Download Print this page

Asus HS-1000W Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Content
approvals ----- 1
English
U7447_HS-1000W_QSG.indb 1
8/3/12 6:23:26 PM

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Asus HS-1000W

  Summary of Contents for Asus HS-1000W

 • Page 1: Table Of Contents

  Content Certification and safety approvals ––––– 1 Unique Features ––––– 2 Product Accessories ––––– 3 Specification ––––– 4 Parts Introduction ––––– 5 User Guide Symbols ––––– 7 Getting Started ––––– 8 Important User Information ––––– 10 Trouble shooting ––––– 12 English U7447_HS-1000W_QSG.indb 1 8/3/12 6:23:26 PM...
 • Page 2: Certification And Safety Approvals

  Examples of such applications include Skype, MSN, on-line gaming, and more. With the high performance audio and the unique feature set, HS-1000W brings you a great value. With carrying case, you can take the headset anywhere you want more easily.
 • Page 3: Unique Features

  Unique Features • Unique 2.0-Channel design - Each ear cup contains specially designed speaker driver to deliver extra audio clarity. • USB Plug-and-Play wireless headset that supports PC music / game sounds and back-channel voice simultaneously, no need to switch back and forth. •...
 • Page 4: Product Accessories

  Product Accessories PC USB Wireless Headset * 1pc PC USB Dongle * 1pc USB Charging Cable * 1pc User Guide * 1pc U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:23:31 PM...
 • Page 5: Specification

  Specification Model HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Wireless Technology WiStereo for advanced 2-way digital transmission in the 2.4 GHz frequency band Listen Time (per charge) Up to 8 hours Standby Time Approximately 3 months Charge Time (full charge) Approximately 2.5 hours Distance of Use...
 • Page 6: Parts Introduction

  Parts Introduction 1 ] VOL + / VOL - 2 ] LED Indicator 3 ] Pair / Pick Up / Hang Up 4 ] Power On / Off 5 ] Mini USB port 6 ] Microphone 7 ] Reset U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:23:34 PM...
 • Page 7 1 ] VOL + / VOL - Press to increase the headset volume. Press to decrease the headset volume. 2 ] LED Indicator A red indicator represent charging mode. A blue indicator represent mic off. A green indicator represent signal connections. 3 ] Pair / Pick Up / Hang Up Press pair button to connect the wireless headset and the USB Dongle.
 • Page 8: User Guide Symbols

  User Guide Symbols Steady red light • The headset is charging Steady green light • Devices are paired Flashing green light • Device are waiting for pairing (flashing fast) • Device are not paired (flashing slow) Flashing blue light alterately : mic off U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:23:36 PM...
 • Page 9: Getting Started

  Getting Started Charging Notebook DC Out port USB Port • First time use : Charge 4 hours before using the headset. * Please charging the battery by the way listed in the manual. (With the mini USB cable thorough the USB Dongle.) Do not use the other way to charge the battery due to the wrong volt charger will damage the cell and cause the unexpected damage.
 • Page 10 Connect the USB Dongle • Connect the USB Dongle with PC for signal transmission. USB Port Turn on / off the headset • Turn on : press the power button • Turn off : press the power button for at least 3 seconds •...
 • Page 11: Important User Information

  • You want to clean the headset. Battery notice • If you will not use HS-1000W for a long time, please remember to charge the battery about 4 hours in advance. • Please remember to charge the battery every month at least.
 • Page 12 Avoiding hearing damage Permanent hearing loss may occur if a headset is used at high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing.
 • Page 13: Trouble Shooting

  Trouble shooting No signal connection to the headset Make sure the headset is charged and the USB Dongle is properly connected to the PC. Within the range of signal coverage, power on the headset again. The headset is automatically switched off The battery is too low.
 • Page 14 Obsah Certifikáty a bezpečnostní schválení ––––– 1 Jedinečné funkce ––––– 2 Příslušenství produktu ––––– 3 Technické údaje ––––– 4 Popis součástí ––––– 5 Symboly v této uživatelské příručce ––––– 7 Začínáme ––––– 8 Důležité informace pro uživatele ––––– 10 Odstraňování problémů ––––– 12 Čeština U7447_HS-1000W_QSG.indb 13 8/3/12 6:23:42 PM...
 • Page 15: A Bezpečnostní Schválení

  Certifikáty a bezpečnostní schválení Bezdrátová sluchátka HS-1000W poskytují vysoce kvalitní 2.0kanálový stereofonní zvuk s rozšířenou čistotou a měkkostí zvuku a hlubokými basovými efekty. Poskytují zpětný hlasový kanál, který umožňuje hovořit v kombinaci s jakýmkoliv druhem počítačových hlasových aplikací. Mezi takové aplikace patří...
 • Page 16: Jedinečné Funkce

  Jedinečné funkce • Jedinečný 2.0kanálový design – každá mušle sluchátek obsahuje speciálně zkonstruovaný reproduktor, který poskytuje rozšířenou čistotu zvuku. • Bezdrátová sluchátka USB Plug-and-Play, která podporují současně počítačovou hudbu / herní zvuky a zpětný hlasový kanál bez nutnosti přepínat dozadu nebo dopředu. •...
 • Page 17: Příslušenství Produktu

  Příslušenství produktu Bezdrátová počítačová USB sluchátka * 1 ks Hardwarový modul USB pro připojení k počítači * 1 ks Nabíjecí kabel USB * 1 ks Uživatelská příručka * 1 ks U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:23:46 PM...
 • Page 18: Technické Údaje

  Technické údaje Model HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Bezdrátová technologie WiStereo pro pokročilé 2směrné digitální přenosy ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz Délka poslechu (na nabití) Až 8 hodin Pohotovostní doba Přibližně 3 měsíce Délka nabíjení (plné nabití) Přibližně 2,5 hodiny Provozní vzdálenost Až...
 • Page 19: Popis Součástí

  Popis součástí 1 ] HLASITOST + / HLASITOST - 2 ] Indikátor LED 3 ] Párování / Zvednutí sluchátka / Zavěšení 4 ] Vypínač 5 ] Port Mini USB 6 ] Mikrofon 7 ] Resetovat U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:23:48 PM...
 • Page 20 1 ] HLASITOST + / HLASITOST - Stisknutím zvýšíte hlasitost sluchátek. Stisknutím snížíte hlasitost sluchátek. 2 ] Indikátor LED Červený indikátor označuje režim nabíjení. Modrý indikátor označuje vypnutí mikrofonu. Zelený indikátor označuje připojení signálu. 3 ] Párování / Zvednutí sluchátka / Zavěšení Stisknutím tlačítka párování...
 • Page 21: Symboly V Této Uživatelské Příručce

  Symboly v této uživatelské příručce Nepřerušované červené světlo • Sluchátka se nabíjejí Nepřerušované zelené světlo • Zařízení jsou spárována Blikající zelené světlo • Zařízení čekají na párování (rychlé blikání) • Zařízení nejsou spárována (pomalé blikání) Střídavé blikání modrého světla: mikrofon je vypnutý U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:23:51 PM...
 • Page 22 Začínáme Nabíjení Notebook Port výstupu stejnosměrného napájení • První použití: Před použitím nechte sluchátka 4 hodiny nabíjet. * Nabíjejte baterii způsobem uvedeným v této příručce. (Pomocí kabelu mini USB prostřednictvím hardwarového modulu USB.) Nenabíjejte baterii žádným jiným způsobem, protože nabíječka s nesprávným napětím poškodí...
 • Page 23 Připojení hardwarového modulu USB • Připojte hardwarový modul USB k počítači pro přenos signálu. Zapnutí / vypnutí sluchátek • Zapnutí: stiskněte vypínač • Vypnutí: stiskněte a podržte vypínač alespoň 3 sekundy • Po úplném nabití sluchátek červené světlo zhasne. • Zapnutí mikrofonu: Stiskněte a podržte vypínač 0,3 ~ 3 sekundy.
 • Page 24: Důležité Informace Pro Uživatele

  • Máte podezření, že sluchátka vyžadují servis nebo opravu. • Chcete sluchátka vyčistit. Poznámka k baterii • Nebudete-li sluchátka HS-1000W delší dobu používat, nezapomeňte nechat předem nabít baterii přibližně 4 hodiny. • Nezapomeňte dobíjet baterii alespoň každý měsíc. Upozorňujeme vás, že nabití baterie se postupně snižuje, i když...
 • Page 25 Zabránění poškození sluchu Při používání sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Časem si můžete zvyknout na vyšší hlasitost zvuku, která může znít normálně, ale může poškozovat váš sluch. Setkáte-li se s zvoněním v uších nebo s zastřeným vnímáním hlasu, přestaňte poslouchat a nechte si zkontrolovat sluch.
 • Page 26: Odstraňování Problémů

  Odstraňování problémů Žádné připojení signálu se sluchátky Zkontrolujte, zda jsou sluchátka nabitá a zda je hardwarový modul USB řádně připojen k počítači. Znovu zapněte napájení sluchátek v dosahu pokrytí signálem. Sluchátka se automaticky vypnula Příliš nízký stav baterie. Světelný indikátor na sluchátkách nesvítí.
 • Page 27 MEMO Indhold Certifikationer og sikkerhedsg odkendelser ––––– 1 Unikke funktioner ––––– 2 Produkttilbehør ––––– 3 Specifikationer ––––– 4 Introduktion af delene ––––– 5 Symbolerne i brugsvejledningen ––––– 7 Kom godt i gang ––––– 8 Vigtige brugeroplysninger ––––– 10 Fejlfinding ––––– 12 Dansk U7447_HS-1000W_QSG.indb 14 8/3/12 6:23:56 PM...
 • Page 28: Certifikationer Og Sikkerhedsg Odkendelser

  Eksempler på sådanne programmer er Skype, MSN, online spil og mange flere. Med den gode lydkvalitet og deres unikke funktioner, er HS-1000W modellen god kvalitet for pengene. Med bæretaske er det nemt at tage din høretelefo- ner med hvorend du skal hen.
 • Page 29: Unikke Funktioner

  Unikke funktioner • Unikt 2-kanals design - Hver ørekop indeholder en special- designet højttalerdriver, som giver ekstra klarhed i lyden. • USB Plug-and-Play trådløse hovedtelefoner, som understøt- ter pc-musik/spillelyd og talekanal, alt på samme tid så du ikke behøver at skifte frem og tilbage. •...
 • Page 30: Produkttilbehør

  Produkttilbehør Pc USB-trødløse hovedtelefoner * 1 stk. Pc USB-dongle * 1 stk USB-opladekabel * 1 stk Brugsvejledning * 1 stk U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:24:00 PM...
 • Page 31: Specifikationer

  Specifikationer Model HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Trådløs teknologi WiStereo til avanceret 2-vejs digitaltransmission på 2.4 GHz frekvensbåndet Lyttetid (pr. opladning) Op til 8 timer Standbytid Ca. 3 måneder Opladetid (fuld opladning) Ca. 2,5 timer Virkeafstand Op til 30 meter (i et typisk miljø) Vægt på...
 • Page 32: Introduktion Af Delene

  Introduktion af delene 1 ] VOL + / VOL - 2 ] Lysdiodeindikator 3 ] Tilknyt/Svar/ Læg på 4 ] Tænd/sluk 5 ] Mini USB-port 6 ] Mikrofon 7 ] Nulstil U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:24:02 PM...
 • Page 33 1 ] VOL + / VOL - Tryk for at skrue op for lyden Tryk for at skrue ned for lyden 2 ] Lysdiodeindikator Rød betyder at hovedtelefonerne oplades Blå betyder at mikrofonen er slukket. Grønd betyder at signalerne er forbundet. 3 ] Tilknyt/Svar/Læg på...
 • Page 34: Symbolerne I Brugsvejledningen

  Symbolerne i brugsvejledningen Lyser rødt konstant • Hovedtelefonerne oplader Lyser konstant grøn • Enhederne er tilknyttet Blinker grøn • Enheden venter på at blive tilknyttet (blinker hurtigt) • Enheden er ikke blevet tilknyttet (blinker langsomt) Blinker blå: Mikrofonen er slukket U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:24:04 PM...
 • Page 35: Kom Godt I Gang

  Kom godt i gang Opladning Notebook DC-udgangsstik (jævnstrøm) USB- porten • Førstegangsbrug: Oplad hovedtelefonerne i 4 timer før du tager dem i brug. * Oplad venligst batteriet som beskrevet i brugsvejledningen. (med mini USB-kablet via USB-donglen). Undgå, at oplade batteriet på andre måder da dette kan føre til forkert brug af opladeren og beskadige battericel- lerne samt forårsage andet uforventet skade.
 • Page 36 Tilslutning af USB-donglen • Forbind USB-donglen til din pc for at overføre signaler. USB-porten Sådan tændes og slukkes hovedtelefonerne • Tænd: Tryk på tænd/ sluk-knappen • Sluk: Hold tænd/sluk- knappen ned i mindst 3 sekunder • Det røde lys går ud, når hovedtelefonerne er helt ladet op.
 • Page 37: Vigtige Brugeroplysninger

  Vigtige brugeroplysninger Håndtering af hovedtelefonerne Undgå at bøje, tabe, klemme, punktere, brænde eller åbne hovedtelefonerne. Reparation af hovedtelefonerne Forsøg aldrig selv at reparere hovedtelefonerne. Hovedtelefo- nerne indeholder ikke nogen dele, som du selv kan reparere. Det genopladelige batteri inden i hovedtelefonerne må kun udskiftes af en autoriseret serviceudbyder.
 • Page 38 Undgå at skade din hørelse Du kan beskadige din hørelse permanent, hvis du bruger hovedtelefonerne med lyden skruet højt op. Stil lydstyrken på et sikkert niveau. Med tiden vænner din hørelse sig til en høj lydstyrke, men dette kan være skadeligt for din hørelse. Hvis det begynder at ringe for dine ører eller du ikke kan høre tydeligt, bedes du holde op med at bruge hovedtelefonerne og kontakt din ørelæge.
 • Page 39: Fejlfinding

  Fejlfinding Intet signal til hovedtelefonerne Sørg for at hovedtelefonerne oplades, og at USB-donglen er ordentligt forbundet til din pc. Tænd igen for hovedtelefo- nerne, og sørg for at du er inden for signalets rækkevidde. Hovedtelefonerne slukkes automatisk Batteriniveauet er for lavt. Indikatorlyset på hovedtelefonerne lyser ikke.
 • Page 40 Inhoudsopgave Certificering en veiligheidsgoed keuringen ––––– 1 Unieke eigenschappen ––––– 2 Productaccessoires ––––– 3 Specificaties ––––– 4 Kennismaken met de onderdelen ––––– 5 Symbolen handleiding ––––– 7 Aan de slag ––––– 8 Belangrijke gebruikersinformatie ––––– 10 Problemen oplossen ––––– 12 Nederlands U7447_HS-1000W_QSG.indb 13 8/3/12 6:24:10 PM...
 • Page 41: Certificering En Veiligheidsgoed Keuringen

  Certificering en veiligheidsgoedkeurin- HS-1000W is de draadloze headset die 2.0 kanaals stereo audio van hoge kwaliteit biedt met extra zuiver geluid en effecten met zachte, diepe lade tonen. De headset biedt een voice- back-kanaal waarmee u waarmee u kunt praten in combinatie met alle typen pc-spraaktoepassingen.
 • Page 42: Unieke Eigenschappen

  Unieke eigenschappen • Uniek 2.0-kanaals ontwerp – Elke oordop bevat een special ontworpen luidsprekerstuurprogramma om extra audiohel- derheid te bieden. • USB plug & play draadloze headset met simultane onder- steuning voor pc-muziek / gamegeluiden en back-channel- spraak. U hoeft niet heen en weer te schakelen. •...
 • Page 43: Productaccessoires

  Productaccessoires PC draadloze USB-headset * 1 stuk PC USB-dongle * 1 stuk USB-oplaadkabel * 1 stuk Handleiding * 1 stuk U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:24:13 PM...
 • Page 44: Specificaties

  Specificaties Model HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Draadloze technologie WiStereo voor geavanceerde 2-weg digitale transmissie in de 2.4 GHz frequentieband Luistertijd (per laadbeurt) Tot 8 uur Stand-bytijd Ongeveer 3 maanden Laadtijd (volledig opladen) Ongeveer 2,5 uur Gebruiksafstand Tot 30 m (in een standaardomgeving)
 • Page 45: Kennismaken Met De Onderdelen

  Kennismaken met de onderdelen 1 ] VOL + / VOL - 2 ] LED-indicator 3 ] Koppelen / Opne- men / Ophangen 4 ] In-/uitschakelen 5 ] Mini-USB-poort 6 ] Microfoon 7 ] Opnieuw instellen U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:24:16 PM...
 • Page 46 1 ] VOL + / VOL - Indrukken om het headsetvolume te verhogen. Indrukken om het headsetvolume te verlagen. 2 ] LED-indicator Een rode indicator staat voor de oplaadmodus. Een blauwe indicator staat voor microfoon uit. Een groene indicator staat voor signaalverbindingen. 3 ] Koppelen / Opnemen / Ophangen Druk op de koppelingsknop om de draadloze headset en de USB-dongle te verbinden.
 • Page 47: Symbolen Handleiding

  Symbolen handleiding Stabiel rood lampje • De headset wordt opgeladen. Stabiel groen lampje • De apparaten worden gekoppeld Knipperend groen lampje • Het apparaat wacht op het koppelen (snel knipperend) • Apparaat niet gekoppeld (langzaam knipperend) Knipperend blauw lampje: mic uit U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:24:18 PM...
 • Page 48: Aan De Slag

  Aan de slag Opladen Notebook gelijkstroomuitgang USB-poort • Eerste gebruik:Laad de headset 4 uur op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt. * Laad de batterij op zoals beschreven in de handleiding. (terwijl de mini- USB-kabel door de USB-dongle zit.) Gebruik geen andere werkwijze voor het opladen van de batterij omdat een verkeerde voltlader de cel zal beschadigen en onverwachte schade zal veroorzaken.
 • Page 49 Sluit de USB-dongle aan. • Sluit de USB-dongle aan op de pc voor een signaaltransmissie. USB-poort De headset in-/uitschakelen • Inschakelen: druk op de voedingsknop • Uitschakelen: houd de voedingsknop gedurende minstens 3 seconden ingedrukt • Stabiel rood lampje dooft wanneer de headset volledig is opgeladen. •...
 • Page 50: Belangrijke Gebruikersinformatie

  • U wilt de headset reinigen. Mededeling betreffende de batterij • Als u de HS-1000W niet zult gebruiken gedurende langere tijd, moet u eraan denken de batterij ongeveer 4 uur vooraf op te laden. • Denk eraan de batterij minstens eenmaal per maand op te laden.
 • Page 51 Gehoorschade voorkomen Als u een headset gebruikt met een hoog volume, kan dit permanent gehoorverlies veroorzaken. Stel het volume in op een veilig niveau. Na verloop van tijd kunt u gewoon raken aan een hoger geluidsvolume dat voor u normaal klinkt, maar dat uw gehoor kan beschadigen.
 • Page 52: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Geen signaalverbinding naar de headset Controleer of de headset is opgeladen en of de USB-dongle goed is aangesloten op de pc. Schakel de headset opnieuw in binnen het bereik van de signaaldekking. De headset wordt automatisch uitgeschakeld De batterij heeft een te laag vermogen. Het indicatorlampje op de headset is uit.
 • Page 53 Table des matières Introduction ––––– 1 Caractéristiques uniques ––––– 2 Accessoires ––––– 3 Spécifi cations–––––– 4 Introduction aux composants–––––– 5 Voyants lumineux–––––– 7 Pour bien démarrer–––––– 8 Informations d’utilisation importantes–––––– 10 Dépannage–––––– 12 Français U7447_HS-1000W_QSG.indb 13 8/3/12 6:24:24 PM...
 • Page 54 Certification and safety approvals Le HS-1000W est un casque sans fil offrant un son stéréo 2 canaux de haute qualité avec des effets de basses à la fois souples et graves. Il peut être utilisé avec des applications voix comme Skype, MSN, le jeu en ligne et bien plus. Grâce à des performances audio de qualité...
 • Page 55: Caractéristiques Uniques

  Caractéristiques uniques • Design à 2 canaux unique – Chaque oreillette intègre un circuit d’attaque de haut-parleur spécialement conçu pour offrir une meilleure clarté audio. • Casque sans fil USB Plug-and-Play supportant les flux audio de jeux PC, d’applications VoIP et de fichiers multimédia. •...
 • Page 56: Accessoires

  Accessoires Casque USB sans fi l * 1 Récepteur USB *1 Guide d’utilisation *1 Câble de chargement USB *1 U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:24:25 PM...
 • Page 57: Spécifi Cations

  Spécifi cations Modèle HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Technologie sans fil WiStereo pour une transmission numérique bidirectionnelle avancée dans la bande defréquence des 2.4GHzListen Temps d’écoute Jusqu’à 8 heures (par chargement) Temps de veille Environ 3 mois Temps de chargement Environ 2,5 heures (pour un chargement complet) Distance d’utilisation...
 • Page 58: Introduction Aux Composants

  Introduction aux composants 1 ] VOL + / VOL - 2 ] Indicateur LED 3 ] Se connecter / Répondre / Raccrocher 4 ] Mise sous / hors tension 5 ] Port mini-USB 6 ] Microphone 7 ] Réinitialisation U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:24:26 PM...
 • Page 59 1 ] VOL + / VOL - Appuyez pour augmenter le volume du casque. Appuyez pour baisser le volume du casque. 2 ] Indicateur LED Rouge : en cours de chargement. Bleu : microphone désactivé. Vert : connecté. 3 ] Se connecter / Répondre / Raccrocher Appuyez sur le bouton d’appariement pour connecter le casque sans fi l au récepteur USB.
 • Page 60: Voyants Lumineux

  Voyants lumineux Voyant lumineux rouge • casque en cours de chargement. Voyant lumineux vert • casque apparié au récepteur USB.0. Voyant lumineux vert clignotant • clignotement rapide : connexion en cours. • clignotement lent : aucune connexion établie. Voyant lumineux bleu clignotant : microphone désactivé.
 • Page 61: Pour Bien Démarrer

  Pour bien démarrer Chargement Ordinateur Port d’alimentation portable port USB USB Port • Première utilisation : charger le casque pendant 4 heures avant de l’utiliser pour la première fois. *Gebruik alleen de bijgeleverde USB-dongle om de batterij op te laden. Branchez pour charger Débranchez une fois terminé...
 • Page 62 Connecter le récepteur USB • Connectez le récepteur USB à l’un des ports USB de votre ordinateur. Allumer / Eteindre le caque • Allumer le casque : appuyez sur le bouton d’alimentation Port USB • Éteindre le casque : appuyez sur le bouton d’alimentation pendant environ 3 secondes •...
 • Page 63: Informations D'utilisation Importantes

  Informations d’utilisation importantes Prise en main du casque Ne pas plier, laisser tomber, écraser, percer, incinérer ou désassembler le casque. Réparer le casque N’essayez jamais de réparer le casque par vous-même. Le casque ne contient aucuns composants réparables. La batterie rechargeable du casque ne doit être remplacée que par un revendeur agréé.
 • Page 64 Avertissement A pleine puissance, l’écoute prolongée de l’appareil peut endommager l’oreille de l’utilisateur. Veuillez maintenir le volume à un niveau d’écoute approprié.Après un certain temps d’écoute, il est possible que votre oreille s’adapte à un volume sonore élevé pouvant paraître normal mais pouvant endommager votre ouïe.
 • Page 65: Dépannage

  Dépannage Problème de connexion à l’ordinateur Assurez-vous que le casque est complètement chargé et que le récepteur USB est correctement connecté à votre ordinateur. Vérifi ez de bien être à portée du récepteur USB lors de la mise sous tension du casque.
 • Page 66 U7447_HS-1000W_QSG.indb 13 8/3/12 6:24:29 PM...
 • Page 67 Memo Inhalt Zertifizierung und Sicherheits- zulassungen ––––– 1 Praktische Funktionen ––––– 2 Zubehör ––––– 3 Technische Daten ––––– 4 Die einzelnen Komponenten ––––– 5 Symbole in der Bedienungsanleitung ––– 7 Erste Schritte ––––– 8 Wichtige Hinweise ––––– 10 Problemlösung ––––– 12 Deutsch U7447_HS-1000W_QSG.indb 14 8/3/12 6:24:29 PM...
 • Page 68: Zertifizierung Und Sicherheitszulassungen

  Zu solchen Anwendungen zählen Skype, MSN, Online-Spiele und mehr. Durch seinen herausragenden Klang und seinen ausgezeichneten Funktionsumfang bietet das HS-1000W viel Leistung für wenig Geld. Und mit dem praktischen Transport-etui nehmen Sie Ihr Headset einfach überall hin mit. U7447_HS-1000W_QSG.indb 1...
 • Page 69: Praktische Funktionen

  Praktische Funktionen • 2.0-Kanal Design – Beide Ohrmuscheln sind mit speziellen entwickelten Lautsprechern ausgestattet, die für einen reinen, unverfälschten Klang sorgen. • Das kabellose USB-Headset lässt sich durch Plug and Play kinderleicht verbinden und unterstützt sowohl Audioanwendungen als auch Spiele; und durch das integrierte Mikrofon müssen Sie nicht mehr zwischen unterschiedlichen Geräten wechseln.
 • Page 70: Zubehör

  Zubehör 1 kabelloses PC-USB-Headset 1 PC-USB-Dongle 1 USB-Ladekabel 1 Bedienungsanleitung U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:24:30 PM...
 • Page 71: Technische Daten

  Technische Daten Modell HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Kabellose Ausführung WiStereo zur erweiterten Zweiwege-Digitalübertragung im 2,4 GHz-Frequenzband Betriebszeit (pro Ladung) Bis zu 8 Stunden Bereitschaftszeit Etwa 3 Monate Ladezeit (volle Ladung) Etwa 2,5 Stunden Reichweite Bis zu 30 m (in typischer Umgebung)
 • Page 72: Die Einzelnen Komponenten

  Die einzelnen Komponenten 1 ] Lautstärke +/Laut- stärke - 2 ] LED-Indikator 3 ] Koppeln/Anneh- men/ Auflegen 4 ] Ein/Ausschalten 5 ] Mini-USB-Port 6 ] Mikrofon 7 ] Rücksetzen U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:24:32 PM...
 • Page 73 1 ] Lautstärke +/Lautstärke - Zum Anheben der Lautstärke. Zum Vermindern der Lautstärke. 2 ] LED-Indikator Rot: Aufladen. Blau: Mikrofon abgeschaltet. Grün: Signalverbindung. 3 ] Koppeln/Annehmen/Auflegen Über die Koppeln-Taste verbinden Sie das kabellose Headset mit dem USB-Dongle. Skype-Anruf annehmen – Koppeln-Taste drücken. Skype-Anruf auflegen –...
 • Page 74: Symbole In Der Bedienungsanleitung

  Symbole in der Bedienungsanleitung Rotes Leuchten • Das Headset wird aufgeladen. Grünes Leuchten • Geräte sind gekoppelt. Grünes Blinken • Geräte sind zur Kopplung bereit (schnelles Blinken). • Geräte sind nicht gekoppelt (langsames Blinken). Blaues Blinken: Mikrofon ausgeschaltet. U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:24:32 PM...
 • Page 75: Erste Schritte

  Erste Schritte Aufladen Notebook Gleichspannungsanschluss USB-Anschluss • Erstes Einschalten:Laden Sie das Headset vor dem ersten Einsatz 4 Stunden lang auf. * Bitte laden Sie den Akku wie in der Anleitung beschrieben auf. (Schließen Sie das USB-Kabel an das USB-Dongle an.) Versuchen Sie nicht, das Gerät auf andere Weise aufzuladen –...
 • Page 76 USB-Dongle anschließen • Schließen Sie das USB-Dongle (den Sender) an den PC an. USB-Anschluss Headset ein- und ausschalten • Einschalten: Drücken Sie die Ein-/Austaste. • Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Austaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. • Sobald das Headset komplett geladen ist, erlischt die rote LED. •...
 • Page 77: Wichtige Hinweise

  • Das Headset verhält sich nicht normal und sollte repariert werden. • Sie möchten das Headset reinigen. Hinweise zum Akku • Falls Sie das HS-1000W längere Zeit nicht benutzen, laden Sie den Akku zuvor 4 Stunden lang auf. • Achten Sie darauf, den Akku mindestens einmal pro Monat aufzuladen.
 • Page 78 Hörschäden vorbeugen Ihr Gehör kann beim Hören mit hoher Lautstärke unwiederbringlich geschädigt werden. Stellen Sie die Lautstärke auf einen angenehmen, sicheren Pegel ein. Auch hohe Lautstärken können nach einiger Zeit als normal empfunden werden, bewirken jedoch dennoch nachhaltige Schädigungen Ihres Gehörs. Falls Sie Klingeln in den Ohren bemerken oder sich Gespräche dumpf anhören: Nicht weiter hören;...
 • Page 79: Problemlösung

  Problemlösung Keine Verbindung mit dem Headset Vergewissern Sie sich, dass das Headset aufgeladen und das USB-Dongle richtig an den PC angeschlossen ist. Schalten Sie das Headset aus, schalten Sie es dann innerhalb seiner Reichweite wieder ein. Das Headset schaltet sich von selbst ab Der Akku ist erschöpft.
 • Page 80 Περιεχόμενα Πιστοποιήσεις και εγκρίσεις ασφαλείας ––––– 1 Μοναδικά χαρακτηριστικά ––––– 2 Εξαρτήματα προϊόντος ––––– 3 Προδιαγραφές ––––– 4 Χειρισμός ––––– 5 Σύμβολα οδηγού χρήστη ––––– 7 Ξεκινώντας ––––– 8 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη ––––– 10 Αντιμετώπιση προβλημάτων ––––– 12 Ελληνι- U7447_HS-1000W_QSG.indb 13 8/3/12 6:24:35 PM...
 • Page 81: Πιστοποιήσεις Και Εγκρίσεις Ασφαλείας

  Πιστοποιήσεις και εγκρίσεις ασφαλεί- ας Το HS-1000W είναι ασύρματα ακουστικά που παρέχουν υψη- λής ποιότητας 2.0-κάναλο ήχο με έξτρα καθαρότητα ήχου και απαλό και βαθύ εφέ μπάσου. Παρέχει επίσης ένα κανάλι επι- στροφής φωνής που σας επιτρέπει να μιλάτε σε συνδυασμό με...
 • Page 82: Μοναδικά Χαρακτηριστικά

  Μοναδικά χαρακτηριστικά • Μοναδικός σχεδιασμός 2.0-καναλιών - Κάθε κάλυμμα αυτιού περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένο οδηγό ήχου για απόδοση ήχου με εξαιρετική καθαρότητα. • Τα ασύρματα ακουστικά USB με λειτουργία Plug-and-Play υποστηρίζουν ταυτόχρονα στον Η/Υ σας ήχους μουσικής / παιχνιδιών και επιστροφής φωνής χωρίς να απαιτείται η εναλλαγή...
 • Page 83: Εξαρτήματα Προϊόντος

  Εξαρτήματα προϊόντος Ασύρματα ακουστικά PC USB * 1 τμχ. PC USB Dongle * 1 τμχ. Καλώδιο φόρτισης USB * 1 τμχ. Οδηγός χρήστη * 1 τμχ. U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:24:38 PM...
 • Page 84: Προδιαγραφές

  Προδιαγραφές Μοντέλο HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Ασύρματη τεχνολογία WiStereo για προηγμένη ψηφι- ακή μετάδοση 2-κατευθύνσεων στη ζώνη συχνοτήτων 2.4 GHz Διάρκεια ακρόασης (ανά φόρτιση) Έως 8 ώρες Χρόνος αναμονής Περίπου 3 μήνες Χρόνος φόρτισης (πλήρης φόρτιση) Περίπου 2,5 ώρες Απόσταση χρήσης...
 • Page 85: Χειρισμός

  Χειρισμός 1 ] ΕΝΤ + / ΕΝΤ - 2 ] Λυχνία ένδειξης 3 ] Ζεύξη / Απάντηση σε κλήση / Τερματι- σμός κλήσης 4 ] Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 5 ] Θύρα Mini-USB 6 ] Μικρόφωνο 7 ] Επαναφορά ρυθμί- σεων U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:24:40 PM...
 • Page 86 1 ] ΕΝΤ + / ΕΝΤ - Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση του ήχου στα ακου- στικά. Πατήστε για να μειώσετε την ένταση του ήχου στα ακου- στικά. 2 ] Λυχνία ένδειξης LED Η κόκκινη ένδειξη υποδεικνύει λειτουργία φόρτισης. Η...
 • Page 87: Σύμβολα Οδηγού Χρήστη

  Σύμβολα οδηγού χρήστη Σταθερά αναμμένη κόκκινη λυχνία • Φόρτιση της μπαταρίας σε εξέλιξη Σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία • Έχει επιτευχθεί ζεύξη των συσκευών Πράσινη λυχνία που αναβοσβήνει • Η συσκευή είναι σε αναμονή για ζεύξη (αναβοσβήνει γρήγορα) • Δεν έχει επιτευχθεί ζεύξη (αναβοσβήνει αργά) Η...
 • Page 88: Ξεκινώντας

  Ξεκινώντας Φόρτιση Φορητός υπολογιστής Θύρα εξόδου τροφοδοσίας Θύρα USB • Χρήση για πρώτη φορά: Φορτίστε για 4 ώρες πριν χρησι- μοποιήσετε τα ακουστικά. * Φορτίζετε τη μπαταρία με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχει- ρίδιο. (Με το καλώδιο mini USB μέσω του USB Dongle.) Μην χρησιμοποι- είτε...
 • Page 89 Συνδέστε το USB Dongle Η/Υ • Συνδέστε το USB Dongle με τον Η/Υ για μετάδοση σήματος. Θύρα USB Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ακουστι- κών • Ενεργοποίηση: πατή- στε το κουμπί ενεργ./ απενεργ. • Απενεργοποίηση: πα- τήστε το κουμπί ενεργ./ απενεργ. για τουλάχι- στον...
 • Page 90: Σημαντικές Πληροφορίες

  σκευή. • Θέλετε να καθαρίσετε τα ακουστικά. Ενημέρωση για τη μπαταρία • Αν δεν χρησιμοποιήσετε το HS-1000W για μεγάλο χρονικό διάστημα, μην ξεχάσετε να φορτίσετε εκ των προτέρων τη μπαταρία για 4 ώρες. • Μην ξεχάσετε να φορτίζετε τη μπαταρία κάθε μήνα τουλά- χιστον.
 • Page 91 Πρόληψη βλαβών στην ακοή Σε περίπτωση που τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε πολύ υψηλή ένταση μπορέι να συμβεί μόνιμη απώλεια της ακοής. Ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλή επίπεδα. Μπορεί με την πά- ροδο του χρόνου να συνηθίσετε σε υψηλότερες εντάσεις και να...
 • Page 92: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  Αντιμετώπιση προβλημάτων Δεν υπάρχει σύνδεση σήματος στα ακουστικά Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι φορτισμένα και το USB Dongle είναι σωστά συνδεδεμένο στον Η/Υ. Στο εύρος κάλυ- ψης σήματος, ενεργοποιήστε ξανά τα ακουστικά. Τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας. Η λυχνία ένδειξης στα ακουστικά έχει...
 • Page 93 Tartalom Tanúsítványok és biztonsági jóváhagyások ––––– 1 Egyedi jellemzők ––––– 2 Kiegészítők ––––– 3 Műszaki adatok ––––– 4 Az alkatrészek bemutatása ––––– 5 A felhasználói kézikönyv szimbólumai ––––– 7 Kezdeti lépések ––––– 8 Fontos tájékoztatás a felhasználók számára ––––– 11 Hibaelhárítás –––––12 Magyar U7447_HS-1000W_QSG.indb 13...
 • Page 94 Tanúsítványok és biztonsági jóváhagyások A HS-1000W egy vezeték nélküli headset, amely minőségi 2.0 csatornás sztereó hangot kínál extra hangtisztaság és meleg mélyhangvisszaadás mellett. Másodlagos beszédhang csatornát kínál, ami lehetővé teszi a beszélgetést bármilyen PC-s beszédalkalmazás esetében. Ilyen például Skype, MSN, online játék és egyéb. A nagy audió teljesítmény és az egyedülálló...
 • Page 95 Egyedi jellemzők • Egyedi 2.0 csatornás kialakítás - Mindkét fejhallgatókagyló speciális tervezésű hangszórót tartalmaz az extra tiszta hangminőség érdekében. • USB Plug-and-Play vezeték nélküli headset, amely egyszerre támogatja a PC-s zenét / játékhangot és háttér beszédhangot, így nincs szükség az oda-vissza kapcsolgatásra.
 • Page 96: Kiegészítők

  Kiegészítők PC USB vezeték nélküli headset * 1 PC USB-kulcs * 1 db USB töltőkábel * 1 db Felhasználói kézikönyv * 1 db U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:24:52 PM...
 • Page 97: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Típus HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Vezeték nélküli technológia WiStereo a fejlett kétirányú digitális jelátvitelhez a 2,4 GHz-es frekvenciasávban Működési idő Akár 8 óra (feltöltésenként) Készenléti idő Körülbelül 3 hónap Töltésidő (teljes feltöltés) Körülbelül 2,5 óra Működési hatósugár Akár 33 méter (átlagos környezetben)
 • Page 98 Az alkatrészek bemutatása 1 ] VOL + / VOL - 2 ] LED jelzőfény 3 ] Párosítás / Hívás fogadása / Hívás vége 4 ] Főkapcsoló 5 ] Mini USB- csatlakozó 6 ] Mikrofon 7 ] Alaphelyzet U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:24:54 PM...
 • Page 99 1 ] VOL + / VOL - Nyomja meg a headset hangerejének növeléséhez. Nyomja meg a headset hangerejének csökkentéséhez. 2 ] LED jelzőfény A vörös fény a töltés üzemmódot jelzi. A kék fény a kikapcsolt mikrofont jelzi. A zöld fény a jelkapcsolatot jelzi. 3 ] Párosítás / Hívás fogadása / Hívás vége Nyomja meg a Pair (Párosítás) gombot a vezeték nélküli headset és az USB-kulcs párosításához.
 • Page 100: A Felhasználói Kézikönyv Szimbólumai

  A felhasználói kézikönyv szimbólumai Folyamatosan világító, vörös fény • A headset töltődik Folyamatosan világító, zöld fény • Az eszközök párosítva vannak Villogó zöld fény • Az eszközök párosításra várakoznak (gyors villogás) • Az eszközök nincsenek párosítva (lassú villogás) Váltakozóan villogó kék fény: mikrofon ki U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:24:56 PM...
 • Page 101: Kezdeti Lépések

  Kezdeti lépések Töltés Notebook DC kimeneti csatlakozó USB- csatlakozó • Használatba vétel: Töltse a headsetet legalább 4 órán át, mielőtt használatba venné. * Az akkumulátort a kézikönyvben leírt módon töltse fel. (Úgy, hogy a Mini- USB kábelt az USB-kulcson keresztül vezeti.) Ne töltse fel az akkumulátort másképpen, mivel a nem megfelelő...
 • Page 102 Az USB-kulcs csatlakoztatása • Csatlakoztassa az USB-kulcsot a PC-hez a jelátvitel érdekében. USB-csatlakozó A headset be- / kikapcsolása • Bekapcsolás: nyomja meg a főkapcsoló gombot • Kikapcsolás: nyomja meg a főkapcsoló gombot legalább 3 másodpercig • A vörös fény kialszik, ha a headset teljesen feltöltődött.
 • Page 103: Fontos Tájékoztatás A Felhasználók Számára

  • Meg akarja tisztítani a headsetet. Az akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés • Ha hosszú ideig nem tervezi használni a HS-1000W eszközt, javasoljuk, hogy az akkumulátort kb. 4 órán át töltse fel. • Ne feledje feltölteni az akkumulátort legalább havonta egyszer. Vegye figyelembe továbbá, hogy az akkumulátor teljesítménye fokozatosan...
 • Page 104 Halláskárosodás megelőzése A headset nagy hangerő melletti használata maradandó halláskárosodást okozhat. A hangerőt állítsa biztonságos szintre. Idővel alkalmaszkodhat a nagyobb hangerőhöz, ami normálisnak tűnhet, azonban ez ártalmas lehet a hallására. Ha fülzúgást tapasztal vagy tompán hall, azonnal hagyja abba a headset használatát és ellenőriztesse a hallását. Minél nagyobb a hangerő, annál gyorsabban károsodhat a hallása.
 • Page 105 Hibaelhárítás Nincs jelkapcsolat a headsettel Győződjön meg arról, hogy a headset fel van töltve és az USB-kulcs megfelelően csatlakozik a számítógéphez. A jel hatósugarán belül kapcsolja be újra a headsetet. A headset automatikusan kikapcsolódik Az akkumulátor hamarosan lemerül. A headset jelzőfénye nem világít.
 • Page 106 Indice Introduzione ––––– 1 Caratteristiche ––––– 2 Accessori del Prodotto ––––– 3 Specifiche Tecniche ––––– 4 Descrizione dei Componenti ––––– 5 Simboli della Guida ––––– 7 Informazioni Preliminari ––––– 8 Informazioni Importanti ––––– 10 Analisi dei Problemi ––––– 12 Italiano U7447_HS-1000W_QSG.indb 13 8/3/12 6:25:02 PM...
 • Page 107: Introduzione

  Introduzione HS-1000W sono cuffie senza fili di alta qualità, capaci di trasmettere audio stereo a 2.0 canali e dotate di un suono straordinariamente limpido, con bassi profondi e morbidi. Skype, MSN e i giochi on-line sono alcune delle applicazioni con cui si possono utilizzare. Proprio per le elevate prestazioni audio e le particolari caratteristiche, HS-1000W offrono qualcosa in più...
 • Page 108: Caratteristiche

  Caratteristiche • Modello esclusivo a 2.0 canali – In ciascun auricolare si trova uno speciale driver per altoparlante, capace di trasmettere un suono particolarmente nitido. • Cuffie wireless USB Plug-and-Play, con il supporto simultaneo di musica, videogiochi e applicazioni vocali per PC.
 • Page 109: Accessori Del Prodotto

  Accessori del Prodotto 1*Cuffie Wireless USB per PC 1* Dongle USB per PC 1* Cavo per ricarica USB 1* Guida Utente U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:25:06 PM...
 • Page 110: Specifiche Tecniche

  Specifiche Tecniche Modello HS-1000W (HS-1000W-T, HS- 1000W-R) Tecnologia Wireless WiStereo per una trasmissione digitale avanzata in due direzioni con banda di frequenza da 2.4GHz Durata Ascolto Sino a 8 ore (per ricarica) Durata Standby 3 mesi ca. Durata Ricarica Completa 2.5 ore ca.
 • Page 111: Descrizione Dei Componenti

  Descrizione dei Componenti 1 ] VOL + / VOL - 2 ] Indicatori LED 3 ] Pulsante LINK 4 ] Pulsante di Accensione 5 ] Porta Mini USB 6 ] Microfono 7 ] Reset U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:25:08 PM...
 • Page 112 1 ] VOL + / VOL - Premere per aumentare il volume delle cuffie. Premere per ridurre il volume delle cuffie. 2 ] Indicatori LED La spia rossa indica la modalità di ricarica. La spia blu indica che il microfono è disattivo. La spia verde indica che è...
 • Page 113: Simboli Della Guida

  Simboli della Guida Luce Rossa Continua • Ricarica cuffie in corso Luce Verde Continua • Dispositivi associati Luce Verde Lampeggiante • Dispositivi in attesa di associazione (lampeggio rapido) • Dispositivi non associati (lampeggio lento) Luce blu lampeggiante alternativamente: microfono disattivo U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:25:11 PM...
 • Page 114: Informazioni Preliminari

  Informazioni Preliminari Ricarica della Batteria Notebook Porta DC Out porta USB USB Port • Uso per la prima volta: prima di essere utilizzato, il dispositivo deve restare in carica per 4 ore. * Ricaricare la batteria nel rispetto delle istruzioni indicate nel manuale (collegare un'estremità...
 • Page 115 Collegare il Dongle USB • Per la trasmissione del segnale, collegare il dongle USB al PC. Accendere / Spegnere le Cuffie • Per accendere: premere il Porta USB pulsante di accensione. • Per spegnere: premere il pulsante di accensione per almeno 3 secondi.
 • Page 116: Informazioni Importanti

  • Sospetto sia necessario riparare le cuffie. • Pulizia delle cuffie. Avviso sulla Batteria • Se non si utilizzano le cuffie HS-1000W per lungo tempo, ricordare di ricaricare la batteria per circa 4 ore, prima di utilizzarla di nuovo. • Ricordare di ricaricare la batteria almeno una volta al mese, poichè...
 • Page 117 Come mantenere la capacità della batteria A causa della natura fisica della batteria, la durata della ricarica potrebbe aumentare o diminuire l’effettiva capacità della batteria. Per interrogativi sulla sostituzione della batteria incorporata, rivogersi ad un centro assistenza ASUS. U7447_HS-1000W_QSG.indb 11 8/3/12 6:25:16 PM...
 • Page 118: Analisi Dei Problemi

  Analisi dei Problemi Assenza del segnale di connessione delle cuffie Assicurarsi che le cuffie siano state ricaricate e il dongle USB sia stato correttamente collegato al PC. Accendere di nuovo le cuffie nell’area coperta dal segnale. Le cuffie si spengono automaticamente La batteria è...
 • Page 119 U7447_HS-1000W_QSG.indb 13 8/3/12 6:25:17 PM...
 • Page 120 MEMO Innhold Sertifisering og sikkerhetsgodkj enninger ––––– 1 Unike funksjoner ––––– 2 Produkttilbehør ––––– 3 Spesifikasjon ––––– 4 Introduksjon til deler ––––– 5 Symboler i brukerveiledning ––––– 7 Komme i gang ––––– 8 Viktig brukerinformasjon ––––– 10 Feilsøking ––––– 12 Norsk U7447_HS-1000W_QSG.indb 14 8/3/12 6:25:18 PM...
 • Page 121: Sertifisering Og Sikkerhetsgodkj Enninger

  Skype, MSN, online spilling og mer. Med lyd av høy ytelse og det unike settet med funksjoner, gir HS-1000W deg masse verdi for pengene. Med bæreveske kan du enklere ta headsettet med deg hvor du vil.
 • Page 122: Unike Funksjoner

  Unike funksjoner • Unikt 2.0-kanal design - Hver øreklokke har en spesielt de- signet høyttalerdriver som leverer ekstra lydklarhet. • USB Plug-and-Play trådløst headset som støtter PC-musikk / spillyder og bak-kanaltale samtidig, uten behov for å bytte frem og tilbake. •...
 • Page 123: Produkttilbehør

  Produkttilbehør PC USB trådløst headsett * 1 stk PC USB-programvarenøkkel * 1 stk USB-ladekabel * 1 stk Brukerhåndbok * 1 stk U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:25:21 PM...
 • Page 124: Spesifikasjon

  Spesifikasjon Modell HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Trådløst teknologi WiStereo for avansert 2-veis digital overføring i 2,4 GHz frek- vensbåndet Lyttetid (per lading) Opptil 8 timer Standby-tid Ca. 3 måneder Ladetid (full-lading) Ca. 2,5 timer Bruksavstand Opptil 100 fot (i et typisk miljø)
 • Page 125: Introduksjon Til Deler

  Introduksjon til deler 1 ] VOL + / VOL - 2 ] LED-indikator 3 ] Par/svar/ Legg på 4 ] Strøm av/på 5 ] Mini-USB port 6 ] Mikrofon 7 ] Tilbakestill U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:25:24 PM...
 • Page 126 1 ] VOL + / VOL - Trykk for å øke volumet på headsettet. Trykk for å senke volumet på headsettet. 2 ] LED-indikator En rød indikator representerer lademodus. En blå indikator representerer mikrofon av. En grønn indikator representerer signalforbindelser. 3 ] Par/svar/legg på...
 • Page 127: Symboler I Brukerveiledning

  Symboler i brukerveiledning Fast rødt lys • Headsettet lader Fast grønt lys • Enheter er paret Blinkende grønt lys • Enhet venter på paring (blinker raskt) • Enhet er ikke paret (blinker sakte) Blinker blått lys vekselvist: mikrofon av U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:25:26 PM...
 • Page 128: Komme I Gang

  Komme i gang Lader Bærbar PC DC-utgangsport USB-port • Bruk for første gang: Lad opp 4 timer før bruk av headset- tet. * Lad opp batteriet etter metoden oppført i veiledningen. (Med mini USB-kabelen gjennom USB-programvarenøkkelen.) Ikke bruk en annen metode for å lade opp batteriet da feil voltlader vil skade cellen og kan føre til uventet skade.
 • Page 129 Koblet til USB-programvarenøkkelen • Koble USB-programvarenøkkelen med PC for signaloverføring. USB-port Slå på/av headsettet • Slå på: Trykk på strøm- knappen • Slå av: Trykk på strøm- knappen i minst 3 sekunder • Fast rødt lys slukkes når headsettet er ladet helt opp. •...
 • Page 130: Viktig Brukerinformasjon

  • Du vil rengjøre headsettet. Merknad om batteri • Hvis du ikke skal bruke HS-1000W på lang tid, må du huske på å lade batteriet omtrent 4 timer på forhånd. • Husk å lade opp batteriet minst én gang hver måned. Og legg merke til at batteristrømmen gradvis reduseres selv om...
 • Page 131 Unngå hørselsskade. Permanent hørselstap kan oppstå dersom et headsett brukes ved et høyt lydnivå. Still inn lydstyrken til et trygt nivå. Du kan over tid tilpasse deg en høyere lydstyrke som kan høres normalt ut, men som kan skade hørselen din. Hvis du opplever ringing i ørene eller dump tale, stopp lyttingen og få...
 • Page 132: Feilsøking

  Feilsøking Ingen signalforbindelse til headsettet Sørg for at headsettet er ladet opp og at USB-programva- renøkkelen er koblet til PC-en. Mens du er innenfor signaldek- ningsområdet, slå på headsettet igjen. Headsettet slås automatisk på Batteriet er for svakt. Indikatorlyset på headsettet er slukket. Uventet oppførsel Nullstill headsettet.
 • Page 133 Conteúdos Certificação e segurança ––––– 1 Características exclusivas ––––– 2 Acessórios do produto ––––– 3 Especificações ––––– 4 Apresentação dos componentes ––––– 5 Símbolos do guia do utilizador ––––– 7 Começar a utilizar ––––– 8 Informações importantes para o utilizador ––––– 10 Resolução de problemas –––––...
 • Page 134: Certificação E Segurança

  PC. Essas aplicações incluem, por exemplo, o Skype, MSN, jogos online e outras. Os auscultadores HS-1000W, com o áudio de alto desempenho e o conjunto de características exclusivas, são um excelente equipamento. Com a bolsa de transporte, é...
 • Page 135: Características Exclusivas

  Características exclusivas • Design de 2.0 canais exclusivo - Cada auscultador contém um diafragma especialmente concebido para oferecer uma excelente pureza de áudio. • Auscultadores sem fios USB Plug-and-Play que suportam música de PC/jogos e canal de voz em simultâneo, sem necessidade de efectuar qualquer mudança.
 • Page 136: Acessórios Do Produto

  Acessórios do produto Auscultadores sem fios USB para PC * 1 unid. Adaptador USB para PC * 1 unid. Cabo de carregamento USB * 1 unid. Guia do utilizador * 1 unid. U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:25:35 PM...
 • Page 137: Especificações

  Especificações Modelo HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Tecnologia sem fios WiStereo para transmissão digi- tal de 2 vias avançada na frequên- cia de 2.4 GHz Tempo de utilização (por carga) Até 8 horas Tempo em espera Aproximadamente 3 meses Tempo de carregamento...
 • Page 138: Apresentação Dos Componentes

  Apresentação dos componentes 1 ] VOL + / VOL - 2 ] Indicador LED 3 ] Emparelhar / Aten- der / Desligar 4 ] Ligar/Desligar 5 ] Porta mini USB 6 ] Microfone 7 ] Repor U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:25:37 PM...
 • Page 139 1 ] VOL + / VOL - Pressione para aumentar o volume dos auscultadores. Pressione para diminuir o volume dos auscultadores. 2 ] Indicador LED Um indicador vermelho representa o modo de carrega- mento. Um indicador azul representa o microfone desligado. Um indicador verde representa as ligações de sinal.
 • Page 140: Símbolos Do Guia Do Utilizador

  Símbolos do guia do utilizador Luz vermelha estática • Os auscultadores estão a carregar Luz verde estática • Os dispositivos estão emparelhados Luz verde intermitente • O dispositivo aguarda emparelhamento (a piscar rapidamente) • O dispositivo não está emparelhado (a piscar lentamente) Luz azul intermitente alternadamente: microfone desligado U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:25:39 PM...
 • Page 141: Começar A Utilizar

  Começar a utilizar Carregamento Computador portátil Porta de saída DC Porta USB • Primeira utilização: Carregue durante 4 horas antes de utilizar os auscultadores. * Carregue a bateria de acordo com as instruções indicadas no manual. (Com o cabo mini USB através do adaptador USB.) Não utilize outra forma para carregar a bateria, pois a utilização de um carregador com tensão errada poderá...
 • Page 142 Ligar o adaptador USB • Ligue o adaptador USB ao PC para transmissão de sinal. Porta USB Ligar/desligar os auscultadores • Ligar: pressione o bo- tão de energia • Desligar: pressione o botão de energia du- rante cerca de 3 segun- •...
 • Page 143: Informações Importantes Para O Utilizador

  • Deseja limpar os auscultadores. Aviso sobre a bateria • Se não pretende utilizar os auscultadores HS-1000W durante um longo período, carregue previamente a bateria durante cerca de 4 horas. • Carregue a bateria pelo menos uma vez por mês. Tenha em atenção que a bateria perderá...
 • Page 144 Evite danos na audição Se usar os auscultadores com um volume de som muito alto poderá danificar a sua audição de forma permanente. Defina o volume para um nível seguro. Posteriormente, poderá ajustar o volume para um nível mais alto mas que poderá também danificar a sua audição.
 • Page 145: Resolução De Problemas

  Resolução de problemas Sem sinal de ligação aos auscultadores Certifique-se de que os auscultadores se encontram carrega- dos e que o adaptador USB se encontra correctamente ligado ao PC. Dentro do raio de cobertura do sinal, ligue novamente os auscultadores. Os auscultadores desligam automaticamente A bateria está...
 • Page 146 Spis treści Certyfikaty i zgodność z zasadami bezpieczeństwa ––––– 1 Unikatowe funkcje ––––– 2 Akcesoria produktu ––––– 3 Specyfikacje ––––– 4 Opis części ––––– 5 Symbole instrukcji użytkownika ––––– 7 Rozpoczęcie używania ––––– 8 Ważne informacje użytkownika ––––– 10 Rozwiązywanie problemów ––––– 12 Polski U7447_HS-1000W_QSG.indb 13 8/3/12 6:25:45 PM...
 • Page 147: Certyfikaty I Zgodność Z Zasadami Bezpieczeństwa

  PC. Przykładami takich aplikacji są Skype, MSN, gry online i inne. Wysoka jakość audio i unikatowy zestaw funkcji, HS-1000W zapewnia wysoką jakość. Torba do przenoszenia umożliwia łatwe przenoszenie słuchawek w dowolne miejsce.
 • Page 148: Unikatowe Funkcje

  Unikatowe funkcje • Wyjątkowa konstrukcja 2.0-kanałowa - Każda słuchawka ma specjalnie zaprojektowany przetwornik, zapewniający zwiększoną czystość audio. • Bezprzewodowe słuchawki USB Plug-and-Play obsługują jednocześnie muzykę/gry PC i zwrotny kanał głosowy, bez konieczności przełączania się. • Bezpośrednio podłączany do komputera PC klucz USB (Nadajnik) umożliwia szybkie rozpoczęcie korzystania VoIP, gier online, DVD i wszystkich rodzajów rozrywki w uruchomionym systemie Windows XP,Vista.
 • Page 149: Akcesoria Produktu

  Akcesoria produktu Bezprzewodowe słuchawki USB PC * 1 szt. Klucz USB PC * 1 szt. Kabel ładowania USB * 1 szt. Instrukcja użytkownika * 1 szt. U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:25:48 PM...
 • Page 150: Specyfikacje

  Specyfikacje Model HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Technologia bezprzewodowa WiStereo do zaawansowanej, 2-kierunkowej transmisji cyfrowej w paśmie częstotliwości 2,4 GHz Czas słuchania (po naładowaniu) Do 8 godzin Czas działania w trybie gotowości Około 3 miesiące Czas ładowania (pełne naładowanie) Około 2,5 godzin Odległość...
 • Page 151: Opis Części

  Opis części 1 ] VOL + / VOL - 2 ] Wskaźnik LED 3 ] Paruj/Odbierz/ Rozłącz 4 ] Włączenie/ wyłączenie zasilania 5 ] Port mini USB 6 ] Mikrofon 7 ] Reset U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:25:50 PM...
 • Page 152 1 ] VOL + / VOL - Naciśnij, aby zwiększyć głośność słuchawek. Naciśnij, aby zmniejszyć głośność słuchawek. 2 ] Wskaźnik LED Czerwony wskaźnik reprezentuje tryb ładowania. Niebieski wskaźnik reprezentuje wyłączenie mikrofonu. Zielony wskaźnik reprezentuje połączenia sygnału. 3 ] Paruj/Odbierz/Rozłącz Naciśnij przycisk parowania, aby połączyć słuchawki bezprzewodowe i klucz USB.
 • Page 153: Symbole Instrukcji Użytkownika

  Symbole instrukcji użytkownika Stałe światło czerwone • Ładowanie słuchawek Stałe świetło zielone • Urządzenia są sparowane Migające światło zielone • Urządzenie oczekuje na parowanie (szybkie miganie) • Urządzenie nie jest sparowane (wolne miganie) Przemienne miganie światła niebieskiego: wyłączenie mikrofonu U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:25:52 PM...
 • Page 154: Rozpoczęcie Używania

  Rozpoczęcie używania Ładowanie Notebook Port wyjścia prądu stałego Złącze USB • Pierwsze użycie: 4 godzinne ładowanie przed użyciem słuchawek. * Baterię należy naładować w sposób wskazany w podręczniku. (Z kablem mini USB przez klucz USB.) Nie należy stosować innych metod ładowania baterii, ponieważ nieprawidłowe napięcie ładowarki, uszkodzi celę i może spowodować...
 • Page 155 Podłącz klucz USB • Połącz klucz USB z komputerem PC w celu transmisji sygnału. Złącze USB Włączenie/wyłączenie słuchawek • Włączenie: naciśnij przycisk zasilania • Wyłączenie: naciśnij przycisk zasilania na co najmniej 3 sekundy • Stałe czerwone światło przestaje świecić po pełnym naładowaniu słuchawek. •...
 • Page 156: Ważne Informacje Użytkownika

  • Słuchawki prawdopodobnie wymagają serwisu lub naprawy. • Słuchawki należy oczyścić. Uwaga dotycząca baterii • Jeśli słuchawki HS-1000W nie będą długo używane należy ładować baterię przez około 4 godziny. • Baterię należy ładować co najmniej raz na miesiąc. Należy pamiętać, że bateria zostanie stopniowo rozładowana, nawet jeśli nie są...
 • Page 157 Należy uważać, aby nie uszkodzić słuchu Używanie słuchawek przy wysokiej głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Ustaw głośność na bezpieczny poziom. Z czasem można się przyzwyczaić do podwyższonej głośności dźwięku, jednak może to spowodować uszkodzenie słuchu. Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach lub stłumiona mowa należy zatrzymać słuchanie i sprawdzić...
 • Page 158: Rozwiązywanie Problemów

  Rozwiązywanie problemów Brak połączenia sygnału słuchawek Upewnij się, że słuchawki są naładowane oraz, że do komputera PC podłączony jest prawidłowo klucz USB. W zasięgu sygnału, ponownie włącz zasilanie słuchawek. Słuchawki są automatycznie wyłączane Za słabo naładowana bateria. Wyłączony wskaźnik na słuchawkach.
 • Page 159 Cuprins Certificare şi aprobări privind siguranţa ––––– 1 Caracteristici unice ––––– 2 Accesoriile produsului ––––– 3 Specificaţie ––––– 4 Introducere pentru componente ––––– 5 Simbolurile ghidului de utilizare ––––– 7 Noţiuni de bază ––––– 8 Informaţii importante pentru utilizator ––––– 10 Depanarea –––––...
 • Page 160: Certificare Şi Aprobări Privind Siguranţa

  Certificare şi aprobări privind siguranţa HS-1000W reprezintă setul de căşti fără fir care asigură sunet stereo de înaltă calitate pe 2.0 canale cu o claritate suplimentară a sunetului şi efecte de bas profunde şi moderate. Oferă un canal auxiliar de voce care vă permite să...
 • Page 161: Caracteristici Unice

  Caracteristici unice • Design unic cu 2.0 canale - Fiecare cupă de cască conţine un driver de difuzor proiectat special pentru a asigura o claritate audio suplimentară. • Set de căşi fără fir Plug-and-Play USB care acceptă simultan muzică de pe PC/sunete din jocuri şi voce prin canal auxiliar, fără...
 • Page 162: Accesoriile Produsului

  Accesoriile produsului Set de căşti fără fir USB pentru PC * 1 buc. Cheie hardware USB PC * 1 buc. Cablu de încărcare USB * 1 buc. Ghid de utilizare * 1 buc. U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:26:01 PM...
 • Page 163: Specificaţie

  Specificaţie Model HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Tehnologie fără fir WiStereo pentru transmisie digitală avansată pe două căi în banda de frecvenţă de 2,4 GHz Durată de ascultare (pentru fiecare încărcare) Până la 8 ore Durată de funcţionare în stare de veghe Aproximativ 3 luni Timp de încărcare...
 • Page 164: Introducere Pentru Componente

  Introducere pentru componente 1 ] VOL +/VOL - 2 ] Indicator LED 3 ] Împerechere/ Preluare/ Suspendare 4 ] Pornire/Oprire 5 ] Port mini USB 6 ] Microfon 7 ] Resetare U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:26:03 PM...
 • Page 165 1 ] VOL +/VOL - Apăsaţi pentru a mări volumul setului de căşti. Apăsaţi pentru a reduce volumul setului de căşti. 2 ] Indicator LED Un indicator roşu reprezintă modul de încărcare. Un indicator albastru reprezintă dezactivarea microfonului. Un indicator verde reprezintă conexiunile de semnal. 3 ] Împerechere/Preluare/Suspendare Apăsaţi pe butonul de împerechere pentru a conecta setul de căşti fără...
 • Page 166: Simbolurile Ghidului De Utilizare

  Simbolurile ghidului de utilizare Indicator luminos roşu constant • Setul de căşti se încarcă. Indicator luminos verde constant • Dispozitivele sunt împerecheate Indicator luminos verde intermitent • Dispozitivul aşteaptă împerecherea (intermitent rapid) • Dispozitivul nu este împerecheat (intermitent lent) Indicator luminos albastru intermitent alternativ: dezactivare microfon U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:26:05 PM...
 • Page 167: Noţiuni De Bază

  Noţiuni de bază Încărcarea Notebook Port de ieşire c.c. Port USB • Prima utilizare: Încărcaţi timp de 4 ore înainte de a utiliza setul de căşti. * Încărcaţi bateria în modul listat în acest manual. (Cu cablul mini USB prin cheia hardware USB.) Nu utilizaţi niciun alt mod de încărcare a bateriei, deoarece un încărcător cu un voltaj greşit va deteriora celula şi va cauza deteriorări neaşteptate.
 • Page 168 Conectarea cheii hardware USB • Conectaţi cheia hardware USB la PC pentru transmisia semnalului. Port USB Pornirea/oprirea setului de căşti • Pornire: apăsaţi pe butonul de alimentare • Oprire: apăsaţi pe butonul de alimentare timp de cel puţin 3 secunde •...
 • Page 169: Informaţii Importante Pentru Utilizator

  • Bănuiţi că setul de căşti necesită service sau reparare. • Doriţi să curăţaţi setul de căşti. Notificare privind bateria • Dacă nu veţi utiliza setul de căşti HS-1000W pentru o perioadă îndelungată de timp, nu uitaţi să încărcaţi înainte bateria timp de circa 4 ore.
 • Page 170 Evitarea vătămării auzului Se poate produce pierderea permanentă a auzului dacă se utilizează un set de căşti la volum ridicat. Setaţi volumul la un nivel sigur. Puteţi să vă adaptaţi în timp la un nivel mai ridicat de sunet care poate părea normal, dar care poate fi vătămător pentru auz.
 • Page 171: Depanarea

  Depanarea Nu există conexiune de semnal la setul de căşti Asiguraţi-vă că setul de căşti este încărcat şi cheia hardware USB este conectată corespunzător la PC. Cu setul de căşti în raza de acoperire a semnalului, porniţi-l din nou. Setul de căşti se opreşte automat Bateria este descărcată.
 • Page 172 Содержание Сертификация и безопасность ––––– 1 Уникальные возможности ––––– 2 Аксессуары ––––– 3 Спецификация ––––– 4 Изучение устройства ––––– 5 Символы, используемые в руководстве ––––– 7 Первое включение ––––– 8 Важная информация для пользователя ––––– 10 Устранение неисправностей ––––– 12 U7447_HS-1000W_QSG.indb 13 8/3/12 6:26:11 PM...
 • Page 173: Сертификация И Безопасность

  Сертификация и безопасность HS-1000W - беспроводная гарнитура, которая обеспечивает высококачественный 2.0-канальный ясный, мягкий с глубокими басами стереозвук. Она оснащена микрофоном, что позволяет Вам использовать голосовые приложения. Например, такие приложения как Skype, MSN, онлайн- игры и многое другое. Качественный звук и уникальный...
 • Page 174: Уникальные Возможности

  Уникальные возможности • Уникальный 2.0-канальный дизайн - Каждая чашка осна щена спец иа л ьно ра зрабо та н н ы м д и на м и ком, обеспечивающим дополнительную четкость звука. • U S B P l u g - a n d - p l a y б е с п р о в о д н а я г а р н и т у р а , поддерживающая...
 • Page 175: Аксессуары

  Аксессуары Беспроводная USB гарнитура USB-приемник USB Charging Cable * 1pc User Guide * 1pc U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:26:14 PM...
 • Page 176: Спецификация

  Спецификация HS-1000W (HS-1000W-T, Модель HS-1000W-R) Технология беспроводной WiStereoTM for advanced 2-way до 8 часов Listen Time (per charge) Approximately 3 months Режим ожидания Charge Time (full charge) Approximately 2.5 hours Distance of Use Up to 10 0 feet (i n a typica l...
 • Page 177 Аксессуары Беспроводная USB гарнитура USB Dongle 1 ] Регулировка громкости 2 ] Индикатор 3 ] Сопряжение/ USB-кабель для зарядки Руководство пользователя ответ / завершить 4 ] Включение/ отключение питания 5 ] Порт мини-USB 6 ] Микрофон 7 ] Сброс U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:26:17 PM...
 • Page 178 Спецификация МодельHS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Технология беспроводной связи WiStereo для двухсторонней передачи данных на частоте 2,4 ГГц Время прослушивания (от одной зарядки) до 8 часов Время ожидания Около 3 месяцев Время зарядки (полная зарядка) около 2.5 часов Расстояние до 30 метров...
 • Page 179: Изучение Устройства

  Изучение устройства U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:26:19 PM...
 • Page 180 1 ] Регулировка громкости Нажмите для увеличения громкости. Нажмите для уменьшения громкости. Индикатор Красн ы й и н д и катор означает режим зарядки. С и н и й и н д и к а т о р о з н а ч а е т отключение...
 • Page 181 Е с л и г а р н и т у р а н е фу н к ц ион и рует дол ж н ы м образом, на ж мите к нопку сброса. ПК U7447_HS-1000W_QSG.indb 9 8/3/12 6:26:22 PM...
 • Page 182: Символы, Используемые В Руководстве

  Символы, используемые в руководстве Красный свет • Гарнитура заряжается Зеленый свет • Устройства сопряжены Мигающий зеленый свет • Устройство ожидает сопряжения (мигает быстро) • Устройство не сопряжено (мигает медленно) Мигает синим : микрофон отключен U7447_HS-1000W_QSG.indb 10 8/3/12 6:26:22 PM...
 • Page 183: Первое Включение

  Первое включение Зарядка Ноутбук Разъем для зарядки • При п ерв ом в к л ючен и и : Перед испол ь зова н ием гарнитуры зарядите ее 4 часа. Подключите для зарядки Отключите по окончании • Регулярное использование :Если аккумулятор разрядился, зарядите...
 • Page 184 Включение/отключение гарнитуры • Включение: нажмите кнопку питания • Выключение: нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания в течение 3 секунд • Когда гарнитура полностью зарядится, красный свет погаснет. • Микрофон вкл: Нажмите и удерживайте кнопку "Питание" в течении 0.3 ~ 3 секунд. •...
 • Page 185 Vsebina Certifikati in varnostna dovoljenja ––––– 1 Edinstvene funkcije ––––– 2 Dodatki ––––– 3 Specifikacije ––––– 4 Deli slušalk z mikrofonom ––––– 5 Simboli uporabniškega priročnika ––––– 7 Kako začeti ––––– 8 Pomembne uporabniške informacije ––––– 10 Odpravljanje težav ––––– 12 Slovenščina U7447_HS-1000W_QSG.indb 13 8/3/12 6:26:25 PM...
 • Page 186: Certifikati In Varnostna Dovoljenja

  Certifikati in varnostna dovoljenja HS-1000W so brezžične slušalke z mikrofonom, ki ponujajo izjemno čist in kakovosten 2.0-kanalni stereo zvok z mehkimi in globokimi nizkimi toni. Imajo povratni glasovni kanal, ki vam omogoča, da lahko govorite prek katerega koli računalniškega programa za pogovor. Taki programi so npr.
 • Page 187: Edinstvene Funkcije

  Edinstvene funkcije • Edinstvena 2.0-kanalna zasnova – Vsaka slušalka ima posebej zasnovan lasten gonilnik zvočnika, ki zagotavlja izjemno čistost. • USB-brezžične slušalke z mikrofonom »Plug-and-Play«, ki hkrati podpirajo glasbo iz računalnika/iger in povratni glasovni kanal, zato ni potrebe po preklapljanju. •...
 • Page 188: Dodatki

  Dodatki USB-Brezžične slušalke z mikrofonom za PC * 1 kos USB-ključ za PC * 1 kos Polnilni kabel USB * 1 kos Uporabniški priročnik * 1 kos U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:26:28 PM...
 • Page 189: Specifikacije

  Specifikacije Model HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Brezžična tehnologija WiStereo za napredno 2-smerno digitalno komunikacijo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz Čas poslušanja (z enim polnjenjem) Do 8 ur Čas pripravljenosti Približno 3 mesece Čas polnjenja (polna baterija) Približno 2,5 ure Razdalja uporabe Do 30 metrov (v običajnem okolju)
 • Page 190: Deli Slušalk Z Mikrofonom

  Deli slušalk z mikrofonom 1 ] VOL + / VOL - (glasnost) 2 ] LED-indikator 3 ] Združitev / Sprejem / Prekinitev 4 ] Vklop/izklop 5 ] Mini vrata USB 6 ] Mikrofon 7 ] Ponastavitev U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:26:30 PM...
 • Page 191 1 ] VOL + / VOL - (glasnost) Pritisnite za zvišanje glasnosti slušalk. Pritisnite za znižanje glasnosti slušalk. 2 ] LED-indikator Rdeči indikator označuje način polnjenja. Modri indikator označuje izklop mikrofona. Zeleni indikator označuje signal povezave. 3 ] Združitev / Sprejem / Prekinitev Če želite povezati brezžične slušalke z USB-ključem, pritisnite gumb za združitev.
 • Page 192: Simboli Uporabniškega Priročnika

  Simboli uporabniškega priročnika Rdeča lučka sveti • Slušalke se polnijo Zelena lučka sveti • Poteka združevanje naprav Zelena lučka utripa • Čakanje na združitev naprav (hitro utripanje) • Napravi nista združeni (počasno utripanje) Izmenično utripanje modre lučke: izklop mikrofona U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:26:32 PM...
 • Page 193: Kako Začeti

  Kako začeti Polnjenje Prenosnik Vrata DC Out USB reža • Prva uporaba: Pred prvo uporabo slušalke polnite 4 ure. * Prosimo, da baterijo polnite na način, opisan v priročniku. (S kablom mini USB prek USB-ključa.) Ne poslužujte se drugih načinov polnjenja baterije, saj neustrezna napetost drugega napajalnika lahko poškoduje celice in povzroči nepričakovano škodo.
 • Page 194 Priključite USB-ključ • Za prenos signala priključite USB-ključ v računalnik. Vklop/izklop slušalk USB reža • Vklop: pritisnite gumb za vklop • Izklop: pritisnite in zadržite gumb za vklop za vsaj 3 sekunde • Ko se slušalke popolnoma napolnijo, rdeča lučka ugasne. •...
 • Page 195: Pomembne Uporabniške Informacije

  • Sumite, da slušalke potrebujejo servis ali popravilo. • Slušalke želite očistiti. Obvestilo glede baterije • Če slušalk HS-1000W ne boste uporabljali dalj časa, jih pred tem polnite vsaj 4 ure. • Vsaj enkrat na mesec napolnite baterije. Baterija sčasoma izgubi svojo napolnjenost, tudi če slušalk HS-1000W ne...
 • Page 196 Izogibanje poškodbam sluha Če slušalke uporabljate pri zelo visoki glasnosti, lahko trajno poškodujete ali izgubite sluh. Nastavite glasnost na varen nivo. Ker se boste sčasoma privadili na višjo glasnost, se vam bo ta zdela normalna, vendar bo še vedno škodovala vašemu sluhu.
 • Page 197: Odpravljanje Težav

  Odpravljanje težav Slušalke so brez povezave Preverite, ali so slušalke napolnjene in ali je USB-ključ pravilno priključen na računalnik. Ponovno vklopite slušalke znotraj uporabnega dosega signala. Slušalka se samodejno izključi Baterija je ni dovolj napolnjena. Indikatorska lučka na slušalkah je ugasnjena. Nepričakovan odziv Ponastavite slušalko.
 • Page 198 Contenido Certificaciones y aprobaciones de seguridad ––––– 1 Características exclusivas ––––– 2 Accesorios del producto ––––– 3 Especificaciones ––––– 4 Presentación de los componentes ––––– 5 Símbolos de la guía del usuario ––––– 7 Procedimientos iniciales ––––– 8 Información importante para el usuario ––––– 11 Solucionar problemas –––––...
 • Page 199: Certificaciones Y Aprobaciones De Seguridad

  PC. Como ejemplos de tales aplicaciones se pueden citar Sky- pe, MSN, juegos en línea, etc. Con el audio de alto rendimiento y el conjunto de funciones exclusivo, los auriculares HS-1000W le ofrecen un gran valor. Gracias a su carcasa de transporte, puede llevar los auriculares a cualquier lugar que desee con suma facilidad.
 • Page 200: Características Exclusivas

  Características exclusivas • Diseño exclusivo de 2.0 canales: cada audífono contiene un transductor de altavoz especialmente diseñado que propor- ciona mayor nitidez de audio. • Auriculares inalámbricos USB con la funcionalidad Conectar y listo que admiten música de PC, sonidos para juegos y voz por canal en paralelo simultáneamente, sin necesidad de alternancias.
 • Page 201: Accesorios Del Producto

  Accesorios del producto Auriculares inalámbricos USB para PC * 1 Llave USB para PC * 1 Cable de carga USB * 1 Guía del usuario * 1 U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:26:41 PM...
 • Page 202: Especificaciones

  Especificaciones Modelo HS-1000W (HS-1000W-T y HS-1000W-R) Tecnología inalámbrica WiStereo que proporciona transmisión digital bidireccional avanzada en la banda de frecuencia de 2,4 GHz Tiempo de escucha (por carga) Hasta 8 horas Autonomía en espera 3 meses aproximadamente Tiempo de carga...
 • Page 203: Presentación De Los Componentes

  Presentación de los componentes 1 ] VOL+ / VOL- 2 ] Indicador LED 3 ] Asociar / Conectar / Desconectar 4 ] Encender y apagar 5 ] Puerto Mini-USB 6 ] Micrófono 7 ] Restablecer U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:26:43 PM...
 • Page 204 1 ] VOL+ / VOL- Presionar para subir el volumen de los auriculares. Presionar para bajar el volumen de los auriculares. 2 ] Indicador LED Un indicador de color rojo representa el modo de carga. Un indicador de color azul significa que el micrófono está apagado. Un indicador de color verde representa las conexiones de señal.
 • Page 205: Símbolos De La Guía Del Usuario

  Símbolos de la guía del usuario Luz roja permanente • Los auriculares se están cargando. Luz verde permanente • Los dispositivos están asociados. Luz verde intermitente • El dispositivo está esperando a asociarse (parpadeo rápido). • El dispositivo no está asociado (parpadeo lento). Luz azul intermitente de forma alternativa: micrófono apagado.
 • Page 206: Procedimientos Iniciales

  Procedimientos iniciales Carga Equipo portátil Puerto Salida de CC Puertos USB • Primer uso: cargue los auriculares durante 4 horas antes de utilizarlos. * Cargue la batería según se indica en el manual. (Con el cable mini-USB a través de la llave USB.) No cargue la batería de ninguna otra forma, ya que un cargador con un voltaje incorrecto dañará...
 • Page 207 Conectar la llave USB • Conecte la llave USB a su PC para transmitir la señal. Puertos USB Encender y apagar los auriculares • Encender: presione el botón de alimentación. • Apagar: presione el botón de alimentación durante, al menos, 3 segundos. •...
 • Page 208: Información Importante Para El Usuario

  • Sospecha que los auriculares necesitan revisarse o repararse. • Quiere limpiar los auriculares. Aviso relacionado con la batería • Si no va a utilizar los auriculares HS-1000W durante un prolongado período de tiempo, recuerde cargar la batería aproximadamente 4 horas antes.
 • Page 209 Evitar daños en los oídos Puede perder audición de forma permanente si usa los auri- culares con un elevado volumen. Establezca el volumen en un nivel seguro. Con el transcurso del tiempo puede ir subiendo el volumen del sonido hasta un nivel que puede parecer nor- mal pero que también puede dañar los oídos.
 • Page 210: Solucionar Problemas

  Solucionar problemas No hay conexión de señal con los auriculares Asegúrese de que los auriculares están cargados y que la llave USB está correcta- mente conectada a su PC. Dentro del alcance de la cobertura de señal, vuelva a encender los auriculares. Los auriculares se apagan automáticamente Carga de la batería demasiado baja.
 • Page 211 Зміст Сертифікація і гарантії безпеки ––––– 1 Унікальні функції ––––– 2 Аксесуари до виробу ––––– 3 Технічні характеристики ––––– 4 Знайомство з частинами ––––– 5 Символи в керівництві користувача ––––– 7 Початок експлуатації ––––– 8 Важлива інформація для користувачів ––––– 10 Усунення...
 • Page 212: Сертифікація І Гарантії Безпеки

  зв'язку, завдяки якому можна спілкуватися за допомогою будь-яких голосових задач ПК. Прикладами таких задач є Skype, MSN, ігри он-лайн і багато іншого. HS-1000W дарує аудіо високої якості та унікальний набір функцій. Гарнітуру легко носити з собою у призначеній для цього сумці.
 • Page 213: Унікальні Функції

  Унікальні функції • Унікальний дизайн 2.0 каналів. Кожна чашечка навушників оснащена спеціально створеним драйвером динаміка, щоб надати кришталево чистий звук. • Бездротова гарнітура USB за принципом "вмикай і працюй!" підтримує звуки гри/музики з ПК і канал для голосу одночасно, так що нема потреби перемикатися між...
 • Page 214: Аксесуари До Виробу

  Аксесуари до виробу ПК USB Бездротова гарнітура * 1 шт. Ключ USB ПК* 1 шт. Кабель зарядження USB * 1 шт. К ерівництво користувача * 1 шт. U7447_HS-1000W_QSG.indb 3 8/3/12 6:26:55 PM...
 • Page 215: Технічні Характеристики

  Технічні характеристики Модель HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R) Бездротова технологія WiStereo для високотехнологічної двосторонньої цифрової передачі в діапазоні 2,4 ГГц Час прослуховування (на одне зарядження) До 8 годин Час очікування Приблизно 3 місяці Час зарядження (повне зарядження) Приблизно 2,5 годин Робоча відстань...
 • Page 216: Знайомство З Частинами

  Знайомство з частинами 1 ] VOL + / VOL - 2 ] Світлодіодний індикатор 3 ] Пара / Відповісти / Перервати зв'язок 4 ] Увімкнути / Вимкнути живлення 5 ] Порт mini USB 6 ] Мікрофон 7 ] Скинути U7447_HS-1000W_QSG.indb 5 8/3/12 6:26:58 PM...
 • Page 217 1 ] VOL + / VOL - Натисніть, щоб збільшити гучність гарнітури. Натисніть, щоб зменшити гучність гарнітури. 2 ] Світлодіодний індикатор Червоний індикатор позначає режим зарядження. Блакитний індикатор позначає вимкнений мікрофон. Зелений індикатор позначає підключення сигналів. 3 ] Пара / Відповісти / Перервати зв'язок Натисніть...
 • Page 218: Символи В Керівництві Користувача

  Символи в керівництві користувача Постійне червоне світло • Гарнітура заряджується Постійне зелене світло • Пристрої об'єднані в пари Зелене світло мерехтить • Пристрій очікує на поєднання в пару (швидке мерехтіння) • Пристрої не поєднані в пару (повільне мерехтіння) Також мерехтіння блакитного світла: вимкнено мікрофон U7447_HS-1000W_QSG.indb 7 8/3/12 6:27:00 PM...
 • Page 219: Початок Експлуатації

  Початок експлуатації Зарядження Портативний комп'ютер П орт виходу постійного струму Порт USB • Перше користування: Перш ніж користуватися гарнітурою, заряджуйте її протягом 4 годин. * Будь ласка, заряджуйте батарею так, як вказано у керівництві. (Кабелем mini USB через ключ USB.) Не заряджуйте батарею іншими способами: зарядний...
 • Page 220 повністю заряджена. Підключіть ключ USB ПК • Підключіть ключ USB до ПК для передачі сигналів. Порт USB Увімкніть / вимкніть гарнітуру • Увімкніть: натисніть кнопку живлення • Вимкніть: натискайте кнопку живлення щонайменше 3 секунди • Постійне червоне світло вимикається, коли гарнітура повністю...
 • Page 221 зв'язок у SKYPE U7447_HS-1000W_QSG.indb 10 8/3/12 6:27:04 PM...
 • Page 222: Важлива Інформація Для Користувачів

  • Ви підозрюєте, що гарнітуру треба полагодити. • Ви бажаєте почистити гарнітуру. Примітка про батарею • Якщо Ви не користуєтеся HS-1000W протягом тривалого часу, будь ласка, спочатку зарядіть батарею протягом 4 годин. • Будь ласка, пам'ятайте, що батарею слід заряджувати...
 • Page 223 щонайменш кожного місяця. Також пам'ятайте, що заряд батареї потроху вичерпується, навіть якщо Ви не користуєтеся HS-1000W. U7447_HS-1000W_QSG.indb 12 8/3/12 6:27:06 PM...