Cisco Telepresence VX Clinical Assistant Manual

Hide thumbs

Advertisement

_________________________________________________________
General Operations, Warnings and Precautions
Generel drift, advarsler og forholdsregler- Danish
Algemene handelingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen -Dutch
Guide d'utilisation, mises en garde et précautions d'emploi- French
Allgemeiner Betrieb, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen-German
Γενικζσ λειτουργίεσ, προειδοποιιςεισ και προφυλάξεισ -Greek
Operazioni generali, avvertenze e precauzioni- Italian
Generell bruk, advarsler og forholdsregler –Norwegian
Operações gerais, Avisos e Precauções-Portuguese
Usos, advertencias y precauciones generals -Spanish
Allmänt bruk, varningar och försiktighetsåtgärder -Swedish
Do NOT Discard: This document is to be kept with equipment at all times.
Må IKKE smides væk: Dette dokument skal altid opbevares sammen med udstyret.
NIET weggooien: dit document dient te allen tijde bij de apparatuur te worden bewaard.
Ne PAS jeter : Ce document doit être conservé à portée de l'appareil en permanence.
AUFBEWAHREN: Dieses Dokument muss mit dem Gerät aufbewahrt werden.
ΜΗΝ απορρίπτετε: Αυτό το ζγγραφο κα πρζπει να φυλάςςεται πάντα μαηί με τον εξοπλιςμό.
NON buttare: il presente documento deve essere sempre conservato insieme all'apparecchiatura.
IKKE kast: Dette dokumentet må alltid oppbevares sammen med utstyret.
NÃO descartar: Este documento deve ser mantido com o equipamento em todas as circunstâncias.
NO deseche este documento. Consérvelo junto al equipo en todo momento.
Kasta INTE bort denna information: Detta dokument ska alltid förvaras med utrustningen.
Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000
Support: 877-871-7255 or 512-340-3793
Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions
Systems, Inc. All rights reserved
Cisco Telepresence VX Clinical Assistant™
Text Part Number: D30063
|
December | 2011 Cisco
Page 1

Advertisement

loading

  Also See for Cisco Telepresence VX Clinical Assistant

  Related Manuals for Cisco Telepresence VX Clinical Assistant

  Summary of Contents for Cisco Telepresence VX Clinical Assistant

 • Page 1 NO deseche este documento. Consérvelo junto al equipo en todo momento. Kasta INTE bort denna information: Detta dokument ska alltid förvaras med utrustningen. Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 Support: 877-871-7255 or 512-340-3793 Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™...
 • Page 2 Modifications to this product not authorized by Cisco could void the FCC approval and negate your authority to operate the product. NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS” WITH ALL FAULTS.
 • Page 3: Device Components

  Device Components Figure 1.1 The Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ consists of a number of components, as illustrated in Figure 1-1. For more Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ information, please refer to the (VXCA) Installation and User Guide at http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html...
 • Page 4: Intended Use

  If the user is unable to use the Clinical Assistant for its intended use, discontinue the patient examination using the VXCA and refer to the Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™...
 • Page 5 The VXCA can experience audio distortions due to network latency, software/hardware malfunction, insufficient bandwidth, or for other reasons. If audio is not of sufficient quality for the intended use of the VXCA, please refer to the Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™...
 • Page 6 For more environmental specifications, please refer to the Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA) Installation and User Guide under “Technical Specifications.” See http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Compliance: For more safety and EMC specifications, please refer to the Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA) Installation and User Guide under “Technical Specifications.” See http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Water and moisture - Do not operate the equipment under or near water - for example near a bathtub, kitchen sink, or laundry tub, or near a swimming pool or in areas with high humidity.
 • Page 7: Additional Information

  Additional Information Operation of the VXCA: For more information on system setup and operation, please refer to the Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA) Installation and User Guide: http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html To Provide Power to the System: Plug the system into a standard AC outlet as applicable with the system power configuration and flip power switch “on” at the bottom of the unit next to the power cord and select the main power button on the power and battery meter panel.
 • Page 8 Using a wet Scotch- Brite® pad and bleaching and/or abrasive cleanser may restore the surface finish. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco Page 8 Text Part Number: D30063 Systems, Inc.
 • Page 9 Betjening af dette udstyr i et boligområde kan med stor sandsynlighed skabe skadelig interferens, og i så fald må brugerne udbedre problemet for egen regning. Ændringer af dette produkt, som ikke er godkendt af Cisco Systems, Inc., gør muligvis FCC-godkendelsen ugyldig og ophæver din ret til at benytte udstyret.
 • Page 10 Enhedens komponenter Figur 1.1 Cisco Telepresence VX Clinical Assistant™ består af en række komponenter som vist på figur 1-1. Du kan finde flere oplysninger i Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ installations- og brugervejledningen til (VXCA) på http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions...
 • Page 11 Advarsler Ikke beregnet til nødopkald Cisco Telepresence VX Clinical Assistant er ikke beregnet til nødopkald. I nødstilfælde skal brugeren benytte en telefon eller en anden enhed end Cisco Telepresence VX Clinical Assistant til at foretage et nødopkald Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions...
 • Page 12: Forvrænget Lyd

  årsager. Tab af forbindelse kan forhindre behandleren i at gennemføre patientundersøgelsen rettidigt. I tilfælde, hvor udførelse af undersøgelsen er tidskritisk, må brugeren ikke benytte Cisco TelePresence VX Clinical Assistant System, men skal i stedet søge læge med henblik på en personlig undersøgelse.
 • Page 13: Yderligere Oplysninger

  Hvis apparatet ikke fungerer i overensstemmelse med betjeningsanvisningerne. Yderligere oplysninger Betjening af VXCA: Du kan finde flere oplysninger om installation og drift af systemet i installations- og brugervejledningen til Cisco TelePresence VX Clinical Assistant™ (VXCA): http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions...
 • Page 14 Kameralinsens glasoverflade skal rengøres med en blød linseklud. LCD-skærmens overflade skal tørres forsigtigt af med en fugtig klud. Der må aldrig sprøjtes rengøringsopløsning direkte på skærmen. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco...
 • Page 15 Overfladeglansen kan muligvis gendannes ved hjælp af en våd Scotch- Brite®-svamp og blegemiddel og/eller slibemiddel. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco Page 15 Text Part Number: D30063 Systems, Inc.
 • Page 16 Wijzigingen die in dit product worden aangebracht en die niet zijn goedgekeurd door Cisco kunnen de conformiteit met de FCC-voorschriften teniet doen en het recht met dit product te werken, ongeldig maken.
 • Page 17: Onderdelen Van Het Apparaat

  Onderdelen van het apparaat Afbeelding 1.1 De Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ bestaat uit een aantal onderdelen, zoals wordt geïllustreerd in Afbeelding 1-1. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Voor meer informatie raadpleegt u de (VXCA) Installatie- en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html gebruikershandleiding op Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™...
 • Page 18 Therapeutische claims Cisco claimt niet dat de Cisco TelePresence VX Clinical Assistant medische resultaten zal verbeteren of een therapeutische invloed zal hebben op patiënten met specifieke medische aandoeningen. Waarschuwingen Niet bedoeld voor het bellen naar medische noodhulpdiensten Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™...
 • Page 19 De Cisco Telepresence VX Clinical Assistant is niet bedoeld voor het plaatsen van noodoproepen. Bij een noodgeval dient de gebruiker een telefoon of ander apparaat dan de Cisco Telepresence VX Clinical Assistant te gebruiken om lokale hulpdiensten te bellen Verlies van verbinding Tijdens het gebruik van de Cisco TelePresence VX Clinical Assistant™...
 • Page 20 Het kan voorkomen dat audiovervorming optreedt bij de VXCA als gevolg van netwerklatentie, storingen in software/hardware, onvoldoende bandbreedte of andere redenen. Als de audio van onvoldoende kwaliteit is voor het beoogde gebruik van de VXCA, raadpleegt u in de Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™...
 • Page 21: Meer Informatie

  Als het apparaat niet functioneert volgens de gebruiksinstructies. Meer informatie Bediening van de VXCA: Voor meer informatie over installatie en bediening van het systeem, raadpleegt u de Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA) Installatie- en gebruikershandleiding: http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Het systeem van voeding voorzien: Sluit het systeem aan op een standaard stopcontact conform de gevraagde voedingsspanning, schakel de stroomschakelaar aan de onderkant van de eenheid naast de voedingskabel in en druk op de hoofd-Aan/uit-knop op het voedings- en accumeterpaneel.
 • Page 22 Met een nat schuursponsje en een bleek- of schuurmiddel kan de afwerking van het oppervlak mogelijk weer worden hersteld. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco Page 22 Text Part Number: D30063 Systems, Inc.
 • Page 23 à corriger à leurs frais. Des modifications de ce produit, non autorisées par Cisco, pourraient entraîner l'annulation de l'approbation de la FCC et de votre droit d'utiliser ce produit.
 • Page 24: Composants De L'appareil

  Composants de l'appareil Schéma 1.1 Le Telepresence VX Clinical Assistant ™ de Cisco se compose de plusieurs éléments, comme illustré dans le schéma 1-1. Pour Telepresence VX Clinical Assistant ™ de Cisco (VXCA) – Guide plus d'informations, référez-vous au document intitulé...
 • Page 25: Utilisation Prévue

  L'utilisateur doit prendre toutes les précautions raisonnables sur son site afin de préserver la confidentialité du patient. Effets thérapeutiques Cisco ne s'engage pas à ce que le TelePresence VX Clinical Assistant de Cisco améliore les résultats médicaux ou ait une incidence sur des patients souffrant de pathologies particulières.
 • Page 26 Retard ou instabilité de la transmission audio ou vidéo Le TelePresence VX Clinical Assistant de Cisco fonctionne normalement avec un décalage inférieur à 200 millisecondes, ce qui signifie que le prestataire de santé reçoit la transmission audio ou vidéo des événements avec un certain retard. Dans les cas où le prestataire de santé situé à...
 • Page 27: Précautions D'emploi

  Dans un souci de sécurité et afin de minimiser les problèmes de fonctionnement, consultez le document intitulé TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA) de Cisco – Guide d'installation et d'utilisation, sous les rubriques « Résumé des mesures de sécurité pour l'utilisateur » et «...
 • Page 28: Informations Complémentaires

  Informations complémentaires Fonctionnement du VXCA : Pour en savoir plus sur l'installation et le fonctionnement du système, consultez le document intitulé TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA) de Cisco – Guide d'installation et d'utilisation : http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html (en anglais) Alimentation du système :...
 • Page 29 L'utilisation d'une éponge Scotch- Brite® et d'un agent de nettoyage blanchissant et/ou abrasif peut permettre la restauration de la finition de la tablette. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco Page 29 Text Part Number: D30063 Systems, Inc.
 • Page 30 Schutz vor solchen Störungen in kommerziell genutzten Umgebungen. Das in diesem Handbuch beschriebene Gerät erzeugt hochfrequente Strahlung. Wenn das Gerät nicht gemäß den Installationsanweisungen von Cisco installiert wird, kann dies zu Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs führen. Der Betrieb dieses Geräts in Wohnumgebungen führt unter Umständen zu Störungen. Solche Störungen der Rundfunk- oder Fernsehkommunikation müssen Sie auf eigene Kosten beseitigen.
 • Page 31 Bestandteile des Geräts Abbildung 1.1 Der Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ besteht aus einer Reihe von Bauteilen, wie in Abbildung 1.1 dargestellt. Weitere Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Information finden Sie im (VXCA) Installations- und Benutzerhandbuch unter http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™...
 • Page 32 Nicht für den Anruf bei medizinischen Notrufdiensten gedacht. Der Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ist nicht dafür gedacht, medizinische Notrufe zu tätigen. In einem Notfall sollte der Benutzer ein Telefon oder ein anderes Gerät als den Cisco Telepresence VX Clinical Assistant verwenden, um örtliche Notdienste anzurufen.
 • Page 33 Verzögerung oder Aussetzer bei der Audio- oder Videoübertragung Der Cisco TelePresence VX Clinical Assistant arbeitet mit einer Verzögerung von weniger als 200 Millisekunden, was bedeutet, dass der Anbieter die Audio- und Videoübertragung zeitversetzt erhält. In Fällen, bei denen der an einem anderen Standort befindliche Gesundheitsdienstleister zeitkritische Einschätzungen vornehmen oder Anweisungen geben muss, kann dies zu Fehlausrichtung der Audio- und Videoübertragung bei...
 • Page 34 Daten“ und „Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen“. Siehe http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Vorsichtsmaßnahmen Um die Sicherheit zu gewährleisten und Betriebsprobleme zu vermeiden, lesen Sie bitte im Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA) Installations- und Benutzerhandbuch unter „Zusammenfassung Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb“ und „Schutzmaßnahmen“. Siehe http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Verwendung in der Nähe von entflammbaren Gemischen vermeiden: Der VXCA ist nicht für die Verwendung in Reichweite von...
 • Page 35: Zusätzliche Informationen

  Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Betriebsanweisungen funktioniert. Zusätzliche Informationen Betrieb des VXCA: Weitere Informationen zur Systemeinstellung und zum Betrieb finden Sie im Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA) Installations- und Benutzerhandbuch: http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Stromversorgung für das System: Stecken Sie das System in eine AC-Standardsteckdose gemäß...
 • Page 36 Nachbearbeiten der Oberfläche, um deren Ursprungszustand wiederherzustellen. Sie können die Oberflächenbeschaffenheit mit einem nassen Scotch-Brite®-Schwamm und Bleichmittel und/oder Scheuermittel wiederherstellen. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco Page 36 Text Part Number: D30063 Systems, Inc.
 • Page 37 ςε κατοικθμζνθ περιοχι είναι πικανό να προκαλζςει επιβλαβι παρεμβολι, ςτθν οποία περίπτωςθ οι χριςτεσ απαιτείται να διορκϊςουν τθν παρεμβολι με δικζσ τουσ δαπάνεσ. Τροποποιιςεισ ςε αυτό το προϊόν που δεν ζχουν εγκρικεί από τθ Cisco μποροφν να ακυρϊςουν τθν ζγκριςθ FCC και να αναιρζςουν τθν εξουςιοδότθςι ςασ να λειτουργείτε το προϊόν.
 • Page 38 Εξαρτιματα τθσ ςυςκευισ Σχιμα 1.1 Το Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ αποτελείται από ζναν αρικμό εξαρτθμάτων, όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 1-1. Για Cisco Telepresence VX Clinical Assistant περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ανατρζξτε ςτον Οδθγό Εγκατάςταςθσ και Χριςθσ του ™ (VXCA) ζηη διεύθυνζη...
 • Page 39 χριςθ του VXCA και ανατρζξτε ςτον Οδθγό Εγκατάςταςθσ και Χριςθσ του Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ για περαιτζρω οδθγίεσ ςχετικά με τθ ςωςτι λειτουργία. Σε περίπτωςθ που ζνα πρόβλθμα δεν μπορεί να επιλυκεί από το χριςτθ, επικοινωνιςτε με τθν Cisco Systems για...
 • Page 40 Απώλεια ςφνδεςθσ Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ του Cisco TelePresence VX Clinical Assistant™, ζνασ επαγγελματίασ υγείασ μπορεί να χάςει τθ ςφνδεςθ με το ςφςτθμα, μια ιατρικι ςυςκευι ι το ςφςτθμα βιντεοδιάςκεψθσ. Απϊλεια ςφνδεςθσ μπορεί να προκλθκεί από διακοπζσ ρεφματοσ, διακοπζσ...
 • Page 41 Προφυλάξεισ Για τθν καλφτερθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ και τθν ελαχιςτοποίθςθ των λειτουργικϊν προβλθμάτων, ανατρζξτε ςτισ ενότθτεσ "Ρερίλθψθ αςφάλειασ χειριςτι" και "Σθμαντικά μζτρα αςφαλείασ" του Οδθγοφ Εγκατάςταςθσ και Χριςθσ του Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA). Βλ. http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Αποφεφγετε τθ χριςθ κοντά ςε εφφλεκτα μίγματα: Το VXCA δεν είναι κατάλλθλο για χριςθ παρουςία εφφλεκτων μιγμάτων.
 • Page 42 Θ επιφάνεια προβολισ τθσ οκόνθσ LCD πρζπει να ςκουπίηεται απαλά χρθςιμοποιϊντασ ζνα μαλακό πανί και δεν πρζπει ποτζ να ψεκάηεται απευκείασ με κακαριςτικό διάλυμα. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco Page 42 Text Part Number: D30063 Systems, Inc.
 • Page 43 του ςυμπαγοφσ υλικοφ τθσ επιφάνειασ και να απαιτεί αποκατάςταςθ του αρχικοφ φινιρίςματοσ. Θ χριςθ ενόσ υγροφ ςφουγγαριοφ Scotch- Brite® και λευκαντικοφ ι/και λειαντικοφ κακαριςτικοφ μπορεί να αποκαταςτιςει το φινίριςμα τθσ επιφάνειασ. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco Page 43 Text Part Number: D30063 Systems, Inc.
 • Page 44 INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O PER PERDITA DI DATI CONSEGUENTI ALL'USO O ALL'IMPOSSIBILITÀ DI USO DEL PRESENTE MANUALE, ANCHE NEL CASO IN CUI CISCO O I SUOI FORNITORI SIANO STATI AVVISATI DELL'EVENTUALITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.
 • Page 45 Componenti del dispositivo Figura 1.1 Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ è costituito da diversi componenti, come mostra la Figura 1-1. Per ulteriori Guida utente e all’installazione di Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™(VXCA) sul informazioni, fare riferimento alla http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html sito Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™...
 • Page 46: Uso Previsto

  È responsabilità dell’utente prendere le dovute precauzioni presso la propria sede e assicurare ai pazienti la dovuta riservatezza. Indicazioni terapeutiche Cisco non afferma che il sistema Cisco TelePresence VX Clinical Assistant sia in grado di migliorare le condizioni di pazienti con particolari malattie o di avere un impatto terapeutico su di essi. Avvertenze Non concepito per la chiamata ai servizi di pronto soccorso Cisco Telepresence VX Clinical Assistant non è...
 • Page 47 Nel caso in cui il tempo sia un aspetto determinante per la riuscita della visita, l'utente non dovrà utilizzare il sistema Cisco TelePresence VX Clinical Assistant, ma preferire la visita di persona da parte di un professionista sanitario autorizzato.
 • Page 48 Guida utente e all’installazione Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™, sezioni “Controlli sorgente”, “Specifiche tecniche” e “Risoluzione dei problemi e domande frequenti”. Vedere http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Precauzioni Per garantire una maggiore sicurezza e minimizzare i problemi di funzionamento, fare riferimento alla Guida utente e all’installazione Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™...
 • Page 49: Informazioni Aggiuntive

  Informazioni aggiuntive Funzionamento del sistema VXCA: per ulteriori informazioni sulla configurazione e sul funzionamento del sistema, fare riferimento allaGuida utente e all’installazione di Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA): http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Per alimentare il sistema: Collegare il sistema a una presa CA standard adeguata alla configurazione dell'alimentazione del sistema e spostare su "on"...
 • Page 50 L’utilizzo di un tampone Scotch- Brite® inumidito e di un detergente abrasivo e/o schiarente può ripristinare la finitura della superficie. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco Page 50 Text Part Number: D30063...
 • Page 51 FØLGESKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER, TAPTE INNTEKTER ELLER TAP ELLER SKADE PÅ DATA, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE MANUALEN, SELV OM CISCO ELLER DERES LEVERANDØRER HAR BLITT ADVART MOT AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.
 • Page 52 Enhetskomponenter Figur 1.1 Cisco Telepresence VX Clinical Assistant™ består av en mengde komponenter, som illustrert i figur1-1. For mer informasjon, se Cisco Telepresence VX Clinical Assistant™ (VXCA) Installasjon og brukerhåndbok på http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions...
 • Page 53 Ikke beregnet til å ringe nødtjenesten Cisco Telepresence VX Clinical Assistant er ikke beregnet til nødsamtaler. I en nødssituasjon bør brukeren benytte en telefon eller en annen enhet enn Cisco Telepresence VX Clinical Assistant for å ringe den lokale nødtjenesten Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™...
 • Page 54 VXCA kan oppleve lydforstyrrelser på grunn av nettverksforsinkelser, feil i programvare/maskinvare, utilstrekkelig båndbredde eller av andre grunner. Hvis lyden er av en slik kvalitet at VXCA ikke kan benyttes hensiktsmessig, sjekk Cisco Telepresence VX Clinical Assistant™ Installasjon og brukerhåndbok under "Kildekontroller", "Tekniske spesifikasjoner" og "Feilsøking og ofte stilte spørsmål". Se http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html...
 • Page 55 Hvis apparatet ikke fungerer i henhold til instruksjonene. Tilleggsinformasjon Bruk av VXCA: For mer informasjon om oppsett og bruk av systemet, se Cisco Telepresence VX Clinical Assistant™ (VXCA) Installasjon og brukerhåndbok: http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions...
 • Page 56 Glassoverflaten på kameralinsen kan rengjøres med en pusseklut for linser. Overflaten på LCD-skjermen for video kan tørkes av forsiktig med en fuktig klut, men spray aldri rengjøringsmidler direkte på skjermen. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco...
 • Page 57 å gjenopprette overflatens utseende. Bruk av en våt Scotch- Brite® pad og blekemiddel og/eller skuremiddel kan gjenopprette overflaten Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco Page 57 Text Part Number: D30063 Systems, Inc.
 • Page 58 à radiocomunicação. A operação deste equipamento em uma área residencial pode causar interferências prejudiciais e, nesse caso, os usuários deverão corrigir essa interferência por conta própria. As modificações a este produto não autorizadas pela Cisco Systems, Inc. podem invalidar a aprovação FCC e anular a sua autorização para trabalhar com o produto.
 • Page 59 Componentes do dispositivo Figura 1.1 O Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ é composto de vários componentes, conforme ilustrado na Figura 1-1. Para obter Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ mais informações, consulte o Guia de Instalação e do Usuário do (VXCA) no http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html...
 • Page 60 Se o usuário não for capaz de usar o Clinical Assistant para a aplicação pretendida, suspenda o exame do paciente com o VXCA e consulte o Guia de Instalação e do Usuário do Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ para obter mais informações sobre a operação adequada. Se o problema não puder ser solucionado pelo usuário, entre em contato com a Cisco Systems para obter mais suporte, no...
 • Page 61 Os profissionais da saúde que utilizam o Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ devem estar suficientemente treinados e familiarizados com o Guia de Instalação e do Usuário do VXCA. Consulte o Guia de Instalação e do Usuário do Cisco TelePresence VX Clinical Assistant™ (CA) em “Solução de problemas e Perguntas Frequentes,”...
 • Page 62 Precauções Para ajudar a garantir a segurança e minimizar os problemas operacionais, consulte o Guia de Instalação e do Usuário do Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA) em “Resumo segurança do operador” e “Garantias importantes”. Consulte http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Evite o uso perto de misturas inflamáveis: O VXCA não deve ser usado na presença de misturas inflamáveis.
 • Page 63 Se o aparelho não funcionar de acordo com as instruções de operação. Informações adicionais Funcionamento do VXCA: Para mais informações sobre configuração e operação do sistema, consulte o Guia de Instalação e do Usuário do Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA): http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Para fornecer energia ao sistema: Ligue o sistema em uma tomada padrão AC, conforme aplicável, e "ligue"...
 • Page 64 A utilização de uma esponja Scotch-Brite® molhada e um produto de limpeza branqueador e/ou abrasivo pode restaurar o acabamento da superfície. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco Page 64 Text Part Number: D30063 Systems, Inc.
 • Page 65 Es probable que el uso de este equipo en una zona residencial provoque interferencias dañinas, en cuyo caso los usuarios deberán corregir dichas interferencias por cuenta propia. Las modificaciones realizadas en este producto no autorizadas por Cisco podrían anular la aprobación de la FCC y negar su autoridad para utilizar el producto.
 • Page 66 Componentes del dispositivo Figura 1.1 El sistema Cisco Telepresence VX Clinical Assistant™ está formado por una serie de componentes, como se muestra en la figura Cisco Telepresence VX Clinical 1-1. Para obtener más información, consulte la guía de instalación y del usuario del sistema Assistant™...
 • Page 67 El sistema Cisco Telepresence VX Clinical Assistant no está diseñado para realizar llamadas a Urgencias. En caso de emergencia, el usuario deberá utilizar un teléfono u otro dispositivo que no sea el sistema Cisco Telepresence VX Clinical Assistant para llamar a los servicios de Urgencias locales.
 • Page 68 Una cámara mal configurada o enfocada podría reducir la calidad de la imagen. La cámara puede maximizarse en los ajustes de la velocidad de los fotogramas y de la resolución. Consulte la guía de inicio de la serie C de códecs del sistema de telepresencia de Cisco en http://www.cisco.com/en/US/products/ps11422/prod_installation_guides_list.html...
 • Page 69 Para garantizar la seguridad y minimizar los problemas operativos, consulte la sección sobre el resumen de seguridad del operador y sobre las protecciones importantes de la guía de instalación y del usuario del sistema Cisco TelePresence VX Clinical Assistant™ (VXCA). Consulte http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html...
 • Page 70: Información Adicional

  Si el dispositivo no funciona de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. Información adicional Funcionamiento del sistema VXCA: Para obtener más información sobre la configuración y el uso del sistema, consulte la guía de instalación y del usuario del sistema Cisco TelePresence VX Clinical Assistant™ (VXCA): http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Para enchufar el sistema a la alimentación:...
 • Page 71 La combinación de una esponja Scotch- Brite® húmeda y lejía o un limpiador abrasivo podría restaurar el acabado de la superficie. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco Page 71 Text Part Number: D30063 Systems, Inc.
 • Page 72 är skyldig att korrigera störningen på egen bekostnad. Ändringar av denna produkt som inte har godkänts av Cisco kan upphäva FCC-godkännandet och bestrida din behörighet att använda produkten.
 • Page 73 Enhetsdelar Figur 1.1 Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ består av ett antal delar, som illustreras i figur 1-1. Ytterligare information finns i Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ installations- och användarhandboken för (VXCA) på http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions...
 • Page 74 Varningar Är inte avsedd för medicinska nödsamtal Cisco Telepresence VX Clinical Assistant är inte avsedd för nödsamtal. Om en olycka skulle inträffa ska nödsamtal göras med en telefon och inte med Cisco Telepresence VX Clinical Assistant. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions...
 • Page 75 200 millisekunder. Tillbörlig utbildning är nödvändig Vårdgivare som använder Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ ska få tillräcklig utbildning och vara förtrogna med VXCA installations- och användarhandboken. Se Cisco TelePresence VX Clinical Assistant™ (CA) installations- och användarhandboken under ”Felsökning & de vanligaste frågorna”, ”Säkerhetsåtgärder”...
 • Page 76: Ytterligare Information

  Om apparaten inte fungerar i enlighet med driftsinstruktionerna. Ytterligare information Drift av VXCA: Ytterligare information om installation och drift av systemet finns i installations- och användarhandboken för Cisco TelePresence VX Clinical Assistant ™ (VXCA): http://www.cisco.com/en/US/products/ps12152/tsd_products_support_series_home.html Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions...
 • Page 77 Kameralinsens glasyta ska rengöras med en mjuk rengöringsduk för linser. Videoskärmens yta på LCD-monitorn ska torkas varsamt med en fuktig trasa. Spruta aldrig rengöringslösning direkt på skärmen. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco...
 • Page 78 Solitt ytmaterial som kräver polering för att bevara ytans ursprungliga skick. Genom att använda en våt Scotch- Brite®-rondell tillsammans med blekningsmedel och/eller rengöringsmedel med slipmedel kan ytans finish bevaras. Cisco Telepresence VX Clinical Assistant ™ Specifications, Warnings and Precautions December | 2011 Cisco Page 78 Text Part Number: D30063 Systems, Inc.