Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Freezer
User manual
Køl/Frys
Brugervejledning
Kyl/Frys
Bruksanvisning
Kjøl/Frys
Bruksanvisning
RFNES312T35X
EWWERQWEW
EN
DA
SV
NO

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko RFNES312T35X

 • Page 1 Freezer User manual Køl/Frys Brugervejledning Kyl/Frys Bruksanvisning Kjøl/Frys Bruksanvisning RFNES312T35X EWWERQWEW...
 • Page 2 Please read this manual before using the product! Dear Customer, We'd like you to make the best use of our product, which has been manufactured in modern facilities with care and meticulous quality controls. Thus, we advice you to read the entire user manual before you use the product. In case the product changes hands, do not forget to hand the guide to its new owner along with the product.
 • Page 3: Table Of Contents

  1 Safety and environment 5 Operating the product instructions Freezing fresh food ........13 General safety ..........4 Recommendations for preserving the Intended use ..........6 frozen food ............ 14 Child safety ............. 6 Deep-freeze information ......14 Compliance with WEEE Directive and Placing the food ..........
 • Page 4: Safety And Environment Instructions

  Safety and environment instructions – bed and breakfast type This section provides the safety instructions necessary to prevent environments; – catering and similar non-retail the risk of injury and material damage. Failure to observe these applications. instructions will invalidate all 1.1.
 • Page 5 Safety and environment instructions Do not spray flammable • substances near the product, as it may burn or explode. Do not keep flammable • materials and products with flammable gas (sprays, etc.) in the refrigerator. Do not place containers • holding liquids on top of the product.
 • Page 6: 1.3. Child Safety

  Safety and environment instructions 1.1.1 HC warning 1.2. Intended use If the product comprises a cooling This product is designed for • system using R600a gas, take home use. It is not intended care to avoid damaging the for commercial use. cooling system and its pipe while The product should be used to •...
 • Page 7: Compliance With Rohs Directive

  Safety and environment instructions and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers. 1.5. Compliance with RoHS Directive This product complies with EU •...
 • Page 8: Your Freezer

  Your Freezer 1. Control Panel 2. Flap 3. Drawers 4. Adjustable front feet Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models.
 • Page 9: Installation

  Installation 3.1. Appropriate • Appropriate air ventilation must be Installation Location provided around your product in order to achieve an efficient operation. If the product is to be placed in a recess in Contact an Authorized Service for the the wall, pay attention to leave at least installation of the product.
 • Page 10: 3.2. Adjusting The Feet

  Installation 3.2. Adjusting the Feet • Our company shall not be liable for any damages that will arise when the product is used without If the product stands unbalanced after grounding and electrical connection installation, adjust the feet on the front in accordance with the national by rotating them to the right or left.
 • Page 11: Preparation

  Preparation • Your refrigerator should be installed at • Food contact with the temperature least 30 cm away from heat sources sensor in the freezer compartment may increase energy consumption of the such as hobs, ovens, central heater and stoves and at least 5 cm away appliance.
 • Page 12: Operating The Product

  Operating the product 1.On/Off Indicator: quick freeze When the fridge is off, (On/Off) symbol function when you want is lit. All the other symbols are turned off. quickly freeze 2. Freezer compartment temperature food placed freezer setting button compartment. If you want Press this button to set the temperature to freeze large amounts of the freezer compartment to -18,-19,-...
 • Page 13: 5.1. Freezing Fresh Food

  Operating the product 5.1. Freezing fresh food 4. Alarm off warning case power failure/high temperature alarm, after checking the • In order to preserve the quality of food located in the freezer compartment, the food, it shall be frozen as quickly press the alarm off button ( ) to clear as possible when it is placed in the the warning.
 • Page 14: Recommendations For Preserving The Frozen Food

  Operating the product Freezer Fridge Compartment compartment Remarks Setting Setting -18°C 4°C This is the normal recommended setting. These settings are recommended when the -20,-22 or -24°C 4°C ambient temperature exceeds 30°C. Use when you wish to freeze your food in a short Quick Freeze 4°C time.
 • Page 15: 5.4. Placing The Food

  Operating the product 5.4. Placing the food 5.6. Changing the door opening direction Various frozen food Freezer Door opening direction of your refrige- such as meat, fish, compartment rator can be changed according to the ice cream, vegetables shelves place you are using it.If this is neces- and etc.
 • Page 16: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning Cleaning your fridge at regular intervals the product. Chlorine causes corrosion will extend the service life of the pro- on such metal surfaces. duct. 6.1 Avoiding bad odours • Materials that may cause odour WARNING: are not used in the production of Unplug the product before cleaning it.
 • Page 17: Troubleshooting

  Troubleshooting Check this list before contacting the • Defrosting is active. >>> This is service. Doing so will save you time normal for a fully-automatic defrosting and money. This list includes frequent product. The defrosting is carried out complaints that are not related to faulty periodically.
 • Page 18 Troubleshooting • The freezer or cooler door may be ajar. the sufficient level by changing the >>> Check that the doors are fully temperature of cooler or freezer closed. compartments. • The product may be set to temperature • The doors were opened frequently or too low.
 • Page 19 Troubleshooting • The doors were opened frequently or The vegetable bin is jammed. kept open for long periods. >>> Do not • The food items may be in contact open the doors too frequently; if open, with the upper section of the drawer. close the door.
 • Page 20 Køl/Frys Brugervejledning EWWERQWEW...
 • Page 21 Læs venligst denne vejledning inden du tager Køl/frys i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg og kontrolleret under de grundigste kvalitetskontrolprocedurer, vil give yde dig en effektiv service. Vi anbefaler, at denne brugsanvisning læses grundigt inden Køl/frys tages i brug og manualen opbevares til fremtidig reference.
 • Page 22 INDHOLD 1 Køl/frys 4 Tilberedning 2 Vigtige 5 Anvendelse af køl/frys sikkerhedsadvarsler Frysning af friske madvarer ....15 Tilsigtet brug ..........5 Anbefalinger til opbevaring af frossen Børnesikkerhed ..........8 mad..............15 Overholdelse af WEEE-direktivet og Placering af maden .........16 bortskaffelse af affald: ......8 Information om dybfrysning ....16 Overholdelse af RoHS-direktivet: ..8 Alarm for åben dør .........16...
 • Page 23: Køl/Frys

  Køl/frys 1. Betjeningspanel 2. Klap (hurtigfrys sektion) 3. Skuffer 4. Justerbare forreste fødder C Tallene i denne manual er skematiske og svarer måske ikke helt til dit produkt. Hvis delene ikke er indeholdt i det produkt, du har købt, findes de i andre modeller.
 • Page 24: Vigtige Sikkerhedsadvarsler

  Vigtige sikkerhedsadvarsler Gennemgå følgende autoriserede service for informationer. Hvis at tilegne dig de krævede undlader at overholde disse informationer samt med de informationer, kan det forårsage autoriserede myndigheder. kvæstelser eller materiel skade. • Kontakt den autoriserede Ellers vil alle garantier og forhandler for at få...
 • Page 25 • Brug ikke elektriske apparater af producenten anbefalede, inde i køl/frys. for at fremskynde afrimningsprocessen. • Undlad at beskadige de dele, hvor kølemidlet cirkulerer, med • Dette produkt er ikke beregnet bore- eller skæreværktøjer. til at bruges af personer Kølemidlet, som kan blæse med fysiske handicap, ud, når fordamperens føleforstyrrelser og psykiske...
 • Page 26 • Hvis der er et blåt lys på Køl/ • Overfyld ikke køl/frys med frys, skal du undgå at kigge på overdrevne mængder mad. det med eller uden briller i en Hvis det er overfyldt, kan længere tid. maden falde ned og beskadige dig og beskadige køl/frys, • For manuelt betjente køle-/ når lågen åbnes.
 • Page 27: Børnesikkerhed

  Overholdelse af WEEE- direktivet og bortskaffelse af affald: Dette produkt overensstemmelse med WEEE-direktiv (2012/19/ EU). Dette produkt bærer et symbol for klassificering bortskaffelse elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, der kan For produkter med en bruges igen, og som er egnede for vanddispenser;...
 • Page 28: Hc Advarsel

  HC Advarsel angivet for køl/frys, er blevet bestemt ved at fjerne fryserhylden Hvis køl/fryss kølesystem eller -skuffen og under maksimal indeholde R600a: indfyldning. Der er ingen skade Denne gas er brændbar. Du skal ved at bruge en hylde eller skuffe derfor være opmærksom på...
 • Page 29: Installation

  Installation Producenten kan ikke holdes ansvarlig, hvis oplysningerne givet i brugsanvisningen ikke er overholdt. Hvis køl/frys skal transporteres igen 1. Køl/frys skal tømmes og rengøres inden transport. 2. Hylder, tilbehør, grøntsagsskuffer osv. skal fastgøres sikkert for at modvirke stød, inden produktet pakkes igen.
 • Page 30: Bortskaffelse Af Det Gamle Køleskab

  Justering af fødder rækkevidde eller bortskaf den, idet du skal klassificere den i henhold til Hvis Køl/frys ikke er i balance; affaldsinstruktionerne. Smid Du kan bringe Køl/frys i balance ved ikke væk sammen med det øvrige at dreje de forreste ben som illustreret husholdningsaffald.
 • Page 31: Tilberedning

  Tilberedning • Køl/frys skal installeres mindst 30 cm væk fra varmekilder, som f.eks. kogeplader, ovne, radiatorer og brændeovne, og mindst 5 cm væk fra elektriske ovne, og det bør ikke placeres i direkte sollys. • Den omgivende rumtemperatur bør være mindst -15°C. Brug af køleskabet undere koldere forhold end disse anbefales ikke.
 • Page 32: Anvendelse Af Køl/Frys

  Anvendelse af køl/frys Brug hurtigfrys- 1.Til/fra indikator: funktionen, når du hurtigt (Til/fra) symbolet lyser, når vil fryse maden placeret i køleskabet er slukket. Alle andre fryseren. Hvis du vil fryse symboler er slukket. store mængder fersk mad, 2. Fryser - Knap til anbefales det at aktivere temperaturjustering denne...
 • Page 33 5. Øko-fuzzy Tryk og hold øko-fuzzy knappen i 1 sekund for at aktivere øko-fuzzy- funktionen. Køleskabet vil begynde at køre i den mest økonomiske tilstand mindst 6 timer senere, og indikatoren for økonomisk anvendelse vil tændes (eco3"). Tryk og hold øko-fuzzy- funktion knappen i 3 sekunder for at deaktivere øko-fuzzy-funktionen Denne...
 • Page 34: Frysning Af Friske Madvarer

  Frysning af friske • Du kan fryse den mængde af madvarer ferske madvarer, som er angivet på fryserens typeskilt, ved at følge de • Det er at foretrække at pakke maden nedenstående trin ind eller dække den til, før den Aktiver "hurtigfrys-funktionen"...
 • Page 35: Placering Af Maden

  Placering af maden Nødvendige materialer emballering: • Kuldebestandigt selvklæbende tape Forskellige frosne • Selvklæbende label Hylder til fryser madvarer, som f.eks. kød, fisk, is, grøntsager osv. • Gummiringe • Kuglepen Æggebakke Æg Materialerne, bruges skåle, indpakning, skal være revne-sikre og o v e r d æ...
 • Page 36: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Vedligeholdelse og rengøring Brug aldrig benzin, benzen eller Kontroller gummilisterne jævnligt lignende substanser til rengøring. for sikre, at de er rene og fri for madpartikler. Vi anbefaler, at apparatet tages ud af stikkontakten inden rengøring. For at fjerne dørhylder tømmes indholdet ud, hvorefter dørhylden Anvend aldrig skarpe, slibende ganske enkelt løftes op fra sin plads.
 • Page 37: Fejlfinding

  Fejlfinding Tjek denne liste, før du kontakter ser- Kompressoren virker ikke. vicecenteret. Dette vil spare dig tid og • I tilfælde af pludselige strømsvigt, penge. Denne liste omfatter hyppige eller hvis stikket trækkes ud og problemer, der ikke er relateret til fab- sættes i igen, kan gastrykket i rikationsfejl eller materialefejl.
 • Page 38 Frysertemperaturen er meget Køleskabet kører for ofte eller for lav, men køletemperaturen er længe. passende. • Det nye produkt kan være større • Temperaturen i fryseren er end det foregående. Større indstillet til en meget lav grad. >>> produkter vil køre i længere Indstil temperaturen i fryseren til perioder.
 • Page 39 Temperaturen i køleskabet og Produktet afgiver lyde af væske, fryseren er for høj. der flyder, sprøjter osv. • Køleskabets temperatur er • Produktets driftsprincipper indstilles til en meget høj grad. indebærer væske- og gasstrømme. >>> Køleskabets temperatur >>>Dette er normalt og ikke en påvirker temperaturen i fryseren.
 • Page 40 Produktet lugter dårligt ADVARSEL: Hvis problemet indvendigt. fortsætter, efter du har fulgt anvisningerne i dette • Produktet er ikke rengjort afsnit, skal du kontakte regelmæssigt. >>> Rengør forhandler eller indvendigt regelmæssigt autoriseret servicecenter. med svamp, varmt vand og Forsøg ikke skille kulsyreholdigt vand.
 • Page 41 Kyl/Frys Bruksanvisning EWWERQWEW...
 • Page 42 Läs den här bruksanvisningen först! Kära kund! Vi hoppas att produkten, som har producerats på en modern anläggning och genomgått de allra nogrannaste kvalitetsprocesser, kommer att erbjuda effektiv service. Vi rekommenderar därför att du läser igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du använder den och att du förvarar den nära till hands för framtida referens.
 • Page 43 INNEHÅLL 1 Kyl/frys 4 Förberedelse 2 Viktiga 5 Använda Kyl/frys säkerhetsvarningar Infrysning av färsk mat ......15 Avsedd användning ........5 Rekommendationer för bevarande av För produkter med vattenbehållare; .8 fryst mat .............15 Barnsäkerhet ..........8 Placering av mat........15 I enlighet med WEEE-direktivet för Djupfrysningsinformation ....16 hantering av avfallsprodukter: ....8 Varning för öppen dörr ......16...
 • Page 44: Kyl/Frys

  Kyl/frys 1. Kontrolna tabla 2. Sa poklopcem (Odeljak za brzo zamrzavanje) 3. Fioke 4. Podesive prednje nozice C Bilder som förekommer i den här bruksanvisningen är exempel och överensstämmer inte exakt med din produkt. Om det finns delar som inte inkluderas i produkten du har köpt gäller det för andra modeller.
 • Page 45: Viktiga Säkerhetsvarningar

  Viktiga säkerhetsvarningar Läs följande information. Om Denna apparat är avsedd att du underlåter att följa den här användas i hushåll och liknande informationen kan det orsaka användning såsom person- materialskador. - personalkök i butiker, kontor och Annars blir alla garanti- och andra arbetsmiljöer;...
 • Page 46 avfrostningsprocessen, elektriska delar och orsaka förutom det som kortslutning eller elektriska rekommenderas av stötar. tillverkaren. • Använd aldrig delar på ditt • Den här produkten är inte kylskåp såsom en dörr som avsedd att användas av stöd eller trappsteg. personer med nedsatt fysisk, • Använd inte elektriska psykisk eller mental förmåga enheter inne i kylskåpet.
 • Page 47 • Koppla aldrig in kyl/frystill • Placera aldrig behållare som energibesparande system; de är fyllda med vatten på kan skada kylskåpet. kylskåpet, eftersom det kan orsaka elektrisk kortslutning • Om det finns en blå lampa på eller brand. kyl/frysfår du inte titta rakt in i den eller titta på...
 • Page 48: För Produkter Med Vattenbehållare

  För produkter med vattenbehållare; • Trycket titt ingående vatten ska vara minst 90 psi (6.2 bar). Om vattentrycket överstiger 80 psi (5.5 bar), använd en tryckbegränsande ventil i ditt huvudsystem. Om du inte vet hur du kontrollerar trycket ska du fråga en yrkesrörmokare. • Om det finns en risk för att vattenhammaren påverkas i din installation,...
 • Page 49: I Enlighet Med Rohs-Direktivet

  I enlighet med RoHS- Saker att göra för att spara direktivet: energi Produkten du har köpt gäller under • Låt inte dörrarna till kyl/frysstå öppna RoHS-direktivet (2011/65/EU). under en längre tid. Den innehåller inga av de farliga • Placera inte varm mat eller varma drycker i eller förbjudna material som anges i kylskåpet.
 • Page 50: Installation

  Installation Kom ihåg att tillverkaren inte skall hållas ansvarig om användaren underlåter att observera något i den här bruksanvisningen. Saker att tänka på vid transport av kyl/frys 1. Kyl/frysmåste vara tomt och rent före transport. 2. Hyllor, tillbehör, grönsakslåda etc. i Kyl/frysmåste spännas (Bilden som visas är bara ett fast ordentligt med tejp före exempel och överensstämmer inte...
 • Page 51: Kassering Av Förpackningen

  Placering och installation • Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter Om entrén till rummet där kyl/ installationen. frysskall installeras är inte bred nog • Den angivna spänningen måste för att kyl/frysskall kunna passera överensstämma med strömkällans skall du ringa till auktoriserad spänning.
 • Page 52: Förberedelse

  Förberedelse • Kyl/frysskall installeras minst 30 cm från värmekällor, såsom spis, ugn och centralvärme och minst 5 cm från elektriska ugnar och får inte placeras i direkt solljus. • Den omgivande temperaturen i rummet där du installerar kyl/ frysskall vara minst -15 °C. Användning av kylskåpet i lägre temperaturer rekommenderas inte.
 • Page 53: Använda Kyl/Frys

  Använda Kyl/frys 1. På-/av-indikator: ä När frysen är av är (På/Av)- snabbkylningsfunktionen symbolen tänd. Alla andra symboler är när du snabbt vill kyla maten avstängda. som placerats i frysfacket. 2. Inställningsknapp för vill frysa frysfackstemperatur stora mängder färsk mat Tryck på den här knappen för att rekommenderar vi att du ställa in temperaturen för frysfacket aktiverar den här funktionen...
 • Page 54 4. Alarm av-varning Om det uppstår ett strömavbrott/ alarm om hög temperatur, ska du efter att du kontrollerat maten som finns i frysfacket trycka på knappen ( ) för att rensa varningen. 5. Eco fuzzy Tryck och håll in knappen Eco Fuzzy i 1 sekund för att aktivera eco fuzzy- funktionen.
 • Page 55: Infrysning Av Färsk Mat

  Infrysning av färsk mat Rekommendationer för bevarande av fryst mat • Det är lämpligt att slå in mat eller täcka över den före placering i • Förpackad kommersiellt fryst kylskåpet. mat ska lagras i enlighet med instruktionerna från tillverkaren av • Varm mat måste kylas ned till fryst mat för ett (4-stjärnigt)
 • Page 56: Djupfrysningsinformation

  Djupfrysningsinformation Varning för öppen dörr Mat måste frysas så snabbt som En ljudsignal hörs när dörrenstår möjligt när den öppen under en viss tidsperiod. Den placeras i ett frysskåp för att hålla en här ljudsignalen tystnar när någon hög kvalitet. knapp på...
 • Page 57: Underhåll Och Rengöring

  Underhåll och rengöring • Använd inte vassa och skrapande Att rengöra produkten regelbundet verktyg, eller tvål, rengöringsmedel kommer förlänga dess tjänsteliv. för hemmabruk, rengöringsmedel, Koppla bort VARNING: bensin, bensen, vax eller liknande, strömmen innan du rengör klistermärkena på plastdelarna kylen. lossnar då...
 • Page 58: Felsökning

  Felsökning Kolla den här listan innan du kontak- Kompressorn fungerar inte. tar servicestället. Genom att göra det- • Om det plötsligt sker ett ta kan du bespara dig både tid och strömavbrott eller om du drar pengar. Den här listan inkluderar de ur kontakten och sätter i den vanligaste klagomålen som inte är re- igen kan fastrycket i produktens...
 • Page 59 Frysens temperatur är mycket låg, men kyltemperaturen är ok. Kylen kör för ofta eller för länge. • Drysfackets temperatur är inställt • Den nya produkten kan vara på en mycket låg nivå. >>> Ställ in större än den föregående. Större frysfackets temperatur till en högre produkter kommer köra under grad och kontrollera igen.
 • Page 60 Skakningar eller ljud Interiören luktar illa. • Underlaget är inte i nivå eller • Produkten rengörs inte hållbart. >>> Om produkten skakar regelbundet. >>> Rengör när den rörs långsamt, justera interiören på produkten ställen för att balansera produkten. degelbundet genom att använda Kontrollera också...
 • Page 61 Kjøl/Frys Bruksanvisning EWWERQWEW...
 • Page 62 Vennligst les denne veiledningen først! Kjære kunde, Vi håper at produktet ditt, som er produsert ved moderne anlegg og som er kontrollert med strenge kvalitetskontrollprosedyrer, vil gi deg effektiv ytelse. Derfor ber vi deg lese nøye gjennom denne veiledningen før du bruker produktet og beholde denne for fremtidig bruk.
 • Page 63 INNHOLD 1 Kjøl/frys 4 Forberedelse 2 Viktige 5 Bruke kjøl/frys sikkerhetsadvarsler Frysing av ferske matvarer ....15 Beregnet bruk ..........5 Anbefalinger for bevaring av frossen For produkter med en mat ..............15 vanndisplenser: ..........8 Plassering av mat ........15 Barnesikring ..........8 Dypfrysningsinformasjon ....16 Samsvar med WEEE-direktivet og Advarsel om åpen dør ......16 Deponering av avfallsproduktet: ..8...
 • Page 64: Kjøl/Frys

  Kjøl/frys 1. Kontrollpanel 2. Klaff (hurtigfrysdel) 3. Skuffer 4. Justerbare fremben C Figurene i denne veiledningen er skjematiske og kan derfor være litt forskjellige fra ditt produkt. Hvis noen deler ikke medfølger produktet du har kjøpt, gjelder den for andre modeller.
 • Page 65: Viktige Sikkerhetsadvarsler

  Viktige sikkerhetsadvarsler Vennligst følgende Dette apparatet er beregnet informasjon. Hvis denne til bruk i husholdninger og informasjonen ikke overholdes, lignende bruksområder som kan det forårsake personskader f.eks. eller materialskader Videre vil – kjøkkenområder med ansatte garanti og pålitelighetsløfte bli i butikker, kontorer og andre ugyldig.
 • Page 66 • Ikke rør frossen mat med ved å slå av relevant sikring eller hendene, da disse kan hefte trekke ut støpselet. seg til hånden. • Ikke trekk etter ledningen når du • Trekk ut støpselet før trekker ut støpslet. rengjøring eller avising. • Plasser drikkebeholdere tett • Damp og damprengjørings lukket og stående.
 • Page 67 til fare for døden eller alvorlig • Ikke koble til kjøl/frys hvis skade. vegguttaket er løst. • Dette kjøl/frys er kun • Ikke sprut vann direkte beregnet til for å oppbevare på de ytre eller indre mat. Det skal ikke brukes til delene av produktet av noen andre formål. sikkerhetsmessige grunner.
 • Page 68: For Produkter Med En Vanndisplenser

  Barnesikring • Når du bærer kjøl/frys, ikke hold det etter dørhåndtaket. • Hvis du har en lås på døren, skal Da kan det knekke av. nøkkelen oppbevares utilgjengelig • Hvis du må plassere produktet for barn. ved siden av et annet • Barn må passes på for å sikre at de kjøleskap eller fryser, skal ikke tukler med produktet. avstanden mellom enheten være minst 8 cm. Ellers kan Samsvar med WEEE- sideveggene som grenser til direktivet og Deponering...
 • Page 69: Informasjon Om Emballasjen

  Informasjon om • Ikke installer kjøl/frys under emballasjen direkte sollys eller i nærheten av varmeutstrålende apparater, slik Emballasjen for dette produktet er som ovn, oppvaskmaskin eller produsert av resirkulerbart materiale, radiator. hht. nasjonale miljøforskrifter. • Se til å holde maten i lukkede Ikke kast emballasjen sammen med beholdere. normalt husholdningsavfall eller • For produkter med en fryserdel:...
 • Page 70: Installasjon

  Installasjon Vennligst husk at produsenten ikke skal holdes ansvarlig hvis informasjonen som gis i bruksanvisningen ikke overholdes. Punkter som er viktige ved ny transportering av kjøl/ frys 1. Kjøl/frys må tømmes og rengjøres før transport. 2. Hyller, tilbehør, det mulig med luftsirkulasjon. (Den grønnsaksoppbevaringsboks osv.
 • Page 71: Bortskaffing Av Emballasjen

  Plassering og installasjon • Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjon. 1. Plasser ikke kjøl/frys ved • Oppgitt spenning må tilsvare varmekilder, fuktige steder og i spenningen i strømnettet ditt. direkte sollys. • Skjøtekabler og flerveisplugger skal 2. Det skal være tilstrekkelig ikke brukesfor tilkobling.
 • Page 72: Forberedelse

  Forberedelse • Kjøl/frys skal installeres minst 30 cm på avstand fra varmekilder, slik som f.eks. komfyrer, ovner, sentralvarme og kokeplater, samt minst 5 cm borte fra elektriske ovner og skal ikke plasseres i direkte sollys. • Omgivelsestemperaturen i det rommet der kjøl/frys plasseres skal være minst -15°C.
 • Page 73: Bruke Kjøl/Frys

  Bruke kjøl/frys 1. På-/av-indikator: Bruk hurtigfrysfunksjonen når (On/Off)-lyser når kjøleskapet er du ønsker rask innfrysing av avslått. Alle de andre symbolene er maten du legger i fryserrommet. slukket. Hvis du ønsker å fryse ned store mengder fersk mat, må du 2.
 • Page 74 5. Eco fuzzy Trykk på og hold inne Eco fuzzy- knappen i ett sekund for å koble inn Eco fuzzy-funksjonen. Kjøleskapet vil begynne å fungere i den mest økonomiske modusen minst seks timer senere og indikatoren for økonomisk bruk vil være på (eco3"). Trykk og hold inne knappen for Eco fuzzy-funksjonen i tre sekunder for å...
 • Page 75: Frysing Av Ferske Matvarer

  Frysing av ferske matvarer Anbefalinger for bevaring av frossen mat • Maten bør pakkes inn eller tildekkes før plassering i kjøleskapet. • Forhåndspakket kommersiell frossenmat skal lagres i • La varm mat kjøle seg ned i overensstemmelse med romtemperatur før den plasseres i produsenten av frossenmaten i en kjøleskapet.
 • Page 76: Dypfrysningsinformasjon

  Advarsel om åpen dør Frukt Sprøere grønnsaker Et lydsignal vil avgis når fryserdøren Delikatesse- har stått åpen i en viss tid. Dette p r o d u k t e r lydvarslingssignalet vil bli stille når en Ferskmatdel (ost, smør, knapp på...
 • Page 77: Vedlikehold Og Rengjøring

  Vedlikehold og rengjøring Bruk aldri bensin, benzen eller Hvis kjøl/frys ikke skal brukes over lignende stoffer til rengjøring. en lengre periode, må du trekke ut støpselet, ta ut alle matvarer, Vi anbefaler at du trekker ut rengjøre det og sette døren på klem. støpselet på...
 • Page 78: Feilsøking

  Feilsøking Sjekk denne listen før du kontak- Kompressoren virker ikke ter servicesenteret. Dette vil spare • I tilfelle plutselige strømbrudd eller deg tid og penger. Denne listen om- hvis støpselet trekkes raskt ut og fatter hyppige klager som ikke er re- settes inn igjen, er ikke gasstrykket latert til produksjons- eller material- i produktets kjølesystem balansert.
 • Page 79 Kjøleskapet kjøres for lenge eller Frysetemperaturen er meget lav, for ofte. men den kjøletemperaturen er • Det nye produktet kan være større tilstrekkelig. enn det forrige. Større produkter • Fryserdelen er satt til en veldig lav kjøres i lengre perioder. temperatur.
 • Page 80 Temperaturen i kjøleren eller Produktet lager støy som ligner fryseren er for høy. på strømmende væske, spraying • Kjøledelen er satt til en osv. altfor høy temperatur. >>> • Driftsprinsippene til produktet Temperaturinnstillingen i involverer strømning av væske og kjøledelen påvirker temperaturen i gass.>>>Dette er normalt og ikke fryserdelen.
 • Page 81 Innsiden lukter ille. • Produktet rengjøres ikke reglemessig. >>> Rengjør interiøret regelmessig med svamp, varmt vann og kullsyreholdig vann. • Enkelte holdere og emballasjer kan forårsake lukt. >>> Bruk holdere og emballasje uten lukt. • Matvarer hadde blitt plassert i utette beholdere. >>> Hold matvarer i forseglede beholdere.
 • Page 82 57 9548 0000/AB www.beko.com...

Table of Contents