Table of Contents
 • Čeština

  • Důležité Bezpečnostní Informace
  • Umístění Ovládacích Prvků
  • Dálkové OvláDání
  • Připojení Antény
  • Aktuál. Hledání
  • Volba Vstupního Zdroje
  • Aktualizace Hledání
  • Hledání Stanic
  • Volba Jazyka Obrazovky
  • Změna Pořadí Uložených Kanálů
  • Manuální Hledání Stanic
  • Základní Obsluha
  • Stereofonní Příjem V Režimu Kanálu Analogové Kabelové Televize
  • Teletext
  • Poznámky K Systému DVB-T
  • EPG (Elektronický Programový Průvodce)
  • Nastavení Hesla (Rodičovský Zámek)
  • Velikost Obrazu a Rozlišení
  • Formát Obrazu
  • Další Potřebné Funkce
  • Prohlížeč MéDIí
  • Přehrávané Soubory
  • Činnost Média
  • Přehrávatelné Typy Souborů
  • Připojení HDMI Nebo DVI Zařízení Ke Vstupu HDMI
  • Připojení K Dalšímu Zařízení
  • Připojení PC
  • Tabulka Řešení ProbléMů
  • Technické Údaje
 • Slovenčina

  • Dôležité Bezpečnostné Informácie
  • Rozmiestnenie Ovládacích Prvkov
  • Diaľkový Ovládač
  • Pripojenie Antény
  • Automatické Nastavenie
  • Výber Vstupného Zdroja
  • Vyhľadávanie AktualizáCIí
  • Vyhľadávanie StaníC
  • Výber Jazyka Obrazovky
  • Zmena Poradia Uložených Kanálov
  • Manuálne Vyhľadávanie StaníC
  • Základná Obsluha
  • Stereo Príjem V Analógovom Kábli Režimu Televízneho Kanála
  • Teletext
  • Poznámky K DVB-T Systému
  • EPG (Sprievodca ElektronickýM Programom)
  • Nastavenie Hesla (Rodičovská Zámka)
  • Veľkosť a Rozlíšenie Obrazu
  • Formát Obrazu
  • Ďalšie Praktické Funkcie
  • Mediálny Prehliadač
  • Obsluha MéDIí
  • Súbory Na Prehranie
  • Prehrávateľné Typy Súborov
  • Pripojenie HDMI Alebo DVI Zariadenia K HDMI Vstupu
  • Pripojenie K Inému Zariadeniu
  • Pripojenie Počítača
  • Tabuľka Riešenia Problémov
  • Technické Údaje
 • Magyar

  • Vezérlők Elhelyezkedése
  • Távirányító
  • Antenna Csatlakozó
  • Automatikus Beállítás
  • Bemeneti Forrás Kiválasztása
  • Keresés Módosítása
  • Képernyő Nyelvének Kiválasztása
  • Tárolt Csatornák Sorrendjének Megváltoztatása
  • Állomáskeresés
  • AlapműköDés
  • Manuális Csatornakeresés
  • Sztereó Vétel Analóg Kábel TV Üzemmódban
  • Teletext
  • Észrevételek a DVB-T Rendszerekkel Kapcsolatban
  • EPG (Elektronikus Műsorfüzet)
  • Jelszó Beállítása (Gyerekzár)
  • Képméret És Felbontás
  • Képformátum
  • Egyéb Kényelmi Funkciók
  • Fájlok Lejátszása
  • Média Művelet
  • Médiaböngésző
  • Fájltípusok Lejátszása
  • Csatlakozás Más Eszközökhöz
  • HDMI Vagy DVI Eszköz Csatlakoztatása a HDMI Bemenetre
  • PC Kapcsolat
  • Hibakeresési Táblázat
  • Műszaki Adatok
 • Polski

  • Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
  • Rozmieszczenie Urządzeń Sterujących
  • Pilot Zdalnego Sterowania
  • Podłączenie Anteny
  • Automatyczna Konfiguracja
  • Wybór ŹróDła Sygnału Wideo
  • Szukanie Uaktualnień
  • Wybór Języka Wyświetlacza Ekranowego
  • Wyszukiwanie Stacji
  • Zmiana KolejnośCI Zapamiętanych Kanałów
  • Podstawowe Operacje
  • Ręczne Wyszukiwanie Stacji
  • Odbiór Stereo W Trybie Kanału Telewizji Analogowej
  • Teletekst
  • Uwagi Dotyczące Systemu DVB-T
  • EPG (Elektroniczny Przewodnik Po Programach)
  • Konfiguracja Hasła (Blokada Rodzicielska)
  • Rozmiar Obrazu I Rozdzielczość
  • Format Obrazu
  • Inne Wygodne Funkcje
  • Odtwarzanie Materiałów Multimedialnych
  • Odtwarzanie Plików
  • Przeglądarka Multimedialna
  • Obsługiwane Rodzaje Plików
  • Podłączenie Do Innego Sprzętu
  • Podłączenie Komputera
  • Podłączenie Urządzenia HDMI Lub DVI Do Wejścia HDMI
  • Rozwiązywanie Problemów
  • Specyfikacja Techniczna

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

LED TV
LT-22HG35E
LT-24HG35E
Operating Instructions
Příručka k obsluze
Návod na obsluhu
használati utasítása
Instrukcja Obslugi

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for JVC LT-22HG35E

 • Page 1 LED TV LT-22HG35E LT-24HG35E Operating Instructions Příručka k obsluze Návod na obsluhu használati utasítása Instrukcja Obslugi...
 • Page 2: Features

  Dear Customer, [European Union] This apparatus is in conformance with the valid European directives and standards regarding electromagnetic compatibility and electrical safety. European representative of JVC KENWOOD Corporation is: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach 10 05 04 61145 Friedberg Germany...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents Features ..............2 Contents ............... 3 Important safety information........4 Location of controls ..........7 Remote Control ............. 8 Antenna connection ..........10 Auto setup............11 Selecting the input source ........11 On-screen Language Selection ......12 Changing the order of stored channels ....12 Station search .............
 • Page 4: Important Safety Information

  Important safety information This unit has been produced according to all current safety regulations. The following safety tips should safeguard users against careless use and the dangers connected with such use. • Although this appliance has been carefully manufactured and rigorously checked prior to leaving the factory, as with all electrical appliances it is possible for problems to develop.
 • Page 5 Important safety information How to attach the stand NOTE: • Unplug the AC cord from the AC INPUT terminal. • Before performing work spread cushioning over the base area to lay the TV on. • Do not support the TV by the screen as sharp objects and too much pressure may cause damage. •...
 • Page 6 Important safety information Secure the casters when the unit is installed on a TV stand with casters. • The stand can move and you could be hurt if the casters are not secured. Remove casters when the stand is placed on a soft surface such as a mat and carpet. The distance between eyes and the screen should be about 3 ~ 4 times as long as height of the screen.
 • Page 7: Location Of Controls

  Location of controls Description of Indicators and Controls 1. Remote sensor 2. Power indicator: The power indicator lights up red in standby mode, and blue in power - ON mode. 3. Loudspeakers (Power)-button: Preparation: Connect power-cable to AC220~240V/50Hz. Press power-button to enter standby mode or turn on the power. 5.
 • Page 8: Remote Control

  Remote Control Function Page Enter standby mode or turn on the power Display program position number Select between the available broadcast audio 13, 14 Display the subtitle Select channel Select Teletext page Enter password Select an input source Display the EPG (Electronic Progr. Guide) Activate the menu In menu, return 1 step / exit menu Cursor buttons...
 • Page 9 Remote Control Install the batteries Use batteries type UM4 (AAA-Size). Do not use old or weak batteries. The remote control may not work properly with a weak voltage from such batteries. Replace exhausted batteries with new ones. Never try to recharge normal batteries - this could cause an explosion.
 • Page 10: Antenna Connection

  Antenna connection Note: Before you connect other appliances: • To avoid potentially damaging your set, make sure all items are switched off and disconnected from the mains power when you make the connections. • Arrange the desired connection. • When you have finished making the connections, reconnect the mains power to the unit and switch it back on.
 • Page 11: Auto Setup

  TV will search for Digital TV-channels at first. Auto setup Connect your DVB-T antenna (or DVB-C The built-in tuner receives DVB-C, DVB-T and Cable- antenna if you selected “Cable” at step 5) now. analogue. At the first time you operate after the Continue with ENTER to start auto tuning.
 • Page 12: On-Screen Language Selection

  On-screen Language Selection Station search Warning! All previously saved channels are Select Feature (unless you have already deleted in Step 5. A new channel search then selected when the set was first switched on) starts automatically. then press . Then press to select Language, then press .
 • Page 13: Manual Station Search

  Manual Station search Basic Operation Digital Manual Search Channel selection With the numbered buttons. Channel - Digital Manual Search Example: • No. 2: Press 2. Frequency(kHz) 474000 • No. 29: Press 2 and within 2 seconds, press 9. Picture • No.
 • Page 14: Teletext

  QuickView Select Page button allows you to go back to the last selected Press P + or – until the page you desire appears. Or TV channel..enter the requested page number by using the 10 • This feature is not available in external input mode and Number Buttons.
 • Page 15: Remarks On Dvb-T System

  Remarks on DVB-T system DVB-T is at present still being developed. You can get information regarding the current stage of development from your specialist retailer. As a digital service DVB-T basically works differently to previous analogue TV reception. Reception Possibilities: In contrast to cable TV, DVB-T is received via room or roof antennas.
 • Page 16: Password Setup (Parental Lock)

  Password Setup (Parental lock) EPG (Electronic Program Guide) Parental lock is a function of the channel The Guide menu shows the available provider. If it is not supported by the channel, programme listings for the next 8 days only, parental lock is without function. Currently there including today.
 • Page 17: Picture Size And Resolution

  Picture size and resolution Resolution and picture quality Broadcast wide screen films in different resolutions. The following table shows the resolution options for wide screen film broadcast media. Broadcast media Resolution of the wide Analogue Digital DVB-T Satellite HDTV Blu-ray- screen signal cable TV cable TV...
 • Page 18: Picture Format

  Picture format Picture Size Other formats The required picture format can be set by pressing Press PICTURE SIZE until the desired size is the PICTURE SIZE button. Press PICTURE SIZE reached. until the required format is displayed. You move through the following formats when you The picture is displayed in 4:3 press the button: Auto, 4:3, 16:9, 14:9, Cinema, format with black bars to the...
 • Page 19: Other Convenience Functions

  Other convenience functions Selected Items Setup hint Picture Picture Mode Standard Standard picture quality (factory-set) Vivid Enhanced picture contrast and sharpness (factory-set) Soft Intended for bad-quality signals (factory-set) User Your personal preferences Brightness / Contrast / Sharpness / Colour / Tint You can adjust the picture to your preference.
 • Page 20 Other convenience functions Selected Items Setup hint Feature Child Lock See page 16. Language OSD Language See page 12. Preferred Subtitle Select preferred subtitle language, if the current watching DVB channel has more than one subtitle language. If the preferred subtitle language set here is not transmitted in the channel, the first displayed subtitle language in Subtitle language menu (P.13) is automatically selected.
 • Page 21 Other convenience functions Selected Items Setup hint Setup OSD Timer The OSD is cleared automatically as per this setting. But if you select “Never”, the OSD is not cleared 5/10/15/20/25/30 Seconds/Never automatically .(Press RETURN to clear.) SCART Input Auto Factory setting, normally OK. when RGB is input.
 • Page 22: Media Operation

  Media Operation Playback files You can enjoy viewing pictures and playing music Press ◀/▶ to select (Music) or (Photo) at from your USB-Stick. Media Selection and press ▼. Connect the USB-Stick into the USB Input Select folder or file with ▲ or ▼, and then start terminal.
 • Page 23: Playable File Types

  Playable File Types Photo Type Extension Name Compression Spec / Limitation Baseline Non-support JPEG 2000 compression JPEG .jpg .jpeg Progressive Color type : YCbCr (Non-support CMYK) Support JPEG/JFIF and JPEG/Exif file format Picture size limitation: Baseline: Number of horizontal pixels: up to 165370 Progressive: Number of horizontal pixels: up to 61648 •...
 • Page 24: Pc Connection

  PC connection Follow these steps: On your PC monitor choose a resolution of 1920 × 1080 at 60Hz and save this configuration. Shut down your PC and connect the shut off LCD TV. Use a screensaver to avoid burning-in of static picture content. Select PC input Use a PC-VGA cable (not supplied) to connect the LCD-Monitor to your PC.
 • Page 25 Connection to other equipment 2. Connecting to other equipment Please connect your satellite-receiver or DVD player via SCART. Make sure your SCART cable’s cross- section is at least 1 cm or more. SCART cables with less thickness may cause visible noise. Please make the following settings inside your receiver’s / DVD-player’s setup-menu: Video signal: RGB TV-Format: 16:9...
 • Page 26: Troubleshooting Table

  Troubleshooting table Please check the following list before requesting service. Symptom Possible solution Page No picture, no sound Switch on the set. Check that the mains power outlet is properly connected. Select appropriate input mode. Unplug unit for 1 minute, then plug it back in. No reception Have you tuned in the TV stations? Press 1 on the remote control.
 • Page 27: Specifications

  Specifications LT-22HG35E LT-24HG35E System: Analogue: PAL (B/G, D/K, I), SECAM (B/G, D/K) • This product is not compatible with analogue SECAM L broadcasting. Digital: DVB-T, DVB-T HD (H.264), DVB-C, DVB-C HD (H.264) Video Colour System: PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60 Preset channels:...
 • Page 28 Vážený zákazníku [Evropská unie] Tento přístroj je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami ohledně elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti elektrických přístrojů. Evropský zástupce společnosti JVC KENWOOD Corporation je: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach 10 05 04 61145 Friedberg...
 • Page 29 Obsah Informace pro uživatele o zneškodňování Charakteristické rysy ..........2 Obsah ..............3 starého vybavení a baterií Důležité bezpečnostní informace ......4 Vyrobeno po 13.8.2005 Umístění ovládacích prvků ........7 Elektrická, elektrotechnická zařízení a baterie se Dálkové ovládání ..........8 nesmí...
 • Page 30: Důležité Bezpečnostní Informace

  Důležité bezpečnostní informace Toto zařízení bylo vyrobeno v souladu s aktuálními bezpečnostními předpisy. Následující rady týkající se bezpečnostních opatření uživatele by měly zabránit nedbalému užívání a s tím spojeným hrozícím nebezpečím. • Přestože byl tento přístroj řádně vyroben a před opuštěním výrobny pečlivě zkontrolován, mohou se, stejně jako u ostatních elektrických zařízení, projevit určité...
 • Page 31 Důležité bezpečnostní informace Jak připevnit stojan POZNÁMKA: • Odpojte stříd. kabel od stř. VSTUPNÍHO přívodu. • Před položením televizoru roztáhněte měkkou deku na plochu, na kterou položíte TV. • Nepřidržujte televizor za obrazovku, ostré předměty a přílišný tlak mohou poškodit zařízení. •...
 • Page 32 Důležité bezpečnostní informace Při instalaci k televiznímu stolku zajistěte kolečka, je-li jimi vybaven. • Pokud nejsou kolečka zajištěny, stojan se může pohnout, a může tak dojít ke zranění. Pokud je stojan umístěn na měkký povrch, např. na rohožku či koberec, kolečka sejměte. Vzdálenost vašich očí...
 • Page 33: Umístění Ovládacích Prvků

  Umístění ovládacích prvků Popis indikátorů a ovládacích prvků 1. Senzor dálkového ovládání 2. Indikátor výkonu: Indikátor výkonu v úsporném režimu svítí červeně, v zapnutém režimu modře. 3. Reproduktory Tlačítko (Vypínač): Příprava: Síťový kabel zapojte do stř. pr. 220~240 V/50 Hz. Stisknutím vypínacího tlačítka spustíte úsporný...
 • Page 34: Dálkové Ovládání

  Dálkové ovládání Funkce Strana Zapnutí pohotovostního režimu nebo zapnutí přístroje Zobrazení čísla pozice programu Výběr mezi vysílanými zvuky 13, 14 Zobrazení titulků Výběr kanálu Výběr strany teletextu Zadání hesla Výběr vstupního zdroje Zobrazení EPG (Elektronického progr. průvodce) Aktivace nabídky V nabídce krok zpět / opuštění nabídky Kurzorová...
 • Page 35 Dálkové ovládání Vložení baterií Používejte baterie typu UM4 (velikost AAA). Nepoužívejte staré a vybité baterie. Dálkové ovládání by nepracovalo s takovými bateriemi správně. Vybité baterie vyměňte za nové. Nikdy nezkoušejte dobíjet normální baterie, mohly by explodovat. Poznámka: • Z vybitých baterií může unikat korozivní elektrolyt, který může poškodit dálkové ovládání, proto z něj neprodleně...
 • Page 36: Připojení Antény

  Připojení antény Poznámka: Před připojením dalších zařízení: • Aby nemohlo případně dojít k poškození přístroje, ujistěte se před připojováním, že všechna zařízení jsou vypnuta a odpojena od sítě. • Proveďte požadovaná propojení. • Po ukončení propojování znovu zapojte přístroje do sítě a zapněte je. Připojte anténu tak, jak je znázorněno níže (A).
 • Page 37: Aktuál. Hledání

  Televizor nejprve vyhledá digitální televizní Aktuál. hledání kanály. Připojte nyní DVB-T anténu (nebo DVB- Zabudovaný tuner přijímá DVB-C, DVB-T a analogový C anténu, pokud jste zvolili v kroku 5 „Kabel“). kabel. Po prvním zapnutí televizoru po zakoupení se Pokračujte stisknutím ENTER, a spusťte tak zobrazí...
 • Page 38: Volba Jazyka Obrazovky

  Volba jazyka obrazovky Hledání stanic Varování! Všechny předešle uložené kanály Vyberte Vlastnost (pokud jste již nezvolili jsou v kroku 5 vymazány. Nové vyhledávání při prvním zapnutí), poté stiskněte . Poté kanálů se spustí automaticky. stisknutím nebo zvolte Jazyk, poté Stiskněte MENU. Vyberte nabídku Kanál, poté stiskněte .
 • Page 39: Manuální Hledání Stanic

  Manuální hledání stanic Základní obsluha Digitální manuální hledání Volba kanálů Pomocí číselných tlačítek. Kanál - Digitální ruční vyhledávání Příklad: • Č. 2: Stiskněte 2. Frekvence (kHz) 474000 • Č. 29: Stiskněte 2 a v průběhu 2 sekund stiskněte 9. Obraz •...
 • Page 40: Teletext

  QuickView Volba stránky tlačítko umožňuje přepnout zpět na naposledy Tiskněte tlačítko P + nebo –, dokud se nezobrazí zvolený televizní kanál. požadovaná strana. Nebo ... zadejte číslo požadované • Tato funkce není k dispozici v režimu externího vstupu a strany pomocí 10 číselných tlačítek. taktéž...
 • Page 41: Poznámky K Systému Dvb-T

  Poznámky k systému DVB-T DVB-T se stále ještě vyvíjí. Informace o aktuálním stádiu vývoje získáte od specializovaného prodejce. Digitální služba DVB-T pracuje zcela odlišně než předchozí analogický televizní příjem. Možnosti příjmu: Na rozdíl od kabelové televize je DVB-T přijímán prostřednictvím pokojové nebo střešní antény. Pokojová anténa postačuje pro příjem v oblasti příjmu vysílače DVB-T.
 • Page 42: Nastavení Hesla (Rodičovský Zámek)

  Nastavení hesla (rodičovský zámek) EPG (Elektronický programový průvodce) Rodičovský zámek je funkce poskytovatele kanálů. Pokud není podporována kanálem, V nabídce Průvodce jsou zobrazeny dostupné není rodičovský zámek funkční. Momentálně programy pouze na příštích 8 dní včetně neexistují žádné kanály podporující rodičovský dneška.
 • Page 43: Velikost Obrazu A Rozlišení

  Velikost obrazu a rozlišení Rozlišení a kvalita obrazu Vysílané širokoúhlé filmy v jiném rozlišení. V následující tabulce jsou zobrazeny možnosti rozlišení pro širokoúhlé filmy vysílacích médií. Vysílací média Rozlišení signálu Analogová Digitální DVB-T Satelit Satelit Blu-ray širokoúhlé obrazovky kabelová kabelová (DVB-S) HDTV disk...
 • Page 44: Formát Obrazu

  Formát obrazu Velikost obrazu Další formáty Požadovaný formát obrazu lze nastavit stisknutím Stiskněte tolikrát tlačítko PICTURE SIZE, dokud se tlačítka PICTURE SIZE. Tiskněte PICTURE SIZE, nezobrazí požadovaný rozměr. dokud není zobrazen požadovaný formát. Po stisknutí tlačítka se budete pohybovat napříč Obraz 4:3 je zobrazen s černými následujícími formáty: Automaticky, 4:3, 16:9, 14:9, pruhy po levé...
 • Page 45: Další Potřebné Funkce

  Další potřebné funkce Vybrané položky Pokyny k nastavení Obraz Režim Obraz Živé Standardní kvalita obrazu (výrobní nastavení) Živě Zvýšený kontrast a zvýšená ostrost obrazu (nastavení z výroby) Měkká Určeno pro signál o špatné kvalitě (nastavení z výroby) Uživatel Vaše osobní preference Jas / Kontrast / Ostrost / Sytost / ODSTÍN Obraz je možné...
 • Page 46 Další potřebné funkce Vybrané položky Pokyny k nastavení Vlastnost Dětský zámek Viz strana 16. Jazyk Jazyk OSD Viz strana 12. Upřednostňované titulky Pokud aktuálně sledovaný DBV kanál má k dispozici více než jeden jazyk titulků, vyberte preferovaný jazyk titulků. Pokud se zde nastavený upřednostňovaný jazyk titulků nepřenáší...
 • Page 47 Další potřebné funkce Vybrané položky Pokyny k nastavení Nastavit Časovač OSD OSD se automaticky vymaže dle tohoto nastavení. Pokud ovšem zvolíte „Nikdy“, OSD se automaticky 5/10/15/20/25/30 sekund/Nikdy nevymaže. (Vymazání provedete stisknutím RETURN.) SCART vstup Automaticky Tovární nastavení, standardně OK. pokud je RGB vstup. CVBS Pokud je Kompozit vstup.
 • Page 48: Činnost Média

  Činnost média Přehrávané soubory Prohlížení fotografií a přehrávání hudby si můžete Stisknutím ◀/▶ zvolte (Hudba) nebo vychutnávat také s USB. (fotografie) ve Volbě mediálních souborů, následně stiskněte ▼. Připojte USB ke vstupnímu USB konektoru. Pomocí ▲ nebo ▼ vyberte složku nebo soubor, Stiskněte MEDIA.
 • Page 49: Přehrávatelné Typy Souborů

  Přehrávatelné typy souborů Fotografie Název přípony Komprese Spec / Omezení Základní Nepodporovaná JPEG 2000 komprese JPEG .jpg .jpeg Progresivní Barevný model: YCbCr (CMYK nepodporováno) Jsou podporovány formáty souborů JPEG/JFIF a JPEG/ Exif Omezení velikosti obrazu: Základní: Počet horizontálních pixelů: až 165370 Progresivní: Počet horizontálních pixelů: až...
 • Page 50: Připojení Pc

  Připojení PC Řiďte se těmito kroky: Na monitoru PC vyberte rozlišení 1920 × 1080 při 60 Hz a uložte tuto konfiguraci. Vypněte PC a připojte vypnutý LCD televizor. Abyste zabránili vypálení statického obrazu, používejte spořič obrazovky. Zvolte PC vstup Používejte PC-VGA kabel (není součástí balení) pro připojení LCD monitoru k počítači.
 • Page 51 Připojení k dalšímu zařízení 2. Připojení k dalším zařízením Připojte satelitní přijímač nebo DVD přehrávač pomocí kabelu SCART. Ujistěte se, že je průměr SCART kabelu minimálně 1 cm. SCART kabely s menší tloušťkou mohou způsobit znatelný šum. Proveďte následující nastavení v menu nastavení přijímače nebo DVD přehrávače: Video signál: RGB Formát TV: 16:9 Pokud tato nastavení...
 • Page 52: Tabulka Řešení Problémů

  Tabulka řešení problémů Než se obrátíte na servis, podívejte se na následující tabulku. Problém Možnosti řešení Strana Žádný obraz, žádný zvuk Zapněte přístroj. Zkontrolujte připojení síťového přívodu. Zvolte správný vstupní režim. Odpojte na 1 minutu, poté opět zapojte. Není příjem Naladili jste televizní...
 • Page 53: Technické Údaje

  Technické údaje LT-22HG35E LT-24HG35E Systém: Analogová: PAL (B/G, D/K, I), SECAM (B/G, D/K) • Tento výrobek není kompatibilní s analogovým vysíláním SECAM L. Digitální: DVB-T, DVB-T HD (H.264), DVB-C, DVB-C HD (H.264) Barevný video systém: PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60 Přednastavené kanály: Digitální...
 • Page 54 DVB-T systém, ktorý sa nachádza v tomto zariadení je FTA (Voľný vo vzduchu). Vážený zákazník, [Európska únia] Toto zariadenie vyhovuje platným európskym smerniciam a predpisom týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility a elektrickej bezpečnosti. Európsky predstaviteľ JVC KENWOOD Corporation, je: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach 10 05 04 61145 Friedberg Nemecko...
 • Page 55 Informácie pre užívateľov o likvidácii starých Obsah prístrojov a batérií Vyrobené po 13.8.2005 Vlastnosti .............. 2 Elektrické, elektrotechnické zariadenia a batérie Obsah ..............3 sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Dôležité bezpečnostné informácie ......4 Rozmiestnenie ovládacích prvkov ......7 Nechajte ich recyklovať...
 • Page 56: Dôležité Bezpečnostné Informácie

  Dôležité bezpečnostné informácie Táto jednotka bola vyrobená v súlade so všetkými aktuálnymi bezpečnostnými predpismi. Nasledovné bezpečnostné pokyny by mali chrániť používateľov pred nesprávnym používaním a nebezpečenstvami, ktoré sú spojené s takýmto používaním. • Napriek tomu, že toto zariadenie bolo starostlivo vyrobené a starostlivo skontrolované pred opustením továrne, môžu sa, ako nakoniec pri všetkých elektrických zariadeniach, vyskytnúť...
 • Page 57 Dôležité bezpečnostné informácie Pripojenie stojana POZNÁMKA: • Od koncovky vstupu NAPÁJANIA odpojte napájací kábel. • Skôr ako začnete, rozprestrite tlmiaci materiál cez oblasť základne, na ktorý televízor položíte. • Televízor neopierajte o obrazovku o ostré predmety a nevyvíjajte na ňu silný tlak, pretože by sa mohla poškodiť.
 • Page 58 Dôležité bezpečnostné informácie Pri inštalácii jednotky na televízny stojan s kolieskami, kolieska zabezpečte. • Ak nie sú kolieska zabezpečené stojan by sa mohol pohnúť a mohol by vám spôsobiť poranenie. Pri umiestnení stojana na mäkkom povrchu, ako je napríklad podložka alebo koberec, odstráňte kolieska.
 • Page 59: Rozmiestnenie Ovládacích Prvkov

  Rozmiestnenie ovládacích prvkov Popis kontroliek a ovládacích prvkov 1. Snímač diaľkového ovládania 2. Kontrolka napájania: Kontrolka napájania sa rozsvieti na červeno v pohotovostnom režime a na modro v režime zapnutia. 3. Reproduktory tlačidlo (napájania): Príprava: Napájací kábel pripojte k AC220 – 240 V/50 Hz. Ak chcete vojsť...
 • Page 60 Diaľkový ovládač Funkcia Strana Prechod do pohotovostného režimu alebo zapnutie napájania Zobrazenie čísla umiestnenia programu Výber medzi dostupným zvukom vysielania 13, 14 Zobrazenie titulkov Výber kanála Výber strany teletextu Zadanie hesla Výber zdroja vstupu Zobrazenie EPG (Sprievodca elektronického programu) Aktivovanie ponuky V ponuke sa vrátite o 1 krok/opustíte ponuku Tlačidlá...
 • Page 61: Diaľkový Ovládač

  Diaľkový ovládač Vkladanie batérií Používajte batérie typu UM4 (Veľkosť AAA). Nepoužívajte staré ani slabé batérie. Diaľkový ovládač nemusí fungovať správne pri nízkom napätí z takýchto batérií. Vybité batérie vymeňte za nové. Nikdy sa nepokúšajte nabíjať normálne batérie – mohlo by to spôsobiť výbuch. Poznámka: •...
 • Page 62: Pripojenie Antény

  Pripojenie antény Poznámka: Pred pripojením ďalších aplikácií: • Aby ste sa vyhli možnému poškodeniu súpravy uistite sa pri pripájaní, že všetky položky sú vypnuté a odpojené od napájania. • Zostavte požadované pripojenie. • Po dokončení pripájania opätovne pripojte napájanie do jednotky a znovu ju zapnite. Anténu pripojte podľa nižšie uvedeného zobrazenia (A).
 • Page 63: Automatické Nastavenie

  Televízor vyhľadá najskôr digitálne televízne Automatické nastavenie kanály. Teraz pripojte svoju DVB-T anténu Zabudovaný tuner prijíma DVB-C, DVB-T a kábel (alebo DVB-C anténu ak ste si v kroku 5 vybrali analógový. Pri prvej prevádzke po zakúpení sa „Kábel“). zobrazí ponuka „Počiatočné nastavenie“. Pokračujte s ENTER a spustite automatické...
 • Page 64: Výber Jazyka Obrazovky

  Výber jazyka obrazovky Vyhľadávanie staníc Varovanie! V kroku 5 sa vymažú všetky Vyberte (ak ste ho ešte nevybrali pri prvom predtým uložené kanály. Potom sa automaticky zapnutí zariadenia) a potom stlačte . Potom spustí nové vyhľadávanie kanálov. stlačte alebo a vyberte Jazyk, potom Stlačte MENU.
 • Page 65: Manuálne Vyhľadávanie Staníc

  Manuálne vyhľadávanie staníc Základná obsluha Digitálne manuálne vyhľadávanie Výber kanálu Pomocou číselných tlačidiel. Kanál – Digitálne manuálne vyhľadávanie Príklad: • Č. 2: Stlačte 2. Frekvencia (kHz) 474000 • Č. 29: Stlačte 2 a do 2 sekúnd stlačte 9. Obraz • Č.
 • Page 66: Teletext

  Rýchly náhľad Výber strany tlačidlo vám umožňuje prejsť na naposledy Stláčajte P + alebo –, až kým sa nezobrazí požadovaná vybraný televízny kanál. strana. Alebo ... zadajte číslo požadovanej strany • Táto funkcia nie je dostupná v režime externého vstupu pomocou 10 číselných tlačidiel.
 • Page 67: Poznámky K Dvb-T Systému

  Poznámky k DVB-T systému DVB-T sa momentálne stále vyvíja. Môžete získať informácie o aktuálnom stupni vývoja od vášho odborného predajcu. Ako digitálna služba DVB-T v podstate funguje inak, ako predchádzajúci príjem analógového televízora. Možnosti príjmu: Na rozdiel od káblovej televízie sa DVB-T prijíma cez izbové alebo strešné antény. Izbová anténa je dostatočná na príjem v oblasti príjmu DVB-T vysielača.
 • Page 68: Nastavenie Hesla (Rodičovská Zámka)

  Nastavenie hesla (Rodičovská zámka) EPG (Sprievodca elektronickým programom) Rodičovská zámka je funkcia poskytovateľa kanála. Toto nie je podporované kanálom, Sprievodca ponukou zobrazuje dostupný rodičovská zámka je bez funkcií. Momentálne nie zoznam programov iba na nasledovných 8 dní, sú kanály, ktoré podporujú funkciu rodičovskej vrátane dnešného.
 • Page 69: Veľkosť A Rozlíšenie Obrazu

  Veľkosť a rozlíšenie obrazu Rozlíšenie a kvalita obrazu Vysielanie širokouhlých filmov v rôznych rozlíšeniach. Nasledovná tabuľka zobrazuje možnosti rozlíšenia pre mediálne vysielanie širokouhlých filmov. Mediálne vysielanie Rozlíšenie širokouhlého Analógová Digitálna DVB-T Satelit HDTV Blu-ray signálu káblová káblová (DVB-S) satelit disk televízia televízia (DVB-S2)
 • Page 70: Formát Obrazu

  Formát obrazu Veľkosť obrazu Ostatné formáty Požadovaný formát obrazu môžete nastaviť Stláčajte PICTURE SIZE, až kým nedosiahnete stlačením tlačidla PICTURE SIZE. Tlačidlo požadovanú veľkosť. PICTURE SIZE stláčajte dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný formát. Obraz sa zobrazí vo formáte Stlačením tlačidla prechádzate nasledovnými 4:3 s čiernymi pásmi napravo formátmi: Automaticky, 4:3, 16:9, 14:9, Kino, Naživo a naľavo.
 • Page 71: Ďalšie Praktické Funkcie

  Ďalšie praktické funkcie Vybrané položky Rady na nastavenie Obraz Režim obrazu Jasné farby Štandardná kvalita obrazu (predvolené nastavenie) Ostrý Vylepšený kontrast a ostrosť obrazu (nastavené v továrni) Mäkká Určený pre signály so zlou kvalitou (nastavené v továrni) PoužívateĬ Vaše osobné preferencie Jas/Kontrast/Ostrosť/Sýtosť/ODTIEŇ...
 • Page 72 Ďalšie praktické funkcie Vybrané položky Rady na nastavenie Funkcia Detská zámka Pozri stranu 16. Jazyk Jazyk OSD Pozri stranu 12. Uprednostňované titulky Ak má aktuálne sledovaný DTV kanál viac ako jeden jazyk titulkov, vyberte uprednostňovaný jazyk titulkov. Ak kanál nevysiela druhý jazyk titulkov, ktorý ste tu nastavili, vyberie sa automaticky prvý...
 • Page 73 Ďalšie praktické funkcie Vybrané položky Rady na nastavenie Nastavenie OSD časovač OSD sa pri tomto nastavení automaticky bymažú. Ak však vyberiete „Nikdy“, OSD sa nevymažú 5/10/15/20/25/30 sek./Nikdy automaticky.(Pre vymazanie stlačte RETURN.) Vstup SCART Automaticky Predvolené nastavenie, zvyčajne v poriadku. pri vstupe RGB. CVBS pri kompozitnom vstupe.
 • Page 74: Obsluha Médií

  Obsluha médií: Súbory na prehranie Môžete si prezerať obrázky a prehrávať hudbu Stlačte ◀/▶ a vyberte (Hudba) alebo z USB kľúča. (Fotografia) vo výbere médií a stlačte ▼. Pripojte USB kľúč ku koncovke USB vstupu. Vyberte adresár alebo súbor pomocou ▲ alebo ▼...
 • Page 75: Prehrávateľné Typy Súborov

  Prehrávateľné typy súborov Fotografia Názov prípony Kompresia Špec./Obmedzenie Základná línia Nepodporovaná JPEG 2000 kompresia JPEG .jpg .jpeg Progresívny Typ farby: YCbCr (Nepodporovaný CMYK) Podpora formátu súboru JPEG/JFIF a JPEG/Exif Obmedzenie veľkosti obrázku: Základná línia: Počet horizontálnych pixlov: až 165370 Progresívny: Počet horizontálnych pixlov: až 61648 •...
 • Page 76: Pripojenie Počítača

  Pripojenie počítača Postupujte podľa týchto krokov: Na počítačovom monitore vyberte rozlíšenie 1920 × 1080 pri 60 Hz a túto konfiguráciu uložte. Vypnite počítač a pripojte vypnutý LCD televízor. Použite šetrič obrazovky, aby ste sa vyhli vypáleniu statického obrazu. Výber počítačového vstupu Pomocou počítačového VGA kábla (nie je súčasťou dodávky) pripojte LCD monitor k vášmu počítaču.
 • Page 77 Pripojenie k inému zariadeniu 2. Pripojenie k inému zariadeniu Pripojte svoj satelitný prijímač alebo DVD prehrávač pomocou SCART. Uistite sa, že prierez vášho SCART kábla je minimálne 1 cm. Tenší SCART kábel môže spôsobiť viditeľné rušenie. V ponuke nastavenia vášho prijímača/DVD prehrávača vykonajte nasledovné nastavenia: Video signál: RGB Televízny formát 16:9 Ak nespravíte tieto nastavenia správne, kvalita obrazu bude horšia a isté...
 • Page 78: Tabuľka Riešenia Problémov

  Tabuľka riešenia problémov Pred kontaktovaním servisných služieb si najskôr prečítajte nasledovné. Príznaky Možné riešenie Strana Žiadny obraz, žiadny zvuk Zapnite zariadenie. Skontrolujte, či je správne pripojené napájanie. Vyberte správny režim vstupu. Na 1 minútu jednotku odpojte od napájania a potom ju pripojte opätovne.
 • Page 79: Technické Údaje

  Technické údaje LT-22HG35E LT-24HG35E Systém: Analógový: PAL (B/G, D/K, I), SECAM (B/G, D/K) • Tento výrobok nie je kompatibilný s analógovým vysielaním SECAM L. Digitálny: DVB-T, DVB-T HD (H.264), DVB-C, DVB-C HD (H.264) Systém farieb videa: PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60 Predvolené...
 • Page 80 Tisztelt vásárló! [Európai Unió] Ez a termék megfelel az Európai Unió elektromágneses kompatibilitásról, az elektromos és elektronikus berendezések biztonságról szóló irányelveinek és szabványainak. A JVC KENWOOD Corporation európai képviselője: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach 10 05 04 61145 Friedberg...
 • Page 81 Tájékoztató s felhasználók számára a hulladék Tartalom gépek és elemek elhelyezéséről [Európai Unió számára] Jellemzők .............. 2 Az üzemképtelen elektromos készülékeket/el- Tartalom ..............3 emet/akkumulatort ne rakja a háztartási hulladékok Fontos biztonsági információk ......4 Vezérlők elhelyezkedése ........7 közé. Az újrahasznosítás érdekében juttassa el egy Távirányító...
 • Page 82 Fontos biztonsági információk Ezt a készüléket az érvényben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően gyártották. Az alábbi biztonsági javaslatok megóvhatják a felhasználókat a gondatlan használatból eredő veszélyektől. • Bár a készüléket körültekintően gyártották, és szigorúan ellenőrizték a gyártósorról való elszállítás előtt, problémák ezek ellenére is felmerülhetnek. Ha füstöt, túlmelegedést, vagy bármilyen szokatlan jelenséget észlel, azonnal szüntesse meg a készülék tápellátását.
 • Page 83 Fontos biztonsági információk Hogyan erősítse fel az állványt MEGJEGYZÉS: • Húzza ki a tápellátás vezetéket az AC bemeneti csatlakozóból. • A művelet megkezdése előtt párnázza ki azt a területet, amelyre a TV-t fekteti. • Ne támassza meg a TV készüléket annak képernyőjén keresztül, mivel az éles tárgyak és a túlzott nyo- más kárt tehetnek benne.
 • Page 84 Fontos biztonsági információk Ha a készüléket görgős állványra helyezi, rögzítse a görgőket. • Ellenkező esetben az állvány elmozdulhat és sérülést okozhat Önnek. Ha az állványt puha felületre, pl. szőnyegre helyezi, távolítsa el a görgőket. A néző szeme és a képernyő közötti távolságnak a képernyő magasságának 3-4 szerese legyen. •...
 • Page 85: Vezérlők Elhelyezkedése

  Vezérlők elhelyezkedése Vezérlők és kijelzők leírása 1. Távirányító érzékelő 2. Bekapcsolásjelző: A bekapcsolásjelző készenléti állapotban piros, bekapcsolt (ON) állapotban pedig kék fénnyel világít. 3. Hangszórók (Power)-gomb: Felkészítés: Csatlakoztassa a tápkábelt az AC220~240 V/50 Hz hálózathoz. A készenléti állapotra váltáshoz vagy a készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot. 5.
 • Page 86: Távirányító

  Távirányító Funkció Oldal Aktiválja a készenléti üzemmódot, vagy kapcsolja be a tápellátást. A műsor helyzete számának megjelenítése Sugárzott hangsávok böngészése 13, 14 Felirat kijelzése Csatornaválasztás Teletext oldal választás Jelszó megadása Jelforrás kiválasztása Az EPG (Elektronikus Műsorfüzet) megjelenítése A menü aktiválása Lépjen vissza egyet a menüben a kilépési menühöz Kurzor gombok Tárolás...
 • Page 87 Távirányító Elemek behelyezése Használható elemtípus: UM4 (AAA méret). Ne használjon régi vagy gyenge elemeket. A Távirányító nem fog rendeltetésszerűen működni gyenge elemekkel. A lemerült elemeket helyettesítse újakkal. Ne próbálja meg újratölteni a lemerült elemeket, mert azok felrobbanhatnak. Megjegyzés: • A lemerült elemekből korrózív elektrolitok szivároghatnak, amelyek kárt okozhatnak a távirányítóban, ezért a lemerült elemeket azonnal vegye ki a távirányítóból.
 • Page 88: Antenna Csatlakozó

  Antenna csatlakozó Megjegyzés: Mielőtt más készülékeket csatlakoztatna: • Készüléke károsításának elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy azok ki vannak kapcsolva, és áramtalanítva vannak. • Hozza létre a kívánt kapcsolatot. • Ha végzett az összekötéssel, csatlakoztassa az eszközök tápellátását, és kapcsolja be azokat. Az alábbi módon csatlakoztassa az antennát (A).
 • Page 89: Automatikus Beállítás

  A TV először a digitális TV csatornákat fogja Automatikus beállítás megkeresni. Most csatlakoztassa a DVB-T A beépített tuner DVB-C, DVB-T valamint kábel/analóg antennát (vagy a DVB-C antennát, ha az 5. formátumok vételére képes. A készülék vásárlását lépésben a kábel választotta). követő...
 • Page 90: Képernyő Nyelvének Kiválasztása

  Képernyő nyelvének kiválasztása Állomáskeresés Figyelem! A 5. lépésben minden előzőleg Válassza ki a Jellemző (hacsak nem beállított csatorna elveszik, és automatikusan választotta ki azt a készülék első új csatornakeresés indul. bekapcsolásakor) majd nyomja meg a Nyomja meg a MENU gombot. Válassza ki a gombot.
 • Page 91: Manuális Csatornakeresés

  Manuális csatornakeresés Alapműködés Digitális manuális keresés Csatornaválasztás A számozott gombokkal. Csatorna - Digitális kézi keresés Példa: • 2-es számú: Nyomja meg a 2 gombot. Frekvencia (KHz) 474000 • 29-es számú: Nyomja meg a 2-est, és 2 másodpercen Videó belül a 9-est. •...
 • Page 92: Teletext

  QuickView (Gyorsnézet) Válasszon oldalt gomb lehetővé teszi a visszatérést az utolsó Nyomja meg a P + vagy a – gombokat, míg a kívánt oldal választott csatornára. megjelenik. Vagy adja meg kívánt oldal számát a 10db • Ez az opció külső bemeneti üzemmódban nem számgombbal.
 • Page 93: Észrevételek A Dvb-T Rendszerekkel Kapcsolatban

  Észrevételek a DVB-T rendszerekkel kapcsolatban A DVB-T jelenleg is fejlesztés alatt áll. A fejlesztés jelenlegi állásáról viszonteladójától kaphat információkat. Digitális szolgáltatásként a DVB-T működése alapvetően különbözik az analóg műsorszórástól. Vételi lehetőségek: A kábel TV-vel ellentétben a DVB-T adást tető- vagy szobaantennával lehet fogni. A DVB-T adó vételi körzetében a szobaantenna elegendő...
 • Page 94: Jelszó Beállítása (Gyerekzár)

  Jelszó beállítás (Gyerekzár) EPG (Elektronikus műsorfüzet) A gyerekzár egy, a szolgáltató által biztosított Ez az útmutató a következő 8 nap műsorait funkció. Ha ezt a csatorna nem támogatja, (beleértve az aznapit is) jeleníti meg. akkor a gyerekzárnak nincs funkciója. Jelenleg Nyomja meg a GUIDE (EPG) gombot a nincsenek gyerekzárat támogató...
 • Page 95: Képméret És Felbontás

  Képméret és felbontás Felbontás és képminőség A szélesvásznú filmeket különböző felbontásokban sugározzák. A következő táblázat a szélesvásznú filmek felbontásait tartalmazza. Közvetített média A szélesvásznú jel Analóg Digitális DVB-T Műholdas Műholdas Blu-ray- felbontása kábel TV kábel TV (DVB-S) HDTV lemez (DVB-S2) 432i x 768 Igen Igen...
 • Page 96: Képformátum

  Képformátum Képméret Egyéb formátumok A kívánt képméret beállítható a PICTURE SIZE Nyomja meg a PICTURE SIZE gombot a kívánt gombbal. Nyomja meg a PICTURE SIZE gombot, képméret eléréséig. amíg a kívánt méretet be nem állította. A gomb megnyomásával a következő formátumok A kép 4:3-as formátumban érhetőek el: Automatikus, 4:3, 16:9, 14:9, Mozi, jelenik meg, fekete sávokkal a...
 • Page 97: Egyéb Kényelmi Funkciók

  Egyéb kényelmi funkciók Választott elemek Beállítási tipp Videó Kép mód Élénk Hagyományos képminőség (gyári beállítás) Élénk Fokozott kontraszt és élesség (gyárilag beállított) Lágy Rossz jelminőséghez (gyárilag beállított) Felhasználó Személyes beállítások Fényerő / Kontraszt / Élesség / Telítettség / Állítsa be a képet ízlése szerint ÁRNYALAT •...
 • Page 98 Egyéb kényelmi funkciók Választott elemek Beállítási tipp Jellemző Gyerekzár Lásd 16. oldal Nyelv OSD nyelv Lásd 12. oldal Tetszőleges felirat Ha a nézett DTV csatornához több feliratnyelv is tartozik, válassza ki az előnyben részesített feliratnyelvet. Ha az itt beállított, előnyben részesített feliratnyelvet nem sugározza az adott csatorna, akkor automatikusan a Felirat nyelve menüben (13.
 • Page 99 Egyéb kényelmi funkciók Választott elemek Beállítási tipp Beállítás OSD időzítő Ez a beállítás automatikusan törli az OSD-t. Ha azonban a „Never (Soha)” opció választja, akkor az OSD nem 5/10/15/20/25/30 mp/Soha törlődik automatikusan.(A törléshez nyomja meg a RETURN gombot.) SCART bemenet Automatikus Gyári beállítás, általában OK Amennyiben az RGB a bemenet.
 • Page 100: Média Művelet

  Média művelet Fájlok lejátszása USB stickjéről is nézhet képeket vagy hallgathat Nyomja meg a ◀/▶ gombot a (Zene) vagy zenét. (Fotó) opciók egyikének kiválasztásához a Médiaválasztóból, majd nyomja meg a ▼ Csatlakoztassa az USB-Sticket az USB gombot. bemeneti csatlakozójába. A ▲ vagy ▼ gombokkal válassza ki a kívánt Nyomja meg a MEDIA gombot.
 • Page 101: Fájltípusok Lejátszása

  Fájltípusok lejátszása Fotó Típus Kiterjesztés Tömörítés Jellemzők / Korlátok Alapvonal Nem támogatott JPEG 2000 tömörítés JPEG .jpg .jpeg Progresszív Színtípus: YCbCr (Nem támogatott CMYK) Támogatott JPEG/JFIF és JPEG/Exif fájlformátum Képméret korlátai: Alapvonal: Vízszintes pixelek száma: max. 165370 Progresszív: Vízszintes pixelek száma: max. 61648 •...
 • Page 102: Pc Kapcsolat

  PC kapcsolat Kövesse az alábbi lépéseket: Számítógépén válassza ki következő felbontást: 1920 × 1080, 60 Hz majd mentse el a változtatásokat. Kapcsolja ki a számítógépet, majd csatlakoztassa a kikapcsolt LCD-t. Használjon képernyőkímélőt, hogy elkerülje az állókép beégését. Válassza ki a PC bemenetet Használjon PC-VGA kábelt (nem tartozék) az összekapcsoláshoz.
 • Page 103 Csatlakozás más eszközökhöz 2. Egyéb eszközhöz való csatlakoztatás Kérjük, hogy a műholdvevőt és a DVD lejátszót a SCART-on keresztül csatlakoztassa. Győződjön meg róla, hogy a SCART vezeték átmérője legalább 1 cm. A vékonyabb SCART kábelek érzékelhető zajt okozhatnak. Végezze el az alábbi beállításokat vevőkészüléke / DVD lejátszója beállítási menüjében: Videójel: RGB TV formátum: 16:9 Ha nem végzi el megfelelően a fenti beállításokat, a képminőség gyengébb lesz, és előfordulhat, hogy a...
 • Page 104: Hibakeresési Táblázat

  Hibakeresési táblázat A szerviz felkeresése előtt ellenőrizze az alábbi listát. Jelenség Lehetséges megoldás Oldal Nincs kép és hang Kapcsolja be a készüléket. Ellenőrizze, hogy a hálózati tápellátás megfelelően csatlakoztatva van-e. Válassza ki a megfelelő bemenetet. Húzza ki az eszközt egy percre, majd dugja vissza. Nincs vétel Beállította a TV állomásokat? Nyomja meg az 1-t a távirányítón.
 • Page 105: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok LT-22HG35E LT-24HG35E Rendszer: Analóg: PAL (B/G, D/K, I), SECAM (B/G, D/K) • Ez a termék analóg SECAM L műsorszórással nem kompatibilis. Digitális: DVB-T, DVB-T HD (H.264), DVB-C, DVB-C HD (H.264) Videó színrendszerek: PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60 Előre beállított Digitális 1200 szolgáltatás, Analóg 100 hordozó...
 • Page 106 Szanowny Kliencie, [Kraje Unii Europejskiej] Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem JVC KENWOOD Corporation jest: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach 10 05 04 61145 Friedberg Niemcy...
 • Page 107 Informacje dla użytkowników odnośnie utyl- Spis treści izacji zużytych urządzeń i baterii [Tylko dla krajów UE] Cechy ............2 Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i Spis treści ............. 3 elektronicznych, baterii i akumulatorów razem z Ważne informacje dotyczące odpadami komunalnymi, ze względu na obecność bezpieczeństwa ..........
 • Page 108: Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie wyprodukowano zgodnie ze wszystkimi bieżącymi przepisami bezpieczeństwa. Następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa powinny chronić użytkowników przed nieostrożnym użytkowaniem i związanym z tym niebezpieczeństwem. • Mimo, że urządzenie zostało starannie wykonane i rygorystycznie sprawdzone przed opuszczeniem fabryki, podobnie jak we wszystkich urządzeniach elektrycznych możliwe jest wystąpienie problemów.
 • Page 109 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przymocowanie podstawy UWAGA: • Wyłączyć wtyczkę przewodu zasilania z wejścia prądu zmiennego. • Przed rozpoczęciem rozłożyć materiał amortyzujący, aby umieścić na nim telewizor. • Nie podpierać telewizora ostro zakończonymi przedmiotami, opierając je o ekran, gdyż zbyt duży nacisk może być...
 • Page 110 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Gdy telewizor stoi na podstawie z kółkami, należy te kółka zabezpieczyć. • Podstawa może przesunąć się i można doznać obrażeń, jeżeli kółka nie zostały zabezpieczone. Jeżeli podstawa stoi na miękkiej powierzchni, np. na macie lub dywanie, należy zdjąć kółka. Odległość...
 • Page 111: Rozmieszczenie Urządzeń Sterujących

  Rozmieszczenie urządzeń sterujących Opis lampek kontrolnych i elementów sterowania 1. Czujnik zdalnego sterowania 2. Wskaźnik (Tryb gotowości/Wł.): Wskaźnik LED świeci się na czerwono w trybie gotowości, a na niebiesko w trybie Wł. 3. Głośniki 4. Przycisk (Zasilanie): Przygotowanie: Podłącz przewód zasilania do AC220~240V/50Hz. Wciśnij przycisk zasilania, aby przejść...
 • Page 112: Pilot Zdalnego Sterowania

  Pilot zdalnego sterowania Funkcja Strona Przechodzenie do trybu gotowości lub włączanie zasilania Wyświetlanie informacji Wybór dostępnych transmisji dźwiękowych 13, 14 Wyświetlanie napisów ekranowych Wybór kanału Wybór strony teletekstu Wprowadzanie hasła 0 0 0 0 Wybór źródła wejściowego Wyświetlanie EPG (Elektronicznego przewodnika po programach) Aktywacja menu W menu, powrót o 1 krok / wyjście z menu...
 • Page 113 Pilot zdalnego sterowania Instalowanie baterii Używaj baterii typu UM4 (rozmiar AAA). Nie używaj starych lub słabych baterii. Jeżeli baterie są słabe, pilot może nie pracować poprawnie. Zużyte baterie wymieniaj na nowe. Nie próbuj ładować zwykłych baterii – może to prowadzić do wybuchu.
 • Page 114: Podłączenie Anteny

  Podłączenie anteny Uwaga: Przed podłączeniem innych urządzeń: • Aby uniknąć potencjalnego ryzyka zniszczenia zestawu, przed wykonaniem podłączeń należy upewnić się, że wszystkie elementy są wyłączone i odłączone od źródła zasilania. • Zaplanuj żądane podłączenia. • Po wykonaniu podłączeń, podłącz ponownie urządzenie do sieci zasilania i włącz zestaw. Podłącz antenę...
 • Page 115: Automatyczna Konfiguracja

  Automatyczna konfiguracja Telewizor rozpoczyna najpierw wyszukiwanie cyfrowych kanałów telewizyjnych. Podłączyć antenę DVB-T (lub antenę DVB-C, jeżeli w kroku 5 wybrana Wbudowany tuner odbiera sygnały DVB-C, została opcja „Kablowa”). DVB-T oraz analogowy sygnał kablowy. Przy Wciśnij ENTER, aby rozpocząć wyszukiwanie pierwszym uruchomieniu po zakupie na ekranie automatyczne.
 • Page 116: Wybór Języka Wyświetlacza Ekranowego

  Wybór języka wyświetlacza ekranowego Wyszukiwanie stacji Uwaga! W kroku 5 wszystkie dotychczas Wybierz Funkcja (o ile nie został już wybrany zapamiętane kanały zostaną usunięte. podczas pierwszego uruchomienia zestawu). Następnie automatycznie rozpoczyna się nowe Następnie naciśnij . Naciśnij lub , aby wyszukiwanie kanałów.
 • Page 117: Ręczne Wyszukiwanie Stacji

  Ręczne wyszukiwanie stacji Podstawowe operacje Cyf. wyszuk. ręcz. Wybór kanału Za pomocą przycisków numerycznych. Kanał - Cyfrowych ręcznego wyszukiwania Przykład: • Nr 2: Naciśnij 2. Częstot. (kHz) 474000 • Nr 29: Naciśnij 2 i w ciągu 2 sekund naciśnij 9. Obraz •...
 • Page 118: Teletekst

  Szybki podgląd Naciśnij ponownie , aby wyłączyć teletekst. umożliwia powrót do ostatniego Naciśnij ponownie , aby znowu włączyć teletekst. Przycisk wybranego kanału. Wyświetli się ostatnio zapamiętana strona. • Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku sygnału ze Uwaga: źródła zewnętrznego i nie działa również w przypadku •...
 • Page 119: Uwagi Dotyczące Systemu Dvb-T

  Uwagi dotyczące systemu DVB-T System DVB-T jest ciągle w fazie rozwoju. Informacje na temat bieżącego etapu rozwoju można znaleźć u wyspecjalizowanego sprzedawcy. Jako usługa cyfrowa DVB-T działa inaczej niż dawniejszy system odbioru telewizji analogowej. Możliwości odbioru: W przeciwieństwie do telewizji kablowej, DVB-T jest odbierany przez anteny pokojowe lub dachowe. Antena pokojowa wystarcza do odbioru w strefie transmisji DVB-T.
 • Page 120: Konfiguracja Hasła (Blokada Rodzicielska)

  Konfi guracja hasła (Blokada EPG (Elektroniczny przewodnik po rodzicielska) programach) Blokada rodzicielska jest to funkcja Menu przewodnika pokazuje wykaz udostępniana przez nadawcę kanału. Jeśli dostępnych programów na kolejne 8 dni funkcja nie jest wspierana bezpośrednio przez łącznie z dniem dzisiejszym. dany kanał, blokada rodzicielska nie będzie działała.
 • Page 121: Rozmiar Obrazu I Rozdzielczość

  Rozmiar obrazu i rozdzielczość Rozdzielczość i jakość obrazu Filmy panoramiczne są emitowane w różnej rozdzielczości. Poniższa tabela pokazuje opcje rozdzielczości dla mediów transmitujących fi lmy panoramiczne. Media transmisji Rozdzielczość sygnału Analogowa Cyfrowa DVB-T Satelita Satelita Blu-ray- panoramicznego telewizja telewizja (DVB-S) HDTV Disc kablowa...
 • Page 122: Format Obrazu

  Format obrazu Rozmiar obrazu Inne formaty Wymagany format obrazu można ustawić naciskając Naciskaj PICTURE SIZE dopóki nie osiągniesz żądanego rozmiaru. przycisk PICTURE SIZE. Naciskaj PICTURE SIZE dopóki nie wyświetli się żądany obraz. Naciskając przycisk przechodzisz przez następujące Obraz jest wyświetlany w formaty: Auto, 4:3, 16:9, 14:9, Kino, Oryginalny formacie 4:3 z czarnymi pasami (tylko tryb HDMI/DTV/PC).
 • Page 123: Inne Wygodne Funkcje

  Inne wygodne funkcje Wskazówka Wybrany element Obraz Tryb obrazu Standard Standardowa jakość obrazu (ustawienie fabryczne) Żywe Zwiększony kontrast i ostrość obrazu (ustawienie fabryczne) Łagodna Przeznaczony do wykorzystywania, kiedy odbierany sygnał jest niskiej jakości (ustawienie fabryczne) Użytkownik Ustawienie obrazu filmowego (ustawienie fabryczne) Jasność...
 • Page 124 Inne wygodne funkcje Wskazówka Wybrany element Funkcja System blokady Patrz str. 16. Język Język OSD Patrz str. 12. Preferow. napisy Możesz wybrać preferowany język napisów, jeżeli oglądany kanał DVB oferuje więcej niż jeden język napisów. Jeżeli napisy w preferowanym języku nie są dostępne dla danego kanału, automatycznie wybierany jest pierwszy język wyświetlany w menu Język napisów (str.
 • Page 125 Inne wygodne funkcje Wskazówka Wybrany element Ustaw. Czas OSD Wyświetlanie menu ekranowego kończy się automatycznie po upływie ustawionego tutaj czasu. 5/10/15/20/25/30 Sek/Nigdy Jeżeli jednak wybrana została opcja „Nigdy”, menu ekranowe nie znika automatycznie (aby je usunąć, musisz wcisnąć RETURN.) Wejście SCART Auto Ustawienie fabryczne, normalnie OK.
 • Page 126: Odtwarzanie Materiałów Multimedialnych

  Odtwarzanie materiałów Odtwarzanie plików multimedialnych Wciśnij ◀/▶, aby wybrać (Muzyka) lub Możesz odtwarzać zdjęcia i pliki muzyczne (Photo) w menu Wybór mediów, a następnie zapisane w przenośnej pamięci USB (tzw. USB- wciśnij ▼. stick). Wybierz folder lub plik za pomocą przycisków Podłącz USB-stick do wejścia USB znajdującego ▲...
 • Page 127: Obsługiwane Rodzaje Plików

  Obsługiwane rodzaje plików Zdjęcia Nazwa Kompresja Specyfikacje / ograniczenia rozszerzenia JPEG .jpg Podstawowa Kompresja JPEG 2000 nie jest obsługiwana .jpeg Progresywna Typ koloru: YCbCr (CMYK nie jest obsługiwane) Obsługa formatu plików JPEG/JFIF oraz JPEG/Exif Ograniczenie rozmiaru obrazu: Podstawowa: Liczba pikseli w linii poziomej: do 165.370 Progresywna: Liczba pikseli w linii poziomej: do 61 648 •...
 • Page 128: Podłączenie Komputera

  Podłączenie komputera Postępuj według poniższych kroków: Ustaw rozdzielczość monitora komputerowego na 1920 x 1080 przy częstotliwości 60Hz i zapisz to ustawienie. Wyłącz komputer i podłącz wyłączony telewizor LCD. Aby uniknąć wypalenia przez statyczny obraz, uruchom wygaszacz ekranu. Użyj kabla PC-VGA (nie dostarczony), aby podłączyć monitor Wybierz wejście PC LCD do komputera.
 • Page 129 Podłączenie do innego sprzętu 2. Podłączanie do innego sprzętu Odbiornik satelitarny lub odtwarzacz DVD należy podłączać przez SCART. Upewnij się, że przekrój kabla SCART wynosi co najmniej 1 cm lub więcej. Kable SCART o mniejszej grubości mogą powodować widoczne zakłócenia. W menu konfiguracyjnym odbiornika lub odtwarzacza DVD należy wprowadzić...
 • Page 130: Rozwiązywanie Problemów

  Rozwiązywanie problemów Przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższą listę. Objaw Możliwe rozwiązanie Strona Brak obrazu, brak dźwięku Włącz zestaw. Sprawdź czy podłączenie do gniazda elektrycznego jest prawidłowe. Wybierz odpowiedni tryb wejścia. Wyjmij wtyczkę na 1 minutę i włóż ponownie. Brak odbioru Czy stacje telewizyjne zostały dostrojone? Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij 1.
 • Page 131: Specyfikacja Techniczna

  Specyfikacja techniczna LT-22HG35E LT-24HG35E System: Analogowy: PAL (B/G, D/K, I), SECAM (B/G, D/K) • Produkt nie jest kompatybilny z analogowym systemem nadawania SECAM L. Cyfrowy: DVB-T, DVB-T HD (H.264), DVB-C, DVB-C HD (H.264) System koloru wideo: PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60 Nastawialne kanały:...
 • Page 132 INFORMACJA KONSUMENCKA Tesco odpowiada za wady produktów marki Tesco w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od daty ich sprzedaży. Jeżeli w tym okresie wystąpią usterki, należy skontaktować się z placówką TESCO, przedstawiając oryginalny dowód zakupu. Hipermarket/Supermarket Tesco 0801 650 650 http://www.tesco.pl/ 1211STH-OR-OR J3IA0951A SH 12/01...

This manual is also suitable for:

Lt-24hg35e

Table of Contents