition Identifiez des mesures de sécurité aux vibrations doit également prendre supplémentaires pour protéger en compte le temps où l’outil est mis l’opérateur des effets des vibrations, hors tension ou lorsqu’il tourne, mais telles que : l’entretien de l’outil et des n’effectue aucune tâche.
 • Page 67: Certifi Cat De Conformité Ce

  FRANÇAIS Certifi cat de conformité CE 1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL Maintenez l’aire de travail propre et bien DIRECTIVES MACHINES éclairée. Une aire de travail encombrée ou mal éclairée augmente les risques d’accident. N’utilisez pas les outils électriques dans un environnement explosif, comme en DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, présence de liquides, gaz ou poussières...
 • Page 68: Sécurité Personnelle

  FRANÇAIS 3) SÉCURITÉ PERSONNELLE a été conçu, il réalisera un travail de meilleure qualité et plus sûr. Restez vigilant, surveillez vos gestes et faites preuve de bon sens lorsque vous N’utilisez pas l’outil électrique s’il est utilisez un outil électrique. N’utilisez pas impossible de l’allumer ou de l’éteindre un outil électrique si vous êtes fatigué...
 • Page 69: Risques Résiduels

  FRANÇAIS métalliques susceptibles de créer une • Portez des lunettes de protection ou connexion entre deux bornes. Court- autres verres protecteurs. Le martelage et circuiter les bornes entre elles peut provoquer le perçage peuvent faire jaillir des éclats. Les des brûlures ou un incendie. particules projetées peuvent endommager irrémédiablement les yeux.
 • Page 70 FRANÇAIS • Avant d’utiliser le chargeur, lisez toutes les • Assurez-vous que le cordon soit placé en consignes et règles de prudence indiquées sur lieu sûr pour que personne ne marche ou ne le chargeur, le bloc-piles et le produit utilisant le trébuche dessus, et qu’il ne soit pas sujet à...
 • Page 71: Processus De Charge

  FRANÇAIS CONSERVEZ CES CONSIGNES Pour régénérer votre bloc-piles, placez-le dans le chargeur comme d’habitude. Laissez le bloc-piles Chargeurs au moins 10 heures dans le chargeur. Les chargeurs DE9130 et DE9116 acceptent les Chargement différé, chaud/froid blocs-piles NiCd et NiMH de 7,2 à 18 V. Lorsque le chargeur détecte une pile trop chaude Le chargeur DE9135 accepte les blocs-piles NiCd, ou trop froide, le Chargement différé...
 • Page 72 FRANÇAIS • Si le contenu de la pile entre en contact DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir avec la peau, lavez immédiatement la zone la batterie pour quelque raison que touchée au savon doux et à l’eau. Si le liquide ce soit. Si le boîtier de la batterie est de la pile entre en contact avec les yeux, rincez fissuré...
 • Page 73: Contenu De L'emballage

  FRANÇAIS performances et une durée de vie optimales, N’incinérez pas le bloc-pile NiMH, NiCd+ entreposez les batteries à température ambiante et Li-Ion. après utilisation. REMARQUE : Les batteries Li-Ion doivent être pleinement chargées avant d’être entreposées. Charges NiMH and NiCd battery packs. 2.
 • Page 74: Sécurité Électrique

  FRANÇAIS NE les utilisez PAS dans un endroit humide ou en Insertion et retrait du présence de liquides ou de gaz inflammables. bloc-piles de l’outil (fi g. 2) Ces perceuses/visseuses/marteaux perforateurs AVERTISSEMENT : afin de diminuer sont des outils électriques professionnels. le risque de graves blessures TENEZ les enfants à...
 • Page 75 FRANÇAIS La position correcte des mains requiert une main Embrayage à double vitesse (fi g. 1) sur le dessus de la perceuse (k), comme illustré, et Pour une polyvalence accrue, la fonction à double l’autre sur la poignée principale (i). vitesse de votre perceuse/visseuse vous permet de changer de vitesse.
 • Page 76 FRANÇAIS Pour libérer l’accessoire, répétez l’étape 2 ci-dessus. ATTENTION : la perceuse peut caler en cas de surcharge provoquant AVERTISSEMENT : n’essayez pas une torsion brusque. Attendez-vous de serrer les mèches (ou tout autre toujours à un calage. Tenez fermement accessoire) en saisissant la partie avant la perceuse pour maîtriser la force de du mandrin et en mettant l’outil en torsion et éviter les blessures.
 • Page 77: Entretien

  FRANÇAIS 5. Lors du perçage de trous profonds, si la vitesse du marteau commence à chuter, retirez partiellement la mèche du trou avec le moteur toujours en marche pour aider au dégagement Nettoyage des débris du trou. AVERTISSEMENT : retirez la saleté REMARQUE : une évacuation de poussière et la poussière du logement principal régulière et homogène du trou indique une cadence...
 • Page 78: Respect De L'environnement

  FRANÇAIS Respect de l’environnement Collecte sélective. Ne jetez pas ce produit avec vos ordures ménagères. Le jour où votre produit D WALT doit être remplacé ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la collecte sélective.
 • Page 79: Garantie

  FRANÇAIS GARANTIE WALT est si sûr de la qualité de Si vous souhaitez effectuer une réclamation, ses produits qu’il propose à tous les contactez votre revendeur ou consultez professionnels qui les utilisent, une garantie l’emplacement du centre de réparation exceptionnelle. Cette promesse de garantie agréé...
 • Page 80: Dati Tecnici

  ITALIANO DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 TRAPANI/ AVVITATORI COMPATTI A BATTERIA DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 TRAPANI A PERCUSSIONE/TRAPANI/AVVITATORI COMPATTI A BATTERIA Congratulazioni! Avete scelto un utensile D WALT. Anni di esperienza nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno reso WALT uno dei partner più...
 • Page 81 ITALIANO DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (pressione sonora) dB(A (incertezza pressione sonora) dB(A) (potenza sonora) dB(A) (incertezza potenza sonora) dB(A) Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale) determinati in base allo standard EN 60745: Valori di emissione vibratoria a Foratura su metallo m/s²...
 • Page 82: Dichiarazione Di Conformità Ce

  ITALIANO Individuare ulteriori misure di manutenzione dell’utensile e degli sicurezza per proteggere l’operatore accessori, il mantenere le mani calde e dagli effetti delle vibrazioni, come la l’organizzazione dei turni di lavoro. Blocco batteria DE9180 DE9181 DE9503 DE9095 DE9098 DE9140 DE9141 Tipo di batteria Li-Ion Li-Ion...
 • Page 83 ITALIANO Evitare il contatto delle parti del corpo con superfici collegate a terra, quali condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di scosse elettriche aumenta. Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o all’umidità. L’ingresso di acqua in un Horst Grossmann elettroutensile aumenta il rischio di scosse Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti...
 • Page 84 ITALIANO Prima di accendere l’elettroutensile, danni, riparare l’elettroutensile prima rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli dell’uso. Molti incidenti sono provocati da di regolazione. Un chiavistello o una chiave elettroutensili su cui non è stata effettuata la fissati su una parte rotante dell’elettroutensile corretta manutenzione.
 • Page 85: Rischi Residui

  ITALIANO • Quando si eseguono operazioni in cui Etichette sul dispositivo l’utensile di taglio può entrare in contatto Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi: con fili nascosti o con il cavo elettrico, tenere l’elettroutensile esclusivamente dalle Leggere il manuale di istruzioni prima impugnature, che sono isolate.
 • Page 86 ITALIANO • NON tentare di caricare il blocco batteria • Quando occorre eseguire operazioni di con caricabatteria diversi da quelli descritti manutenzione o riparazione, non smontare nel presente manuale. Il caricabatteria e il il caricabatteria; consegnarlo ad un centro blocco batteria sono appositamente progettati di assistenza autorizzato.
 • Page 87 ITALIANO Il blocco batteria non è completamente carico Procedimento di carica appena estratto dalla confezione. Prima di usare il blocco batteria e caricabatteria, leggere le istruzioni Fare riferimento alla tabella seguente per verificare il di sicurezza che seguono. Quindi, seguire il livello di carica del blocco batteria.
 • Page 88: Pacco Batteria

  ITALIANO dalle celle del blocco batteria. Questo non è di conservare o trasportare un blocco segno di guasto. batteria non in uso. Tuttavia, se il sigillo esterno è rotto: Pacco batteria a. e il liquido della batteria entra in contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e TIPO DI BATTERIA sapone per diversi minuti.
 • Page 89: Contenuto Della Confezione

  ITALIANO a. lnterruttore di azionamento Non caricare blocchi batteria danneggiat. b. Pulsante avanti/indietro c. Anello di regolazione della coppia Utilizzare solo con blocchi batteria d. Selettore di velocità WALT; altri blocchi batteria possono esplodere, provocando lesioni personali e e. Torcia danni.
 • Page 90 ITALIANO Uso di una prolunga AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, È preferibile non utilizzare una prolunga, tranne nei spegnere l’apparato e scollegarlo casi in cui sia assolutamente necessario. Utilizzare dall’alimentazione prima di eseguire una prolunga approvata, adatta per la tensione in qualsiasi regolazione o rimozione/ ingresso del caricabatteria (vedere i dati tecnici).
 • Page 91 ITALIANO NOTA: la prima volta che l’utensile viene messo in 1. Bloccare l’interruttore di azionamento in moto dopo un cambio della direzione di rotazione, è posizione spenta, come già descritto. possibile sentire uno scatto al momento dell’avvio. 2. Afferrare il manicotto nero del mandrino con È...
 • Page 92: Manutenzione

  ITALIANO 2. Applicare sempre la pressione in linea retta con 3. Eseguire la foratura esercitando sul trapano una la punta. Esercitare una pressione sufficiente forza appena sufficiente ad evitare che il trapano per agevolare l’azione di foratura senza però rimbalzi eccessivamente o la punta si “sollevi”. spingere eccessivamente, in modo da non Una forza eccessiva causerà...
 • Page 93: Accessori Opzionali

  ITALIANO Accessori opzionali AVVERTENZA: per ridurre il rischio di serie lesioni personali, spegnere AVVERTENZA: poiché non sono lo strumento e rimuovere il blocco stati testati con detto prodotto, l’uso batteria prima di effettuare qualunque di accessori diversi da quelli offerti regolazione o prima di rimuovere/ da D WALT con questo strumento...
 • Page 94 ITALIANO Blocco batteria ricaricabile Questo blocco batteria di lunga durata deve essere ricaricato quando non è in grado di produrre energia sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica, deve essere smaltito con la dovuta attenzione per l’ambiente: •...
 • Page 95: Garanzia

  ITALIANO GARANZIA WALT realizza prodotti di qualità e offre • sia presentato uno scontrino che provi una garanzia eccezionale per i professionisti l’acquisto del prodotto. che utilizzano i suoi apparati. Questa • il prodotto va restituito come era al dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e momento dell’acquisto con tutti i non pregiudica in alcun modo la copertura componenti originali.
 • Page 96: Technische Gegevens

  NEDERLANDS DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 DRAADLOZE COMPACTE KLOPBOREN DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 DRAADLOZE COMPACTE KLOPBOOR/HAMERBOOR Gefeliciteerd! U hebt gereedschap van D WALT gekocht. Door haar jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie heeft D WALT zich tot één van de meest betrouwbare partners voor gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap ontwikkeld.
 • Page 97 NEDERLANDS DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (geluidsdruk) dB(A (onzekerheidsfactor geluidsdruk) dB(A) (akoestisch vermogen) dB(A) (onzekerheid akoestisch vermogen) dB(A) Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald conform EN 60745: Vibratie-uitstootwaarde a Boren in metaal m/s² 1,15 1,15 1,15 1,40 1,40 1,15 1,15 h,D = Onzekerheid K = m/s²...
 • Page 98 NEDERLANDS aanzienlijk verlagen over de hele kan het blootstellingsniveau aanzienlijk werkperiode. verhogen over de hele werkperiode. Bepaal extra veiligheidsmaatregelen Een schatting van het om de gebruiker te beschermen tegen blootstellingsniveau voor trilling moet trillingseffecten zoals: onderhoud het ook rekening houden met hoe vaak gereedschap en de accessoires, houd het gereedschap uitgeschakeld is of de handen warm, organisatie van...
 • Page 99: Eg-Conformiteitsverklaring

  NEDERLANDS EG-conformiteitsverklaring 1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED Houd het werkgebied schoon en zorg RICHTLIJN VOOR MACHINES voor goede verlichting. Rommelige of donkere plekken vragen om ongevallen. Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosief-gevoelige omgeving, zoals DC720, DC721, DC722, DC725, DC727, DC730, DC731, in de buurt van brandbare vloeistoffen, DC732, DC735, DC737, DC742, DC743, DC745 gassen of stof.
 • Page 100 NEDERLANDS 3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID Gebruik het elektrische werktuig niet als de schakelaar het niet in- en uitschakelt. Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik Elk werktuig dat niet met de schakelaar uw gezond verstand als u elektrische kan worden bediend, is gevaarlijk en moet werktuigen gebruikt.
 • Page 101 NEDERLANDS Wanneer de accu niet wordt gebruikt, schade aan het trommelvlies kan het gevolg houd die dan uit de buurt van andere zijn van hoge, door hamerboren gegenereerde metalen voorwerpen, zoals paperclips, geluidsniveaus. munten, sleutels, spijkers, schroeven of • Draag een veiligheidsbril of andere andere kleine metalen voorwerpen die oogbescherming.
 • Page 102 NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinstructies • Plaats het snoer zo dat niemand erop kan stappen of erover kan struikelen, of het voor alle acculaders snoer op een andere andere manier kan beschadigen. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies •...
 • Page 103 NEDERLANDS BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Om de accuset bij te laden, plaatst u de accu op de gebruikelijke manier in de lader. Laat de accuset ten Laders minste 10 uur in de lader. De laders DE9130 en DE9116 werken in combinatie Hete/koude accuvertraging met NiCd- en NiMH-batterijen van 7,2 –...
 • Page 104 NEDERLANDS niet vallen en beschadig ze niet. Gebruik • De inhoud van geopende batterijcellen kan een accu of oplader niet wanneer deze irritatie bij ademhaling veroorzaken. Zorg een zware klap heeft gekregen, is laten voor frisse lucht. Als de symptomen blijven vallen, er overheen is gereden of op aanhouden, schakelt u het beste medische enigerlei wijze is beschadigd (d.w.z.
 • Page 105: Inhoud Van Het Pakket

  NEDERLANDS Labels op de oplader en accu Inhoud van het pakket In aanvulling op de pictogrammen in deze Het pakket bevat: handleiding laten de labels op de oplader en de 1 Boor/Hamerboor accu de volgende pictogrammen zien: 2 Accusets Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. 1 Lader 1 Kitdoos (alleen K-modellen) Accu opladen.
 • Page 106 NEDERLANDS kenplaat. Zorg ook dat de spanning van uw lader DE ACCUSET UIT HET GEREEDSCHAP VERWIJDEREN overeenkomt met die van uw netspanning. 1. Druk op de ontkoppelknoppen van de accu (h) Uw D WALT-lader is dubbel geïsoleerd en trek de accuset stevig uit de handgreep van in overeenstemming met EN 60335;...
 • Page 107 NEDERLANDS Om een voorwaartse rotatie te selecteren, Werklicht (fi g. 1) laat u de boorschakelaar los en drukt u de Er is een werklicht bevestigd (e) net boven de controleschakelaar links/rechts uit aan de drukschakelaar (a). Het werklicht zal worden rechterzijde van het gereedschap.
 • Page 108 NEDERLANDS hulpstukken of accessoires verwijdert of 6. Laat de motor lopen terwijl u het boortje uit een plaatst. boorgat haalt. Hierdoor loopt het niet vast. WAARSCHUWING: Om het risico op 7. Met variabele snelheidsboren is het niet nodig letsel te verkleinen, dient u ALTIJD om een gat te maken waar er moet worden ervoor te zorgen dat het werkstuk geboord.
 • Page 109: Optionele Hulpstukken

  NEDERLANDS 4. Voer enkele testruns op een proefstukje uit of SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER in gebieden die niet zichtbaar zijn om de juiste WAARSCHUWING: Schokgevaar. positie van de koppelingskraag vast te stellen. Haal de stekker van de lader uit het 5.
 • Page 110 NEDERLANDS U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden door contact op te nemen met uw plaatselijke WALT kantoor op het adres dat in deze handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende WALT reparateurs en alle gegevens over onze herstellingsdienst en contactinformatie vinden op www.2helpU.com.
 • Page 111 NEDERLANDS GARANTIE • U een aankoopbewijs kunt overleggen. WALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten en biedt professionele • Het product compleet met alle originele gebruikers van het product een uitstekende onderdelen wordt geretourneerd garantie. Deze garantieverklaring is een Als u aanspraak wilt maken op de garantie, aanvulling op uw contractuele rechten neem dan contact op met uw leverancier of...
 • Page 112: Tekniske Spesifikasjoner

  NORSK DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 TRÅDLØS KOMPAKT BOREMASKIN/SKRUTREKKER DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 TRÅDLØS KOMPAKT BOREMASKIN/SKRUTREKKER/SLAGBORMASKIN Gratulerer! Du har valgt et verktøy fra D WALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør D WALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske spesifi...
 • Page 113 NORSK DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (lydtrykk) dB(A (lydtrykk usikkerhet) dB(A) (lydeffekt) dB(A) (lydeffekt usikkerhet) dB(A) Totale vibrasjonverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN 60745: Vibrasjonsutstrålingsverdi a Boring i metall m/s² 1,15 1,15 1,15 1,40 1,40 1,15 1,15 Usikkerhet K = m/s²...
 • Page 114: Eu-Samsvarserklæring

  NORSK Batteripakke DE9180 DE9181 DE9503 DE9095 DE9098 DE9140 DE9141 Batteritype Li-Ion Li-Ion NiMH NiCd NiCd Li-Ion Li-Ion Spenning 14,4 14,4 Kapasitet Vekt 0,68 0,45 0,87 0,58 0,40 Batteripakke DE9094 DE9091 DE9074 DE9501 DE9071 Batteritype NiCd NiCd NiCd NiMH NiCd Spenning 14,4 14,4 Kapasitet...
 • Page 115 NORSK Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på...
 • Page 116 NORSK riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan metallgjenstander som binders, mynter, redusere farer som er forbundet med støv. nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan skape kontakt 4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY mellom polene. Kortslutning av batteripolene Forsér ikke det elektriske verktøyet.
 • Page 117 NORSK • Slagbor og verktøy blir varme når de blir ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke brukt. Bruk hansker når du er i berøring med la væske trenge inn i laderen. Elektrisk dem. sjokk kan forekomme. ADVARSEL: Forbrenningsfare. For Øvrige farer å...
 • Page 118 NORSK ventilasjonshullene og resultere i sterk intern MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for varme. Plasser laderen på god avstand fra NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom minimum 10 timer før første gangs bruk. slissene i toppen og bunnen av beholderen.
 • Page 119 NORSK Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av hjelp øyeblikkelig. (Medisinsk merknad: kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, Væsken er en 25-35 % oppløsning med før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter kaliumhydroksid) ladeprosedyren som vist. SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM LES ALLE BRUKSANVISNINGER.
 • Page 120: Pakkens Innhold

  NORSK Anbefalinger for lagring Lader NiMH- og NiCd-batteripakker. 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk Lader Li-Ion batteripakker. varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk.
 • Page 121 NORSK Sikkerhet ved bruk av elektrisitet 2. Sett inn batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. Den elektriske motoren er kun beregnet på én bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i BRUK batteripakken stemmer overens med spenningen på...
 • Page 122 NORSK MERK: Første gang verktøyet brukes, etter å Roter hylsen mot solen, langt nok slik at den ha forandret rotasjonsretningen, kan det være at aksepterer det ønskede tilbehøret. det høres et knepp når den startes opp. Dette er 3. Sett tilbehøret omtrent 19 mm inn i kjoks og normalt og er ikke tegn på...
 • Page 123 NORSK Skrutrekkeroperasjon (fi g. 6) ADVARSEL: Boremaskinen kan kveles hvis den blir overbelastet og dette 1. Velg det ønskede hastighet/ kan forårsake en plutselig vridning. dreiningsmomentomfanget ved bruk av Alltid forvent en kveling. Ta godt dobbeltgirvelgeren for å tilpasse hastigheten tak i boremaskinen for å...
 • Page 124 NORSK ADVARSEL: Aldri bruk WALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning oppløsningsmidler eller andre sterke av D WALT-produkter som ikke kan brukes lenger. kjemikalier for rengjøring av ikke- Send produktet til et autorisert servicesenter som metalliske deler av verktøyet. Disse kan samle inn produkter på...
 • Page 125 NORSK GARANTI Dersom du har et krav, kontakt WALT er overbevist om kvaliteten på forhandleren eller finn nærmeste produktene sine og tilbyr en enestående autoriserte D WALT reparatør i D WALT garanti for profesjonelle brukere av katalogen, eller kontakt ditt D WALT produktet.
 • Page 126: Dados Técnicos

  PORTUGUÊS APARAFUSADOR/BERBEQUIM COMPACTO A BATERIA DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 APARAFUSADOR/BERBEQUIM/MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO COMPACTO A BATERIA DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 Parabéns! Optou por uma ferramenta D WALT. Largos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de produtos e um espírito inovador tornam a D WALT um dos parceiros de maior confiança para os utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
 • Page 127 PORTUGUÊS DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (pressão sonora) dB(A (variabilidade da pressão sonora) dB(A) (potência sonora) dB(A) (variabilidade da potência sonora) dB(A) Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores) determinados segundo a norma EN 60745: Valor das emissões de vibração a Perfurar em metal m/s²...
 • Page 128: Declaração De Conformidade Da Ce

  PORTUGUÊS em que a ferramenta é desligada ou Identifique medidas de segurança quando se encontra em funcionamento, adicionais que possam proteger o mas sem realizar nenhuma função. Isto operador dos efeitos da vibração, tais poderá reduzir significativamente o nível como: manutenção da ferramenta e de exposição no decorrer do período acessórios, conservar as mãos quentes, total de trabalho.
 • Page 129 PORTUGUÊS Para obter mais informações, contacte a D WALT com ferramentas eléctricas ligadas à através da morada indicada em seguida ou consulte terra. Fichas não modificadas e tomadas o verso do manual. compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico. O abaixo assinado é responsável pela compilação Evite o contacto corporal com superfícies do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome ligadas à...
 • Page 130 PORTUGUÊS que estejam com o interruptor ligado, poderá que possa interferir com o funcionamento originar acidentes. do aparelho. Caso existam peças danificadas, devem ser reparadas antes Retire qualquer chave de ajuste ou chave da utilização do aparelho. Muitos acidentes de porcas antes de ligar a ferramenta têm como causa a manutenção insuficiente eléctrica.
 • Page 131: Riscos Residuais

  PORTUGUÊS Regras adicionais de segurança – Danos auditivos. – Risco de trilhar os dedos ao substituir um específi cas para berbequins/ acessório. aparafusadoras/martelos – Riscos de saúde causados pela inalação de perfuradores partículas produzidas ao trabalhar em madeira. • Use protectores para os ouvidos com os –...
 • Page 132 PORTUGUÊS CUIDADO: Sob determinadas as ranhuras de ventilação e resultar num condições, com o carregador ligado calor interno excessivo. Coloque o carregador à alimentação eléctrica, os contactos em locais distantes de quaisquer fontes de de carga expostos na parte interior calor.
 • Page 133 PORTUGUÊS 3. A carga da bateria é indicada pela luz vermelha Instruções de segurança LIGADA continuamente. A bateria está importantes para todas as baterias totalmente carregada e pode ser utilizada agora ou deixada no carregador. Ao encomendar baterias de substituição, certifique- se de que inclui o número do catálogo e a voltagem.
 • Page 134 PORTUGUÊS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA 1. Retire a tampa de protecção da bateria antes BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL METAL de colocar a bateria no carregador HÍBRIDO (NiMH) ou na ferramenta (Fig. 3A). • Não incinere a bateria, mesmo que esteja 2.
 • Page 135: Conteúdo Da Embalagem

  PORTUGUÊS • Leia atentamente e compreenda na íntegra este Atraso de bateria quente/fria. manual antes de utilizar a ferramenta. Descrição (fi g. 1) Não testar com objectos condutores. ATENÇÃO: Nunca modifique a ferramenta eléctrica ou qualquer uma Não carregar baterias danificadas. das suas peças.
 • Page 136: Montagem E Ajustes

  PORTUGUÊS um cabo de extensão aprovado e adequado à Posição correcta das mãos (fi g. 7) entrada de energia do seu carregador (consulte os ATENÇÃO: para reduzir o risco de dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor é ferimentos graves, utilize SEMPRE de 1 mm ;...
 • Page 137 PORTUGUÊS e remover uma grande variedade de formas e 2. Agarre na manga preta do mandril com uma tamanhos de aperto e, em alguns modelos, um mão e utilize a outra mão para prender a mecanismo de percussão para perfurar alvenaria. ferramenta.
 • Page 138 PORTUGUÊS 2. Aplique sempre pressão numa linha recta demasiada força vai diminuir as velocidades de com a broca. Utilize pressão suficiente para perfuração, sobreaquecendo e diminuindo a continuar a furar, mas não empurre com velocidade de perfuração. demasiada força, pois pode fazer o motor parar 4.
 • Page 139: Acessórios Opcionais

  PORTUGUÊS Proteger o meio ambiente Recolha de lixo selectiva. Este produto não deve ser eliminado com o lixo Lubrifi cação doméstico normal. Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação adicional. Se, um dia, o produto D WALT tiver de ser substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine com o lixo doméstico.
 • Page 140 PORTUGUÊS GARANTIA WALT confia na qualidade dos seus • Não tenham sido realizadas reparações produtos e, como tal, oferece uma garantia por pessoas não autorizadas; excepcional aos utilizadores profissionais • Seja apresentada uma prova de compra. deste equipamento. Esta declaração de •...
 • Page 141: Tekniset Tiedot

  SUOMI DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 LADATTAVA PORA/RUUVINVÄÄNTIMET DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 LADATTAVA PORA/RUUVINVÄÄNNIN/PORAVASARA Onnittelut! Olet valinnut D WALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta WALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille. Tekniset tiedot DC720 DC721 DC722 DC725...
 • Page 142 SUOMI DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (äänenpaine) dB(A (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) (ääniteho) dB(A) (äänitehon vaihtelu) dB(A) Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma) määritelty standardin EN 60745 mukaisesti: Tärinäpäästön arvo a Metallin poraus m/s² 1,15 1,15 1,15 1,40 1,40 1,15 1,15 h,D = Epävarmuus K = m/s²...
 • Page 143 SUOMI Akkupaketti DE9180 DE9181 DE9503 DE9095 DE9098 DE9140 DE9141 Akkutyyppi Li-Ion Li-Ion NiMH NiCd NiCd Li-Ion Li-Ion Jännite 14,4 14,4 Kapasiteetti Paino 0,68 0,45 0,87 0,58 0,40 Akkupaketti DE9094 DE9091 DE9074 DE9501 DE9071 Akkutyyppi NiCd NiCd NiCd NiMH NiCd Jännite 14,4 14,4 Kapasiteetti...
 • Page 144 SUOMI Horst Grossmann vetämällä. Älä anna sähköjohdon Vice President Engineering and Product koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin Development reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai WALT, Richard-Klinger-Strasse 11, sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä. D-65510, Idstein, Germany Kun käytät moottorityökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. 30.07.2009 Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö...
 • Page 145 SUOMI 4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten pienten metalliesineiden läheltä, jotka Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä voivat muodostaa yhteyden toisesta tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet navasta toiseen. Oikosulku akun napojen työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
 • Page 146 SUOMI • Poranterät ja työkalut kuumentuvat käytön VAROITUS: sähköiskun vaara. aikana. Koske niitä vain hanskat kädessä. Älä päästä laturin sisään nestettä. Seurauksena voi olla sähköisku. Vaarat HUOMIO: palovammavaara. Estä henkilövahingot lataamalla vain Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä uudelleen ladattavia D WALT-akkuja.
 • Page 147 SUOMI • Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke on Latausprosessi vaurioitunut – vaihdata ne heti uusiin. Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila. • Älä käytä laturia, jos siihen on osunut kova isku Lataustila tai jos se on pudonnut tai muutoin vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
 • Page 148 SUOMI • Lataa akku vain D WALT-laturilla. • Jos akun sisältö pääsee kosketuksiin ihon kanssa, pese alue välittömästi miedolla • ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin saippualla ja vedellä. Jos akun nestettä päälle äläkä upota sitä nesteeseen. pääsee silmiin, huuhtele avoinna olevia silmiä •...
 • Page 149: Pakkauksen Sisältö

  SUOMI 2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua Pakkauksen sisältö eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa Pakkauksessa on: olosuhteissa jopa 5 vuotta. 1 pora/poravasara Laturin ja akkupakkauksen 2 akkuyksikköä kuvakkeet 1 laturi Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi 1 työkalulaatikko (koskee vain K-malleja) laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat 1 ohjekirja kuvakkeet:...
 • Page 150 SUOMI Sähköturvallisuus KÄYTTÖ Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle Käyttöohjeet jännitteelle. Tarkista aina, että akun jännite vastaa akun tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista myös, VAROITUS: Noudata aina että laturisi jännite vastaa verkkojännitettä. turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia säädöksiä. WALT-laturi on kaksoiseristetty EN 60335 -standardin mukaisesti; VAROITUS: Vakavan siksi siinä...
 • Page 151 SUOMI käynnistyksen yhteydessä voi kuulua napsahdus. 3. Kiinnitä laite noin 19 mm syvyydelle istukkaan Tämä on täysin normaalia eikä aiheuta ongelmia. ja kiristä se tukevasti kiertämällä istukkapohjaa myötäpäivään, samalla kun toisella kädellä Vääntömomentin säätökaulus pitelet työkalua. Työkalussasi on automaattinen karanlukitusjärjestelmä. Näin voit avata ja sulkea (kuva 1) istukan yhdellä...
 • Page 152 SUOMI aina laitteen sammumiseen. Estä 2. Käännä vääntömomentin säätökaulus kiertoliike ja vammat pitämällä poraa haluamaasi asentoon. Pienemmät lukemat tukevalla otteella. osoittavat pienempiä vääntömomentin asetuksia; korkeammat lukemat korkeampia 4. JOS PORA PYSÄHTYY, se johtuu tavallisesti vääntömomentin asetuksia. laitteen liiallisesta tai virheellisestä käytöstä. VAPAUTA LIIPAISIN VÄLITTÖMÄSTI, 3.
 • Page 153 SUOMI koskaan päästä mitään nestettä työkalun Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan sisälle äläkä koskaan upota työkalun osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen D WALT- mitään osaa nesteeseen. toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut D WALT-korjauspaikat ja LATURIN PUHDISTUSOHJEET täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta VAROITUS: sähköiskun vaara.
 • Page 154 SUOMI TAKUU WALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ...
 • Page 155: Tekniska Data

  SVENSKA DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 SLADDLÖS KOMPAKT BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 SLADDLÖS KOMPAKT BORRMASKIN/SLAGBORR Gratulerar! Du har valt ett D WALT-verktyg. Åratals erfarenhet, omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör D WALT till ett av de pålitligaste företagen för professionella elverktygsanvändare. Tekniska data DC720 DC721...
 • Page 156 SVENSKA DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (ljudtryck) dB(A (ljudtryck, osäkerhet) dB(A) (ljudstyrka) dB(A) (ljudstyrka, osäkerhet) dB(A) Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma) bestämda i enlighet med EN 60745: Vibrationsvärde a Borrning i metall m/s² 1,15 1,15 1,15 1,40 1,40 1,15 1,15 Avvikelse K = m/s²...
 • Page 157 SVENSKA Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder av verktyget och tillbehören, att hålla för att skydda användaren från händerna varma, organisation av vibrationspåverkan, så som: underhåll arbetsmönster. Batteripaket DE9180 DE9181 DE9503 DE9095 DE9098 DE9140 DE9141 Batterityp Li-Ion Li-Ion NiMH NiCd NiCd Li-Ion Li-Ion Spänning 14,4 14,4...
 • Page 158 SVENSKA Använd inte sladden på olämpligt sätt. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll sladden borta från hetta, olja, vassa kanter och rörliga maskindelar. En skadad eller tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt. Horst Grossmann Vid användande av elverktyget utomhus Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling...
 • Page 159 SVENSKA 4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG Kortslutning mellan batteriets poler kan orsaka brännskada eller brand. Pressa inte för hårt på elverktyget. Använd rätt elverktyg för rätt uppgift. Under olämpliga förhållanden kan vätska Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre spruta ut från batteriet. Undvik kontakt. och säkrare om det används för arbete på...
 • Page 160 SVENSKA Inneboende risker OBSERVER: Fara för brännskada. Minska risken för personskada genom Följande risker är naturligt förekommande vid att enbart ladda laddningsbara batterier användningen av borrar: från D WALT. Andra batterier kan – Personskador orsakade av att vidröra verktygets explodera och orsaka person- och roterande eller heta delar.
 • Page 161 SVENSKA Placera laddaren långt från värmekällor. OBS: För att säkerställa maximal prestation och Laddaren ventileras genom ventilationsspringor livslängd hos NiCd-, NiMH- och Li-jon-batterierna, ovanpå och under laddarens hus. ladda batteriet under minst 10 timmar före första användning. • Använd inte laddare med skadad sladd eller stickpropp –...
 • Page 162 SVENSKA Batteripaketet är inte fullt laddat vid leverans. b. Om du får batterivätska i ögonen skall du Läs säkerhetsinstruktionerna nedan innan du spola med rent vatten i minst 10 minuter använder batteripaketet och laddaren. Följ sedan de och omedelbart söka läkarvård. (Medicinsk laddningsprocedurer som beskrivs.
 • Page 163: Paketets Innehåll

  SVENSKA Förvaringsrekommendationer Laddar batteripaket NiMH och NiCd batteripaket. 1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr, långt bort från direkt solljus Laddar batteripaket Li-Ion. och för mycket värme eller kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara batteripaket vid rumstemperatur när de inte Se tekniska upplysningar för laddningstid.
 • Page 164 SVENSKA TILLÅT INTE barn att komma i kontakt med BORTTAGNING AV BATTERIPAKETET FRÅN VERKTYGET: verktyget. Övervakning krävs då detta verktyg 1. Tryck på knapparna som lossar batteriet (h) och används av oerfarna personer. dra loss batteripaketet från verktygets handtag. 2. Sätt batteripaketet i laddaren enligt Elsäkerhet beskrivningen i avsnittet om laddaren i denna Den elektriska motorn har utformats enbart för...
 • Page 165 SVENSKA Välj rotation bakåt genom att trycka in framåt/ Snabbchuck med Enkel Hylsa bakåtknappen på vänster sida av verktyget. (fi g. 1) Mittläget på kontrollknappen låser verktyget Ditt verktyg är försett med en snabbchuck (f) med en i avstängt läge. Se till att du har släppt roterande hylsa för enhandsanvändning av chucken.
 • Page 166 SVENSKA 2. Pressa alltid in rakt i linje med borrspetsen. borrspetsens rännor att fyllas upp och kan sakta Pressa tillräckligt hårt för att hålla borren ner borrhastigheten. greppande, men inte så hårt att motorn 5. När du borrar djupa hål och slagborren börjar tjuvstannar eller borrspetsen böjer sig.
 • Page 167 SVENSKA VARNING! Använd aldrig lösningsmedel WALT tillhandahåller en terminal för insamling och eller andra starka kemikalier för återvinning av D WALT produkter då de uppnått rengöring av de delar som inte är av slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja metall.
 • Page 168 SVENSKA GARANTI WALT har förtroende för kvaliteten på Om du vill göra ett yrkande, kontakta din sina produkter, och erbjuder en enastående återförsäljare eller leta efter din närmaste garanti för professionella användare av auktoriserade D WALT reparationsombud produkten. Denna garanti-deklaration WALT katalogen eller kontakta ditt kommer som tillägg till och inskränker inte WALT kontor på...
 • Page 169 TÜRKÇE DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 KABLOSUZ KOMPAKT MATKAP/TORNAVIDALAR DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 KABLOSUZ KOMPAKT MATKAP/TORNAVIDA/DARBELI MATKAP Tebrikler! Bir D WALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik D WALT’ın profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır. Teknik veriler DC720 DC721...
 • Page 170 TÜRKÇE DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (ses basıncı) dB(A) (ses basıncı belirsizliği) dB(A) (ses gücü) dB(A) (ses gücü belirsizliği) dB(A) Titreşim toplam değerleri (triax vektör toplamı) EN 60745’e uygun olarak saptanmıştır: Titreşim emisyon değeri a Metal delme m/s² 1,15 1,15 1,15...
 • Page 171 TÜRKÇE Operatörü titreşim etkilerinden korumak Aletin ve aksesuarların bakımını yapın, için şu türde ek güvenlik önlemleri alın: elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin. Pil takımı DE9180 DE9181 DE9503 DE9095 DE9098 DE9140 DE9141 Pil takımı Li-Ion Li-Ion NiMH NiCd NiCd Li-Ion Li-Ion Voltaj 14,4...
 • Page 172 TÜRKÇE Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik çarpması riski artmaktadır. c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini artıracaktır. d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın. Horst Grossmann Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme taşımak, sürüklemek veya prizden WALT, Richard-Klinger-Straße 11, çekmek üzere kullanmayın.
 • Page 173 TÜRKÇE e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın. g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları Her zaman için uygun ayak basacak yer ve uçları vb. çalışma şartlarını ve bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece gerçekleştirilecek işi göz önüne beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha alarak bu talimatlara göre kullanın. iyi kontrol edilebilecektir.
 • Page 174 TÜRKÇE • İş parçasını sabit bir düzleme bağlamak TARIH KODU KONUMU ve desteklemek için mengene veya başka İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile pil bir pratik yol kullanın. İşi elinizle veya arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın vücudunuza karşı tutmak dengeyi bozar ve yüzeyine basılıdır! kontrolü...
 • Page 175 TÜRKÇE • Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj • HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte edilebilen D WALT pillerini şarj etme bağlamaya çalışmayın. dışında herhangi bir şekilde kullanılması • Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım, gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır. yangın, elektrik şoku veya elektrikle ölüm Başka herhangi bir voltajla kullanmayı...
 • Page 176 TÜRKÇE Otomatik yenileme • Aleti ve pil takımını, sıcaklığın 40 °C’ye veya üzerine ulaşabileceği yerlerde Otomatik yenileme modu, pil takımındaki ayrı (yaz aylarında dışarıdaki sundurmalar hücrelerin en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya metal binalar gibi) saklamayın ve veya dengelenmesini sağlayacaktır. Pil takımları kullanmayın.
 • Page 177 TÜRKÇE • Pil içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen 2. Uzun süreli saklama, pil ya da şarj cihazına alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla zarar vermez. Uygun şartlar altında piller, 5 yıkayın. Pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa, yıla kadar saklanabilirler. gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca Şarj cihazı...
 • Page 178 TÜRKÇE ÇOCUKLARIN aletle temas etmesine izin Şarj cihazı, Li-İyon pil takımlarını vermeyin. Bu aletin deneyimsiz kullanıcılar şarj eder. tarafından kullanıldığı durumlarda gözetim gereklidir. Şarj süresi için teknik veriler bölümüne bakın. Elektrik emniyeti Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için Paket içerikleri tasarlanmıştır.
 • Page 179 TÜRKÇE İleri/Geri Kontrol Düğmesi PIL TAKIMINI ALET TUTAMACINA TAKMAK IÇIN (şek. 1) 1. Aletin tabanını aletin tutamacı içindeki dişe İleri kontrol düğmesi (b) aletin yönünü saptar ve göre hizalayın (Şek. 2). kilitleme düğmesi olarak da çalışır. 2. Yerine oturduğunu gösteren kilitlenme sesini İleri dönüşü...
 • Page 180 TÜRKÇE Çalışma ışığı (şek. 1) UYARI: kişisel yaralanma riskini azaltmak için, üzerinde çalıştığınız Tetik anahtarının (a) hemen üzerinde bir çalışma parçanın HER ZAMAN sıkıca ışığı (e) vardır. Tetik anahtarını sıkıştırdığınızda bağlanmasına veya kenetlenmesine çalışma ışığı etkinleşir. dikkat edin. İnce malzemeleri delerken, NOTE: Çalışma ışığı, geçerli çalışma yüzeyini malzemeye zarar gelmesini önlemek aydınlatmak içindir ve elektrik feneri olarak...
 • Page 181 TÜRKÇE 7. Değişken hızlı matkaplarda, delgiyi delinecek 5. Üzerinde çalıştığınız parça veya bağlantı olan noktanın merkezine getirmeye gerek parçasına zarar gelmemesi için, her zaman yoktur. Delik açmaya başlarken yavaş hızda düşük tork ayarları ile çalışmaya başlayın ve başlayın ve matkap ucu dışarıya kaçmadan daha sonra daha yüksek tork ayarlarına doğru delmeye yetecek kadar derin delik açıldığında çıkın.
 • Page 182 TÜRKÇE şarj cihazının dışındaki kir ve yağ çıkartılabilir. Su veya başka bir temizleme solüsyonu kullanmayın. Opsiyonel aksesuarlar Şarj Edilebilir Pil Takımı UYARI: D WALT tarafından verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca ürün üzerinde test edilmediğinden, söz yapılan işlerde yeterince güç...
 • Page 183 TÜRKÇE GARANTİ WALT ürünlerinin kalitesinden emindir malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için WALT aşağıdaki şartlara uyulması kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir parçaların yenilenmesini veya -kendi ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı...
 • Page 184 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ/ΟΔΗΓΟΙ DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 ΣΥΜΠΑΓΗ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ/ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 Συγχαρητήρια! Επιλέξατε ένα εργαλείο D WALT. Η πολύχρονη εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία, έκαναν τη D WALT έναν...
 • Page 185 ΕΛΛΗΝΙΚΑ DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 (ηχητική πίεση) dB(A (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης) dB(A) (ηχητική ισχύς) dB(A) (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης) dB(A) Συνολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα τριαξονικού φορέα) καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60745: Τιμή εκπομπής κραδασμών a Διάτρηση μετάλλων m/s²...
 • Page 186 ΕΛΛΗΝΙΚΑ κραδασμών να διαφέρει. Αυτό μπορεί μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης να μειώσει σημαντικά το επίπεδο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της έκθεσης κατά τη διάρκεια ολόκληρης εργασίας. της εργασίας. Προβλέψτε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας Μια εκτίμηση της έκθεσης σε για την προστασία του χειριστή κραδασμούς...
 • Page 187 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό. Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς. ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ. Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια παροχή...
 • Page 188 ΕΛΛΗΝΙΚΑ που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε “μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε ηλεκτροπληξίας. συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία. ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, ελέγχου...
 • Page 189 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων. δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη ευθυγράμμιση ή στρέβλωση μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το κινούμενων εξαρτημάτων, για υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για λάθος, ξεπλύνετε...
 • Page 190 ΕΛΛΗΝΙΚΑ • Φοράτε ωτασπίδες κατά την παρατεταμένη σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής χρήση του κρουστικού δραπάνου. Η μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας. παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής Παράδειγμα: έντασης μπορεί να προκαλέσει κώφωση. 2010 XX XX Μπορεί να προκύψει προσωρινή απώλεια Έτος...
 • Page 191 ΕΛΛΗΝΙΚΑ • ΜΗΝ επιχειρείτε τη φόρτιση της μπαταρίας • Μην λειτουργείτε το φορτιστή, εάν έχει με οποιουσδήποτε άλλους φορτιστές υποστεί απότομο χτύπημα, έχει πέσει κάτω εκτός απ’ αυτούς που αναφέρονται στο ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά. εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία είναι Προσκομίστε...
 • Page 192 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, όταν παραμένει όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα συνεχώς αναμμένη. Το πακέτο έχει φορτιστεί προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την πλήρως και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μπαταρία...
 • Page 193 ΕΛΛΗΝΙΚΑ μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο • Τα περιεχόμενα των ανοιχτών μπαταριών κέντρο σέρβις για ανακύκλωση. ενδέχεται να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Σε ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν, το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια αναζητήστε ιατρική συμβουλή. σε...
 • Page 194 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες NiMH, προξενήσει βλάβη στην μπαταρία ή το NiCd+ και Li-Ion. φορτιστή. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η αποθήκευση μπορεί να διαρκέσει για έως και 5 έτη. Φορτίζει πακέτα μπαταριών NiMH και NiCd.
 • Page 195 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές της Τα δράπανα/οδηγοί/σφυροτρύπανα σχεδιάστηκαν WALT. για επαγγελματικές εφαρμογές διάτρησης, βιδώματος και διάτρησης με κρουστικό. Εισαγωγή και αφαίρεση του ΜΗ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες πακέτου μπαταρίας από το υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών εργαλείο...
 • Page 196 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που το εργαλείο ή την τοποθέτηση/αφαίρεση ενεργοποιείται μετά την αλλαγή της κατεύθυνσης προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. περιστροφής, μπορεί να ακούσετε ένα κλικ κατά Κατάλληλη θέση χεριών την εκκίνηση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος. (εικ.
 • Page 197 ΕΛΛΗΝΙΚΑ την παροχή ρεύματος πριν κάνετε ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως εργασίας φωτίζει την οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή αφαιρέσετε/ παρακείμενη επιφάνεια εργασίας και δεν εγκαταστήσετε εξαρτήματα ή προορίζεται για χρήση ως φακός. παρελκόμενα. Κεντροσφίκτης μονού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη κολάρου χωρίς κλειδί (εικ. 1) μείωση...
 • Page 198 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ομαλή και ομοιόμορφη ροή ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ σκόνης από την οπή, καθορίζει κατάλληλο ρυθμό ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ τρυπανισμού. ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ – ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ Λειτουργία κατσαβιδιού (εικ. 6) ΣΤΟ ΤΡΥΠΑΝΙ. 1.
 • Page 199 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Για την προστασία του περιβάλλοντος Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν Καθαρισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο περίβλημα, όποτε παρατηρείτε ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από Εάν...
 • Page 200 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον: •...
 • Page 201 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗ WALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα • Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη των προϊόντων της και προσφέρει μια φθορά λόγω συνήθους χρήσης εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες • Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα εξουσιοδοτημένα...
 • Page 204 Black & Decker - D WALT Tel: +32 (0)015 - 15 47 9211 België en Luxemburg Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156 Fax: +32 (0)015 - 15 47 9210 B-3200 Aarschot www.dewalt.be Danmark WALT Tlf: 70201511 Sluseholmen 2-4 Fax: 70224910 2450 København SV www.dewalt.dk...

Table of Contents