Download Print this page

LG TONE PLATINUM HBS-1100 User Manual

Bluetooth wireless stereo headset
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
‫دليل مستخدام‬
LG TONE PLATINUM™
HBS-1100
English
Magyar
Slovensky
Čeština
Italiano
Svenska
Dansk
Nederlands
Română
Français
Polski
Türkçe
Português
Eλληvικά
繁體中文
Deutsch
Español
HBS-1100
Rev 2.0 EU
www.lg.com
User Manual
LG TONE PLATINUM™
Bluetooth® Wireless Stereo Headset
HBS-1100
English
Magyar
Slovensky
Čeština
Italiano
Svenska
Dansk
Nederlands
Română
Français
Polski
Türkçe
Português
Eλληvικά
繁體中文
Deutsch
Español
HBS-1100
Rev 2.0 EU
www.lg.com

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for LG TONE PLATINUM HBS-1100

  Summary of Contents for LG TONE PLATINUM HBS-1100

 • Page 1 ‫دليل مستخدام‬ User Manual LG TONE PLATINUM™ LG TONE PLATINUM™ Bluetooth® Wireless Stereo Headset HBS-1100 HBS-1100 Rev 2.0 EU Rev 2.0 EU English Magyar Slovensky English Magyar Slovensky Čeština Italiano Svenska Čeština Italiano Svenska Dansk Nederlands Română Dansk Nederlands Română...
 • Page 2 Contact office for compliance of this product : LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands...
 • Page 3 NOTE: For the best performance and to prevent any damage to, or misuse of the HBS-1100, please read all of the information carefully prior to using the HBS-1100. Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc. www.lg.com HBS-1100...
 • Page 4: Safety Cautions

  The LG TONE PLATINUM (HBS-1100) is a lightweight wireless headset that uses Bluetooth technology. This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or Hands-Free Bluetooth Profile. Safety Cautions CAUTION Do not disassemble, adjust, or repair the product arbitrarily.
 • Page 5 Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio LG HBS-1100 is powered by Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio. Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio is Bluetooth wireless technology that provides clearer audio for listening to music and watching movies.
 • Page 6: Product Components

  User Manual WEEE Card NFC Card (Europe Only) NOTE: Actual product design may differ from images shown in manual. CAUTION Make sure authentic LG Electronics components are used. Using a non-authentic component may damage the product and thus void the warranty.
 • Page 7: Product Description

  Product Description Indicator lamp Power switch Volume jog switch Retractable button Microphone Call button Charging port Microphone Previous/Next jog switch Retractable earbuds (left/right) Play/Pause/Stop button NOTE: When you control the volume (level 16), you will hear a control sound two times or as a long sound from volume level 6 and higher.
 • Page 8: Connecting Manually

  1 Slide the Power switch towards the ON position to turn on the power. 2 The blue Indicator lamp turns on and the HBS-1100 switches to Search mode. 3 From the mobile phone or device list, select LG HBS1100 to connect. 4 A voice message will indicate that the connection is completed.
 • Page 9: Multiple Connections

  Multiple Connections The HBS-1100 can be connected to a mobile phone and a PC simultaneously. NOTE: If simultaneously connected to two devices, the main functions work based on the “Main Connected Device. ” 1 Press and hold the Call button and slide the Power switch to the ON position to turn it on. 2 Perform Steps 2 to 4 in “Connecting Quickly.”...
 • Page 10: Indicator Lamp

  Indicator Lamp HBS-1100 Status Description Power On The blue Indicator lamp flashes four times. Power Off The blue Indicator lamp flashes four times. Search Mode The blue Indicator lamp is on. Headset/Hands-free The blue Indicator lamp flashes once every 5 seconds. Profile Connected Call Connected The blue Indicator lamp flashes once every 5 seconds.
 • Page 11: Playing Music

  You can receive another call while on the phone by pressing and holding the Call button for 1 second. The existing call switches to a call waiting status. Press and hold the Call button Receiving a Call While on the Phone again for 1 second to switch back to the previous call.
 • Page 12: Vibration Alert Settings

  Switching Music Players If you stop in the middle of playback and then play music on either of the two connected devices, the HBS-1100’s music playback and control changes to that device. Vibration Alert Settings Slide and hold the Volume jog switch in the volume up (+) direction for 2 seconds when the HBS-1100 is not in use.
 • Page 13: Voice Command

  Find Me To find handset, simultaneously slide and hold the Volume jog switch and the Previous/Next jog switch in the same direction for 1 second as shown in figures 1 and 2. For example, 1 Simultaneously slide and hold the Volume jog switch in the volume up (+) direction and the Previous/Next jog switch in the position for 1 second.
 • Page 14 LG Tone & Talk™ Tone & Talk supports various functions including text and voice directions, and calling. Search for “LG Tone & Talk” in the Google Play™ store (Android™ OS) or in the App Store® (iOS) to install Tone & Talk. You can scan the QR code on the right to install Tone &...
 • Page 15 Summary of HBS-1100 Functions Function HBS-1100 Status Action Power On Power off Slide the Power switch to the ON position. Power Off Power on Slide the Power switch to the OFF position. Volume Up Talking/Music on Slide the Volume jog switch to the volume up (+) position. Slide the Volume jog switch to the volume down (-) Volume Down Talking/Music on...
 • Page 16 Slide and hold the Volume jog switch to the volume down Battery Status Check Idle (-) position for 1 second. Play Power on Briefly press the Play/Pause/Stop button. Pause Music on Briefly press the Play/Pause/Stop button. Stop Music on Press and hold the Play/Pause/Stop button for 1 second. Briefly slide the Previous/Next jog switch to the Next Song Music on...
 • Page 17: Troubleshooting

  Troubleshooting Problems Solutions The power does not turn on Check the battery level and charge it. If the mobile phone does not support headset and hands-free functions, Cannot make a call with the you cannot use the calling features. HBS-1100 Check the battery level and charge it.
 • Page 18: Declaration Of Confirmation

  RF exposure requirements and void user’s authority to operate the device. DECLARATION OF CONFORMITY : Hereby, LG Electronics declares that this HBS-1100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.lg.com/global/declaration...
 • Page 19: Additional Information

  - In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product’s working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
 • Page 20 - If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer.
 • Page 21: Limited Warranty

  ITS ORIGINAL PURCHASE BY A CONSUMER, AND FOR A SUBSEQUENT PERIOD OF ONE (1) YEAR. SHOULD YOUR PRODUCT NEED WARRANTY SERVICE, PLEASE RETURN IT TO THE DEALER FROM WHOM IT WAS PURCHASED OR CONTACT YOUR LOCAL LG ELECTRONICS CONTACT CENTER TO GET FURTHER INFORMATION.
 • Page 23: Uživatelská Příručka

  HBS-1100 si před použitím sluchátek HBS-1100 pozorně prostudujte všechny informace. Jakékoli úpravy nebo změny tohoto manuálu v důsledku typografických chyb nebo nepřesností v uvedených informacích může provést pouze společnost LG Electronics Inc. www.lg.com HBS-1100 Copyright © 2016-2017 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena...
 • Page 24: Bezpečnostní Opatření

  Sluchátka LG TONE PLATINUM (HBS-1100) jsou lehká bezdrátová sluchátka, která využívají technologii Bluetooth. Tento produkt lze používat jako audio příslušenství pro zařízení, která podporují profily A2DP nebo Bluetooth pro sady handsfree. Bezpečnostní opatření UPOZORNĚNÍ Produkt svévolně nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte.
 • Page 25 čistším zvuku. Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio Sluchátka LG HBS-1100 jsou vybavena zvukem Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD. Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD je bezdrátová Bluetooth technologie, která poskytuje čistější zvuk pro poslech hudby a sledování...
 • Page 26 Uživatelská příručka Karta WEEE NFC karta (pouze Evropa) POZNÁMKA: Skutečný vzhled produktu se může lišit od obrázků v příručce. UPOZORNĚNÍ Ujistěte se, že používáte originální příslušenství společnosti LG Electronics. Použití neoriginálního příslušenství může způsobit poškození výrobku a zrušit platnost záruky.
 • Page 27: Popis Výrobku

  Popis výrobku Kontrolka Vypínač Otočný ovladač hlasitosti Zatahovací tlačítko Mikrofon Tlačítko hovoru Nabíjecí port Mikrofon Otočný ovladač Předchozí/Další Zatahovací koncovky sluchátek (levá/pravá) Tlačítko Přehrát/Pozastavit/Zastavit POZNÁMKA: Když ovládáte hlasitost (úroveň 16), uslyšíte dvakrát kontrolní zvuk nebo jeden dlouhý zvuk při úrovni hlasitosti 6 a vyšší. Nabíjení...
 • Page 28 1 Posunutím vypínače směrem k poloze ON zapnete napájení. 2 Modá kontrolka se rozsvítí a sluchátka HBS-1100 se přepnou do režimu vyhledávání. 3 Ze seznamu zařízení nebo mobilních telefonů zvolte LG HBS1100 pro připojení sluchátek. 4 Hlasová zpráva vám oznámí, že připojení bylo dokončeno.
 • Page 29 1 Stiskněte a podržte tlačítko hovoru a posuňte vypínač do polohy ON, čímž zařízení zapnete. 2 Modá kontrolka se rozsvítí a sluchátka HBS-1100 se přepnou do režimu vyhledávání. 3 Pro připojení zvolte ze seznamu zařízení LG HBS1100. Vícenásobná připojení Sluchátka HBS-1100 lze připojit k mobilnímu telefonu a počítači současně.
 • Page 30 Automatické obnovení připojení Pokud zapnete produkt, automaticky vyhledá a připojí se k zařízením („Hlavní připojené zařízení“ a „Vedlejší připojené zařízení“), ke kterým byl připojen předtím. (Pokud produkt nemůže nalézt zařízení, ke kterému byl připojen naposledy, přepne se do režimu Vyhledávání.) Pokud se výrobek automaticky nepřipojí...
 • Page 31: Přehrávání Hudby

  Stiskněte krátce tlačítko hovoru. Hlasové vytáčení Pokud mobilní telefon nepodporuje funkci hlasového vytáčení, můžete použít funkci opětovného vytáčení. Krátce stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit/Zastavit dvakrát během hovoru. Přepínání hovorů (Pokaždé, když stisknete jedno z těchto tlačítek, hovor se přepojí na mobilní telefon nebo na sluchátka HBS-1100.) Když...
 • Page 32 Přehrání předchozí/ Krátce posuňte otočný ovladač Předchozí/Další do polohy nebo další skladby Rychlý posun vzad/ Posuňte otočný ovladač Předchozí/Další do polohy nebo , dokud vpřed nedosáhnete požadované části skladby. Stiskněte krátce tlačítko Přehrát/Pozastavit/Zastavit.. Režimy se mění se zvukovým signálem v následujícím pořadí: Zesílení basů (výchozí) > Tone Změna režimu Platinum >...
 • Page 33 Funkce Find me Pro nalezení handsetu současně posuňte a podržte otočný ovladač hlasitosti a otočný ovladač Předchozí/Další ve stejném směru na 1 vteřinu, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2. Například: 1 Současně posuňte a podržte otočný ovladač hlasitosti ve směru zvýšení hlasitosti (+) a otočný ovladač...
 • Page 34 Aplikace Tone & Talk podporuje různé funkce, včetně směru textu a hlasu, a volání. V obchodech Google Play™ (Android™ OS) nebo App Store® (iOS) vyhledejte “LG Tone & Talk” a nainstalujte si ho. K instalaci aplikace Tone & Talk můžete naskenovat Google Play App Store QR kód na pravé...
 • Page 35 1. V aplikaci Tone & Talk zvolte Advanced (Pokročilé) > View more (Zobrazit Změna jazyka hlasové více). výzvy 2. Chcete-li změnit jazyk, vyberte možnost Jazyk hlasové výzvy. POZNÁMKA: Funkce Upozornění na aktuální čas a Hlasové poznámky nelze použít současně. V jednom okamžiku lze použít pouze jednu funkci, když provádíte své volby v aplikaci Tone &...
 • Page 36 Čekající hovor Mluvení Stiskněte a podržte tlačítko hovoru na 1 vteřinu. Opakované vytáčení Stiskněte a podržte tlačítko hovoru na 1 vteřinu. Nečinný posledního čísla Hlasové vytáčení (musí Stiskněte krátce tlačítko hovoru. být podporováno Nečinný handsetem) Odmítnutí hovoru Vyzvánění Stiskněte a podržte tlačítko hovoru na 2 vteřiny. Současně...
 • Page 37: Řešení Problémů

  Řešení problémů Problém Řešení Nařízení nelze zapnout. Zkontrolujte úroveň nabití baterie a dobijte ji. Pokud mobilní telefon nepodporuje funkce headsetu a hands-free, Pomocí sluchátek HBS-1100 nemůžete použít funkce volání. nelze uskutečnit hovor. Zkontrolujte úroveň nabití baterie a dobijte ji. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka HBS-1100 zapnutá. Nelze zaregistrovat Zkontrolujte, zda jsou sluchátka HBS-1100 v režimu Vyhledávání.
 • Page 38 Jakékoli změny antény nebo zařízení by mohly vést k překročení požadavků pro vyzařování RF energie a k ukončení oprávnění uživatele používat tento přístroj. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt HBS-1100 odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice 2014/53/EU. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.lg.com/global/declaration Bluetooth®...
 • Page 39: Doplňující Informace

  životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.
 • Page 40 - Záruka je platná pouze v případě, že máte k dispozici původní účtenku, která byla prodejcem vydána původními kupujícímu a na které je uvedeno datum nákupu a sériové číslo. Společnost LG Electronics si vyhrazuje právo na odmítnutí záručního servisu, pokud tyto informace byly odstraněny nebo změněny po nákupu produktu od prodávajícího.
 • Page 41: Omezená Záruka

  Omezená záruka PODLE PODMÍNEK TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, SPOLEČNOSTI LG ELECTRONICS ZARUČUJE, ŽE BUDOU JEJÍ PRODUKTY BEZ ZÁVAD DESIGNU, MATERIÁLU A CHYB PŘI VÝROBĚ V DOBĚ PŮVODNÍHO NÁKUPU SPOTŘEBITELEM A PO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ DVOU (2) LET. POKUD VÁŠ PRODUKT POTŘEBUJE ZÁRUČNÍ OPRAVU, OBRAŤTE SE NA PRODÁVAJÍCÍHO, OD KTERÉHO JSTE TENTO PRODUKT ZAKOUPILI, NEBO KONTAKTUJE MÍSTNÍ...
 • Page 43 HBS-1100 bedes du læse alle oplysningerne omhyggeligt, før du tager HBS-1100 i brug. Tilføjelser og ændringer af denne vejledning pga. typografiske fejl eller unøjagtige oplysninger bør kun foretages af LG Electronics Inc. www.lg.com HBS-1100 Copyright © 2016-2017 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes...
 • Page 44 LG TONE PLATINUM (HBS-1100) er et let, trådløst headset, der anvender Bluetooth-teknologi. Dette produkt kan bruges som lydtilbehør til enheder, der understøtter enten A2DP eller håndfrie Bluetooth-profiler. Sikkerhedsforholdsregler FORSIGTIG Undgå at adskille, ændre eller reparere produktet. Anbring ikke produktet i nærheden af høj varme eller brændbart materiale.
 • Page 45 Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio LG HBS-1100 er drevet af Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio. Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio er trådløs Bluetooth-teknologi, der giver klarere lyd, når du lytter til musik og ser tv.
 • Page 46 WEEE-kort NFC-kort (kun i Europa) BEMÆRK: Det faktiske produktdesign kan afvige fra de billeder, der er vist i denne vejledning. FORSIGTIG Sørg for, at der anvendes originale LG Electronics-komponenter. Brug af uoriginale komponenter kan beskadige enheden og dermed ophæve garantien.
 • Page 47 Produktbeskrivelse Indikatorlampe Tænd/sluk-knap Lydstyrkeknap Udtrækkelig knap Mikrofon Opkaldsknap Opladningsport Mikrofon Forrige/næste-knap Udtrækkelige ørepropper (venstre/højre) Afspil/Pause/Stop-knap BEMÆRK: Hvis du indstiller lydstyrken (niveau 16), lyder en kontrollyd to gange eller som en lang lyd fra niveau 6 og derover. Batteriopladning og -advarsler Åbn opladningsportlåget, og tilslut opladeren til opladningsporten.
 • Page 48 1 Skub tænd/sluk-knappen mod TIL for at tænde for enheden. 2 Den blå indikatorlampe tændes, og HBS-1100 slår over på søgetilstand. 3 På mobiltelefonens eller enhedens liste vælges LG HBS1100 for tilslutning. 4 En stemme fortæller, at tilslutningen er gennemført.
 • Page 49 1 Tryk og hold på opkaldsknappen og skub tænd/sluk-knappen til TIL for at tænde enheden. 2 Den blå indikatorlampe tændes, og HBS-1100 slår over på søgetilstand. 3 Vælg LG HBS1100 i enhedens liste for at foretage tilslutning. Multiforbindelser HBS-1100 kan tilsluttes til en mobiltelefon og en computer på samme tid.
 • Page 50 Automatisk gentilslutning Hvis du tænder for produktet, søger det automatisk efter og forbinder til de enheder („Den primært tilsluttede enhed“ og „Den sekundært tilsluttede enhed“ ), det tidligere har været forbundet til. (Hvis produktet ikke kan finde den enhed, det tidligere var tilsluttet til, skifter produktet til Søgetilstand.) Hvis headsettet ikke automatisk forbinder til den enhed, du ønsker, kan du søge efter headsettet på...
 • Page 51 Tryk kortvarigt på opkaldsknappen. Stemmeopkald Hvis mobiltelefonen ikke understøtter stemmeopkald, kan du bruge genkald. Tryk kortvarigt på Afspil/Pause/Stop-knappen to gange under et opkald. Omstille opkald (Hver gang, du trykker på én af disse knapper, skiftes imellem mobiltelefonen og HBS-1100.) Du kan modtage et andet opkald, mens du taler i telefon ved at trykke på og holde opkaldsknappen nede i 1 sekund.
 • Page 52 Afspil forrige/næste Skub kortvarigt forrige/næste-knappen mod eller sang Skub forrige/næste-knappen mod eller , indtil du når det ønskede Spol frem og tilbage sted i nummeret. Tryk kortvarigt på Afspil/Pause/Stop-knappen to gange. Skifter tilstand med en biplyd i følgende rækkefølge: Bass Boost (standard) > Tone Platinum >...
 • Page 53 Find mig Skub og hold samtidig lydstyrkeknappen og the forrige/næste-knappen inde i samme retning i 1 sekund som vist på figur 1 og 2. For eksempel: 1 Skub og hold samtidig lydstyrkeknappen i retning op (+) og forrige/næste-knappen mod i et sekund. 2 Skub og hold samtidig lydstyrkeknappen i retning ned (-) og forrige/næste-knappen mod i et sekund.
 • Page 54 BEMÆRK: Visse funktioner i Tone & Talk kan muligvis ikke aktiveres på iOS-enheder. Funktion Handling 1. Gå til Tone & Talk og vælg Alarm for aktuelt klokkeslæt. Alarm for aktuelt klokkeslæt 2. Skub og hold forrige/næste-knappen mod i 1 sekund.
 • Page 55 1. Vælg Avanceret > Vis yderligere i Tone & Talk. Ændring af stemmemed- delelsessproget 2. Vælg Stemmemeddelelsessprog for at ændre sproget. BEMÆRK: Alarm for aktuelt klokkeslæt og Stemmenotat kan ikke benyttes samtidig. Du kan kun bruge én funktion ad gangen, når du vælger i Tone & Talk-appen.
 • Page 56 Stemmeopkald Tryk kortvarigt på opkaldsknappen. (håndsæt skal Dvale understøtte dette) Afvis opkald Ringer Tryk på og hold opkaldsknappen nede i 2 sekunder. Skub og hold lydstyrkeknappen mod lydstyrke op (+) og Mikrofon lydløs til/fra Taler skub forrige/næste-knappen mod i 1 sekund. Parringstilstand Tryk på...
 • Page 57 Fejlfinding Problemer Løsninger Kan ikke tænde Kontrollér batteriets opladningsniveau, og oplad det. Hvis mobiltelefonen ikke understøtter headset og håndfri, kan du Kan ikke foretage opkald via ikke bruge opkaldsfunktionen. HBS-1100. Kontrollér batteriets opladningsniveau, og oplad det. Kontrollér, om HBS-1100 er tændt. Kan ikke registrere Kontrollér, om HBS-1100 er i søgetilstand.
 • Page 58 RF-eksponeringskravene og dermed ophæve brugerens ret til at anvende enheden. BEKENDTGØRELSE: LG Electronics erklærer hermed, at denne HBS-1100 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU. En kopi af bekendtgørelsen findes på http://www.lg.com/global/declaration Bluetooth®...
 • Page 59: Yderligere Oplysninger

  Fjernelse af opbrugte batterier og akkumulatorer (KUN produkter med integreret batteri) - Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid.
 • Page 60 ændringer eller justeringer, uforklarlige hændelser eller skader pga. væske. - Denne garanti dækker ikke fejl på produktet, der skyldes utilstrækkelig reparation, modifikation eller service udført af en person, der ikke er autoriseret af LG Electronics. Hvis der pilles ved forseglingen på produktet, bliver garantien ugyldig.
 • Page 61: Begrænset Garanti

  UDFØRELSE PÅ DET OPRINDELIGE KØBSTIDSPUNKT OG ÉT (1) ÅR FREM. I TILFÆLDE AF, AT DIT PRODUKT FÅR BRUG FOR SERVICE, DER ER UNDERLAGT GARANTIEN, SKAL DU RETURNERE DET TIL FORHANDLEREN ELLER KONTAKTE DIT LOKALE LG ELECTRONICS-SERVICECENTER FOR AT FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER.
 • Page 63: Guide De L'utilisateur

  é viter de l’ e ndommager. Toute modification devant être apportée à ce manuel en raison d’ e rreurs typographiques ou d’inexactitudes dans les informations indiquées doit uniquement être effectuée par LG Electronics Inc. www.lg.com HBS-1100 Copyright © 2016-2017 LG Electronics. Tous droits réservés...
 • Page 64: Consignes De Sécurité

  Le casque LG TONE PLATINUM (HBS-1100) est un casque léger et sans fil qui adopte la technologie Bluetooth. Ce produit peut être utilisé comme accessoire audio avec les appareils prenant en charge les profils A2DP ou mains libres Bluetooth. Consignes de sécurité...
 • Page 65: Haut-Parleur Hd

  Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio LG HBS-1100 est géré par Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio. Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio est une technologie sans fil Bluetooth qui fournit un son audio plus clair pour écouter de la musique et regarder des films.
 • Page 66: Composants Du Produit

  REMARQUE : L'aspect réel du produit peut différer des illustrations présentes dans ce manuel. ATTENTION Veillez à utiliser des composants LG Electronics d’ o rigine. L’utilisation d’un composant qui n’ e st pas d’ o rigine risque d’ e ndommager le produit et de vous faire perdre le bénéfice de la garantie.
 • Page 67: Description Du Produit

  Description du produit Témoin lumineux Interrupteur de marche/arrêt Bouton de réglage du volume Bouton rétractable Microphone Bouton d'appel Port de recharge Microphone Bouton de réglage Précédent/Suivant Oreillettes rétractables (gauche/droite) Bouton de lecture/pause/arrêt REMARQUE : Lorsque vous réglez le volume (niveau 16), vous entendrez deux fois une tonalité de commande, ou bien une tonalité...
 • Page 68 1 Amenez l’Interrupteur de mise en marche sur la position ON mettre l’appareil sous tension. 2 Le témoin lumineux bleu s'allume et le HBS-1100 passe en mode Recherche. 3 Sur la liste des téléphone portables ou des périphériques, sélectionnez LG HBS1100 pour le connecter.
 • Page 69: Connexions Multiples

  ON pour mettre l’appareil sous tension. 2 Le témoin lumineux bleu s'allume et le HBS-1100 passe en mode Recherche. 3 Sélectionnez LG HBS1100 sur la liste de périphériques à connecter. Connexions multiples Le HBS-1100 peut être connecté simultanément à un téléphone mobile et à un PC .
 • Page 70: Reconnexion Automatique

  Reconnexion automatique Si vous mettez le produit sous tension, il cherche automatiquement les appareils (“Principal Appareil Connecté et “Appareil Sous-connecté””) auxquels il avait été connecté auparavant, et il s’y connecte. (Si le produit ne parvient pas à trouver l’appareil auquel il avait été connecté la dernière fois, il passe en mode Recherche.) Si le produit ne se connecte pas automatiquement à...
 • Page 71 Appuyez et restez appuyé pendant plus d’1 seconde sur le bouton d'appel pour Renumérotation passer un appel au dernier numéro que vous avez appelé. Appuyez brièvement sur le bouton d'appel. Numérotation vocale Si le téléphone portable ne prend pas en charge la fonction de Numérotation Vocale, vous pouvez utiliser la fonction de Renumérotation.
 • Page 72: Lecture De Musique

  Lecture de musique Fonctions Description Appuyez brièvement sur le bouton LECTURE/PAUSE/ARRÊT. Lecture Vous pourrez lire la musique sur le lecteur activé de l'appareil connecté. Pause Appuyez brièvement sur le bouton LECTURE/PAUSE/ARRÊT. Appuyez et restez appuyé pendant 1 seconde sur le bouton LECTURE/ Arrêt PAUSE/ARRÊT.
 • Page 73: Hors De Portée

  Hors de portée Si l'appareil connecté au produit n’ e st pas à portée de communication effective (33 pieds / 10 mètres), le signal de communication faiblit et la communication est perdue. Si l'appareil revient dans la portée de communication effective, le produit se reconnecte automatiquement à...
 • Page 74: Commande Vocale

  Tone & Talk prend en charge différentes fonctions, y compris les directions texte et vocale, ainsi que les appels. Cherchez “LG Tone & Talk” dans la boutique Google Play™ (Android™ OS) ou App Store®(iOS) pour installer Tone & Talk. Vous pouvez...
 • Page 75 1. Allez sur Tone & Talk et sélectionnez un contact de numérotation rapide. Utilisez la Numérotation 2. Appuyez deux fois brièvement sur le bouton d'appel. rapide (Speed Dial) pour passer un appel (Le numéro devra être précisé dans l’appli Tone & Talk.) 1.
 • Page 76 Conversation/ Faites coulisser le Bouton de réglage du volume sur la Diminuer le volume Musique position de diminution du volume (-). activées Appuyez deux fois sur le bouton de Lecture/Pause/ Transfert d'un appel Conversation Arrêt. Réponse à un appel Sonnerie Appuyez brièvement sur le bouton d'appel.
 • Page 77: Dépannage

  Appuyez et restez simultanément appuyé pendant 2 Mode de couplage Mise hors secondes sur le bouton d'appel et faites coulisser (manuel) tension l’Interrupteur de mise en marche sur la position ON. Faites coulisser et appuyez pendant 1 seconde sur Alerte de niveau de le Bouton de réglage du volume sur la position de En attente charge de la batterie...
 • Page 78: Spécifications Et Caractéristiques

  Vérifiez si le HBS-1100 est sous tension. Impossible d’ e nregistrer le Vérifiez si le HBS-1100 est en mode de recherche. HBS-1100 sur le téléphone - Appuyez et restez simultanément appuyé sur le bouton d'appel et portable faites coulisser l’Interrupteur de mise en marche sur la position ON et le HBS-1100 passe en mode Recherche.
 • Page 79: Déclaration De Conformité

  à la spécification de la réglementation FCC et entraîner l’annulation du droit d’usage du périphérique par l’utilisateur. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : Par la présente, LG Electronics déclare que le produit HBS-1100 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Consultez la Déclaration de conformité sur http://www.lg.com/global/declaration Bluetooth®...
 • Page 80: Autres Informations

  électromagnétiques (micro-ondes) de radiofréquences (RF) d’une intensité comprise entre 2,4 et 2,4835 GHz. Votre oreillette Bluetooth est conçue pour fonctionner avec un téléphone portable compatible LG Electronics, conformément aux directives d’ é missions RF définies par les autorités nationales et les organismes de santé internationaux. 2. Zones à atmosphère explosive Éteignez votre téléphone à...
 • Page 81 - La garantie est uniquement valable si le reçu d’ o rigine, émis par le revendeur initial et spécifiant la date d’achat et le numéro de série, est envoyé avec le produit à réparer ou à remplacer. LG Electronics se réserve le droit de refuser un service de réparation sous garantie si ces informations ont été...
 • Page 82: Garantie Limitée

  D’UN (1) AN. DANS LE CAS OÙ VOTRE PRODUIT REQUIERT DES SERVICES SOUS GARANTIE, VEUILLEZ LE RENVOYER AU REVENDEUR AUPRÈS DUQUEL VOUS EN AVEZ FAIT L’ A CQUISITION OU CONTACTER VOTRE CENTRE D’ A PPELS LG ELECTRONICS LOCAL POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS.
 • Page 83: Εγχειρίδιο Χρήσης

  των ακουστικών HBS-1100, διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν από τη χρήση του προϊόντος HBS-1100. Τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές σε αυτό το εγχειρίδιο λόγω τυπογραφικών λαθών ή ανακριβειών στις αναφερόμενες πληροφορίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από την LG Electronics Inc. www.lg.com HBS-1100...
 • Page 84: Προφυλάξεις Ασφαλείας

  Τα LG TONE PLATINUM (HBS-1100) είναι ελαφριά, ασύρματα ακουστικά με τεχνολογία Bluetooth. Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξεσουάρ ήχου για συσκευές που υποστηρίζουν το προφίλ Bluetooth A2DP ή ανοιχτής συνομιλίας. Προφυλάξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε το προϊόν αυθαίρετα.
 • Page 85 ευκρίνειας. Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio Το LG HBS-1100 χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ήχου Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD. Ο ήχος Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD είναι μια ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που παρέχει πιο καθαρό ήχο για μουσική και ταινίες.
 • Page 86: Περιγραφή Προϊόντος

  ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιούνται γνήσια εξαρτήματα της LG Electronics. Η χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και να ακυρώσει την εγγύηση. Περιγραφή προϊόντος Διακόπτης Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Περιστροφικός διακόπτης έντασης ήχου Πτυσσόμενο κουμπί Μικρόφωνο Κουμπί κλήσης...
 • Page 87 1 Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά. 2 Η μπλε ενδεικτική λυχνία ανάβει και το HBS-1100 εισέρχεται σε λειτουργία αναζήτησης. 3 Από τη λίστα κινητών τηλεφώνων ή φορητών συσκευών, επιλέξτε το LG HBS1100 για να συνδεθείτε.
 • Page 88 ON για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. 2 Η μπλε ενδεικτική λυχνία ανάβει και το HBS-1100 εισέρχεται σε λειτουργία αναζήτησης. 3 Επιλέξτε LG HBS1100 από τη λίστα συσκευών για να συνδεθείτε. Πολλαπλές συνδέσεις Το HBS-1100 μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε ένα κινητό τηλέφωνο και έναν υπολογιστή.
 • Page 89 Αυτόματη επανασύνδεση Εάν ενεργοποιήσετε το προϊόν, αυτό κάνει αυτόματα αναζήτηση και συνδέεται στις συσκευές στις οποίες είχε συνδεθεί στο παρελθόν («Κύρια συνδεδεμένη συσκευή» και «Δευτερεύουσα συνδεδεμένη συσκευή»). (Εάν δεν μπορεί να βρει την τελευταία συσκευή με την οποία είχε συνδεθεί, μεταβαίνει σε λειτουργία Αναζήτησης.) Εάν...
 • Page 90 Κρατήστε πατημένο το κουμπί κλήσης για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο Επανάκληση για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στον τελευταίο αριθμό που είχατε καλέσει. Πατήστε σύντομα το κουμπί κλήσης. Φωνητική κλήση Εάν το κινητό τηλέφωνο δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Φωνητικής κλήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επανάκλησης. Πατήστε...
 • Page 91 Αναπαραγωγή Μουσικής Λειτουργίες Περιγραφή Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης/διακοπής. Αναπαραγωγή Θα γίνει αναπαραγωγή μουσικής από το ενεργοποιημένο πρόγραμμα αναπαραγωγής της συνδεδεμένης συσκευής. Παύση Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης/διακοπής. Κρατήστε πατημένο το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης/διακοπής για Διακοπή 1 δευτερόλεπτο. Αναπαραγωγή Μετακινήστε στιγμιαία τον περιστροφικό διακόπτη προηγούμενου/ προηγούμενου/ επόμενου...
 • Page 92 Εκτός εμβέλειας Εάν η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν βρίσκεται εκτός εμβέλειας επικοινωνίας (10 μέτρα), το σήμα επικοινωνίας είναι ασθενές και χάνεται η επικοινωνία. Εάν η συσκευή επανέλθει εντός εμβέλειας επικοινωνίας, το προϊόν επανασυνδέεται αυτόματα στη συσκευή. Εάν δεν επανασυνδεθεί αυτόματα η συσκευή, πατήστε το κουμπί κλήσης στο προϊόν...
 • Page 93 Το Tone & Talk υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες περιλαμβανομένων οδηγιών μέσω κειμένου και φωνής, και κλήσεις. Αναζητήστε το «LG Tone & Talk» στο κατάστημα Google Play™ (Android™ OS) ή την εφαρμογή App Store® (iOS) για να εγκαταστήσετε το Tone & Talk. Μπορείτε να σαρώσετε...
 • Page 94 Μετακινήστε και κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο τον Ανάγνωση πρόσφατων περιστροφικό διακόπτη προηγούμενου/επόμενου κομματιού στη μηνυμάτων θέση Μετακινήστε και κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο τον περιστροφικό διακόπτη έντασης ήχου και τον περιστροφικό διακόπτη Βρες με προηγούμενου/επόμενου κομματιού ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση.
 • Page 95 Περίληψη των λειτουργιών του HBS-1100 Κατάσταση Λειτουργία Ενέργεια HBS-1100 Μετακινήστε το διακόπτη τροφοδοσίας στη Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση θέση ON. Μετακινήστε το διακόπτη τροφοδοσίας στη Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση θέση OFF. Ενεργοποίηση Μετακινήστε τον περιστροφικό διακόπτη έντασης Αύξηση έντασης ομιλίας/ ήχου στη θέση αύξησης της έντασης (+). μουσικής...
 • Page 96 Τερματισμός μιας Ομιλία Πατήστε σύντομα το κουμπί κλήσης. Κλήσης Κρατήστε πατημένο το κουμπί κλήσης για Αναμονή κλήσεων Ομιλία 1 δευτερόλεπτο. Κρατήστε πατημένο το κουμπί κλήσης για Επανάκληση Σε αδράνεια τελευταίου αριθμού 1 δευτερόλεπτο. Φωνητική κλήση (πρέπει να το Πατήστε σύντομα το κουμπί κλήσης. Σε...
 • Page 97: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  Μετακινήστε στιγμιαία τον περιστροφικό διακόπτη Προηγούμενο Ενεργοποίηση προηγούμενου/επόμενου κομματιού προς τη τραγούδι μουσικής θέση Μετακινήστε και κρατήστε πατημένο τον Γρήγορη μετακίνηση Ενεργοποίηση περιστροφικό διακόπτη προηγούμενου/ εμπρός μουσικής επόμενου κομματιού στη θέση Μετακινήστε και κρατήστε πατημένο τον Ενεργοποίηση Μετακίνηση πίσω περιστροφικό διακόπτη προηγούμενου/ μουσικής...
 • Page 98: Δήλωση Συμμόρφωσης

  Τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Στοιχείο Σχόλια Τεχνικά χαρακτηριστικά V 4.1 (Ακουστικά/Ανοιχτή συνομιλία/A2DP/GATT) Bluetooth Μπαταρία Μπαταρία λιθίου-πολυμερών 3,7 V / 220 mAh Χρόνος Αναμονής Έως 17,3 ημέρες* Χρόνος Ομιλίας Μέχρι 11 ώρες* Χρόνος αναπαραγωγής Μέχρι 10 ώρες* μουσικής Χρόνος φόρτισης Λιγότερο από 2 ώρες Ονομαστική...
 • Page 99: Σημαντικη Σημειωση

  ραδιοσυχνότητες και να ακυρώσει το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Με το παρόν, η LG Electronics δηλώνει ότι το προϊόν HBS-1100 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Ένα αντίγραφο της...
 • Page 100 - Στην περίπτωση που το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που δε μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη, η LG σας προτείνει να απευθυνθείτε σε επαγγελματία για την αφαίρεση της μπαταρίας, εάν πρόκειται να την αντικαταστήσετε ή να τη στείλετε για ανακύκλωση στο τέλος...
 • Page 101 με την επίδειξη της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς που εξέδωσε ο αρχικός μεταπωλητής και στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος. Η LG Electronics διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών βάσει της εγγύησης, εάν οι πληροφορίες αυτές έχουν αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί μετά την αρχική αγορά του...
 • Page 102 Περιορισμένη εγγύηση ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η LG ELECTRONICS ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ...
 • Page 103 HINWEIS: Bitte lesen Sie vor der Verwendung des HBS-1100 alle Informationen sorgfältig durch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und Schäden am HBS-1100 sowie Bedienungsfehler zu vermeiden. Jegliche Änderungen an diesem Benutzerhandbuch aufgrund von Druckfehlern oder Ungenauigkeiten der enthaltenen Informationen dürfen nur von LG Electronics Inc. vorgenommen werden. www.lg.com HBS-1100...
 • Page 104 Das LG TONE PLATINUM (HBS-1100) ist ein leichtes, drahtloses Headset, das mit Bluetooth- Technologie arbeitet. Es kann als Audio-Zubehör für Geräte verwendet werden, die das A2DP- oder das Freisprech- Bluetooth-Profil unterstützen. Sicherheitshinweise VORSICHT Das Produkt darf nicht willkürlich demontiert, eingestellt oder repariert werden.
 • Page 105 - High Definition) genießen. Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio Das LG HBS-1100 arbeitet mit Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio. Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio handelt es sich um eine drahtlose Bluetooth-Technologie, die eine klarere Audioübertragung liefert, um Musik und Filme besser wiederzugeben.
 • Page 106 HINWEIS: Das tatsächliche Produktdesign kann von dem in den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen. VORSICHT Achten Sie darauf, dass nur originale Komponenten von LG Electronics benutzt werden. Durch das Verwenden von Komponenten anderer Hersteller kann das Produkt beschädigt werden und die Garantie verfallen.
 • Page 107 Produktbeschreibung Anzeigelämpchen Ein-/Auss chalttaste Lautstärke-Jog-Taste Einzieh-Taste Mikrofon Anruftaste Ladegerätanschluss Mikrofon Vorherige/Näch ste Jog-Taste Einziehbare Ohrhörer (links/rechts) Wiedergabe/Pause/Stopp-Taste HINWEIS: Wenn Sie die Lautstärke regeln (Lautstärkestufe 16), hören Sie 2-mal einen Kontrollton oder einen langen Kontrollton ab Lautstärkestufe 6 oder höher. Aufladen des Akkus und Warnsignale Öffnen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses und schließen Sie das Ladegerät am Ladeanschluss an.
 • Page 108 1 Die Ein-/Ausschalttaste auf die Position ON (EIN) stellen, um das Gerät einzuschalten. 2 Das blaue Anzeigelämpchen leuchtet, und das HBS-1100 schaltet sich in den Suchmodus. 3 Beim Mobiltelefon oder in der Geräteliste das Headset LG HBS1100 auswählen, um die Verbindung zu ihm herzustellen.
 • Page 109 Headset einzuschalten. 2 Das blaue Anzeigelämpchen leuchtet, und das HBS-1100 schaltet sich in den Suchmodus. 3 In der Geräteliste das Headset LG HBS1100 auswählen, um die Verbindung zu ihm herzustellen. Mehrfachverbindung Das Headset HBS-1100 kann gleichzeitig mit einem Mobiltelefon und einem PC verbunden sein.
 • Page 110 Automatische Wiederherstellung der Verbindung Nach Einschalten des Produkts sucht dieses automatisch nach den Geräten, mit denen es vorher verbunden war, und stellt die Verbindung her (verbundenes „Primär-Gerät“ und „Sekundär-Gerät“). (Kann das Produkt das Gerät nicht finden, mit dem es zuletzt verbunden war, schaltet es sich in den Suchmodus.) Falls sich das Headset nicht automatisch mit dem gewünschten Gerät verbindet, dann lassen Sie mit diesem Gerät nach dem Headset suchen und stellen Sie die Verbindung zu ihm manuell her.
 • Page 111: Musik Wiedergeben

  Drücken Sie kurz die Anruftaste. Sprachwahl Wenn das Mobiltelefon die Funktion Sprachwahl nicht unterstützt, können Sie die Funktion Wahlwiederholung benutzen. Drücken Sie während des Telefonats 2-mal kurz die Wiedergabe/Pause/ Stopp-Taste. Telefonat umschalten (Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wird das Telefonat umgeschaltet zwischen Mobiltelefon und HBS-1100.) Während Sie ein Telefonat führen, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie die Anruftaste 1 Sekunde lang drücken und halten.
 • Page 112 Drücken und halten Sie für 1 Sekunde lang die Wiedergabe/Pause/ Stopp Stopp-Taste. Vorigen / nächsten Titel Schieben Sie die Vorherige/Nächste-Jog-Taste kurz zur Position oder wiedergeben Schnellrücklauf / Schieben Sie die Vorherige/Nächste-Jog-Taste zur Position oder , bis Schnellvorlauf die gewünschte Stelle erreicht ist. 2-mal kurz die Wiedergabe/Pause/Stopp-Taste drücken.
 • Page 113 Finde mich Um das Telefon-Mobilteil zu finden, die Lautstärke-Jog-Taste und die Vorige/Nächste-Jog-Taste gleichzeitig 1 Sekunde lang in dieselbe Richtung schieben und halten - siehe Abbildung 1 und 2. Beispiel: 1 Die Lautstärke-Jog-Taste in Richtung Lauter (+) schieben und halten und gleichzeitig die Vorige/Nächste-Jog-Taste für 1 Sekunde zur Position schieben und halten.
 • Page 114 Text- und Sprachanweisungen und Anrufen. Suchen Sie im Google Play™ Store nach “LG Tone & Talk” , wenn Ihr Gerät unter dem Betriebssystem Android läuft, um Tone & Talk zu installieren. Läuft es unter iOS, suchen Sie im App Store®...
 • Page 115 1. Gehen Sie zu Tone & Talk und wählen Sie Anruf-Verlauf. 2. Drücken Sie 2-mal kurz die Anruftaste. Verlauf verwenden, um 3. Schieben und halten Sie die Vorherige/Nächste-Jog-Taste 1 Sekunde lang zu telefonieren zur Position oder , um aus dem Anruf-Verlaufsliste eine Nummer auszuwählen.
 • Page 116 Die Anruftaste und die Wiedergabe/Pause/Stopp- Sprachbefehl Ein/Aus Inaktiv Taste gleichzeitig 1 Sekunde lang gedrückt halten. Telefonat beenden Sprechen Kurz die Anruftaste drücken. Anklopfen Sprechen Die Anruftaste 1 Sekunde lang drücken und halten. Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Inaktiv Die Anruftaste 1 Sekunde lang drücken und halten. Rufnummer Sprachwahl (muss vom Telefon-Mobilteil...
 • Page 117: Fehlerbehebung

  Die Vorherige/Nächste-Jog-Taste zur Position Schneller Rücklauf Musikwiedergabe schieben und halten. 2-Mal kurz die Wiedergabe/Pause/Stopp-Taste Equalizer-Einstellungen Musikwiedergabe drücken. Fehlerbehebung Problem Lösung Gerät lässt sich nicht Den Ladezustand des Akkus prüfen und ihn gegebenenfalls aufladen. einschalten. Wenn das Mobiltelefon Headsets und Freisprech-Funktionen nicht Mit dem HBS-1100 kann unterstützt, können Sie die Telefonfunktionen nicht benutzen.
 • Page 118 Spezifikationen und Funktionen Option Erläuterungen Bluetooth-Spezifikation Version 4.1 (Headset/Freisprech/A2DP/GATT) Akku Akku 3,7 V / 220 mAh Lithium-Ionen-Polymer Standby-Zeit Bis zu 17,3 Tage* Gesprächsdauer Bis zu 11 Stunden* Abspieldauer Musik Bis zu 10 Stunden* Aufladedauer Weniger als 2 Stunden Nenneingangsspannung DC 4,75 V ~ 5,3 V, 400 mA Betriebstemperatur -10 ˚C (+14 °F) ~ +50 ˚C (+122 °F) Abmessungen/Gewicht 155 mm (B) x 179 mm (L) x 12,8 mm (H) / 58,7 g...
 • Page 119: Zusätzliche Informationen

  Grenzwerte für RF-Signale überschritten werden und der Benutzer die Nutzungsberechtigung verliert. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: LG Electronics erklärt hiermit, dass das HBS-1100 den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.lg.com/global/declaration Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
 • Page 120 Entfernen von Abfallbatterien und -Akkus (Nur für Produkte mit integrierter Batterie) - Falls dieses Produkt eine im Produkt eingearbeitete Batterie/Akku enthält, die nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte Batterie oder Akku entfernen, die/der entweder wegen einer Ersatzlieferung oder für ein Recycling am Ende der Lebensdauer dieses Produkts ausgetauscht werden muss.
 • Page 121: Beschränkte Garantie

  Informationen nach dem Kauf des Produkts vom Händler entfernt oder verändert wurden. - Wenn LG Electronics das Produkt repariert oder ersetzt, gilt die Garantie für das reparierte oder ersetzte Produkt für die restliche Dauer der ursprünglichen Garantie oder neunzig (90) Tage lang, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.
 • Page 122: Wichtige Sicherheitsinformationen

  Wichtige Sicherheitsinformationen Vermeiden von Hörschäden Die Verwendung der Freisprechanlage mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Maß ein. Auch wenn Sie sich im Lauf der Zeit daran gewöhnt haben, kann eine zu hohe Lautstärke dennoch zu Hörschäden führen. Wenn Sie meinen, ein Klingeln zu hören oder Geräusche nur gedämpft wahrnehmen, verwenden Sie das Gerät nicht weiter, und lassen Sie Ihr Gehör überprüfen.
 • Page 123: Használati Útmutató

  MEGJEGYZÉS: A sérülések és a HBS-1100 helytelen használatának elkerülése érdekében, illetve az optimális teljesítmény eléréséhez a HBS-1100 használata előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Akár a tipográfiai hibák, akár az itt közölt adatok kiigazítása céljából kizárólag az LG Electronics Inc. jogosult a jelen használati útmutató módosítására vagy kijavítására. www.lg.com HBS-1100 Copyright ©...
 • Page 124: Biztonsági Figyelmeztetések

  Az LG TONE PLATINUM (HBS-1100) egy a Bluetooth technológiát használó vezeték nélküli könnyű fejhallgató. A termék A2DP protokollt és Bluetooth kihangosító profilt támogató készülék audio-tartozékaként is használható. Biztonsági figyelmeztetések VIGYÁZAT Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa a terméket saját kezűleg.
 • Page 125 élvezheti a hanghívásokat és a zenét. Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio Az LG HBS-1100 Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio hangrendszert használ. A Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio olyan Bluetooth vezeték nélküli technológia, mely zenehallgatás és filmnézés során tisztább hangot nyújt.
 • Page 126: A Termék Részei

  (kicsi és nagy) szerelve) Használati útmutató WEEE kártya NFC-kártya (csak Európában) MEGJEGYZÉS: A termék tényleges kinézete eltérhet a kézikönyv képein látottaktól. VIGYÁZAT Csak eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. Nem eredeti tartozékok használata esetén a termék károsodhat, ami a garancia elvesztésével jár.
 • Page 127 A termék ismertetése A készülék LED jelzőfény kapcsolója Hangerő szabályozó kapcsoló Visszahúzó gomb Mikrofon Hívás gomb Töltő csatlakozó Mikrofon Előző/Következő kapcsoló Visszahúzható füldugók (bal/jobb) Lejátszás/Szünet/Stop gomb MEGJEGYZÉS: A hangerő növelésekor (16 szint) a 6. szintnél és tovább haladva kétszer ellenőrző hang vagy egy hosszabb hangjelzés hallható.
 • Page 128 1 A bekapcsolásához csúsztassa a készülék kapcsolóját ON (Be) helyzetbe. 2 A kék visszajelző világítani kezd, és a HBS-1100 keresési módba kapcsol. 3 A csatlakoztatáshoz válassza ki a mobiltelefonon vagy az eszközlistában az LG HBS1100 készüléket. 4 A sikeres kapcsolódást hangüzenet jelzi.
 • Page 129 1 A készülék bekapcsolásához a Hívás gombot nyomva tartva csúsztassa a kapcsolóját ON (Be) helyzetbe. 2 A kék visszajelző világítani kezd, és a HBS-1100 keresési módba kapcsol. 3 A csatlakoztatáshoz válassza ki az eszközlistában az LG HBS1100 készüléket. Több készülék csatlakoztatása A HBS-1100 egyszerre csatlakozhat mobiltelefonhoz és számítógéphez.
 • Page 130 Automatikus újracsatlakozás A készülék a bekapcsolásakor automatikusan keresni kezdi azokat az eszközöket („fő csatlakoztatott eszköz” és „másodlagos csatlakoztatott eszköz”), amikkel eddig összeköttetésben volt, és kapcsolódik hozzájuk. (Ha nem talál olyan készüléket, amivel eddig összeköttetésben volt, akkor Keresés üzemmódba lép.) Ha a fejhallgató nem kapcsolódik automatikusan a kívánt eszközhöz, keresse meg a fejhallgatót az eszközön, és kapcsolódjon hozzá...
 • Page 131: Zene Lejátszása

  Nyomja meg röviden a Hívás gombot. Hangtárcsázás Ha a mobiltelefon nem támogatja a hangtárcsázás funkciót, az újratárcsázás funkciót használhatja. Telefonhívás közben nyomja meg röviden a Lejátszás/Szünet/Stop gombot. Váltás a hívások (A hívás a gomb minden megnyomására átkapcsol a mobiltelefonra vagy a között HBS-1100-ra.) Telefonálás közben beérkező...
 • Page 132 Gyors vissza-/ Tolja el az Előző/Következő kapcsolót vagy irányba, amíg el nem érte előrecsévélés a zeneszám kívánt részét. Nyomja meg röviden a Lejátszás/Szünet/Stop gombot kétszer. Az üzemmódok a következő sorrendben követik egymást, miközben nyugtázó hangjelzés hallatszik: Mélyhang-kiemelés (alapértelmezett) > Tone Platinum > A hangszínszabályzó...
 • Page 133 Találj meg! funkció A csatlakoztatott mobiltelefon megkereséséhez tolja egyidejűleg a Hangerő szabályozó kapcsolót és az Előző/Következő kapcsolót ugyanabba az irányba 1 másodpercig az 1. és a 2. ábrán is látható módon. Például, 1 Egyidejűleg tolja a Hangerő szabályozó kapcsolót hangosítás (+) irányba, az Előző/Következő kapcsolót pedig irányba 1 másodpercig.
 • Page 134 A Tone & Talk számos funkciót támogat, többek között az SMS-t, a navigációt és a telefonhívást. Keresse meg az „LG Tone & Talk” alkalmazást a Google Play™ áruházban (Android™ OS) vagy az App Store®(iOS)-ban a Tone & Talk telepítéséhez. A jobb oldalon található...
 • Page 135 A HBS-1100 funkcióinak felsorolása HBS-1100 Funkció Művelet állapota Bekapcsolás Kikapcsolva Tolja a készülék kapcsolóját ON (Be) helyzetbe. Tolja a készülék kapcsolóját OFF (Ki) helyzetbe. Kikapcsolás Bekapcsolva Beszéd/Szól Tolja a Hangerő szabályozó kapcsolót hangosítás Hangosítás a zene (+) irányba. Hívás közben/ Tolja a Hangerő...
 • Page 136 Egyidejűleg tolja a Hangerő szabályozó kapcsolót Mikrofon némítás be/ki Hívás közben hangosítás (+) irányba, az Előző/Következő kapcsolót pedig irányba 1 másodpercig. A Hívás gombot nyomva tartva tolja a fejhallgató Párosítás üzemmód Kikapcsolva (kézi) kapcsolóját ON (Be) helyzetbe 2 másodpercig. Töltöttségi állapot Tolja a Hangerő...
 • Page 137 Hibaelhárítás Probléma Megoldások A készülék nem kapcsol be Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, és töltse fel. Ha a mobiltelefon nem támogatja a fejhallgató és a kihangosítás Nem lehet hívást funkciót, a kezdeményezni a termék hívási funkcióját nem használhatja. HBS-1100 egységgel Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, és töltse fel.
 • Page 138: Megfelelőségi Nyilatkozat

  és ezáltal érvényteleníti a felhasználónak a készülék üzemeltetéséhez való jogát. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT: Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az HBS-1100 készülék megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.lg.com/global/declaration weboldalon.
 • Page 139 Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefonnal kommunikál, a 2,4–2,4835 GHz-es frekvenciatartományba eső, rádiófrekvenciás elektromágneses mezőt (mikrohullámokat) fogad és bocsát ki. Az LG Electronics által gyártott mobiltelefonnal használva, az Ön Bluetooth fejhallgatója megfelel a rádiófrekvencia-kisugárzásra vonatkozó irányelveknek és határértékeknek, amelyeket a különböző nemzeti hatóságok és nemzetközi egészségügyi szervezetek állítottak fel.
 • Page 140 LG Electronics fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a garanciális szolgáltatást. - Ha az LG Electronics megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termékre az eredeti termék garanciaidejéből még hátralévő idővel megegyező idejű garancia vagy a javítástól számított kilencven (90) napos garancia vonatkozik, amelyik hosszabb.
 • Page 141: Korlátozott Garancia

  Korlátozott garancia JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIA HATÁLYA ALATT AZ LG ELECTRONICS GARANTÁLJA, HOGY EZ A TERMÉK AZ EREDETI ELADÁSKOR ÉS AZ ATTÓL SZÁMÍTOTT EGY (1) ÉVIG MENTES A TERVEZÉSI-, ANYAG- ÉS KIVITELEZÉSI HIBÁKTÓL. HA A TERMÉKNEK GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSRA LENNE SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, JUTTASSA VISSZA AHHOZ A KERESKEDŐHÖZ, AKITŐL VÁSÁROLTA, VAGY FORDULJON A HELYI LG ELECTRONICS ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT.
 • Page 143: Manuale Utente

  NOTA: per ottenere prestazioni ottimali e prevenire danni o un uso errato dell’auricolare HBS-1100, leggere attentamente tutte le informazioni relative al prodotto prima di utilizzarlo. Eventuali modifiche al presente manuale dovute a errori tipografici o imprecisioni relative alle informazioni fornite possono essere effettuate esclusivamente da LG Electronics Inc. www.lg.com HBS-1100...
 • Page 144: Precauzioni Di Sicurezza

  LG TONE PLATINUM (HBS-1100) è un auricolare wireless leggero che utilizza la tecnologia Bluetooth. Questo prodotto può essere utilizzato come accessorio audio per i dispositivi che supportano il profilo A2DP o vivavoce Bluetooth. Precauzioni di sicurezza PRECAUZIONE Non smontare, modificare o riparare il prodotto arbitrariamente.
 • Page 145 Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio LG HBS-1100 integra Qualcomm aptX / l'audio HD Qualcomm aptX. Qualcomm aptX / audio HD Qualcomm aptX è una tecnologia wireless Bluetooth che fornisce un audio più limpido per l'ascolto della musica e la visione dei film.
 • Page 146: Componenti Del Prodotto

  (solo per l‘Europa) NOTA: Il design effettivo del prodotto potrebbe essere diverso rispetto alle illustrazioni riportate nel manuale. PRECAUZIONE Accertarsi che vengano utilizzati componenti LG originali. Utilizzare un componente non autentico può danneggiare il prodotto e rendere nulla la garanzia.
 • Page 147: Descrizione Del Prodotto

  Descrizione del prodotto Spia dell'indicatore interruttore di alimentazione Jog switch di volume Pulsante retrazione Microfono Tasto chiamata Porta per ricarica Microfono Jog switch precedente/successivo Microauricolari retrattili (sinistro/destro) Tasto riproduci/pausa/interrompi NOTA: Quando si controlla il volume (livello 16), si udirà un suono ripetuto per due volte o un suono prolungato dal livello 6 del volume in su.
 • Page 148 1 Far scorrere l'interruttore di alimentazione verso la posizione ON per attivare l'alimentazione. 2 La spia blu dell'indicatore si accende e HBS-1100 passa alla modalità Ricerca. 3 Dall'elenco del dispositivo o cellulare, selezionare LG HBS1100 per la connessione. 4 Un messaggio vocale indicherà che la connessione è completata.
 • Page 149 1 Premere il pulsante di chiamata e far scorrere l’ interruttore di alimentazione alla posizione ON per l'accensione. 2 La spia blu dell'indicatore si accende e HBS-1100 passa alla modalità Ricerca. 3 Selezionare LG HBS1100 dall'elenco dei dispositivi per la connessione. Connessioni multiple HBS-1100 può essere connesso simultaneamente a un cellulare e un PC.
 • Page 150 Riconnessione automatica Se si accende il prodotto, ricerca automaticamente e si connette ai dispositivi (“Periferica principale collegata” e “sotto periferica collegata”) a cui era connesso in precedenza. (Se il prodotto non riesce a trovare il dispositivo a cui era connesso la volta precedente, passa alla modalità di ricerca). Se il prodotto non si connette automaticamente al dispositivo desiderato, ricercare il prodotto nel dispositivo a cui ci si vuole connettere ed effettuare la connessione manuale.
 • Page 151: Riproduzione Di Musica

  Premere brevemente il pulsante di chiamata. Selezione vocale Se il cellulare non supporta la funzione di selezione vocale, si può utilizzare la funzione di ricomposizione. Premere brevemente il tasto Riproduci/Pausa/Interrompi due volte durante una chiamata. Commutazione delle chiamate (Ogni volta che si preme uno di questi pulsanti, la chiamate passano al cellulare o HBS-1100.) Si può...
 • Page 152 Interrompi Tenere premuto il tasto Riproduci/Pausa/Interrompi per 1 secondo. Per riprodurre il brano Far scorrere brevemente il jog switch precedente/successivo nella posizione precedente/successivo Avanzamento e Far scorrere il jog switch precedente/successivo nella direzione riavvolgimento rapido finché si raggiunge la sezione desiderata del brano. Premere brevemente il tasto Riproduci/Pausa/Interrompi due volte.
 • Page 153: Comando Vocale

  Trovami Per trovare l'auricolare, far scorrere e tenere simultaneamente il jog switch del volume e il jog switch precedente/successivo nella stessa direzione per 1 secondo come illustrato nelle figure 1 e 2. Per esempio, 1 Far scorrere e tenere simultaneamente il jog switch del volume nella direzione di aumento (+) del volume e il jog switch precedente/successivo nella posizione per 1 secondo.
 • Page 154 LG Tone & Talk™ Tone & Talk supporta varie funzioni incluse le istruzioni testuali e vocali e la chiamata. Ricercare “LG Tone & Talk” nel Google Play™ store (Android™ OS) o App Store®(iOS) per installare Tone & Talk. È possibile eseguire la scansione del codice QR a destra per installare Tone &...
 • Page 155 1. Entrare in Tone & Talk e selezionare cronologia chiamate. 2. Premere brevemente il pulsante di chiamata due volte. Per effettuare una 3. Far scorrere e tenere il jog switch precedente/successivo alla posizione chiamata dalla cronologia per 1 secondo per selezionare un numero della cronologia chiamate.
 • Page 156 Attiva/Disattiva Far scorrere e tenere il jog switch del volume alla Standby vibrazione posizione di aumento (+) del volume per 2 secondi. Tenere premuto simultaneamente il jog switch del Trovami Acceso volume e il jog switch precedente/successivo nella stessa direzione per 1 secondo. Tenere premuto simultaneamente il pulsante di Attiva/Disattiva chiamata e il pulsante Riproduci/Pausa/Interrompi...
 • Page 157: Risoluzione Dei Problemi

  Far scorrere brevemente il jog switch precedente/ Accensione Brano precedente musica successivo nella posizione Far scorrere e tenere il jog switch precedente/ Accensione Avanzamento rapido musica successivo nella posizione Far scorrere e tenere il jog switch precedente/ Accensione Riavvolgimento musica successivo nella posizione Impostazione Accensione...
 • Page 158 Specifiche e caratteristiche Elemento Commenti Specifiche Bluetooth V 4.1 (auricolare/vivavoce/A2DP/GATT) Batteria Batteria da 3,7 V/220 mAh ai polimeri di litio Durata standby Fino a 17,3 giorni* Durata conversazione Fino a 11 ore* Durata della riproduzione Fino a 10 ore* musicale Tempo di ricarica Meno di 2 ore Tensione nominale CC 4,75 V ~ 5,3 V, 400 mA...
 • Page 159: Dichiarazione Di Conformità

  FCC e invalidare il diritto dell’utente all’uso del dispositivo. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Con il presente documento, LG Electronics dichiara che il prodotto HBS-1100 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 2014/53/EU. Una copia della Dichiarazione di conformità...
 • Page 160: Ulteriori Informazioni

  Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
 • Page 161 LG Electronics si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia se tali informazioni sono state rimosse o modificate dopo l’acquisto originale del prodotto.
 • Page 162: Garanzia Limitata

  MOMENTO DELL’ A CQUISTO ORIGINALE DA PARTE DEL CONSUMATORE E PER UN SUCCESSIVO PERIODO DI UN (1) ANNO. SE È NECESSARIO IL SERVIZIO DI GARANZIA PER IL PRODOTTO, RICHIEDERLO AL RIVENDITORE O RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA LG ELECTRONICS PIÙ VICINO PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI.
 • Page 163 HBS-1100 te voorkomen. Aanpassingen of wijzigingen aan deze handleiding naar aanleiding van typefouten of onnauwkeurigheden van de hierin vastgelegde informatie worden uitsluitend door LG Electronics Inc. gemaakt. www.lg.com HBS-1100 Copyright © 2016-2017 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden.
 • Page 164 De LG TONE PLATINUM (HBS-1100) is een lichtgewicht draadloze headset met Bluetooth-technologie. Dit product kan worden gebruikt als een audioaccessoire voor apparaten die de Bluetooth-profielen A2DP of Hands-Free ondersteunen. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen LET OP Demonteer, wijzig of repareer het product niet op willekeurige wijze.
 • Page 165 HD-spraakoproepen, kunt u in HD met mensen bellen en naar muziek luisteren. Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio LG HBS-1100 maakt gebruik van Qualcomm aptX-/Qualcomm aptX HD-audio. Qualcomm aptX-/ Qualcomm aptX HD-audio wordt aangeboden middels draadloze Bluetooth-technologie waarmee u profiteert van duidelijker geluid bij het luisteren naar muziek en het kijken naar films.
 • Page 166 OPMERKING: het werkelijke productontwerp kan afwijken van getoonde afbeeldingen in deze handleiding. LET OP Zorg ervoor dat er authentieke LG Electronics-onderdelen worden gebruikt. Als u een niet-authentiek onderdeel gebruikt, kan dat het product beschadigen en daarmee vervalt ook de garantie.
 • Page 167 Productbeschrijving Aan/ LED-indicator uit-schakelaar Volumeknop Intrekknop Microfoon Oproepknop Oplaadpoort Microfoon Knop Vorige/volgende Uittrekbare oordopjes (links/rechts) Knop Afspelen/onderbreken/stoppen OPMERKING: wanneer u het volume regelt (t/m niveau 16), hoort u bij elke wijziging twee keer een controlegeluid of één lange toon wanneer u volumeniveau 6 of hoger gebruikt. Batterij opladen en waarschuwingen Open de klep van de oplaadpoort en sluit de oplader aan op de oplaadpoort.
 • Page 168 2 De blauwe LED-indicator gaat branden en de zoekmodus wordt ingeschakeld op de HBS-1100. 3 Kies LG HBS1100 uit de lijst van de mobiele telefoon of het apparaat om verbinding te maken. 4 U hoort een spraakbericht om aan te geven dat er verbinding is gemaakt.
 • Page 169 2 De blauwe LED-indicator gaat branden en de zoekmodus wordt ingeschakeld op de HBS-1100. 3 Selecteer LG HBS1100 uit de lijst van het apparaat om verbinding te maken. Meerdere verbindingen De HBS-1100 kan gelijktijdig met een mobiele telefoon en een PC worden verbonden.
 • Page 170: Led Indicator

  Automatisch opnieuw verbinding maken Wanneer u het product inschakelt, wordt er automatisch gezocht naar en verbinding gemaakt met apparaten (‚belangrijkst verbonden apparaat‘ en ‚ondergeschikte verbonden apparaat‘) waar eerder al verbinding mee is gemaakt. (Als het product het apparaat waar het de laatste keer mee was verbonden niet kan vinden, schakelt het product naar de Zoekmodus.) Als het product niet automatisch verbinding maakt met het gewenste apparaat, zoekt u op het apparaat naar uw product en maakt u er handmatig verbinding mee.
 • Page 171: Muziek Afspelen

  Druk kort op de gespreksknop. Kiezen met spraak Als de mobiele telefoon de functie voor kiezen met spraak niet ondersteunt, kunt u de optie Laatstgekozen nummer kiezen gebruiken. Druk twee keer kort op de knop Afspelen/onderbreken/stoppen tijdens een gesprek. Een oproep overschakelen (Elke keer dat u op een van deze knoppen drukt, schakelt u over naar de mobiele telefoon of de HBS-1100.)
 • Page 172 Vorige/volgende Zet de knop Vorige/volgende kort in de stand nummer afspelen Snel vooruit/ Zet de knop Vorige/volgende in de stand totdat u het gewenste deel terugspoelen van het nummer bereikt. Druk twee keer kort op de knop Afspelen/onderbreken/stoppen. Er wordt in de volgende volgorde van modus gewisseld (steeds met een pieptoon): De equalizermodus Bas versterken (standaard) >...
 • Page 173 De headset zoeken Om de handset te vinden, zet u de volumeknop en de knop Vorige/volgende gelijktijdig gedurende 1 seconde in dezelfde stand, zoals wordt weergegeven in afbeelding 1 en 2. Voorbeeld: 1 Zet de volumeknop gedurende 1 seconde in de stand Volume omhoog (+) en zet gelijktijdig de knop Vorige/volgende in de stand 2 Zet de volumeknop gedurende 1 seconde in de stand Volume omlaag (-) en zet gelijktijdig de knop Vorige/volgende in de stand...
 • Page 174 Tone & Talk biedt ondersteuning voor verschillende functies, waaronder SMS-berichten, spraakopdrachten en bellen. Zoek naar “LG Tone & Talk” in de Google Play™ Store (Android™ OS) of de App Store® (iOS) om Tone & Talk te installeren. U kunt de QR-code aan de rechterkant scannen om Tone &...
 • Page 175 1. Selecteer Geavanceerd > Meer weergeven in Tone & Talk. De taal voor gesproken aanwijzingen wijzigen 2. Selecteer Taal voor gesproken aanwijzingen om de taal te wijzigen. OPMERKING: de functies Melding huidige tijd en Spraakmemo kunnen niet tegelijk worden gebruikt. U kunt slechts één functie tegelijk gebruiken wanneer u keuzes maakt in de app Tone &...
 • Page 176 Laatstgekozen nummer Inactief Houd de gespreksknop 1 seconde ingedrukt. kiezen Kiezen met spraak (handset moet er Druk kort op de gespreksknop. Inactief ondersteuning voor bieden) Houd de gespreksknop 2 seconden ingedrukt. Oproep weigeren Overgaan Zet de volumeknop 1 seconde in de stand Volume Microfoon dempen Spreken omhoog (+) en zet gelijktijdig de knop Vorige/volgende...
 • Page 177: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Problemen Oplossingen Het apparaat gaat niet aan Controleer het batterijniveau en laad de batterij op. Als de mobiele telefoon geen headset- of handsfree-functies ondersteunt, Er kan geen oproep kunt u de oproepfuncties niet gebruiken. worden geplaatst met de HBS-1100 Controleer het batterijniveau en laad de batterij op.
 • Page 178 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING: Hierbij verklaart LG Electronics dat dit HBS-1100-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op http://www.lg.com/global/declaration Bluetooth®...
 • Page 179: Aanvullende Informatie

  - In het geval dat dit product een binnen het product opgenomen batterij bevat, die niet gemakkelijk kan worden verwijderd door eindgebruikers, raadt LG aan om de batterij alleen door gekwalificeerde professionals te laten verwijderen, zijnde voor vervanging of voor recycling aan het einde van de levensduur van dit product.
 • Page 180 - Als LG Electronics het product repareert of vervangt, wordt een garantie op het gerepareerde of vervangen product afgegeven voor de resterende tijd van de aanvankelijke garantieperiode of voor negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum als dit langer is.
 • Page 181: Beperkte Garantie

  VAN ÉÉN (1) JAAR. MOCHT ER GARANTIESERVICE VOOR UW PRODUCT NODIG ZIJN, RETOURNEER HET PRODUCT DAN AAN DE DEALER WAAR HET PRODUCT IS AANGESCHAFT OF NEEM CONTACT OP MET HET PLAATSELIJKE CONTACTCENTRUM VAN LG ELECTRONICS VOOR MEER INFORMATIE. Belangrijke veiligheidsinformatie Gehoorschade voorkomen Als u de handsfree carkit op een hoog volume gebruikt, kan dit leiden tot permanente gehoorschade.
 • Page 183: Instrukcja Obsługi

  HBS-1100 — przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z wszystkimi dotyczącymi go informacjami. Jakiekolwiek modyfikacje lub zmiany w tym podręczniku, związane z błędami typograficznymi lub niedokładnymi informacjami, mogą zostać dokonane wyłącznie przez firmę LG Electronics Inc. www.lg.com HBS-1100...
 • Page 184: Środki Ostrożności

  Urządzenie LG TONE PLATINUM (HBS-1100) to lekki bezprzewodowy zestaw słuchawkowy wykorzystujący technologię Bluetooth. To urządzenie można używać razem z urządzeniami obsługującymi profil A2DP lub profil zestawu głośnomówiącego Bluetooth. Środki ostrożności PRZESTROGA Nie wolno rozkładać ani naprawiać produktu samodzielnie, ani ingerować w niego w inny sposób.
 • Page 185 HD. Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio Urządzenie LG HBS-1100 jest obsługiwane przy użyciu technologii Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio. Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio jest technologią bezprzewodową Bluetooth, która zapewnia czystszy dźwięk podczas słuchania muzyki i oglądania filmów.
 • Page 186: Elementy Urządzenia

  Karta WEEE Karta NFC (tylko Europa) UWAGA: Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od ilustracji przedstawionych w tej instrukcji. PRZESTROGA Należy używać wyłącznie oryginalnych części wyprodukowanych przez firmę LG Electronics. Używanie części nieoryginalnej może spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji.
 • Page 187: Opis Produktu

  Opis produktu Lampka wskaźnika Przełącznik zasilania Przełącznik głośności Przycisk wysuwany Mikrofon Przycisk połączenia Gniazdo ładowania Mikrofon Przełącznik Poprzedni/Następny Wysuwane słuchawki douszne (lewa/prawa) Przycisk odtwarzania/wstrzymywania/ zatrzymywania UWAGA: W przypadku regulacji głośności (poziom 16) będzie słyszalny dwa razy dźwięk kontrolny lub jeden długi dźwięk od poziomu 6 w wzwyż. Ładowanie akumulatora i powiadomienia Otwórz pokrywę...
 • Page 188 1 Przesuń przełącznik zasilania w pozycję ON i włącz zasilanie. 2 Zapala się niebieska lampka wskaźnika i urządzenie HBS-1100 przechodzi w tryb wyszukiwania. 3 Z telefonu komórkowego i listy urządzeń wybierz LG HBS1100 i nawiąż połączenie. 4 Komunikat głosowy będzie oznaczać, że połączenie zostało nawiązane.
 • Page 189 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia, przesuń przełącznik zasilania w pozycję ON i włącz urządzenie. 2 Zapala się niebieska lampka wskaźnika i urządzenie HBS-1100 przechodzi w tryb wyszukiwania. 3 Z listy urządzeń wybierz LG HBS1100 i nawiąż połączenie. Połączenie z wieloma urządzeniami Urządzenie HBS-1100 można podłączyć równocześnie do telefonu komórkowego i komputera.
 • Page 190 Automatyczne ponowne podłączenie Jeśli włączysz urządzenie, automatycznie wyszuka ono urządzenia („Główne podłączone urządzenie” i „Podrzędne podłączone urządzenie”), do których było wcześniej podłączone i nawiąże z nimi połączenie. (Jeśli urządzenie nie może znaleźć urządzenia, do którego było podłączone ostatnim razem, przechodzi w tryb wyszukiwania). Jeśli urządzenie nie łączy się...
 • Page 191 Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia przez więcej niż 1 sekundę, aby Ponowne wybieranie wykonać połączenie z ostatnim używanym numerem. Krótko naciśnij przycisk połączenia. Wybieranie głosowe Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje funkcji wybierania głosowego, możesz użyć funkcji ponownego wybierania. Krótko naciśnij dwukrotnie przycisk odtwarzania/wstrzymywania/ zatrzymywania w trakcie rozmowy.
 • Page 192: Odtwarzanie Muzyki

  Odtwarzanie muzyki Funkcje Opis Krótko naciśnij przycisk odtwarzania/wstrzymywania/zatrzymywania. Odtwarzanie Muzyka będzie odtwarzana z aktywowanego odtwarzacza podłączonego urządzenia. Wstrzymywanie Krótko naciśnij przycisk odtwarzania/wstrzymywania/zatrzymywania. odtwarzania Zatrzymywanie Naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/wstrzymywania/zatrzymywania odtwarzania przez 1 sekundę. Odtwarzaj poprzedni/ Szybko przesuń przełącznik Poprzedni/Następny w pozycję następny utwór Szybko przewiń...
 • Page 193 Poza zasięgiem Jeśli urządzenie podłączone do produktu jest poza zasięgiem efektywnej komunikacji (33 stopy/ 10 metrów), sygnał komunikacyjny jest słaby i komunikacja zostaje przerwana. Jeśli urządzenie znowu znajdzie się w zasięgu efektywnej komunikacji, produkt automatycznie ponownie połączy się z urządzeniem. Jeśli urządzenie nie zostanie automatycznie ponownie podłączone, naciśnij przycisk połączenia na produkcie, aby podłączyć...
 • Page 194 Program Tone & Talk obsługuje różne funkcje obejmujące instrukcje tekstowe i głosowe oraz wykonywanie połączeń. W celu instalacji programu Tone & Talk wyszukaj pozycję „LG Tone & Talk” w sklepie Google Play™ (w przypadku systemu Android™) lub w sklepie App Store® (w przypadku systemu iOS). Aby zainstalować...
 • Page 195 Równocześnie przesuń przełącznik głośności i przełącznik Poprzedni/ Znajdź mnie Następny w tym samym kierunku i przytrzymaj przez 1 sekundę. 1. Przejdź do aplikacji Tone & Talk i wybierz kontakt do szybkiego wybierania. Wykonywanie połączenia 2. Dwukrotnie krótko naciśnij przycisk połączenia. przy użyciu szybkiego wybierania (Numer należy podać...
 • Page 196 Rozmowa/ Przesuń przełącznik głośności w pozycję zwiększania Zwiększanie głośności Muzyka głośności (+). włączona Rozmowa/ Przesuń przełącznik głośności w pozycję obniżania Obniżanie głośności Muzyka głośności (-). włączona Naciśnij dwukrotnie przycisk odtwarzania/ Przekierowywanie Rozmowa połączenia wstrzymywania/zatrzymywania. Odbieranie połączenia Dzwonienie Krótko naciśnij przycisk połączenia. Wyłączanie powiadamiania Krótko przesuń...
 • Page 197: Rozwiązywanie Problemów

  Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia i Tryb parowania Zasilanie (ręczny) wyłączone przesuń przełącznik zasilania w pozycję ON na 2 sekundy. Przesuń przełącznik głośności w pozycję zmniejszania Sprawdzanie stanu Tryb akumulatora bezczynności głośności (-) i przytrzymaj przez 1 sekundę. Zasilanie Krótko naciśnij przycisk odtwarzania/wstrzymywania/ Odtwarzanie włączone...
 • Page 198 Sprawdź, czy urządzenie HBS-1100 jest włączone. Nie można zarejestrować Sprawdź, czy urządzenie HBS-1100 jest w trybie wyszukiwania. urządzenia HBS-1100 na - Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia i przesuń telefonie komórkowym. przełącznik zasilania w pozycję ON, a urządzenie HBS-1100 przejdzie w tryb wyszukiwania.
 • Page 199: Deklaracja Zgodności

  OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI: Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt HBS-1100 spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy 2014/53/EU. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem http://www.lg.com/global/declaration Bluetooth®...
 • Page 200: Informacje Dodatkowe

  Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów (Dotyczy TYLKO produktów z wbudowaną baterią) - Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować...
 • Page 201 - Gwarancja zachowuje ważność tylko wtedy, gdy z produktem przeznaczonym do naprawy lub wymiany zostanie przedłożony oryginalny dowód zakupu wystawiony przez sprzedawcę osobie dokonującej zakupu i zawierający datę zakupu i numer seryjny. Firma LG Electronics zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi gwarancyjnej, jeśli wspomniane informacje zostały usunięte lub zmienione od czasu zakupu produktu.
 • Page 202: Ograniczona Gwarancja

  WYKONAWCZYCH W MOMENCIE ZAKUPU PRZEZ KLIENTA ORAZ PRZEZ OKRES 1 (SŁOWNIE: JEDNEGO) ROKU. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUGI GWARANCYJNEJ PRODUKT NALEŻY PRZEKAZAĆ SPRZEDAWCY, U KTÓREGO DOKONANO ZAKUPU, LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM ODDZIAŁEM FIRMY LG ELECTRONICS W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapobieganie uszkodzeniom słuchu...
 • Page 203: Manual Do Utilizador

  NOTA: para obter o melhor desempenho e evitar danos ou a utilização incorrecta do HBS-1100, leia atentamente todas as informações antes de o utilizar. Todas as modificações ou alterações a este manual devido a erros tipográficos ou imprecisões das informações apresentadas serão efectuadas apenas pela LG Electronics Inc. www.lg.com HBS-1100...
 • Page 204: Precauções De Segurança

  O LG TONE PLATINUM (HBS-1100) é um auricular leve sem fios com tecnologia Bluetooth. Pode utilizar este produto como acessório áudio para dispositivos que suportem o perfil A2DP ou o perfil Bluetooth de mãos-livres. Precauções de segurança CUIDADO Não desmonte, ajuste ou repare o produto de forma arbitrária.
 • Page 205 Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio O LG HBS-1100 dispõe de áudio Qualcomm aptX/Qualcomm aptX HD. O áudio Qualcomm aptX/ Qualcomm aptX HD é tecnologia sem fios Bluetooth que proporciona áudio mais nítido para ouvir música e ver filmes.
 • Page 206 Cartão NFC (Apenas Europa) NOTA: O design real do produto pode diferir das imagens apresentadas neste manual. CUIDADO Certifique-se de que são utilizados componentes genuínos da LG Electronics. Utilizar um componente não genuíno pode danificar o produto e anular a garantia.
 • Page 207: Descrição Do Produto

  Descrição do produto Luz indicadora Interruptor Ligar/Desligar Interruptor rotativo de Volume Botão retrátil Microfone Botão Chamar Porta de carregamento Microfone Interruptor rotativo Anterior/ Seguinte Auriculares retráteis (esquerdo/direito) Botão Reproduzir/Pausa/Parar NOTA: Quando controla o volume (nível 16), vai ouvir um som de controlo duas vezes ou um som longo a partir do nível de volume 6 e superiores.
 • Page 208 2 A Luz indicadora azul acende e o HBS-1100 comuta para o modo Pesquisa. 3 A partir da lista de telemóveis ou dispositivos, selecione LG HBS1100 para ligar. 4 Uma mensagem de voz vai indicar que a ligação está concluída.
 • Page 209 2 A Luz indicadora azul acende e o HBS-1100 comuta para o modo Pesquisa. 3 Selecione LG HBS1100 a partir da lista de dispositivos para ligar. Várias ligações O HBS-1100 pode ser ligado a um telemóvel e a um PC simultaneamente.
 • Page 210: Luz Indicadora

  Nova ligação automática Se ligar o produto, este pesquisa e liga-se automaticamente aos dispositivos (“Dispositivo principal ligado” e “Dispositivo secundário ligado”) que já tinha ligado previamente. (Se o produto não conseguir encontrar o dispositivo ao qual se ligou da última vez, o produto comuta para o modo Pesquisa.) Se o produto não ligar automaticamente ao dispositivo pretendido, pesquise o produto no dispositivo que pretende ligar e ligue manualmente.
 • Page 211: Reproduzir Música

  Prima brevemente o botão Chamar. Marcação por voz Se o telemóvel não suportar a função Marcação por voz, pode utilizar a função Remarcação. Prima brevemente o botão Reproduzir/Pausa/Parar duas vezes durante uma chamada. Comutar chamadas (Sempre que prime um dos botões, a chamada comuta para o telemóvel ou para o HBS-1100.) Pode receber outra chamada enquanto está...
 • Page 212 Reproduzir música Deslize brevemente o interruptor rotativo Anterior/Seguinte para a posição anterior/seguinte Retrocesso/ Deslize o interruptor rotativo Anterior/Seguinte no sentido até Avanço rápidos atingir a secção pretendida da faixa. Prima brevemente o botão Reproduzir/Pausa/Parar duas vezes. Muda os modos com um sinal sonoro pela ordem seguinte: Aumento dos graves Alterar modo do (predefinição) >...
 • Page 213: Comando De Voz

  Encontrar-me Para encontrar o auricular, deslize e segure simultaneamente o interruptor rotativo de Volume e o interruptor rotativo Anterior/Seguinte no mesmo sentido durante 1 segundo, conforme ilustrado nas figuras 1 e 2. Por exemplo, 1 Deslize e segure simultaneamente o interruptor rotativo de Volume no sentido de aumentar volume (+) e o interruptor rotativo Anterior/Seguinte na posição durante 1 segundo.
 • Page 214 LG Tone & Talk™ Tone & Talk suporta várias funções, incluindo indicações por texto e voz e chamadas. Pesquise “LG Tone & Talk” na Google Play™ Store (SO Android™) ou na App Store® (iOS) para instalar a aplicação Tone & Talk.
 • Page 215 1. Aceda a Tone & Talk e selecione Registo de chamadas. 2. Prima brevemente o botão Chamar duas vezes. Fazer uma chamada 3. Deslize e segure o interruptor rotativo Anterior/Seguinte na posição a partir do Registo de durante 1 segundo para selecionar um número do Registo chamadas de chamadas.
 • Page 216 Deslize e segure simultaneamente o interruptor rotativo de Volume e o interruptor rotativo Anterior/ Encontrar-me Ligar Seguinte no mesmo sentido durante 1 segundo. Comando de voz Mantenha premido simultaneamente o botão Chamar e Espera ligado/desligado o botão Reproduzir/Pausa/Parar durante 1 segundo. Terminar uma chamada Falar Prima brevemente o botão Chamar.
 • Page 217: Resolução De Problemas

  Deslize e segure o interruptor rotativo Anterior/ Retrocesso Música ligada Seguinte na posição Definições do Prima brevemente o botão Reproduzir/Pausa/Parar Música ligada equalizador duas vezes. Resolução de problemas Problemas Soluções A alimentação não liga Verifique o nível de carga da bateria e carregue-a. Se o telemóvel não suportar as funções de auricular e mãos-livres, não Não consegue fazer uma pode utilizar as funcionalidades de chamada.
 • Page 218 Especificações e funcionalidades Item Comentários Especificações de Bluetooth V 4.1 (Auricular/Mãos-livres/A2DP/GATT) Bateria Bateria de 3,7 V / 220 mAh, polímero de iões de lítio Autonomia em espera Até 17,3 dias* Autonomia em conversação Até 11 horas* Autonomia em reprodução Até 10 horas* de música Tempo de carregamento Menos de 2 horas...
 • Page 219: Declaração De Conformidade

  DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: Pelo presente documento, a LG Electronics declara que este HBS-1100 se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva 2014/53/EU. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em http://www.lg.com/global/declaration Bluetooth®...
 • Page 220: Informações Adicionais

  útil deste produto, a LG recomenda que a sua remoção seja efetuada apenas por técnicos qualificados. Para evitar danificar o produto e para sua própria segurança, os utilizadores não deverão tentar remover a bateria, devendo contactar o Serviço de Assistência LG ou outros fornecedores de...
 • Page 221 A LG Electronics reserva o direito de recusar a assistência de garantia se esta informação tiver sido removida ou alterada após a compra original do produto ao vendedor.
 • Page 222: Garantia Limitada

  Garantia limitada SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DESTA GARANTIA LIMITADA, A LG ELECTRONICS GARANTE QUE ESTE PRODUTO SE ENCONTRA SEM DEFEITOS DE DESIGN, DE MATERIAIS E DE FABRICO NO MOMENTO DA COMPRA ORIGINAL PELO CONSUMIDOR E PELO PERÍODO SUBSEQUENTE DE UM (1) ANO. SE O SEU PRODUTO NECESSITAR DE ASSISTÊNCIA AO ABRIGO DESTA GARANTIA, DEVOLVA-O AO VENDEDOR A QUE FOI ADQUIRIDO OU CONTACTE O SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA LG ELECTRONICS LOCAL PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.
 • Page 223: Manual Del Usuario

  NOTA: antes de utilizar el HBS-1100, lea atentamente toda la información para obtener el máximo rendimiento y evitar cualquier daño o uso incorrecto del HBS-1100. De existir errores tipográficos o imprecisiones en la información contenida en este manual, sólo LG Electronics Inc podrá realizar cambios o modificaciones. www.lg.com HBS-1100...
 • Page 224: Precauciones De Seguridad

  Los auriculares LG TONE PLATINUM (HBS-1100) son unos auriculares inalámbricos ligeros que utilizan la tecnología Bluetooth. Este producto puede utilizarse como accesorio de audio en dispositivos compatibles con el perfil A2DP o Bluetooth manos libres. Precauciones de seguridad PRECAUCIÓN No desmonte, ajuste ni repare el producto arbitrariamente.
 • Page 225 Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio Los LG HBS-1100 cuentan con tecnología de audio Qualcomm aptX/Qualcomm aptX HD. El audio Qualcomm aptX/Qualcomm aptX HD es una tecnología inalámbrica Bluetooth que ofrece mayor nitidez de audio para escuchar música y ver películas.
 • Page 226: Componentes Del Producto

  NOTA: El diseño real del producto podría variar con respecto a las imágenes que aparecen en el manual. PRECAUCIÓN Asegúrese de utilizar componentes originales de LG Electronics. De lo contrario, el producto podría sufrir daños, lo que anularía la garantía.
 • Page 227: Descripción Del Producto

  Descripción del producto Luz indicadora Interruptor principal Selector de volumen Botón retráctil Micrófono Botón Llamar Puerto de carga Micrófono Selector Anterior/siguiente Auriculares retráctiles (izquierdo/derecho) Botón Reproducir/pausar/detener NOTA: Cuando controle el volumen (nivel 16), oirá un sonido de control dos veces o como un sonido largo a partir del nivel de volumen 6 o superior.
 • Page 228 2 La luz indicadora azul se encenderá y los HBS-1100 cambiarán al modo Búsqueda. 3 En la lista de teléfonos móviles o dispositivos, seleccione LG HBS1100 para realizar la conexión. 4 Un mensaje de voz indicará que la conexión se ha realizado correctamente.
 • Page 229 2 La luz indicadora azul se encenderá y los HBS-1100 cambiarán al modo Búsqueda. 3 Seleccione LG HBS1100 en la lista de dispositivos para realizar la conexión. Varias conexiones Los HBS-1100 pueden conectarse a un teléfono móvil y a un PC al mismo tiempo.
 • Page 230: Reconexión Automática

  Reconexión automática Si enciende el producto, este busca y se conecta de forma automática a los dispositivos (“Dispositivo principal conectado” y “Dispositivo secundario conectado”) a los que estaba anteriormente conectado. (Si el producto no puede encontrar el último dispositivo al que se conectó, cambiará al modo de búsqueda).
 • Page 231: Reproducción De Música

  Pulse brevemente el botón Llamar. Marcado por voz Si el teléfono móvil no admite la función de marcado por voz, puede utilizar la función de rellamada. Pulse brevemente el botón Reproducir/pausar/detener dos veces durante una llamada. Cambiar llamada (Cada vez que pulse uno de estos botones, la llamada cambiará al teléfono móvil o a los HBS-1100).
 • Page 232: Ajustes De Las Alertas De Vibración

  Reproducir canción Deslice brevemente el selector Anterior/siguiente hacia la posición anterior/siguiente Rebobinado o avance Deslice el selector Anterior/siguiente hacia la posición hasta llegar rápido a la pista deseada. Pulse brevemente el botón Reproducir/pausar/detener dos veces. El modo cambia con un pitido en el siguiente orden: Mejora de graves (predeterminado) Cambiar el modo del >...
 • Page 233: Comandos De Voz

  Encuéntrame Para encontrar los auriculares, deslice simultáneamente el selector de volumen y el selector Anterior/siguiente en la misma dirección y manténgalos durante 1 segundo, como se muestra en las figuras 1 y 2. Por ejemplo: 1 Deslice simultáneamente el selector de volumen para subir el volumen (en la dirección +) y el selector Anterior/siguiente hacia la posición y manténgalos durante 1 segundo.
 • Page 234 Tone & Talk admite varias funciones, entre las que se incluyen indicaciones de voz y texto, así como llamadas. Busque "LG Tone & Talk" en la Google Play™ Store (Android™ OS) o la App Store® (iOS) para instalar Tone & Talk. Puede escanear el código QR de la derecha para instalar Tone &...
 • Page 235 1. Vaya a Tone & Talk y seleccione Historial de llamadas. 2. Pulse brevemente el botón Llamar dos veces. Realizar una llamada 3. Deslice el selector Anterior/siguiente hacia la posición desde el historial de manténgalo durante 1 segundo para seleccionar un número del historial llamadas de llamadas.
 • Page 236 Deslice simultáneamente el selector de volumen y el selector Anterior/siguiente en la misma dirección y Encuéntrame Encendidos manténgalos durante 1 segundo. Activar/desactivar Mantenga pulsados simultáneamente el botón Llamar y Inactivos comandos de voz el botón Reproducir/pausar/detener durante 1 segundo. Finalizar una llamada En conversación Pulse brevemente el botón Llamar.
 • Page 237: Solución De Problemas

  Deslice y mantenga el selector Anterior/siguiente hacia Escuchando Avance rápido música la posición Deslice y mantenga el selector Anterior/siguiente hacia Escuchando Rebobinado música la posición Escuchando Pulse brevemente el botón Reproducir/pausar/detener Ajustes del ecualizador música dos veces. Solución de problemas Problemas Soluciones El producto no se enciende...
 • Page 238: Especificaciones Y Funciones

  Especificaciones y funciones Elemento Comentarios Especificaciones de la V 4.1 (auriculares/manos libres/A2DP/GATT) tecnología Bluetooth Batería Batería 3,7 V/220 mAh, polímero de litio Tiempo en espera Hasta 17,3 días* Tiempo de conversación Hasta 11 horas* Tiempo de reproducción Hasta 10 horas* de música Tiempo de carga Menos de 2 horas Voltaje nominal de entrada...
 • Page 239: Declaración De Conformidad

  DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: Por la presente, LG Electronics declara que el producto HBS-1100 cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva 2014/53/EU. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en http://www.lg.com/global/declaration Bluetooth®...
 • Page 240: Información Adicional

  útil del producto. Para evitar daños en el producto, y por su propia seguridad, el usuario no debe intentar retirar la batería, debe ponerse en contacto con la Línea de Ayuda de Servicios de LG, o con otros proveedores de servicios independientes para su asesoramiento.
 • Page 241 LG Electronics se reserva el derecho de denegar el servicio de garantía si no se presenta dicha información o si hubo modificaciones después de la compra original del producto al distribuidor.
 • Page 242: Garantía Limitada

  NO LAS PRESENTARÁ POR UN PERÍODO POSTERIOR DE DOS (2) AÑOS. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA SERVICIO TÉCNICO DE GARANTÍA, SE DEBE DEVOLVER AL DISTRIBUIDOR QUE LO VENDIÓ O COMUNÍQUESE CON EL CENTRO DE CONTACTO DE LG ELECTRONICS EN SU REGIÓN PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.
 • Page 243: Používateľská Príručka

  Všetky úpravy alebo zmeny v tomto návode urobené z dôvodu opravy typografických chýb alebo nepresností nachádzajúcich sa v tu uvedených informáciách môže vykonávať iba spoločnosť LG Electronics Inc. www.lg.com HBS-1100 Copyright © 2016-2017 LG Electronics. Všetky práva vyhradené...
 • Page 244: Bezpečnostné Upozornenia

  LG TONE PLATINUM (HBS-1100) je ľahká bezdrôtová slúchadlová súprava využívajúca technológiu Bluetooth. Tento produkt je možné používať ako audio príslušenstvo k zariadeniam s podporou A2DP alebo hands-free profilov Bluetooth. Bezpečnostné upozornenia UPOZORNENIE Produkt svojvoľne nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte. Produkt neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov ani zdrojov veľkého tepla.
 • Page 245 Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio Slúchadlová súprava LG HBS-1100 využíva zvukovú technológiu Qualcomm aptX/Qualcomm aptX HD. Zvuková technológia Qualcomm aptX/Qualcomm aptX HD je bezdrôtová technológia Bluetooth, ktorá poskytuje čistejší zvuk pri počúvaní hudby a sledovaní filmov.
 • Page 246 UPOZORNENIE Používajte len originálne diely od spoločnosti LG Electronics. Pri používaní neoriginálnych dielov môže dôjsť k poškodeniu produktu, a tým k strate záruky. Opis produktu Kontrolka Vypínač Posuvné tlačidlo hlasitosti Tlačidlo zasunutia Mikrofón Tlačidlo hovoru Port na nabíjačku Mikrofón Posuvné tlačidlo predchádzajúca/ nasledujúca skladba...
 • Page 247 Nabíjanie batérie a upozornenia Otvorte kryt konektora na nabíjačku a pripojte k nemu nabíjačku. Kontrolka Červená Fialová Modrá Stav batérie Nabíjanie 80 % Ukončené Ak pri zapnutom vypínači odpojíte nabíjací kábel, výrobok sa zapne a automaticky sa pripojí k zariadeniu s dokončeným nastavením pripojenia. Ak chcete hlasom skontrolovať...
 • Page 248 1 Posuňte vypínač do zapnutej polohy ON, čím zapnete napájanie. 2 Rozsvieti sa modrá kontrolka a slúchadlová súprava HBS-1100 sa prepne do režimu vyhľadávania. 3 V mobilnom telefóne alebo v zozname zariadení zvoľte možnosť LG HBS1100. 4 Hlasová správa oznámi dokončenie spojenia.
 • Page 249 Pripojenie pomocou karty NFC (Keď pripájané zariadenie podporuje technológiu NFC) 1 Na zariadení, ktoré chcete pripojiť, aktivujte režim čítania značiek NFC a funkciu Bluetooth. 2 Stlačte a podržte tlačidlo hovoru a posunutím vypínača do zapnutej polohy ON zapnite zariadenie. 3 Rozsvieti sa modrá stavová kontrolka a produkt sa prepne do režimu vyhľadávania. 4 Priložte značku na karte NFC k priestoru antény NFC na pripájanom zariadení.
 • Page 250 Funkcie mobilného hovoru Funkcie Popis Krátko stlačte tlačidlo hovoru. Prijatie/ukončenie Ak chcete vypnúť vibračnú funkciu zariadenia, posuňte posuvné tlačidlo hovoru hlasitosti v smere zníženia hlasitosti (-). Ak hovor uskutočníte pomocou mobilného telefónu, automaticky sa prepojí na slúchadlovú súpravu HBS-1100. Uskutočnenie hovoru Na niektorých mobilných telefónoch je potrebné...
 • Page 251: Prehrávanie Hudby

  POZNÁMKA: Funkcie hlasového vytáčania a opakovaného vytočenia fungujú na hlavnom pripojenom zariadení alebo na zariadení, pomocou ktorého ste uskutočnili posledný hovor. (Funkcie hlasového vytáčania a opakovaného vytočenia môžu fungovať odlišne v závislosti od používaného mobilného telefónu.) Prehrávanie hudby Funkcie Popis Krátko stlačte tlačidlo prehrať/pozastaviť/zastaviť.
 • Page 252 Mimo dosahu Ak sa zariadenie pripojené k produktu nachádza mimo efektívneho komunikačného dosahu (10 metrov), komunikačný signál zoslabne a komunikácia sa preruší. Ak sa zariadenie dostane späť do efektívneho komunikačného dosahu, produkt sa automaticky znova pripojí k zariadeniu. Ak sa zariadenie nepripojí automaticky, stlačením tlačidla hovoru na produkte sa pripojte manuálne.
 • Page 253 Aplikácia Tone & Talk podporuje rôzne funkcie vrátane textových a hlasových pokynov a volania. Vyhľadajte aplikáciu „LG Tone & Talk“ na portáli Google Play™ (operačný systém Android™) alebo App Store® (iOS) a nainštalujte aplikáciu Tone & Talk. K inštalácii Aplikácie Tone &...
 • Page 254 1. Prejdite do aplikácie Tone & Talk a zvoľte kontakt rýchlej voľby. Použitie rýchlej voľby na 2. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo hovoru. uskutočnenie hovoru (Číslo musí byť zadané v aplikácii Tone & Talk.) 1. Prejdite do aplikácie Tone & Talk a zvoľte obľúbený kontakt. 2.
 • Page 255 Prijatie hovoru Vyzváňanie Krátko stlačte tlačidlo hovoru. Zastavenie vibračného Krátko posuňte posuvné tlačidlo hlasitosti v smere upozornenia na Vyzváňanie zníženia hlasitosti (-). prichádzajúci hovor Posuňte a 2 sekundy podržte posuvné tlačidlo hlasitosti Vibrácia zapnutá/ Pohotovostný vypnutá stav v smere zvýšenia hlasitosti (+). Súčasne posuňte a 1 sekundu podržte posuvné...
 • Page 256: Riešenie Problémov

  Krátko posuňte posuvné tlačidlo predchádzajúca/ Prehráva sa Ďalšia skladba hudba nasledujúca skladba do polohy Krátko posuňte posuvné tlačidlo predchádzajúca/ Predchádzajúca Prehráva sa skladba hudba nasledujúca skladba do polohy Posuňte a podržte posunuté posuvné tlačidlo Prehráva sa Rýchly posun dopredu hudba predchádzajúca/nasledujúca skladba v polohe Posuňte a podržte posunuté...
 • Page 257 Technické údaje a funkcie Položka Poznámky Špecifikácia Bluetooth V 4.1 (Headset/Hands-Free/A2DP/GATT) Batéria Batéria 3,7 V / 220 mAh, lítium-iónová polymérová Pohotovostný čas Až 17,3 dňa* Čas hovoru Až 11 hodiny* Čas prehrávania hudby Až 10 hodiny* Čas nabíjania Menej ako 2 hodiny Sieťové...
 • Page 258: Vyhlásenie O Zhode

  účinky vysokofrekvenčného žiarenia a k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia. VYHLÁSENIE O ZHODE: Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie HBS-1100 spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke http:// www.lg.com/global/declaration Bluetooth®...
 • Page 259: Doplnkové Informácie

  životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu. - Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/ kontaktov a opatrné...
 • Page 260 - Záruka je platná iba vtedy, ak je k výrobku určenému na opravu alebo výmenu priložený originál dokladu o kúpe vydaný predajcom pôvodnému kupujúcemu, obsahujúci dátum zakúpenia a sériové číslo. Spoločnosť LG Electronics si vyhradzuje právo odmietnuť záručný servis, ak bola táto informácia odstránená alebo zmenená po pôvodnej kúpe výrobku od predajcu.
 • Page 261: Obmedzená Záruka

  NEVYSKYTNÚ ŽIADNE CHYBY VYHOTOVENIA, MATERIÁLU ANI SPRACOVANIA. V PRÍPADE, AK BY VÝROBOK VYŽADOVAL ZÁRUČNÝ SERVIS, VRÁŤTE HO PREDAJCOVI, OD KTORÉHO STE VÝROBOK ZAKÚPILI, ALEBO SA OBRÁŤTE NA MIESTNE KONTAKTNÉ STREDISKO SPOLOČNOSTI LG ELECTRONICS, KDE ZÍSKATE ĎALŠIE INFORMÁCIE. Dôležité informácie o bezpečnosti Vyvarujte sa poškodenia sluchu...
 • Page 263 Obs! För bästa prestanda och för att undvika skador och felanvändning av HBS-1100 bör du läsa all information noga innan du använder HBS-1100. Ändringar i den här handboken på grund av tryckfel eller faktafel ska endast utföras av LG Electronics Inc. www.lg.com HBS-1100 Copyright © 2016-2017 LG Electronics. Alla rättigheter reserverade...
 • Page 264 LG TONE PLATINUM (HBS-1100) är ett lätt, trådlöst headset med Bluetooth. Produkten kan användas som ljudtillbehör för enheter som har funktioner för antingen A2DP eller Hands-Free Bluetooth. Säkerhetsåtgärder FÖRSIKTIGHET Du får inte montera isär, justera eller reparera produkten godtyckligt. Placera inte produkten i närheten av stark hetta eller brännbart material.
 • Page 265 HD-kvalitet. Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio LG HBS-1100 drivs med Qualcomm aptX/Qualcomm aptX HD-ljud. Qualcomm aptX/Qualcomm aptX HD-ljud är trådlös Bluetooth-teknologi som ger ett tydligare ljud när du lyssnar på musik och tittar på...
 • Page 266 FÖRSIKTIGHET Se till att använda autentiska komponenter från LG Electronics. En icke autentisk komponent kan orsaka skada på produkten och därmed upphäva garantin. Produktbeskrivning Indikatorlampa Strömbrytare Volymknapp Indragbar knapp Mikrofon Samtalsknapp Laddningsport Mikrofon Föregående/Nästa-knapp Indragbara öronsnäckor (vänster/höger) Uppspelnings/paus/stopp-knapp Obs! När du kontrollerar volymen (nivå 16) hör du ett kontrolljud två gånger eller som ett långt ljud...
 • Page 267 Batteriladdning och meddelanden Öppna laddningsportens lucka och anslut laddaren till laddningsporten. Indikatorlampa Röd Lila Blå Batteristatus Laddning 80 % Slutförd Om laddningskabeln tas bort medan strömbrytaren är PÅ slås strömmen på och produkten ansluts automatiskt till den enhet vars anslutningsinställningar har slutförts. Skjut och håll ner Volymknappen i riktningen volym ner (-) i 1 för att kontrollera indikatorlampan och batterinivån med rösten.
 • Page 268 1 Skjut strömbrytaren till läget PÅ för att slå på strömmen. 2 Den blå indikatorlampan slås på och HBS-1100 växlar till läget Sök. 3 Välj LG HBS1100 från mobiltelefonen eller enhetslistan för att ansluta. 4 Ett röstmeddelande meddelar att anslutningen är slutförd.
 • Page 269 NFC-anslutning (när den enhet som ska anslutas har stöd för NFC) 1 Aktivera läget för läsning av NFC-tagg och Bluetooth-funktion för den enhet som ska anslutas. 2 Tryck och håll nere samtalsknappen och för strömbrytaren till läget PÅ för att slå på strömmen. 3 Den blå...
 • Page 270 Mobiluppringningsfunktioner Funktioner Beskrivning Tryck en kort stund på samtalsknappen. Ta emot ett samtal/ Om du vill stänga av vibrationsfunktionen på produkten, för volymknappen i Lägga på riktningen volym ner (-) en kort stund. Om du vill ringa ett samtal med en mobiltelefon, ansluts samtalet automatiskt till HBS-1100.
 • Page 271: Spela Upp Musik

  Spela upp musik Funktioner Beskrivning Tryck en kort stund på uppspelnings-/paus-/stoppknappen. Spela upp Musiken spelas upp från den aktiva spelaren på ansluten enhet. Paus Tryck en kort stund på uppspelnings-/paus-/stoppknappen. Stopp Håll Uppspelnings/Paus/Stopp-knappen intryckt i 1 sekund. Spela upp föregående/ För Föregående/Nästa-knappen till eller -läget en kort stund.
 • Page 272 Utanför räckvidd Om den enhet som är ansluten till produkten ligger utanför det effektiva kommunikationsområdet (10 meter), blir kommunikationssignalen svag och kommunikationen går förlorad. Om enheten återigen hamnar inom det effektiva kommunikationsområdet, återansluter produkten automatiskt till enheten. Om enheten inte återansluts automatiskt trycker du på samtalsknappen på produkten för att ansluta till den manuellt.
 • Page 273 LG Tone & Talk™ Tone & Talk stödjer olika funktioner, inklusive text och tal-riktningar samt uppringning. Sök efter ”LG Tone & Talk” i Google Play™ Store (Android™ OS) eller i App Store® (iOS) för att installera Tone & Talk. Du kan skanna QR-koden till höger för att installera Tone &...
 • Page 274 1. Gå till Tone & Talk och välj en favoritkontakt. 2. Tryck kort på samtalsknappen två gånger. Använda Favoriter för att 3. För och håll knappen föregående/nästa nedtryckt i läget eller ringa ett samtal 1 sekund för att välja ett nummer. 4.
 • Page 275 För och håll samtidigt volymknappen och knappen Hitta mig Slå på föregående/nästa nedtryckt i samma riktning i 1 sekund. Tryck samtidigt på Samtalsknappen och Uppspelnings/ Röstkommando på/av Viloläge Paus/Stopp-knappen i 1 sekund. Tryck en kort stund på samtalsknappen. Avsluta ett samtal Samtal väntar Håll Samtalsknappen intryckt i 1 sekund.
 • Page 276 Felsökning Problem Lösningar Enheten kan inte slås på Kontrollera batterinivån och ladda det. Om mobiltelefonen inte stödjer funktionerna headset och hands-free kan Det går inte att ringa ett du inte använda uppringningsfunktionerna. samtal med HBS-1100 Kontrollera batterinivån och ladda det. Kontrollera om HBS-1100 är påslagen.
 • Page 277 Specifikationer och Funktioner Produktdel Kommentarer Bluetooth-specifikationer V 4.1 (Headset / Hands-Free / A2DP/ GATT) Batteri Batteri 3,7 V / 220 mAh, litiumjonpolymer Standbytid Upp till 17,3 dagar* Samtalstid Upp till 11 timmar* Musikuppspelningstid Upp till 10 timmar* Laddningstid Mindre än 2 timmar Nominell ingångsspänning DC 4,75 –...
 • Page 278 överskrider kraven på RF-exponering, och då upphör användarens rätt att bruka enheten. CE-MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE: Härmed intygar LG Electronics att produkten HBS-1100 uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv 2014/53/EU. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: http://www.lg.com/global/declaration...
 • Page 279: Ytterligare Information

  återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänsteleverantör för att få hjälp.
 • Page 280 ändrats efter ursprungsinköpet av produkten från återförsäljaren. - Om LG Electronics reparerar eller byter ut produkten gäller garantin för den reparerade eller utbytta produkten under antingen den återstående garantitiden för originalprodukten, eller i nittio (90) dagar (beroende på...
 • Page 281: Begränsad Garanti

  Begränsad garanti UNDER VILLKOREN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN GARANTERAR LG ELECTRONICS ATT DEN HÄR PRODUKTEN ÄR FRI FRÅN DEFEKTER I DESIGN, MATERIAL OCH TILLVERKNING UNDER ETT (1) ÅR FRÅN DET URSPRUNGLIGA INKÖPSTILLFÄLLET. OM PRODUKTEN BEHÖVER SERVICE SOM OMFATTAS AV GARANTIN, KAN DU RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN ELLER KONTAKTA NÄRMASTE LG ELECTRONICS-KONTAKTCENTER FÖR MER INFORMATION.
 • Page 283: Manual De Utilizare

  HBS-1100, vă rugăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile înainte de a utiliza HBS-1100. Schimbările aduse acestui manual ca urmare a erorilor tipografice sau inexactităţii informaţiilor consemnate vor fi efectuate numai de LG Electronics Inc. www.lg.com HBS-1100 Copyright © 2016-2017 LG Electronics. Toate drepturile rezervate...
 • Page 284 LG TONE PLATINUM (HBS-1100) sunt căşti wireless uşoare care folosesc tehnologie Bluetooth . Acest produs se poate folosi ca accesoriu audio pentru dispozitivele care sunt compatibile fie cu profilul A2DP, fie cu profilul handsfree cu Bluetooth . Măsuri de precauţie legate de siguranţă...
 • Page 285 HD, vă puteţi bucura de efectuarea de apeluri vocale şi de muzică la înaltă definiţie. Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio Căştile LG HBS-1100 sunt acţionate de Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio. Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio este o tehnologie wireless cu Bluetooth care asigură sunet mai clar pentru a asculta muzică...
 • Page 286: Descrierea Produsului

  ATENŢIE Asiguraţi-vă că se utilizează componente LG Electronics originale. Utilizarea unei componente care nu este originală poate detriora produsul şi poate anula astfel garanţia. Descrierea produsului Lampă Comutator indicatoare Pornit/Oprit Comutator de volum Buton retractabil Microfon Buton Apel Port de încărcare Microfon Comutator Anterior/Următor...
 • Page 287 Încărcarea bateriei şi alerte Deschideţi capacul portului de încărcare şi conectaţi încărcătorul la portul de încărcare. Lampă Roşu Violet Albastru indicatoare Starea bateriei Încărcare 80 % Finalizată În cazul în care cablul de alimentare este scos în timp ce comutatorul Pornit/Oprit este pe PORNIT, alimentarea este activată...
 • Page 288 1 Glisați comutatorul Pornit/Oprit în poziția PORNIT pentru a porni alimentarea. 2 Se aprinde lampa indicatoare în culoarea albastră, iar HBS-1100 comută la modul Căutare. 3 Din telefonul mobil sau din lista de dispozitive, selectați LG HBS1100 pentru conectare. 4 Un mesaj vocal va indica finalizarea conectării.
 • Page 289 Conexiunea NFC (Când dispozitivul de conectat suportă NFC) 1 Activați modul de etichetare NFC de citit și funcția Bluetooth a dispozitivului de conectat. 2 Apăsați și mențineți apăsat butonul Apel și glisați comutatorul Pornit/Oprit în poziția PORNIT pentru a porni. 3 Se aprinde lampa indicatoare în culoarea albastră, iar aparatul comută...
 • Page 290 Funcţiile de apelare mobilă Funcţii Descriere Apăsați scurt butonul Apel. Primirea unui apel/ Dacă doriți să opriți funcția Vibrații a produsului, glisați scurt comutatorul de Încheierea unui apel volum în direcția de scădere a volumului (-). Dacă efectuaţi un apel cu ajutorul unui telefon mobil, apelul este conectat automat la HBS-1100.
 • Page 291 NOTĂ: Funcţiile Apelare vocală şi reapelare funcţionează pe Dispozitivul conectat principal sau pe dis- pozitivul pe care aţi efectuat ultimul apel. (Funcţiile Apelare vocală şi reapelare pot funcţiona diferit, în funcţie de telefonul mobil care se utilizează.) Redare muzică Funcţii Descriere Apăsați scurt butonul Redare/Pauză/Stop.
 • Page 292 În afara razei de acoperire Dacă dispozitivul conectat la produs este în afara razei de acoperire eficiente (10 metri/33 de picioare), intensitatea semnalului de comunicaţii scade şi comunicarea se întrerupe. Dacă dispozitivul revine în raza de acoperire eficientă, produsul se reconectează automat la dispozitiv. Dacă...
 • Page 293 LG Tone & Talk™ Tone & Talk acceptă funcţii variate, inclusiv îndrumări prin text şi vocale, precum şi apelare. Căutați “LG Tone & Talk” în magazinul Google Play™ (Android™ OS) sau în App Store®(iOS) pentru a instala Tone & Talk.
 • Page 294 1. Accesaţi Tone & Talk şi selectaţi un contact pentru apelare rapidă. Utilizarea apelării 2. Apăsați scurt butonul Apel de două ori. rapide pentru efectuarea unui apel (Numărul ar trebui specificat în aplicaţia Tone & Talk.) 1. Accesaţi Tone & Talk şi selectaţi un contact preferat. 2.
 • Page 295 Rezumatul funcţiilor HBS-1100 Funcţie Stare HBS-1100 Acţiune Pornire Oprire Glisați comutatorul Pornit/Oprit în poziția PORNIT. Oprire Pornire Glisați comutatorul Pornit/Oprit în poziția OPRIT. Pornire Convor- Glisați comutatorul în poziția de creștere a volumului Creşterea volumului bire/Muzică (+). Pornire Convor- Glisați comutatorul de volum în poziția de scădere a Scăderea volumului bire/Muzică...
 • Page 296 Simultan apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Apel şi Mod de sincronizare Oprire glisaţi comutatorul Pornit/Oprit în poziţia PORNIT, (Manual) timp de 2 secunde. Verificarea stării Glisați și mențineți apăsat comutatorul de volum în Inactiv bateriei poziția de scădere a volumului (-), timp de 1 secundă. Redare Pornire Apăsați scurt butonul Redare/Pauză/Stop.
 • Page 297 Specificaţii şi caracteristici Element Comentarii Specificații Bluetooth V 4.1 (Căşti/Handsfree/A2DP/GATT) Baterie Baterie de 3,7 V / 220 mAh, polimer litiu-ion Durată în aşteptare Până la 17,3 zile* Durată convorbiri Până la 11 ore* Durată redare muzică Până la 10 ore* Timp de încărcare Mai puţin de 2 ore Tensiune de intrare...
 • Page 298: Declaraţie De Conformitate

  şi poate anula autoritatea utilizatorului de a opera dispozitivul. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE: Prin prezenta, LG Electronics declară că produsul HBS-1100 este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. O copie a Declaraţiei de conformitate poate fi găsită...
 • Page 299: Informaţii Suplimentare

  - În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă...
 • Page 300 - Perioada medie de utilizare este de un an. În cazul unei neconformități LG Electronics va înlocui produsul în maxim 15 zile , noul produs va avea aceasi perioada de garanție ca un produs nou.
 • Page 301 ACHIZIŢIEI ORIGINALE DE CĂTRE UN CONSUMATOR ŞI PE O PERIOADĂ ULTERIOARĂ DE 1 (UN) AN. DACĂ PRODUSUL DVS. NECESITĂ SERVICE ÎN GARANŢIE, VĂ RUGĂM SĂ-L ÎNAPOIAŢI DEALERULUI DE LA CARE A FOST ACHIZIŢIONAT SAU SĂ CONTACTAŢI CENTRUL LOCAL DE CONTACT LG ELECTRONICS PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE.
 • Page 303 önlemek için lütfen HBS-1100’ı kullanmadan önce tüm bilgileri dikkatlice okuyun. Bu kılavuzda dizgi hatalarına veya belirtilen bilgilerdeki yanlışlıklara bağlı herhangi bir düzeltme veya değişiklik yalnızca LG Electronics Inc. tarafından yapılacaktır. www.lg.com HBS-1100 Telif Hakkı © 2016-2017 LG Electronics. Tüm hakları saklıdır...
 • Page 304 LG TONE PLATINUM (HBS-1100) Bluetooth teknolojisi kullanan hafif bir kablosuz kulaklıktır. Bu ürün A2DP veya Ahizesiz Bluetooth Profilini destekleyen cihazlar için bir ses aksesuarı olarak kullanılabilir. Güvenlik Uyarıları DİKKAT Ürünü gelişigüzel parçalarına ayırmayın, ayarlamayın veya onarmayın. Ürünü aşırı ısı yayan veya yanıcı...
 • Page 305 Bebeklerin veya çocukların ürünün manyetik aksamını veya küçük bir bileşenini yutmamasına dikkat edin. Şarj cihazının konektörlerine (şarj bağlantı noktası ve güç fişi) yabancı cisim girmediğinden emin olun. Aksi takdirde yangın çıkabilir veya elektrik çarpabilir. Güvenliğiniz için şarj edilmekte olan ürünü takmayın. Vücudunuza yerleştirilmiş...
 • Page 306 Güvenliğiniz için ürün içerisindeki yerleşik pilleri çıkarmayın. Lityum iyon polimer pil, yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir bileşendir. Pil değişiminin yetkili bir profesyonel tarafından yapılmaması cihazınızda hasara neden olabilir. Pili kendiniz değiştirmeyin. Pil zarar görerek aşırı ısınmaya ve yaralanmalara neden olabilir. Pil, yetkili servis sağlayıcısı...
 • Page 307 UYARI Ürünü yüksek bir yerden düşürmeyin. Ürünün su, alkol veya benzinle temas etmediğinden emin olun. Ürünü ıslak veya tozlu yerlerde saklamayın. Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın. Bu ürün su geçirmez değildir. Nem ve sudan uzak tutun. Ürünün aşırı tere maruz kalması durumunda, ürünü...
 • Page 308: Qualcomm® Aptx™ / Qualcomm® Aptx™ Hd Audio

  çözünürlüklü sesli aramaların ve müzik dinleme deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz. Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD Audio LG HBS-1100, Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio ile çalışmaktadır. Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio, müzik dinlemek ve film izlemek için daha net ses sağlayan bir kablosuz Bluetooth...
 • Page 309 Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD audio, bir cep telefonu veya ses cihazı tarafından destekleniyorsa, otomatik olarak etkinleştirilir. Qualcomm aptX HD audio, 24-bit sesi destekler, böylece kablosuz olarak studio kalitesinde sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
 • Page 310 Ürün Bileşenleri TONE Ekstra Kulak Micro USB PLATINUM Jelleri Şarj Kablosu HBS-1100 (küçük ve (Orta boy büyük) kulak jelleri takılı) Kullanıcı WEEE Kart NFC Kartı Kılavuzu (Sadece Avrupa)
 • Page 311 NOT: Gerçek ürün tasarımı bu kılavuzda gösterilen resimlerden farklı olabilir. DİKKAT Orijinal LG Electronics bileşenlerinin kullanıldığından emin olun. Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılması ürüne hasar verebilir, dolayısıyla garanti geçersiz olur.
 • Page 312: Ürün Tanımı

  Ürün Tanımı Gösterge lambası Ses jog düğmesi Güç düğmesi Mikrofon Sarılabilir düğme Arama Şarj bağlantı düğmesi noktası Mikrofon İleri/Geri jog Sarılabilir kulaklıklar düğmesi (sol/sağ) Oynat/Duraklat/ Durdur düğmesi...
 • Page 313 NOT: Sesi kontrol ederken (seviye 16), bir kontrol sesi iki kere duyulur veya seviye 6 veya üzeri için uzun bir ses duyulur. Pil Şarjı ve Uyarılar Şarj giriş yeri kapağını açın ve şarj cihazını Şarj giriş yerine takın. mesi Gösterge Lambası...
 • Page 314 Güç düğmesi AÇIK konumdayken şarj kablosu çıkarılırsa, güç açılır ve ürün otomatik olarak bağlantı ayarları tamamlanan cihaza bağlanır. Gösterge lambasını ve pil seviyesini sesle kontrol etmek için Ses jog düğmesini ses azaltma (-) yönünde kaydırın ve 1 saniye basılı tutun. Yeterli Normal Yetersiz Durumu...
 • Page 315 HBS-1100 Eşleştirme ve Bağlantı İşleme kulaklıklarınızı taktıktan sonra başlarsanız, sesli uyarıları takip ederek kolayca eşleştirme ve bağlantı yapabilirsiniz. NOT: Sizden yetkilendirme kodu (PIN Kodu) istendiyse, 0000 girin. Pilin yetersiz olduğu uyarısını duyarsanız, eşleştirme işlemine devam etmeden önce pili yeniden şarj edin. Eşleştirme 3 dakika içinde tamamlanmazsa, otomatik kapama gerçekleşir.
 • Page 316 AÇIK konuma doğru kaydırın. 2 Mavi gösterge lambası yanar ve HBS-1100 Arama moduna geçer. 3 Cep telefonu veya cihaz listesinden, bağlanmak için LG HBS1100'ü seçin. 4 Sesli bir mesaj bağlantının tamamlandığı belirtir. 5 HBS-1100'u diğer cihazlarla eşleştirmek için aynı işlemleri yapın.
 • Page 317 Güç anahtarını AÇIK konuma getirin. 2 Mavi gösterge lambası yanar ve HBS-1100 Arama moduna geçer. 3 Bağlanmak için cihaz listesinden LG HBS1100'ü seçin. Çoklu Bağlantılar HBS-1100 eşzamanlı olarak bir cep telefonuna ve PC'ye bağlanabilir. NOT: Eş zamanlı olarak iki cihaza bağlıysanız, ana fonksiyonlar...
 • Page 318 1 Açmak için Arama düğmesini basılı tutun ve Güç anahtarını AÇIK konuma getirin. 2 "Hızlı Bağlanma"bölümündeki 2 ila 4 numaralı adımları gerçekleştirin. Bu cihaz "Bağlı Ana Cihaz" haline gelir. 3 Daha önce bağlanmış bir cihazı kullanarak HBS-1100'a bağlanmaya çalışın. Bu cihaz "Bağlı Yardımcı Cihaz"...
 • Page 319 tutun ve gücü açmak için Güç anahtarını AÇIK konuma getirin. 3 Mavi durum gösterge lambası yanar ve ürün Arama moduna geçer. 4 NFC kartının etiketini, bağlanacak cihazın NFC anteni alanına yerleştirin. (NFC anteninin konumu ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.) 5 Ürünü cihaza bağlamak için cihazın bildirim penceresinde, “Evet”e basın.
 • Page 320 Otomatik Yeniden Bağlantı Ürünü açmanız durumunda otomatik olarak cihazları arar ve daha önce bağlandığı cihazlara bağlanır („Ana Bağlı Cihaz“ ve „Alt Bağlı Cihaz“). (Ürün son olarak bağlandığı cihazı bulamazsa, Arama moduna geçer.) Ürün otomatik olarak istediğiniz cihaza bağlanmazsa, bağlanmak istediğiniz cihazda ürününüzü...
 • Page 321 Gösterge Lambası HBS-1100 Açıklama Durumu Mavi gösterge lambası Açık dört kere yanıp söner. Mavi gösterge lambası Kapalı dört kere yanıp söner. Mavi gösterge lambası Arama Modu sürekli yanar. Kulaklık/ Mavi gösterge lambası Ahizesiz Profil 5 saniyede bir yanıp Bağlandı söner. Mavi gösterge lambası...
 • Page 322 Mobil Arama Fonksiyonları Fonksiyonlar Açıklama Arama düğmesine kısa süre basın. Ürünün Titreşim Bir Aramayı işlevini kapatmak Kabul Etme/ istiyorsanız, Ses Bekletme jog düğmesini ses azaltma (-) yönünde hafifçe kaydırın.
 • Page 323 Bir cep telefonu kullanarak arama yapıyorsanız, arama otomatik olarak HBS-1100'a bağlanır. Bir Arama Bazı cep telefonlarında, yapma aramalar arasında geçiş yapmak için Oynat/ Duraklat/Durdur düğmesine iki kez kısa süre basmalısınız. Son aradığınız numarayı aramak için Yeniden Arama düğmesine arama 1 saniyeden uzun basılı tutun.
 • Page 324 Arama düğmesine kısa süre basın. Cep telefonu Sesli Sesli Arama Arama işlevini desteklemiyorsa, Yeniden arama işlevini kullanabilirsiniz. Bir arama sırasında Oynat/Duraklat/ Durdur düğmesine iki kere kısa süre basın. Aramaları (Bu düğmelerden Aktarma birine her basışınızda, arama cep telefonuna veya HBS-1100'a aktarılır).
 • Page 325 Arama düğmesini 1 saniye basılı tutarak, telefondayken başka bir aramayı kabul edebilirsiniz. Mevcut arama, bekleyen arama olur. Yeniden önceki aramaya dönmek için Arama düğmesini yine Telefondayken 1 saniye basılı tutun. bir Aramayı Kabul Etme Bir aramanın ortasındayken aramayı sonlandırmak veya her iki aramayı...
 • Page 326 Arama düğmesini Bir Aramayı Reddetme 2 saniye basılı tutun. Eşzamanlı olarak, Ses jog düğmesini sesi Sessiz (Mute) artırma (+) yönünde İşlevini kaydırın ve basılı tutun Etkinleştirme/ ve İleri/Geri jog Devre Dışı düğmesini konumuna Bırakma kaydırın ve 1 saniye basılı tutun. DİKKAT: Araç...
 • Page 327 cihazda çalışır. (Sesli Arama ve Yeniden Arama fonksiyonları kullanılan cep telefonuna bağlı olarak farklı çalışabilir.) Müzik Oynatma Fonksiyonlar Açıklama Oynat/Duraklat/ Durdur düğmesine kısa süre basın. Oynat Bağlı cihazın etkinleştirilmiş aygıtında müzik oynatılır. Oynat/Duraklat/ Durdur düğmesine kısa Duraklat süre basın.
 • Page 328 Oynat/Duraklat/ Durdur düğmesini Durdur 1 saniye basılı tutun. Önceki/ İleri/Geri jog düğmesini Sonraki veya konumuna Şarkıyı hafifçe kaydırın. Oynat Parçanın istediğiniz kısmına erişene Hızlı İleri/ kadar İleri/Geri jog Geri Sarma düğmesini veya konumuna kaydırın.
 • Page 329 Oynat/Duraklat/ Durdur düğmesine iki kez kısa süre basın. Aşağıdaki sırayla modları bir bip sesiyle değiştirir. Bas Artırma Ekolayzır (varsayılan) > Tone Modu Platinum > Tiz Artırma. Değiştirme NOT: Tone Platinum modu, HBS-1100'de kullanılan BA birimi için optimize edilen bir Ekolayzer modudur.
 • Page 330 Müzik Çalarlar Arasında Geçiş Yapma Oynatma esnasında durdurma yapar ve ardından bağlı iki cihazdan birinde müzik oynatırsanız, HBS-1100'ün müzik oynatma ve kontrolü o cihaza geçer. Titreşim Uyarı Ayarları HBS-1100 kullanılmıyorken, Ses jog düğmesini ses artırma (+) yönüne kaydırın ve 2 saniye basılı tutun. Titreşim uyarılarını...
 • Page 331 Kapsama Alanı Dışı Ürüne bağlı olan cihaz etkin kapsama alanı dışındaysa (33 fit / 10 metre), bağlantı sinyali zayıflar ve bağlantı kesilir. Cihaz yeniden kapsama alanına dönerse, ürün cihaza otomatik olarak yeniden bağlanır. Cihaz otomatik olarak yeniden bağlanmazsa, manuel olarak bağlantı...
 • Page 332 Beni Bul Telefonu bulmak için, eşzamanlı olarak Ses jog düğmesini kaydırın ve basılı tutun ve İleri/Geri jog düğmesini şekil 1 ve 2'de gösterilen şekilde, 1 saniye aynı yönde kaydırın. Örneğin, 1 Eşzamanlı olarak, Ses jog düğmesini sesi artırma (+) yönünde kaydırın ve basılı...
 • Page 333 Sesli Komut Gelen çağrı olduğunda, “answer” veya “ignore” diyerek çağrıyı kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. (Sadece İngilizce) Cihazın Sesli Komutunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için eş zamanlı olarak Arama düğmesini ve Oynat/ Duraklat/Durdur düğmesini 1 saniye basılı tutun. Etkinleştirildiğinde veya devre dışı...
 • Page 334: Lg Tone & Talk

  Google destekler. Tone & Play Store Talk'u kurmak için Google Play™ Store (Android™ OS) veya App Store®(iOS)'ta “LG Tone & Talk”u arayın. Tone & Talk’u kurmak için sağdaki QR kodunu tarayabilirsiniz. NOT: Tone & Talk'taki bazı özellikler iOS cihazlarda etkinleşmeyebilir.
 • Page 335 Fonksiyon Eylem 1. Tone & Talk'a gidin ve Geçerli saat uyarısını seçin. Geçerli Saat 2. İleri/Geri jog Uyarısı düğmesini konumuna kaydırın ve 1 saniye basılı tutun. 1. Tone & Talk uygulamasına gidin ve Sesli notu seçin. 2. İleri/Geri jog düğmesini Sesli Not konumuna kaydırın ve 1 saniye basılı...
 • Page 336 İleri/Geri jog düğmesini En Son Mesajları konumuna kaydırın Okuma ve 1 saniye basılı tutun. Eşzamanlı olarak Ses jog düğmesini ve İleri/ Geri jog düğmesini aynı Beni Bul yöne kaydırın ve 1 saniye basılı tutun. 1. Tone & Talk uygulamasına gidin ve hızlı...
 • Page 337 1. Tone & Talk uygulamasına gidin ve sık kullanılan bir kişi seçin. 2. Arama düğmesine iki Arama kere kısa süre basın. Yapmak için Sık 3. Bir numara seçmek Kullanılanları için İleri/Geri jog Kullanma düğmesini veya konumuna kaydırın ve 1 saniye basılı tutun. 4.
 • Page 338 1. Tone & Talk uygulamasına gidin ve Arama Geçmişini seçin. 2. Arama düğmesine iki kere kısa süre basın. Arama Geçmişinden 3. Bir Arama Geçmişini Arama seçmek için İleri/Geri Yapma jog düğmesini veya konumuna kaydırın ve 1 saniye basılı tutun. 4. Arama düğmesine iki kere kısa süre basın.
 • Page 339 1. Tone & Talk uygulamasından Gelişmiş > Daha Sesli istem fazlasını gör dilinin seçeneğini seçin. değiştirilmesi 2. Dili değiştirmek için Sesli istem dili öğesini seçin. NOT: Geçerli Saat Uyarısı ve Sesli Not özellikleri aynı anda kullanılamaz. Tone & Talk uygulamasında seçimler yaparken, aynı...
 • Page 340 HBS-1100 Fonksiyonlarının Özeti HBS-1100 Fonksiyon Eylem Durumu Güç düğmesini Açık Kapalı AÇIK konumuna kaydırın. Güç düğmesini KAPALI Kapalı Açık konumuna kaydırın. Ses jog düğmesini Konuşma/ Sesi Artırma Müzik ses artırma açık (+) konumuna kaydırın.
 • Page 341 Ses jog Konuşma/ düğmesini Ses Azaltma Müzik ses azaltma açık (-) konumuna kaydırın. Oynat/ Duraklat/ Bir Aramayı Konuşma Durdur Aktarma düğmesine iki kere basın. Arama Bir Aramayı düğmesine kısa Çalıyor Yanıtlama süre basın. Ses jog Gelen düğmesini Arama ses azaltma Titreşim Çalıyor (-) konumuna...
 • Page 342 Ses jog düğmesini ses artırma (+) Titreşim Etkin konumuna Açık/Kapalı Değil kaydırın ve 2 saniye basılı tutun. Eşzamanlı olarak Ses jog düğmesini ve İleri/Geri jog Beni Bul Açık düğmesini aynı yöne kaydırın ve 1 saniye basılı tutun.
 • Page 343 Eş zamanlı olarak Arama düğmesini Sesli ve Oynat/ Komutu Etkin Duraklat/ Açma/ Değil Durdur Kapatma düğmesini 1 saniye basılı tutun. Arama Bir Aramayı düğmesine kısa Sonlandırma Konuşma süre basın. Arama düğmesini Arama Konuşma Bekletme 1 saniye basılı tutun.
 • Page 344 Arama düğmesini Etkin Numarayı Değil 1 saniye basılı Geri Arama tutun. Sesli Arama Arama (Telefon Etkin düğmesine kısa Destekliyor Değil süre basın. Olmalıdır) Arama düğmesini Arama Çalıyor Reddetme 2 saniye basılı tutun.
 • Page 345 Eş zamanlı olarak Ses jog düğmesini ses artırma (+) konumuna Mikrofonu kaydırın ve Sessize Konuşma basılı tutun ve Alma Açık/ İleri/Geri jog Kapalı düğmesini konumuna kaydırın ve 1 saniye basılı tutun.
 • Page 346 Eş zamanlı olarak Arama düğmesini Eşleştirme basılı tutun ve Modu Kapalı Güç anahtarını (Manuel) 2 saniye AÇIK konuma kaydırın. Ses jog düğmesini ses azaltma Pil Durumu Etkin (-) konumuna Kontrolü Değil kaydırın ve 1 saniye basılı tutun. Oynat/Duraklat/ Durdur Oynat Açık düğmesine kısa süre basın.
 • Page 347 Oynat/Duraklat/ Durdur Müzik Duraklat düğmesine kısa açık süre basın. Oynat/ Duraklat/ Müzik Durdur Durdur açık düğmesini 1 saniye basılı tutun. İleri/Geri jog düğmesini Sonraki Müzik Şarkı açık konumuna hafifçe kaydırın. İleri/Geri jog Önceki Müzik düğmesini Şarkı açık konumuna hafifçe kaydırın.
 • Page 348 İleri/Geri jog düğmesini İleri Sarma Müzik konumuna açık kaydırın ve basılı tutun. İleri/Geri jog düğmesini Müzik Geri Sarma konumuna açık kaydırın ve basılı tutun. Oynat/ Duraklat/ Durdur Ekolayzır Müzik düğmesine iki Ayarları açık kez kısa süre basın.
 • Page 349 Sorun giderme Sorunlar Çözümler Pil seviyesini Cihaz açılmıyor kontrol edin ve şarj edin. Cep telefonu, kulaklık ve ahizesiz fonksiyonlarını desteklemiyorsa, HBS-1100 arama özelliklerini ile arama kullanamazsınız. yapamıyorum Pil seviyesini kontrol edin ve şarj edin.
 • Page 350 HBS-1100'un açık olup olmadığını kontrol edin. HBS-1100'un Arama modunda olup olmadığını kontrol edin. HBS-1100'u cep telefonuna - Eş zamanlı olarak kaydedemiyorum. Arama düğmesini basılı tutun ve Güç düğmesini AÇIK konuma doğru kaydırın, HBS-1100 Arama moduna geçer.
 • Page 351 HBS-1100'a bağlı olan cihazın ses Ses seviyesi düşük seviyesini kontrol edin. Spesifikasyonlar ve Özellikler Öğe Yorumlar Bluetooth V 4.1 (Kulaklık/ Spesifikasyonları Ahizesiz/A2DP/GATT) Pil 3,7 V / 220 mAh, lityum iyon polimer Bekleme Süresi 17,3 güne kadar* Konuşma Süresi 11 saate kadar* Müzik Oynatma 10 saate kadar* Süresi...
 • Page 352 Nominal Giriş DC 4,75 V ~ 5,3 V, Voltajı 400 mA -10 ˚C (+14 °F) ~ Çalışma Sıcaklığı +50 ˚C (+122 °F) 155 mm (G) X 179 Boyutlar/Ağırlık mm (U) X 12,8 mm (Y) / 58,7 g Çalışma Frekansı 2402 MHz ila 2480 MHz Hedef Güç...
 • Page 353: Uygunluk Bildirimi

  Uygunluk Bildirimi KULLANICILAR İÇİN FCC DUYURUSU: Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüyle uyumludur. Kullanın aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olmamalıdır ve (2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek enterferans da dahil olmak üzere alınan her türlü...
 • Page 354 RF’na maruz kalma gerekliliklerini aşmasına ve kullanıcının cihazı kullanma yetkisinin geçersiz kalmasıyla sonuçlanabilir. UYGUNLUK BİLDİRİMİ: İşbu belge ile LG Electronics bu HBS-1100 ürününün 2014/53/EU Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası...
 • Page 355 Qualcomm® aptX™ / Qualcomm® aptX™ HD audio, Qualcomm Technologies International, Ltd. şirketinin ürünleridir. FCC ID: ZNFHBS1100 Ek Bilgiler 1. Radyo frekansına maruz kalma Bu Bluetooth HBS-1100 kulaklık bir radyo alıcısı ve vericisidir. Çalışması sırasında, Bluetooth donanımlı bir mobil cihazla, 2,4 ila 2,4835 GHz frekans aralığında radyo frekanslarını...
 • Page 356 Bluetooth kulaklığınız, herhangi bir LG Electronics uyumlu mobil telefon ile kullanıldığında ulusal kurumlar ve uluslararası sağlık organizasyonları tarafından belirlenen RF’na maruz kalma talimatları ve sınırlamalarıyla uyumlu çalışmak üzere tasarlanmıştır. 2. Patlama potansiyeli olan ortam Patlama potansiyeli olan bir ortamda elektronik cihazınızı kapatın.
 • Page 357 ancak her zaman olmamak kaydıyla açıkça işaretlenir. 3. Pil hakkında bilgiler Şarj edilebilir bir pil, uygun şekilde kullanıldığında uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. Yeni veya uzun bir süre kullanılmayan bir pil, kullanıldığı ilk birkaç sefer düşük kapasiteye sahip olabilir. Pili +50° üzerindeki veya -10°...
 • Page 358 çıkarılmasınıtavsiye eder. Kullanıcılar, ürünün zarar görmesini engellemek ve kendi güvenliklerini sağlamak için bataryayı çıkarmaya kalkışmamalı ve öneri konusunda LG Servis Yardım Hattı ya da diğer bağımsız servis sağlayıcıları ile iletişime geçmelidir.
 • Page 359 - Bataryayıçıkarma işlemi,ürün kasasının sökülmesini, elektrik kablo/bağlantılarının kesilmesini ve özel aletler kullanılarak bataryanın dikkatli bir şekilde çıkarılmasını kapsar. Nitelikli ve uzman kişilerin bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmalarına yönelik talimatlara ihtiyaç duymanız halinde lütfen http://www.lge.com/global/ sustainability/environment/take- back-recycling bağlantısına gidiniz. 4. Bluetooth kulaklığınızdaki pilin geri dönüştürülmesi Bluetooth kulaklığınızın pili uygun bir şekilde atılmalı, asla evsel atıklarla...
 • Page 360 Eski cihazınızın atılması 1 Eğer pil %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur. 2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş...
 • Page 361 sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. 4 Eski pillerinizin/ akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. 5. Koşullar - Garanti yalnızca, onarılacak ya da değiştirilecek ürünle birlikte, orijinal müşteri adına satıcı...
 • Page 362 LG Electronics, ürün satıcıdan alındıktan sonra bu bilginin silinmesi veya değiştirilmesi durumunda garanti hizmetini reddetme hakkını saklı tutar. - LG Electronics ürünü onarır veya değiştirirse, onarılan ya da değiştirilen ürün, hangisi daha uzunsa, orijinal garanti süresinden artan süre kadar ya da onarım tarihinden itibaren doksan...
 • Page 363 Garanti ayrıca kaza sonucu, değişiklik ve ayarlamalar yapılması nedeniyle, tabii afetler ya da sıvıların neden olduğu ürün arızalarını da kapsamaz. - Bu garanti, LG Electronics tarafından yetki verilmemiş kişiler tarafından gerçekleştirilen onarım, değişiklik veya servis işlemlerinden kaynaklanan ürün arızalarını kapsamaz. Ürün üzerindeki herhangi bir mührün tahrif edilmesi...
 • Page 364: Sınırlı Garanti

  Sınırlı Garanti BU SINIRLI GARANTİ KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK, LG ELECTRONICS BU ÜRÜNÜN TÜKETICI TARAFINDAN SATIN ALINDIĞI TARİHTE VE BU TARİHTEN SONRAKİ BİR (2) YIL IÇERISINDE TASARIM, MALZEME VE İŞÇİLİK HATALARI AÇISINDAN KUSURSUZ OLDUĞUNU GARANTİ EDER. ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTI SERVISINE GEREK DUYMASI DURUMUNDA LÜTFEN SATIN ALDIĞINIZ BAYİYE...
 • Page 365: Önemli Emniyet Bilgileri

  Önemli emniyet bilgileri İşitme hasarlarını engelleme Ahizesiz araç kitinizin yüksek sesle kullanılması durumunda kalıcı işitme kaybı meydana gelebilir. Ses şiddetini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Zaman içerisinde yüksek ses size normal gelebilir ancak işitme sisteminize zarar verebilir. Kulaklarınızda çınlama varsa veya konuşmaları boğuk şekilde duyuyorsanız, kulaklığı...
 • Page 366 • Kulaklığı yüksek sesle kullanma sürenizi sınırlayın. • Gürültülü ortamlardaki sesi bastırmak için sesi açmaktan kaçının. • Yakınınızdaki kişilerin konuşmalarını duyamıyorsanız, sesi kısın. Telefonunuzda dinleme seviyelerini ayarlamakla ilgili daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.
 • Page 367 Kulaklığı güvenli bir şekilde kullanma Kulaklığı araç sürerken müzik dinlemek amacıyla kullanmak tavsiye edilmez ve bazı yerlerde yasa dışıdır. Araç sürerken dikkatli olun. Tipi ne olursa olsun bir araç sürerken veya tüm dikkatinizi gerektiren başka bir faaliyet sırasında sizi engellediğini veya dikkatinizi dağıttığını...
 • Page 368: Garanti̇ Belgesi̇

  GARANTİ BELGESİ KULAKLIK BELGE NO : 103080 BELGE ONAY TARİHİ : 01.07.2011 BELGE YENİLEME TARİHİ : 03.07.2013 Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması...
 • Page 369 GARANTİ ŞARTLARI 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş...
 • Page 370 garanti şartlarının devamı içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 • Page 371 6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme; - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
 • Page 372 garanti şartlarının devamı getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması...
 • Page 373 misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı kanunun 58’inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.
 • Page 374 garanti şartlarının devamı kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir. 7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi. - Tüketicinin malı...
 • Page 375 ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. 8. - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması...
 • Page 376 MONTAJ KARTI MÜŞTERİ BİLGİLERİ ADI-SOYADI : ............. ADRESİ : ............................... TEL : ..............İMZA : ..............CİHAZ BİLGİLERİ MARKASI : ............MODELİ : ............. SERİ NO : ............FATURA TARİHİ : ..........FATURA NO : ............. AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ...
 • Page 377 • Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir. İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI NO 73 OKMEYDANI İSTANBUL TELEFONU : (0212) 314 52 52 TELEFAKSI : (0212) 222 61 44 Üretici Firma: LG Electronics Inc.
 • Page 378 MALIN CİNSİ KULAKLIK MARKASI : LG MODELİ : ............BANDROL VE SERİ NO : ......TESLİM TARİHİ VE YERİ : ......GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ...
 • Page 379 SATICI FİRMANIN ÜNVANI : ............. ADRESİ : .............. TELEFONU : ............TELEFAKSI : ............FATURA TARİHİ VE NO : ......... TARİH-İMZA-KAŞE : ........
 • Page 380 LG Electronics Ticaret A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384 Tel : (0212) 314 52 52 Fax : (0212) 222 61 44 Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 6080467738 Çağrı...
 • Page 381 用戶手冊 LG TONE PLATINUM™ 藍牙™ 無線立體聲耳機 HBS-1100 繁體中文 備註:為確保最佳效能及避免損壞或錯誤使用 HBS-1100,請於使用 HBS-1100 前 細閱所有資訊。 任何因印刷錯誤或資訊不準確而需對本手冊作出的修改或變更只可由 LG Electronics Inc. 作出。 www.lg.com HBS-1100 Copyright © 2016-2017 LG Electronics. All Rights Reserved...
 • Page 382 LG TONE PLATINUM (HBS-1100)是使用藍牙技術且體積輕盈的無線耳機。 此產品可作為支援 A2DP 或免提藍牙設定檔裝置的音訊配件。 安全注意事項 注意事項 請勿任意拆解、調整或修復本產品。 請勿將本產品靠近高溫 (環境) 或易燃材質。 請勿任意更換電池,因為電池可能會爆炸。 使用不相容的充電器可能會損壞本產品。 切勿讓嬰兒或幼童吞食磁鐵或產品的小型元件。 請確保沒有異物進入充電器接頭 (充電連接埠和電源插頭),否則可能會導致火災或觸電。 為確保安全,產品充電時請勿配戴。 若您體內有植入醫療裝置,在使用本裝置前請先聯繫醫師。 請勿過度用力拉扯耳機線。 為了您的安全,請勿移除產品配備的電池。 鋰離子聚合物電池是可能造成人身傷害的危險元件。 由非合格專業人員更換電池可能會造成裝置損壞。 請勿自行更換電池。這可能會損壞電池,並可能造成電池過熱及人身傷害。電池必須由授權的 服務供應商進行更換。電池應回收或和家庭廢棄物分開處理。 警告 請勿從高處摔落產品。 請確認此產品未接觸水、酒精或苯。 請勿將產品置於潮濕或多塵的地方。 請勿在產品上放置重物。 產品不具防水功能 避免潮濕環境和水。 注 如果產品暴露在過多的汗水中,請擦乾產品。 請保持耳機耳塞始終清潔。...
 • Page 383 ™ / Qualcomm ® aptX ™ HD Audio LG HBS-1100 技術由 Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD 音訊支援。 Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD 音訊是聆聽音樂和觀賞電影時提供清晰音訊的藍牙無線技術。 手機或音訊裝置支援時,Qualcomm aptX / Qualcomm aptX HD 音訊將自動啟用。 Qualcomm aptX HD 音訊支援 24-bit 音頻,讓您可以享受無線音質的聲音。 產品配件 TONE PLATINUM HBS-1100 額外的耳塞套...
 • Page 384 產品描述 指示燈 Power 開關 Volume 切換 伸縮按鈕 麥克風 Call 按鈕 充電連接埠 麥克風 Previous/Next 切換 伸縮耳塞(左/右) Play/Pause/Stop 按鈕 注: 您控制音量(16 水平)時,您將聽到控制音效兩次或音量為 6 水平或更高時的長音。 電池充電和警示 開啟充電連接埠保護概並連接充電器至充電連接埠。 指示燈 紅色 紫色 藍色 電池狀態 充電 80 % 完成 如果 Power 開關處於「ON」,充電電纜被移除,須接通電源,產品會自動連接到其連接設 定已經完成的設備。...
 • Page 385 將音量開關滑動至音量調低 (-) 並保持不動 1 秒,音控檢查指示燈和電池量。 電池狀態 充足 正常 不足 指示燈 閃藍燈三次 閃紫燈三次 閃紅燈三次 HBS-1100 配對和連接 如果您在放入耳塞後才開始流程,您可輕鬆遵循以下語音提示,完成 配對和連接。 注: 如果系統提示您輸入授權碼(PIN碼),請輸入0000。 如果您聽到電池量不足,繼續配對前請先充電。 如果未在 3 分鐘內完成配對,將自動關機。 當電源自動關閉,將關閉 Power 開關從「OFF」撥到「ON」位置,以打開電源。 快速連接 1 滑動 Power 開關至「ON」位置,以打開電源。 2 藍色指示燈亮且 HBS-1100 切換至搜尋模式。 3 從手機或裝置清單,選擇 LG HBS1100 進行連接。 4 語音訊息將告知連現已完成。 5 使用相同的流程,將 HBS-1100 與其他裝置配對。...
 • Page 386 手動連接 1 按住 Call 按鈕並滑動 Power 開關至「ON」位置開機。 2 藍色指示燈亮且 HBS-1100 切換至搜尋模式。 3 從設備列表中選擇 LG HBS1100 進行連接。 多重連接 HBS-1100 可同時與一部手機和電腦連接。 注: 如果同時連接至兩台裝置,主要功能是以「主要連接設備」為主運作。 1 按住 Call 按鈕並滑動 Power 開關至「ON」位置開機。 2 執行〈快速連接〉中的步驟 2 至 4。 此裝置將成為「主要連接裝置」。 3 嘗試使用之前連接的裝置連接至 HBS-1100。 此裝置將成為「次要連接裝置」。 NFC 連接(當要連接的設備支援 NFC) 1 使欲連接設備的讀取 NFC 標籤模式和藍牙功能發揮作用。 2 按住 Call 按鈕並滑動 Power 開關至「ON」位置開機。...
 • Page 387 指示燈 HBS-1100 狀態 說明 開機 閃藍色指示燈四次。 關機 閃藍色指示燈四次。 搜尋模式 藍色指示燈亮起。 耳機/免提設定檔已連接 藍色指示燈將每 5 秒鐘閃爍一次。 通話已連接 藍色指示燈將每 5 秒鐘閃爍一次。 手機通話功能 功能 說明 短按 Call 按鈕。 接聽來電/掛斷 如果你想關閉產品的震動功能,將 音量開關 短滑動至音量調低 (-) 方向。 如果您使用手機撥打電話,通話將自動連接至 HBS-1100。 撥打電話 使用一些手機機型時,您應短按 Play/Pause/Stop 按鈕兩次,以切 換通話。 重新撥號 按住 Call 按鈕 1 秒以上,撥打上次撥打的電話號碼。 短按...
 • Page 388 拒接來電 按住 Call 按鈕 2 秒。 同時往音量調高 (+) 方向滑動 Volume 切換並往 位置滑動 Previous/ 啟用/停用靜音 Next 切換並保持不動 1 秒。 注意事項: 開車時,請勿停用/啟用靜音,因為您需要同時使用雙手。 注: 主要連接裝置或撥出最後一通電話的裝置上,才可使用語音撥號和重新撥號功能。 (依據使用的手機,語音撥號和重新撥號功能的運作方式可能不同。) 播放音樂 功能 說明 短按 Play/Pause/Stop 按鈕。 播放 將從連接裝置的已啟動播放器播放音樂。 暫停 短按 Play/Pause/Stop 按鈕。 停止 按住 Play/Pause/Stop 按鈕 1 秒。 播放上一首/ 短暫滑動...
 • Page 389 震動提示設定 不使用 HBS-1100 時,在音量調高 (+) 方向滑動 Volume 切換,並保持不動 2 秒。 如果您關閉動提示,即使來電或您超出通訊範圍時,也不會震動。 注: 開機時,震動提示將自動設定至「ON」位置。 超出範圍 如果連接至產品的裝置超出有效通訊範圍(33 英尺/10 公尺),通訊訊號將變弱,且通訊 將會中斷。 如果裝置重回有效通訊範圍,產品會自動重新連接至裝置。 如果未自動重新連接設備,按下 產品上的 Call 按鈕進行手動連接。 連接至多個裝置時,如果未使用的裝置不在通訊範圍內,產品將會發出震動且出現語音訊 息,指出連線已中斷。 在此情況下,不支援自動重新連線。 找尋我 要找尋耳機,同時滑動 Volume 切換 和 Previous/Next 切換往同一方向,並保持不動 1 秒, 如圖 1 和 2 所示。 例如: 1 同時往音量調高...
 • Page 390 Tone & Talk 支援多種功能,包括文字和語音方向和通話。 搜尋 Google Play™ 商店 (Android™ OS) 或 App Store ® (iOS) 裡的「LG Tone & Talk」,以安裝 Tone & Talk. 您可以掃瞄 右側的 QR 碼以安裝 Tone & Talk。 注: Tone & Talk 裡的若干功能在 iOS 設備上可能無 Google Play App Store 法運作。...
 • Page 391 1. 前往 Tone & Talk 並選取常用的聯絡人。 2. 短按 Call 按鈕 兩次。 使用我的最愛撥打電話 3. 滑動 Previous/Next 切換至 或 位置,並保持不動 1 秒, 選取號碼。 4. 短按 Call 按鈕 兩次。 1. 到 Tone & Talk 並選取 通話記錄。 2. 短按 Call 按鈕 兩次。 從通話紀錄撥打電話 3. 滑動 Previous/Next 切換至 或...
 • Page 392 同時滑動 Volume 切換 和 Previous/Next 切換往同一方 找尋我 開機 向,並保持不動 1 秒。 語音指令開/關 閒置 同時按住 Call 按鈕 和 Play/Pause/Stop 按鈕 1 秒。 結束通話 通話 短按 Call 按鈕。 通話等待 通話 按住 Call 按鈕 1 秒。 重新撥打最後一 閒置 按住 Call 按鈕 1 秒。 個號碼...
 • Page 393 疑難排解 問題 解決方案 無法開機 檢查電池水平並充電。 如果手機不支援耳機和免提功能,您就無法使用通話功能。 無法使用 HBS-1100 撥 打電話 檢查電池水平並充電。 檢查 HBS-1100 是否已開機。 無法將 HBS-1100 註 檢查 HBS-1100 是否為搜尋模式。 冊至手機 - 同時按住 Call 按鈕 並滑動 Power 開關 至「ON」位置,將 HBS-1100 切換至搜尋模式。 聲音過小 控制連接至 HBS-1100 的裝置音量。...
 • Page 394 規格和功能 項目 評論 藍牙規格 V 4.1(耳機/免提/A2D/GATT) 電池 電池 3.7 V / 220 mAh,鋰離子聚合物 待機時間 最長 17.3 天* 通話時間 最長 11 小時* 音樂播放時間 最長 10 小時* 充電時間 少於 2 小時 額定輸入功率 DC 4.75 V ~ 5.3 V,400 mA 操作溫度 -10 ˚C (+14 ˚F) ~ +50 ˚C (+122 ˚F) 尺寸/重量...
 • Page 395 此裝置符合 FCC 第 15 條的規定。 用戶的操作應符合以下兩種條件: (1) 此裝置不得引起有害干擾,以及 (2) 此裝置必須接受任何干擾,包括可能引起不良操作的干擾。 重要事項: 為了符合 FCC RF 曝露相容性要求,請勿對天線或裝置進行任何改動。 對天線或裝置進行任 何改動將導致裝置不符合 RF 曝露要求,並使用戶失去使用本產品的權利。 確認聲明: LG Electronics 在此聲明 HBS-1100 產品符合對 2014/53/EU 指示的基本要求和其他相關規定。 確認聲明副本請見:http://www.lg.com/global/declaration 藍牙™是藍牙 SIG, Inc. 全球的註冊商標。 Qualcomm ® aptX™/Qualcomm ® aptX™ HD audio 是 Qualcomm Technologies International, Ltd.
 • Page 396 額外資訊 1. 無線電頻率曝露 此藍牙立體聲耳機 HBS-1100 是無線電發送及接收器。 運作期間,它透過接收及傳送頻率 介乎 2.4 至 2.4835 GHz 的無線電頻率 (RF) 電磁場(微波),與配備藍牙的流動裝置通訊。 您的藍牙耳機在與任何兼容 LG Electronics 手機使用時,符合由國家當局及國際健康機構設 立的 RF 曝露指引及限制。 2. 潛在爆炸性環境 在任何有潛在爆炸性氣體的地方時請關閉您的電子設備。 雖然屬罕見,但您的電子裝置可 能會產生火花。 在這種潛在爆炸性環境中出現火花,可導致爆炸或火災,造成人身傷害甚 至死亡。 對於存在潛在爆炸氣壓的區域,通常但不一定有標記明確指出。 3. 電池資訊 充電電池如正確使用會有長久的壽命。 新電池或長期沒有使用的電池在最初幾次使用時 容量可能會較少。 請勿讓電池曝露在極端溫度下,絕不可高於 +50˚ (+122˚F) 或低於 -10˚...
 • Page 397 3 正確棄置舊電池/充電器有助防止對環境、動物和人體健康造成潛在負面 影響。 4 有關棄置舊電池/充電器的詳盡資訊,請聯絡您的當地主管機關、廢棄物處置 服務或您購買產品的商店。 5. 條件 - 修理產品時必需同時出示由經銷商發給原本購買者,有顯示購買日期及序號的收據,保 養才有效。 如果這資訊在從經銷商購買後被刪去或經過修改,LG Electronics 保留拒絕保 養服務的權利。 - 如果 LG Electronics 修理或更換產品,被修理或更換的產品會在原本的保養期剩餘期間或 是修理日起的 90 日內得到保養(視乎哪一期間較長)。 修理或更換可能涉及使用經過修 復同等功能的裝置。 已更換的配件或零件會成為 LG Electronics 的所有物。 - 本保養並不覆蓋任何正常使用的損耗,或是基於不正確使用導致的故障,包括但不限於不 按照使用指示的一般使用方法及產品維護。 本保養亦不覆蓋任何意外、改裝或調整、天 災導致的故障,或是液體導致的損壞。 - 本保養不覆蓋由非 LG Electronics 認可人員進行的不正確修理、改裝或服務造成的故障。 損害產品上任何一道封條會令保養無效。...
 • Page 398 有限保養 受本有限保養的條件管制下, LG Electronics 保証本產品在原本的顧客購買時,與及隨後的一 (1)年內,沒有設計、材料及製作上的缺陷。 如果您的產品需要保養服務,請將產品交回 您購買產品的經銷商,或聯絡您的當地 LG Electronics 聯絡中心以取得更多資訊。 重要安全資訊 避免聽覺受損 如果使用藍牙TM耳機時開得太大聲,可能會令聽覺受到永久性的傷害。 請將音量設定在 安全水平。 在聆聽較大音量一段時間後,您可能會適應並覺得音量正常,但實際上卻可能 會損害您的聽覺。 如果您感到有耳鳴或說話模糊不清,請停止聆聽並檢查您的聽覺。 音量愈大,影響聽覺所需 時間愈少。 針對聽覺保護,聽覺專家提出了下列建議: • 限制以高音量使用耳機的時間。 • 避免以調高音量來阻隔外界雜音。 • 如果您聽不到附近別人說話的聲音,請降低音量。 請參照您的手機用戶手冊以取得有關如何調較手機音量的資訊。...
 • Page 399 安全使用耳機 建議不要一邊用耳機聽歌,一邊駕駛汽車,而且在某些地區,這是違法行為。 駕駛期間, 請小心注意並保持警覺。 在駕駛任何類型的汽車或進行其他需要注意力高度集中的工作時, 如果本裝置會令您分心或無法集中注意力,請立即停止使用本裝置。 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、 加大功率或變更原設計之特性及功能。 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停 用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。...
 • Page 400 Lithuanian Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie saugų šio produkto perdirbimą, apsilankykite: http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling y Norwegian Hvis du vil ha mer informasjon om sikker gjenvinning av dette produktet, kan du gå til: http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling y Slovenian Za več informacij o varnem recikliranju izdelka obiščite: http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling...
 • Page 401 FCC Safety Information Bezpečnostní informace komise FCC FCC-sikkerhedsoplysninger Informations concernant la sécurité fournies par la FCC Πληροφορίες ασφαλείας FCC FCC-Sicherheitsinformationen FCC biztonsági információk Norme di sicurezza FCC FCC-veiligheidsinformatie FCC — informacje dotyczące bezpieczeństwa Informações de segurança da FCC Información sobre seguridad de la FCC Bezpečnostné...
 • Page 402 y English Part 15.21 statement Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Part 15.105 statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
 • Page 403 y Čeština Prohlášení k části 15.21 Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem nebo stranou, která je zodpovědná za jejich dodržování, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat tento přístroj. Prohlášení k části 15.105 Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC.
 • Page 404 y Dansk Erklæring iht. afsnit 15.21 Ændringer og modifikationer, der ikke er godkendt af producenten (eller den ansvarlige instans), kan føre til ophævelse af brugerens ret til at anvende udstyret. Erklæring iht. afsnit 15.105 Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for digitale enheder i klasse B i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-bestemmelserne.
 • Page 405 y Français Déclaration section 15.21 Les modifications non expressément approuvées par le fabricant (ou partie responsable) de la conformité peuvent entraîner l’annulation du droit d’usage de l’équipement par l’utilisateur. Déclaration section 15.105 Ce dispositif a été testé et correspond à la classe B telle que définie pour les appareils numériques, conformément à...
 • Page 406 y Ελληνικά Δήλωση - Τμήμα 15.21 Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν έχει εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή (ή το πρόσωπο που ευθύνεται για τη συμμόρφωση) μπορεί να ακυρώσει τη δικαιοδοσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. Δήλωση - Τμήμα 15.105 Αυτός...
 • Page 407 y Deutsch Teil 15.21 der Erklärung Jegliche Änderungen, die in Sachen Konformität nicht ausdrücklich vom Hersteller (oder der verantwortlichen Partei) gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen. Teil 15.105 der Erklärung Dieses Gerät wurde geprüft und gemäß Teil 15 der Richtlinien der FCC als digitales Gerät der Klasse B eingestuft.
 • Page 408 y Magyar 15. rész 21. nyilatkozata Azok az átalakítások és változtatások, melyekhez a gyártó (vagy megfelelőségért felelős fél) nem járult hozzá, semmissé tehetik a felhasználónak a készülék üzemeltetéséhez való jogát. 15. rész 105. nyilatkozata Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B”...
 • Page 409 y Italiano Parte 15.21 delle norme Le modifiche non espressamente approvate dal produttore o dalla parte responsabile della conformità possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio. Parte 15.105 delle norme Questa apparecchiatura è stata testata e rispetta i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC.
 • Page 410 y Nederlands Deel 15.21 verklaring Door wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de fabrikant (of door partij die verantwoordelijk is voor navolging van normen) kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken. Deel 15.105 verklaring Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparaten (klasse B), volgens deel 15 van de FCC-regelgeving.
 • Page 411 y Polski Oświadczenie dotyczące części 15.21 Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez producenta lub stronę odpowiedzialną za przestrzeganie zgodności, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Oświadczenie dotyczące części 15.105 Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z częścią...
 • Page 412 y Português Declaração relativa à parte 15.21 Alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante (ou entidade responsável) quanto à conformidade podem anular o direito do proprietário à utilização do equipamento. Declaração relativa à parte 15.105 Este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 do regulamento da FCC.
 • Page 413 y Español Declaración del apartado 15.21 Si se realizasen cambios o modificaciones en la unidad que no hubieran sido aprobados de forma expresa por el fabricante (o la parte responsable) de la conformidad legal, podría anularse todo derecho del usuario a manejar el equipo. Declaración del apartado 15.105 El equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con el apartado 15 de la FCC.
 • Page 414 y Slovensky Vyhlásenie k časti 15.21 Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom (alebo stranou zodpovednou) za súlad tohto zariadenia s predpismi, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia na používanie zariadenia. Vyhlásenie k časti 15.105 Toto zariadenie bolo podrobené testom, na základe ktorých sa potvrdilo, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.
 • Page 415 y Svenska Avsnitt 15.21 Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen tillåts av tillverkaren (eller den part som ansvarar för regelefterlevnad) kan göra att användarens rätt att bruka enheten upphör att gälla. Avsnitt 15.105 Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digitala enheter av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna.
 • Page 416 y Română Declaraţie partea 15.21 Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate explicit de producător sau de partea responsabilă cu respectarea conformităţii pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul. Declaraţie partea 15.105 Acest echipament a fost testat şi s-a constat că este în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă...
 • Page 417 y Türkçe Bölüm 15.21 beyanı Uyumluluktan sorumlu üretici (veya sorumlu taraf) tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya düzeltmeler, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bölüm 15.105 beyanı Bu ekipman FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre test edilmiş ve bir B Sınıfı cihaz için tanımlanan limitlerle uyumlu olduğu belirlenmiştir.
 • Page 418 Bu limitler, meskun kurulumlarda zararlı girişime karşı makul bir koruma sağlanması düşünülerek tespit edilmiştir. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara göre kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı girişime neden olabilir. Ancak girişimin belli bir kurulumda ortaya çıkmayacağı garanti edilmemektedir.
 • Page 419 aşağıdaki önlemlerden biriyle veya daha fazlasıyla girişimi düzeltmeyi denemelidir: - Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin. - Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın. - Ekipmanı alıcının bağlı olduğu devreden başka bir devre üzerindeki çıkışa bağlayın. - Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
 • Page 420 y 繁體中文 第 15.21 節聲明 如果所做的變更或修改未經過製造商 (或負責的一方) 明確核准為合法,使用者可能 會喪失設備的操作權限。 第 15.105 節聲明 本設備已經過測試並符合 FCC 規範第 15 節對於 B 級數位裝置的限制。 這些限制的目的在於針對住宅區裝設的有害干擾,提供合理的保護。本設備會產 生、使用並發射無線電頻率能量,如未依據指示安裝及使用,可能會對無線電通 訊導致有害干擾。 然而,無法保證在特定安裝方式下就不會發生干擾。如果本設備的確對無線電或電 視接收造成有害干擾 (可經由關閉與開啟設備電源判定),則建議使用者嘗試下列一 或多種方式來更正干擾情形: - 重新調整接收天線的方向或位置。 - 增加設備與接收器之間的距離。 - 將設備連接至插座,且該插座所在線路與接收器連接之插座所在線路不同。 - 洽詢業者或有經驗的無線電/電視技術人員以取得協助。...
 • Page 421 ‫العربية‬ 15.21 ‫بيان الجزء‬ ‫قد يؤدي إجراء تغييرات أو تعديالت لم توافق عليها بشكل صريح الشركة المص ن ّ عة (أو الجهة المسؤولة) عن االمتثال‬ .‫إلى إبطال التخويل المعطى للمستخدم بتشغيل الجهاز‬ 15.105 ‫بيان الجزء‬ ‫تم اختبار هذا الجهاز وتب ي ّن أنه متوافق مع القيود التي تم وضعها لألجهزة الرقمية من الفئة ب وف ق ً ا للجزء 51 من‬ .)FCC( ‫قواعد...
 • Page 423 Bluetooth Connection Precautions Opatření při používání připojení Bluetooth Forholdsregler for Bluetooth -forbindelse Précautions concernant la connexion Bluetooth Προφυλάξεις σύνδεσης Bluetooth Sicherheitshinweise zu Bluetooth -Verbindungen Bluetooth csatlakozási előfeltételek Precauzioni per la connessione Bluetooth Voorzorgsmaatregelen voor Bluetooth -verbindingen Środki ostrożności dotyczące połączenia Bluetooth Precauções de ligação Bluetooth Precauciones de conexión Bluetooth Preventívne opatrenia pripojenia Bluetooth...
 • Page 424 y English Bluetooth Connection Precautions The following environments affect the range and reception of Bluetooth signals: - When walls, metal, human bodies, or other obstacles exist between the Bluetooth device and the connected device - When equipment that uses 2.4 GHz frequency signals (Wireless LANs, wireless phones, microwave ovens, etc.) is placed near the devices being used y Čeština Opatření...
 • Page 425 y Ελληνικά Προφυλάξεις σύνδεσης Bluetooth Τα παρακάτω περιβάλλοντα επηρεάζουν την εμβέλεια και τη λήψη σημάτων Bluetooth: - Όταν υπάρχουν τοίχοι, μεταλλικά αντικείμενα, άνθρωποι ή άλλα εμπόδια ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και τη συνδεδεμένη συσκευή - Όταν έχει τοποθετηθεί κοντά στις χρησιμοποιούμενες συσκευές εξοπλισμός που χρησιμοποιεί σήματα...
 • Page 426 y Nederlands Voorzorgsmaatregelen voor Bluetooth -verbindingen De volgende omgevingen beïnvloeden het bereik en de ontvangst van Bluetooth-signalen: - Wanneer er zich muren, metaal, lichamen of andere obstakels tussen het Bluetooth-apparaat en het aangesloten apparaat bevinden - Wanneer apparatuur die frequentiesignalen van 2,4 GHz gebruikt (zoals draadloze LAN’s, draadloze telefoons, magnetrons, enz.) in de buurt van de gebruikte apparaten wordt geplaatst y Polski Środki ostrożności dotyczące połączenia Bluetooth...
 • Page 427 y Slovensky Preventívne opatrenia pripojenia Bluetooth Nasledujúce podmienky majú vplyv na dosah a príjem signálov Bluetooth: - Keď sa medzi zariadením Bluetooth a pripojeným zariadením nachádzajú steny, kov, ľudské telá a iné prekážky - Keď je v blízkosti používaných zariadení umiestnené vybavenie, využívajúce signály s frekvenciou 2,4 GHz (bezdrôtové...
 • Page 428 - Bluetooth cihazıyla bağlı cihaz arasında duvarlar, metal, insan veya diğer engeller olduğunda - Kullanılan cihazların yakınına 2,4 GHz frekans sinyali kullanan ekipman (Kablosuz LAN, kablosuz telefon, mikrodalga fırın vb.) koyulduğunda y 繁體中文 藍牙連線注意事項 下列環境會影響藍牙訊號的範圍與接收: - 在藍牙裝置與相連裝置之間有牆壁、金屬、人體或其他障礙物存在 - 當使用 2.4 GHz 頻率訊號的設備 (無線區域網路、無線電話、微波爐等) 置於目前 所用裝置的附近時...
 • Page 432 ‫معلومات سالمة هامة‬ ‫تج ن ّ ب إلحاق الضرر بالسمع‬ ‫قد تتع ر ّض لفقدان حاسة السمع بشكل دائم إذا استخدمت مجموعة أدوات السيارة الاليدوية على مستوى صوت مرتفع. وعليك‬ ‫تعيين مستوى الصوت إلى مستوى آمن. يمكنك التك ي ّف مع الوقت على مستوى صوت أعلى والذي قد يصبح وكأنه مستوى‬ .‫صوت...
 • Page 433 ‫الكفالة المحدودة‬ ‫ هذا المنتج بأن يكون خالي ا ً من أية عيوب من‬LG ELECTRONICS ‫بموجب شروط هذا الكفالة المحدودة، تكفل شركة‬ ‫حيث التصميم، والمواد، وجودة التصنيع وذلك منذ تاريخ شرائه األصلي من ق ِبل المستهلك، ولفترة سنة واحدة (1). وإذا‬...
 • Page 434 ‫- يعتبر الضمان صالحً ا فقط في حال تقديم اإليصال األصلي الصادر من البائع إلى المشتري األصلي، والذي يحدد تاريخ الشراء والرقم‬ ‫ بحقها في رفض تقديم خدمة الكفالة إذا ما ت م ّت‬LG Electronics ‫التسلسلي، مع المنتج المطلوب تصليحه أو استبداله. وتحتفظ شركة‬...
 • Page 435 )‫(المنتج المزو ّ د ببطارية مضمنة فقط‬ ‫ بأن يقوم اختصاصيون‬LG ‫- في حال كان هذا المنتج مزوّ د ً ا ببطارية مضمنة ال يمكن للمستخدم النهائي أن يزيلها بسهولة، توصي شركة‬ ‫مؤهلون فقط بإزالة البطارية، إن كان ذلك بهدف استبدالها أو إلعادة تدويرها في نهاية فترة استخدام هذا المنتج. لتجنب إلحاق ضرر‬...
 • Page 436 .‫الهوائي أو الجهاز إلى تجاوز الجهاز لمتطلبات التع ر ّض للترددات الالسلكية وإبطال التخويل المعطى للمستخدم بتشغيل الجهاز‬ :‫بيان التوافق‬ ‫ يتوافق مع المتطلبات األساسية واألحكام األخرى ذات الصلة‬HBS-1100 ‫ بموجبه أن المنتج‬LG Electronics ‫تعلن‬ ‫ /35 /4102. يمكن العثور على نسخة من إعالن التوافق على العنوان التالي‬EU ‫الخاصة بالتوجيه‬...
 • Page 437 ‫المواصفات والخصائص‬ ‫التعليقات‬ ‫العنصر‬ (A2DP / GATT ‫إصدار 1.4 (سماعة رأس / ال يدوي / نمط‬ Bluetooth ‫مواصفات‬ ‫بطارية ليثيوم بوليمر بقوة 7.3 فولت / بشدة 022 ميلي أمبير في الساعة‬ ‫البطارية‬ *‫حتى 3.71 يوم‬ ‫مدة االستعداد‬ *‫حتى 11 ساعة‬ ‫مدة...
 • Page 438 ‫اضغط مع االستمرار على زر االتصال ومرر مفتاح الطاقة إلى‬ ‫إيقاف تشغيل الطاقة‬ (‫وضع اإلقران (يدوي‬ .‫موضع التشغيل في نفس الوقت لمدة ثانيتين‬ ‫ إلى موضع خفض مستوى الصوت‬Volume ‫حرك وأمسك بمفتاح‬ ‫الخمول‬ ‫فحص حالة البطارية‬ .‫(-) لمدة 1 ثانية‬ .Play/Pause/Stop ‫اضغط...
 • Page 439 HBS-1100 ‫ملخص وظائف‬ ‫اإلجراء‬ HBS-1100 ‫حالة‬ ‫الوظيفة‬ .ON ‫ إلى موضع‬Power ‫حرك مفتاح‬ ‫إيقاف تشغيل الطاقة‬ ‫تشغيل الطاقة‬ .OFF ‫ إلى موضع‬Power ‫حرك مفتاح‬ ‫تشغيل الطاقة‬ ‫إيقاف تشغيل الطاقة‬ .)+( ‫ إلى موضع رفع مستوى الصوت‬Volume ‫حرك مفتاح‬ ‫تشغيل التحدث/الموسيقى‬ ‫رفع...
 • Page 440: Lg Tone & Talk

  LG Tone & Talk ،‫ عدة وظائف منها أوضاع النص والصوت واالتصال‬Tone & Talk ‫يدعم تطبيق‬ ™Google Play ‫” في متجر‬LG Tone & Talk“ ‫يمكن البحث عن تطبيق‬ .Tone & Talk ‫ لتثبيت تطبيق‬App Store (iOS(‫) أو متجر‬Android™ OS) ®...
 • Page 441 ‫ابحث عني‬ ‫ في نفس الوقت وفي نفس االتجاه لمدة 1 ثانية كما هو‬Previous/Next ‫ ومفتاح‬Volume ‫للبحث عن السماعة حرك مفتاح‬ .2‫موضح في الشكل 1 و‬ ‫على سبيل المثال‬ ‫ في اتجاه‬Previous/Next ‫ في اتجاه رفع مستوى الصوت (+) وحرك مفتاح‬Volume ‫1 حرك باستمرار مفتاح‬ .‫لمدة...
 • Page 442 ‫التبديل بني مشغالت املوسيقى‬ ‫في حالة التوقف في منتصف عملية التشغيل ثم تشغيل الموسيقى على اثنين من األجهزة المتصلة، يتم تحويل عملية التحكم وتشغيل‬ .‫ إلى هذا الجهاز‬HBS-1100 ‫الموسيقى الخاصة بـ‬ ‫إعدادات تنبيه االهتزاز‬ .HBS-1100 ‫ باتجاه رفع مستوى الصوت (+) لمدة 2 ثانية عند عدم استخدام‬Volume ‫قم بتحريك مفتاح‬ .‫في...
 • Page 443 .‫ أثناء المكالمة‬Play/Pause/Stop ‫اضغط مرتين على زر‬ ‫تحويل المكالمات‬ ‫(ففي كل مرة يتم الضغط على أي من هذه األزرار يتم تحويل المكالمة إلى الهاتف المحمول أو‬ (.HBS-1100 .‫ لمدة 1 واحدة‬Call ‫يمكن استقبال مكالمة أخرى على الهاتف بالضغط باستمرار على زر‬ ‫...
 • Page 444 ‫إعادة االتصال التلقائي‬ ‫في حالة تشغيل المنتج، فإنه يبحث تلقائيا عن األجهزة التي سبق له االتصال بها ثم يتصل بها (“الجهاز المتصل الرئيسي” و”الجهاز‬ ).‫المتصل الفرعي”). (وإذا لم يتمكن المنتج من العثور على الجهاز الذي سبق له االتصال به آخر مرة، ينتقل إلي وضع البحث‬ ‫إذا...
 • Page 445 .ON ‫ إلى وضع‬Power ‫ وحرك مفتاح‬Call ‫1 لتشغيل السماعة اضغط باستمرار على زر‬ .‫ إلى وضع البحث‬HBS-1100 ‫2 يضيء مصباح المؤشر باللون األزرق وتنتقل‬ .‫ من قائمة األجهزة لالتصال‬LG HBS1100 ‫3 اختر‬ ‫االتصاالت المتعددة‬ .‫ بهاتف محمول وجهاز كمبيوتر في الوقت نفسه‬HBS-1100 ‫يمكن توصيل سماعة‬...
 • Page 446 .ON ‫ إلى وضع‬Power ‫1 لتشغيل الطاقة حرك مفتاح‬ .‫ إلى وضع البحث‬HBS-1100 ‫2 يضيء مصباح المؤشر باللون األزرق وتنتقل‬ .‫ من قائمة الهواتف النقالة أو قائمة األجهزة إلتمام االتصال‬LG HBS1100 ‫3 اختر‬ .‫4 ستظهر رسالة صوتية تشير إلى االنتهاء من االتصال‬...
 • Page 447 ‫وصف المنتج‬ ‫مصباح المؤشر‬ ‫مفتاح الطاقة‬ ‫مفتاح تبديل مستوى الصوت‬ ‫زر قابل للسحب‬ ‫الميكروفون‬ ‫زر االتصال‬ ‫منفذ الشحن‬ ‫الميكروفون‬ ‫مفتاح التبديل بين السابق/التالي‬ ‫سماعات أذن قابلة للسحب‬ ‫زر التشغيل/اإليقاف المؤقت/اإليقاف‬ ‫مالحظة: عند ضبط مستوى الصوت على (المستوى 61)، سوف تسمع صوت التحكم مرتين أو تسمع صوتا لفترة طويلة‬ .‫من...
 • Page 448 ‫دليل مستخدام‬ (NFC( ‫تقنية‬ .‫مالحظة: قد يختلف تصميم المنتج الفعلي عن الصور المعروضة في هذا الدليل‬ ‫تنبيه‬ ‫ األصيلة, حيث قد يؤدي استخدام مكونات غير أصلية إلى إلحاق‬LG Electronics ‫احرص على استخدام مكونات شركة‬ .‫الضرر بالمنتج ومن ثم بطالن الضمان‬...
 • Page 449 .Bluetooth ‫ هي سماعة رأس السلكية خفيفة الوزن تستخدم تقنية‬LG TONE PLATINUM (HBS-1100) ‫إن‬ .‫ ال يدوي‬Bluetooth ‫ أو ملف تعريف‬A2DP ‫ويمكن استخدام هذا المنتج كملحق صوت لألجهزة التي تدعم‬ ‫تنبيهات حول السالمة‬ ‫تنبيه‬ .‫ال تفكك المنتج أو تع د ّ له أو تصلحه بطريقة عشوائية‬...
 • Page 450 ‫ أو منع إلحاق الضرر بها أو إساءة استخدامها، يرجى قراءة كل‬HBS-1100 ‫مالحظة: للحصول على أفضل أداء لـ‬ .‫المعلومات بعناية قبل استخدامها‬ ‫ وحدها إجراء أي تعديالت أو تغييرات على محتوى هذا الدليل لتصحيح األخطاء المطبعية‬LG Electronics Inc. ‫يحق ّ لـ‬ .‫أو المعلومات غير الدقيقة التي وردت فيه‬...