AEG A62300HLW0 User Manual
Hide thumbs Also See for A62300HLW0:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

A62300HLW0
NL VRIESKIST
EN CHEST FREEZER
FR CONGÉLATEUR COFFRE
DE GEFRIERTRUHE
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
21
40
61

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG A62300HLW0

 • Page 1 A62300HLW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING EN CHEST FREEZER USER MANUAL FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2 Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR: - Producten - Brochures - Gebruikershandleidingen - Oplossen van problemen - Service-informatie www.aeg.com LEGENDA Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden...
 • Page 3 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…...
 • Page 4 VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om • Als dit apparaat, dat voorzien is van een een correct gebruik te kunnen waarbor- magnetische deursluiting, een ouder gen is het van belang dat u, alvorens het apparaat vervangt, dat voorzien is van apparaat te installeren en in gebruik te een veerslot (slot) op de deur of het nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief...
 • Page 5 NEDERLANDS WAARSCHUWING! • Bewaar voorverpakte diepvriesproduc- Alle elektrische onderdelen (net- ten volgens de aanwijzingen van de fa- snoer, stekker, compressor) mo- brikant. gen om gevaar te voorkomen uit- • U dient zich strikt te houden aan de sluitend worden vervangen door aanbevelingen van de fabrikant van het een erkende onderhoudsdienst of apparaat met betrekking tot het bewa-...
 • Page 6 • Zorg ervoor dat de stekker na installatie van het apparaat toegankelijk is. ONDERHOUD • Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, die- nen uitgevoerd te worden door een ge- kwalificeerd elektricien of competent persoon.
 • Page 7 NEDERLANDS BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Handgreep deksel Dooiwaterafvoer Slot Klep: gemakkelijk te openen deksel Typeplaatje Laag vriessysteem Kunststof lage verdeler Verlichting Temperatuurregelaar...
 • Page 8 BEDIENING INSCHAKELEN Steek de stekker in het stopcontact. Het controlelampje gaat aan. Draai de thermostaatknop naar rechts op een gemiddelde stand. Als de temperatuur in het appa- raat te hoog is, gaat het alarm- lampje branden. UITSCHAKELEN Draai om het apparaat uit te zetten de temperatuurregeling naar de OFF positie.
 • Page 9 NEDERLANDS BEDIENINGSPANEEL Alarmlampje hoge temperatuur Controlelampje FROSTMATIC-lampje FROSTMATIC-schakelaar Resetschakelaar van het alarm FROSTMATIC -FUNCTIE U kunt de functie FROSTMATIC activeren door te drukken op de FROSTMATIC schakelaar. Het FROSTMATIC-lampje gaat branden. Deze functie stopt automatisch na 52 uur. Het is mogelijk de functie te allen tijde te deactiveren door te drukken op de FROSTMATIC schakelaar.
 • Page 10 HET EERSTE GEBRUIK DE BINNENKANT SCHOONMAKEN Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typi- sche geur van een nieuw product weg te nemen.
 • Page 11 NEDERLANDS DAGELIJKS GEBRUIK VERS VOEDSEL INVRIEZEN HET OPENEN EN SLUITEN VAN HET DEKSEL Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lan- Omdat het deksel is uitgerust met een ge periode bewaren van ingevroren en strak sluitende afsluiting, is het niet ge- diepgevroren voedsel.
 • Page 12 Voer om de vriezer af te sluiten de vol- gende stappen uit: druk de sleutel voorzichtig in het slot. draai de sleutel met de klok mee naar het symbool Voer om de vriezer te openen de volgen- de stappen uit: druk de sleutel voorzichtig in het slot.
 • Page 13 NEDERLANDS NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS TIPS VOOR HET INVRIEZEN • Als voedsel eenmaal ontdooid is, be- derft het snel en kan het niet opnieuw Om u te helpen om het beste van het in- worden ingevroren. vriesproces te maken, volgen hier een •...
 • Page 14 ONDERHOUD EN REINIGING LET OP! Verwijder al het ingevroren voedsel, Voordat u welke onderhoudshan- wikkel het in een paar lagen kranten- deling dan ook verricht, de stek- papier en leg het op een koele plaats. ker uit het stopcontact trekken. Laat het deksel open, haal de dop van de ontdooiwaterafvoer en vang al Het koelcircuit van dit apparaat...
 • Page 15 NEDERLANDS PROBLEMEN OPLOSSEN LET OP! Er zijn tijdens de normale werking Voordat u storingen opspoort, de geluiden te horen (compressor, stekker uit het stopcontact trek- koelcircuit). ken. Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.
 • Page 16 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De dop van de wateraf- Plaats de dop voor de wa- voer bevindt zich niet op terafvoer op de juiste ma- de juiste plaats. nier. Het deksel sluit niet Er is overmatige rijp. Verwijder de overmatige volledig.
 • Page 17 NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat werkt De stekker zit niet goed in Sluit de stekker goed aan. helemaal niet. De het stopcontact. koeling en de verlich- ting werken niet. De stroom bereikt het ap- Probeer een ander elek- paraat niet.
 • Page 18 MONTAGE OPSTELLING VENTILATIEVEREISTEN WAARSCHUWING! Plaats de vriezer in horizontale positie Wanneer u een oud apparaat met op een stevig oppervlak. De kist moet een slot of een vergrendeling op op alle vier de voetjes staan. het deksel afvoert, moet u ervoor Zorg ervoor dat de ruimte tussen het zorgen dat dit onklaar wordt ge- apparaat en de achterwand 5 cm is.
 • Page 19 NEDERLANDS GELUIDEN Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 20 HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TECHNISCHE GEGEVENS Afmeting Breedte x hoogte x diepte Overige technische informatie (mm): wordt vermeld op het typepla- tje aan de rechterkant op de 876 × 1061 × 665 buitenkant van het apparaat. maximale be- 48 uur waartijd bij stroomuitval...
 • Page 21: Table Of Contents

  Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office. VISIT OUR WEBSITE FOR: - Products - Brochures - User manuals - Trouble shooter - Service information www.aeg.com LEGEND Warning - Important Safety information. General information and tips Environmental information Subject to change without notice...
 • Page 22 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 23: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure Keep ventilation openings, in the appli- the correct use, before installing and first ance enclosure or in the built-in structure, using the appliance, read this user manual clear of obstruction. carefully, including its hints and warnings.
 • Page 24 Do not pull the mains cable. • Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic If the power plug socket is loose, scraper. do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire. INSTALLATION You must not operate the appli- ance without the lamp cover (if...
 • Page 25 ENGLISH ENVIRONMENT PROTECTION This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refriger- ant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discar- ded together with the urban re- fuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regu-...
 • Page 26: Product Description

  PRODUCT DESCRIPTION Lid handle Defrost water drain Lock Valve: easy re-opening of lid Rating plate Low-frost system Plastic low divider Light Temperature regulator...
 • Page 27: Operation

  ENGLISH OPERATION SWITCHING ON Insert the plug into the wall socket. The pilot light will light up. Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting. If the temperature inside the ap- pliance is too high the Alarm light will light up. SWITCHING OFF To turn off the appliance, turn the Tem- perature regulator to the OFF position.
 • Page 28: Control Panel

  CONTROL PANEL High temperature alarm light Pilot light FROSTMATIC light FROSTMATIC switch Alarm reset switch FROSTMATIC FUNCTION You can activate the FROSTMATIC func- tion by pressing the FROSTMATIC switch. The FROSTMATIC light will light up. This function stops automatically after 52 hours.
 • Page 29: First Use

  ENGLISH FIRST USE CLEANING THE INTERIOR Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal ac- cessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.
 • Page 30: Daily Use

  DAILY USE FREEZING FRESH FOOD OPENING AND CLOSING THE The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and As the lid is equipped with a tightly clos- deep-frozen food for a long time. ing seal, it is not easy to reopen it shortly To freeze fresh food activate the FROST- after closing (due to the vacuum formed MATIC function at least 24 hours before...
 • Page 31 ENGLISH WARNING! Keep the key well away from chil- dren. Make sure to remove the key from the lock before you discard the old appliance. PLASTIC LOW DIVIDER With the low divider you can have a better use of the space above the compressor. The space formed this way will allow you to store small food packs that can be found more easily.
 • Page 32: Helpful Hints And Tips

  HELPFUL HINTS AND TIPS HINTS FOR FREEZING • Do not exceed the storage period indi- cated by the food manufacturer. To help you make the most of the freez- ing process, here are some important hints: • the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs.
 • Page 33: Care And Cleaning

  ENGLISH CARE AND CLEANING CAUTION! Remove any stored food, wrap it in Unplug the appliance before car- several layers of newspaper and put it rying out any maintenance opera- in a cool place. tion. Leave the lid open , remove the plug from the defrost water drain and col- This appliance contains hydrocar- lect all defrost water on a tray.
 • Page 34: What To Do If

  WHAT TO DO IF… CAUTION! There are some sounds during Before troubleshooting, discon- normal use (compressor, refriger- nect the power supply. ant circulation). Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. Problem Possible cause Solution...
 • Page 35 ENGLISH Problem Possible cause Solution The lid gaskets are dirty or Clean the lid gaskets. sticky. Food packages are block- Arrange the packages in ing the lid. the right way, see the stick- er in the appliance. The lid is difficult to The lid gaskets are dirty or Clean the lid gaskets.
 • Page 36 Problem Possible cause Solution There is no voltage in the Call an electrician. mains socket (try to con- nect another appliance in- to it). CUSTOMER SERVICE model and serial number of your appli- ance which can be found either on the If your appliance is still not working prop- guarantee certificate or on the rating erly after making the above checks, con-...
 • Page 37: Installation

  ENGLISH INSTALLATION POSITIONING Make sure that the clearance be- tween the appliance and rear wall is 5 WARNING! If you are discarding an old appli- Make sure that the clearance be- ance that has a lock or catch on tween the appliance and the sides is 5 the lid, you must ensure that it is made unusable to prevent young The airflow behind the appliance must be...
 • Page 38: Noises

  NOISES There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circula- tion). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 39: Technical Data

  ENGLISH HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TECHNICAL DATA Dimensions Height × Width × Depth Further technical information (mm): are situated in the rating plate on the external right side of the 876 × 1061 × 665 appliance. Rising Time 48 hours...
 • Page 40 RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR CONSULTER: - Produits - Brochures - Notices d'utilisation - Dépannage - Informations sur le service après-vente www.aeg.com LÉGENDE Avertissement – Informations importantes sur la sécurité. Informations générales et conseils Informations écologiques Sous réserve de modifications...
 • Page 41 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles...
 • Page 42: Consignes De Sécurité

  CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et garantir une utilisa- Ceci afin d'éviter aux enfants de s'en- tion correcte de l'appareil, lisez attentive- fermer dans l'appareil et de mettre ain- ment cette notice, y compris les conseils si leur vie en danger. et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois.
 • Page 43 FRANÇAIS AVERTISSEMENT • Un produit décongelé ne doit jamais Les éventuelles réparations ou in- être recongelé. terventions sur votre appareil, ain- • Conservez les aliments emballés con- si que le remplacement du câble formément aux instructions de leur fa- d'alimentation, ne doivent être ef- bricant.
 • Page 44 • L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisiniè- res. • Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé. MAINTENANCE • Les branchements électriques nécessai- res à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.
 • Page 45: Description De L'appareil

  FRANÇAIS DESCRIPTION DE L'APPAREIL Poignée du couvercle Goulotte d'évacuation de l'eau de dé- givrage Verrouillage Valve : réouverture facile du couvercle Plaque signalétique Système Low Frost Séparateur Éclairage Thermostat...
 • Page 46: Fonctionnement

  FONCTIONNEMENT MISE EN FONCTIONNEMENT Branchez l'appareil à une prise murale. Le voyant de test clignote. Tournez le thermostat dans le sens des ai- guilles d'une montre sur une position moyenne. Si la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée, le voy- ant Alarme clignote.
 • Page 47: Bandeau De Commande

  FRANÇAIS BANDEAU DE COMMANDE Voyant alarme de température élevée Voyant Voyant FROSTMATIC Touche FROSTMATIC Touche de réinitialisation d'alarme FROSTMATIC FONCTION Pour activer la fonction FROSTMATIC, ap- puyez sur la touche FROSTMATIC. Le voyant FROSTMATIC s'allume. Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures. Il est possible de désactiver cette fonction à...
 • Page 48: Première Utilisation

  PREMIÈRE UTILISATION NETTOYAGE INTÉRIEUR Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les acces- soires internes avec de l'eau tiède savon- neuse pour supprimer l'odeur caractéristi- que du "neuf" puis séchez soigneuse- ment. N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à...
 • Page 49: Utilisation Quotidienne

  FRANÇAIS UTILISATION QUOTIDIENNE CONGÉLATION D'ALIMENTS OUVERTURE ET FERMETURE FRAIS DU COUVERCLE Le compartiment congélateur est idéal Le couvercle est équipé d'un joint d'étan- pour congeler des denrées fraîches et chéité qui empêche l'humidité de péné- conserver à long terme des aliments sur- trer dans la cuve et de nuire à...
 • Page 50 SERRURE Le congélateur est équipé d'une serrure constituant une sécurité enfant. La serrure est conçue de manière à ce que vous puissiez tourner la clé et fermer le couver- cle uniquement si vous avez préalable- ment inséré la clé dans la serrure. Pour fermer le congélateur, procédez comme suit : insérez délicatement la clé...
 • Page 51: Conseils Utiles

  FRANÇAIS CONSEILS UTILES CONSEILS POUR LA • prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'ali- CONGÉLATION mentation à votre domicile ; Pour obtenir les meilleurs résultats, voici • éviter d'ouvrir trop souvent le couvercle quelques conseils importants : du congélateur et ne le laisser ouvert que le temps nécessaire.
 • Page 52: Entretien Et Nettoyage

  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DÉGIVRAGE DU ATTENTION débrancher l'appareil avant toute CONGÉLATEUR opération d'entretien. Dégivrez le congélateur lorsque l'épais- Cet appareil contient des hydro- seur de la couche de givre est d'environ carbures dans son circuit réfrigé- 10-15 mm. rant : l'entretien et la recharge ne Nous vous conseillons de dégivrer le con- doivent donc être effectués que gélateur lorsque l'appareil est peu chargé...
 • Page 53 FRANÇAIS EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE OU DE NON- UTILISATION Prenez les précautions suivantes : Mettez l'appareil à l'arrêt. Débranchez l'appareil. Retirez tous les aliments. Dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les accessoires. Maintenez le couvercle ouvert pen- dant toute la durée de non-utilisation pour éviter la formation d'odeurs.
 • Page 54: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ATTENTION Le fonctionnement de l'appareil Avant d'intervenir sur l'appareil, produit certains bruits (compres- débranchez-le. seur et système réfrigérant). La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent ma- nuel, doit être exclusivement con- fiée à un électricien qualifié ou une personne compétente.
 • Page 55 FRANÇAIS Anomalie Cause possible Solution La température n'est pas Choisissez une température bien réglée. plus élevée. Le bouchon de la gouttiè- Placez-le correctement. re d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bien placé. Le couvercle ne fer- Il y a trop de givre. Procédez au dégivrage de me pas correcte- l'appareil.
 • Page 56 Anomalie Cause possible Solution Le couvercle a été ouvert Evitez d'ouvrir trop souvent trop souvent. le couvercle. Le couvercle est resté ou- Ne laissez pas le couvercle vert pendant un long mo- ouvert plus longtemps que ment. nécessaire. La température à l'in- La température n'est pas Choisissez une température térieur du congéla-...
 • Page 57 FRANÇAIS AVERTISSEMENT N'enlevez pas le diffuseur au mo- ment de changer l'ampoule. N'utilisez pas le congélateur si le diffuseur n'est pas installé ou s'il est endommagé.
 • Page 58: Installation

  INSTALLATION EMPLACEMENT CONDITIONS REQUISES EN MATIÈRE DE CIRCULATION AVERTISSEMENT D'AIR Lors de la mise au rebut de votre appareil, veillez à détruire le systè- Placez l'appareil parfaitement me de verrouillage et fermeture, d'aplomb sur une surface plane et so- ceci afin d'éviter aux enfants de lide.
 • Page 59: Bruits

  FRANÇAIS BRUITS L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 60: Caractéristiques Techniques

  HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions Hauteur x Largeur x Profon- D'autres caractéristiques techni- deur (mm) : ques figurent sur la plaque si- gnalétique située sur le côté 876 × 1061 × 665 droit à l'extérieur de l'appareil. Temps de 48 heures montée en...
 • Page 61 Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE: - Produkte - Prospekte - Gebrauchsanweisungen - Problemlöser - Service-Informationen www.aeg.com LEGENDE Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise. Allgemeine Hinweise und Ratschläge Hinweise zum Umweltschutz Änderungen vorbehalten...
 • Page 62 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
 • Page 63 DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die Schnappverschluss (Türlasche) an der optimale Geräteanwendung vor der In- Tür oder auf dem Deckel ersetzt, ma- stallation und dem Gebrauch des Gerätes chen Sie den Schnappverschluss vor die vorliegende Benutzerinformation auf- dem Entsorgen des Altgerätes un- merksam durch, einschließlich der Rat- brauchbar.
 • Page 64 WARNUNG! • Die Lagerempfehlungen des Geräte- Elektrische Bauteile (Netzkabel, herstellers sollten strikt eingehalten Stecker, Kompressor) dürfen zur werden. Halten Sie sich an die betreff- Vermeidung von Gefahren nur enden Anweisungen. vom Kundendienst oder einer • Keine kohlensäurehaltigen Getränke Fachkraft ausgewechselt werden. oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in den Be- Das Netzkabel darf nicht verlängert...
 • Page 65 DEUTSCH KUNDENDIENST • Sollte die Wartung des Gerätes elektri- sche Arbeiten verlangen, so dürfen die- se nur von einem qualifizierten Elektri- ker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden. • Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autori- sierten Kundendienststellen und verlan- gen Sie stets Original-Ersatzteile.
 • Page 66: Gerätebeschreibung

  GERÄTEBESCHREIBUNG Deckelgriff Abtauwasserauslauf Sperre Ventil: erleichtert das erneute Öffnen des Deckels Typenschild Low-Frost-System Trennvorrichtung aus Kunststoff Lampe Temperaturregler...
 • Page 67: Betrieb

  DEUTSCH BETRIEB EINSCHALTEN DES GERÄTS TEMPERATURREGELUNG Stecken Sie den Stecker in die Netzsteck- Die Temperatur wird automatisch gere- dose. gelt. Die Kontrolllampe leuchtet auf. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhr- zeigersinn auf eine mittlere Einstellung. Wenn die Temperatur im Innern des Gerätes zu hoch ist, leuchtet die Alarmleuchte auf.
 • Page 68: Bedienfeld

  BEDIENFELD Temperaturwarnleuchte Kontrolllampe Kontrolllampe FROSTMATIC Taste FROSTMATIC Löschtaste für den Alarmton FROSTMATIC -FUNKTION Sie können die FROSTMATIC-Funktion aktivieren, indem Sie den FROSTMATIC- Schalter drücken. Die FROSTMATIC-Kontrolllampe leuchtet auf. Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden. Diese Funktion kann jederzeit durch Drü- cken des FROSTMATIC Schalters (Schnell- gefrieren) ausgeschaltet werden.
 • Page 69: Erste Inbetriebnahme

  DEUTSCH ERSTE INBETRIEBNAHME REINIGUNG DES INNENRAUMS Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neuge- ruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und ei- nem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfäl- tig nachtrocknen. Verwenden Sie keine Reinigungs- mittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschä- digt wird.
 • Page 70 TÄGLICHER GEBRAUCH EINFRIEREN FRISCHER ÖFFNEN UND SCHLIESSEN LEBENSMITTEL DES DECKELS Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrie- Da der Deckel mit einer sehr gut schließ- ren von frischen Lebensmitteln und zum enden Dichtung ausgestattet ist, kann das Lagern von gefrorenen und tiefgefrore- Gerät direkt nach dem Schließen nur sehr nen Lebensmitteln für einen längeren schwer geöffnet werden (da sich im Innern...
 • Page 71 DEUTSCH SICHERHEITS-VERRIEGELUNG Die Gefriertruhe ist mit einer Spezialver- riegelung ausgestattet, um eine verse- hentliche Verriegelung zu vermeiden. Die Verriegelung ist so beschaffen, dass Sie den Schlüssel umdrehen und den Deckel nur so schließen können, wenn Sie den Schlüssel in die Verriegelung stecken. Zum Schließen der Gefriertruhe gehen Sie bitte wie folgt vor: schieben Sie den Schlüssel vorsichtig...
 • Page 72: Praktische Tipps Und Hinweise

  PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE HINWEISE ZUM EINFRIEREN • achten Sie unbedingt darauf, die einge- kauften gefrorenen Lebensmittel in der Im Folgenden finden Sie einige wertvolle kürzest möglichen Zeit in Ihren Gefrier- Tipps für einen optimalen Gefriervorgang: gerät zu bringen; • die maximale Menge an Lebensmitteln, •...
 • Page 73: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH REINIGUNG UND PFLEGE ABTAUEN DES VORSICHT! Ziehen Sie bitte vor jeder Reini- GEFRIERGERÄTS gungsarbeit immer den Netzste- cker aus der Steckdose. Tauen Sie des Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 10 bis 15 Der Kältekreis des Gerätes enthält mm erreicht hat.
 • Page 74 Schalten Sie das Gerät aus. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung. Entnehmen Sie alle Lebensmittel. Tauen Sie das Gerät ab; reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zu- behör. Lassen Sie den Deckel offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
 • Page 75: Was Tun, Wenn

  DEUTSCH WAS TUN, WENN … VORSICHT! Während das Gerät in Betrieb ist, Ziehen Sie vor der Fehlersuche entstehen bestimmte Geräusche immer den Netzstecker aus der (Kompressor und Kühlkreislauf). Steckdose. Die Fehlersuche, die in der vorlie- genden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
 • Page 76 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel schließt nicht Prüfen Sie, ob der Deckel richtig oder ist nicht richtig gut schließt und die Dich- geschlossen. tungen unbeschädigt und sauber sind. Die Temperatur ist nicht Stellen Sie eine höhere richtig eingestellt. Temperatur ein. Der Stopfen des Tauwas- Stecken Sie den Stopfen serablaufs sitzt nicht rich-...
 • Page 77 DEUTSCH Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel wurde häufig Versuchen Sie, den Deckel geöffnet. nicht so häufig zu öffnen. Der Deckel stand zu lange Lassen Sie den Deckel nicht Zeit auf. länger als unbedingt erfor- derlich offen. Es ist zu kalt im Ge- Die Temperatur ist nicht Stellen Sie eine höhere frierschrank.
 • Page 78 WARNUNG! Nehmen Sie die Lampenabde- ckung zur Zeit des Austauschs nicht ab. Betreiben Sie das Gerät nicht oh- ne Lampenabdeckung bzw. nicht mit einer beschädigten Lampen- abdeckung.
 • Page 79: Montage

  DEUTSCH MONTAGE AUFSTELLUNG ANFORDERUNGEN AN DIE BELÜFTUNG WARNUNG! Wenn Sie ein altes Gerät entsor- Stellen Sie des Gerät in horizontaler gen möchten, das ein Schloss Position auf eine feste Fläche. Das oder einen Riegel an der Tür be- Gerät muss mit allen vier Füßen fest sitzt, müssen Sie das Schloss bzw.
 • Page 80: Geräusche

  GERÄUSCHE Während das Gerät in Betrieb ist, entste- hen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 81: Technische Daten

  DEUTSCH HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TECHNISCHE DATEN Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe (mm): Weitere technische Informatio- nen befinden sich auf dem Ty- 876 × 1061 × 665 penschild auf der rechten Au- Lagerzeit bei 48 Stunden ßenseite des Gerätes. Störung...
 • Page 83 DEUTSCH...
 • Page 84 804180127-A-372011...

Table of Contents