Brother HL-1030 User Manual
Brother HL-1030 User Manual

Brother HL-1030 User Manual

Brother all in one printer - laser printer scanner user manual
Hide thumbs Also See for HL-1030:
Table of Contents

Advertisement

Quick Links

Brother Laserskriver
HL-1030/1240/1250
Bruksanvisningen
Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller
lese denne håndboken fra CD-ROMen. Oppbevar CD-ROMen på et hensiktsmessig sted slik
at det hele tiden er lett å finne den og å slå opp i den.

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Brother HL-1030

 • Page 1 Brother Laserskriver HL-1030/1240/1250 Bruksanvisningen Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra CD-ROMen. Oppbevar CD-ROMen på et hensiktsmessig sted slik at det hele tiden er lett å finne den og å slå opp i den.
 • Page 2: Table Of Contents

  Hvilke skriveralternativer er tilgjengelige Plassering av skriveren Strømforsyning Omgivelser Systemkrav for Brother Printing Solution for Windows Hva slags papir kan brukes Hvordan legge papir i papirkassetten Hvordan mate inn papirark manuelt Hvordan skrive på begge sider av arket (Manuell dupleks)
 • Page 3 Hvordan bruke det SERIELLE GRENSESNITTET (RS-100M) (Gjelder kun HL-1250) Hvordan velge RS-232C (IBM) seriegrensesnitt (Gjelder kun HL-1250) Hvordan stille inn seriegrensesnitt-parametrene Hvordan koble til seriegrensesnitt-kabelen Hva er Brother skriverserver (NC-2010p)? Egenskaper Hvordan legge til ekstra minne (Gjelder kun HL-1250) KAPITTEL 3 VEDLIKEHOLD Hvordan bytte tonerkassett Hvordan bytte trommelenheten Hvordan rengjøre skriveren...
 • Page 4 KAPITTEL 4 FEILSØKING Identifisere problemet Indikeringer på betjeningspanelet Operatørindikeringer og hvordan de slettes Service-indikeringer Feilmeldinger i Status Monitor Utskrift av feilmeldinger Papirhåndtering FASTKJØRT PAPIR og hvordan man løsner det Annet For utskrift med seriegrensesnitt (Gjelder kun HL-1250) For DOS-brukere (Gjelder kun HL-1240/1250) For iMac og Power Mac med USB port (Gjelder kun HL-1240/1250) Forbedre utskriftskvaliteten Hvordan ta riktig utskrift...
 • Page 5 TILLEGG Tekniske spesifikasjoner skriver Utskrift Funksjoner Elektrisk og Mekanisk Parallelle grensesnittspesifikasjoner USB (Universal seriebus-grensesnitt)(Gjelder kun HL-1240/1250) Innebygde fonter (Gjelder kun HL-1240/1250) HL-1240: Bitmap-fonter HL-1250: Bitmap-fonter Skalerbare fonter Symbolsett / Tegnsett (Gjelder kun HL-1240/1250) OCR symbolsett (gjelder kun HL-1250) HP LaserJet IIP modus (HL-1240) HP LaserJet 6P Mode (HL-1250) EPSON modus (gjelder kun HL-1250) IBM modus (gjelder kun HL-1250)
 • Page 6 Definisjon av Advarsel, Forsiktig og Merk Følgende konvensjoner er brukt i denne bruksanvisningen: Advarsel Indikerer advarsler som må overholdes for å hindre mulig personskade. Forsiktig Indikerer advarsler som må overholdes for å sikre riktig bruk av skriveren og forhindre at den ødelegges. Merk Indikerer kommentarer og nyttige tips som man bør huske når man bruker skriveren.
 • Page 7 Transport av skriveren Hvis du av en eller annen grunn må transportere skriveren, må du emballere skriveren omhyggelig for å unngå at den skades under transport. Vi anbefaler at du tar vare på og bruker originalemballasjen. Skriveren bør også forsikres av speditøren. Forsiktig Ved transport av skriveren må...
 • Page 8 Fax-Back System Brother Customer Service has installed an easy to use Fax-Back System so you can get instant answers to common technical questions and product information for all Brother products. This is available 24 hours a day, 7 days a week. You can use the system to send the information to any fax machine, not just the one you are calling from.
 • Page 9: Kapittel 1 Om Skriveren

  Kapittel 1 OM SKRIVEREN Hva skal kartongen inneholde Komponenter Når du pakker ut skriveren må du kontrollere om alt følger med. Kartongen skal inneholde følgende: Nettkabel Skriver Komponentene kan variere fra ett land til et annet. CD-ROM Fig. 1-1 Komponenter som skal være i kartongen KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN Trommelenhet (inklusive tonerkassett)
 • Page 10 Om skriveren Forlengelsesbrett Betjeningspanel Papirkassett Manuell matespalte Bakrdeksel Parallell grensesnitt kontakt USB(Universal Serial Bus Interface) kontakt (Gjelder kun HL-1240/1250) Fig. 1-3 HL-1030/1240 Sett bakfra Manuelle papirmatingsførere Fig. 1-2 Sett forfra Bakrdeksel Strømbryter Stikkontakt Fig. 1-4 HL-1250 Sett bakfra Utmatingsbrett Frontdeksel...
 • Page 11: Skriverens Funksjoner

  Skriverens funksjoner Høy oppløsning og høy utskriftshastighet HL-1030 : 600 x 600 punkter pr.tomme(dpi) (GDI modus), med mikrofin toner og opp til 10 sider per minutt (ppm) utskriftshastighet (A4 eller Letter papir). HL-1240 : Ekte 600 X 600 punkter pr. tomme (dpi) (GDI-modus) , Ekte 300 X 300 punkter pr.
 • Page 12 Hurtig skriveroppsett Det er enkelt å forandre ofte brukte innstillinger i en liten dialogboks på skjermen. Eksernt Skriverkonsoll-program for DOS (Gjelder kun HL-1240/1250) Det Eksterne Skriverkonsoll) hjelpeprogrammet (RPC) finner du på CD-ROMen som fulgte med skriveren. Når du bruker datamaskinen i DOS (Disk Operating System), kan du forandre innstillingene til skriveren, som f.eks.
 • Page 13 USB grensesnitt (For Win 98, iMac og Power Mac G3 med USB brukere) (Gjelder kun HL-1240/1250) Denne skriveren kan kobles opp mot datamaskiner via USB (Universal Serial Bus-grensesnitt) . Drivere for kommunikasjon med USB-porten finner du på CD-ROMen som fulgte med skriveren. Høyoppløsnings-kontroll &...
 • Page 14 — 25% tonersparing og 50% tonersparing. Hvile-modus (Power Save) Når skriveren ikke er i bruk en stund, reduserer hvile-modus automatisk strømforbruket. HL-1030/1240 forbruker mindre enn 5 Watt, og HL-1250 mindre enn 6 Watt i hvilemodus. Lave driftskostnader Fordi tonerkassetten er atskilt fra trommelenheten, trenger du kun å bytte tonerkassetten etter ca.
 • Page 15: Hvilke Skriveralternativer Er Tilgjengelige

  Hvilke skriveralternativer er tilgjengelige Ekstern skriverserver (Brother NC-2010p) En ekstra nettverks skriverserver Brother NC-2010p kan leveres. Denne gjør at skriveren kan kobles til nettverket via det parallelle grensesnittet. Brother skriverserver (NC-2010p)” i Kapittel 2   Nedre brett (LT-400) (Kun HL-1250) Et nedre brett øker kapasiteten til papirmagasinet.
 • Page 16: Plassering Av Skriveren

  Plassering av skriveren Merk deg følgende før du tar i bruk skriveren. Strømforsyning Bruk skriveren innenfor spesifisert spenningsområde. Frekvens: Nettkabel, inklusive skjøteledninger, må ikke være lenger enn 5 meter (16.5 fot). Bruk ikke samme strømkrets som andre apparater som trenger høy startstrøm, dette gjelder spesielt luftkjølingsanlegg, kopimaskiner, makuleringsmaskiner o.l.
 • Page 17: Systemkrav For Brother Printing Solution For Windows

  Systemkrav for Brother Printing Solution for Windows Kontroller følgende systemkrav for å kunne bruke skriveren med Brother Printing Solution for Windows: IBM PC eller kompatibel med 80486 SX eller høyere CPU. 10 MB tillgjengelig på hardddisken for skriverdriveren og alle skrifttypene Microsoft Windows 3.1/3.11, Windows 95/98 eller Windows NT 4.0...
 • Page 18: Hva Slags Papir Kan Brukes

  Hva slags papir kan brukes Type media Øvre papirkassett Manuell matespalte Ekstra nedre papirkassett (Gjelder kun HL-1250) Papirspesifikasjon Papirkassett Basisvekt Caliper Fuktighetsinnhold Manuell matespalte Vekt Caliper Fuktighetsinnhold Papirtype Papirstørrelse enkeltark letter, A4, ISO B5, Executive, A5, A6, legal (gjelder kun US og Canada) og transparenter enkeltark letter, A4, B5 (JIS/ISO),...
 • Page 19   Merk Vi anbefaler at du bruker etiketter eller transparenter som er beregnet for laserskrivere. For å unngå at skriveren blir ødelagt kan utskriftshastigheten forandre seg, avhengig av hvilken papirstørrelse og papirtype som brukes. Papirkapasitet Øvre papirkassett A4/Letter papir: Transparenter Utskrift til utmatingsbrettet (med forsiden ned)
 • Page 20 Kommentarer Vi anbefaler at du tester papiret på skriveren før du kjøper store kvanta. Dette gjelder spesielt spesialstørrelser og spesielle papirtyper og tungt papir. Unngå å bruke belagt papir, som f.eks. vinylbelagt papir. Unngå å bruke forhåndstrykt eller svært profilert papir. For å...
 • Page 21 KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN Spesialpapir Før du bruker papir med hull, som f.eks. tidsplanleggerark, må du lufte bunken godt for å unngå at papiret kjører seg fast og mates inn feil. Bruk ikke tidsplanleggerark som henger sammen. Limet som er brukt kan ødelegge skriveren.
 • Page 22 Konvolutter Følgende konvolutter anbefales ikke. Ødelagt, krøllete, brettede, eller konvolutter med forskjellig fasong Svart blanke eller svært profilerte konvolutter Konvolutter med hekter Konvolutter med selvklebende fliker Posete konvolutter Konvolutter som ikke er skarpt brettet Pregede konvolutter Konvolutter som allerede er påskrevet med laserskriver Konvolutter som er forhåndstrykt på...
 • Page 23: Hvordan Legge Papir I Papirkassetten

  Hvordan legge papir i papirkassetten   1. Dra papirkassetten helt ut av skriveren.   2. Juster papirførerne til høyre og bak på papirkassetten slik at de passer til papirstørrelsen du ønsker å bruke. Kontroller at papirførerene sitter i sporene sine. KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN Fig.
 • Page 24   3. Legg papir i papirkassetten. Forsikre deg om at papiret ligger flatt i kassetten i alle fire hjørnene. Fig. 1-10 Legg i papir Merk Legg ikke mer enn 250 ark (80 g/m ) i kassetten, ellers kan papiret sette seg fast. Papiret (80 g/m ) legges opp til strekene på...
 • Page 25   4. Sett papirkassetten inn i skriveren. Forsikre deg om at den er satt helt inn i skriveren. Merk Forleng forlengelsesbrettet for å forhindre at papiret glir av. Vi anbefaler at utskriftene fjernes med en gang etter utskrift hvis du ikke bruker forlengelsesbrettet.
 • Page 26: Hvordan Mate Inn Papirark Manuelt

  Hvordan mate inn papirark manuelt   Merk Legg papiret i den manuelle matespalten med begge hender. Skriveren slår på manuell mating automatisk når du legger papir i den manuelle matespalten. Om papiret du benytter er i størrelsen mellom A4 og A6, 64g/m2 og 105g/m2, anbefaler vi bruk av arkmateren.
 • Page 27 KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN   1. Velg manuell mating fra skriverdriveren. <Windows 95 / 98 and Windows 3.1> 1-19...
 • Page 28 <Windows NT4.0>   2. Send utskriftsdataene til skriveren.   Merk Meldingen “MANGLER PAPIR” vises i Statusmonitoren inntil du legger inn papir i den manuelle matespalten. Fig. 1-14 Velg manuell mating Drum Ready Paper Alarm Toner Data Fig.
 • Page 29   3. Still inn bredden på papirførerne til den manuelle matespalten slik at den passer til papiret. Bruk begge hendene. Fig. 1-16 Still inn bredden på papirførerne til den manuelle matespalten   4. Bruk begge hender og før papiret inn i den manuelle matespalten til framkanten av papiret berører papirmaterullen.
 • Page 30 Skrive på tykt papir og kort Når bakdekslet er løftet opp, har skriveren rett papirbane fra den manuelle matespalten til baksiden av skriveren. Bruk denne typen papirmating og utskriftsmetode når du ønsker å skrive på tykt papir eller kort.   1. Velg manuell mating i skriverdriveren.
 • Page 31   4. Still inn bredden på papirførerne til den manuelle matespalten slik at de passer til bredden på papiret du ønsker å bruke. Bruk begge hender.   5. Før papiret inn i den manuelle matespalten med begge hender til framkanten av papiret berører papirmaterullen.
 • Page 32: Hvordan Skrive På Begge Sider Av Arket (Manuell Dupleks)

  Hvordan skrive på begge sider av arket (Manuell dupleks) Alle skriverdriverne for Windows 95/98, Windows 3.1 og Windows NT 4.0 som følger med muliggjør manuell dupleks utskrift. Se hjelpetekstene i skriverdriveren for å få mer informasjon om hvordan du foretar innstillingene. Veiledning for utskrift på...
 • Page 33 Ta utskrift på begge sider av arket fra papirkassetten   1. Velg manuell dupleks utskriftsmodus fra driveren.   2. Skriveren skriver automatisk ut alle sider med partall på én side av arket først.   3. Ta de skrevne partallsidene ut av utmatingsbrettet og legg dem inn i papirkassetten.
 • Page 34 Å skrive på begge sider av arket fra den manuelle matespalten Forsiktig Før du setter inn ark, må du rette opp papiret for å unngå feilmating. Bruk av veldig tykt eller veldig tynnt papir er ikke anbefalt. Når du bruker manuell dupleks, kan papirstans oppstå eller utskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende.
 • Page 35: Hva Betyr Led-Indikeringene

  Hva betyr LED-indikeringene Denne delen tar for seg følgende lysdioder og knapper på skriverens betjeningspanel. Lysdiode indikasjonene som er brukt i illustrasjonene er vist i tabellen under. Lysdiode er AV. Lysdiode blinker. Lysdiode er PÅ. Fig. 1-23 Lysdioder og knapper på betjeningspanelet Merk Når nett-bryteren er av eller skriveren befinner seg i hvile-modus, er alle lysdiodene, inklusive Klar slukket.
 • Page 36: Klar (Papir)-Indikator

  Klar (Papir)-indikator Lampen Klar viser skriverens status. Blinker På Denne lysdioden fungerer også som Papir-indikering sammen med Alarm- lysdioden. De blinker samtidig for å indikere papirfeil Lysdiode Drum Ready Paper Alarm Toner Data Skriverstatus Nett-bryteren er av eller skriveren befinner seg i hvile-modus. Hvis skriveren er i hvile-modus, reagerer den automatisk når den mottar data eller når du trykker på...
 • Page 37: Data (Toner)-Indikator

  KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN Data (Toner)-indikator Lysdioden Data viser status til datautskriftsprosessen. Skriverstatus Skriveren har ingen data å skrive ut. Blinker Skriveren mottar data fra datamaskinen eller skriveren behandler data i minnet. På Det ligger igjen utskriftsdata i skriverens minne. Hvis lysdioden Data lyser lenge og ingenting er skrevet ut, må...
 • Page 38 Denne lysdioden fungerer også som Toner-indikator med Alarm-lysdioden. De blinker samtidig for å indikere tonerfeil. Kapittel 3 . Lysdiode Feil Lite toner Drum Ready Paper Alarm Toner Data Blinkende hvert 5. Sekund Tomt for toner Drum Ready Paper Alarm Toner Data 1-30 Se “Hvordan bytte tonerkassetten”...
 • Page 39: Trommel-Indikator

  Trommel-indikator Lysdioden Trommel indikerer at trommelenheten nesten er utbrukt. På Alarm-indikator Lysdioden Alarm blinker (uten at andre lysdioder lyser) for å indikere skriverfeil som f.eks. “DEKSEL ÅPENT” eller “MINNE FULLT.” Hvis det oppstår andre feil, indikerer skriveren feilen ved å blinke med Alarm-indikatoren sammen med en annen lysdiode, eller ved å...
 • Page 40: Kontrollpanelknappen

  Kontrollpanelknappen Kontrollpanelknappen brukes til følgende, avhengig av situasjonen. Avbryt utskrift Hvis du trykker på betjeningsknappen under utskrift, stopper utskriften umiddelbart og papiret kjøres ut. Oppvåkning Hvis skriveren befinner seg i hvile-modus og du trykker på betjeningsknappen, settes skriveren i klar-stilling. Det vil ta inntil 45 sekunder før skriveren er i Klar- stilling.
 • Page 41: Andre Kontrollfunksjoner

  Andre kontrollfunksjoner Skriveren har følgende nyttige funksjoner: Hvile-modus Når skriveren ikke mottar data i løpet av et visst tidsrom (tidsavbrudd), går den inn i hvile-modus. Hvile-modus fungerer som om skriveren er avslått. Standard tidsavbrudd er 5 minutter, og den justeres automatisk til det som passer best, avhengig av hvor ofte skriveren brukes (Intelligent hvile-modus).
 • Page 42 Testutskrift Skriveren har følgende testutskrift-funksjon. Gå fram på følgende måte:   1. Forsikre deg om at frontdekslet er lukket.   2. Hold ned kontrollpanelknappen og slå på strøm-bryteren. Hold kontrollpanelknappen nede til Trommel-lampen tennes. Trommel-lampen begynner å...
 • Page 43: Kapittel 2 Ekstrautstyr

  Kapittel 2 EKSTRAUTSTYR Ekstrautstyr og rekvisita Denne skriveren har følgende ekstrautstyr og rekvisita som øker skriverens bruksområde. Rekvisita Artikkel Tonerkassett Trommelenhet Skriverserver <Gjelder kun HL-1250 > Artikkel Nedre brett Serielt grensesnitt SIMM Informasjon Se side 3-3 Se side 3-9 Se side 2-9 Funksjon Papirmater og Papirmagasin med plass til 250...
 • Page 44: Nedre Brett (Gjelder Kun Hl-1250)

  Nedre brett (Gjelder kun HL-1250) Det nedre brettet fungerer som et tredje papirmagasin. Det har plass til maksimum 250 ark (80 g/m Ta kontakt med forhandleren eller forretningen der du kjøpte skriveren hvis du ønsker å installere ekstra nedre brett. Hvis du har installert det nedre brettet, legger du papiret inn i nedre papirkassett på...
 • Page 45: Hvordan Bruke Det Serielle Grensesnittet (Rs-100M) (Gjelder Kun Hl-1250)

  Hvordan bruke det SERIELLE GRENSESNITTET (RS- 100M) (Gjelder kun HL-1250) Hvis du ønsker å koble skriveren til en DOS-maskin med serielt grensesnitt, må du installere ekstra seriegrensesnitt-kort (RS-100M). Når du har installert seriegrensesnittet, kan du dele skriveren mellom to datamaskiner (to IBM kompatible PCer) og bruke det parallelle og serielle grensesnittet samtidig.
 • Page 46: Hvordan Velge Rs-232C (Ibm) Seriegrensesnitt (Gjelder Kun Hl-1250)

  Hvordan velge RS-232C (IBM) seriegrensesnitt (Gjelder kun HL-1250) Merk Denne delen er kun beregnet for skrivermodeller med seriegrensesnittet installert. Forsiktig Husk at du må velge type seriegrensesnitt som passer til datamaskinen din: For IBM kompatible PCer du må flytte bryteren til IBM (RS-232C)-stilling. Hvis nødvendig velger du type grensesnitt på...
 • Page 47: Hvordan Stille Inn Seriegrensesnitt-Parametrene

  Hvordan stille inn seriegrensesnitt-parametrene Merk Denne delen gjelder kun skrivermodeller som har seriegrensesnittet installert. Forsiktig Husk å stille parametrene slik at de passer til datamaskinen: Still RS-232C parametrene slik at de passer til din maskin. Du kan endre de serielle innstillingene for PCen din på forskjellige steder i DOS-applikasjonen, i Windows Skrivere (gjelder kun Windows-applikasjoner) eller i AUTOEXEC.BAT filen ved å...
 • Page 48 Tabell 1: Seriegrensesnitt-parametre Velgerbryter Parametre Baudhastighet Baudhastighet Datalengde Stopp-bit Paritet Paritet Protokoll Robust Xon Tabell 2: Baudhastighet Velgerbryter 1 Velgerbryter 2 På På På På Tabell 3: Paritet Velgerbryter 5 Velgerbryter 6 På På På Merk Fabrikkinnstillingene er vist i fet skrift ( alle brytere AV ). Hvis robust Xon-innstillingen er slått på...
 • Page 49 RS-100M Grensesnittkontakt Pin angivelse Pin nr. Fig. 2-4 Grensesnittkontakt Signal IBM(RS-232C) Apple(RS-422A) TxD- RxD- TxD+ N.C. RxD+ KAPITTEL 2 EKSTRAUTSTYR...
 • Page 50: Hvordan Koble Til Seriegrensesnitt-Kabelen

  Hvordan koble til seriegrensesnitt-kabelen Merk Denne delen gjelder kun skrivermodeller som har seriegrensesnittet installert. Du trenger en seriegrensesnitt-kabel med en 8-pins kontakt av DIN-typen for å koble skriveren til datamaskinen. Merk Ta kontakt med forhandleren din for å få tak i en seriegrensesnitt-kabel. Når du bruker PC, må...
 • Page 51   1. Forsikre deg om at strøm-bryteren er slått av. Forsiktig Husk å slå av strøm-bryteren før du kobler til og fra grensesnittkablene, ellers kan skriveren bli ødelagt.   2. Sett inn og sikre den parallelle grensesnittkontakten fra datamaskinen i den parallelle grensesnittporten på...
 • Page 52: Hva Er Brother Skriverserver (Nc-2010P)

  Hva er Brother skriverserver (NC-2010p)? En ekstra skriverserver for nettverk type Brother NC-2010p kan leveres. Ved hjelp av denne kan skriveren din kobles til nettverket via det parallelle grensesnittet. Brother skriverservere gjør det mulig for flere vertsmaskiner å dele en Brother- skriver på...
 • Page 53: Hvordan Legge Til Ekstra Minne (Gjelder Kun Hl-1250)

  Hvordan legge til ekstra minne (Gjelder kun HL-1250) HL-1030/1240 Skriveren med ekstra minne. HL-1250 Skriveren Minnet kan utvides til totalt 36 Mbyte ved å installere en enkel in-line minnemodul (SIMM). Ekstra minne er nyttig og kan være nødvendig hvis du bruker funksjonen Sidebeskyttelse (Page Protection).
 • Page 54 Merk HL-1250 kan også støtte en oppløsning på ekte 600 dpi og 1200 x 600 dpi under Windows 95/98, Windows 3.1 og Windows NT 4.0 med skriverdriveren som følger med. Vi anbefaler at du utvider skriverens minne for å unngå at minnet går fullt. Merk Skriveren har kun ett spor for SIMM oppgradering.
 • Page 55 Forsiktig Husk å slå av strømbryteren og trekke ut nettkabelen av skriveren før du installerer eller tar ut SIMM-kortet fra hovedkortet.     2 . Åpne bakdekselet. Skru ut skruene som fester dekslet og ta det bort. Fig.
 • Page 56   4. Installer SIMM-kortet i sporet i vinkel og skyv det deretter forsiktig vertikalt til det klikker på plass.   5. Installer dekslet.   6. Fest desklet med de to skruene. Lukk bakdekselet.   7.
 • Page 57 Kapittel 3 VEDLIKEHOLD Følgende er vedlikeholdsmeldinger og indikeres med lysdiodene (LED). Disse meldingene ber deg å skifte de forskjellige rekvisitaene før de blir tomme. LED vedlikeholds- melding Tomt for toner Drum Ready Paper Alarm Toner Data Trommelens levetid Drum Ready Paper Alarm Toner...
 • Page 58 Deler som krever periodisk vedlikehold For å opprettholde utskriftskvaliteten, bør fikseringsenheten byttes når følgende antall sider er skrevet ut. Artikkel Fikseringsenhet Separasjons plate (Pad) Inntrekksvalse * Det virkelige antall sider kan variere, avhengig av gjennomsnittlig utskriftsjobb og papirtype. Beregningene er basert på 5% dekning pr. side. Ca.
 • Page 59: Hvordan Bytte Tonerkassett

  Hvordan bytte tonerkassett Når tonerkassett med standard kapasitet er brukt, kan skriveren skrive ca. 3000 sider med 5% dekning på A4/Letter papir med én tonerkassett. Når man bruker tonerkassett med høy kapasitet, kan skriveren skrive ca. 6000 sider under de samme forholdene.
 • Page 60 Note Både Alarm og Data (Toner) vil blinke kontinuerlig for å indikere at det er nesten tomt for toner. Blinkingen vil ikke stoppe før du har installert en ny toner kassett. Du bytter tonerkassett på følgende måte. Du kan også se hvordan du bytter tonerkassett på...
 • Page 61   2. Legg trommelenheten med den gamle tonerkassetten på et flatt underlag, trekk tonerkassetten ut av trommelenheten mens du skyver låsehendelen ned med høyre hånd. Fig. 3-3 Ta ut den gamle tonerkassetten Forsiktig Vær forsiktig når du håndterer tonerkassetten. Hvis du får toner på hendene eller klærne, må...
 • Page 62 Hvis man tar utskrift med uoriginal toner eller tonerkassett, reduseres ikke bare utskriftskvaliteten, men også kvaliteten og levetiden til selve skriveren. Det kan også føre til alvorlig skade på ytelsen og levetiden til en original Brother trommelenhet. Garantien dekker ikke problemer som skyldes bruk av uoriginale toner- eller tonerkassetter.
 • Page 63 CHAPTER 3 MAINTENANCE   5. Installer den nye tonerkassetten i trommelenheten. Du skal høre et klikk når den er på plass. Når tonerkassetten er korrekt installert, låses den automatisk. Fig. 3-7 Installere tonerkassett i trommelenheten Forsiktig Kontroller at tonerkassetten er korrekt installert, hvis ikke kan tonerkassetten løsne fra trommelenheten når du holder i toner/trommel enheten.
 • Page 64   6. Rengjør koronaviren inne i trommelen. Skyv forsiktig den blå haken til høyre og venstre flere ganger. Still haken tilbake til utgangsstilling før du installerer trommelenheten på nytt. Utgangsstilling ( ) Fig. 3-8 Rengjøre koronaviren Forsiktig Forsikre deg om at du stiller haken tilbake til utgangsstilling ( installerer toner/trommel enheten i skriveren på...
 • Page 65: Hvordan Bytte Trommelenheten

  Bruk original toner fra Brother for å få best mulig ytelse. Produktet bør kun brukes i et rent, støvfritt miljø, med tilstrekkelig ventilasjon.
 • Page 66 Gå fram på denne måten når du skal bytte trommelenhet. Du kan også se på instruksjonsvideoen på CD-ROMen som fulgte med skriveren.   1. Åpne frontdekslet på skriveren og dra ut den toner/trommel enheten. Fig. 3-11 Fjerne trommelenheten Forsiktig Ikke rør elektrodene som vist under.
 • Page 67   2. Legg toner/trommel enheten på et flatt underlag og ta tonerkassetten ut av toner/trommel enheten mens du skyver låsehendelen ned med høyre hånd. Fig. 3-12 Fjerne tonerkassetten Merk Kast den brukte trommelenheten i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker på...
 • Page 68   4. Sett tonerkassetten inn i den nye trommelenheten. Du skal høre et klikk når den er på plass. Når tonerkassetten er korrekt installert, vil den låses fast Forsiktig Kontroller at tonerkassetten er korrekt installert, hvis ikke kan tonerkassetten løsne fra trommelenheten når du holder i toner/trommel enheten.
 • Page 69   6. Nullstill sidetelleren i henhold til veiledningen som følger med trommelenheten. Forsiktig Ikke nullstill sidetelleren nå du bytter tonerkassett.   7. Lukk frontdekslet.   8. Forsikre deg om at Drum-indikatoren ikke lyser. 3-13 CHAPTER 3 MAINTENANCE...
 • Page 70: Hvordan Rengjøre Skriveren

  Hvordan rengjøre skriveren Rengjør skriveren utvendig og innvendig med jevne mellomrom. Hvis utskriften har flekker av toner, må du rengjøre skriveren innvendig, samt trommelenheten. Rengjøre skriveren utvendig Merk Rengjør skriveren utvendig ved å følge instruksene nedenfor. Dette er også vist i instruksjonsvideoen på...
 • Page 71 Forsiktig Bruk vann eller nøytralt vaskemiddel til rengjøring. Rengjøring med flyktige væsker som f.eks. tynnere eller benzen vil ødelegge overflaten på skriveren.   3. Tørk skitt og støv av skriverens eksteriør med en fuktig klut og la skriveren bli helt tørr før du slår på...
 • Page 72: Hvordan Rengjøre Skriveren Innvendig Og Trommelenheten

  Hvordan rengjøre skriveren innvendig og trommelenheten Merk Rengjør skriveren innvendig og trommelenheten slik som beskrevet nedenfor. Dette er også vist på instruksjonsvideoen på CD-ROMen som fulgte med.   1. Slå av strøm-bryteren og trekk ut nettkabelen. Advarsel Inne i skriveren er det elektroder med høy spenning.
 • Page 73 Advarsel Når skriveren nettopp har vært i bruk, er noen av de innvendige delene ekstremt varme. Når du åpner frontdekslet på skriveren må du aldri komme borti de skraverte delene som er vist på tegningen nedenfor. Forsiden   4. Tørk forsiktig av scanner-vinduet med en myk, tørr klut.
 • Page 74   5. Rengjør koronaviren inne i trommelenheten ved å skyve haken forsiktig til høyre og venstre flere ganger. Utgangsstilling ( ) Fig. 3-18 Rengjøre koronaviren   6. Sett haken tilbake til utgangsstilling ( på plass i skriveren. Forsiktig Husk å...
 • Page 75: Kapittel 4 Feilsøking

  Kapittel 4 FEILSØKING Identifisere problemet Kontroller følgende først: At støpslet er riktig tilkoblet og at skriveren er slått på. At alle beskyttelsesdelene er fjernet. At tonerkassetten og trommelenheten er riktig installert. At frontdekslet er helt lukket At papiret er lagt riktig inn i papirkassetten. At grensesnittkabelen er sikkert koblet mellom skriveren og datamaskinen.
 • Page 76: Indikeringer På Betjeningspanelet

  Indikeringer på betjeningspanelet Operatørindikeringer og hvordan de slettes LED-indikeringene som er brukt i illustrasjonene i dette kapitlet er vist i tabellen nedenfor. Hvis det oppstår en opprettelig feil, gir skriveren operatøren et varsel’ ved hjelp av LED-indikeringene som er vist i tabellen nedenfor. Finn feilen ut fra tabellen nedenfor og foreta den korrigeringen som er beskrevet.
 • Page 77 Feil Fastkjørt papir Drum Ready Paper Alarm Toner Data Tomt for papir Feilmating Lite toner Drum Ready Paper Alarm Toner Data (hvert 5. sekund) Tomt for toner Drum Ready Paper Alarm Toner Data KAPITTEL 4 FEILSØKING Tiltak Løsne papiret som har kjørt seg fast, se neste avsnitt “FASTKJØRT PAPIR og hvordan man løsner det”.
 • Page 78: Service-Indikeringer

  Service-indikeringer Hvis det oppstår en uopprettelig feil, vil skriveren indikere at det er behov for service. Alle lysdiodene lyser og deretter følgende kombinasjoner vekselvis: Man får følgende indikeringer hvis det f.eks. oppstår en feil på fremkallingsenheten. Fig. 4-2 LED-indikeringer forårsaket av feil på en sikring??? Service Drum Ready...
 • Page 79 KAPITTEL 4 FEILSØKING Hvis du ser noen av disse service-indikeringene, må du slå av strømbryteren, vente i noen få sekunder og slå på skriveren igjen og forsøke å ta utskrift på nytt. Hvis du ikke er i stand til å fjerne feilen og du fortsatt får samme service-indikering når du har slått på...
 • Page 80: Feilmeldinger I Status Monitor

  Feilmeldinger i Status Monitor Status Monitor vil rapportere problemer med skriveren som vist i tabellen nedenfor. Gjør som beskrevet for å korrigere disse feilene. Feilmelding DEKSEL ÅPENT TOMT FOR PAPIR eller FEILMATING FASTKJØRT PAPIR LITE TONER TOMT FOR TONER UTSKRIFTSFEIL Action Lukk skriverens frontdeksel..
 • Page 81 Feilmelding MINNE FULLT OPPLØSNING TILPASSET (Skriveren har skrevet ut dokumentet med redusert oppløsning.) FEIL PÅ FUSER FEIL PÅ LASER BD FEIL PÅ SCANNER FEIL PÅ D-RAM FEIL PÅ NV-RAM FEIL PÅ HOVEDMOTOR FEIL PÅ MOTORGRENSESNITT Tiltak Trykk på panel-knappen for å skrive ut dataene som er igjen i skriveren.
 • Page 82: Utskrift Av Feilmeldinger

  Utskrift av feilmeldinger Skriveren vil rapportere feil ved å skrive ut en feilmelding som vist i tabellen nedenfor. Rett feilene som beskrevet. Feilmelding MINNE FULLT UTSKRIFTSFEIL OPPLØSNING TILPASSET (Skriveren har skrevet ut dokumentet med redusert oppløsning) RAMMEFEIL PÅ SERIEGRENSESNITTET (Gjelder kun HL-1250) PARITETSFEIL PÅ...
 • Page 83 Feilmelding UTSKRIFTSFEIL PÅ SERIEGRENSESNITTET (Gjelder kun HL-1250) BUFFER FULLT SEREGRENSESNITT (Gjelder kun HL-1250) Tiltak Trykk på knappen på betjeningspanelet for å fortsette utskriften. Hvis feilen oppstår på nytt, kan grensesnittkortet være ødelagt. Ta kontakt med forhandleren. Trykk på knappen på betjeningspanelet for å fortsette utskriften.
 • Page 84: Papirhåndtering

  Papirhåndtering Først må du forsikre deg om at du bruker papir som tilfredsstiller papirspesifikasjonene som anbefales av Brother. Se “Hva slags papir kan jeg bruke” i Kapittel Problem Skriveren mater ikke inn papir. Skriveren mater ikke inn papir fra den manuelle matespalten.
 • Page 85: Fastkjørt Papir Og Hvordan Man Løsner Det

  FASTKJØRT PAPIR og hvordan man løsner det Når papiret har kjørt seg fast, indikerer skriveren dette med følgende indikatorer. Advarsel Når skriveren nettopp har vært i bruk er enkelte av delene inne i skriveren ekstremt varme. Når du åpner frontdekslet eller det bakre dekslet, må du aldri komme borti de skraverte delene som er vist i figuren nedenfor.
 • Page 86 Løsne papiret som har kjørt seg fast. Følg beskrivelsen nedenfor eller du kan se på instruksjonsvideoen på CD-ROMen. Hvis du har fjernet det fastkjørte papiret slik som beskrevet nedenfor, kan du lukke papirkassetten først og frontdekslet, og skriveren vil fortsette utskriften automatisk. Hvis skriveren ikke fortsetter utskriften automatisk, trykker du på...
 • Page 87 Trekk det fastkjørte papiret opp og ut av skriveren. Fig. 4-6 Trekk det fastkjørte papiret opp og ut Åpne frontdekslet. 4-13 KAPITTEL 4 FEILSØKING...
 • Page 88 Ta ut trommelenheten. Trekk det fastkjørte papiret opp og ut av skriveren. På dette punktet skal du ikke bruke ekstra krefter på å ta ut trommelenheten hvis den er vanskelig å få ut. Isteden skal du dra i kanten på det fastkjørte papiret fra papirkassetten.
 • Page 89 Forsiktig Ikke berør elektrodene som vist under. Dette for å unngå at statisk elektrisitet skal ødelegge skriveren. Åpne det bakre dekslet og dra det fastkjørte papiret ut av fuserenheten. Hvis du må dra papiret bakover mot skriveren, kan fuseren bli tilsmusset av tonerpulver og det kan føre til det kommer toner på...
 • Page 90: Annet

  Annet Problem Skriveren skriver ikke. Feilmeldingen “Det oppstod en feil ved skriving til LPT1: (eller BRUSB) .” kommer fram på PCen. For utskrift med seriegrensesnitt (Gjelder kun HL-1250) Problem Ikke i stand til å skrive fra programmet. For DOS-brukere (Gjelder kun HL-1240/1250) Problem Ikke i stand til å...
 • Page 91: For Imac Og Power Mac Med Usb Port (Gjelder Kun Hl-1240/1250)

  For iMac og Power Mac med USB port (Gjelder kun HL-1240/1250) Problem HL-1240/1250 dukker ikke opp i velger. Recommendation Kontroller at skriver er på. Kontroller at USB kabel er festet i begge ender. Kontroller at skriver driver er korrekt installert. 4-17 KAPITTEL 4 FEILSØKING...
 • Page 92: Forbedre Utskriftskvaliteten

  Forsøk å installere en ny trommelenhet. trommelenhet" i Kapittel Forsikre deg om at du bruker papir som tilfredsstiller anbefalte spesifikasjoner fra Brother. Se “Hva slags papir kan jeg bruke” i Kapittel Sjekk omgivelsene skriveren står i; høy temperatur og høy fuktighet kan forsterke den grå...
 • Page 93 Eksempel på feil Skygge ABCDEFGH abcdefghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4 Tonerflekker hullete utskrift Helt sort Forslag Forsikre deg om at du bruker papir som tilfredsstiller spesifikasjonene. Papir med ru overflate, papir som har sugt til seg fuktighet eller tykke media kan gi dette problemet.
 • Page 94 Eksempel på feil 94 mm (3.7 in.) 94 mm (3.7 in.) Hvite flekker Utskriften har hvite flekker i svart tekst og grafikk med intervall på 94 mm. 94 mm (3.7 in.) 94 mm (3.7 in.) Svarte flekker Utskriften har svarte flekker med intervall på...
 • Page 95 Eksempel på feil 94 mm (3.7 in.) 94 mm (3.7 in.) Hvite flekker Utskriften har hvite flekker i svart tekst og grafikk med intervall på 94 mm. 94 mm (3.7 in.) 94 mm (3.7 in.) Svarte flekker Utskriften har svarte flekker med intervall på...
 • Page 96 Eksempel på feil ABCDEFGH abcdefghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4 Svarte, horisontale feil som gjentar seg Tonerflekker på utskriften. ABCDEFGH abcdefghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4 Hvite horisontale striper ABCDEFGH abcdefghijk...
 • Page 97 Eksempel på feil ABCDEFGH abcdefghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4 Hvite, vertikale streker F G H A B C D E h i j k a b c d e f g A B C D a b c d e 0 1 2 3 4...
 • Page 98: Hvordan Ta Riktig Utskrift

  Hvordan ta riktig utskrift Problem Skriveren skriver ut uventet eller bare tull. Skriveren kan ikke skrive ut hele sider i et dokument. Feilmeldingen “UTSRKIFTSFEIL" kommer fram. Skriveren kan ikke skrive ut hele sider i et dokument Feilmeldingen "MINNE FULLT" kommer fram. Forslag Kontroller om skriverkabelen er for lang.
 • Page 99: For Dos-Brukere (Gjelder Kun Hl-1240/1250)

  Problem Topp- og bunntekst vises når jeg ser på dokumentet på skjermen, men kommer ikke fram på utskriften. (For tilkobling ved å bruke RS-232C/422A grensesnittet Gjelder kun HL-1250) Skriveren skriver ut de første par sidene riktig, men så mangler noen av sidene tekst. For DOS-brukere (Gjelder kun HL-1240/1250) Problem Skriveren skriver, men den...
 • Page 100: Tekniske Spesifikasjoner Skriver

  TILLEGG TILLEGG Tekniske spesifikasjoner skriver Utskrift Utskriftsmetode Laser Oppløsning Utskriftskvalitet Elektrofotografisk med halvleder laserstråle scanning Bølgelengde: Effekt: HL-1030: HL-1240: HL-1250: Normal utskriftsmodus 780 nm Maks. 5 mW 600 punkter/tomme (GDI) 600 punkter/tomme (GDI) 300 punkter/tomme (under DOS og andre operativsystemer)
 • Page 101 HL-1030: Utskriftshastighet HL-1240/1250: MERK: Oppvarming Maks. 45 sekunder ved 23°C (73.4°F) Første utskrift 15 sekunder Utskriftsmedia Tonerkassett: Forventet levetid: 6000 sider/tonerkassett med høy kapasitet 3000 sider/standard tonerkassett MERK: Forventet levetid: Trommelenhet: Gjennomsnittlig 20 000 sider MERK: Opp til 10 sider pr. minutt Opp til 12 sider pr.
 • Page 102: Funksjoner

  Diagnoser Du finner TrueType-kompatible program-fonter for Windows på CDen som fulgte med. Antall fonter er 35. Brother Printing Solution for Windows Brother Printing Solution for Windows HP LaserJet IIP (PCL 4) Brother Printing Solution for Windows Automatisk valg av emulering mellom HP LaserJet6P (PCL 6), EPSON FX- 850 eller IBM Proprinter XL Windows 3.1/3.11, Windows 95/98 og Windows NT 4.0 driver, støtter...
 • Page 103: Elektrisk Og Mekanisk

  Elektrisk og Mekanisk Strømkilde U.S.A. og Canada: Europa og Australia: Strømforbruk Utskrift (gjennomsnitt): Stand-by: Hvile (HL-1030/1240): Hvile (HL-1250): Støy Utskrift: Hvile: Drift: Temperatur Ikke aktiv: Drift: Fuktighet Lagring: Mål A4 papirkassett: (B x D x H) Legal papirkassett: (Kun USA og Canada)
 • Page 104: Parallelle Grensesnittspesifikasjoner

  TILLEGG Parallelle grensesnittspesifikasjoner Merk For å sikre best mulig kvalitet benyttes en IEEE 1284 kompatibel parallellkabel mellom skriveren og datamaskinen. Kun IEEE 1284-kabler støtter alle de avanserte utskriftsmulighetene, som toveis kommunikasjon. Disse kablene vil være tydelig merket med “IEEE-1284”. Vi anbefaler å bruke en parallellkabel på 2.0 meter (6.6 fot) eller koftere. Grensesnittkontakt Pinneangivelse Pin nr..
 • Page 105 Merk Hvis man skal bruke toveis kommunikasjon, må man bruke en grensesnittkabel som har pin-tilkoblingene ovenfor. Shield Fig. A-1 Parallell grensesnittkabel Shield...
 • Page 106: Usb (Universal Seriebus-Grensesnitt)(Gjelder Kun Hl-1240/1250

  TILLEGG USB (Universal seriebus-grensesnitt) (Gjelder kun HL-1240/1250) Grensesnittkontakt Pinneangivelse Pin No. Fig. A-2 USB grensesnittkontakt Signal Vcc (+5V) - Data + Data Jord Serial Data - Serial Data +...
 • Page 107: Innebygde Fonter (Gjelder Kun Hl-1240/1250

  Innebygde fonter (Gjelder kun HL-1240/1250) Følgende bitmap-fonter er innebygd i denne skriveren. HL-1240: Bitmap-fonter Brougham 10 (12 punkter) Brougham 12 (10 punkter) Letter Gothic 16.66 (8.5 punkter) (Både Stående og Liggende er tilgjengelig for ovenstående fonter.) HL-1250: Bitmap-fonter Denne skriveren har følgende bitmap-fonter. De kan brukes i HP LaserJet 6P, EPSON FX-850 og IBM Proprinter XL modus.
 • Page 108: Skalerbare Fonter

  TILLEGG Skalerbare fonter Følgende skalerbare fonter kan brukes i HP LaserJet 6P, EPSON FX-850 og IBM Proprinter XL modus. Intellifont kompatible fonter Alaska (Extrabold) Antique Oakland (Oblique, Bold) Brougham (Oblique, Bold, BoldOblique) Cleveland Condensed Connecticut Guatemala Antique (Italic, Bold, BoldItalic) Letter Gothic (Oblique, Bold) Maryland Oklahoma (Oblique, Bold, BoldOblique)
 • Page 109: Symbolsett / Tegnsett (Gjelder Kun Hl-1240/1250

  Symbolsett / Tegnsett (Gjelder kun HL-1240/1250) OCR symbolsett (gjelder kun HL-1250) Når OCR-A eller OCR-B fonter er valgt, brukes alltid tilsvarende symbolsett. OCR-A HP LaserJet IIP modus (HL-1240) ISO14 JIS ASCII ISO57 Chinese ISO11 Swedish HP Spanish ISO17 Spanish ISO10 Swedish ISO16 Portuguese ISO84 Portuguese ISO85 Spanish...
 • Page 110: Epson Modus (Gjelder Kun Hl-1250)

  TILLEGG EPSON modus (gjelder kun HL-1250) US ASCII PC-8 PC-8 D/N PC-850 PC-852 PC-860 PC-863 PC-865 IBM modus (gjelder kun HL-1250) PC-8 PC-8 D/N PC-850 Merk Hvis du ønsker å vite hvilke tegn som finnes i hvert symbol/tegnsett, skriver du ut CHARSETS.PRN-filen fra alternativet “Print form”...
 • Page 111 HP LaserJet IIP / HP LaserJet 6P (gjelder kun HL-1250) A-12...
 • Page 112 TILLEGG Tabellen nedenfor viser hvilke tegn som er tilgjengelig bare i det tilhørende tegnsettet. Tallene øverst i tabellen er kodeverdier som tegn på erstattes med i tegnsettet Roman 8. For andre tegn, se tegnsettet Roman 8. A-13...
 • Page 113 HP LaserJet IIP/6P, EPSON FX-850, IBM Proprinter XL EPSON FX-850 A-14...
 • Page 114 TILLEGG Tabellen nedenfor viser tegn som er tilgjengelig bare i det tilhørende tegnsettet. Tallene øverst i tabellen er kodeverdier som tegn på erstattes med i tegnsettet US ASCII. For andre tegn, se tegnsettet US ASCII. A-15...
 • Page 115 Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer i spesifikasjonene og innholdet i denne håndboken, og er ikke ansvarlig for skader (inklusive følgeskader) forårsaket av det presenterte materialet, inklusive, men ikke begrenset til typografiske eller andre feil i denne publikasjonen.
 • Page 116: Regulations

  A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user’s authority to operate the equipment.
 • Page 117 Siden stråling inne i skriveren er fullstendig avgrenset innenfor beskyttelseskapslingen og eksterne deksler, kan ikke laserstrålen slippe ut fra maskinen når skriveren er i bruk. programmet er å fremme utviklingen og NERGY partner har Brother Industries, Ltd. bestemt at dette A-18...
 • Page 118 FDA-forskrifter og må festes til laserprodukter som markedsføres i USA. PRODUSENT: Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, CHINA Dette produktet tilfredsstiller FDAs strålingsstandarder, 21 CFR Underkapittel J PRODUSENT: BROTHER INDUSTRIES (USA) INC.
 • Page 119 IEC 825 spesifikasjon (Gjelder kun modell 220–240 V) Skriveren er et Class 1 laserprodukt som definert i IEC 825 spesifikasjonene. Etiketten nedenfor festes på produktet i land der det er nødvendig. Denne skriveren har en Class 3B laserdiode som sender ut usynlig laserstråling i scannerenheten.
 • Page 120 TILLEGG VIKTIG - For din sikkerhet For å oppnå sikker drift må det jordete elektriske støpslet som følger med, kun settes inn i en standard jordet stikkontakt, som er jordet på normal måte. Forlengelsesledninger som brukes sammen med utstyret må være av samme jordete type for å gi skikkelig jording.
 • Page 121 IMPORTANT - Wiring Information (Gjelder kun Storbritannia) If the power cord supplied with this printer is not suitable for your electrical outlet, remove the plug from the mains cord and fit an appropriate three pin plug. If the replacement plug is intended to take a fuse then fit a fuse with the same rating as the original.
 • Page 122 STIKKORD Alarm LED Alarm-lampe angivelse av parallell grensesnitt-pinne auto-emulation switching avansert fotoskalaeringsteknologi bakre deksel bakre papirfører baudhastighet betjeningspanel bitmap-font Data LED datakompresjonsteknologi datalengde DIP-bryter dupleks utskrift Ekstern skriverkonsoll emulering Factory Reset fastkjørt papir feil opprettelig feil uopprettelig feilmating frontdeksel grensesnitt hex dump print høykapasitets tonerkassett høyoppløsnings-kontroll...
 • Page 123 tomt papir anbefalt papirfører for manuell matespalte papirførere papirkapasitet papirkassett papirstørrelse papirtype parallell grensesnittspesifikasjon parallelt grensesnitt paritet Print Config Print Fonts I protokoll robust RS-232C RS-422A scanner-vindu seriegrensesnitt-bryter seriegrensesnitt-parameter serielt grensesnitt serigrensesnitt-kabel service-indikering SIMM skalerbar font skrivbart område skriverdriver skriverserver for nettverk stikkontakt stopp-bit 1-11...

This manual is also suitable for:

Hl-1240Hl-1250

Table of Contents