Download Table of Contents Print this page

Makita GA4030 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for GA4030:

Advertisement

Quick Links

Angle Grinder
GB
Кутова шліфувальна машина
UA
Szlifierka kątowa
PL
Polizor unghiular
RO
Winkelschleifer
DE
Sarokcsiszoló
HU
Uhlová brúska
SK
Úhlová bruska
CZ
GA4030
GA4530
GA5030
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita GA4030

 • Page 1 Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL Кутова шліфувальна машина ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Szlifierka kątowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG Sarokcsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Uhlová brúska NÁVOD NA OBSLUHU Úhlová bruska NÁVOD K OBSLUZE GA4030 GA4530 GA5030...
 • Page 2 009422 009423 009424 009425 009430 009431 009426 009427 009429 009428...
 • Page 3: Specifications

  Vibration vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745-2-3: For Model GA4030 Work mode : surface grinding ENG101-1 Vibration emission (a ) : 7.5 m/s h,AG For European countries only Uncertainty (K) : 1.5 m/s Noise...
 • Page 4: Specific Safety Rules

  3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN power tool at maximum no-load speed for one Authorized Representative in Europe: minute. Damaged accessories will normally Makita International Europe Ltd. break apart during this test time. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 Wear...
 • Page 5 14. Do not run the power tool while carrying it at 19. Safety Warnings Specific for Grinding and your side. Accidental contact with the spinning Abrasive Cutting-Off Operations: accessory could snag your clothing, pulling the a) Use only wheel types that are recommended accessory into your body.
 • Page 6: Functional Description

  e) Support panels or any oversized workpiece 32. Observe the instructions of the manufacturer to minimize the risk of wheel pinching and for correct mounting and use of wheels. kickback. Large workpieces tend to sag under Handle and store wheels with care. their own weight.
 • Page 7: Operation

  Switch action Installing or removing depressed center Fig.2 grinding wheel/Multi-disc Fig.7 CAUTION: Before plugging in the tool, always check to see WARNING: • that the slide switch actuates properly and returns Always use supplied guard when depressed center • to the "OFF" position when the rear of the slide grinding wheel/Multi-disc is on tool.
 • Page 8: Maintenance

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Wheel guard (Wheel cover) • Inner flange • Depressed center wheels •...
 • Page 9: Технічні Характеристики

  без клеми Погрішність (К): 3 дБ(A) заземлення. Рівень шуму під час роботи може перевищувати 85 дБ (А). Користуйтеся засобами захисту слуху. Для моделі GA4030 ENG208-2 ENG101-1 Вібрація Для Європейських країн тільки Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) Шум визначається згідно EN60745-2-3: Рівень...
 • Page 10 Makita Corporation належним чином. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, ЯПОНІЯ Розмір штока дисків, фланців, підкладок Повноважний представник у Європі: або будь-яких інших при належностей Makita International Europe Ltd. повинен підходити для шпинделя Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 інструмента. Приналежності із отворами під...
 • Page 11 приладу, що обертається, запустіть 17. Не слід застосовувати допоміжне приладдя, інструмент та дайте йому попрацювати на що потребує рідких охолоджувачів. максимальній швидкості без навантаження Використання води, або рідких охолоджувачів протягом однієї хвилини. Під час цього може призвести по ураження електричним пробного...
 • Page 12 втрати контролю перевірити та вжии належних заходів, щоб 19. Попередження про небезпеку загальні для усунути причину застрявання диска операцій полірування та абразивного d) Заборонено заново запускати операцію різання: різання, коли диск знаходиться в деталі. a) Використовуйте тільки типи дисків, які Спочатку...
 • Page 13 неправильне встановлення або 44. Не слід надавати бокового тиску на ріжучі балансування кола. диски 27. Слід застосовувати зазначену поверхню УВАГА: кола для шліфування. 28. Остерігайтесь іскри. Тримайте інструмент НЕДОТРИМАННЯ правил техніки безпеки, таким чином, щоб іскри відлітали від вас та наведених...
 • Page 14: Технічне Обслуговування

  Встановлення або зняття захисного кожуха ЗАСТОСУВАННЯ Fig.4 ОБЕРЕЖНО: УВАГА: Кожух диска диска слід відрегулювати на • До інструмента ніколи не треба прикладати силу. • інструменті таким чином, щоб закрита сторона Маса інструмента забезпечує достатній тиск. кожуха була завжди направлена в бік...
 • Page 15 ОСНАЩЕННЯ ОБЕРЕЖНО: Це оснащення або приладдя рекомендовано • для використання з інструментами "Макіта", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використовувати лише за призначенням. У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному...
 • Page 16 Europejskimi i dlatego mogą być podłączone do Niepewność (K): 3 dB (A) gniazdek bez przewodu uziemiającego. Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 85 dB (A). Nosić ochronniki słuchu Dla modelu GA4030 ENG208-2 ENG101-1 Drgania Tylko dla krajów europejskich Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 Poziom hałasu i drgań...
 • Page 17: Szczególne Zasady Bezpieczeństwa

  3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN obracać się mimośrodowo, wywołując silne Autoryzowany przedstawiciel na Europę: drgania i grożąc utratą panowania. Makita International Europe Ltd. Nie wolno używać uszkodzonych akcesoriów. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 Przed każdorazowym użyciem...
 • Page 18 lub oddechowa powinna filtrować cząsteczki Przykładowo, jeżeli ściernica wyszczerbi się lub wytwarzane podczas pracy. Przebywanie przez zakleszczy w obrabianym elemencie, trąc o dłuższy czas w hałasie o dużym natężeniu może powierzchnię materiału jej krawędź prowadząca spowodować utratę słuchu. może wypchnąć ściernicę...
 • Page 19 ściernicy i przypadkowym kontaktem z tarczą. sąsiedztwie linii cięcia i na krawędziach elementu Ściernice należy wykorzystywać tylko po obu stronach ściernicy. zgodnie z przeznaczeniem. Na przykład: nie f) Należy zachować szczególną ostrożność w wolno szlifować boczną powierzchnią ściernicy przypadku wykonywania „cięć wgłębnych” w tnącej.
 • Page 20 30. Zaraz po zakończeniu pracy nie wolno dotykać OSTRZEŻENIE: obrabianego elementu. Może on bowiem być NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE bardzo gorący, co grozi poparzeniem skóry. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa 31. Przed przystąpieniem jakichkolwiek określonych w niniejszej instrukcji obsługi może czynności związanych z obsługą narzędzia spowodować...
 • Page 21 DZIAŁANIE Montaż i demontaż osłony tarczy Rys.4 UWAGA: OSTRZEŻENIE: Osłonę tarczy należy przykręcić do narzędzia w Nie ma potrzeby dociskania narzędzia podczas • • taki sposób, aby jej zamknięta część była zawsze pracy. ciężar narzędzia wywiera zwrócona w stronę operatora. wystarczający nacisk.
 • Page 22: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić...
 • Page 23 Standardele Europene, se poate conecta la dB (A). o priză de curent fără contacte de împământare. Purtaţi antifoane. ENG208-2 Vibraţii Pentru modelul GA4030 Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) ENG101-1 determinată conform EN60745-2-3: Numai pentru ţările europene Mod de funcţionare: polizare suprafaţă...
 • Page 24 Nu folosiţi un accesoriu deteriorat. Înaintea Reprezentant autorizat în Europa: fiecărei utilizări inspectaţi accesoriul cum ar fi Makita International Europe Ltd. discurile abrazive în privinţa sfărâmăturilor şi Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 fisurilor, discurile de fixare în privinţa fisurilor, 8JD, ANGLIA ruptură...
 • Page 25 10. Ţineţi spectatorii la o distanţă sigură faţă de Reculul este rezultatul utilizării incorecte a maşinii zona de lucru. Orice persoană care pătrunde în electrice şi/sau al procedeelor sau condiţiilor de zona de lucru trebuie să poarte echipament lucru necorespunzătoare, putând fi evitat prin personal de protecţie.
 • Page 26 Flanşele pentru discurile de retezare pot fi diferite 22. Avertismente specifice privind siguranţa de flanşele discului pentru polizare. operaţiunilor de periere: e) Nu folosiţi discuri parţial uzate de la scule a) Fiţi atent că firele de sârmă sunt aruncate de electrice mai mari.
 • Page 27 36. Verificaţi ca piesa de prelucrat să fie sprijinită Acţionarea întrerupătorului corect. Fig.2 37. Aveţi grijă la scântei. Ţineţi maşina astfel încât ATENŢIE: scânteile să îndrepte către Înainte de a conecta maşina, verificaţi întotdeauna • dumneavoastră şi alte persoane, sau către dacă...
 • Page 28 AVERTISMENT: trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service Nu este niciodată necesară forţarea maşinii. • autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. Greutatea maşinii exercită o presiune adecvată. Forţarea şi exercitarea unei presiuni excesive pot ACCESORII provoca ruperea periculoasă a discului.
 • Page 29: Technische Daten

  Abweichung (K): 3 dB (A) Zweifach-Isolierung, aufgrund dessen kann es aus Unter Arbeitsbedingungen kann der Schalldruckpegel 85 Steckdosen ohne Erdungsleiter gespeist werden. dB (A) überschreiten. Verwenden Sie Hilfsmittel für den Gehörschutz. ENG208-2 Für Modell GA4030 Schwingung ENG101-1 Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Nur für europäische Länder Achsen) nach EN60745-2-3: Geräusche...
 • Page 30 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör. Autorisierte Vertretung in Europa: Überprüfen Sie vor jeder Verwendung das Makita International Europe Ltd. Zubehör, beispielsweise die Schleifscheiben Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 auf Splitter und Risse, die Stützlager auf Risse,...
 • Page 31 müssen den bei der Arbeit entstehenden Staub Rotationsrichtung des Zubehörs am Punkt des filtern. Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt Festlaufens gezwungen wird. sind, können Sie einen Hörverlust erleiden. Wird eine Trennscheibe beispielsweise durch das 10. Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Werkstück verklemmt, kann die Kante, die in den Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich.
 • Page 32 optimalen Sicherheit muss Die Scheibe kann sich verkantet, hochspringen Schutzhaube sicher Elektrowerkzeug oder zurückschlagen, wenn das Werkzeug im angebracht und positioniert sein, sodass der Werkstück eingeschaltet wird. kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers zur e) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke Bedienperson frei liegt. Die Schutzabdeckung ab, um das Risiko eines Rückschlags durch soll die Bedienperson vor Bruchstücken und eine eingeklemmte Scheibe zu vermindern.
 • Page 33 Aufschluss über eine schlecht ausgewuchtete verwenden), vermeiden eine Scheibe oder kann einen nicht Beschädigung der Innenteile. fachgerechten Einbau deuten. 43. Verwenden Arbeiten 27. Verwenden Sie vorgeschriebene Trennscheibe immer eine gesetzlich Fläche der Schleifscheibe für Schleifarbeiten. vorgeschriebene Staubsammelhaube. 28. Nehmen Sie sich vor Funkenflug in Acht. 44.
 • Page 34: Montage

  MONTAGE Setzen Sie den Innenflansch auf die Spindel. Setzen Sie die Trenn-/Schleifscheibe auf den Innenflansch, und schrauben Sie die Sicherungsmutter auf die Spindel. ACHTUNG: Zum Anziehen der Sicherungsmutter drücken Sie die Ehe Sie am Werkzeug irgendwelche Arbeiten • Spindelarretierung, um die Spindel zu blockieren. Dann beginnen, überzeugen Sie sich immer vorher, dass ziehen Mutter...
 • Page 35: Wartung

  Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden. ZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze...
 • Page 36: Részletes Leírás

  így táplálható (A) értéket. földelővezeték nélküli csatlakozóaljzatból is. Használjon személyi hallásvédelmi segédeszközt. ENG208-2 Vibráció A modellhez GA4030 A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) az ENG101-1 EN60745-2-3 szerint lett meghatározva: Csak európai országokra vonatkozóan Működési mód : felületcsiszolás Vibráció...
 • Page 37 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN repedtek, szakadtak vagy kopottak, Hivatalos képviselő Európában: drótkeféket, hogy a drótok nem-e feslettek Makita International Europe Ltd. vagy törtek el. Ha az elektromos szerszám Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 kiegészítője leesett, vizsgálja át 8JD, ENGLAND sérülések tekintetében, vagy szereljen fel egy...
 • Page 38 helye mögötti területen. erőknek. Mindig használja a kisegítő fogantyút, Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt ha van, hogy maximálisan ura legyen a gépnek markolási felületeinél fogva amikor olyan visszarúgáskor, vagy a bekapcsoláskor fellépő műveletet végez, amelyben fennáll a veszélye, nyomatékreakciókor. kezelő...
 • Page 39 nyomja meg túlságosan. Ne próbáljon túl mély 23. Süllyesztett középfuratú csiszolótárcsák vágást végezni. A tárcsa túlságos igénybevétele használatakor ügyeljen rá, hogy cask növeli a terhelést, és a tárcsa kifordulhat, vagy üvegszálas erősítésű tárcsákat használjon. szorulhat a vágásban, és nő a visszarúgási vagy 24.
 • Page 40 ÖSSZESZERELÉS 41. Ne használjon vizet vagy csiszolási kenőanyagot. 42. Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílások tiszták VIGYÁZAT: legyenek, ha poros környezetben dolgozik. Ha Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • el kell távolítania a port, előbb húzza ki a és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról szerszámot a fali csatlakozóból (ehhez ne mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta.
 • Page 41 SOHA használja szerszámot favágó • keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. tárcsákkal és más fűrészlapokkal. Az ilyen Tárcsavédő (Korongfedő) • fűrészlapok a csiszolón gyakran megugranak és a Belső illesztőperem • szerszám irányíthatatlanná válik, ami személyi Süllyesztett középfuratú tárcsák •...
 • Page 42: Technické Údaje

  ENG208-2 uzemňovacieho vodiča. Vibrácie Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) určená podľa normy EN60745-2-3: Pro Model GA4030 Pracovný režim: brúsenie povrchu ENG101-1 Vyžarovanie vibrácií (a ) : 7.5 m/s h,AG Len pre Európske krajiny Neurčitosť (K) : 1.5 m/s Hluk Rezanie alebo kefovanie drôtenou kefou môže mať...
 • Page 43 Makita Corporation na nich nie sú praskliny, trhliny alebo nie sú 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO nadmerne opotrebované, drôtenú kefu, či Autorizovaný zástupca v Európe: nemá uvoľnené alebo popraskané drôty. Ak Makita International Europe Ltd. elektrický nástroj alebo nástroj spadne, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 skontrolujte, či nie sú...
 • Page 44 Elektrický nástroj pri práci držte len za pomocnú rúčku, ak je namontovaná, čím izolované úchopné povrchy, lebo rezacie dosiahnete maximálnu kontrolu nad spätným príslušenstvo sa môže dostať do kontaktu so nárazom alebo momentovou reakciou pri skrytými vodičmi alebo vlastným káblom. spustení.
 • Page 45 príliš hlboko. Prílišné namáhanie kotúča zvyšuje 23. Pri použití brúsnych kotúčov so stlačeným zaťaženie a náchylnosť k stočeniu alebo zovretiu stredom vždy používajte len kotúče vystužené kotúča v reze a pravdepodobnosť spätného nárazu sklenými vláknami. alebo zlomenia kotúča. 24. Nepoškodzujte vreteno, prírubu (najmä...
 • Page 46 súčiastky. Bočnú rukoväť bezpečne priskrutkujte na nástroj, ako 43. Pri použití rozbrusovacieho kotúča vždy znázorňuje obrázok. pracujte s krytom kotúča na zber prachu podľa Montáž alebo demontáž krytu kotúča miestnych predpisov. Fig.4 44. Kotúčové nože nesmú vystavovať POZOR: priečnemu tlaku. Ochranný...
 • Page 47 PRÁCA PRÍSLUŠENSTVO VAROVANIE: POZOR: Na prístroj sa nikdy nemá tlačiť. Váha prístroja Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • • vyvíja dostatočný tlak. Tlačenie a nadmerný tlak doporučujeme používať toto príslušenstvo môžu spôsobiť nebezpečné narušenie kotúča. nástavce. Pri použití iného príslušenstva či Kotúč...
 • Page 48 ENG208-2 zemnicího vodiče. Vibrace Celková hodnota vibrací (triaxiální vektorový součet) určený v souladu s EN60745-2-3: Pro Model GA4030 Pracovní režim: povrchové broušení ENG101-1 Emise vibrací (a ) : 7.5 m/s h,AG Pouze pro evropské...
 • Page 49 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO ověřte, zda nedošlo ke škodám a případné Oprávněný zástupce v Evropě: poškozené příslušenství vyměňte. Po kontrole Makita International Europe Ltd. a instalaci příslušenství se postavte mimo Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 rovinu otáčejícího se příslušenství (tento 8JD, VELKÁ...
 • Page 50 12. Napájecí kabel veďte mimo otáčející se b) Nikdy nedávejte ruce do blízkosti otáčejícího příslušenství. Při ztrátě kontroly nad nástrojem se příslušenství. Příslušenství může odskočit může dojít k přeřezání nebo zachycení kabelu a zpět přes vaše ruce. vtažení ruky či paže otáčejícího c) Nemějte tělo na místě, na které...
 • Page 51 ráz vystřelit otáčející se kotouč spolu s elektrickým 26. Před použitím nástroje na skutečném dílu jej nástrojem přímo na vás. nechejte chvíli běžet. Sledujte, c) Pokud kotouč vázne nebo z jakéhokoliv nevznikají vibrace nebo viklání, které by mohly důvodu chcete přerušit řezání, vypněte nástroj signalizovat špatně...
 • Page 52 Instalace a demontáž chrániče kotouče VAROVÁNÍ: Fig.4 NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržování bezpečnostních zásad uvedených v tomto návodu POZOR: může vést k vážnému zranění. Chránič kotouče je nutno na nástroj nainstalovat • tak, aby uzavřená strana chrániče vždy směřovala TYTO POKYNY USCHOVEJTE. k pracovníkovi.
 • Page 53 PRÁCE PŘÍSLUŠENSTVÍ VAROVÁNÍ: POZOR: Nikdy by neměla nastat potřeba vyvíjet na nástroj Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • • příliš velkou sílu. Dostatečný tlak je zajištěn doporučujeme používat toto příslušenství hmotností samotného nástroje. Příliš velký tlak by nástavce.
 • Page 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884853-976...

This manual is also suitable for:

Ga4530Ga5030

Table of Contents