Download  Print this page

Potrzebna Pomoc Lub Dodatkowe Informacje - Philips SPD6105BM/00 Install Manual

Internal rewriters.
Hide thumbs

Advertisement

Potrzebna pomoc lub dodatkowe informacje

Odwiedź witrynę www.philips.com/storageupdates
Napędy optyczne firmy Philips są produkowane z maksymalną starannością. W razie problemów
często okazuje się, że sam napęd nie jest wadliwy. Większość problemów można rozwiązać
samodzielnie, korzystając z narzędzi pomocy, oferowanych przez firmę Philips.
W razie napotkania problemów:
1
Sprawdź informacje w podręczniku „Jak...".
2
Sprawdź strony internetowe pomocy firmy Philips www.philips.com/storageupdates i
www.philips.com/support, zawierające pomoc interaktywną, rozwiązywanie problemów i
najnowsze aktualizacje oprogramowania.
3
W razie trudności w trakcie instalacji lub użytkowania, skontaktuj się z Biurem Obsługi
Klienta firmy Philips, pisząc na adres e-mail lub dzwoniąc pod numery telefoniczne podane
na stronie www.philips.com/contact.
Przed złożeniem reklamacji napędu należy otrzymać zwrotny numer
referencyjny na stronie www.philips.com/support lub skontaktować się z
Biurem Obsługi Klienta firmy Philips.
Dodatkowe informacje dot. gwarancji są dostępne w folderze "Philips
Warranty" na płycie z programem Nero.
"Dokonywanie nielegalnych kopii materialów chronionych przez prawo autorskie, w tym
programów komputerowych, zbiorów, przekazów radiowych i nagran moze stanowic
naruszenie praw autorskich i czyn zabroniony prawem karnym. Ten sprzet nie moze byc
Oznaczenie WEEE: Usuwanie zużytych produktów
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i
podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.
Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach, podlega
Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i
Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych
wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych
produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy przechowywać torby z dala od niemowląt i małych dzieci.
PL
Rozwiązywanie problemów
uzywany w takich celach."
on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE.
elektronicznego.
OSTRZEŻENIE
Torby plastikowe mogą być niebezpieczne.
www.philips.com/storageupdates
71

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips SPD6105BM/00

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: