Download Table of Contents Print this page
Electrolux AEG A75100GA4 Instruction Book

Electrolux AEG A75100GA4 Instruction Book

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
A75100GA4
Gebruiksaanwijzing
Mode d`emploi
Instruktion book
Diepvriezer
Congelateur
Freezer
B/AE/13-5. (08.)
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
200381954

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux AEG A75100GA4

 • Page 1 A75100GA4 Gebruiksaanwijzing Mode d`emploi Instruktion book Diepvriezer Congelateur Freezer B/AE/13-5. (08.) PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 200381954...
 • Page 2 Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. U vindt hierin aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. M.b.v.
 • Page 3: Table Of Contents

  Inhoudsopgave Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ..............4 Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid..............4 Veiligheid van kinderen......................5 Vóór het in gebruik nemen....................5 Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan................5 Aanwijzingen voor de gebruiker ..................7 Algemene informatie ......................7 Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen ...........7 Schakelaars en lampjes ......................8 Werking en gebruik........................8 Installatie ..........................8 Het instellen van de temperatuur ..................8...
 • Page 4: Belangrijke Aanwijzingen M.b.t. De Veiligheid

  Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem door aan een evt. volgende eigenaar van het apparaat. Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het huishouden, voor het bewaren van levensmiddelen en dient volgens de voorschriften te worden gebruikt.
 • Page 5: Veiligheid Van Kinderen

  Eenmaal ontdooide levensmiddelen mogen niet opnieuw ingevroren worden, maar moeten zo snel mogelijk geconsumeerd worden. Kant-en-klare diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant van deze producten bewaren. Probeer niet het ontdooiproces te versnellen m.b.v. elektrische verwarmingstoestellen of chemische stoffen. Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen in aanraking komen. Waarschuwing: Wanneer u diepgevroren producten op het apparaat legt, kan het gebeuren, dat er door het contact met de koude vochtigheid condenseert in de holle ruimte onder het bovenste gedeelte.
 • Page 6: Veiligheidsmaatregelen Voor Isobutaan

  Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan Waarschuwing koelmiddel apparaat isobutaan (R 600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is. Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het inbouwmeubel vrij. Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te bespoedigen, die niet door de fabrikant worden aangeraden.
 • Page 7: Aanwijzingen Voor De Gebruiker

  Aanwijzingen voor de gebruiker Algemene informatie Dit apparaat is een huishoud-diepvriezer. Het is geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen). De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
 • Page 8: Schakelaars En Lampjes

  Schakelaars en lampjes ( A ) Aan/uit-lampje (groen) ( B ) Aan/uit-schakelaar ( C ) Thermostaatknop (om de temperatuur te verhogen) ( D ) Temperatuurdisplay ( E ) Thermostaatknop (om de temperatuur te verlagen) ( F )Alarmlampje (rood) ( G ) GELUID alarm UIT- schakelaar (zie "Controle-...
 • Page 9 GEWENSTE temperatuur: Dit is de temperatuur die in het vriesvak bereikt moet worden. HUIDIGE temperatuur: Dit is de werkelijke temperatuur in het vriesvak zoals deze wordt aangegeven op het temperatuurdisplay. De HUIDIGE temperatuur wordt continu brandend weergegeven. Temperatuurdisplay Het temperatuurdisplay kan verschillende informatie aangeven: Onder normale bedrijfsomstandigheden wordt de werkelijke temperatuur (HUIDIGE temperatuur) in het vriesvak aangegeven.
 • Page 10: Invriezen

  Invriezen Bereid de verschillende levensmiddelen op de juiste wijze voor en vries ze altijd in in het vriesvak. De snelvriesfunctie (FROSTMATIC) wordt gebruikt om verse levensmiddelen snel in te vriezen en om te voorkomen dat reeds ingevroren levensmiddelen ongewenst warmer worden. Om de snelvriesfunctie te gebruiken, de snelvries aan/uit-knop (J) gedurende 2-3 seconden indrukken;...
 • Page 11: Invriezen En Bewaren Van Diepgevroren Levensmiddelen

  Invriezen en bewaren van diepgevroren levensmiddelen Omdat invriezen met de No-Frost-technologie sneller gaat, zullen de levensmiddelen die op deze manier worden ingevroren hun oorspronkelijke vorm, voedingswaarde en smaak behouden, ook nadat ze ontdooid zijn. Leg de in te vriezen levensmiddelen onderin het apparaat. Zorg ervoor dat de diepgevroren levensmiddelen niet in aanraking komen met het ventilatiedeksel of de ventilator op de achterkant van het apparaat.
 • Page 12: Het Apparaat En Het Milieu

  Het apparaat en het milieu Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden.
 • Page 13: Als De Koelkast Niet In Gebruik Is

  Als de koelkast niet in gebruik is Als u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het volgende doet: Schakel het apparaat uit door op de aan/uit-toets te drukken tot het aan/uit- lampje uitgaat. Trek de stekker uit het stopcontact.
 • Page 14 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De thermostaat staat te laag. Zet de thermostaat hoger. Het apparaat was niet koud genoeg Laat het apparaat langer om te kunnen invriezen. voorkoelen. Er is een te grote hoeveelheid Maak de porties kleiner. levensmiddelen geplaatst: Er moet een te grote hoeveelheid Plaats minder levensmiddelen.
 • Page 15: Aanwijzingen Voor De Installateur

  Aanwijzingen voor de installateur Installeren van het apparaat Vervoer, uitpakken U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Zie ook de aanwijzingen op de verpakking. Na elk transport mag het apparaat pas na ca. 2 uur ingeschakeld worden. Pak het apparaat uit en controleer het op transportschade.
 • Page 16 Klimaatklasse Omgevingstemperatuur +10 ..,+32 °C +16 ..,+32 °C +18 ..,+38 °C Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de temperatuur in de koelruimte te hoog worden. Als de omgevingstemperatuur te hoog is, moet de compressor langer werken, de temperatuur in de diepvriezer stijgt en er wordt meer energie verbruikt. Het apparaat moet waterpas staan.
 • Page 17: Deurdraairichting Omzetten

  Deurdraairichting omzetten Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de deurdraairichting van rechts naar links omzetten. Ga als volgt te werk: Trek de stekker uit het stopcontact. Kantel apparaat voorzichtig achterover en zorg ervoor dat de compressor de vloer niet raakt. U kunt dit het beste met twee personen doen.
 • Page 18: Elektrische Aansluiting

  Elektrische aansluiting Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC ( ~ ) 50 Hz. Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig is, laat het dan door een erkend installateur in de buurt van de koelkast aanbrengen.
 • Page 19 Avant l`installation et l`utilisation de l`appareil nous vous conseillons de procéder à la lecture complète du mode d`emploi contenant des prescriptions de sécurité, des informations importantes et des conseils. En respectant les prescriptions du mode d`emploi l`appareil fonctionnera convenablement et à votre satisfaction. Les symboles utilisés: Prescriptions de sécurité...
 • Page 20 Sommaire Informations importantes de la sécurité................21 Prescriptions générales de sécurité ...................21 Prescriptions de sécurité pour l`enfants................22 Prescriptions de sécurité.......................22 Prescriptions de sécurité pour isobutane................22 A l`attention de l`exploiteur....................24 Information générale......................24 Désignation de l`appareil .....................24 Touches et voyants ......................25 Utilisation..........................25 Mise en service ........................25 Réglage de la température ....................25 Préparation de glaçon.......................25 Congélation ..........................27...
 • Page 21: Informations Importantes De La Sécurité

  Informations importantes de la sécurité Prescriptions générales de sécurité Conservez ce mode d`emploi qui doit toujours suivre l`appareil. L`appareil n`est conçu que pour conserver les aliments dans les conditions domestique ordinaires suivant ce mode d`emploi. Confiez toute réparation - y compris le changement et la réparation du câble de raccordement électrique - à...
 • Page 22: Prescriptions De Sécurité Pour L`enfants

  Il est interdite de forcer le dégèlement par n`importe quel appareil électrique ou agent chimique! Ne touchez pas les parties en plastique de l`appareil par pot chaud. Attention: Si vous déposez des marchandises congelées sur l'appareil, il se peut que de l'humidité se forme dans la partie creuse en dessous de la partie supérieure en raison du contact avec le froid.
 • Page 23 Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l`enceinte de l`appareil ou dans la structure d`encastrement. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant. Ne pas endommager le circuit de réfrigération. Ne pas utiliser d`appareils électriques à...
 • Page 24: A L`attention De L`exploiteur

  A l`attention de l`exploiteur Information générale La désignation officielle de l`appareil est „congélateur domestique“. Il est donc capable de conserver des aliments réfrigérés et congelés et apte à la congélation domestique des marchandises dans une quantité indiquée dans le mode d`emploi ainsi que à...
 • Page 25: Touches Et Voyants

  Touches et voyants ( A ) Voyant de Marche/Arrêt (vert) ( B ) Touche Marche/Arrêt ( C ) Touche de réglage de la température (moins de froid) ( D ) Indicateur de température ( E ) Touche de réglage de la température (plus froid)
 • Page 26 Appuyez sur la touche „+” ou sur la touche „-” pour passer de l'affichage de la température REELLE (allumage de manière fixe) à la température DE CONSIGNE (affichage clignotant). Si aucune des deux touches n'est pressée une nouvelle fois, l'indicateur de température affiche à...
 • Page 27: Congélation

  valeur qui peut être affichée, le voyant rouge d'alarme et l'alarme sonore sont automatiquement désactivés. Remarque : L'alarme sonore s'arrête : dès que la fonction de congélation rapide est activée (en appuyant sur la touche de congélation rapide”) Congélation Préparez soigneusement les aliments à congeler, puis introduisez-les dans le congélateur.
 • Page 28: Congélation Et Stockage Des Aliments Congelés

  Il est conseillé de faire un contrôle quotidien pour le but de détecter à temps une panne et de prévenir l`endommagement des aliments congelés. Après une coupure de courant, l'appareil se remet en marche et le mode de congélation reprend. Congélation et stockage des aliments congelés La technologie “No-Frost”...
 • Page 29: Armoire Et Environnement

  Ne placez pas aliment chaux dans l`appareil, laissez le se refroidir à la température ambiante. Nettoyez régulièrement le condenseur. Armoire et environnement La matière isolante et l`agent de congélation de l`armoire ne contiennent pas des gaz qui ne sont pas nuisibles pour la couche d`ozone. Evitez tout endommagement du système réfrigérant surtout à...
 • Page 30: Appareil Hors D`usage

  Il est recommandé d'éliminer les poussières qui se sont déposées sur le condenseur installé sur le panneau arrière de l'appareil une à deux fois par Appareil hors d`usage Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période, veuillez observer ce qui suit : Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur la touche Marche/Arrêt, le voyant Marche/Arrêt s'éteint.
 • Page 31 Incident Cause Remèdes Le dispositif de réglage de température est Réglez le dispositif de réglage de refroidissement réglé sur une température trop élevée. température sur une position est insuffisant. moins élevée. La congélation rapide n'a pas été activée Sélectionnez la congélation rapide assez longtemps.
 • Page 32: A L`attention De La Personne Qui Mettra En Service L`appareil

  A l`attention de la personne qui mettra en service l`appareil Mise en marche de l`appareil Livraison, désemballage Faites livrer l`appareil dans son emballage original, dans une position verticale et respectez les signalisations sur l`emballage. Après chaque livraison laissez reposer l`appareil durant 2 heures sans le mettant en marche.
 • Page 33: La Pose De L`appareil

  La pose de l`appareil La température d`ambiance influence la consommation en énergie et le fonctionnement correcte de l`appareil. Pour installer l`appareil prenez en considération que le fonctionnement correcte de l`appareil ne sera possible que dans les limites de température ambiante donné dans le tableau ci- dessous.
 • Page 34: Changement Du Sens D`ouverture De La Porte

  Il faut respecter les distances minimales de la figure au cours de la pose de l`appareil: A: pose au-dessous d`une armoire murale B: pose libre Changement du sens d`ouverture de la porte Il est possible de changer le sens d`ouverture de droite à gauche au sens de gauche à...
 • Page 35: Branchement Électrique

  Fixez la plaque à autre côté et ne changez pas la position de la porte. Remettez le vis dans le trou devenu libre à l`autre côté et les deux pieds réglables et redressez l`armoir. Déplacer les bras à l'autre côté, mettre les bouchons en plastique se trouvant dans le sachet en plastique du guide dans les trous...
 • Page 36: Temps De Stockage

  Temps de stockage Temps de stockage de marchandises congelées Marchandise -18 °C Légumes: haricots verts, petits pois, légume mixte, maïs, courge 12 mois Plat préfabriqué: plats avec viande, avec garniture, légume en nature 12 mois Plat préfabriqué: filet en roulade, jambonneau rôti, plat en gelée 6 mois Plats de pomme de terre, pâtes alimentaires: purée de pomme de terre, pomme frite, boulette, gnocchi...
 • Page 37 Before installing and using the appliance read this user's instruction book carefully. It contains safety precautions, hints, information and ideas. If the refrigerator is used in compliance with the instructions written, it will operate properly and provide you with greatest satisfaction. The symbols below help you to find things more easily: Safety precautions Warnings and information at this symbol serve safety for you and your...
 • Page 38 Contents Important safety information .....................39 General safety precautions....................39 Precautions for child safety ....................40 Safety precautions for installation ...................40 Safety precautions for isobutane ..................40 Instruction for the User......................41 General information .......................41 General safety precautions ....................41 Switch and indicators......................42 Handling the appliance......................42 Installation ..........................42 Adjusting the temperature ....................42 Freezing..........................43...
 • Page 39: Important Safety Information

  Important safety information General safety precautions Keep these instructions and they should remain at the appliance when moving away or changing owner. This appliance is designed for storing and freezing food, domestic use according to these instructions only. Specialised companies that are qualified to do so by the manufacturer must carry out service and repairs including repairing and changing the power cord.
 • Page 40: Precautions For Child Safety

  top. If such water condensate drips on the electric components placed in that space, a short-circuit may occur and damage the product. Therefore it is forbidden to place frozen foods on top of the product. Do not store flammable gas and liquid in the appliance because they may explode.
 • Page 41: Instruction For The User

  Instructions for the User General information The official designation of the appliance is home freezer. According to this the appliance is suitable for storing frozen and deep-frozen food, freezing products in quantity given in the user's instructions at home and making ice. General safety precautions 1.
 • Page 42: Switch And Indicators

  Switch and indicators ( A ) On/off indicator (green) ( B ) On/off switch ( C ) Thermostat button (for higher temperatures) ( D ) Temperature display ( E ) Thermostat button (for lower temperatures) ( F ) Alarm indicator (red) ( G ) ACOUSTIC alarm OFF switch (see "Control and information...
 • Page 43: Freezing

  It is the actual temperature of the freezing compartment as shown on the temperature display. The CURRENT temperature is shown by a continuous light. Temperature display The temperature display is able to show various information: Under normal operating conditions it displays the actual temperature (CURRENT temperature) of the freezer.
 • Page 44: Storing

  it approx. 4 and 24 hours, respectively, before you want to freeze the fresh food. The yellow indicator (H) will light up and the compressor will operate continuously until the product reaches the freezing temperature. Once the food is completely frozen (it may take up to 24 hours) you can manually switch off the quick freeze function by pressing the switch (J) for 2-3 seconds.
 • Page 45: Freezing And Storage Of Frozen Foods

  Freezing and storage of frozen foods As freezing with "No-Frost" technology is quicker, the foods frozen this way will preserve their original form, nutritional value and taste even after thawing. Place the foods to be frozen in the lower part of the product. For the perfect operation of the product, make sure that the frozen foods will not touch the ventilator cover or the ventilator mounted on the backside of the product.
 • Page 46: The Appliance And Environment

  The appliance and environment This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger.
 • Page 47: Long-Term Absence

  Long-term absence If you do not use the product for longer periods, make sure to perform the following: Switch off the product by pressing the on/off switch until the on/off indicator goes out. Disconnect the product from the mains. Remove all foods from the product. Perform defrosting and cleaning operations as described above.
 • Page 48 Problem Possible causes Remedial action Thermostat is set too low. Set to higher position. No sufficient pre-cooling done Provide for sufficient pre-cooling before freezing started. time. Too large food inserted: Cut food into pieces. Cooling is too Too much food inserted for freezing Insert less food.
 • Page 49: Instructions For The Installer

  Instructions for the Installer Installing the appliance Transportation, unpacking It isrecommended to deliver the appliance in original packaging, in vertical position considering the protective warning on packaging. After each transportation the appliance must not be switched on for approx. 2 hours. Unpack the appliance and check if there are damages on it.
 • Page 50 Ambient temperature Class of climate +10 ... +32 °C +16 ... +32 °C +18 ... + 38 °C If the ambient temperature goes below the lower data the temperature of the cooling compartment can go beyond the prescribed temperature. If the ambient temperature goes beyond the upper data this means longer operating time of the compressor, increasing temperature in the freezer or increasing energy consumption.
 • Page 51: Change Of Door Opening Direction

  Change of door opening direction Should the setting-up place or handling demand it, door-opening direction can be refitted from right-handed to left-handed. Following operations are to be done on the basis of figures and explanations: Pull out the plug from the mains socket.
 • Page 52: Electrical Connection

  Electrical connection This refrigerator designed operate 230 V AC ( ~ ) 50 Hz supply. The plug must be put into a socket with protective contact. If there is no such, it is recommended to get an electrician to fit an earthed socket in compliance with standards near the refrigerator.
 • Page 53: Storage Time Chart

  Storage time chart Storage time of deep-frozen and frozen products Foods -18°C Vegetables: green beans, green peas, mixed vegetables, marrow, corn, etc. 12 months Ready-cooked foods: vegetable dish, trimmings, with meat, etc. 12 months Ready-cooked foods: sirloin steaks, stew from knuckle of ham, meat from pig pudding, etc.
 • Page 56 Die Electrolux-Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von gas- und strombetriebenen Geräten für die Küche, zum Reinigen und für Forst und Garten. Jedes Jahr verkauft die Electrolux-Gruppe in über 150 Ländern der Erde über 55 Millionen Produkte (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, Staubsauger, Motorsägen und Rasenmäher) mit einem Wert von rund 14 Mrd.

Table of Contents