D-Link DHP-300 Quick Installation Manual

D-Link DHP-300 Quick Installation Manual

Powerline hd ethernet adapter
Hide thumbs Also See for DHP-300:
Table of Contents
 • Fehlerbehebung
 • Installation Rapide
 • Résolution des Problèmes
 • Contenido del Paquete
 • Guía de Instalación Rápida
 • Solución de Problemas
 • Installazione Rapida
 • Risoluzione Degli Errori
 • Beknopte Installatiehandleiding
 • Inhoud Van de Verpakking
 • Snelle Installatie
 • Problemen Oplossen
 • Skrócona Instrukcja Obsługi
 • Zawartość Opakowania
 • Szybka Instalacja
 • Rozwiązywanie Problemów
 • Rychlá Instalace
 • Řešení ProbléMů
 • Gyors Telepítés
 • Innholdet I Pakken
 • Hurtig Installation
 • Förpackningens Innehåll
 • Guia de Instalação Rápida
 • Conteúdo da Embalagem
 • Resolução de Problemas
 • Conţinutul Pachetului

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
POWERLINE HD ETHERNET ADAPTER
Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης
Quick Installation
Installations-Anleitung+
Guide
Guía de
Guida di
Installatiehandleiding+
Instrukcja
Instalační
Telepítési
Installasjonsveiledning+
Installationsvejledning+
Installationsguide+
Guia de
Vodič za brzu
Kratka navodila za
Ghid de instalare
DHP-300
Guide+
d'installation+
instalación+
Installazione+
instalacji+
příručka+
Segédlet+
Asennusopas+
Instalação+
το+
instalaciju+
namestitev+
rapidă+

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for D-Link DHP-300

 • Page 1 POWERLINE HD ETHERNET ADAPTER DHP-300 Quick Installation Guide+ Installations-Anleitung+ Guide d’installation+ Guía de instalación+ Guida di Installazione+ Installatiehandleiding+ Instrukcja instalacji+ Instalační příručka+ Telepítési Segédlet+ Installasjonsveiledning+ Installationsvejledning+ Asennusopas+ Installationsguide+ Guia de Instalação+ Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+ Vodič za brzu instalaciju+ Kratka navodila za...
 • Page 2: Package Contents

  Plug the DHP-300 directly into an AC Wall outlet our power strip* *D-Link recommends that to ensure best performance, you should ensure you plug the DHP-300 directly into a wall socket. Plugging the device into a power strip may increase the possibility of noise and interference in the network and therefore lead to below optimal performance.
 • Page 3: Troubleshooting

  My network seems to be performing slower than expected. How can I improve this? Please ensure the following to ensure best network performance. • Plug the DHP-300’s directly into a wall socket and not into a power strip since some power strips have surge protectors that may block power line signals.
 • Page 4 Schließen Sie den DHP-300 direkt an eine Wandsteckdose oder an einen Mehrfachstecker an.* * Zur optimalen Leistungserzielung empfiehlt D-Link, den DHP-300 direkt an eine Wandsteckdose anzuschließen. Der Anschluss des Gerätes an einen Mehrfachstecker kann vermehrt zu Interferenzen und Störsignalen im Netzwerk und somit zu einer Leistungsverringerung führen.
 • Page 5: Fehlerbehebung

  Als ich meine Geräte angeschlossen habe, erfolgte ihre gegenseitige Erkennung und Verbindung automatisch. Wozu benötige ich die Software? Der DHP-300 ist standardmäßig so eingestellt, dass er, nach seinem Anschluss und der Verbindung mit Ihrem Router, ohne weitere Konfigurationsmaßnahmen unmittelbar funktioniert. Die Software verfügt jedoch über weitere Funktionen zur Überprüfung der Verbindungsqualität, zur Sicherung des Netzwerks, zur QoS-Konfiguration und zur...
 • Page 6: Installation Rapide

  Installation rapide Branchez le DHP-300 directement sur une prise murale ou multiple* directement *Pour obtenir des performances optimales, D-Link recommande de brancher le DHP-300 sur une prise murale . Brancher l’appareil sur une prise multiple peut entraîner une augmentation du bruit et des interférences sur le réseau et par conséquent conduire à...
 • Page 7: Résolution Des Problèmes

  Une fois branchés, les appareils ont été en mesure de se voir et de se connecter automatiquement. À quoi sert le logiciel ? Le DHP-300 est configuré par défaut pour être prêt à l’emploi une fois branché et connecté au routeur. Le logiciel offre des options supplémentaires permettant de vérifier la qualité de la connexion, de sécuriser le réseau, de configurer la qualité...
 • Page 8: Contenido Del Paquete

  Powerline Instalación rápida Conecte el DHP-300 directamente a una base de pared AC o regleta de alimentación* *D-Link recomienda que, para garantizar el máximo rendimiento, conecte el DHP-300 directamente a una base de pared. Al conectar el dispositivo a una regleta de alimentación, es más posible que exista ruido y se produzcan interferencias en la red, y, en consecuencia, disminuya el rendimiento óptimo.
 • Page 9: Solución De Problemas

  Parece que la red funciona más lentamente de lo previsto. ¿Cómo puedo solucionarlo? Para garantizar el máximo rendimiento, realice lo siguiente: • Conecte el DHP-300 directamente a una base de pared y no a una regleta de alimentación, puesto que algunas regletas de alimentación disponen de protectores de sobretensión que pueden bloquear las señales de la línea eléctrica.
 • Page 10: Installazione Rapida

  Inserire il dispositivo DHP-300 direttamente in una presa CA a muro o in una multipresa* *Per ottimizzare le prestazioni, D-Link raccomanda di inserire il dispositivo DHP-300 in una presa a muro. L'utilizzo di una multipresa incrementa la possibilità di disturbi e interferenze per la rete e può pertanto comprometterne le prestazioni.
 • Page 11: Risoluzione Degli Errori

  Per ottimizzare le prestazioni, verificare i seguenti punti. • Collegare il dispositivo DHP-300 direttamente a una presa a muro e non a una multipresa. Alcune multiprese dispongono di una protezione da sovratensioni che potrebbero bloccare il segnale della rete powerline.
 • Page 12: Beknopte Installatiehandleiding

  Steek de DHP-300 in een stopcontact of stekkerdoos.* *U krijgt de beste prestaties als u de DHP-300 rechtstreeks op een stopcontact aansluit. Als u het apparaat aansluit op een stekkerdoos, kan er ruis of interferentie ontstaan in het netwerk, waardoor de prestaties afnemen.
 • Page 13: Problemen Oplossen

  Alleen apparaten met dezelfde netwerk-id kunnen dan met elkaar communiceren. Technische ondersteuning D-Link stelt het zeer op prijs dat u hebt gekozen voor een van onze producten. Ga voor meer informatie, ondersteuning, stuurprogramma's en handleidingen naar de website van D-Link op het adres www.dlink.eu.
 • Page 14: Skrócona Instrukcja Obsługi

  Szybka instalacja Podłącz DHP-300 bezpośrednio do gniazda zasilania * *D-Link zaleca, aby w celu uzyskania najlepszej wydajności, podłączać urządzenie bezpośrednio do gniazda zasilającego w ścianie. Podłączenie urządzenia do przedłużacza spowoduje zwiększenie zakłóceń w sieci, a tym samym zmniejszenie wydajności działania.
 • Page 15: Rozwiązywanie Problemów

  Rozwiązywanie problemów Po podłączeniu urządzeń mogliśmy zobaczyć się w sieci i komunikować. Po co jest oprogramowanie? Domyślnie DHP-300 jest skonfigurowany do pracy zaraz po wyjęciu z opakowania. Jednak oprogramowanie pozwala na sprawdzenie jakości połączenia, zabezpieczenie sieci, konfigurację QoS i zarządzanie urządzeniami.
 • Page 16: Rychlá Instalace

  Připojte DHP-300 přímo do elektrické zásuvky na zdi nebo prodlužovací šňůře.* *Pro zajištění nejlepšího provozu D-Link doporučuje, abyste připojili DHP-300 přímo do zásuvky na zdi. Připojení zařízení k prodlužovací šňůře může zvýšit možnost výskytu rušení v síti a tím snížení...
 • Page 17: Řešení Problémů

  Zdá se, že moje síť pracuje pomaleji, než jsem čekal. Jak se to dá zlepšit? Pro zajištění nejlepšího síťového výkonu proveďte tato opatření. • Připojte DHP-300 přímo do zásuvky na zdi a ne do zásuvky prodlužovací šňůry, protože některé prodlužovací šňůry mají vestavěnou ochranu proti přepětí, která může blokovat signály přenášené...
 • Page 18: Gyors Telepítés

  Dugja be a DHP-300 adaptert közvetlenül egy szabad konnektorba * *A D-Link a legjobb teljesítmény érdekében azt javasolja, hogy a DHP-300 adaptert közvetlenül a fali csatlakozó aljzatba dugja. Elosztóba dugva az adaptert hálózati zaj és interferencia léphet fel, mely az optimálisnál kisebb teljesítményt eredményezhet.
 • Page 19 Miután bedugtam az adaptereket, nem tudnak egymáshoz automatikusan kapcsolódni. Mire való a szoftver? Alapbeállításként a DHP-300 a dobozból kivéve, a konnektorba dugva, és a routerre csatlakoztatva azonnal működik. A szoftver további lehetőségeket kínál például a kapcsolat minőségének ellenőrzésére, biztonsági beállítások alkalmazására, QoS funkció...
 • Page 20: Innholdet I Pakken

  Koble DHP-300 direkte til et strømuttak eller en strømskinne*. *D-Link anbefaler at du kobler DHP-300 direkte til et vegguttak hvis du vil oppnå best mulig ytelse. Hvis utstyret kobles til en strømskinne, kan det være større risiko for støy og interferens i nettverket, slik at ytelsen ikke blir optimal.
 • Page 21 Kontroller følgende for å sikre best mulig nettverksytelse: • Koble DHP-300 direkte til et vegguttak, og ikke til en strømskinne, da noen strømskinner har overspenningsvern som kan blokkere strømlinjesignalene. • Hvis dette ikke er mulig, prøver du å koble utstyret til en annen strømskinne, som brukes mindre •...
 • Page 22: Hurtig Installation

  Sæt DHP-300 direkte i en stikkontakt eller multistikdåse med vekselstrøm* *For at sikre optimal ydeevne anbefaler D-Link, at du sørger for at sætte DHP-300 direkte ind i en stikkontakt. Hvis enheden forbindes via en multistikdåse, kan det øge risikoen for støj og interferens i netværket og derfor resultere i mindre end optimal ydeevne...
 • Page 23 Da jeg tilsluttede mine enheder, registrerede de hinanden, og der blev automatisk oprettet forbindelse. Hvad skal programmet bruges til? DHP-300 er som standard konfigureret til at fungere med det samme, når den pakkes ud, tilsluttes og forbindes med routeren. Med programmet har du imidlertid mulighed for at kontrollere kvaliteten af din forbindelse, sikre dit netværk, konfigurere QoS og styre...
 • Page 24 CAT5 UTP) Asennusvelhon) -lähiverkkosovitin Pika-asennus Kytke DHP-300 suoraan seinän sähköpistorasiaan* *D-Link suosittelee parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, että kytket DHP-300:n suoraan seinäpistorasiaan. Laitteen kytkeminen jatkojohtoon tai -rasiaan voi lisätä kohinaa ja verkkohäiriöitä ja alentaa näin suorituskykyä. Kytke asennuspaketista löytyvä lähiverkkokaapeli DHP-300:n lähiverkkoliitäntään ja sitten kaapelin toinen pää...
 • Page 25 Kun kytken laitteita sovittimeen, ne yhdistyvät verkkoon ja näkevät toisensa automaattisesti. Mihin ohjelmaa tarvitaan? Oletusarvoisesti DHP-300 toimii suoraan ilman asetusten tekoa, kun se liitetään reitittimeen. Ohjelma tarjoaa kuitenkin lisätyökaluja yhteyden laadun tarkkailuun, verkon tietoturvan lisäämiseen QoS-asetusten tekoon ja laitteiden hallintaan.
 • Page 26: Förpackningens Innehåll

  Anslut DHP-300 direkt till ett vägguttag eller grenuttag med växelström.* *För att du ska få bästa prestanda rekommenderar D-Link att du ansluter DHP-300 direkt till ett vägguttag. Om du ansluter enheten till ett grenuttag, kan risken för brus och störningar i nätverket öka, vilket i sin tur kan leda till att optimal prestanda inte uppnås.
 • Page 27 För att erhålla bästa nätverksprestanda ska du tänka på följande: • Anslut DHP-300 direkt till ett vägguttag och inte till ett grenuttag, eftersom vissa grenuttag har överspänningsskydd som kan blockera powerline-signaler. • Om inte detta är möjligt, kan du försöka ansluta enheten/enheterna till ett annat grenuttag som har färre apparater anslutna.
 • Page 28: Guia De Instalação Rápida

  Ligue o DHP-300 a uma tomada de CA ou fonte de alimentação* *A D-Link recomenda, de forma a garantir o melhor desempenho possível, que ligue o DHP-300 directamente a uma tomada de parede. Se ligar o dispositivo a um cabo de alimentação pode aumentar a possibilidade de ruídos e interferências na rede e pode originar um desempenho menos bom.
 • Page 29: Resolução De Problemas

  Verifique as seguintes situações para garantir o melhor desempenho possível da rede. • Ligue o DHP-300 directamente a uma tomada de parede e não a um cabo de alimentação, uma vez que alguns cabos de alimentação têm protecções de sobre tensão que podem bloquear os sinais da linha de potência.
 • Page 30 Βάλτε τη συσκευή DHP-300 απευθείας σε μία πρίζα CA τοίχου ή σε ένα πολύπριζο* *Για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων, η D-Link συνιστά την εισαγωγή της συσκευής DHP-300 σε μία πρίζα τοίχου. Η χρήση ενός πολύπριζου αυξάνει τη πιθανότητα παράσιτων και παρεμβολών για το δίκτυο...
 • Page 31 Για να βελτιστοποιήσετε τις αποδόσεις, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία: • Συνδέστε τη συσκευή DHP-300 απευθείας με μία πρίζα τοίχου και όχι με ένα πολύπριζο. Μερικά πολύπριζα διαθέτουν μια προστασία από υπερτάσεις που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν το σήμα του δικτύου powerline.
 • Page 32 Brza instalacija Uključite DHP-300 izravno u AC zidnu utičnicu ili produžni kabel* *D-Link preporuča da, radi bolje učinkovitosti, uključujete vaš DHP-300 izravno u zidnu AC utičnicu. Uključivanje uređaja putem produžnog kabla može povećati šum i interferenciju unutar mreže, te na taj način narušiti idealnu učinkovitost.
 • Page 33 Kada priključim uređaje, oni se međusobno vide i automatski spajaju. Koja je svrha instaliranog programa? DHP-300 tvornički je postavljen na način da omogućava rad od trenutka kada se priključi i spoji s usmjernikom. Program omogućuje dodatne opcije, kao što su: provjera kvalitete signala, postavljanje sigurnosti, postavljanje QoS-a, te upravljanje uređajima.
 • Page 34 Hitra namestitev DHP-300 priklopite neposredno v 220V zidno vtičnico ali razdelilec* *D-Link priporoča, da zaradi zagotovitve optimalnega delovanja priklopite DHP-300 v zidno vtičnico. Priklop naprave v 220V razdelilec lahko poveča možnost šuma in motenj v mreži, kar vodi do slabšega delovanja celotne mreže.
 • Page 35 • Priklopite DHP-300 direktno v 220V zidno vtičnico. Nekateri 220V razdelilci imajo vgrajeno zaščito proti visokofrekvenčnim motnjam, kar lahko blokira signal v mreži. • Če DHP-300 ne morete priklopiti v zidno vtičnico, ga priklopite v razdelilec brez zaščite, ki je čimmanj zaseden z ostalimi 220V napravami.
 • Page 36: Conţinutul Pachetului

  Instalare rapidă Conectaţi DHP-300 direct într-o priză de curent electric*. *D-Link recomandă pentru cea mai bună performanţă să conectaţi echipamentul direct într-o priză elecrică din perete. Conectându-l într-un ştecher creşte posibilitatea apariţiei zgomotului şi interferenţelor ceea ce duce la scăderea performanţelor.
 • Page 37 Reţeaua mea pare să nu funcţioneze la viteză optimă. Cum pot îmbunătăţi acest lucru? Vă rugăm să vă asiguraţi de următoarele pentru a avea cea mai bună performanţă a reţelei: • Conectaţi DHP-300 direct într-o priză electrică din perete şi nu într-un ştecher deoarece unele ştechere pot bloca semnalul pe linia de 200V.
 • Page 38 Ver.2.00(E) 2007/09/28 29072600D300A14...

Table of Contents