Download Table of Contents Print this page

Brother NOT FOUN HL-5030 Brugervejledning

Brother printer - laser printer user manual
Hide thumbs Also See for NOT FOUN HL-5030:
Table of Contents

Advertisement

Brugervejledning
Svagtseende brugere
Læs de to HTML-filer, index_win.html og index_mac.html, på den
medfølgende cd-rom. Du kan læse dem med Skærmlæser
'tekst-til-tale'-software.
Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren.
Brug guiden Hurtig installation til at sætte printeren op. Du kan finde et trykt eksemplar i kassen.
Læs denne brugervejledning omhyggeligt før brug af printeren. Opbevar cd-rom'en på et let
tilgængeligt sted, så du hurtigt kan finde den, hvis du får brug for den.
Besøg vores websted på http://solutions.brother.com, hvor du kan få svar på ofte stillede spørgsmål
(FAQ), produktsupport, tekniske spørgsmål og opdaterede drivere og hjælpeprogrammer.
Brother-laserprinter
HL-5030
HL-5040
HL-5050
HL-5070N
Version 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Brother NOT FOUN HL-5030

 • Page 1 Læs denne brugervejledning omhyggeligt før brug af printeren. Opbevar cd-rom'en på et let tilgængeligt sted, så du hurtigt kan finde den, hvis du får brug for den. Besøg vores websted på http://solutions.brother.com, hvor du kan få svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ), produktsupport, tekniske spørgsmål og opdaterede drivere og hjælpeprogrammer.
 • Page 2 Laserprinter HL-5000-serien Brugervejledning Definitioner af advarsler, forholdsregler og bemærkninger Vi bruger følgende termer gennem hele brugervejledningen: Du skal følge disse advarsler for at forhindre eventuelle personskader. Du skal følge disse instruktioner for at sikre, at du bruger printeren korrekt, og at du ikke beskadiger den.
 • Page 3: Sikker Brug Af Printeren

  Sikker brug af printeren Når du lige har brugt printeren, bliver visse dele inden i printeren meget varme. Rør aldrig ved de dele, som er skraveret på nedenstående illustrationer, når printerens forreste eller bagerste kabinetlåg åbnes. Der er højspændingselektroder inden i printeren. Før rengøring af printeren, afhjælpning af papirstop eller udskiftning af dele skal du sørge for, at der er slukket for strømmen, og at strømkablet er taget ud af stikkontakten.
 • Page 4: Register Your Product

  Register your product By registering your product with Brother International Corporation, you will be recorded as the original owner of the product. Your registration with Brother: may serve as a confirmation of the purchase date of your product should you lose your receipt;...
 • Page 5: Customer Service

  Brother fax back system (kun USA) Brother has an easy-to-use fax back system so you can get instant answers to common technical questions and product information. This is available 24 hours a day, 7 days a week. You can use the system to send the information to any fax machine.
 • Page 6 Internet-adresser Brothers globale websted: http://www.brother.com Ofte stillede spørgsmål (FAQ), produktsupport, tekniske spørgsmål og opdaterede drivere findes på følgende adresse: http://solutions.brother.com Brother-tilbehør og -forbrugsdele: http://www.brother.dk...
 • Page 7 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Brother Solutions Center er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Du kan downloade den seneste software og de seneste hjælpeprogrammer, læse ofte stillede spørgsmål og tips til problemløsning samt gå...
 • Page 8 A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user’s authority to operate the equipment.
 • Page 9 Industry Canada Compliance Statement (for Canada) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Radiostøj (gælder kun for 220 til 240 volt-modellen) Denne printer følger EN55022 (CISPR Publication 22)/Class B. Før dette produkt anvendes, skal det sikres, at der anvendes et dobbeltafskærmet interfacekabel med parsnoede kabler, som er mærket “IEEE 1284 compliant”.
 • Page 10 This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR subchapter J. MANUFACTURED: Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, CHINA This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR Subchapter J...
 • Page 11 IEC 60825-specifikation (gælder kun for 220 til 240 volt-modellen) Denne printer er et Klasse 1-laserprodukt som defineret i specifikationerne IEC 60825. Mærkatet herunder klæbes på produktet i de lande, hvor det er påkrævet. Denne printer indeholder en klasse 3B-laserdiode, som udsender usynlig laserstråling i scannerenheden.
 • Page 12 VIGTIGT – for din sikkerheds skyld For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet gennem de normale elektriske installationer. Forlængerledninger, der anvendes sammen med apparatet, skal have stik af den rette type, der passer til stikdåserne i dit land, og være korrekt tilsluttet for at sikre korrekt jording.
 • Page 13 Wiring information (for Storbritannien) If the mains plug that is supplied with this printer is not suitable for your plug socket, remove the plug from the mains lead and fit an appropriate three-pin plug. If the replacement plug needs a fuse, fit the same fuse as the original.
 • Page 14 Alle andre betegnelser og mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne brugervejledning, er registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Kompilerings- og publikationsbekendtgørelse Denne manual er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. Den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne vejledning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.
 • Page 15 EU-overensstemmelseserklæring Producent Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Fabrik: Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory, Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, Kina Erklærer hermed, at: Produktbeskrivelse Produktnavn Modelnummer er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiver: EU-direktiv 73/23/EØF (som ændret ved 93/68/EØF) om lavspænding og EU-direktiv 89/336/EØF (som ændret ved 91/263/EØF, 92/31/EØF...
 • Page 16: Table Of Contents

  Indholdsfortegnelse Om printeren ... 1-1 Hvad er der i kassen? ... 1-1 Interfacekabel ... 1-1 Set forfra ... 1-2 Set bagfra ... 1-3 Placering af printeren ... 1-4 Strømforsyning ... 1-4 Omgivelser ... 1-4 Hvilken slags papir kan jeg bruge? ... 1-5 Papirtype og -størrelse ...
 • Page 17 Kontrolpanel ... 3-1 Indikationer for servicekald ... 3-5 Kontrolpanelknapper ... 3-7 Udskriv en testside ... 3-8 Brug af kontrolpanelets knap ... 3-8 Brug af printerdriveren ... 3-8 Printerindstillinger ... 3-9 Brug af kontrolpanelets knap ... 3-9 Brug af printerdriveren ... 3-9 Udskriv skrifttype (HL-5040, HL-5050 og HL-5070N) ...
 • Page 18: Om Printeren

  Om printeren Hvad er der i kassen? Kontroller, om du har alle følgende dele efter udpakning. Strømkablet kan se en smule anderledes ud end i ovenstående figur afhængig af, hvilket land printeren er købt i. Interfacekabel Et interfacekabel er ikke standardtilbehør. Nogle computere har både en USB-port og en parallel port.
 • Page 19: Set Forfra

  Set forfra Set forfra* Udskriftsside ned-bakkens støtteflap (støtteflap) Kontrolpanel Kabinetlågets udløserknap (HL-5030 og HL-5040) Bakke til manuel fødning (HL-5050 og HL-5070N) Universalbakke (MP-bakke) Papirbakke Strømafbryder Kabinetlåg Udskriftsside ned-bakke (øverste udskriftsbakke) * Printerillustrationen er baseret på HL-5050- og HL-5070N-printeren. Figur 1-1 OM PRINTEREN 1 - 2...
 • Page 20: Set Bagfra

  Set bagfra Set bagfra* Udskriftsside op-bakke (bageste bakke) Stik til strømkabel (HL-5040, HL-5050 og HL-5070N) Parallelt interfacestik USB-interfacestik Kabinetsidelåg (HL-5070N) 10/100Base TX-port (HL-5070N) LED (lysdiode) * Printerillustrationen er baseret på HL-5070N-printeren. 1 - 3 OM PRINTEREN Figur 1-2...
 • Page 21: Placering Af Printeren

  Placering af printeren Læs venligst følgende, før printeren tages i brug. Strømforsyning Anvend printeren inden for det anbefalede effektområde. Strømkilde: USA og Canada: Europa og Australien: AC 220 til 240 V, 50/60 Hz Strømkablet, inklusive forlængerkablet, bør ikke være længere end 5 meter. Undgå...
 • Page 22: Hvilken Slags Papir Kan Jeg Bruge

  Hvilken slags papir kan jeg bruge? Papirtype og -størrelse Printeren indfører papir fra den monterede papirbakke, bakken til manuel fødning eller den nedre papirbakke (ekstraudstyr). Navnene på papirbakkerne i printerdriveren og denne vejledning er som følger: Papirbakke Bakke til manuel fødning Universalbakke (MP-bakke) Nedre papirbakke (ekstraudstyr) Når du læser denne side på...
 • Page 23: Anbefalet Papir

  Anbefalet papir Europa Almindeligt papir Xerox Premier 80 g/m Xerox Business 80 g/m Modo DATACOPY 80 g/m IGEPA X-Press 80 g/m Genbrugspapir Xerox Recycled Supreme Transparent 3M CG3300 Labels Avery laser label L7163 Før du køber en masse papir, bør du teste en side for at kontrollere, om papiret er egnet til formålet. Brug papir, der er beregnet til kopiering.
 • Page 24: Printbart Område

  Printbart område Ved brug af PCL-emulering vises de kanter af papiret, der ikke kan udskrives på, herunder. Stående Letter 4,2 mm 4,2 mm 6,01 mm 6,35 mm 4,2 mm 4,2 mm 6,01 mm 6,35 mm Liggende Letter 4,2 mm 4,2 mm 5,0 mm 5,08 mm 4,2 mm...
 • Page 25: Udskrivningsmetoder

  Udskrivningsmetoder Udskrivning på almindeligt papir Du kan udskrive på almindeligt papir fra papirbakken eller bakken til manuel fødning. Du kan få information om det papir, du vil bruge under Hvilken slags papir kan jeg bruge? i dette kapitel. Udskrivning på almindeligt papir fra papirbakken Illustrationerne i dette afsnit er baseret på...
 • Page 26 Træk papirbakken helt ud af printeren. Juster papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen, mens du trykker på papirstyrets blå udløserhåndtag. Kontroller, at styrene sidder fast i hullerne. 1 - 9 OM PRINTEREN Figur 1-5 Figur 1-6...
 • Page 27 Læg papir i bakken. Sørg for, at papiret ligger plant i bakken i alle fire hjørner. Læg ikke mere end 250 ark papir i papirbakken, (75 g/m Kontroller, at papiret ikke overskrider papirmærket ( ). Ved dobbeltsidet udskrivning skal den side, der skal udskrives på (blank side), ligge nedad, og toppen af papiret skal ligge mod bakkens forreste del.
 • Page 28 Træk bakkens støtteflap op for at forhindre papiret i at glide af den øvre bakke. Figur 1-9 Hvis du vælger ikke at trække støtteflappen helt ud, anbefaler vi, at du fjerner siderne, efterhånden som de udskrives. Start udskrivning. 1 - 11 OM PRINTEREN...
 • Page 29: Udskrivning På Almindeligt Papir Fra Bakken Til Manuel Fødning (Hl-5030 Og Hl-5040)

  Udskrivning på almindeligt papir fra bakken til manuel fødning (HL-5030 og HL-5040) Printeren skifter automatisk til manuel fødning, når du lægger papir i bakken til manuel fødning. Vælg Papirstørrelse, Medietype, Papirkilde og andre indstillinger i printerdriveren. Medietype: Almindeligt papir Papirkilde: Manuel PCL-driver Start udskrivning.
 • Page 30 Åbn bakken til manuel fødning. Juster papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen. Brug begge hænder til at lægge papiret i bakken til manuel fødning, indtil papirets forkant rører ved føderullen. Hold papiret i denne position, indtil printeren automatisk trækker papiret lidt ind. Slip derefter papiret.
 • Page 31: Udskrivning På Almindeligt Papir Fra Universalbakken (Mp-Bakken) (Hl-5050 Og Hl-5070N)

  Udskrivning på almindeligt papir fra universalbakken (MP-bakken) (HL-5050 og HL-5070N) Printeren skifter automatisk til MP-bakken, når du lægger papir i universalbakken. Vælg Papirstørrelse, Medietype, Papirkilde og andre indstillinger i printerdriveren. Medietype: Almindeligt papir Papirkilde: MP-bakke PCL-driver PS-driver OM PRINTEREN 1 - 14...
 • Page 32 Åbn MP-bakken, og sænk den forsigtigt. Træk MP-bakkens støtteflap ud. MP-bakkens støtteflap Når der lægges papir i MP-bakken, skal du sikre, at det rører ved bakkens bagerste del og ikke overskrider papirstyrene for maksimal papirhøjde i begge sider af bakken. Sørg for, at papiret ligger lige og er placeret i den korrekte position i MP-bakken.
 • Page 33 Juster papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen, mens du trykker på papirstyrets udløserhåndtag. Når du lægger papir i MP-bakken, skal du huske følgende: Den side, der skal udskrives på, skal vende opad. Under udskrivning hæves den indvendige bakke, og der indføres papir i printeren. Læg papiret i bakken med forenden først, og skub det forsigtigt på...
 • Page 34: Udskrivning På Tykkere Papir Og Kort

  Udskrivning på tykkere papir og kort Når den bageste bakke trækkes ned, har printeren en lige papirgennemgang fra bakken til manuel fødning eller MP-bakken til printerens bagside. Brug denne papirfødnings- og udgangsmetode, når du vil udskrive på ekstra tykt papir eller kort. Når du skal vælge det papir, du vil bruge, kan du få...
 • Page 35 Start udskrivning. "INTET PAPIR" vises af kontrolpanelets lysdioder, indtil du lægger et stykke papir i bakken til manuel fødning. Åbn bakken til manuel fødning. Juster papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen. Brug begge hænder til at lægge papiret i bakken til manuel fødning, indtil papirets forkant rører ved føderullen.
 • Page 36 Sørg for, at papiret ligger lige og er placeret i den korrekte position i bakken til manuel fødning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det medføre, at papiret ikke indføres korrekt, hvilket kan medføre skrå udskrifter eller papirstop. Læg ikke mere end ét stykke papir i bakken til manuel fødning ad gangen, da det kan medføre papirstop.
 • Page 37: Udskrivning På Tykkere Papir Og Kort Fra Universalbakken (Mp-Bakken) (Hl-5050 Og Hl-5070N)

  Udskrivning på tykkere papir og kort fra universalbakken (MP-bakken) (HL-5050 og HL-5070N) Vælg Papirstørrelse, Medietype, Papirkilde og andre indstillinger i printerdriveren. Medietype: Tykt papir eller ekstra tykt papir Papirkilde: MP-bakke PCL-driver PS-driver OM PRINTEREN 1 - 20...
 • Page 38 Åbn den bageste bakke, og træk derefter om nødvendigt udskriftsside op-bakkens støtteflap ud. Åbn MP-bakken, og sænk den forsigtigt. Træk MP-bakkens støtteflap ud. MP-bakkens støtteflap 1 - 21 OM PRINTEREN Figur 1-22 Figur 1-23 Figur 1-24...
 • Page 39 Når der lægges papir i MP-bakken, skal du sikre, at det rører ved bakkens bagerste del og ikke overskrider papirstyrene for maksimal papirhøjde i begge sider af bakken. Sørg for, at papiret ligger lige og er placeret i den korrekte position i MP-bakken. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det medføre, at papiret ikke indføres korrekt, hvilket kan medføre skrå...
 • Page 40 Forsigtig Fjern hvert ark straks efter udskrivningen. Hvis arkene stables, kan det medføre papirstop eller få papiret til at krølle. Figur 1-27 1 - 23 OM PRINTEREN...
 • Page 41: Udskrivning På Konvolutter

  Før du udskriver en masse konvolutter, skal du teste en for at sikre, at resultatet lever op til forventningerne. Brother anbefaler ikke en bestemt konvoluttype, fordi konvolutfabrikanter kan ændre konvolutternes specifikationer. Du er selv ansvarlig for kvaliteten og ydeevnen af de konvolutter, du bruger.
 • Page 42: Udskrivning På Konvolutter Fra Bakken Til Manuel Fødning (Hl-5030 Og Hl-5040)

  Udskrivning på konvolutter fra bakken til manuel fødning (HL-5030 og HL-5040) Printeren har en lige papirgennemgang fra bakken til manuel fødning til printerens bagside. Brug denne papirfødnings- og udlægningsmetode, når du vil udskrive på konvolutter. Printeren skifter automatisk til manuel fødning, når du lægger papir i bakken til manuel fødning. Vælg Papirstørrelse, Medietype, Papirkilde og andre indstillinger i printerdriveren.
 • Page 43 Start udskrivning. "INTET PAPIR" vises af kontrolpanelets lysdioder, indtil du lægger et stykke papir i bakken til manuel fødning. Åbn bakken til manuel fødning. Juster papirstyrene, så de passer til konvolutstørrelsen. Toner Drum Paper Status Figur 1-30 Figur 1-31 OM PRINTEREN 1 - 26...
 • Page 44 Konvolutter, der er blevet krøllede efter udskrivning: Åbn den bageste bakke bag på printeren, og tryk de blå tapper på venstre og højre side ned (som vist på figuren herunder). Når du er færdig med at udskrive konvolutter, skal du lukke den bageste bakke for at placere de to blå...
 • Page 45 Sørg for, at konvolutten ligger lige, når du stikker den sidelæns ind i bakken til manuel fødning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det medføre, at konvolutten ikke indføres korrekt, hvilket kan medføre skrå udskrifter eller papirstop. Læg ikke mere end én konvolut i bakken til manuel fødning ad gangen, da det kan medføre papirstop.
 • Page 46: Udskrivning På Konvolutter Fra Mp-Bakken (Hl-5050 Og Hl-5070N)

  Udskrivning på konvolutter fra MP-bakken (HL-5050 og HL-5070N) Printeren har en lige papirgennemgang fra MP-bakken til printerens bagside. Brug denne papirfødnings- og udlægningsmetode, når du vil udskrive på konvolutter. Printeren skifter automatisk til MP-bakke, når du lægger papir i MP-bakken. Vælg Papirstørrelse, Medietype, Papirkilde og andre indstillinger i printerdriveren.
 • Page 47 Åbn den bageste bakke, og træk derefter om nødvendigt udskriftsside op-bakkens støtteflap ud. Åbn MP-bakken, og sænk den forsigtigt. Træk MP-bakkens støtteflap ud. MP-bakkens støtteflap Figur 1-34 Figur 1-35 Figur 1-36 OM PRINTEREN 1 - 30...
 • Page 48 Konvolutter, der er blevet krøllede efter udskrivning: Åbn den bageste bakke bag på printeren, og tryk de blå tapper på venstre og højre side ned (som vist på figuren herunder). Når du er færdig med at udskrive konvolutter, skal du lukke den bageste bakke for at placere de to blå...
 • Page 49 Juster papirstyret, så det passer til konvolutstørrelsen. DL-konvolutter med dobbelt flig Hvis en DL-konvolut med dobbelt flig krøller efter udskrivning, skal du gå til fanen Grundlæggende, vælge Papirstørrelse og derefter DL lang kant. Læg en ny DL-konvolut med dobbelt flig i MP-bakken, så konvoluttens længste kant går ind i printeren først, og udskriv herefter igen.
 • Page 50 Hvis konvolutterne bliver snavsede under udskrivningen, skal du vælge MP-bakke som Papirkilde for at opnå lige papirgennemgang. Vælg derefter Tykt papir eller Ekstra tykt papir som Medietype for at øge fikseringstemperaturen. Der findes oplysninger om justering af udskriftsdensiteten i Kapitel 3. Konvolutsamlinger, der er limet sammen af producenten, burde være sikre.
 • Page 51: Udskrivning På Transparenter

  Udskrivning på transparenter Du kan udskrive på transparenter fra papirbakken, bakken til manuel fødning eller MP-bakken. Udskrivning på transparenter fra papirbakken Læg ikke mere end 10 transparenter i papirbakken. Illustrationerne i dette afsnit er baseret på HL-5050- og HL-5070N-printeren. Vælg Papirstørrelse, Medietype, Papirkilde og andre indstillinger i printerdriveren. Medietype: Transparenter Papirkilde: Bakke 1 PCL-driver...
 • Page 52 Træk papirbakken helt ud af printeren. Juster papirstyrene, så de passer til transparentstørrelsen, mens du trykker på papirstyrets blå udløserhåndtag. Kontroller, at styrene sidder fast i hullerne. Læg transparenter i bakken. Kontroller, at transparenterne ligger plant i papirbakken, og at de ikke når højere end til papirmærket ( ).
 • Page 53 Sæt papirbakken ordentligt tilbage i printeren. Træk støtteflappen ud for at forhindre transparenterne i at glide af den øvre bakke. Start udskrivning. Forsigtig Fjern hver transparent med det samme. Figur 1-43 Figur 1-44 OM PRINTEREN 1 - 36...
 • Page 54: Udskrivning På Transparenter Fra Bakken Til Manuel Fødning (Hl-5030 Og Hl-5040)

  Udskrivning på transparenter fra bakken til manuel fødning (HL-5030 og HL-5040) Når den bageste bakke er åben, har printeren en lige papirgennemgang fra bakken til manuel fødning til den bageste bakke. Vælg Papirstørrelse, Medietype, Papirkilde og andre indstillinger i printerdriveren. Medietype: Transparenter Papirkilde: Manuel PCL-driver...
 • Page 55 Start udskrivning "INTET PAPIR" vises af kontrolpanelets lysdioder, indtil du lægger en transparent i bakken til manuel fødning. Åbn bakken til manuel fødning. Juster papirstyrene, så de passer til transparentstørrelsen. Brug begge hænder til at sætte transparenten i bakken til manuel fødning, indtil dens forkant rører ved føderullen.
 • Page 56 Sørg for, at transparenten ligger lige og er placeret i den korrekte position i bakken til manuel fødning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det medføre, at transparenten ikke indføres korrekt, hvilket kan medføre skrå udskrifter eller papirstop. Læg ikke mere end én transparent i bakken til manuel fødning ad gangen, da det kan medføre papirstop.
 • Page 57: Udskrivning På Transparenter Fra Mp-Bakken (Hl-5050 Og Hl-5070N)

  Udskrivning på transparenter fra MP-bakken (HL-5050 og HL-5070N) Når den bageste bakke er åben, har printeren en lige papirgennemgang fra MP-bakken til printerens bagside. Vælg Papirstørrelse, Medietype, Papirkilde og andre indstillinger i printerdriveren. Medietype: Transparenter Papirkilde: MP-bakke PCL-driver PS-driver OM PRINTEREN 1 - 40...
 • Page 58 Åbn den bageste bakke. Start udskrivning. "INTET PAPIR" vises af kontrolpanelets lysdioder, indtil du lægger en transparent i MP-bakken. Åbn MP-bakken, og sænk den forsigtigt. 1 - 41 OM PRINTEREN Figur 1-49 Toner Drum Paper Status Figur 1-50 Figur 1-51...
 • Page 59 Træk MP-bakkens støtteflap ud. Når der lægges transparenter i MP-bakken, skal du sikre, at de rører ved bakkens bagerste del og ikke overskrider papirstyrene for maksimal papirhøjde i begge sider af bakken. Læg ikke mere end 10 transparenter i MP-bakken samtidig, da det kan medføre papirstop. Sørg for, at transparenterne ligger lige og er placeret i den korrekte position i MP-bakken.
 • Page 60 Når du lægger transparenter i MP-bakken, skal du huske følgende: Den side, der skal udskrives på, skal vende opad. Læg transparenterne i bakken med forenden først, og skub dem forsigtigt på plads i bakken. Toppen af transparentstakken må højst nå op til papirstyrene for maksimal papirhøjde i begge sider af bakken.
 • Page 61: Udskrivning På Begge Sider Af Papiret (Manuel Dupleksudskrivning)

  Udskrivning på begge sider af papiret (manuel dupleksudskrivning) De medfølgende PCL-printerdrivere til Windows ® ® OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X 10.1 eller nyere giver alle mulighed for manuel dupleksudskrivning. Se Hjælp-teksten i printerdriveren for mere information. PS-driveren understøtter ikke manuel dupleksudskrivning. Manuel dupleksudskrivning fra papirbakken Vælg den ønskede funktion til manuel dupleksudskrivning i printerdriveren.
 • Page 62: Manuel Dupleksudskrivning Fra Bakken Til Manuel Fødning (Hl-5030 Og Hl-5040)

  Manuel dupleksudskrivning fra bakken til manuel fødning (HL-5030 og HL-5040) Forsigtig Glat arkene ud, før du lægger dem tilbage i bakken til manuel fødning, da der ellers kan opstå papirstop. Undgå at bruge meget tyndt eller meget tykt papir. Når du bruger manuel dupleks, risikerer du papirstop eller forringet udskriftskvalitet. Hvis der opstår papirstop, kan du se Papirstop og hvordan de afhjælpes i kapitel 6.
 • Page 63: Manuel Dupleksudskrivning Fra Universalbakken (Hl-5050 Og Hl-5070N)

  Manuel dupleksudskrivning fra universalbakken (HL-5050 og HL-5070N) Forsigtig Glat arkene ud, før du lægger dem tilbage i MP-bakken, da der ellers kan opstå papirstop. Undgå at bruge meget tyndt eller meget tykt papir. Når du bruger manuel dupleks, risikerer du papirstop eller forringet udskriftskvalitet. Hvis der opstår papirstop, kan du se Papirstop og hvordan de afhjælpes i kapitel 6.
 • Page 64: Retningslinjer For Udskrivning På Begge Sider Af Papiret

  Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret Hvis papiret er tyndt, kan det krølle. Hvis papiret er bøjet, skal det glattes ud og derefter lægges tilbage i papirbakken. Brug almindeligt papir. Brug ikke kontraktpapir. Når du lægger papir i papirbakken, skal du først tømme bakken og derefter lægge den udskrevne side i den med udskriftssiden opad.
 • Page 65 Papirretning ved udskrivning på begge sider af papiret Printeren udskriver side 2 først. Hvis du udskriver 10 sider på 5 ark papir, udskrives side 2 først og derefter side 1 på det første ark papir. Herefter udskrives side 4 og derefter side 3 på det andet ark papir. Herefter udskrives side 6 og derefter side 5 på...
 • Page 66: Driver Og Software

  Printerdriverne til de følgende operativsystemer findes på den medfølgende cd-rom. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen http://solutions.brother.com Du kan finde beskrivelser af funktioner og yderligere oplysninger i afsnittet Installer software, som du finder på den medfølgende cd-rom.
 • Page 67: Windows

  ® Windows Funktioner i PCL-printerdriveren Du kan hente den nyeste printerdriver og finde yderligere produktoplysninger i Brother Solutions Center på adressen http://solutions.brother.com Du kan også ændre indstillingerne ved at klikke på illustrationen på venstre side af fanen Grundlæggende i dialogboksen Egenskaber.
 • Page 68 Fanen Avanceret Hvis du bruger Windows NT klikke på Udskriftsindstillinger... i fanen Generelt på skærmen Egenskaber i Brother HL-5000-serien. Skift faneindstillinger ved at klikke på følgende ikoner: Udskriftskvalitet Dupleks Vandmærke Sideindstilling Enhedens funktioner 2 - 3 DRIVER OG SOFTWARE ®...
 • Page 69 Udskriftskvalitet Vælg opløsning, tonerbesparelse og udskriftsindstilling eller indstilling for udskrivning i gråtoner. Opløsning Du kan ændre opløsningen som vist herunder: 300 dpi 600 dpi HQ 1200 (HL-5040, HL-5050 og HL-5070N) Tonerbesparelse Du kan spare på driftsomkostningerne ved at aktivere tonerbesparelsesfunktionen, som mindsker udskriftssværtningen.
 • Page 70 Enhedens funktioner Du kan vælge følgende indstillinger for Printerfunktion under denne fane: (Du kan springe direkte til siden for hver Printerfunktion ved at klikke på funktionsnavnet på nedenstående liste). Jobspooling Kvik Print Setup Dvaletid Statusmonitor Makro (HL-5040, HL-5050 og HL-5070N) Sidebeskyttelse Udskriv dato- og tidspunkt Lysstyrkejustering...
 • Page 71 Jobspooling Printeren gemmer de data, som du vil udskrive igen. Du kan udskrive et dokument igen uden at sende dataene fra pc'en igen. For at udskrive dokumentet igen skal du holde knappen Go nede, indtil alle fire lysdioder tændes, og derefter slippe knappen Go. Hvis du vil forhindre, at andre personer udskriver dine data vha.
 • Page 72 Dato: Angiver datoens format. Klokkeslæt: Angiver klokkeslættets format. Med denne funktion kan du ændre højopløsningsindstillingen på din Brother HL-5000-printer. Højopløsningskontrol er en særlig funktion, der giver forbedret udskriftskvalitet af tegn og grafik, som almindelige laserprintere ikke kan præstere med en opløsning på 300 eller 600 dpi.
 • Page 73 Fanen Tilbehør Når du installerer den nedre papirbakke (ekstraudstyr), kan du tilføje den og vælge indstillinger for den i fanen Tilbehør som beskrevet nedenfor. Du kan manuelt tilføje og fjerne indstillinger for ekstraudstyr, der er monteret på printeren. Bakkeindstillingerne vil svare til det monterede ekstraudstyr. Papirkildeindstilling Denne funktion genkender størrelsen på...
 • Page 74 Hvis du bruger Windows NT klikke på Udskriftsindstillinger... i fanen Generelt på skærmen Egenskaber i Brother HL-5000-serien. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen http://solutions.brother.com Du kan se printerdriverversionen. Du kan kontrollere de aktuelle driverindstillinger.
 • Page 75: Funktioner I Ps-Printerdriveren

  Funktioner i PS-printerdriveren Dette afsnit gælder for HL-5050 og HL-5070N. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen http://solutions.brother.com Se Hjælp-teksten i printerdriveren for mere information. Skærmbillederne i dette afsnit stammer fra Windows Skærmbillederne på pc'en varierer afhængigt af dit operativsystem.
 • Page 76 Fanen Enhedsindstillinger Vælg det ekstraudstyr, du har monteret. 2 - 11 DRIVER OG SOFTWARE...
 • Page 77 Fanen Layout Hvis du bruger Windows NT på Udskriftsindstillinger... i fanen Generelt på skærmen Egenskaber i Brother HL-5000 BR-Script3. Du kan ændre layout-indstillingen ved at vælge indstillingen i Papirretning, Siderækkefølge og Sider pr. ark. ® ® 4.0, Windows 2000 eller XP, kan du finde fanen Layout ved at klikke...
 • Page 78 Fanen Papir/Kvalitet Vælg Papirkilde. 2 - 13 DRIVER OG SOFTWARE...
 • Page 79 Avancerede indstillinger Hvis du bruger Windows NT indstillinger for Brother HL-5000 BR-Script3 ved at klikke på knappen Avanceret... i fanen Layout eller Papir/Kvalitet. Vælg Papirstørrelse og Antal kopier. Vælg indstillinger for Udskriftskvalitet, Skalering og TrueType-skrifttype. Du kan ændre indstillingerne ved at vælge indstillingen på listen over printerfunktioner:...
 • Page 80: Macintosh

  ® Macintosh Denne printer understøtter Mac Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen http://solutions.brother.com Skærmbillederne i dette afsnit stammer fra Mac Skærmbillederne på din Macintosh Sideopsætning Du kan vælge Papirstørrelse, Retning og Skalering. Brother-laserdriver/PS-driver Layout Indstil Layout, Sider pr.
 • Page 81 Specifikke indstillinger Indstil Papirtype, Resolution, Tonerbesparelse og andre indstillinger. Brother-laserdriver PS-driver DRIVER OG SOFTWARE 2 - 16...
 • Page 82: Software

  Programmet Web BRAdmin er beregnet til, at du kan styre alle de LAN/WAN-enheder, der er sluttet til Brother-netværket. Ved at installere serversoftwaren Web BRAdmin på en computer med IIS*, kan administratorer vha. en webbrowser logge på Web BRAdmin-serveren, som derefter kommunikerer med selve enheden.
 • Page 83: Automatisk Emuleringsvalg

  Automatisk emuleringsvalg Dette afsnit gælder for HL-5050 og HL-5070N. Denne printer har en funktion til automatisk emulering. Når printeren modtager data fra computeren, vælger den automatisk emuleringsindstillingen. Denne funktion er fabriksindstillet til at være TIL. Printeren kan vælge mellem følgende kombinationer: EPSON (standard HP LaserJet BR-Script 3...
 • Page 84: Kontrolpanel

  Kontrolpanel Dette afsnit beskriver de fire lysdioder (Toner, Drum, Paper, Status) og de to knapper (Job Cancel, Go) på kontrolpanelet. Lysdiodeindikationerne i nedenstående tabel bruges i illustrationerne i dette kapitel. eller eller Når strømmen til printeren er afbrudt, eller når printeren er i dvaletilstand, er alle lysdioderne slukket.
 • Page 85 Printerstatus Lysdiode Dvale Strømmen til printeren er afbrudt, eller printeren er i dvale. Tryk på knappen Go for at få printeren til at gå i Klar-tilstand fra dvale. Toner Drum Paper Status Figur 3-2 Varmer op Printeren varmer op. Toner Drum Paper Status...
 • Page 86 Lysdiode Toner Drum Paper Status Figur 3-6 Toner Drum Paper Status Figur 3-7 Toner Drum Paper Status Figur 3-8 Toner Drum Paper Status Figur 3-9 3 - 3 KONTROLPANEL Printerstatus Data i buffer Der er fortsat data i printerhukommelsen. Hvis lysdioden Status er tændt i lang tid, og der ikke bliver skrevet noget, kan du trykke på...
 • Page 87 Lysdiode Printerstatus Papirstop Afhjælp papirstoppet. Se Papirstop og hvordan de afhjælpes i kapitel 6. Hvis printeren ikke starter udskrivningen, skal du trykke på knappen Go. Toner Intet papir Drum Læg papir i printeren. Se Udskrivning på almindeligt papir i kapitel 1. Tryk derefter på...
 • Page 88: Indikationer For Servicekald

  Hvis du ikke kan afhjælpe problemet, men derimod får vist den samme servicekald-indikation efter at have tændt printeren igen, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret Brother-servicerepræsentant. Når du trykker på knappen Go og Job Cancel samtidig, tændes lysdioderne i en af de kombinationer, som vises i Tabel 1: Lysdiodeindikationer efter tryk på...
 • Page 89 Toner Drum Paper Status Noter den angivne indikation, og beskriv fejlstatusen for din forhandler eller en autoriseret Brother-servicerepræsentant ved hjælp af ovenstående tabel. Kontroller, at kabinetlåget er helt lukket, før du anmelder et servicekald. Fejl i Fejl i laserenhed hovedmotor...
 • Page 90: Kontrolpanelknapper

  Kontrolpanelknapper Knapperne på kontrolpanelet har følgende funktioner: Annuller udskrift Hvis du trykker på knappen Job Cancel under udskrivning, vil printeren straks afbryde udskrivningen og derefter skyde papiret ud. Vågn op Hvis printeren er i dvale, skal du trykke på knappen Go eller Job Cancel for at få printeren til at gå i Klar-tilstand.
 • Page 91: Udskriv En Testside

  Udskriv en testside Du kan bruge knappen Go eller printerdriveren til at udskrive en testside. Brug af kontrolpanelets knap Sluk for printeren. Sørg for, at kabinetlåget er lukket, og at strømmen er tilsluttet. Hold knappen Go nede, mens du tænder. Alle lysdioder tændes og slukkes derefter igen. Hold knappen Go nede, indtil lysdioden Toner tændes.
 • Page 92: Printerindstillinger

  Printerindstillinger Du kan udskrive de aktuelle indstillinger ved hjælp af kontrolpanelets knap eller printerdriveren. Brug af kontrolpanelets knap Sørg for, at kabinetlåget er lukket, og at strømmen er tilsluttet. Tænd printeren, og vent, til den er klar. Tryk på knappen Go tre gange. Printeren udskriver de aktuelle printerindstillinger. Brug af printerdriveren Hvis du bruger Brothers Windows at klikke på...
 • Page 93: Udskriv Skrifttype (Hl-5040, Hl-5050 Og Hl-5070N)

  Udskriv skrifttype (HL-5040, HL-5050 og HL-5070N) Du kan udskrive en liste over interne skrifttyper ved hjælp af knappen på kontrolpanelet eller printerdriveren. Brug af kontrolpanelets knap Sluk for printeren. Sørg for, at kabinetlåget er lukket, og at strømmen er tilsluttet. Hold knappen Go nede, mens du tænder.
 • Page 94: Fabriksindstilling For Netværk (Hl-5070N)

  Hvis du vil nulstille printeren og automatisk slå APIPA-protokollen fra, skal du følge trin 1 til 4 ovenfor, men trykke på Go-knappen, indtil Status-lysdioden er grøn og ikke gul. Du kan finde flere oplysninger om APIPA i netværksvejledningen eller på http://solutions.brother.com 3 - 11 KONTROLPANEL...
 • Page 95: Funktioner

  Funktioner Denne printer har følgende ekstraudstyr. Du kan øge printerens funktionsduelighed med disse enheder. Klik på symbolet i tabellen for at få vist oplysningerne om hver enhed. Model HL-5030 HL-5040 HL-5050 HL-5070N DIMM Det anbefales at udvide printerens hukommelse for at undgå fejl i forbindelse med en fyldt hukommelse. For HL-5040 Denne printer har 8 MB hukommelse som standard og én slot til ekstra hukommelse.
 • Page 96: Installation Af Ekstra Hukommelse

  Ekstra hukommelse kan være nyttig, eller nødvendig, hvis du bruger sidebeskyttelse. (For HL-5070N) Du skal udvide printerens hukommelse ved at tilføje en DIMM-enhed til brug sammen med FTP/IPP-protokollen. Installation af ekstra hukommelse Afbryd strømmen til printeren, og tag strømkablet ud. Afmonter printerens interfacekabel. Forsigtig Sørg for at slukke for printeren, før du installerer eller fjerner DIMM-modulet.
 • Page 97 Hold DIMM-modulet med fingrene på sidekanterne og tommelfingeren på bagsiden. Tilpas hullerne på DIMM-modulet til DIMM-slot'en. (Kontroller, at låsene på begge sider af DIMM-slot'en er åbne eller vender udad). Tryk DIMM-modulet lige ind i åbningen (med et fast tryk). Sørg for, at låsene på hver side af DIMM-modulet klikker på...
 • Page 98: Nedre Papirbakke (Lt-5000) (Hl-5040, Hl-5050 Og Hl-5070N)

  Nedre papirbakke (LT-5000) (HL-5040, HL-5050 og HL-5070N) Den nedre papirbakke er ekstraudstyr, der kan indeholde ekstra papir. Den kan maksimalt indeholde 250 ark papir (75 g/m Figur 4-5 Hvis du vil købe en ekstra nedre papirbakke, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt. Se vejledningen, der leveres sammen med den nedre papirbakke, for at montere den.
 • Page 99: Printernetkort (Nc-2010P/Nc-2100P) (Hl-5040, Hl-5050 Og Hl-5070N)

  Printernetkort (NC-2010p/NC-2100p) (HL-5040, HL-5050 og HL-5070N) Med et printernetkort (ekstraudstyr) (NC-2010p/NC-2100p) kan du etablere forbindelse til netværket via det parallelle interface. Printernetkortet NC-2010p og NC-2100p har følgende protokolunderstøttelse, når du bruger det sammen med printerne HL-5040, HL-5050 og HL-5070N: NC-2010p: TCP/IP-, Netware-, NetBIOS-, DLC/LLC-, DEC LAT-, Banyan VINES- og AppleTalk*-protokoller NC-2100p: TCP/IP-, NetBIOS- og AppleTalk-protokoller Uovertruffen netværks- og printerstyring.
 • Page 100: Rutinemæssig Vedligeholdelse

  Rutinemæssig vedligeholdelse Du skal udskifte visse dele og rengøre printeren med jævne mellemrum. Du kan se videoen om vedligeholdelse i afsnittet Selvstudium til vedligeholdelse på den cd-rom, der følger med printeren. Du kan se, hvordan du udskifter tonerpatronen. Du kan se, hvordan du udskifter tromleenheden. Du kan se, hvordan du rengør scannervinduet.
 • Page 101: Tonerpatron

  Tonerpatron En ny tonerpatron indeholder nok toner til at udskrive op til 3.300 (standardpatron) eller op til 6.500 (højtydende patron) enkeltsider i formatet A4 eller Letter ved cirka 5 % dækning. Mængden af brugt toner varierer afhængigt af, hvad der udskrives på siden og den valgte udskriftsdensitet.
 • Page 102: Meddelelse Om Tom Toner

  Meddelelse om tom toner Hvis lysdioden viser nedenstående meddelelse, er printeren løbet tør for toner, eller toneren er ikke jævnt fordelt i patronen. Udskiftning af tonerpatronen Du kan opnå den bedst mulige udskriftskvalitet ved at bruge kvalitetstonerpatroner. Hvis du vil købe tonerpatroner, skal du kontakte forhandleren, som du købte printeren hos.
 • Page 103 Tag tromleenheden ud (tromleenhed med tonerpatron). Forsigtig Vi anbefaler, at tromleenheden lægges på et stykke papir eller en klud i tilfælde af, at du ved et uheld kommer til at spilde toner. For at beskytte printeren mod skader som følge af statisk elektricitet, bør du ikke røre ved elektroderne, der er vist i Figur 5-4.
 • Page 104 Hvis en udpakket tromleenhed bliver udsat for direkte sollys eller rumbelysning, kan den blive beskadiget. Brother fraråder kraftigt, at du efterfylder den tonerpatron, der følger med printeren. Vi anbefaler desuden, at du bliver ved med kun at bruge originale Brother-tonerpatroner ved udskiftning. Hvis du bruger eller forsøger at bruge toner og/eller tonerpatroner, der kan være inkompatible,...
 • Page 105 Forsigtig Installer tonerpatronen i tromleenheden umiddelbart efter fjernelsen af beskyttelsesfolien. Rør ikke ved de skraverede områder, som er vist i Figur 5-9 og Figur 5-10, da dette kan medføre en forringelse af udskriftskvaliteten. Figur 5-9 Installer den nye tonerpatron i tromleenheden. Den går på plads med et klik. Hvis du sætter patronen korrekt i, løftes låseklappen automatisk.
 • Page 106 Rengør den primære koronatråd inden i tromleenheden ved forsigtigt at skyde den blå tap fra højre til venstre og venstre til højre flere gange. Skub tappen tilbage til udgangspositionen ( ), før du sætter tromleenheden tilbage i printeren. Hvis du ikke gør dette, kan de udskrevne sider få en lodret stribe.
 • Page 107: Tromleenhed

  Den bedste ydelse opnås udelukkende ved anvendelse af originale Brother-tonere. Printeren bør kun anvendes i rene, støvfri omgivelser med tilstrækkelig ventilation.
 • Page 108: Udskiftning Af Tromleenheden

  Udskiftning af tromleenheden Vi anbefaler, at du rengør printeren, når du udskifter tromleenheden. Se Rengøring i dette kapitel. Følg disse trin for at udskifte tromleenheden. Du kan også se metoden på videoen på cd-rom'en. Tryk på kabinetlågets udløserknap, og åbn derefter printerens kabinetlåg. Træk tromleenheden ud.
 • Page 109 Tryk den blå låseklap ned, og tag tonerpatronen ud af tromleenheden. Forsigtig Håndter tonerpatronen forsigtigt. Hvis du spilder tonerpulver på dine hænder eller tøj, bør det straks børstes af eller skylles af med koldt vand. Bortskaf den brugte tromleenhed i henhold til de lokale bestemmelser. Bortskaf den ikke sammen med husholdningsaffaldet.
 • Page 110 Sæt tromleenheden i printeren. Kontroller, at printeren er tændt, kabinetlåget er åbent, og lysdioden Status er rød. Nulstil sidetælleren. Se vejledningen, der leveres sammen med den nye tromleenhed. Forsigtig Lysdiodeindikationen Drum forsvinder ikke, før du nulstiller sidetælleren. Nulstil ikke sidetælleren, hvis du kun udskifter tonerpatronen. Luk kabinetlåget.
 • Page 111: Rengøring

  Rengøring Rengør printerens ydre og indre regelmæssigt med en tør, blød klud. Hver gang, du udskifter tonerpatronen eller tromleenheden, skal printerens indre rengøres. Hvis der kommer klatter af toner på de udskrevne sider, skal du rengøre printerens indre med en tør, blød klud. Se afsnittet Selvstudium til vedligeholdelse på...
 • Page 112: Udskiftning Af Vedligeholdelsesdele

  Udskiftning af vedligeholdelsesdele Det er nødvendigt at udskifte vedligeholdelsesdelene jævnligt for at opretholde udskriftskvaliteten. Nedenstående dele skal udskiftes, når du har udskrevet følgende antal sider. Enhed Fikseringsenhed Separator pad Pick up roller * Det egentlige antal udskrevne sider kan variere afhængigt af, hvilke typer udskriftsjob du foretager, og hvilken papirtype du anvender.
 • Page 113: Fejlfinding

  Fejlfinding Finde frem til problemet Kontroller følgende: Strømkablet er tilsluttet korrekt, og printeren er tændt. Alle beskyttelsesdele er fjernet fra printeren. Tonerpatronen og tromleenheden er installeret korrekt. Kabinetlåget er lukket helt. Papiret er sat korrekt i papirbakken. Interfacekablet sidder fast i printeren og computeren. Den korrekte printerdriver er valgt og installeret.
 • Page 114: Fejlmeddelelser I Statusmonitoren

  Fejlmeddelelser i statusmonitoren Statusmonitoren fortæller, når der opstår problemer med printeren. Løs problemet ved hjælp af nedenstående liste over fejlmeddelelser i Statusmonitoren. Standardindstillingen for Statusmonitor er fra. Hvis du vil slå Statusmonitor til, skal du gå til fanen Avanceret, vælge Enhedens funktioner og derefter vælge Statusmonitor. Se Enhedens funktioner på...
 • Page 115: Fejlmeddelelser

  Fejlmeddelelser Hvis der opstår papirstop i printeren, udskrives en fejlmeddelelse. Se tabellen nedenfor for at løse problemet. Fejlmeddelelse HUKOMM. FYLDT PRINTOVERLØB OPLØSNING REDUCERET FOR AT MULIGGØRE UDSKRIVNING (Printeren har udskrevet dokumentet ved en lavere opløsning). Handling Tryk på knappen Go for at udskrive de resterende data i printeren. Tryk på knappen Job Cancel for at slette de resterende data i printeren.
 • Page 116: Papirhåndtering

  Papirhåndtering Undersøg først, om du bruger papir, der overholder Brothers anbefalede papirspecifikationer. Se Hvilken slags papir kan jeg bruge? i kapitel 1. Problem Printeren indfører ikke papir. Printeren indfører ikke papir fra åbningen til manuel fødning. Printeren indfører ikke konvolutter. Der er opstået papirstop.
 • Page 117: Papirstop Og Hvordan De Afhjælpes

  Papirstop og hvordan de afhjælpes Hvis der opstår papirstop, lyser lysdioderne på kontrolpanelet som vist herunder. Når du lige har brugt printeren, er visse dele inden i printeren meget varme. Rør aldrig ved de dele, som er skraveret på Figur 6-2, når printerens forreste kabinetlåg eller bagerste bakke åbnes. Fjern det fastklemte papir som følger.
 • Page 118 Træk papirbakken helt ud af printeren. Træk det fastklemte papir op og ud af printeren. Tryk på kabinetlågets udløserknap, og åbn derefter kabinetlåget. 6 - 6 FEJLFINDING Figur 6-3 Figur 6-4 Figur 6-5...
 • Page 119 Træk tromleenheden ud. Træk det fastklemte papir op og ud af printeren. Du må ikke fjerne tromleenheden med magt. Træk i stedet det fastkørte papir ud af papirbakken. Forsigtig For at beskytte printeren mod skader som følge af statisk elektricitet, bør du ikke røre ved elektroderne, der er vist i Figur 6-7.
 • Page 120 Åbn den bageste bakke. Træk det fastklemte papir ud af varmestationsenheden. Hvis papirstoppet kan afhjælpes, skal du gå videre til trin 7. Hvis du trækker papiret ud mod printerens bagside, kan varmestationen blive snavset af tonerpulver, hvilket kan smitte af på de næste udskrifter. Udskriv nogle testsider, indtil tonerpulveret ikke længere smitter af.
 • Page 121 Tryk låseklappen ned, og tag tonerpatronen ud af tromleenheden. Tag eventuelt fastklemt papir ud af tromleenheden. Sæt tromleenheden tilbage i printeren. Sæt papirbakken i printeren. Luk kabinetlåget. Figur 6-11 FEJLFINDING 6 - 9...
 • Page 122: Andre Problemer

  Andre problemer Problem Printeren kan ikke udskrive. Der opstod en fejl ved skrivning til LPT1: (eller BRUSB) for printeren vises på din pc. ® Macintosh med USB Problem HL-5030 (eller HL-5040, HL-5050 og HL-5070N) vises ikke i Vælger. Kan ikke udskrive fra programsoftwaren.
 • Page 123 Eksempler på dårlig Anbefaling udskriftskvalitet Skyggebillede ABCDEFGH abcdefghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4 Tonerpletter Uudfyldt udskrift Helt sort Sørg for, at du anvender papir, der overholder de anbefalede specifikationer. Papir med en grov overflade eller tykke medier kan forårsage dette problem. Se Hvilken slags papir kan jeg bruge? i kapitel 1.
 • Page 124 Eksempler på dårlig udskriftskvalitet 94 mm (3.7 in.) 94 mm (3.7 in.) Hvide pletter på sort tekst og grafik med intervaller a 94 mm 94 mm (3.7 in.) 94 mm (3.7 in.) Sorte pletter med intervaller a 94 mm 6 - 12 FEJLFINDING Anbefaling Hvis problemet ikke er løst efter udskrivning af nogle få...
 • Page 125 Tonerpatronen kan være blevet beskadiget. Installer en ny tonerpatron. Se Udskiftning af tonerpatronen i kapitel 5. Kontroller, at der ikke er et iturevet stykke papir inden i printeren, som dækker for scannervinduet. Fikseringsenheden kan være blevet snavset til. Ring til Brother Customer Service. FEJLFINDING 6 - 13...
 • Page 126 Eksempler på dårlig udskriftskvalitet ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 Hvide linjer på langs F G H A B C D E h i j k a b c d e f g A B C D a b c d e 0 1 2 3 4 Siden er skæv Krøllet eller bøjet papir...
 • Page 127 Eksempler på dårlig Anbefaling udskriftskvalitet Krøllede konvolutter Åbn den bageste bakke, og tryk de blå tapper på venstre og højre side ned (som vist på figuren herunder). Når du er færdig med at udskrive konvolutter, skal du lukke den bageste bakke for at placere de to blå tapper i deres udgangsposition.
 • Page 128: Løsning Af Udskrivningsproblemer

  Løsning af udskrivningsproblemer Problem Printeren udskriver uventet, eller det udskrevne giver ingen mening. Printeren kan ikke udskrive hele sider af et dokument. Fejlmeddelelsen PRINTOVERLØB udskrives. Printeren kan ikke udskrive hele sider af et dokument. Fejlmeddelelsen HUKOMM. FYLDT udskrives. Sidehovederne eller sidefødderne vises, når jeg ser på...
 • Page 129: Appendiks

  Appendiks Printerspecifikationer Motor Model Teknologi Udskrivningshastighed Første udskrifts varighed ® Opløsning Windows 98/Me, ® Windows 2000 og ® Windows ® Windows 95/98/Me, ® Windows NT 4.0, ® Windows 2000 og ® Windows ® *1 Fra standardpapirbakke *2 Højopløsningskontrol A - 1 APPENDIKS HL-5030 Elektrofotografisk Op til 17 sider pr.
 • Page 130 *3 Hi-Speed USB 2.0 (480 Mbps) er op til 40 gange hurtigere og kompatibel med original USB-port (12 Mbps). *4 Kun HL-5050 og HL-5070N. *5 Originalt Brother-styringsprogram til Windows *6 Brug en standardwebbrowser til styring af enheden. *7 Code39, Interleaved 2 af 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, FIM (US-PostNet),...
 • Page 131 Software Model Printerdriver Printerdriver til Windows Windows Windows Brother-laserdriver til Mac Værktøjer Interaktiv hjælp Driverdistributionsguide Kontrolpanel Model Lysdiode 4 lysdioder Knap 2 knapper Papirhåndtering Model Papirfødning Universal- bakke Bakke til 1 ark manuel fødning Papir- 250 ark bakke (standard) Nedre...
 • Page 132 Mediespecifikationer Model Medietyper Universal- bakke Bakke til Almindeligt papir, kontraktpapir, manuel genbrugspapir, konvolut, labels og fødning transparent Papir- Almindeligt papir, genbrugspapir og transparent bakke (standard) Nedre bakke (ekstraud- styr) Medievægt Universal- bakke Bakke til 60 til 161 g/m manuel fødning Papir- 60 til 105 g/m bakke...
 • Page 133 Forbrugsstoffer Model Toner Standard- 3.300 A4/Letter-sider ved 5 % dækning patron Højt- 6.500 A4/Letter-sider ved 5 % dækning ydende patron Tromle 20.000 A4/Letter-sider (1 side/job) Mål/vægt Model Mål (B Vægt Ca. 10,6 kg inkl. tromleenheden og tonerpatronen Andet Model Strømfor- Udskriver Mindre end 460 W ved 25 °C brug...
 • Page 134: Vigtig Information Om Valg Af Papir

  Vigtig information om valg af papir Dette afsnit indeholder information, der kan hjælpe dig med at vælge det papir, du vil bruge i printeren. Før du køber store mængder papir Sørg for, at papiret er egnet til printeren. Papir til almindelig kopiering Papir kategoriseres efter anvendelsesformål som f.eks.
 • Page 135 Fugtighedsindhold Fugtighedsindholdet er den mængde vand, der er tilbage i papiret efter fremstillingen. Det er én af papirets vigtigste egenskaber. Det kan variere meget afhængigt af opbevaringsmiljøet, men papir indeholder sædvanligvis cirka 5 % vand i forhold til vægten. Da papir ofte absorberer vand, kan mængden af vand til tider udgøre cirka 10 % i omgivelser med høj fugtighedsgrad.
 • Page 136: Varemærker

  Alle andre mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne brugervejledning, er registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Kompilerings- og publikationsbekendtgørelse Denne manual er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. Den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne vejledning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.
 • Page 137: Indeks

  ...1-6 automatisk emuleringsvalg ...2-18 bakke til manuel fødning ..1-2 1-12 1-17 BRAdmin Professional ...2-17 Brother numbers (USA/Canada) ...iii Brother Solutions Center ...2-1 BR-Script ...2-1 DIMM ...4-1 dupleksudskrivning ...1-44 emulering ... A-2 Enhedens funktioner ...2-5 Fanen Tilbehør ...2-8 FAQ (ofte stillede spørgsmål) ...
 • Page 138 udskriftskvalitet ...2-4 udskriftsmedier ...1-5 udskriv testside ...3-8 udskrive konfiguration ...3-9 universalbakke (MP-bakke) ..1-2 1-14 1-20 vægt ... A-5 værktøjer ... A-3 vandmærke ...2-4 varemærker ... A-8 vedligeholdelse (rutinemæssig) ...5-13 6-10 1-46 6-14 I - 2...

This manual is also suitable for:

Hl-5040Hl-5050Hl-5070n

Table of Contents