Download Table of Contents Print this page
Honeywell FENZY BIO-S-CAPE Instructions Manual

Honeywell FENZY BIO-S-CAPE Instructions Manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3
INSTRUCTIONS
‫ت‬
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUGSANVISNING
INSTRUCCIONES DE USO
KÄYTTÖOHJE
NOTICE D'UTILISATION
LIBRETTO D'ISTRUZIONI
FENZY BIO-S-CAPE
EN
AR
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
IT
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKSANVISNINGEN
INSTRUKCJA
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ИНСТРУКЦИЯ
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
BRUKSANVISNING
TALİMATLAR
NU 1102870-14 - 09/12
NL
NO
PL
PT
RU
SK
SV
TR

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Honeywell FENZY BIO-S-CAPE

 • Page 1 NU 1102870-14 - 09/12 FENZY BIO-S-CAPE INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING ‫ت‬ BRUKSANVISNINGEN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO BRUGSANVISNING ИНСТРУКЦИЯ INSTRUCCIONES DE USO POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NOTICE D'UTILISATION TALİMATLAR LIBRETTO D'ISTRUZIONI...
 • Page 2 Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 5 Figure 6 Figure 4 Figure 7 Figure 8 Figure 9 Figure 10 Figure 11...
 • Page 3: Limitations Of Use

  To find out all the approved configurations, refer to the configuration tables, available on request. HONEYWELL is continuously endeavouring to improve all its products and the equipment supplied is subject to change without notice. Consequently, the information, illustrations and descriptions provided in this document may not be used as a reason to demand the replacement of equipment.
 • Page 4 The supply time of the FENZY BIO-S-CAPE, in accordance with standard EN1146, is printed on the label affixed to the carrying bag for the apparatus; it is 10 min, 15 min or 20 min depending on the cylinders used.
 • Page 5 FENZY BIO-S-CAPE apparatuses must only be authorised for use if they have been periodically maintained in accordance with these instructions. For safety reasons, it is recommended to perform a visual check of the cylinder pressure of the FENZY BIO-S-CAPE as part of regular inspection rounds.
 • Page 6: Routine Maintenance

  Make sure that the apparatus is placed on the support plate and that the strap is not folded. The FENZY BIO-S-CAPE must be stored in a cool place. The storage area must be dry and free of any gases or fumes. Avoid exposure to significant direct light or sunlight and keep away from radiant heat sources.
 • Page 7: Spare Parts

  If the apparatus is stored under conditions different from those recommended, an annual visual check of the hood is essential. SPARE PARTS The spare parts of the FENZY BIO-S-CAPE device are presented through exploded views in the spare parts price list (price and part number), which is available on request. SUPPORT AND TRAINING All HONEYWELL apparatuses are designed to allow maintenance by the users, but that requires a minimum level of skills and the use of appropriate equipment.
 • Page 8 ‫أو‬ ‫ل ر‬ ‫ا‬ ،‫ر‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫أو ا‬ ‫و‬ ‫ت ا‬ ‫م‬ ‫ام‬ ‫ت ا‬ ‫ء‬ ‫م‬ ‫ا‬ FENZY BIO-S-CAPE ‫ا‬ • ‫ه ا‬ ‫ت ا اردة‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫أي ا‬ • ‫ظ‬ ‫وا‬...
 • Page 9 ‫آ‬ ‫ت ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫أن‬ Honeywell • ‫ا‬ ‫ر ا‬ ‫رة‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫ز‬ ‫و‬ FENZY BIO-S-CAPE ،‫ء‬ ‫ت ا‬ ، ‫ا رئ‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ز‬ FENZY BIO-S-CAPE ‫ر‬ ‫د ا ورو‬ ‫ا‬...
 • Page 10 ،‫ز‬ ‫ا‬ ‫دة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ون‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫اد ا اء‬ ‫ا ة ا‬ EN1146 FENZY BIO-S-CAPE ‫ا ت ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫وه‬ ‫ز ا‬ ‫إ اد ا اء‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫أد‬ ‫ت، ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬...
 • Page 11 ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫آ‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫إ اء‬ ‫آ‬ ‫ح‬ ُ ‫ا‬ ‫أن‬ Honeywell ‫ا‬ ‫وق‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫و‬ ، ‫و‬ FENZY BIO-S-CAPE ‫ن ا‬ ‫وأ‬ ‫ا ح ا‬ ‫ز‬ ‫ن ا‬ ‫أن‬ ‫ا ص‬ AR-4...
 • Page 12 ‫زات‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫أي‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫ن ه ا‬ ‫أن‬ ‫ار‬ ‫ن در‬ ‫ز‬ ‫و‬ FENZY BIO-S-CAPE ‫اري‬ ‫ع‬ ‫ر إ‬ ‫ا ب‬ ‫و ي وآ‬ ‫ء‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫وا‬ ‫، ا‬ ‫ت ا ر‬ ‫ا‬ ‫وف‬ ‫در‬ ‫و‬...
 • Page 13 Kompletní konfigurace oprávnění najdete v tabulkách konfigurací, které jsou k dispozici na vyžádání. Společnost HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS soustavně pracuje na vylepšení svých produktů, a proto může být hardware kdykoli upraven. Z tohoto důvodu se nelze odvolávat na data, obrázky a popisy v tomto dokumentu a dožadovat se výměny hardwaru.
 • Page 14 Pokud je při 15° C zobrazen tlak pod 280 bar ů u láhví na 300 barů a tlak pod 180 barů u láhví na 200 barů, je nezbytné doplnit vzduch do láhve dýchatelného vzduchu. Výdrž přístroje FENZY BIO-S-CAPE, dle normy EN1146, je vyznačená na etiketě na přepravní tašce přístroje a podle použitých láhví je to 10, 15 nebo 20 minut.
 • Page 15: Uvedení Do Provozu

  UVEDENÍ DO PROVOZU Přístroj FENZY BIO-S-CAPE smějí obsluhovat jen ty osoby, které jsou pravidelně školeny podle pokynů uvedených v tomto návodu. K zajištění bezpečnosti je doporučováno provádět vizuální kontrolu stavu naplnění láhve FENZY BIO-S-CAPE během pravidelných prohlídek. Podmínky použití přístroje Mezi -15°...
 • Page 16: Běžná Údržba

  Ubezpečte se, že přístroj je řádně položen na podpěrné desce a že popruh není nijak přehnutý. Místo, kde je skladován FENZY BIO-S-CAPE, by mělo být chladné. Tato místa by měla být suchá, mimo dosah plynů a výparů. Umístění mimo dosah světelného záření a přímého slunečního světla je stejně důležité, jako umístění mimo dosah zdroje tepla.
 • Page 17 V případě skladování přístroje v jiných podmínkách, než jaké jsou doporučovány, je povinná každoroční vizuální kontrola kukly. NÁHRADNÍ DÍLY Náhradní díly přístroje FENZY BIO-S-CAPE jsou jednotlivě rozepsány v ceníku náhradních dílů (ceny a odkazy), který je snadno dostupný na vyžádání. ASISTENCE A VZDĚLÁVÁNÍ...
 • Page 18 Alle weiteren Zulassungskonfigurationen entnehmen Sie den Konfigurationstabellen, die auf Anfrage erhältlich sind. Da HONEYWELL ständig an der Verbesserung seiner Produkte arbeitet, sind jederzeit Änderungen des gelieferten Materials möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können daher keine Ansprüche für jeglichen Materialersatz geltend gemacht werden.
 • Page 19 180 bar anzeigt, müssen die Druckflaschen neu mit Atemluft gefüllt werden. Die Reichweite des FENZY BIO-S-CAPE steht gemäß der Norm EN1146 auf dem Etikett der Gerätetragetasche. Sie beträgt je nach verwendeter Druckflasche 10 min, 15 min oder 20 min.
 • Page 20 INBETRIEBNAHME Nur die FENZY BIO-S-CAPES, die gemäß den Vorschriften dieser Bedienungsanleitung einer regelmäßigen Wartung unterzogen werden, sind für die Verwendung zugelassen. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, bei den regelmäßigen Kontrollen am FENZY BIO-S-CAPE eine Sichtprüfung des Flaschenfüllstands durchzuführen. Einsatzbedingungen des Geräts Zwischen -15°...
 • Page 21: Regelmässige Wartung

  Darauf achten, dass das Gerät auf der Stützplatte abgestellt ist und der Gurt nicht geknickt wird. Das FENZY BIO-S-CAPE muss in kühl temperierten Räumen aufbewahrt werden. Die Räume müssen trocken sein und dürfen keine Gase oder Dämpfe enthalten. Jede starke und direkte Licht- und Sonneneinstrahlung sowie die Nähe zu Wärmestrahlungsquellen vermeiden.
 • Page 22 Bei Lagerung des Geräts unter Bedingungen, die nicht den empfohlenen Lagerbedingungen entsprechen, muss jährlich eine Sichtprüfung vorgenommen werden. ERSATZTEILE Die Ersatzteile des Geräts FENZY BIO-S-CAPE sind mit Hilfe einer Explosionsdarstellung auf der Ersatzteilliste (Preise und Artikelnummern) dargestellt, die auf einfache Anfrage erhältlich ist. SUPPORT UND SCHULUNGEN Alle HONEYWELL Geräte sind dafür ausgelegt, vom Benutzer selbst instand gehalten werden zu können.
 • Page 23 For at forstå alle godkendelseskonfigurationer henvises til konfigurationstabeller, som fås på anmodning. HONEYWELL arbejder konstant på at forbedre alle dets produkter, og derfor kan der ske ændringer af det leverede materiel på ethvert tidspunkt. Derved er det ikke muligt at gøre anvisninger, illustrationer og beskrivelser i denne meddelelse gældende i forhold til at påberåbe sig en udskiftning af materiel.
 • Page 24 BESKRIVELSE AF FENZY FENZY BIO-S-CAPE (figur 1) FENZY BIO-S-CAPE er et respirationsapparat til nødevakuering, og er designet til at fungere som åndedrætsværn ved evakuering i henhold til EN1146-standarden. Den består primært af: • en respirationshætte med panoramasyn. • en reduktionsventil med automatisk aktivering af indåndingsluft.
 • Page 25 Hvis det viste tryk er mindre, må apparatet ikke anvendes, da dets rækkevidde vil være mindre. Apparatet skal efterses og påfyldes igen. • Kontroller, at plomberingen af taskelukningen ikke er i stykker eller beskadiget. Hvis det er tilfældet, må FENZY BIO-S-CAPE ikke anvendes. Ibrugtagning Brug aldrig et apparat med en ødelagt plombering.
 • Page 26 Sørg for, at apparatet står på støttepladen, og at remmen ikke er bøjet. FENZY BIO-S-CAPE skal opbevares i rum med kølige temperaturer. Disse rum skal være tørre og uden enhver form for gas- og dampudledning. Undgå enhver form for direkte lys- og solstråling, samt nærhed til varmeudstrålingskilder.
 • Page 27 Løsdelene til FENZY BIO-S-CAPE-apparatet vises med "eksploderet tegning" i prisoversigten for løsdele (priser og referencer), der fås på anmodning. SUPPORT OG TRÆNING Alle HONEYWELL-apparater er designet til at kunne vedligeholdes af brugeren, men de kræver ikke desto mindre et minimum af kompetencer og egnede materialer. Træningskurser kan afholdes på kundens lokalitet eller vores eget kursussted.
 • Page 28 Disponer de esta guía no autoriza automáticamente a su poseedor para el uso de un aparato respiratorio, solo un entrenamiento adecuado permite el cumplimiento de la seguridad. HONEYWELL no se hace responsable, en caso de incumplimiento de las recomendaciones presentes en esta información. CATEGORÍA DE PROTECCIÓN Y DE UTILIZACIÓN Este material está...
 • Page 29 Las botellas de aire comprimido utilizadas deben estar en conformidad con la Directiva Europea 97/23/CE relativa a los Equipamientos a Presión. El manómetro de Alta Presión del FENZY BIO-S-CAPE permite controlar fácilmente con un simple vistazo, el estado de carga de las botellas almacenadas.
 • Page 30: Puesta En Servicio

  PUESTA EN SERVICIO Solo debe ser autorizado el uso de los FENZY BIO-S-CAPE que han sido el objeto de un mantenimiento periódico, conforme a las instrucciones de esta guía. Para la seguridad, se recomienda realizar un control visual del estado de carga de la botella del FENZY BIO-S-CAPE durante giras de inspección regulares.
 • Page 31 Procurar que el aparato esté bien colocado encima de la placa de apoyo y que las correas no estén plegadas. El FENZY BIO-S-CAPE debe estar almacenado en locales en los que la temperatura sea fresca. Estos locales deben estar secos y libres de cualquier emanación de gas y de vapores.
 • Page 32: Piezas De Recambio

  PIEZAS DE RECAMBIO Las piezas de recambio del aparato FENZY BIO-S-CAPE están presentadas mediante una vista estallada en la tarifa de las piezas de recambio (precios y referencias) disponible a simple solicitud.
 • Page 33 Piittaamattomuus tästä menettelystä johtaa välittömästi CE-merkinnän mitätöimiseen. Pyynnöstä on mahdollista saada nähtäväksi luettelo kaikista saatavissa olevista hyväksytyistä kokoonpanoista. HONEYWELL, joka tekee jatkuvasti työtä tuotteidensa kehittämiseksi entistäkin paremmaksi, voi tehdä muutoksia toimitettuun materiaaliin milloin tahansa. Sen vuoksi kaikkein viimeisimmät materiaalimuutokset eivät aina välttämättä ole mukana käyttöohjeiden tiedoissa, piirroksissa ja kuvauksissa.
 • Page 34 Toimintaperiaate FENZY BIO-S-CAPE on kiireisissä evakuoinneissa käytettävä kannettava, avoimeen kiertoon perustuva hengityslaite, joka toimii varastoidulla korkeapaineisella hengitysilmalla. Laite syöttää käyttäjälle hengitysilmaa jatkuvalla virtauksella. Paisuntaventtiili säätää sylinterin korkeapaineisen hengitysilman välipaineelle, josta se sitten syötetään jatkuvalla virtauksella hengityshuppuun.
 • Page 35 KÄYTTÖÖNOTTO Käyttöön hyväksytään vain FENZY BIO-S-CAPE, johon on tehty tässä käyttöohjeessa mainittavat määräaikaishuollot. Turvallisuuden vuoksi suositellaan, että FENZY BIO-S-CAPEn sylinterissä olevan ilman määrä tarkastetaan säännöllisten tarkastusten yhteydessä. Laitteen käyttöolosuhteet Välillä -15° C ja +60° C Pikaiset tarkastukset ennen käyttöä •...
 • Page 36 Katso, että laite on tukevasti paikallaan tukilevyllään eikä hihna ole taittuneena. FENZY BIO-S-CAPE on sijoitettava viileään tilaan. Säilytystilojen on oltava kuivat eikä niissä saa esiintyä kaasu- tai höyrypäästöjä. Suoran valon ja auringon säteilyn estäminen on tärkeää, samoin kuin lämpöä säteilevän lähteen läheisyys.
 • Page 37 Jos laitetta säilytetään muunlaisissa olosuhteissa kuin tässä suositelluissa, hengityshuppu on välttämätöntä tarkastaa silmämääräisesti kerran vuodessa. VARAOSAT Laitteen FENZY BIO-S-CAPE varaosat esitellään räjähdyskuvina varaosien hinnastossa (hinnat ja viitteet), joka toimitetaan pyynnöstä. TUKI JA KOULUTUS Kaikki HONEYWELLin laitteet on suunniteltu sellaisiksi, että käyttäjä pystyy huolehtimaan niiden ylläpidosta, se vaatii kuitenkin jonkin verran taitoja ja asianmukaisen välineistön.
 • Page 38 Pour connaître toutes les configurations d'homologation se référer aux tables des configurations disponibles sur demande. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS travaillant en permanence à l'amélioration de tous ses produits, des modifications du matériel fourni sont possibles à tout moment. Par conséquent, il n'est pas possible de se prévaloir des indications, illustrations et descriptions figurant dans la présente notice pour invoquer tout remplacement de matériel.
 • Page 39 à 200 bars, il est nécessaire de procéder au rechargement de la bouteille en air respirable. L’autonomie du FENZY BIO-S-CAPE, selon la norme EN1146, est inscrite sur l’étiquette figurant sur le sac de transport de l’appareil, elle est de 10 mn, 15 mn ou 20 mn en fonction des bouteilles utilisées.
 • Page 40: Mise En Service

  Ne doivent être autorisés à l’utilisation que les FENZY BIO-S-CAPE qui ont fait l’objet d’un entretien périodique suivant les instructions de cette notice. Il est conseillé pour la sécurité de procéder à un contrôle visuel de l’état de charge de la bouteille du FENZY BIO-S-CAPE lors de tournées d’inspection régulières.
 • Page 41: Entretien Courant

  Veillez à ce que l’appareil soit bien posé sur la plaque d’appui et que la sangle ne soit pas pliée. Le FENZY BIO-S-CAPE doit être entreposé dans des locaux où la température est fraîche. Ces locaux doivent être secs exempts de toute émanation de gaz et de vapeurs.
 • Page 42: Pieces Detachees

  PIECES DETACHEES Les pièces détachées de l’appareil FENZY BIO-S-CAPE sont présentées à l'aide de vues éclatées dans le tarif des pièces détachées (prix et références) disponible sur simple demande. ASSISTANCE ET FORMATION Tous les appareils HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS sont conçus pour pouvoir être entretenus par l’utilisateur, mais...
 • Page 43 Per conoscere tutte le configurazioni di omologazione, fare riferimento alle tabelle di configurazione disponibili su richiesta. HONEYWELL si adopera incessantemente per migliorare tutti i suoi prodotti, sono quindi possibili in qualunque momento eventuali modifiche del materiale fornito. Non è quindi possibile avvalersi delle indicazioni, illustrazioni e descrizioni riportate nella presente specifica per richiedere qualunque sostituzione del materiale.
 • Page 44 Le bombole d'aria compressa utilizzate devono essere conformi alla Direttiva Europea 97/23/CE sugli apparati sotto Pressione. Il manometro AP di FENZY BIO-S-CAPE consente di controllare con una semplice occhiata lo stato di carica delle bombole immagazzinate. Se a 15° C, visualizza una pressione inferiore a 280 bar per le bombole da 300 bar e una pressione inferiore a 180 bar per bombole da 200 bar, è...
 • Page 45: Messa In Funzione

  MESSA IN FUNZIONE L’uso dei dispositivi FENZY BIO-S-CAPE è autorizzato soltanto per quelli che sono stati oggetto di manutenzione periodica, secondo le istruzioni di questa specifica. Per ragioni di sicurezza, si consiglia di procedere a un controllo visivo dello stato di carica della bombola del dispositivo FENZY BIO-S- CAPE nel corso di giri regolari d’ispezione.
 • Page 46 Il controllo deve essere effettuato da un agente autorizzato da HONEYWELL. Immagazzinaggio FENZY BIO-S-CAPE pulito e asciugato può essere riposto in un armadio a tenuta stagna alla polvere o in casse speciali. Controllare che l’apparecchio sia correttamente posato sulla piastra di appoggio e che la cinghia non sia piegata.
 • Page 47: Pezzi Di Ricambio

  In caso di stoccaggio dell'apparecchio in condizioni diverse da quelle indicate, è obbligatorio un controllo visivo annuo del cappuccio. PEZZI DI RICAMBIO I pezzi di ricambio dell'apparecchio FENZY BIO-S-CAPE sono presentati con viste scoppiate nel listino dei pezzi di ricambio (prezzo e riferimenti) disponibile con semplice richiesta. ASSISTENZA E FORMAZIONE Tutti gli apparecchi HONEYWELL sono progettati per consentire all'utente di eseguire la manutenzione, richiedono tuttavia competenze minime e materiali adeguati.
 • Page 48 Om alle officieel erkende configuraties te kennen, gelieve zich te wenden tot de configuratietabellen die op aanvraag beschikbaar zijn. HONEYWELL werkt permanent aan de verbetering van al zijn producten, waardoor op ieder moment wijzigingen aan het materiaal kunnen optreden. Om die reden is het niet mogelijk zich te beroepen op aanwijzingen, illustraties en beschrijvingen uit deze handleiding ter aanvoering van vervanging van het materiaal.
 • Page 49 De autonomie van de FENZY BIO-S-CAPE, volgens de norm EN1146, staat aangegeven op het label aan de transporttas van het toestel. Ze bedraagt 10 mn, 15 mn of 20 mn in functie van de gebruikte flessen.
 • Page 50 Alleen de FENZY BIO-S-CAPE apparaten die regelmatig onderhoud volgens de instructies van deze handleiding ondergaan, mogen gebruikt worden. Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen de laadtoestand van de fles van de FENZY BIO-S-CAPE op het oog te controleren tijdens de regelmatige inspectierondes.
 • Page 51 Zorg dat het apparaat goed op de steunplaat geplaatst wordt en dat de riem niet gevouwen wordt. De FENZY BIO-S-CAPE moet in een koele ruimte bewaard worden. Deze ruimte moet droog zijn en vrij van gassen en dampen zijn. Vermijd grote hoeveelheden licht en direct zonlicht en houd het materieel uit de buurt van hittebronnen.
 • Page 52 RESERVEONDERDELEN De reserveonderdelen van het toestel FENZY BIO-S-CAPE worden voorgesteld aan de hand van de opengewerkte doorsnede in de lijst met reserveonderdelen (prijzen en referenties) die op eenvoudige aanvraag beschikbaar is.
 • Page 53 For å bli kjent med alle homologasjonskonfigurasjonene henvises det til konfigurasjonstabellene tilgjengelig ved forespørsel. HONEYWELL arbeider hele tiden med å forbedre alle sine produkter, endringer av det leverte materiale kan ta sted ved ethvert tidspunkt. Derfor er det ikke mulig å ta fordel av indikasjonene, illustrasjonene og beskrivelsene som befinner seg i denne merknaden for å...
 • Page 54 Autonomien til FENZY BIO-S-CAPE i følge normen EN1146 er skrevet på etiketten som befinner seg på transportposen til apparatet, en er 10 mn, 15 mn eller 20 mn i følge de brukte flaskene.
 • Page 55 VED SERVICE Skal være autorisert for bruk kun når FENZY BIO-S-CAPE har vært gjenstand for jevnlig vedlikehold i følge instruksjonene til denne merknaden. Det anbefales for sikkerhet å foreta en visuell kontroll av tilstanden til flasken til FENZY BIO-S-CAPE ved jevnlige inspeksjonsrunder.
 • Page 56 Overse at apparatet er riktig plassert på støtten og at slangene ikke er bøyd. FENZY BIO-S-CAPE skal plasseres i et lokale hvor temperaturen er frisk. Lokalet skal være tørt og ikke inneholde gass eller damp. Unngåelse av lysstråling og direkte sol er viktig i tillegg til nærhet til termiske strålingskilder.
 • Page 57 FENZY BIO-S-CAPE overholder garantistandarden til HONEYWELL. Den overholder fabrikantens egne forskrifter, bekreftelse og vedlikehold til FENZY BIO-S-CAPE skal kun bli utført av kvalifiserte fagfolk, utdannet og tilpasset av vår tekniske bistand. Bruk kun originale deler fra fabrikanten og overhold kontroll- og vedlikeholdsreglene stipulert i denne merknaden.
 • Page 58 Informacje dotyczące wszystkich homologowanych konfiguracji można znaleźć w tabelach konfiguracji dostępnych na życzenie. Firma HONEYWELL nieustannie pracuje nad ulepszeniem wszystkich swoich produktów, w związku z czym możliwe są modyfikacje dostarczanego sprzętu. Z tego powodu nie jest możliwe powoływanie się na wskazówki, ilustracje i opisy znajdujące się...
 • Page 59 Jeżeli w temperaturze 15° C manometr pokazuje ci śnienie niższe niż 280 bar dla butli 300 bar oraz ciśnienie niższe od 180 bar dla butli 200 bar, konieczne jest ponowne naładowanie butli powietrzem oddechowym. Autonomia aparatu FENZY BIO-S-CAPE, zgodnie z normą EN1146, jest podana na etykiecie umieszczonej na torbie transportowej urządzenia. Wynosi ona 10 min, 15 min lub 20 min, w zależności od butli.
 • Page 60: Przygotowanie Do Użycia

  PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA Do użycia mogą być dopuszczone wyłącznie aparaty FENZY BIO-S-CAPE, które są poddawane okresowej konserwacji zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przeprowadzanie kontroli wzrokowej stanu naładowania butli aparatu FENZY BIO-S-CAPE podczas kolejnych regularnych kontroli.
 • Page 61 Oczyszczony i osuszony aparat FENZY BIO-S-CAPE może być przechowywany w odpowiedniej szafce lub pojemniku. Należy zadbać o to, aby aparat był właściwie umieszczony na podpórce oraz aby pas nie był pozaginany. Aparat FENZY BIO-S-CAPE powinien być przechowywany w pomieszczeniach, w których jest chłodno. Pomieszczenia te powinny być suche;...
 • Page 62: Części Zamienne

  W przypadku przechowywania aparatu w warunkach innych niż zalecane, coroczna kontrola wzrokowa kaptura jest obowiązkowa. CZĘŚCI ZAMIENNE Części zamienne do aparatu FENZY BIO-S-CAPE są przedstawione w rozłożeniu w cenniku części zamiennych (ceny i oznaczenia) dostępnym na żądanie. POMOC I SZKOLENIA Wszystkie aparaty firmy HONEYWELL zostały zaprojektowane tak, aby mogły być...
 • Page 63 Para conhecer todas as configurações da homologação, referir-se às tabelas das configurações disponíveis. A HONEYWELL trabalha continuamente no aperfeiçoamento de todos os seus produtos, razão pela qual alterações do material fornecido são possíveis a qualquer momento. Por conseguinte, não é possível prevalecer-se das indicações, ilustrações e descrições contidas no presente manual para reclamar qualquer substituição de material.
 • Page 64 200 bars, será necessário proceder ao recarregamento da garrafa com ar respirável. A autonomia do FENZY BIO-S-CAPE, segundo a norma EN1146, está inscrita na etiqueta existente na bolsa de transporte do aparelho, ela é de 10 min 15 min ou 20 min em função das garrafas utilizadas.
 • Page 65: Colocação Em Serviço

  Devem ser autorizados à utilização apenas os FENZY BIO-S-CAPE que tenham sido objecto de uma conservação periódica segundo as instruções deste manual. Recomenda-se, por segurança, proceder a um controlo visual do estado de carga da garrafa do FENZY BIO-S-CAPE aquando das inspecções regulares.
 • Page 66 Verifique que o aparelho seja bem assentado sobre a placa de apoio e que a correia não seja dobrada. O FENZY BIO-S-CAPE deve ser armazenado em locais onde a temperatura seja fresca. Estes locais devem ser secos e isentos de qualquer emanação de gases e vapores.
 • Page 67: Peças Sobresselentes

  Verificar o aspecto exterior do aparelho A cada 6 anos: • A revisão completa do FENZY BIO-S-CAPE, incluindo a torneira – redutor de pressão, deve ser efectuada por um agente autorizado pela HONEYWELL. Em caso de armazenamento do aparelho em condições diferentes das preconizadas, um controlo visual anual do capuz é...
 • Page 68 Для получения информации обо всех параметрах сертификации см. таблицы параметров, предоставляемые по требованию. Поскольку компания HONEYWELL ведет постоянную работу по улучшению всей своей продукции, в нее в любой момент могут вноситься изменения. Следовательно, указания, иллюстрации и описания, приведенные в настоящей...
 • Page 69 ОПИСАНИЕ АППАРАТА FENZY FENZY BIO-S-CAPE (рис. 1) FENZY BIO-S-CAPE это дыхательной аппарат для срочной эвакуации, предназначенный для защиты дыхательных путей в случае эвакуации и отвечающий требованиям стандарта EN1146. Он состоит из: • дыхательного капюшона, обеспечивающего панорамный обзор. • редукционного клапана с автоматической подачей пригодного для дыхания воздуха.
 • Page 70: Ввод В Эксплуатацию

  • Предупреждающий звуковой сигнал будет раздаваться до полного израсходования в баллоне пригодного для дыхания воздуха. Не оставлять FENZY BIO-S-CAPE на голове, если звук поступаемого в капюшон воздуха не слышен отчетливо или если в баллоне аппарата нет воздуха. После выполнения работ...
 • Page 71 работоспособности аппарата. Такая проверка должна выполняться уполномоченным персоналом HONEYWELL. Хранение После очистки и дезинфекции аппарат FENZY BIO-S-CAPE можно поместить на хранение в герметичный шкаф или соответствующую камеру. Следить за тем, чтобы аппарат располагался на подкладке и чтобы ремень не был перегнут.
 • Page 72: Запасные Детали

  (стоимость и обозначения), которые предоставляются по запросу. ПОМОЩЬ И ОБУЧЕНИЕ Все аппараты компании HONEYWELL разработаны таким образом, чтобы ими мог пользоваться каждый, но, тем не менее, для этого необходимы некоторые знания и соответствующее оборудование. Обучающие курсы могут проводиться на территориях клиента или в учебных центрах нашей компании.
 • Page 73 Samotné vlastníctvo tohto návodu neoprávňuje jeho vlastníka používať dýchací prístroj, pre dodržanie bezpečnosti je potrebné absolvovať príslušné školenie. V prípade nedodržania pokynov nachádzajúcich sa v tomto návode HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS nenesie žiadnu zodpovednosť. KATEGÓRIA OCHRANY A POUŽITIA Tento materiál je určený...
 • Page 74 Ak sa pri 15° C zobrazuje tlak nižší ako 280 bar pri fľašiach s 300 bar, a tlak nižší ako 180 bar pri fľašiach s 200 bar, je nutné doplniť vzduch do fliaš s dýchateľným vzduchom. Trvanie FENZY BIO-S-CAPE podľa normy EN1146 je vyznačené na štítku, na prenosnom vaku prístroja, a je 10 min, 15 min alebo 20 min v závislosti od používanej fľaše.
 • Page 75: Uvedenie Do Prevádzky

  UVEDENIE DO PREVÁDZKY Používať sa môžu iba FENZY BIO-S-CAPE, na ktorých sa vykonáva pravidelná údržba podľa pokynov v tomto návode. Z dôvodu bezpečnosti sa odporúča vykonávať vizuálnu kontrolu stavu naplnenia fľaše FENZY BIO-S-CAPE počas pravidelných prehliadok. Podmienky používania prístroja Od -15° C do +60° C Rýchle kontroly pred zásahom...
 • Page 76: Bežná Údržba

  Dbajte na to, aby bol prístroj správne položený na podpornú dosku a aby popruh nebol ohnutý. FENZY BIO-S-CAPE sa musí skladovať v priestoroch s nízkou teplotou. Tieto priestory musia byť suché, bez plynu a pár. Umiestnite mimo priameho slnečného žiarenia, svetelného ako aj tepelného zdroja.
 • Page 77: Náhradné Diely

  V prípade skladovania prístroja v iných podmienkach ako sú odporúčané, je povinná ročná vizuálna kontrola kukly. NÁHRADNÉ DIELY Náhradné diely prístroja FENZY BIO-S-CAPE sú jednotlivo rozpísané v cenníku náhradných dielov (cena a referenčná značka), ktorý je dostupný na požiadanie. ASISTENČNÉ SLUŽBY A ŠKOLENIE Všetky prístroje HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS sú...
 • Page 78 Innehav av detta meddelande innebär inte med automatik att innehavaren har rätt att använda en andningsapparat, detta kan bara medges efter genomgången lämplig utbildning. HONEYWELL avsäger sig allt ansvar i de fall där man har åsidosatt de rekommendationer som detta dokument innehåller. SKYDDSKATEGORI OCH ANVÄNDNING Utrustningen är avsedd för att skydda användarens andningsvägar mot giftiga gaser, damm och aerosoler eller när luften har för lite syre...
 • Page 79 Manometern HP i apparaten FENZY BIO-S-CAPE gör att det är lätt att kopiera trycket i lufttankarna när de är förvarade. Om det är så att manometern vid 15° C visar ett tryc k på 280 bar i en lufttank på 300 bar eller ett tryck på 180 bar i en lufttank på 200 bar, måste man genast fylla på...
 • Page 80 IDRIFTSÄTTNING Man får bara använda de apparater av typ FENZY BIO-S-CAPE som har genomgått det periodiska underhåll som nämns i denna bruksanvisning. Vid rekommenderar att man gör en okulärbesiktning av trycket i lufttanken på FENZY BIO-S-CAPE i samband med de regelbundna kontrollerna.
 • Page 81: Dagligt Underhåll

  Kontrollera att apparaten ligger ordentligt på sin platta och att remmen inte är vikt. Apparaten FENZY BIO-S-CAPE skall förvaras i lokaler med sval temperatur. Lokalerna skall vara torra, och inga gaser eller ångor får tränga in. Undvik direkt solljus och förvara dem borta från värmeelement och liknande.
 • Page 82 FENZY BIO-S-CAPE levereras med standard HONEYWELL garanti. I enlighet med våra tillverkarkrav, skall kontroller och underhåll av FENZY BIO-S-CAPE bara utföras av kvalificerade mekaniker som är utbildade av vår serviceavdelning och har vana av att arbeta med våra produkter. Man skall bara använda tillverkarens originaldelar samt utföra de kontroller och det underhåll som specificeras i denna bruksanvisning.
 • Page 83 Onaylanan bütün konfigürasyonları öğrenmek için istek üzerine kullanılabilen konfigürasyonlar tablosuna başvurunuz. HONEYWELL bütün ürünlerini sürekli geliştirmek için çalıştığından tedarik edilen malzeme ile ilgili her an değişiklik yapılabilir. Buna karşılık, malzemenin her türlü değişiminde işbu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar, şekilli açıklamalar ve tanımların geçersiz sayılması...
 • Page 84 çantası. Çalışma prensibi FENZY BIO-S-CAPE, açık devreli, yüksek basınçlı sıkıştırılmış hava deposu ile çalışan özerk acil boşaltım solunum cihazıdır. Bu cihaz kullanıcıya sürekli debide solunabilir hava beslemesi sağlamaktadır.
 • Page 85 Normal bir şekilde nefes alın ve en güvenlikli yere veya acil çıkışa doğru yönelerek riski bölgeyi terk edin. (şekil 11) Kullanım • FENZY BIO-S-CAPE'ın kullanımı esnasında, normal bir şekilde nefes alın ve sürekli basınç göstergesini düzenli olarak kontrol edin. •...
 • Page 86 Cihazın destek plakası üzerine yerleştirilmiş olmasını ve kayışlarının katlanmamış olmasını kontrol edin. FENZY BIO-S-CAPE'ın sıcaklığın serin olduğu mekanlara konulması gerekmektedir. Bu mekanların kuru ve her türlü gaz ve buhar kaynağından uzak olması gerekmektedir. Önemli oranda ve doğrudan ışık ve güneş yansımasından ve ısı kaynaklarının yakınında bulunmasından sakınınız.
 • Page 87 Cihazın önerilenlerden farklı koşullarda depolanması durumunda, başlığın senelik görsel kontrolü zorunludur. ÇIKARILABİLİR PARÇALAR FENZY BIO-S-CAPE cihazının çıkarılabilir parçaları, sadece talep edilmek üzere temin edilebilece çıkarılabilir parçalar tarifesinde (fiyat ve referanslar) gösterilmişlerdir. YARDIM VE EĞİTİM Bütün HONEYWELL cihazları, bakımı kullanıcı tarafından yapılacak şekilde tasarlanmışlardır, ancak bununla birlikte asgari bir yetenek ve uygun malzemeler gerektirmektedir.
 • Page 88: After Sales Services

  AFTER SALES SERVICES HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS 58, AVENUE DE LA FERTE MILON BP 98 - 02600 VILLERS COTTERETS - FRANCE Tel: +33 (0)3 23 96 50 81 Fax: +33 (0)3 23 72 68 78 CERTIFICATION EUROPEENNE : Directive 89/686/CE, Directive 97/23/CE, Directive 96/98/CE...

Table of Contents