Silvercrest RCS AAA3680-A IP20 Operation And Safety Notes

Electrical sockets
Hide thumbs

Advertisement

ELECTRICAL SOCKETS
ELECTRICAL SOCKETS
RADIOSTYREDE STIKDÅSER
Operation and Safety Notes
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
IAN 91210

Advertisement

Chapters

loading

  Summary of Contents for Silvercrest RCS AAA3680-A IP20

 • Page 1 ELECTRICAL SOCKETS ELECTRICAL SOCKETS RADIOSTYREDE STIKDÅSER Operation and Safety Notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger IAN 91210...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Operation and Safety Notes Page Brugs- og sikkerhedsanvisninger Side...
 • Page 3 Master ON/OFF LEARN...
 • Page 5: Table Of Contents

  Table of contents Introduction Proper handling ................... Page 6 Scope of supply ................... Page 6 Control elements ..................Page 6 Technical data ....................Page 6 Safety Safety advice ....................Page 7 Setting up Preparing the remote control ..............Page 7 Setting up the remote- controlled socket ...........
 • Page 6: Introduction

  The radio-controlled socket set is suitable for switching electrical equipment on and off by remote control. Any alterations to Remote control RCS AAA3680-A IP20: this device are not in accordance with regulations and could represent signifi- Batteries: 2 x AAA, each 1.5 V cant risk of accidents.
 • Page 7: Safety

  Introduction / Safety / Setting up needles or other sharp objects into department or a specialist electrical them and thus get an electric shock. workshop. ½ Nevertheless, please keep the device Before cleaning always disconnect out of the reach of children at all times. the device from the mains supply.
 • Page 8: Setting Up The Remote- Controlled Socket

  Setting up pushing away the battery compart- of one channel. In addition, ment cover downwards. Insert you can programme six remote two batteries AAA. Make sure you controls one after the other and use fit the battery the right way round them for individual receivers.
 • Page 9: Setting-Up Operation

  Setting-up operation © © Setting-up operation Using the remote- control (fig. A) © Using the radio-controlled socket (fig. B) 1. Use the button ON / OFF the channel whose device you would 1. Put the radio-controlled socket into like to switch on or off. The remote any shuttered socket and connect control controls up to 4 radio-con- the appliance you want to operate.
 • Page 10: Cleaning

  Setting-up operation / Cleaning Prob- Prob- Range is too small No indicator light on remote control when pressing “ON” · For large ranges, ensure Rem- or “OFF” that as few walls and as little furniture as possible · Check if the batteries are Rem- are in the way of the inserted correctly.
 • Page 11: Disposal

  Disposal / Guarantee and service © Disposal The guarantee only applies to faults in materials or workmanship when used Electrical appliances properly. The guarantee lapses in cases must not be disposed of unauthorized tampering. This guar- of with domestic waste. antee does not restrict your legal rights.
 • Page 12: Manufacturer

  Guarantee and service © Manufacturer Lindenstraße 35 72074 Tübingen Germany 12 GB...
 • Page 13 Indholdsfortegnelse Indledning Anvendelse efter bestemmelsen ..............Side 14 Indholdet .......................Side 14 Betjeningselementer ..................Side 14 Tekniske specifikationer ................Side 14 Sikkerhed Bemærkninger om sikkerheden ..............Side 15 Forberedning Fjernbetjening forberedes ................Side 15 Radiostikkontakten forberedes ..............Side 16 Ibrugtagning Anvendelse af radiostikdåse ................Side 16 Anvendelse af fjernbetjening ...............Side 17 Fejlhenvisninger ....................Side 17 Rengøring ....................Side 18...
 • Page 14: Indledning

  Fjernbetjening Alle forandringen af apparatet er i strid med formålet og kan betyde alvorlige RCS AAA3680-A IP20: risici for ulykkestilfælde. Fremstilleren Batterier: 2 x AAA, je 1,5 V påtager sig for skader efter anvendelse Transmissionsfrekvens: 433,92 MHz i strid med formålet intet ansvar.
 • Page 15: Sikkerhed

  Sikkerhed / Forberedning © Sikkerhed skilles fra el-nettet og alle stikkon- takter fra apparatet. ½ Bemærkninger Radiostikdåserne må ikke stikkes efter om sikkerheden hinanden. ½ Anvend ingen yderligere børnesik- Betjeningsvejledning og sikkerhedshen- ringer til radiostikdåserne. Forbindel- visningerne bør gennemlæses opmærk- sen mellem stikkontakt og radiostik- somt.
 • Page 16: Radiostikkontakten Forberedes

  Forberedning / Ibrugtagning © Radiostikkontakten 6 sekunder, indtil LED-driftsvisnin- forberedes begynder at blinke igen. Alle kodningerne er slettet nu. 1. Radiostikkontakten sættes til en jordet 10. Undgå forstyrrelser: Sikker, at husholdningsstikkontakt og tændes afstanden mellem de forskellige ved hjælp af ON- / OFF-tasten radiostikkontakter er ca.
 • Page 17: Anvendelse Af Fjernbetjening

  Ibrugtagning ved hjælp af fjernbetjeningen (se Pro- Driftskontrollampe ”Fjernbetjening anvendes”). blem på fjernbetjeningen 4. Den manuelle ON- / OFF-tast lyser ikke ved tryk trykkes, for at slukke radiostikkon- på ”ON” eller ”OFF” takten på selve apparatet. LED-drift- · Kontroller om batterierne svisningen slukkes.
 • Page 18: Rengøring

  Ibrugtagning / Rengøring / Bortskaffelse / Garanti og service © Bortskaffelse Pro- Rækkevidden for blem ringe Elektroapparater må · Forvis Dem for store ikke smides i hushold- rækkevidder om at der hjælp- ningsaffald! ning ligger færrest mulige vægge, møbler osv. Ifølge den europæiske retningslinje mellem fjernbetjening 2002 / 96 / EC om elektro- og elektro-...
 • Page 19: Serviceadresse

  Garanti og service ikke af denne garanti. Venligst sæt Dem telefonisk i forbindelse med servicestedet i garantifald. Udelukkende på denne måde kan en gratis indsendelse af Deres apparat garanteres. © Serviceadresse BAT, Lindenstraße 35, 72074 Tübingen, Tyskland E-mail: exp@bat-tuebingen.com Service-tlf.: 00800 48720741 For yderligere informationer anbefaler serviceområdet / FAQ’er poå...
 • Page 21 Lindenstraße 35 72074 Tübingen Germany Last Information Update · Stand der Informationen: 07 / 2013 · Ident.-No.: 0472166 072013-GB / DK IAN 91210...

This manual is also suitable for:

Rce aaa3680-a ip20 dk