Download Print this page

Whirlpool SW8 AM2C XRL Quick Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Quick guide
THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT
In order to receive a more complete assistance, please
register your product on
PRODUCT DESCRIPTION
FIRST TIME USE
Wait at least two hours, after the installation, before connecting the
appliance to the power supply.
Connect the appliance to the power supply and turn the thermostat
knob to switch on the appliance.
CONTROL PANEL
6.
ON/STANDBY
To put the product in Stand-by, press and hold the button
seconds. All the icons turn off except On/Standby indicator
reactivate the appliance press once (briefly) this button (see the
Instructions for Use).
FAST COOL BUTTON
Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling
capacity in the refrigerator compartment. The use of this function
is recommended when placing a very high quantity of food in the
refrigerator compartment. Press the Fast Cool button
Fast Cool function. When activated, the Fast Cool indicator turns on.
The function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually
disabled by pressing Fast Cool button
STOP ALARM BUTTON
Press in case of alarm to mute the acoustic alarm.
TEMPERATURE BUTTON
Press the temperature button
changes cyclically between 8°C ad 2°C.
Note: Displayed set points correspond to the average temperature
throughout the whole refrigerator.
6TH SENSE FRESH CONTROL
This function automatically works to ensure the optimal conditions to
preserve the stored food. To deactivate the "6th Sense Fresh Control",
press and hold Fast Cool
and Stop Alarm
time for 3 seconds until an audible signal sounds and "6th Sense Fresh
Control" icon
turns off as confirmation that the feature has been
deactivated. To reactivate this function repeat the same procedure.
Note: Deactivation of the function switch-off the FAN in the fridge.
www . whirlpool . eu/ register
1.
2.
3.
5.
for 3
. To
to activate
again.
to change the temperature: the value
buttons at the same
Before using the appliance carefully read the Safety
Instruction.
After turning the appliance on, you must wait for 4-6 hours for the
correct storage temperature to be reached for a normally filled
appliance. Position the antibacterial anti-odour filter in the fan as
demonstrated in the filter packaging (if available).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
FAN
The Fan improves temperature distribution inside the product,
allowing better preservation of stored food. By default, the fan is
switched on. To switch off the FAN press and hold Fast Cool
Stop alarm
buttons at the same time for 3 seconds until an audible
signal sounds and "6
Sense Fresh Control" icon
th
confirmation that the fan has been switched off. To switch on the FAN
repeat the same procedure. As a confirmation audible signal sounds
and the icon turns on.
Note: Reasons why switch off the fan look for "ENERGY-SAVING TIPS" in the
Instructions for Use.
VACATION BUTTON
This function can be activated to reduce the energy consumption of
the appliance during a prolonged period of time.
Before activating the feature, all perishable food should be removed
from the refrigeration compartment and make sure that the door
is closed properly, since the refrigerator will maintain a suitable
temperature to prevent the formation of unpleasant odors (+12°C). To
activate/ deactivate press the Vacation mode button for 3 seconds.
When the function is enabled, the related symbol will light up
and the temperature of the refrigerator compartment will be set
to a higher setpoint (the temperature display will show the new
temperature setpoint of +12°C). Changing the temperature setpoint
will automatically deactivate the function.
On/standby
Temperature display
Fast cool button
Alarm indicator
Temperature button
6th sense fresh control
will turn off as
EN
and

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Whirlpool SW8 AM2C XRL

 • Page 1 Quick guide THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT Before using the appliance carefully read the Safety In order to receive a more complete assistance, please Instruction. register your product on www . whirlpool . eu/ register PRODUCT DESCRIPTION FIRST TIME USE...
 • Page 2: How To Store Food And Beverage

  HOW TO STORE FOOD AND BEVERAGE Legend FREEZER ZONE TEMPERATE ZONE Suggested for the storage of tropical fruit, cans, drinks, eggs, sauces, pickles, butter, jam COOL ZONE Suggested for the storage of cheese, milk, daily food, delicatessen, yogurt COOLEST ZONE Suggested for the storage of cold cuts, desserts, fish and meat FRUIT &...
 • Page 3: Troubleshooting

  Turn off the fan (if present) described in the paragraph “FAN”. too cold. You can download the Safety Instructions, User Manual, Product Fiche and Energy data by: • Visiting our website docs . whirlpool . eu • Using QR Code contact our After-sales Service •...
 • Page 4: Popis Výrobku

  Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj pokyny. výrobek na www . whirlpool . eu/ register POPIS VÝROBKU PRVNÍ POUŽITÍ Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4−6 hodin, než dojde k dosažení...
 • Page 5 JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE Vysvětlivky MRAZICÍ ZÓNA MÍRNÁ ZÓNA Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád CHLADNÁ ZÓNA Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, ryb a masa ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU PŘIHRÁDKA S NULOVOU TEPLOTOU*...
 • Page 6: Odstraňování Závad

  Vypněte ventilátor (je-li součástí), jak je popsáno v odstavci „VENTILÁTOR“. Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí: • naší webové stránky docs . whirlpool . • naskenování QR kódu kontaktujte náš poprodejní servis • Případně (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při...
 • Page 7 Oversigtsvejledning TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Registrér venligst dit produkt på Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet www.whirlpool.eu/register, for at modtage tages i brug. en mere komplet assistance PRODUKTBESKRIVELSE VED FØRSTEGANGSBRUG Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå...
 • Page 8 OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER Forklaring FRYSEZONE TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt KOLDESTE OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserter fisk og kød FRUGT &...
 • Page 9 Sluk for blæseren (om forudset) som beskrevet i afsnittet “BLÆSER”. Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at: • Besøge vores website docs . whirlpool . eu • Ved hjælp af QR-koden kontakte vores serviceafdeling • Eller som alternativ (Telefonnummeret findes i garantihæftet).
 • Page 10: Toote Kirjeldus

  Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma ohutusjuhend. seade aadressil www . whirlpool . eu/ register TOOTE KIRJELDUS ESMAKORDNE KASUTAMINE Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt toitevõrku ühendate.
 • Page 11 TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE Kirjeldus SÜGAVKÜLMIKUALA MÕÕDUKAS TSOON Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks JAHE TSOON Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks KÕIGE KÜLMEM TSOON Soovitatav lihalõikude, magustoitude, kala ja liha säilitamiseks PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL NULLKRAADILINE SAHTEL*...
 • Page 12 • Lülitage ventilaator välja (kui see on olemas), nagu on kirjeldatud osas “Ventilaator”. Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt: • Külastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu • QR-koodi kasutamine võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega • Teise võimalusena (vt telefoninumbrit garantiikirjas).
 • Page 13: Tuotteen Kuvaus

  Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä käyttöä. osoitteessa www . whirlpool . eu/ register TUOTTEEN KUVAUS ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite laitteen verkkovirtaan.
 • Page 14 ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA Selitys PAKASTINALUE VIILEÄ ALUE Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen KYLMÄ ALUE Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen KYLMIN ALUE Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, kalan ja lihan säilytykseen HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO NOLLATILALAATIKKO* Huomaa: Nolla-astelokero on suunniteltu ylläpitämään alhainen lämpötila ja...
 • Page 15 • Sammuta tuuletin (jos sellainen on), josta on kerrottu kappaleessa “TUULETIN”. Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla: • Verkkosivustolta docs . whirlpool . eu • Käyttämällä QR-koodia ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme • Vaihtoehtoisesti (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.
 • Page 16: Description Du Produit

  Guide rapide MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL Afin de profiter d'une assistance complète, Lire attentivement les instructions avant d'utiliser veuillez enregistrer votre appareil sur l'appareil. www . whirlpool . eu/ register DESCRIPTION DU PRODUIT PREMIÈRE UTILISATION Attendre au moins deux heures après l’installation avant de brancher Après avoir allumé...
 • Page 17 COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS Légende ZONE CONGÉLATEUR ZONE TEMPÉRÉE Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, suces, marinades, beurre, confiture ZONE FROIDE Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt ZONE LA PLUS FROIDE Recommandée pour la conservation des viandes froides, poisson, viande BAC À...
 • Page 18: Dépannage

  Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques en : • Visitant notre site internet docs . whirlpool . eu • Utilisant le Code QR contacter notre service après-vente •...
 • Page 19: Πινακασ Ελεγχου

  Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην www . whirlpool . eu/ register ιστοσελίδα ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΏΤΉ ΧΡΉΣΉ Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας...
 • Page 20 ΠΏΣ ΝΑ ΑΠΟΘΉΚΕΥΕΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Λεζάντα ΖΏΝΉ ΚΑΤΑΨΥΚΤΉ ΖΏΝΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, μαρμελάδας ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΞΉΣ Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού ΨΥΧΡΟΤΕΡΉ ΖΏΝΉ Προτείνεται...
 • Page 21 Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες για την ασφάλεια, το Εγχειρίδιο χρήσης, το Δελτίο προϊόντος και ενεργειακών δεδομένων από: • Την ιστοσελίδα μας docs . whirlpool . eu • Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών...
 • Page 22: A Termék Bemutatása

  Rövid útmutató KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA! A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, biztonsági útmutatót! www.whirlpool.eu/register regisztrálja készülékét a oldalon A TERMÉK BEMUTATÁSA ELSŐ HASZNÁLAT Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt a A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő...
 • Page 23 ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA Jelmagyarázat MÉLYHŰTÖTT ZÓNA MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott HIDEG ZÓNA Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott LEGHIDEGEBB ZÓNA Felvágottak, desszertek, hal és hús tárolásához ajánlott ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ NULLA FOK REKESZ* A Nulla fok rekesz kifejezetten a friss élelmiszerek (például hús, hal, Megjegyzés:...
 • Page 24 Kapcsolja ki a ventilátort (ha van) a „VENTILÁTOR” részben leírtak szerint. A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat letöltheti: • docs . whirlpool . eu honlapról • a QR-kód segítségével vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal •...
 • Page 25: Izstrādājuma Apraksts

  Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Drošības Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet norādījumus. savu ierīci vietnē www . whirlpool . eu/ register IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS PIRMĀ LIETOŠANA Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta pievienojat ierīci strāvas padevei.
 • Page 26 KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU UN DZĒRIENUS Apzīmējums SALDĒTAVAS NODALĪJUMI MĒRENĀ ZONA Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu gurķīšu, sviesta, ievārījuma uzglabāšanai VĒSĀ ZONA Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai VĒSĀKĀ ZONA Paredzēta gatavo gaļas produktu un desertu uzglabāšanai, zivju un gaļas uzglabāšanai AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE “NULLES GRĀDU”...
 • Page 27: Problēmu Novēršana

  Izslēdziet ventilatoru (ja ir), kā aprakstīts nodaļā „VENTILATORS”. Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņa informāciju varat lejuplādēt: • Apmeklējot tīmekļa vietni docs . whirlpool . eu • Izmantojot QR kodu sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu •...
 • Page 28: Første Gangs Bruk

  For å motta en mer fullstendig assistanse, Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet. vær vennlig å registrere produktet ditt på www . whirlpool . eu/ register PRODUKTBESKRIVELSE FØRSTE GANGS BRUK Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til Etter at du har slått apparatet på, må...
 • Page 29 SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER Forklaring FRYSER SONE TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy KJØLESONE Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt KJØLIGSTE SONE Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, fisk og kjøtt FRUKT- &...
 • Page 30 • Slå av viften (hvis denne finnes) beskrevet i avsnittet “VIFTE”. Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved: • besøke vårt nettsted docs . whirlpool . eu • Ved å benytte QR-koden kontakte vår Ettersalgsservice • Alternativt kan du (se telefonnummeret i garantiheftet).
 • Page 31: Opis Produktu

  W celu uzyskania kompleksowej pomocy Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać prosimy zarejestrować urządzenie na stronie instrukcje bezpieczeństwa. www . whirlpool . eu/ register OPIS PRODUKTU PIERWSZE UŻYCIE Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie godziny, przed podłączeniem go do sieci.
 • Page 32 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW Legenda STREFA ZAMRAŻARKI STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu STREFA NISKIEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów STREFA NAJZIMNIEJSZA Zalecana do przechowywania wędlin, deserów, ryb oraz mięsa SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE SZUFLADA ZEROWEJ TEMPERATURY*...
 • Page 33: Rozwiązywanie Problemów

  „WENTYLATOR”. Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać: • Odwiedzając naszą stronę internetową docs . whirlpool . eu • Używając kodu QR skontaktować się z serwisem wsparcia technicznego •...
 • Page 34: Descrição Do Produto

  Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar Para beneficiar de uma assistência mais completa, o aparelho. registe o seu produto em www . whirlpool . eu/ register DESCRIÇÃO DO PRODUTO UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja...
 • Page 35 COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS Legenda ZONA DO CONGELADOR ZONA TEMPERATURA Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, manteiga e compotas ZONA FRESCA Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes ZONA MAIS FRIA Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES...
 • Page 36: Resolução De Problemas

  "VENTOINHA". Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos: • Visitando o nosso website docs . whirlpool . eu • Utilizando o código QR contacte o nosso Serviço Pós-venda •...
 • Page 37: Opis Izdelka

  HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK WHIRLPOOL Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna Izdelek registrirajte na spletni strani navodila. www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo OPIS IZDELKA PRVA UPORABA Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna...
 • Page 38 SHRANJEVANJE ŽIVIL IN PIJAČE Legenda ZAMRZOVALNI PREDEL PREDEL ZMERNE TEMPERATURE Primerno za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade HLADILNI PREDEL Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov NAJHLADNEJŠI PREDEL Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, rib in sladic PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO PREDAL Z 0 STOPINJAMI* Predal z 0 stopinjami je zasnovan za vzdrževanje nizke temperature...
 • Page 39: Odpravljanje Napak

  "Ventilator". Varnostna navodila, uporabniški priročnik in podatkovno kartico izdelka s podatki o porabi energije lahko prenesete: • Tako da obiščete našo spletno stran docs . whirlpool . eu • Z uporabo QR kode obrnete na servisno službo • Lahko pa se tudi (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici).
 • Page 40: Descripción Del Producto

  Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones Para recibir una asistencia más completa, registre su de seguridad. producto en www . whirlpool . eu/ register DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRIMER USO Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que...
 • Page 41 CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS Leyenda ZONA DEL CONGELADOR ZONA TEMPLADA Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada ZONA FRÍA Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, delicatessen, yogures ZONA MÁS FRÍA Recomendada para la conservación de fiambre, postres, pescado y carne CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS...
 • Page 42: Resolución De Problemas

  Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía: • Visitando nuestra página web docs . whirlpool . eu • Usando el código QR ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa •...
 • Page 43: Första Användningen

  Snabbguide TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder För en bättre kundservice, registrera din apparat på apparaten. www.whirlpool.eu/register PRODUKTBESKRIVNING FÖRSTA ANVÄNDNINGEN Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter När kylskåpet slås på tar det 4-6 timmar innan det uppnår korrekt apparaten till elnätet.
 • Page 44 FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER Förklaring FRYSDEL TEMPERERAD ZON Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt KALL ZON Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt KALLASTE ZON Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, fisk och kött FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA LÅDA FÖR NOLLGRADIG FÖRVARING*...
 • Page 45 Stäng av fläkten (i förekommande fall) som beskrivs i avsnittet "FLÄKT". Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att: • Besöka vår webbsida docs . whirlpool . eu • Använda QR-koden kontakta vår kundservice • Eller (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår...
 • Page 46: Опис Виробу

  Стислий посібник ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL Для отримання більш повної допомоги Перед використанням пристрою уважно прочитайте зареєструйте свій прилад на сайті інструкції з техніки безпеки. www.whirlpool.eu/register ОПИС ВИРОБУ ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ Зачекайте принаймні дві години після установлення, перш ніж Увімкнувши прилад, зачекайте 4-6 годин, доки він не охолодиться...
 • Page 47 ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ Умовні позначки ЗОНА МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ Рекомендується для зберігання сиру, молока, продуктів щоденного споживання, делікатесів, йогурту НАЙХОЛОДНІША ЗОНА Рекомендується для зберігання нарізки, десертів, риби...
 • Page 48: Пошук Та Усунення Несправностей

  занадто низька. «ВЕНТИЛЯТОР». Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки, інструкцію з експлуатації, довідковий листок технічних даних та дані з електроспоживання: • Відвідайте наш веб-сайт docs . whirlpool . eu • Використайте QR-код зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів • Або, (Номер...