HP Y8C56AA Manual

HP Y8C56AA Manual

3d automatic rotating unit pro

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for HP Y8C56AA

 • Page 2: Table Of Contents

  Contents English............2 Polski ........... 38 ‫العربية‬ ............4 Português ........... 40 Bahasa Indonesia .........6 Português (Brasil) ......42 Български ..........8 Română..........44 Česky ........... 10 Pycckий ..........46 Dansk ..........12 Slovenčina .......... 48 Deutsch ..........14 Slovenščina ........50 Español ..........16 Suomi ..........
 • Page 3: English

  For more information • Do not continue using the turntable if Install the HP 3D Scan Software. Go to http://www.hp.com/go/3DScanSupport, and it is damaged. Contact your retailer. To access the latest user guides or then select drivers, software & firmware. Select your scanner, select your operating...
 • Page 4: العربية

  ‫للمزيد من المعلومات‬ .‫روائح غير عادية‬ ‫• ال تستمر في استخدام المنصة الدوارة إن‬ ،http://www.hp.com/go/3DScanSupport ‫ . انتقل إلى‬HP 3D Scan Software ‫ثب َّ ت برنامج‬ ‫للوصول إلى أحدث أدلة المستخدم أو‬ .‫ظهرت بها أض ر ار. اتصل بالبائع‬ ‫ثم حدد ب ر امج التشغيل والب ر امج والب ر نامج الثابت. حدد الماسحة الضوئية، حدد نظام‬...
 • Page 5: Bahasa Indonesia

  Perangkat akan yang kering. berputar. • Jangan mengoperasikan meja putar jika mengeluarkan asap, suara yang tidak Menginstal Perangkat Lunak Pemindai 3D HP. Masuk ke lazim, atau bau. Untuk informasi lebih lanjut http://www.hp.com/go/3DScanSupport, lalu pilih drivers, software & firmware • Jangan lanjutkan penggunaan meja (driver, perangkat lunak & firmware). Pilih pemindai Anda, pilih sistem operasi Anda, putar jika mengalami kerusakan.
 • Page 6: Български

  потенциални проблеми с безопасността, Изисквания към системата с продукта използвайте само променливотоковия адаптер, предоставен • HP 3D Scan Software – Pro v5 или по-нова с продукта, резервен променливотоков версия адаптер от HP или закупен като аксесоар • Windows® 10, Windows 8 или Windows 7 променливотоков...
 • Page 7: Česky

  Další informace prostředí. Pro přístup k nejnovějším uživatelským • Nepoužívejte otočný stůl, pokud z něj Instalujte software pro skenování HP 3D Scan Přejděte na adresu příručkám nebo příručkám pro vychází kouř, nezvyklé zvuky nebo zápachy. http://www.hp.com/go/3DScanSupport a poté vyberte položku drivers, software & váš produkt přejděte na stránku • Pokud je otočný...
 • Page 8: Dansk

  Systemkrav produktet, en erstatningsadapter fra HP eller en vekselstrømsadapter, der er købt • HP 3D Scan-software - Pro v5 eller nyere som ekstraudstyr hos HP, sammen med • Windows® 10, Windows 8 eller Windows 7 produktet. • 3D-grafikadapter • USB-port...
 • Page 9: Deutsch

  Netzteil, ein von HP bereitgestelltes Ersatznetzteil oder ein Systemanforderungen als Zubehör von HP erworbenes Netzteil verwendet werden. • HP 3D Scan Software – Pro v5 oder höher • Windows® 10, Windows 8 oder Windows 7 ACHTUNG: • 3D-Grafikadapter • Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht • USB-Anschluss...
 • Page 10: Español

  Requisitos del sistema el adaptador de CA suministrado con el producto, un adaptador de CA • Software HP 3D Scan – Pro v5 o superior de reemplazo suministrado por HP • Windows® 10, Windows 8 o Windows 7 o un adaptador de CA comprado como • Adaptador de gráficos 3D...
 • Page 11: Ελληνικά

  παρέχεται με το προϊόν, τροφοδοτικό AC Απαιτήσεις συστήματος αντικατάστασης που παρέχεται από την HP ή συμβατό τροφοδοτικό AC που πωλείται ως • Λογισμικό σάρωσης HP 3D – Pro v5 ή νεότερη βοηθητικός εξοπλισμός από την HP. έκδοση • Windows® 10, Windows 8 ή Windows 7 ΠΡΟΣΟΧΗ:...
 • Page 12: Français

  Configuration requise par HP ou un adaptateur secteur acheté comme accessoire auprès de HP. • Logiciel HP 3D Scan - Pro v5 ou plus • Windows® 10, Windows 8 ou Windows 7 ATTENTION : • Adaptateur graphique 3D • Assurez-vous que les câbles ne sont pas...
 • Page 13: Hrvatski

  Dodatne informacije • Postolje nemojte koristiti ako se dimi ili pak proizvodi čudne zvukove ili neugodan Da biste pristupili najnovijim Instalirajte HP-ov softver za 3D skeniranje. Idite na web-mjesto miris. korisničkim priručnicima ili priručnicima http://www.hp.com/go/3DScanSupport, a zatim odaberite upravljačke programe, • Postolje nemojte koristiti ako je oštećeno.
 • Page 14: Italiano

  CA in Requisiti di sistema dotazione, un adattatore CA sostitutivo fornito da HP o un adattatore CA • Software HP 3D Scan – Pro v5 o versione acquistato come accessorio da HP. successiva ATTENZIONE: • Windows® 10, Windows 8 o Windows 7 • Verificare che i cavi non siano danneggiati.
 • Page 15: Қазақша

  Жасыл түсте Құрылғы айналуда. • Түтін, әдеттен тыс дыбыстар немесе жыпылықтайды иістер шығатын айналмалы платформаны пайдаланбаңыз. HP 3D Scan бағдарламалық құралын орнатыңыз. • Зақымдалған айналмалы платформаны Қосымша ақпарат алу http://www.hp.com/go/3DScanSupport веб-сайтына кіріңіз, одан кейін Получение пайдаланбаңыз. Сатушыға хабарласыңыз. драйверов, ПО и микропрограммного обеспечения (Драйверлер, бағдарламалық Өніміңіз үшін пайдаланушы...
 • Page 16: Latviski

  Sazinieties http://www.hp.com/go/3DScanSupport un ar savu mazumtirgotāju. atlasiet Manuals (Lietošanas pamācības). HP neuzņemas atbildību, ja netiek ievēroti Palaidiet programmatūru HP 3D Scan. iepriekš minētie norādījumi; tādā gadījumā jūsu garantija nekavējoties tiek atcelta.
 • Page 17: Lietuviškai

  • Nenaudokite sukamojo disko, jei iš jo sklinda dūmai, jis leidžia neįprastus garsus arba skleidžia neįprastą kvapą. Daugiau informacijos Įdiekite programinę įrangą „HP 3D Scan“. Apsilankykite adresu • Jei sukamasis diskas pažeistas, jo http://www.hp.com/go/3DScanSupport ir drivers, software & firmware (tvarkyklės, Norėdami pasiekti naujausius nebenaudokite. Kreipkitės į pardavėją.
 • Page 18: Magyar

  Villogó zöld Az eszköz forog. helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek. • A forgóasztalt kizárólag száraz Telepítse a HP 3D Scan szoftvert. Keresse fel a http://www.hp.com/go/3DScanSupport környezetben használja. További tudnivalók webhelyet, majd válassza az Illesztőprogramok, szoftverek és firmware-ek lehetőséget. • Ne működtesse a forgóasztalt, ha az füstöt, Válassza ki a szkennert és az operációs rendszert, majd töltse le a szoftvert.
 • Page 19: Nederlands

  HP Systeemvereisten geleverde vervangende netvoedingsadapter of een compatibele netvoedingsadapter die • HP 3D Scan Software – Pro v5 of nieuwer als accessoire is aangeschaft bij HP. • Windows® 10, Windows 8 of Windows 7 • Grafische 3D-adapter VOORZICHTIG: • USB-poort...
 • Page 20: Norsk

  • Ikke fortsett bruk av dreiebordet hvis det Hvis du vil se de nyeste brukerhåndbøkene Installere HP 3D Scan Software. Gå til http://www.hp.com/go/3DScanSupport, og velg er skadet. Ta kontakt med forhandleren. eller håndbøkene for produktet, kan du gå...
 • Page 21: Polski

  • Używać podkładki obrotowej tylko w suchych warunkach otoczenia. Więcej informacji • Nie używać podkładki obrotowej, gdy Zainstaluj oprogramowanie HP 3D Scan. Przejdź do strony internetowej wydziela dym lub zapachy bądź emituje Aby uzyskać dostęp do najnowszych http://www.hp.com/go/3DScanSupport, a następnie wybierz sterowniki, oprogramowanie nietypowe hałasy.
 • Page 22: Português

  • Não opere a plataforma giratória se Instale o HP 3D Scan Software. Vá a http://www.hp.com/go/3DScanSupport e, estiver a emitir fumo, ruídos estranhos Para mais informações em seguida, selecione drivers, software e firmware. Selecione o scanner, selecione ou cheiros.
 • Page 23: Português (Brasil)

  HP ou um Requisitos do sistema adaptador de CA adquirido como acessório da HP devem ser utilizados • Software HP 3D Scan – Pro v5 ou superior no equipamento. • Windows® 10, Windows 8 ou Windows 7 • Adaptador de gráficos 3D CUIDADO: • Porta USB...
 • Page 24: Română

  împreună Cerinţe de sistem cu produsul, cu un adaptor de c.a. de schimb furnizat de HP sau cu un adaptor • Software HP 3D Scan – Pro v5 sau de c.a. achiziţionat ca accesoriu de la HP.
 • Page 25: Pycckий

  продукт можно подключать к сети только с помощью адаптера переменного тока Системные требования из комплекта поставки, аналогичного запасного адаптера HP или адаптера • ПО HP 3D Scan Software версии Pro 5 или переменного тока HP, приобретенного более поздней дополнительно. • Windows® 10, Windows 8 или Windows 7 • Адаптер...
 • Page 26: Slovenčina

  • Otočný stolík používajte len v suchom Ďalšie informácie prostredí. Nainštalujte softvér HP 3D Scan Software. Prejdite na stránku • Otočný stolík nepoužívajte v prípade, že Ak chcete získať prístup k najnovším http://www.hp.com/go/3DScanSupport a vyberte ovládače, softvér a firmvér. z neho vychádza dym, nezvyčajné zvuky používateľským príručkám k vášmu...
 • Page 27: Slovenščina

  Naprava se vrti. okolju. • Vrtljivo ploščo prenehajte uporabljati, če opazite dim, nenavadne zvoke ali Več informacij Namestite programsko opremo HP 3D Scan. Pojdite na spletno mesto vonjave. http://www.hp.com/go/3DScanSupport in izberite gonilnike, programsko opremo • Nikoli ne uporabljajte poškodovane Za dostop do najnovejših uporabniških in vdelano programsko opremo.
 • Page 28: Suomi

  Ota yhteys jälleenmyyjään. ja valitsemalla Käyttöoppaat (Manuals). laiteohjelmistot (drivers, software & firmware). Valitse skannerisi, valitse HP:n vastuu ei kata tapauksia, joissa edellä käyttöjärjestelmäsi ja lataa ohjelmisto. annettuja ohjeita ei ole noudatettu. Takuun voimassaolo päättyy tällöin välittömästi.
 • Page 29: Srpski

  Sistemski zahtevi struje dostavljen uz proizvod, rezervni adapter naizmenične struje koji • Softverski program HP 3D Scan – Pro v5 obezbeđuje HP ili adapter naizmenične ili noviji struje kupljen od HP-a kao dodatni pribor. • Windows® 10, Windows 8 ili Windows 7 OPREZ: • 3D grafički adapter...
 • Page 30: Svenska

  Systemkrav nätadapter, en reservnätadapter från HP eller en nätadapter som passar • HP 3D Scan Software – Pro v5 eller högre och har köpts som tillbehör från HP. • Windows® 10, Windows 8 eller Windows 7 • 3D-grafikadapter VIKTIGT: • USB-port...
 • Page 31: ไทย

  HP จ ั ด หาให ้ หร ื อ อะแดปเตอร ์ AC ท ี ่ ซื ้ อมาซ ึ ่ งเป ็ น อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม จาก HP ร ่ ว มก ั บ ผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ เ ท ่ า น ั ้ น...
 • Page 32: Türkçe

  AC adaptörü, HP tarafından sağlanan yedek AC adaptörü ya da HP’den aksesuar olarak Sistem gereksinimleri satın alınan AC adaptörü kullanılmalıdır. • HP 3D Scan Yazılımı – Pro v5 veya üzeri DİKKAT: • Windows® 10, Windows 8 veya Windows 7 • Kabloların hasar görmemiş olduğundan • 3D grafik adaptörü...
 • Page 33: Українськa

  можна знайти на веб-сайті звуки або ви відчуваєте специфічний запах. http://www.hp.com/go/3DScanSupport • Якщо поворотну платформу пошкоджено, Установіть ПЗ HP 3D Scan. Перейдіть на веб-сайт http://www.hp.com/go/3DScanSupport у розділі Руководства (Посібники). її використання необхідно одразу припинити. і виберіть пункт Драйверы, ПО и микропрограммы (Драйвери, ПЗ і мікропрограми).
 • Page 35: 한국어

  • 물체 무게: 최대 5kg HP에서 액세서리로 구입한 AC 어댑터만 사용하십시오. 시스템 요구 사항 주의: • HP 3D 스캔 소프트웨어 – Pro v5 또는 그 • 케이블이 손상되지 않았는지 이상 확인하십시오. 손상된 케이블은 절대 • Windows® 10, Windows 8 또는 Windows 7 사용하지...
 • Page 36: 简体中文

  提供的备用交流电源适配器或从 HP • 物体重量: 最大 5 千克 购买的交流电源适配器附件。 注意: 系统要求 • 请确保电缆未损坏。 请勿使用损坏的 • HP 3D 扫描软件 – 专业版 v5 或更高版本 电缆。 • Windows® 10、 Windows 8 或 Windows 7 • 请勿修改设备或配件, 如更改电子元件 • 3D 图形适配器 或操控组件或外壳。 • USB 端口...
 • Page 37: 繁體中文

  HP 提供的替代 AC 變壓器,或作為 • 物品重量:最大 5 公斤 配件購自 HP 的 AC 變壓器與本產品 搭配使用。 系統需求 注意: • HP 3D 掃描軟體 – Pro v5 或更高版本 • 確保纜線未損壞。請勿使用損壞的 • Windows® 10、Windows 8 或 Windows 7 纜線。 • 3D 圖形介面卡 • 請勿修改裝置或配件,例如更換電子 • USB 連接埠...
 • Page 39 The Regulatory Model Number (RMN) for this equipment is TPN-00TT. The RMN is located on the back of the product. Hereby, HP declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Table of Contents