Download Print this page

DeWalt D259811 Instruction Manual

Breaker trolley

Advertisement

Quick Links

Dansk
OPBRÆKKERVOGN
D259811
Til brug med D25981

ADVARSEL: Fejlagtig betjening eller fejlagtig vedligeholdelse af dette produkt kan
medføre alvorlig personskade og materiel skade. Læs og forstå alle sikkerhedsadvarsler
og betjeningsvejledningen i instruktionsmanualen for fortovsopbrækkeren inden
betjening eller vedligeholdelse af dette udstyr.

ADVARSEL: Sluk fortorvsopbrækkeren, og tag ledningen ud af stikkontakten, før du
foretager justeringer eller afmonterer eller monterer tilbehør etc.
INDHOLD (FIG. A)
Håndtag
1
Ledningsklemme
2
3
Smæklås
Brug og transport (Fig. A–D)

ADVARSEL: Væltefare. Sørg for, at vognen er sikret inden lastning eller aflæsning
af opbrækker.
Sådan læsses og aflæsses opbrækkeren på vognen:
1. Løft smæklåsen
 3 
.
2. Juster værktøjsholderen med opbrækkerjusteringspinden
på vognen.
BEMÆRK: Borstopperen skal være i opad-låst position.
3. Sænk smæklåsen over opbrækkeren.
4. Før ledningen rundt om nederste halvdel af håndtaget, og sikr enden med
ledningsklemmen
 2 
.
5. Du fjerner den ved at gennemgå processen i omvendt rækkefølge.
Transport

ADVARSEL: Risiko for farlig drift. Se till att handtrucken står stadigt och var försiktig
när den rullas så den inte tippar över eller förlorar balansen.

ADVARSEL: Risiko for farlig drift. Overskrid ikke belastningsgrænsen på 50 kg. Det kan
resultere i personskade. Se advarselsmærket

FORSIGTIG: Risiko for farlig drift. Du må ikke transportere usikret værktøj. Det kan
resultere i personskade.

FORSIGTIG: Ved transport skal du sørge for, at alle mejsler er sikret i mejselopbevaring
ved at stramme opbevaringsgreb
 6 
1. Når fortovsopbrækkeren er sikret, kan du tage fat i håndtaget
opbrækkervognen bagud, så den kan rulles på dækkene.
2. Når du er nået dit mål, så sænk vognen, så den hviler på basepladen.
Mejselopbevaring
4
Opbrækkerjusteringspind
5
6
Opbevaringsgreb (Fig. D)
, og sænk opbrækkeren
 5 
(placering er vist i Fig. D).
 7 
.
 1 
, og langsomt vippe
Fig. A
3
4
5
Fig. B
Fig. C
5
Fig. D
1
2
3
7
6

Advertisement

loading

Summary of Contents for DeWalt D259811

  • Page 1 Fig. A Dansk OPBRÆKKERVOGN D259811 Til brug med D25981 ADVARSEL: Fejlagtig betjening eller fejlagtig vedligeholdelse af dette produkt kan medføre alvorlig personskade og materiel skade. Læs og forstå alle sikkerhedsadvarsler og betjeningsvejledningen i instruktionsmanualen for fortovsopbrækkeren inden betjening eller vedligeholdelse af dette udstyr.
  • Page 2 Deutsch English WAGEN FÜR ABBRUCHHAMMER BREAKER TROLLEY D259811 D259811 Zur Verwendung mit D25981 For Use with D25981 WARNUNG: Die unsachgemäße Bedienung oder Wartung dieses Produkts kann zu WARNING: Improper operation or maintenance of this product could result in serious schweren Verletzungen und Sachschäden führen. Lesen und verstehen Sie alle Warn- injury and property damage.
  • Page 3 Español Suomi CARRETILLA PARA MARTILLO MURSKAINVAUNUT ROMPEDOR D259811 D259811 Tarkoitettu käytettäväksi malleissa D25981 VAROITUS: Tämän tuotteen virheellinen käyttö tai huolto voi johtaa vakaviin henkilö- Para utilizarse con D25981 tai omaisuusvahinkoihin. Kaikki murskaimen ohjekirjan varoitukset ja ohjeet tulee ADVERTENCIA: El funcionamiento o mantenimiento inadecuados de este producto lukea ja ymmärtää...
  • Page 4 Italiano Français CARRELLO PER MARTELLO CHARIOT À MARTEAU-PIQUEUR DEMOLITORE D259811 D259811 À utiliser avec les modèles D25981 AVERTISSEMENT : toute utilisation ou maintenance inadéquate de ce produit Per l’uso con D25981 comporte des risques de dommages corporels ou matériels graves. Lire et comprendre toutes les directives et directions d’utilisation dans le guide d’utilisation du marteau de...
  • Page 5 Nederlands Norsk TRUCK VOOR GRAAF/ BRYTERVOGN SLOOPMACHINE D259811 D259811 Til bruk med D25981 ADVARSEL: Feil bruk eller vedlikehold av dette produktet kan føre til alvorlige Voor gebruik met D25981 personskader og materielle skader. Les og forstå alle advarsler og bruksanvisninger for WAARSCHUWING: Onjuist gebruik of onderhoud van dit product kan ernstig letsel asfaltbryteren før du bruker eller utfører vedlikehold på...
  • Page 6 Portugês Svenska CARRINHO DE ROMPEDOR HANDTRUCK FÖR TRYCKLUFTSBORR D259811 D259811 `Para uso com D25981 För användning med D25981 AVISO: O uso ou manutenção inadequada deste produto pode resultar em lesões VARNING: Felaktig användning eller underhåll av denna produkt kan resultera graves e danos materiais.
  • Page 7 Türkçe Ελληνικά KIRICI EL ARABASI ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ D259811 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟΥ D259804 D25981 ile kullanım için UYARI: Bu üründe doğru olmayan şekilde yapılan çalıştırma veya bakım işleri maddi Για χρήση με τα D25980, D25960 hasara veya yaralanmaya neden olabilir. Bu ekipman üzerinde faaliyet göstermeden ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η...
  • Page 8 N508081 12/16...