Download  Print this page

Yamaha Arius YDP-S31 Brugervejledning

Yamaha digital piano owner's manual
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

For information on assembling the keyboard stand, refer to the instructions at the end of this manual.
Oplysninger om samling af keyboardstativet findes i anvisningerne sidst i denne brugervejledning.
Information om hur du monterar klaviaturstativet finns i anvisningarna i slutet av denna bruksanvisning.
Para información sobre el montaje del soporte del teclado, consulte las instrucciones al final de este manual.
YDP-S31
Owner's Manual
Brugervejledning
Bruksanvisning

Manual de instrucciones

EN
DA
SV
ES

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Yamaha Arius YDP-S31

 • Page 1: Manual De Instrucciones

  Manual de instrucciones For information on assembling the keyboard stand, refer to the instructions at the end of this manual. Oplysninger om samling af keyboardstativet findes i anvisningerne sidst i denne brugervejledning. Information om hur du monterar klaviaturstativet finns i anvisningarna i slutet av denna bruksanvisning. Para información sobre el montaje del soporte del teclado, consulte las instrucciones al final de este manual.
 • Page 3 Den korrekte spænding er trykt på instrumentets fabriksskilt. • Brug kun den specificerede adapter (PA-5D, PA-150 eller et tilsvarende produkt, der anbefales af Yamaha). Brug af en forkert type adapter kan resultere i skade på instrumentet eller overophedning. • Kontrollér stikket med jævne mellemrum, og fjern evt. ophobet støv og snavs.
 • Page 4 Søg læge, hvis du oplever nedsat hørelse eller ringen for ørerne. Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes forkert brug af eller ændringer af instrumentet, eller data, der er gået tabt eller ødelagt. Sluk altid for strømmen, når instrumentet ikke er i brug.
 • Page 5: Velkommen

  Tak, fordi du har købt et Yamaha-digitalklaver! Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, for at du kan få mest mulig glæde af instrumentets avancerede og praktiske funktioner. Vi anbefaler også, at brugervejledningen opbevares et sikkert og praktisk sted, så den er let at finde, når du skal bruge den.
 • Page 6: Table Of Contents

  Indhold Introduktion Velkommen ...5 Om dokumentationen og referencematerialet til dette instrument ... 5 Indhold... 6 Oversigt over funktioner ... 7 Tilbehør ... 8 Vedligeholdelse... 8 Funktioner ... 9 Før du bruger digitalklaveret... 10 Sådan tændes instrumentet ...10 Tangentlåg og nodestativ ...11 Indstilling af lydstyrke...12 Brug af hovedtelefoner...12 Reference...
 • Page 7: Oversigt Over Funktioner

  Oversigt over funktioner Brug denne oversigt til at finde sider, der kan være nyttige til dit formål og i din situation. Lytning Lytning til demomelodier med forskellige lyde ..."Lytning til demomelodier" på side 15 Lytning til melodier fra "50 Greats for the Piano"..."Afspilning af 50 forprogrammerede melodier" på side 16 Lytning til melodier, du selv har indspillet..."Afspilning af indspillede musikdata"...
 • Page 8: Tilbehør

  • Kvikguide • AC-adapter (Yamaha PA-5D, PA-150 eller et tilsvarende produkt)* * Medfølger muligvis ikke, alt efter hvor instrumentet købes. Kontakt din Yamaha-forhandler for at få flere oplysninger. Vedligeholdelse Rengør instrumentet ved hjælp af en tør eller let fugtig blød klud (skal vrides grundigt).
 • Page 9: Funktioner

  Funktioner Dette digitale Yamaha-klaver har et særligt "GHS-klaviatur" (Graded Hammer Standard) med matte, sorte tangenter. GHS-klaviaturet har naturlige spilleegenskaber, der minder om et flygels, fordi det simulerer et kraftigere anslag i klaviaturets lave ende og et lettere anslag i klaviaturets høje ende.
 • Page 10: Før Du Bruger Digitalklaveret

  Sæt netstikket på AC-adapteren i stikkontakten. [DC IN 12V]-stik ADVARSEL Brug kun den angivne adapter (PA-5D, PA-150 eller et tilsvarende produkt, der anbefales af Yamaha). Hvis du bruger andre adaptere, kan det resultere i uoprettelig skade på både adapteren og instrumentet. ADVARSEL Tag AC-adapteren ud af stikkontakten i tordenvejr, eller hvis instrumentet ikke er i brug.
 • Page 11: Tangentlåg Og Nodestativ

  Tangentlåg og nodestativ Åbning af tangentlåget 1. Tag fast i kanten af tangentlåget med begge hænder, og åbn derefter langsomt låget. 2. Vip frontpanelstøtten ind. 3. Vip nodestativet ud. Lukning af tangentlåget 1. Vip nodestativet op. 2. Vip frontpanelstøtten ud. 3.
 • Page 12: Indstilling Af Lydstyrke

  Indstilling af lydstyrke Når du begynder at spille, kan du indstille et behageligt lydniveau med FORSIGTIG Brug ikke instrumentet i længere tid ved et højt lydniveau, da det kan medføre høreskader. Brug af hovedtelefoner Slut et sæt hovedtelefoner til et af Der er to -stik.
 • Page 13: Reference

  Reference Oversigt over komponenter ... 14 Lytning til demomelodier ... 15 Afspilning af 50 forprogrammerede melodier... 16 Lytning til melodier, der er indlæst fra computeren... 17 Valg og brug af lyde ... 18 Valg af lyde... 18 Brug af pedalerne ... 19 Variation af klangen –...
 • Page 14: Oversigt Over Komponenter

  Oversigt over komponenter 1 [STANDBY/ON] ... S.10 2 [MASTER VOLUME] ... S.12 3 [METRONOME]... S.23 4 [DEMO/SONG] ... S.15 5 [PIANO/VOICE] ...S.18–21 6 [SELECT –/+] ... S.15, 16, 18 7 [REC]... S.25 8 [PLAY] ... S.25, 26 YDP-S31 Brugervejledning TO PEDAL 9 MIDI [IN] [OUT]...
 • Page 15: Lytning Til Demomelodier

  Hver af de 6 lyde har sin egen demomelodi, der demonstrerer den pågældende lyd. Se "Valg af lyde" på side 18. De demomelodier, der vises nedenfor, er omarrangerede uddrag af originalkompositionerne. Alle øvrige demomelodier er originalkompositioner ejet af Yamaha (©2005 Yamaha Corporation). Tangent Lydnavn...
 • Page 16: Afspilning Af 50 Forprogrammerede Melodier

  Afspilning af 50 forprogrammerede melodier Digitalklaveret indeholder musikdata for de 50 klavermelodier samt for demomelodierne for lydene. Du kan enten bare lytte til melodierne eller slå dem op i det medfølgende hæfte "50 Greats for the Piano", der indeholder noder til de 50 forprogrammerede melodier. Fremgangsmåde Vælg og afspil en forprogrammeret melodi for klaver.
 • Page 17: Lytning Til Melodier, Der Er Indlæst Fra Computeren

  Lytning til melodier, der er indlæst fra computeren Du kan overføre melodidata fra computeren til instrumentet og afspille melodierne. (Se side 31 for at få yderligere oplysninger om at indlæse melodidata fra computeren.) Fremgangsmåde Vælg og afspil en melodi. Melodinumrene (1 til 10) tildeles tangenterne D 6-C7 (se nedenstående illustration).
 • Page 18: Valg Og Brug Af Lyde

  Valg og brug af lyde Valg af lyde Fremgangsmåde Tryk på -knappen, og slip den, for at vælge lyden Grand Piano 1. [PIANO/VOICE] Hold [PIANO/VOICE] -knappen nede, og tryk på en af tangenterne mellem C1 og F1 for at vælge en lyd. Du kan også vælge en lyd ved at trykke på knappen og derefter trykke på...
 • Page 19: Brug Af Pedalerne

  Brug af pedalerne Fortepedal (højre pedal) Fortepedalen fungerer som en selektiv fortepedal, som får visse toner til at klinge længere. Hold en tone nede, tryk på fortepedalen, og slip derefter tangenten. Tonen fortsætter med at klinge, indtil du slipper fortepedalen. Fortepedalen har halvpedal-funktion.
 • Page 20: Variation Af Klangen - Rumklang

  Variation af klangen – rumklang Med denne funktion kan du vælge forskellige digitale rumklangseffekter, der giver lyden ekstra dybde og udtryk ved at skabe en realistisk akustisk klang. Fremgangsmåde Hold -knappen nede, og tryk på en af tangenterne mellem C2 og E2 [PIANO/VOICE] for at vælge en rumklangstype.
 • Page 21: Kombination Af To Lyde (Dobbelttilstand)

  Kombination af to lyde (dobbelttilstand) Du kan lægge to lyde oven på hinanden og spille med dem samtidig for at skabe en tykkere og rundere lyd. Fremgangsmåde Aktivér dobbelttilstand. Hold -knappen nede, og tryk på to tangenter mellem C1 og F1 [PIANO/VOICE] samtidig for at vælge de to ønskede lyde.
 • Page 22: Transponering

  Transponering Med digitalklaverets transponeringsfunktion kan du sætte tonehøjden for hele instrumentet op eller ned i halvtonetrin (til et maksimum på seks halvtonetrin). Det gør det lettere at tilpasse instrumentets tonehøjde til en sanger eller andre instrumenter. Hvis du f.eks. indstiller transponeringsværdien til "5", vil et tryk på en C-tangent give et F. På denne måde kan du spille en melodi, som om den er i C-dur, og instrumentet transponerer den til F-dur.
 • Page 23: Brug Af Metronomen

  Brug af metronomen Digitalklaveret har en indbygget metronom (en anordning, der holder et nøjagtigt tempo), som er et praktisk hjælpemiddel, når man øver. Fremgangsmåde Start metronomen. Tryk på -knappen for at starte metronomen. [METRONOME] Indstilling af taktart Hold -knappen nede, og tryk på en tangent mellem C3 og F3. [METRONOME] C 3 D 3 C3: Ingen taktmarkeringer, C 3: 2/4, D3: 3/4, D 3: 4/4, E3: 5/4, F3: 6/4...
 • Page 24: Indstilling Af Tangenternes Anslagsfølsomhed

  Indstilling af lydstyrken Du kan ændre lydstyrken for metronomlyden. Hold [METRONOME] for at indstille lydstyrken. Laveste tangent Jo højere en tangent, du trykker på, jo kraftigere bliver lydstyrken. Stop metronomen. Metronomen stoppes ved at trykke på Indstilling af tangenternes anslagsfølsomhed Du kan indstille, hvor meget lydstyrken skal afhænge af, hvor hurtigt eller hårdt du slår tangenterne an.
 • Page 25: Indspilning Af Det, Du Spiller

  Indspilning af det, du spiller Med digitalklaverets optagefunktion kan du indspille den melodi, du spiller. Den indspillede melodi kaldes "brugermelodien". Følg nedenstående fremgangsmåde for at indspille og afspille det, du spiller. Indspilning af lyd og indspilning af data Kassettebåndoptagelser gemmer data på en anden måde end dette instrument.
 • Page 26: Afspilning Af Indspillede Musikdata

  Afspilning af indspillede musikdata Fremgangsmåde Start afspilningen. Tryk på [PLAY] -knappen. Stop afspilningen. Når afspilningen af brugermelodien er fuldført, vender instrumentet automatisk tilbage til den foregående tilstand. Du kan standse afspilningen ved at trykke på Sletning af brugermelodi Ved sletning af brugermelodien slettes den indspillede melodi fuldstændigt. Fremgangsmåde Aktivér indspilningstilstand.
 • Page 27: Tilslutning Af Midi-Instrumenter

  ● Overførsel af musikdata til og fra en anden MIDI- enhed MIDI OUT -stik MIDI IN -stik ● Overførsel af MIDI-data til og fra en computer USB-port Ekstraudstyr: USB/MIDI-interface Computer (f.eks. Yamaha UX16) MIDI MIDI IN -stik Ekstraudstyr: MIDI OUT MIDI-kabler -stik MIDI-instrument MIDI IN -stik...
 • Page 28: Tilslutning Af Digitalklaveret Til En Computer

  Eksempel på tilslutning af instrumentet til computerens USB-stik Brug et USB/MIDI-interface (ekstraudstyr; brug f.eks. Yamaha UX16) til at forbinde instrumentets MIDI-stik med computerens USB-stik. Du skal installere USB/MIDI-driveren korrekt på computeren, så du kan styre MIDI-instrumentet fra computeren. USB/ MIDI-driveren er et program, der gør det muligt at overføre MIDI-signaler mellem computerens sequencerprogram og...
 • Page 29: Midi-Funktioner

  MIDI-funktioner Du kan foretage detaljerede justeringer af MIDI-indstillingerne. Valg af MIDI-afsendelses/ modtagelseskanal I alle MIDI-systemer skal MIDI-kanalerne på afsendelses- og modtagelsesudstyret stemme overens, før der kan overføres data. Med denne parameter kan du angive den kanal, som digitalklaveret afsender eller modtager MIDI-data på.
 • Page 30: Program Change On/Off (Programændring Fra/Til)

  Program Change On/Off (Programændring FRA/TIL) Normalt reagerer instrumentet på Program Change-numre (MIDI-oplysninger om ændring af programnumre), der modtages fra et eksternt keyboard eller en anden MIDI-enhed, så lyden med det pågældende nummer vælges på den tilsvarende kanal (lyden på klaviaturet ændres ikke). Desuden sender instrumentet normalt Program Change-numre via MIDI, når der vælges en af dets lyde, så...
 • Page 31: Overførsel Af Melodidata Mellem Computeren Og Digitalklaveret

  For at kunne bruge denne funktion skal du først hente Musicsoft Downloader fra Yamahas websted på følgende URL-adresse og installere programmet på computeren. http://music.yamaha.com/download/ ● Systemkrav til Musicsoft Downloader Besøg URL-adressen ovenfor for at se de seneste oplysninger om understøttede computersystemer.
 • Page 32: Sikkerhedskopiering Af Data Og Initialisering Af Indstillinger

  Sikkerhedskopiering af data og initialisering af indstillinger Sikkerhedskopiering af data til Flash-hukommelse Følgende data gemmes i instrumentets Flash-hukommelse. Dataene gemmes, når du slukker for strømmen til instrumentet. Sikkerhedskopidata Metronomlydstyrke Tempo for metronom Anslagsfølsomhed Stemning Indspillede melodidata (brugermelodi) Initialisering af indstillinger Når du initialiserer indstillingerne, initialiseres samtlige data undtagen melodier, der er indlæst fra en computer.
 • Page 33: Fejlfinding

  Fortepedalen fungerer ikke, eller lyden har lang efterklang, selv når fortepedalen ikke er trådt ned. Tilbehør BC-100-klaverbænk En komfortabel klaverbænk, hvis design passer til dit Yamaha-digitalklaver. UX16 USB/MIDI-interface HPE-150 Hovedtelefoner Mulig årsag og løsning Stikket er ikke sat ordentligt i instrumentet. Kontrollér, at AC-adapterens stik er sat korrekt i stikkontakten og instrumentet (side 10).
 • Page 34: Samling Af Keyboardstativet

  4 stk. Væltesikringsbeslag*, 2 stk. * Adapteren medfølger muligvis ikke eller ser anderledes ud end vist ovenfor. Det afhænger af, hvor instrumentet købes. Kontakt din Yamaha-forhandler. Tynde skruer 5 x 20 mm, 2 stk. Afstandsstykker, 2 stk. Kabelholdere, 5 stk.
 • Page 35 Monter A. Sørg for at holde hænderne mindst 10 cm fra A's ender, når den flyttes. Sørg for, at skruehullerne sidder over hinanden. FORSIGTIG • Pas på ikke at klemme fingrene eller tabe enheden. • Hold ikke klaviaturet i nogen anden stilling end den, der er vist i denne vejledning.
 • Page 36 Fastgør C. Flyt instrumentet til den blivende plads, og stram derefter de skruer, du spændte midlertidigt i trin 1, mens du holder pedalerne nede, så C står fast på gulvet. FORSIGTIG • Pedalerne kan beskadige gulvet efter længere tids brug. Placer en måtte eller et gulvtæppe under pedalerne for at beskytte gulvet.
 • Page 37: Indeks

  Indeks Talværdier 50 forprogrammerede melodier for klaver ...16 Afspille indspillede musikdata...26 Anslagsfølsomhed...24 Brugermelodi...25 Dæmperpedal ...14, 19 DC IN 12V...9 DEMO/SONG ...14–15 Dobbelttilstand...21 Fejlfinding...33 Forprogrammerede melodier ➝ 50 forprogrammerede melodier for klaver ...16 Fortepedal ...14, 19 Højre pedal ...14, 19 Indspille det, du spiller...25 Initialisere indstillinger ...32 Keyboardstativ...34–36 Kombinere to lyde (dobbelttilstand)...21...
 • Page 38 MEMO YDP-S31 Brugervejledning...
 • Page 39: Specifikationer

  Accessories * Specifications and descriptions in this owner’s manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.
 • Page 40 Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC.
 • Page 41 Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning. Denna symbol, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de använda elektriska och elektroniska produkterna inte ska blandas med allmänt hushållsavfall. För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter, vänligen medtag dessa till lämpliga insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning och direktiven 2002/96/EC.
 • Page 43 EKB46 Kontakt den nærmeste Yamaha-repræsentant eller autoriserede distributør på nedenstående liste for at få detaljerede oplysninger om produkterne. Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo. THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG Yamaha Music Central Europe GmbH,...
 • Page 44 Yamaha Home Keyboards Home Page http://music.yamaha.com/homekeyboard/ Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/ U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division,Yamaha Corporation © 2008 Yamaha Corporation P77020702...