Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Hand Mixer
User Manual
BKK 3055 MK
EN TR
01M-8939171200-3515-01

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 3055 MK

 • Page 1 Hand Mixer User Manual BKK 3055 MK EN TR 01M-8939171200-3515-01...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state- of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ............4 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product ......8 1.3 Package information ........8 2 Your hand mixer 2.1 Overview ..............9 2.2 Technical data .............9 3 Operating 10-11 3.1 Preparation ............10 3.2 Operation ............10...
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty. 1.1 General safety • Do not dismantle the appliance under any circumstances.
 • Page 5 Important instructions for safety and environment • While the appliance is in operation, do not put any objects into the moving parts. There is a risk of injury. • To avoid splashes, put the whisk/dough hook completely into the food mixture first before switching on the mixer.
 • Page 6 • Never use the appliance if the power cord or the appliance is damaged. • Our BEKO Household Appliances meet applicable safety standards, thus if the appliance or power cord is damaged, it must be repaired or replaced by the dealer, a service centre or a similarly qualified and authorized service person to avoid any dangers.
 • Page 7 Important instructions for safety and environment • The appliance should not be used by the following persons, including children: those with limited physical, sensory or mental capabilities and also those with a lack of experience and knowledge. This does not apply to the latter if they were instructed in the use of the appliance or if they use it under the supervision of a person responsible for their safety.
 • Page 8: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product This product does not contain harmful and forbidden materials described in the “Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment”...
 • Page 9: Your Hand Mixer

  Your hand mixer 2.1 Overview 2.2 Technical data 1. Distance spacer on dough hook Power supply: (1A/1B) 220-240V~, 50Hz 2. Beaters (2A/2B) Power: 300W 3. Speed control and accessory re- This product conforms to lease switc the European directives 4. Turbo button 2004/108/EC, 2006/95/EC, 5.
 • Page 10: Operating

  Operating 3.1 Preparation The beaters can be inserted into either 1. Remove all packaging and stic- accessory slots“4”. ker materials and dispose of them according to the applicable 3. Insert the plug into the wall soc- legal regulation. ket. 2. Before using of the appliance for 4.
 • Page 11: Hints And Tips

  Operating 3.3 Hints and Tips WARNING: Make sure that the operat- • Cold food, such as butter and ing time of the hand eggs should be brought to room mixer does not ex- temperature prior to blending ceed 3 minutes at a them.
 • Page 12: Cleaning And Care

  Cleaning and care 4.1 Cleaning Before using the ap- pliance after clean- WARNING: Never ing, dry all parts use petrol, solvents carefully using a soft or abrasive cleaners, towel. metal objects or hard brushes to clean the 4.2 Storage appliance. •...
 • Page 13 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 14 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 15-18 1.1 Genel güvenlik........15 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması ..18 1.3 Ambalaj bilgisi ........18 2 Mikseriniz 2.1 Genel bakış ...........19 2.2 Teknik veriler ........19 3 Kullanım 20-21 3.1 Kullanım amacı ........20 3.2 İlk kullanım ...........20 3.3 Çırpma / Karıştırma......20 3.3.1 Çırpıcılar ..........20...
 • Page 15: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlike- lerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik • Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur. • Cihazın kısıtlı...
 • Page 16 Önemli güvenlik ve çevre talimatları • Gözetimsiz bırakıldığında, aksesuar takma/çıkarma işleminde veya temizlikten önce cihazın fişini prizden çekin. • Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın. • Cihazı parçalarına ayırmayın. • Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belir- tilen bilgilere uygun olmalıdır. • Cihazı...
 • Page 17 Önemli güvenlik ve çevre talimatları • Aşırı ısınmayı önlemek için çırpıcı işlemini sürekli olarak 10 dakikadan uzun süre kullanmayın. Her 10 dakika çalıştırma arasında cihazı 5 dakika için soğumaya bırakın. • Aşırı ısınmayı önlemek için spiral ile karıştırma işlemini sürekli olarak 2 dakikadan uzun süre kullanmayın.
 • Page 18: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kul- lanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üre- tilmiştir.
 • Page 19: Mikseriniz

  Mikseriniz 2.1 Genel bakış 2.2 Teknik veriler 1. Karıştırıcı spiraller (1A/1B) 2. Çırpıcılar (2A/2B) Güç kaynağı: 220-240V~, 50Hz 3. Aksesuar çıkarma düğmesi ve Güç tüketimi: 300 W hız ayar düğmesi Bu ürün, 2004/108/EC, 4. TURBO düğmesi 2006/95/EC, 2009/125/ 5. Motor ünitesi EC ve 2011/65/EU sayılı...
 • Page 20: Kullanım

  Kullanım 3.1 Kullanım amacı 3. Cihazı, önceden bir kabın içinde çırpmak veya karıştırmak üzere Cihaz sadece evde kullanılmak üze- hazırladığınız malzemelerin üze- re tasarlanmıştır, profesyonel kul- rine, dik ve yatay bir şekilde dibi- lanım için uygun değildir. ne doğru tutun. 3.2 İlk kullanım UYARI: İşlemde...
 • Page 21: Çırpıcılar

  Kullanım 3.5 Enerji tasarrufu 3.3.1 Çırpıcılar için yapılması • Çırpıcıların daima ikisini birden gerekenler kullanın. • Teflon kaplı kapları çizebilir. Kullanımdan sonra cihazı kapatın • Kek, sos, çorba gibi sıvı malzeme- ve fişini prizden çıkarın. leri çırpmak için kullanın. 3.3.2 Karıştırıcı spiraller •...
 • Page 22: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik 4.2 Saklama • Cihazı uzun süre kullanmayı dü- UYARI: Cihazı te- şünmüyorsanız, dikkatli bir şe- mizlemek için benzin, kilde saklayın. solvent, aşındırıcı • Cihazı kaldırmadan önce fişini temizleyiciler, metal prizden çekin. nesneler veya sert • Cihazı serin ve kuru bir yerde sak- fırçalar kullanmayın.
 • Page 23: Tüketici Hizmetleri

  Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz. Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Beko Çağrı Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuş- Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi lamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 2.
 • Page 27 uygulanmaz; 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, gelen hasar ve arızalar, 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar, amaçlarla kullanımı...
 • Page 28 Arçelik A.Ş. Markası: Beko Cinsi: El Mikseri Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL Modeli: BKK 3055 MK Telefonu: (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No: Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 2 YIL web adresi: www.beko.com.tr...

Table of Contents