Download Print this page

Advertisement

Contact office for compliance of this product :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
www.lg.com
LG Electronics
®
BLUETOOTH
Headset
HBM-290
User Manual
Slovensky
English
Magyar
Čeština
Svenska
Italiano
Română
Dansk
Nederland
Français
Polski
Türkçe
Eλληvικά
Рyccкий
Português
Қазақша
Deutsch
Español
Rev 3.0 EU

Advertisement

   Also See for LG HBM-290

   Related Manuals for LG HBM-290

   Summary of Contents for LG HBM-290

 • Page 1

  Polski Türkçe Eλληvικά Рyccкий Português Қазақша Deutsch Español LG Electronics ® BLUETOOTH Headset HBM-290 User Manual Contact office for compliance of this product : LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands Rev 3.0 EU www.lg.com...

 • Page 3

  LG Electronics Inc., 2014 Note: For the best performance and to prevent any damage to, or misuse of the HBM-290, please read all of the information carefully prior to using the HBM-290. Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.

 • Page 4

  Description of parts Call Button Microphone Power Button LED Indicator Speaker Volume Up/Down Button Charging Port Package Contents Earbuds (2 Sets) Ear loop USB Charging Cable User Manual WEEE Card...

 • Page 5

  Description of parts Specification Item Description specification 3.0 (Headset / Hands-Free / A2DP Profiles) ® Bluetooth Battery 3.7V / 110mAh Li-Polymer Battery Up to 550Hrs / Up to 10Hrs Standby time / Talk Time < 2.0Hrs Charging time DC 4.75 V ~ 5.6 V, 400mA Charging rated input -10°C ~ 60°C Operation temperature...

 • Page 6

  Battery Status Alert - Press and hold the VOLUME DOWN button for 3 seconds to check the battery status of the HBM-290. The audible battery status alert will inform you of the battery level. There are 3 levels of battery power: 1.

 • Page 7: Advanced Multipoint

  How to Use Easy Pairing (First Time Pairing) 1. Press and hold the POWER button for 3 seconds to turn on the HBM-290. When the headset enters Pairing Mode, the LED indicator will show a solid blue light. 2. Using your handset, find the Bluetooth Menu and “search for” or “add” new devices.

 • Page 8

  - Once this phone is paired and connected, go back and connect the originally paired phone to the headset. (This will now be your secondary phone). * NOTE: When the HBM-290 is connected to two phones at the same time(multipoint), the headset calling functions will work with the primary phone.

 • Page 9

  How to Use Calling Answering a call / Ending a call - When there is an incoming call, the headset will ring. - Briefly press the CALL button. Transferring a call - To transfer a call from the headset to handset, press and hold the VOLUME UP button for 3 seconds.

 • Page 10

  A2DP allows streaming of all audio from your phone and running applications including music and GPS navigation. HD speaker The HBM-290 supports high definition voice calling and audio streaming. *Network must support HD Voice for higher quality calling. SMS Reader The HBM-290 Bluetooth headset supports SMS reading on based devices.

 • Page 11

  Issue Possible problem Resolution Check whether the battery of Charge the battery. Does not turn on the HBM-290 is fully charged. Check whether the device Determine whether your device supports the headset or supports the Headset or Hands- Unable to hands-free Bluetooth profiles.

 • Page 12

  Keep unit away from humidity & dust. Do not place heavy objects on the unit. Only use the headset with an original LG charger, otherwise it may be damaged. • Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

 • Page 13

  CE NOTICE TO USERS : Hereby, LG Electronics declares that this HBM-290 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.lg.com/global/declaration is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

 • Page 14

  To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.

 • Page 15

  LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.

 • Page 16

  Limited Warranty SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THIS LIMITED WARRANTY, LG ELECTRONICS WARRANTS THIS PRODUCT TO BE FREE FROM DEFECTS IN DESIGN, MATERIAL AND WORKMANSHIP AT THE TIME OF ITS ORIGINAL PURCHASE BY A CONSUMER, AND FOR A SUBSEQUENT PERIOD OF ONE (1) YEAR.

 • Page 17

  HBM-290 Všechna práva vyhrazena. LG Electronics Inc., 2014 Poznámka: Pro dosažení nejlepšího výkonu, prevenci poškození a nesprávného používání sluchátek HBM-290 si před jejich použitím pozorně prostudujte všechny informace. Jakékoli úpravy nebo změny tohoto manuálu způsobené typografickými chybami nebo nepřesnostmi v uvedených informací...

 • Page 18

  Popis jednotlivých částí Tlačítko Hovor Mikrofon Tlačítko Napájení Indikátor LED Reproduktor Tlačítko pro zvýšení / snížení hlasitosti Port pro nabíjení Obsah balení Nabíjecí kabel USB Držák za ucho Pecky ke sluchátkům (2 sady) Uživatelská příručka Karta WEEE...

 • Page 19

  Popis jednotlivých částí Specifikace Položka Popis Specifikace Bluetooth 3.0 (Sluchátka / Sada handsfree / Profily A2DP) ® Baterie – 3,7 V / 110 mAh, Li-Po Baterie Pohotovostní doba / Doba hovoru Až 550 hodin / Až 10 hodin Doba nabíjení <...

 • Page 20

  – Pokud nedojde k nabití baterie, sluchátka se vypnou. Hlášení stavu baterie – Stisknutím a podržením tlačítka SNÍŽENÍ HLASITOSTI na 3 sekundy zkontrolujte stav baterie sluchátek HBM-290. Zvukové upozornění stavu baterie vás informuje o stavu baterie. Stav baterie má 3 úrovně: 1. Baterie nabitá...

 • Page 21

  Použití Snadné párování (První párování) 1. Sluchátka HBM-290 zapnete tak, že stisknete tlačítko NAPÁJENÍ a tři sekundy jej podržíte. Jakmile sluchátka přejdou do režimu párování, indikátor LED začne modře svítit. 2. Pomocí telefonu najděte menu pro rozhraní Bluetooth a „search for (vyhledejte)“...

 • Page 22

  – Pokud přijde příchozí hovor na oba telefony současně, přepnou sluchátka automaticky na primární zařízení. Automatické opakované připojení – Pokud jsou sluchátka HBM-290 připojena k telefonu a (buď náhodně, nebo úmyslně) vypnuta, bude připojení mezi sluchátky a telefonem zrušeno. Připojení mezi sluchátky a telefonem se automaticky obnoví při zapnutí sluchátek HBM-290 v dosahu telefonu.

 • Page 23

  Použití Volání Příjem a ukončení hovoru – Při příchozím hovoru sluchátka zazvoní. - Krátce stiskněte tlačítko HOVOR. Přenos hovoru – Chcete-li přenést hovor ze sluchátek do telefonu, stiskněte a podržte tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI po dobu 3 sekund. – Pokud na telefonu právě probíhá hovor, stiskněte krátce tlačítko HOVOR, čímž přenesete zvuk do sluchátek.

 • Page 24

  Standard A2DP umožňuje přenášet pomocí datového toku veškerý zvuk z telefonu a aplikací včetně hudby a GPS navigace. HD reproduktor Sluchátka HBM-290 podporují hlasové hovory ve vysokém rozlišení a přenos zvuku pomocí datového toku. *Aby bylo možné volat ve vysokém rozlišení, musí síť podporovat funkci HD Voice.

 • Page 25

  Řešení problémů Problém Možná příčina Řešení Zkontrolujte, zda je baterie Přístroj nejde zapnout Nabijte baterii. sluchátek HBM-290 plně nabitá. Zkontrolujte, zda telefon podporuje Zjistěte, zda váš telefon podporuje profily Bluetooth pro sluchátka profily rozhraní Bluetooth sluchátek Komunikace se nebo sadu handsfree.

 • Page 26

  Udržujte jednotku odděleně od hořlavin. Uchovávejte zařízení mimo vlhké a prašné prostředí. Nepokládejte na jednotku těžké předměty. Zařízení nabíjejte pouze pomocí originální nabíječky od společnosti LG. V opačném případě může dojít k poškození. • Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.

 • Page 27

  RF energie a k ukončení oprávně- ní uživatele používat tento přístroj. OZNÁMENÍ CE PRO UŽIVATELE: Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt HBM-290 odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.lg.com/global/declaration FCC ID: BEJHBM290 Doplňující...

 • Page 28

  Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb. Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/ kontaktů...

 • Page 29

  – Záruka je platná pouze v případě, že máte k dispozici původní účtenku, která byla prodejcem vydána původními kupujícímu a na které je uvedeno datum nákupu a sériové číslo. Společnost LG Electronics si vyhrazuje právo na odmítnutí záručního servisu, pokud tyto informace byly odstraněny nebo změněny po nákupu produktu od prodávajícího.

 • Page 30

  SPOTŘEBITELEM A PO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ DVOU (2) LET. POKUD VÁŠ PRODUKT POTŘEBUJE ZÁRUČNÍ OPRAVU, OBRAŤTE SE NA PRODÁVAJÍCÍHO, OD KTERÉHO JSTE TENTO PRODUKT ZAKOUPILI, NEBO KONTAKTUJE MÍSTNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM SPOLEČNOSTI LG ELECTRONICS, KDE ZÍSKÁTE DALŠÍ INFORMACE. Důležité bezpečnostní informace Vyvarujte se poškození sluchu Pokud máte sadu handsfree do automobilu nastavenou na vysokou úroveň...

 • Page 31

  HBM-290 Alle rettigheder forbeholdes. LG Electronics Inc., 2014 Bemærk: For at opnå den bedste ydeevne og undgå beskadigelse og forkert brug af HBM-290-enheden skal du læse alle oplysningerne grundigt, før du bruger HBM-290-enheden. Tilføjelser og ændringer af denne vejledning pga.

 • Page 32

  Beskrivelse af dele Opkaldsknap Mikrofon Tænd/sluk-knap LED-indikator Højttaler Knappen Lydstyrke Op/Ned Opladningsport Pakkens indhold Ørepropper (2 sæt) Ørekrog USB-opladningskabel Brugervejledning WEEE-kort...

 • Page 33

  Beskrivelse af dele Specifikation Enhed Beskrivelse Specifikation for Bluetooth 3.0 (headset/håndfri/A2DP-profiler) ® Batteri 3,7 V/110 mAh Li-polymer Batteri Op til 550 timer/op til 10 timer Standbytid/taletid < 2,0 timer Opladningstid DC 4,75 V ~ 5,6 V, 400 mA Nominel indgangseffekt til opladning -10 °C ~ 60 °C Driftstemperatur Mål / vægt...

 • Page 34

  - Hvis ikke batteriet bliver opladet, slukker headsettet. Meddelelse om batteristatus - Hold knappen LYDSTYRKE NED nede i 3 sekunder for at kontrollere batteristatus for HBM-290. Den hørbare batteristatusalarm oplyser dig om batteriniveauet. Der er 3 niveauer for batteristatus: 1. Højt batteriniveau 2.

 • Page 35

  Enkel parring trin 2 til 4. Multiforbindelse Avanceret Multipoint HBM-290 kan være forbundet til to enheder på samme tid. På den måde kan du parkere opkald på begge dine forbundne telefoner. Forbindelse - Par headsettet med en af dine Bluetooth-aktiverede telefoner. (følg parringsinstruktionerne på...

 • Page 36

  Automatisk genoprettelse af forbindelse - Hvis HBM-290 slukkes (ved et uheld eller tilsigtet), mens det er tilsluttet til en telefon, afbrydes forbindelsen mellem headsettet og telefonen. Headsettet og telefonen genopretter automatisk forbindelsen, når HBM-290 igen er inden for rækkevidde.

 • Page 37

  Sådan bruger du Opkald Besvarelse af et opkald/Afslutning af et opkald - Headsettet ringer, når der kommer et indgående opkald. - Tryk kort på knappen OPKALD. Overførsel af opkald - For at overføre et opkald fra headsettet til telefonen skal du trykke på knappen LYDSTYRKE OP og holde den nede i 3 sekunder.

 • Page 38

  HBM-290-Bluetooth-headsettet understøtter SMS-læsning på -baserede enheder. Android I Google Play™ Store kan du søge efter LG's applikation "BT Reader Plus" og installere den på din enhed for at benytte denne funktion. * Den viste 2D-stregkode nedenfor hjælper dig med at downloade LG's applikation "BT Reader Plus"...

 • Page 39

  Opladning fuldført Den RØDE LED-indikator slukker. Fejlfinding Situation Muligt problem Opløsning Kontroller, om batteriet i HBM-290- Kan ikke tænde Oplad batteriet. enheden er fuldt opladet. Kontroller, om enheden understøtter Find ud af, om din enhed understøtter headsettet eller håndfri Bluetooth- headsettet eller håndfri Bluetooth-profiler.

 • Page 40

  Hold enheden væk fra fugt og støv. Undgå at placere tunge genstande oven på enheden. Brug kun headsettet med en original LG-oplader, ellers kan det tage skade. • Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne. • Ændringer og modifikationer, der ikke er godkendt af den ansvarlige instans, kan føre til ophævelse af brugerens ret til at anvende udstyret.

 • Page 41

  CE-BEKENDTGØRELSE TIL BRUGERE: LG Electronics erklærer hermed, at denne HBM-290 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europaparlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EC. En kopi af bekendtgørelsen findes på http://www.lg.com/...

 • Page 42

  Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på...

 • Page 43

  - Garantien er kun gyldig, hvis den oprindelige kvittering udstedt til den oprindelige køber af forhandleren med købsdato og serienummer fremvises sammen med det produkt, der skal repareres eller erstattes. LG Electronics forbeholder sig retten til at nægte garantiservice, hvis disse oplysninger er blevet fjernet eller ændret i forhold til det oprindelige køb hos forhandleren.

 • Page 44

  Begrænset garanti UNDERLAGT BETINGELSERNE FOR DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI STÅR LG ELECTRONICS INDE FOR, AT DETTE PRODUKT IKKE HAR NOGEN FEJL ELLER MANGLER I DESIGN, MATERIALE OG UDFØRELSE PÅ DET OPRINDELIGE KØBSTIDSPUNKT OG ÉT (1) ÅR FREM. I TILFÆLDE AF, AT DIT PRODUKT FÅR BRUG FOR SERVICE, DER ER UNDERLAGT GARANTIEN, SKAL...

 • Page 45

  Remarque : avant d'utiliser l'oreillette HBM-290, lisez attentivement toutes les informations afin d'optimiser son utilisation et d'éviter de l'endommager. LG Electronics Inc. se réserve le droit d'apporter toute modification ou correction à ce manuel en cas d'erreurs typographiques ou d'inexactitudes.

 • Page 46

  Description des pièces Bouton d'appel Microphone Bouton d'alimentation Témoin lumineux Haut-parleur Bouton de réglage du volume Port de recharge Contenu de la boîte Contour d'oreille Oreillettes (2 paires) Câble de chargement USB Guide de l'utilisateur Carte DEEE...

 • Page 47

  Description des pièces Caractéristiques techniques Description Élément Spécifications Bluetooth 3.0 (profils oreillette / mains libres / A2DP) ® Batterie 3,7 V / 110 mAh Li-Polymère Batterie Autonomie en mode Veille / Jusqu'à 550 h / Jusqu'à 10 h Conversation < 2 h Temps de charge Tension d'entrée nominale de 4,75 V ~ 5,6 V CC;...

 • Page 48

  - Maintenez le bouton de diminution du volume enfoncé pendant 3 secondes pour vérifier l'état de la batterie de l'oreillette HBM-290. Le signal sonore de l'état de la batterie indique le niveau de charge de la batterie. Il existe 3 niveaux de charge de la batterie : 1.

 • Page 49

  Si un tel message s'affiche sur votre téléphone, sélectionnez « OK » ou « Autoriser l'accès ». • L'oreillette HBM-290 s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes si elle n'est pas couplée. Couplage manuel (couplage avec un autre téléphone ou rétablissement du couplage) •...

 • Page 50

  à un téléphone, les deux appareils sont déconnectés. L'oreillette et le téléphone sont automatiquement reconnectés lorsque l'oreillette HBM-290 est rallumée et à portée. - Le téléphone secondaire doit être connecté en sélectionnant « LG HBM290 » dans la liste des périphériques du menu Bluetooth. Hors de portée - Si les appareils couplés sont séparés de plus de 10 mètres, l'oreillette et le téléphone...

 • Page 51

  Utilisation Appel Réception d'un appel / Fin d'un appel - Lorsque vous recevez un appel, l'oreillette émet une sonnerie. - Appuyez brièvement sur le bouton d'appel. Transfert d'un appel - Pour transférer un appel de l'oreillette au téléphone, maintenez le bouton d'augmentation du volume enfoncé...

 • Page 52

  A2DP permet la diffusion audio à partir de votre téléphone et d'applications actives, notamment la musique et la navigation GPS. Haut-parleur HD L'oreillette HBM-290 prend en charge les appels vocaux haute définition et la diffusion audio. * Le réseau doit prendre en charge le mode Vocal HD pour permettre les appels de qualité...

 • Page 53

  Le voyant lumineux ROUGE s'éteint. Dépannage Anomalie Problème possible Résolution Vérifiez que la batterie de l'oreillette HBM-290 Ne s'allume pas Rechargez la batterie. est complètement chargée. Vérifiez que votre téléphone prend en charge Vérifiez que votre téléphone prend en charge les les profils oreillette ou mains libres Bluetooth.

 • Page 54

  Protégez l’unité de l’humidité et de la poussière. Ne placez pas d’objets lourds sur le produit. Utilisez l’oreillette uniquement avec un chargeur LG d’origine pour ne pas endommager le produit. • Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité...

 • Page 55

  FCC et entraîner l’annulation du droit d’usage du périphérique par l’utilisateur. RÉGLEMENTATION CE : Par la présente, LG Electronics déclare que le produit HBM-290 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Consultez la Déclaration de conformité...

 • Page 56

  Pour éviter d’endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l’aide en ligne de LG Service ou à d’autres prestataires de services indépendants.

 • Page 57

  été supprimées ou modifiées après l’achat initial du produit auprès du revendeur. - Si LG Electronics répare ou remplace le produit, le produit remplacé ou réparé sera garanti pendant la période restante de la garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours à...

 • Page 58

  Garantie limitée SELON LES CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, LG ELECTRONICS GARANTIT QUE CE PRODUIT EST EXEMPT DE TOUT DÉFAUT DE CONCEPTION, MATÉRIEL OU D’ASSEMBLAGE AU MOMENT DE SON ACHAT INITIAL PAR LE CONSOMMATEUR ET PENDANT UNE PÉRIODE DE TEMPS D’UN (1) AN. DANS LE CAS OÙ...

 • Page 59

  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. LG Electronics Inc., 2014 Σημείωση: Για τη βέλτιστη απόδοση και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών ή λανθασμένης χρήσης του ακουστικού HBM-290, διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρούσες πληροφορίες πριν από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στον παρόν εγχειρίδιο...

 • Page 60

  Περιγραφή των μερών Κουμπί κλήσεων Μικρόφωνο Κουμπί λειτουργίας Φωτεινή ένδειξη LED Ηχείο Κουμπί αύξησης/ μείωσης έντασης ήχου Θύρα φόρτισης Περιεχόμενα συσκευασίας Καλώδιο φόρτισης USB Εξάρτημα Μαξιλαράκια (2 ζεύγη) τοποθέτησης στο αυτί Εγχειρίδιο χρήσης Κάρτα WEEE...

 • Page 61

  Περιγραφή των μερών Προδιαγραφές Στοιχείο Περιγραφή Προδιαγραφές Bluetooth 3.0 (Προφίλ ακουστικού / Hands-Free / A2DP) ® Μπαταρία Μπαταρία λιθίου-πολυμερών 3,7V / 110mAh Χρόνος αναμονής / Χρόνος ομιλίας Έως 550 ώρες / Έως 10 ώρες Χρόνος φόρτισης < 2 ώρες Ονομαστική τάση/ένταση εισόδου DC 4,75 V ~ 5,6 V, 400mA για...

 • Page 62

  Ειδοποίηση κατάστασης μπαταρίας - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου για 3 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας των ακουστικών HBM-290. Η ηχητική ειδοποίηση κατάστασης μπαταρίας σάς ενημερώνει για το επίπεδο της μπαταρίας. Υπάρχουν τρία επίπεδα ισχύος της μπαταρίας: 1.

 • Page 63

  τηλεφώνου. Αν λάβετε μήνυμα από τη συσκευή σας, επιλέξτε “OK” ή “Να επιτραπεί η πρόσβαση” • Εάν η σύζευξη δεν γίνει μέσα σε 3 λεπτά, το ακουστικό HBM-290 θα απενεργοποιηθεί. Μη αυτόματη σύζευξη (Σύζευξη με άλλο τηλέφωνο ή επανάληψη σύζευξης) •...

 • Page 64

  είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο, θα αποσυνδεθεί από το τηλέφωνο. Το ακουστικό και το τηλέφωνο επανασυνδέονται αυτόματα, μόλις ενεργοποιήσετε ξανά το ακουστικό HBM-290 (εφόσον οι συσκευές βρίσκονται εντός εμβέλειας). - Για να συνδέσετε το δευτερεύον τηλέφωνο, πρέπει να επιλέξετε "LG HBM290" από τη λίστα συσκευών στο μενού Bluetooth. Εκτός εμβέλειας...

 • Page 65

  Χρήση Κλήσεις Απάντηση κλήσης / Τερματισμός κλήσης - Όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, τότε το ακουστικό θα ηχήσει. - Πατήστε στιγμιαία το κουμπί κλήσεων. Μεταφορά κλήσης - Για να μεταφέρετε μια κλήση από το ακουστικό στο τηλέφωνο, πατήστε το κουμπί αύξησης...

 • Page 66

  - Πατήστε στιγμιαία το κουμπί έντασης ήχου. Μετάδοση ροής ήχου (A2DP) Το ακουστικό HBM-290 υποστηρίζει τη μετάδοση ροής μουσικής (A2DP). Όταν αναπαράγετε μουσική από μια συσκευή με δυνατότητα A2DP, η μουσική μεταφέρεται αυτόματα στο ακουστικό σας. Κατά τη διάρκεια των εισερχόμενων...

 • Page 67

  ή hands-free. επικοινωνία με το ακουστικό LG HBM-290 Ελέγξτε εάν η στάθμη της μπαταρίας Φορτίστε την μπαταρία. του ακουστικού HBM-290 είναι χαμηλή. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι το λειτουργίας για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα ακουστικό είναι ενεργοποιημένο. για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.

 • Page 68

  Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από υγρασία και σκόνη. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη μονάδα. Χρησιμοποιείτε το ακουστικό μόνο με αυθεντικό φορτιστή της LG, διαφορετικά μπορεί να υποστεί βλάβη. • Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν τη ρητή έγκριση του αρμόδιου...

 • Page 69

  δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ CE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ : Με το παρόν, η LG Electronics δηλώνει ότι το προϊόν HBM-290 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Ένα αντίγραφο της...

 • Page 70

  Στην περίπτωση που το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που δε μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη, η LG σας προτείνει να απευθυνθείτε σε επαγγελματία για την αφαίρεση της μπαταρίας, εάν πρόκειται να την αντικαταστήσετε ή να τη στείλετε για ανακύκλωση στο τέλος της ζωής της.

 • Page 71

  επίδειξη της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς που εξέδωσε ο αρχικός μεταπωλητής και στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος. Η LG Electronics διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών βάσει της εγγύησης, εάν οι πληροφορίες αυτές έχουν...

 • Page 72

  Περιορισμένη εγγύηση ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η LG ELECTRONICS ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ...

 • Page 73

  Alle Rechte vorbehalten. LG Electronics Inc., 2014 Hinweis: Bitte lesen Sie vor der Verwendung des HBM-290 alle Informationen sorgfältig durch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und Schäden am HBM-290 sowie Bedienungsfehler zu vermeiden. Aufgrund von Tippfehlern oder fehlerhaften Angaben erforderliche Änderungen an diesem Benutzerhandbuch...

 • Page 74

  Teilebeschreibung Anruftaste Mikrofon Ein-/Ausschalttaste LED-Anzeige Lautsprecher Lautstärketaste Ladegerätanschluss Lieferumfang Kopfhörer-Aufsätze Ohrbügel USB-Ladekabel (2 Paar) Benutzerhandbuch WEEE-Karte...

 • Page 75

  Teilebeschreibung Technische Daten Beschreibung Element -Spezifikation 3.0 (Headset-/Freisprech-/A2DP-Profile) ® Bluetooth Akku 3,7 V/110 mAh Li-Polymer Akku Standby-Zeit/Gesprächszeit Bis zu 550 Stunden/bis zu 10 Stunden Ladezeit < 2,0 Std. Aufladenennspannung DC 4,75 V bis 5,6 V, 400 mA -10 °C bis 60 °C Betriebstemperatur 17,9 mm x 54 mm x 9,8 mm (B x L x T)/10,3 g Abmessungen/Gewicht...

 • Page 76

  – Wenn der Akku nicht geladen ist, schaltet sich das Headset aus. Akkustatus anzeigen – Halten Sie die Leiser-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Akkustatus des HBM-290 zu überprüfen. Ein Signalton informiert Sie über den Akkustatus. Der Akkustatus wird in drei Stufen angegeben: 1. Akku voll 2.

 • Page 77

  2. Rufen Sie das Bluetooth-Menü an Ihrem Telefon auf. Hier können Sie neue Geräte suchen oder hinzufügen. • Wählen Sie in der Geräteliste „LG HBM-290“ aus, und koppeln Sie das Gerät mit Ihrem Telefon. 3. Wenn Sie zur Eingabe des Pass- oder PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie „0000“...

 • Page 78

  – Wenn die Verbindung zwischen Headset und Telefon nicht automatisch wiederhergestellt wird, nachdem die erforderliche Reichweite erreicht wurde, drücken Sie kurz die Anruftaste, um das HBM-290 manuell mit dem Telefon zu verbinden. – Beim Versuch, die Verbindung wiederherzustellen, ertönt ein Signalton, und die LED-Anzeige blinkt alle 5 Sekunden zweimal.

 • Page 79

  Verwendung Anrufe Anrufe entgegennehmen/Anrufe beenden – Bei eingehenden Anrufen klingelt das Headset. – Drücken Sie kurz die Anruftaste. Anrufe übertragen – Wenn Sie einen Anruf vom Headset zum Telefon übertragen möchten, halten Sie die Lauter-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. – Drücken Sie während eines Anrufs auf dem Telefon kurz die Anruftaste, um den Anruf auf das Headset zu übertragen.

 • Page 80

  A2DP ermöglicht das Streamen sämtlicher Audioinhalte vom Telefon sowie das Ausführen von Apps, z. B. für Musik oder GPS-Navigation. HD-Lautsprecher Das HBM-290 unterstützt Anrufe und Audio-Streaming in High Definition. *Für Anrufe in HD-Qualität muss das Telefonnetz HD unterstützen. SMS-Reader Das Bluetooth-Headset HBM-290 unterstützt das Lesen von -basierten Geräten.

 • Page 81

  Ermitteln Sie, ob Ihr Gerät die Bluetooth-Profile des Headsets oder der Die Kommunikation mit Headset- oder Freisprech- Bluetooth-Profile unterstützt. Freisprechanlage unterstützt. dem LG HBM-290 ist nicht möglich. Prüfen Sie, ob der Akkustand des Laden Sie den Akku. HBM-290 zu niedrig ist. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste Vergewissern Sie sich, dass das mindestens 3 Sekunden lang gedrückt,...

 • Page 82

  Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Staub. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Verwenden Sie das Headset ausschließlich mit einem Original-Ladegerät von LG, um Beschädi- gungen zu vermeiden. • Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

 • Page 83

  HF-Signale überschritten werden und der Benutzer die Nutzungsberechtigung verliert. CE-HINWEIS FÜR DIE BENUTZER: LG Electronics erklärt hiermit, dass das HBM-290 den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.lg.com/global/declaration FCC ID: BEJHBM290 Zusätzliche Informationen...

 • Page 84

  (Nur für Produkte mit integrierter Batterie) Falls dieses Produkt eine im Produkt eingearbeitete Batterie/Akku enthält, die nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte Batterie oder Akku entfernen, die/der entweder wegen einer Ersatzlieferung oder für ein Recycling am Ende der Lebensdauer dieses Produkts ausgetauscht werden muss.

 • Page 85

  Informationen nach dem Kauf des Produkts vom Händler entfernt oder verändert wurden. – Wenn LG Electronics das Produkt repariert oder ersetzt, gilt die Garantie für das reparierte oder ersetzte Produkt für die restliche Dauer der ursprünglichen Garantie oder neunzig (90) Tage lang, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

 • Page 86

  Beschränkte Garantie GEMÄSS DER BEDINGUNGEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE GEWÄHRLEISTET LG ELECTRONICS, DASS DIESES PRODUKT ZUM ZEITPUNKT DES URSPRÜNGLICHEN KAUFS DURCH EINEN KUNDEN UND FÜR DEN NACHFOLGENDEN ZEITRAUM VON EINEM (1) JAHR FREI VON FEHLERN HINSICHTLICH KONSTRUKTION, MATERIAL UND VERARBEITUNG IST. SOLLTEN SIE FÜR IHR PRODUKT DEN GARANTIESERVICE BENÖTIGEN, GEBEN SIE ES DEM HÄNDLER ZURÜCK, BEI DEM ES GEKAUFT WURDE, ODER WENDEN SIE SICH AN...

 • Page 87

  Használati útmutató HBM-290 Minden jog fenntartva. LG Electronics Inc., 2014 Megjegyzés: A sérülések és a HBM-290 helytelen használatának elkerülése érdekében, illetve az optimális teljesítmény eléréséhez a HBM-290 használata előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Akár a tipográfia hibák, akár az itt közölt adatok kiigazítása céljából kizárólag az LG Electronics Inc.

 • Page 88

  Az alkatrészek leírása Hívás gomb Mikrofon Be-/kikapcsoló gomb LED jelzőfény Hangszóró Hangerő-szabályozó gombok Töltőcsatlakozó A csomag tartalma USB-s töltőkábel Fülpánt Fülhallgatók (2 pár) Használati útmutató WEEE-kártya...

 • Page 89

  Az alkatrészek leírása Műszaki leírás Leírás Elem verzió 3.0 (headset / kihangosító / A2DP profilok) ® Bluetooth Akkumulátor 3,7 V / 110 mAh Li-polimer akkumulátor Készenléti idő / beszélgetési idő Max. 550 óra / Max. 10 óra Töltési idő < 2,0 óra Töltés névleges bemeneti DC 4,75 V ~ 5,6 V, 400 mA teljesítménye...

 • Page 90

  - A készülék kétpercenként figyelmeztet az állapotra. - Ha nem tölti fel az akkumulátort, a headset kikapcsol. Akkumulátorállapot-figyelmeztetés - A HBM-290 akkumulátorállapotának ellenőrzéséhez 3 másodpercig tartsa lenyomva a halkítás gombot. Az akkumulátor állapotáról tájékoztató hangjelzésből megtudhatja az akkumulátor töltöttségi szintjét. Az akkumulátornak 3 töltöttségi szintje van: 1.

 • Page 91

  üzenet érkezik a telefontól, válassza az „OK” vagy a „Hozzáférés engedélyezése” lehetőséget. • Ha a párosítás 3 perc alatt nem történik meg, a HBM-290 automatikusan kikapcsol. Manuális párosítás (párosítás másik telefonnal vagy újrapárosítás) • Amikor a készülék ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 6 másodpercig.

 • Page 92

  - Miután ez a telefon párosítva lett, és kapcsolódik a headsethez, kapcsolja össze az először párosított telefont is a headsettel. (Ez lesz most a másodlagos telefon.) * MEGJEGYZÉS: Amikor a HBM-290 két telefonhoz kapcsolódik egyszerre (többpontos kapcsolódás), a headset hívásfunkciói az elsődleges készülékkel működnek.

 • Page 93

  Használat Hívás Hívás fogadása/befejezése - A bejövő hívásokat a headset csörgéssel jelzi. - Nyomja meg röviden a hívás gombot. Hangátirányítás - Ha a headsetről a telefonra szeretné átirányítani a hangot, tartsa lenyomva a hangosítás gombot 3 másodpercig. - Ha telefonálás közben szeretné a hangot átirányítani a headsetre, röviden nyomja meg a hívás gombot.

 • Page 94

  A funkció használatához keresse meg az LG „BT Reader Plus” alkalmazást a Google Play™ Áruházban, és telepítse a telefonkészüléken. * Az alább látható 2D vonalkód segít az LG „BT Reader Plus” alkalmazás letöltésében a Google Play™ Áruházból. A Google Play a Google, Inc. védjegye.

 • Page 95

  A piros LED kialszik. alatt Hibaelhárítás Észrevétel Lehetséges probléma Megoldás Ellenőrizze, hogy a HBM-290 Töltse fel az akkumulátort. Nem kapcsol be akkumulátora teljesen fel van-e töltve. Ellenőrizze, hogy a készülék Állapítsa meg, hogy a készülék támogatja-e a headset vagy a támogatja-e a headset vagy a kihangosító...

 • Page 96

  Tartsa távol a készüléket a párától és a portól. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre. Csak eredeti LG töltővel használja a fejhallgatót, különben a készülék károsodhat. • Azok az átalakítások és változtatások, melyekhez a megfelelőségéért felelős fél nem járult hozzá, semmissé tehetik a felhasználónak a készülék üzemeltetéséhez való...

 • Page 97

  és ezáltal érvényteleníti a felhasználónak a készülék üzemeltetéséhez való jogát. A CE (EURÓPAI MEGFELELŐSÉG) FIGYELMEZTETÉSE: Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az HBM-290 készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.lg.com/global/ declaration.

 • Page 98

  élettartamának végén az újrahasznosításhoz azt csak szakemberrel távolíttassák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az elem eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.

 • Page 99

  LG Electronics fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a garanciális szolgáltatást. - Ha az LG Electronics megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termékre az eredeti termék garanciaidejéből még hátralévő idővel megegyező idejű garancia vagy a javítástól számított kilencven (90) napos garancia vonatkozik, amelyik hosszabb.

 • Page 100

  Korlátozott garancia JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIA HATÁLYA ALATT AZ LG ELECTRONICS GARANTÁLJA, HOGY EZ A TERMÉK AZ EREDETI ELADÁSKOR ÉS AZ ATTÓL SZÁMÍTOTT EGY (1) ÉVIG MENTES A TERVEZÉSI-, ANYAG- ÉS KIVITELEZÉSI HIBÁKTÓL. HA A TERMÉKNEK GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSRA LENNE SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, JUTTASSA VISSZA AHHOZ A KERESKEDŐHÖZ, AKITŐL VÁSÁROLTA, VAGY FORDULJON A HELYI LG ELECTRONICS...

 • Page 101

  Nota: per ottenere prestazioni ottimali e prevenire danni o malfunzionamenti dell'auricolare HBM-290, leggere attentamente tutte le informazioni relative al prodotto prima di utilizzarlo. Eventuali modifiche a questo manuale dovute a errori tipografici o a imprecisioni nelle informazioni stabilite possono essere apportate solo da LG Electronics Inc.

 • Page 102

  Descrizione delle parti Tasto di chiamata Microfono Tasto di accensione Indicatore LED Altoparlante Tasto Volume su/giù Porta per ricarica Contenuto della confezione Cavo di ricarica USB Archetto Microauricolari interni dell'auricolare (2 set) Manuale per l'utente Scheda RAEE...

 • Page 103

  Descrizione delle parti Specifiche Descrizione Elemento Specifiche Bluetooth 3.0 (profili auricolare/vivavoce/A2DP) ® Batteria da 3,7 V/110 mAh ai polimeri di litio Batteria Durata in standby/Durata in Fino a 550 ore/Fino a 10 ore conversazione < 2 ore Tempo di ricarica CC 4,75 ~ 5,6 V, 400 mA Tensione nominale di ricarica Temperatura di funzionamento da -10°C a 60°C...

 • Page 104

  - Tenere premuto il tasto VOLUME GIÙ per 3 secondi per controllare lo stato della batteria dell'HBM-290. L'allarme acustico sullo stato della batteria segnala il livello di carica della batteria. Lo stato di carica della batteria viene indicato da 3 livelli: 1.

 • Page 105

  2. Utilizzando il telefono, individuare nel menu Bluetooth le opzioni per effettuare la ricerca o l'aggiunta di nuovi dispositivi. • Selezionare "LG HBM-290" dall'elenco di dispositivi e associarlo con il telefono. 3. Se viene richiesto il pass code/codice PIN, inserire "0000" (4 zeri).

 • Page 106

  - Dopo aver associato e collegato questo telefono, tornare indietro e connettere all'auricolare il primo telefono che è stato associato (quest'ultimo sarà il telefono secondario). * NOTA: quando l'auricolare HBM-290 è collegato a due telefoni contemporaneamente (multipunto), le funzioni di chiamata dell'auricolare funzioneranno sul telefono principale.

 • Page 107

  Istruzioni per l'uso Chiamata in arrivo Ricezione di una chiamata/Termine di una chiamata - Quando si riceve una chiamata, l'auricolare inizierà a squillare. - Premere brevemente il tasto CHIAMATA. Trasferimento di una chiamata - Per trasferire una chiamata dall'auricolare al telefono, tenere premuto il tasto VOLUME SU per 3 secondi.

 • Page 108

  A2DP consente lo streaming di tutti i file audio dal telefono e dalle applicazioni in esecuzione, compresi musica e navigazione GPS. Altoparlante HD Il dispositivo HBM-290 supporta le chiamate vocali lo streaming audio ad alta definizione. *È necessario che la rete supporti HD Voice per offrire chiamate di qualità più...

 • Page 109

  LG HBM-290 Verificare che la batteria del dispositivo Ricaricare la batteria. HBM-290 non sia quasi scarica. Tenere premuto il tasto di ACCENSIONE Verificare che l'auricolare sia acceso. per almeno 3 secondi per accendere l'auricolare. Impossibile associare...

 • Page 110

  Tenere l’unità lontana da polvere e ambienti umidi. Non appoggiare oggetti pesanti sull’unità. Per evitare di danneggiare il telefono, utilizzarlo solo con un caricatore LG originale. • Le modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.

 • Page 111

  FCC e invalidare il diritto dell’utente all’uso del dispositivo. AVVERTENZA CE PER GLI UTENTI: Con il presente documento, LG Electronics dichiara che il prodotto HBM-290 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità...

 • Page 112

  Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.

 • Page 113

  LG Electronics si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia se tali informazioni sono state rimosse o modificate dopo l’acquisto originale del prodotto.

 • Page 114

  ORIGINALE DA PARTE DEL CONSUMATORE E PER UN SUCCESSIVO PERIODO DI UN (1) ANNO. SE È NECESSARIO IL SERVIZIO DI GARANZIA PER IL PRODOTTO, RICHIEDERLO AL RIVENDITORE O RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA LG ELECTRONICS PIÙ VICINO PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI.

 • Page 115

  Opmerking: lees vóór gebruik alle informatie goed door voor optimale prestaties en om schade aan en misbruik van de HBM-290 te voorkomen. Aanpassingen of wijzigingen aan deze handleiding naar aanleiding van typefouten of onnauwkeurigheden van de hierin vastgelegde informatie worden uitsluitend door LG Electronics Inc. gemaakt.

 • Page 116

  Namen van onderdelen Oproepknop Microfoon Aan-uitknop LED-indicator Luidspreker Knop volume omhoog/omlaag Laadpoort Inhoud van de verpakking Oordopjes (2 sets) Oorlus USB-oplaadkabel Gebruikershandleiding WEEE-kaart...

 • Page 117

  Namen van onderdelen Specificaties Item Omschrijving -specificatie 3.0 (Headset / Handsfree / A2DP-profielen) ® Bluetooth Accu 3,7 V / 110 mAh lithiumpolymeer Batterij Tot 550 uur/tot 10 uur Stand-bytijd/Spreektijd Minder dan 2 uur Laadtijd Spanning voor opladen DC 4,75 V ~ 5,6 V, 400 mA -10 °C ~ 60 °C Gebruikstemperatuur 17,9 x 54 x 9,8 mm (B x L x D) / 10,3 g...

 • Page 118

  - Als de batterij leeg is, wordt de headset uitgeschakeld. Notificatie batterijstatus - Houd de knop voor volume omlaag 3 seconden ingedrukt om de accustatus van de HBM-290 controleren. De hoorbare accustatusnotificatie geeft u informatie over het accuniveau. Er zijn drie verschillende accuniveaus: 1. Accu vol 2.

 • Page 119

  2. Gebruik de handset om naar het Bluetooth-menu te gaan en kies "Nieuwe apparaten zoeken" of "Nieuwe apparaten toevoegen". • Selecteer "LG HBM-290" in de lijst met apparaten en breng de koppeling met de handset tot stand. 3. Als om een wachtwoord/PIN-code wordt gevraagd, voert u "0000" (4 x nul) in.

 • Page 120

  Automatisch opnieuw verbinding maken - Als de HBM-290 (per ongeluk of met opzet) is uitgeschakeld terwijl deze is verbonden met een handset, wordt de verbinding tussen de headset en de handset verbroken. De headset en de handset worden automatisch opnieuw verbonden als de HBM-290 weer wordt ingeschakeld en zich binnen het vereiste bereik bevindt.

 • Page 121

  Gebruikswijze Bellen Een oproep beantwoorden/beëindigen - Bij een binnenkomende oproep gaat de headset over. - Druk kort op de oproepknop. Gesprek overschakelen - Voor het doorschakelen van een oproep van de headset naar de handset houdt u de knop voor volume omhoog drie seconden ingedrukt. - Als u een oproep ontvangt terwijl u op uw handset in gesprek bent, drukt u de oproepknop kort in om de oproep door te schakelen naar de headset.

 • Page 122

  - Druk de volumeknop kort in. Audio-streaming (A2DP) De HBM-290 biedt ondersteuning voor het streamen van muziek (A2DP). Muziek die u afspeelt vanaf uw met A2DP compatibele toestel, wordt automatisch naar uw headset overgebracht. Het afspelen wordt automatisch gepauzeerd als er een oproep binnenkomt.

 • Page 123

  Bluetooth-profielen headset- of handsfree Bluetooth- Kan niet communiceren profielen ondersteunt. ondersteunt. met de LG HBM-290 Controleer of de accu van de Laad de batterij op. HBM-290 volledig is opgeladen. Controleer of de headset is Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingeschakeld.

 • Page 124

  Houd het apparaat uit de buurt van vocht en stof. Plaats geen zware objecten op het apparaat. Gebruik de headset alleen in combinatie met een originele lader van LG om beschadigingen te voorkomen. • Door wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor navolging van normen kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

 • Page 125

  CE-MEDEDELING VOOR GEBRUIKERS: Hierbij verklaart LG Electronics dat dit HBM-290-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op http://www.lg.com/global/declaration...

 • Page 126

  (ALLEEN product ingebedde batterij) In het geval dat dit product een binnen het product opgenomen batterij bevat, die niet gemakkelijk kan worden verwijderd door eindgebruikers, raadt LG aan om de batterij alleen door gekwalificeerde professionals te laten verwijderen, zijnde voor vervanging of voor recycling aan het einde van de levensduur van dit product.

 • Page 127

  - Als LG Electronics het product repareert of vervangt, wordt een garantie op het gerepareerde of vervangen product afgegeven voor de resterende tijd van de aanvankelijke garantieperiode of voor negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum als dit langer is.

 • Page 128

  Beperkte garantie ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, GARANDEERT LG ELECTRONICS DAT DIT PRODUCT VRIJ IS VAN DEFECTEN IN HET ONTWERP, MATERIAAL OF VAKMANSCHAP OP HET MOMENT VAN AANKOOP DOOR DE CONSUMENT EN VOOR EEN DAAROPVOLGENDE PERIODE VAN ÉÉN (1) JAAR.

 • Page 129

  LG Electronics Inc., 2014 Uwaga: W celu zapewnienia jak najlepszej pracy i zapobieżenia przypadkom uszkodzenia lub nieodpowiedniego użytkowania urządzenia HBM-290 przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się ze wszystkimi dotyczącymi go informacjami. Jakiekolwiek modyfikacje lub zmiany w tym podręczniku, związane z błędami typograficznymi lub niedokładnymi...

 • Page 130

  Opis urządzenia Przycisk połączenia Mikrofon Przycisk zasilania Wskaźnik LED ładowania Głośnik Przycisk zwiększania/ zmniejszania głośności Port ładowania Zawartość zestawu Słuchawki douszne Przewód zasilający USB Uchwyt do zakładania na ucho (2 komplety) Podręcznik użytkownika Karta z informacjami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego (WEEE)

 • Page 131

  Opis urządzenia Dane techniczne Pozycja Opis 3.0 (profile zestawu słuchawkowego / zestawu Specyfikacja Bluetooth ® głośnomówiącego / A2DP) 3,7 V/110 mAh litowo-polimerowy Akumulator Czas gotowości / czas rozmów Do 550 godz. / do 10 godz. Czas ładowania < 2 godz. Napięcie ładowania Prąd stały: 4,75–5,6 V, 400 mA Od-10°C do 60°C...

 • Page 132

  – Jeśli akumulator nie zostanie naładowany, urządzenie wyłączy się. Informacja o stanie baterii – Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy PRZYCISKU ZMNIEJSZENIA GŁOŚNOŚCI umożliwia sprawdzenie stanu akumulatora urządzenia HBM-290. Usłyszysz dźwiękowy komunikat dotyczący poziomu naładowania akumulatora. Urządzenie informuje o trzech poziomach naładowania: 1.

 • Page 133

  W przypadku wyświetlenia takiego komunikatu należy wybrać opcję „OK” lub „Zezwól na dostęp”. • Urządzenie HBM-290 automatycznie się wyłączy, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut. Parowanie ręczne (parowanie z kolejnym telefonem lub ponowne parowanie) • Przy wyłączonym urządzeniu należy nacisnąć PRZYCISK ZASILANIA i przytrzymać go przez 6 sekund.

 • Page 134

  – Po sparowaniu i nawiązaniu połączenia z tym telefonem nawiąż połączenie z telefonem, z którym pierwotnie sparowano zestaw słuchawkowy (ten telefon będzie telefonem dodatkowym). * UWAGA: Gdy urządzenie HBM-290 jest połączone z dwoma telefonami jednocześnie (tryb współpracy z wieloma urządzeniami), jego funkcje nawiązywania połączenia będą...

 • Page 135

  Korzystanie z produktu Połączenia Odbieranie połączenia / kończenie połączenia – W przypadku nadejścia połączenia zestaw słuchawkowy zasygnalizuje je dzwonkiem. – Naciśnij krótko PRZYCISK POŁĄCZENIA. Przekierowywanie połączenia – Aby przekierować połączenie z powrotem do telefonu, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy PRZYCISK ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI. –...

 • Page 136

  SMS w urządzeniach z systemem Android Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, należy wyszukać w sklepie Google Play™ aplikację „BT Reader Plus” firmy LG i zainstalować ją w urządzeniu. * Znajdujący się poniżej kod kreskowy 2D pomoże w pobraniu aplikacji „BT Reader Plus”...

 • Page 137

  HBM-290 firmy LG Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora Naładuj akumulator. urządzenia HBM-290 nie jest niski. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy PRZYCISK jest włączony. ZASILANIA, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

 • Page 138

  Urządzenie należy chronić przed działaniem wilgoci i kurzu. Na urządzeniu nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Zestaw słuchawkowy należy ładować wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki firmy LG. Korzystanie z innych ładowarek grozi uszkodzeniem urządzenia. • Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez stronę odpowiedzialną za przestrzeganie zgodności, mogą...

 • Page 139

  INFORMACJA CE DLA UŻYTKOWNIKÓW: Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt HBM-290 spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem http://www.lg.com/global/declaration...

 • Page 140

  (Dotyczy TYLKO produktów z wbudowaną baterią) Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować...

 • Page 141

  - Jeśli firma LG Electronics dokona naprawy lub wymiany produktu, zostanie on objęty gwarancją na czas pozostały z pierwotnej gwarancji lub na okres 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od daty naprawy, jeśli czas obowiązywania pierwotnej gwarancji jest krótszy.

 • Page 142

  PRZEZ OKRES 1 (SŁOWNIE: JEDNEGO) ROKU. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUGI GWARANCYJNEJ PRODUKT NALEŻY PRZEKAZAĆ SPRZEDAWCY, U KTÓREGO DOKONANO ZAKUPU, LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM ODDZIAŁEM FIRMY LG ELECTRONICS W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapobieganie uszkodzeniom słuchu Używanie samochodowego zestawu przy wysokiej głośności może spowodować...

 • Page 143

  HBM-290 Todos os direitos reservados. LG Electronics Inc., 2014 Nota: para obter o melhor desempenho e impedir danos ou utilização incorrecta do HBM-290, leia cuidadosamente todas as informações antes de o utilizar. Todas as modificações ou alterações a este manual devido a erros tipográficos ou imprecisões das...

 • Page 144

  Descrição dos componentes Botão CHAMAR Microfone Botão Ligar/Desligar Indicador LED Altifalante Botão Aumentar/ Diminuir o volume Porta de carregamento Conteúdo da embalagem Suporte para a Almofadas para Cabo de carregamento auriculares (2 pares) orelha Manual do utilizador Cartão REEE...

 • Page 145

  Descrição dos componentes Especificação Parâmetro Descrição Especificações de Bluetooth 3.0 (Perfis Auriculares/Mãos-livres/A2DP) ® Bateria de polímeros de iões de lítio de 3,7 Bateria V/110 mAh Autonomia em espera/Autonomia em Até 550 h/Até 10 h conversação < 2 h. Tempo de carregamento Tensão nominal em carregamento CC de 4,75 V a 5,6 V, 400 mA -10 °C a 60 °C...

 • Page 146

  - Mantenha premido o botão DIMINUIR VOLUME durante 3 segundos para verificar o estado da bateria do HBM-290. O alerta sonoro de estado da bateria informá-lo-á sobre o nível de carga da bateria. Existem 3 níveis de carga da bateria: 1.

 • Page 147

  2. No telefone, procure o menu Bluetooth e opte por "procurar" ou "adicionar" novos dispositivos. • Seleccione "LG HBM-290" a partir da lista de dispositivos e efectue o emparelhamento com o seu telefone. 3. Se lhe for solicitado o código de acesso/PIN, introduza "0000" (4 zeros).

 • Page 148

  Nova ligação automática - Se o HBM-290 se desligar (de maneira acidental ou intencional) enquanto estiver ligado a um telefone, o auricular e o telefone desligam-se. Quando o HBM-290 voltar a estar ligado e dentro do alcance necessário, o auricular e o telefone voltam a ligar-se automaticamente.

 • Page 149

  Modo de utilização Efectuar chamadas Atender/Terminar uma chamada - Quando recebe uma chamada, o auricular toca. - Prima ligeiramente o botão CHAMAR. Transferir uma chamada - Para transferir uma chamada a partir do auricular para o telefone, mantenha premido o botão AUMENTAR VOLUME durante 3 segundos. - Quando estiver a efectuar uma chamada no telefone, prima ligeiramente o botão CHAMAR para transferir o áudio para o auricular.

 • Page 150

  O A2DP permite a transmissão de todo o tipo de áudio do telefone e aplicações em execução, incluindo música e navegação GPS. Altifalante de alta definição O HBM-290 suporta chamadas de voz em alta definição e transmissão de áudio. *A rede tem de suportar voz em alta definição para uma melhor qualidade das chamadas.

 • Page 151

  Carregamento concluído O LED VERMELHO desliga-se. carregamento Resolução de problemas Problema Possível causa Solução Verifique se a bateria do HBM-290 O dispositivo não liga Carregue a bateria. está completamente carregada. Verifique se o dispositivo suporta os Verifique se o seu dispositivo suporta perfis de auricular ou mãos-livres...

 • Page 152

  Mantenha a unidade afastada de humidade e pó. Não coloque objectos pesados sobre a unidade. Utilize o auricular apenas com carregadores originais da LG, caso contrário poderá danificá-lo. • Alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pela entidade respon- sável pela conformidade podem anular o direito do utilizador à...

 • Page 153

  AVISO DA CE AOS UTILIZADORES : Pelo presente documento, a LG Electronics declara que este HBM-290 se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva 1999/5/EC. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em http://www.lg.com/global/declaration FCC ID: BEJHBM290 Informações adicionais...

 • Page 154

  útil deste produto, a LG recomenda que a sua remoção seja efetuada apenas por técnicos qualificados. Para evitar danificar o produto e para sua própria segurança, os utilizadores não deverão tentar remover a bateria, devendo contactar o Serviço de Assistência LG ou outros fornecedores de...

 • Page 155

  A LG Electronics reserva o direito de recusar a assistência de garantia se esta informação tiver sido removida ou alterada após a compra original do produto ao vendedor.

 • Page 156

  SUBSEQUENTE DE UM (1) ANO. SE O SEU PRODUTO NECESSITAR DE ASSISTÊNCIA AO ABRIGO DESTA GARANTIA, DEVOLVA-O AO VENDEDOR A QUE FOI ADQUIRIDO OU CONTACTE O SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA LG ELECTRONICS LOCAL PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES. Informações de segurança importantes Evitar danos auditivos Se utilizar o kit mão-livres para automóvel em alto volume, poderá...

 • Page 157

  Manual del usuario Reservados todos los derechos. LG Electronics Inc., 2014 Nota: antes de utilizar el HBM-290, lea atentamente toda la información para obtener el máximo rendimiento y evitar un uso incorrecto o cualquier daño. De existir errores tipográficos o imprecisiones en la información contenida en este manual, sólo LG...

 • Page 158

  Descripción de las piezas Botón de llamada Micrófono Botón de encendido Indicador LED Altavoz Botón para subir/ bajar el volumen Puerto de carga Contenido del paquete Gancho para la oreja Auriculares internos Cable de carga USB (2 pares) Manual del usuario Tarjeta WEEE...

 • Page 159

  Descripción de las piezas Especificaciones Descripción Elemento Especificación de Bluetooth 3.0 (perfiles auricular / manos libres / A2DP) ® Batería Batería de 3,7 V / Polímero de litio de 110 mAh Tiempo en espera / Tiempo de Hasta 550 horas / Hasta 10 horas conversación <...

 • Page 160

  - Mantenga pulsado el botón para bajar el volumen durante 3 segundos para comprobar el estado de la batería del HBM-290. La alerta de estado de la batería con sonido le informará de su nivel de batería. Existen 3 niveles de estado de la batería:...

 • Page 161

  4. Algunos teléfonos piden permiso para acceder a la lista de contactos del teléfono. Si aparece un mensaje del teléfono, seleccione “Aceptar” o “Permitir acceso” • El HBM-290 se apagará automáticamente si no se asocia en un plazo de 3 minutos.

 • Page 162

  (este será el teléfono secundario). * NOTA: cuando HBM-290 esté conectado a dos teléfonos a la vez (multipunto), las funciones de llamada del auricular funcionarán con el teléfono principal. Función de llamada - Las funciones de marcación por voz y de marcación del último número funcionan...

 • Page 163

  Modo de uso Llamadas Contestar una llamada/Finalizar una llamada - Cuando reciba una llamada, sonará el auricular. - Pulse brevemente el botón de llamada. Transferir una llamada - Para transferir una llamada del auricular al terminal, mantenga pulsado el botón para subir el volumen durante tres segundos.

 • Page 164

  GPS. Altavoz de alta definición El HBM-290 es compatible con las llamadas de voz de alta definición y la transmisión de audio. *La red debe ser compatible con la función de voz de alta definición para obtener una calidad superior en las llamadas.

 • Page 165

  Carga finalizada El LED ROJO se apaga. Resolución de problemas Situación Posible problema Solución Compruebe si la batería del HBM-290 El auricular no se Cargue la batería. está totalmente cargada. enciende Compruebe si el dispositivo es Verifique que su dispositivo es compatible...

 • Page 166

  Mantenga la unidad a salvo de la humedad y el polvo. No coloque objetos pesados sobre la unidad. Utilice sólo cargadores originales de LG, de lo contrario el auricular podría resultar dañado. • Si se realizasen cambios o modificaciones en la unidad que no hubieran sido aprobados de forma expresa por la parte responsable de la conformidad legal, podría anularse todo derecho del usuario a manejar el equipo.

 • Page 167

  AVISO DE LA CE PARA LOS USUARIOS: Por la presente, LG Electronics declara que el producto HBM-290 cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva 1999/5/EC. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en http://www.lg.com/global/declaration FCC ID: BEJHBM290 Información adicional...

 • Page 168

  Para evitar daños en el producto, y por su propia seguridad, el usuario no debe intentar retirar la batería, debe ponerse en contacto con la Línea de Ayuda de Servicios de LG, o con otros proveedores de servicios independientes para su asesoramiento.

 • Page 169

  LG Electronics se reserva el derecho de denegar el servicio de garantía si no se presenta dicha información o si hubo modificaciones después de la compra original del producto al distribuidor.

 • Page 170

  AÑOS. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA SERVICIO TÉCNICO DE GARANTÍA, SE DEBE DEVOLVER AL DISTRIBUIDOR QUE LO VENDIÓ O COMUNÍQUESE CON EL CENTRO DE CONTACTO DE LG ELECTRONICS EN SU REGIÓN PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. Información importante sobre seguridad Cómo evitar las lesiones auditivas...

 • Page 171

  LG Electronics Inc., 2014 Upozornenie: Pred použitím súpravy HBM-290 je potrebné dôkladne si prečítať všetky informácie, aby bol zaistený optimálny výkon súpravy HBM-290 a nedošlo k jej poškodeniu či nesprávnemu použitiu. Všetky úpravy alebo zmeny v tomto návode urobené kvôli oprave typografických chýb alebo nepresností...

 • Page 172

  Popis častí Tlačidlo hovoru Mikrofón Tlačidlo napájania Indikátor LED Reproduktor Tlačidlo zvýšenia/ zníženia hlasitosti Konektor na nabíjanie Obsah balenia Háčik na ucho Slúchadlá do uší Nabíjací kábel USB (2 súpravy) Návod na používanie Karta WEEE...

 • Page 173

  Popis častí Technické údaje Položka Popis 3.0 (profily slúchadlovej súpravy/súpravy Hands- Technické údaje Bluetooth ® Free/A2DP) Batéria Batéria 3,7 V/110 mAh, lítium-polymérová Pohotovostný čas/čas hovoru Max. 550 hod./max. 10 hod. Čas nabíjania < 2 h Menovité vstupné napätie a prúd DC 4,75 V –...

 • Page 174

  – Ak sa batéria nenabije, slúchadlová súprava sa vypne. Upozornenie na stav batérie - Ak chcete skontrolovať stav batérie zariadenia HBM-290, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo ZNÍŽENIA HLASITOSTI. O úrovni batérie vás informuje zvukové upozornenie na stav batérie. Zariadenie má 3 úrovne energie batérie: 1.

 • Page 175

  Návod na používanie Jednoduché párovanie (párovanie pri prvom použití) 1. Súpravu HBM-290 zapnite stlačením a podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy. Keď slúchadlová súprava prejde do režimu párovania, indikátor LED sa rozsvieti namodro. 2. V telefóne otvorte ponuku Bluetooth, v ktorej môžete „hľadať“ alebo „pridať“ nové...

 • Page 176

  – Ak oba telefóny prijímajú prichádzajúci hovor, slúchadlová súprava nadviaže spojenie s hlavným zariadením. Automatické opakované pripojenie – Ak sa súprava HBM-290 počas pripojenia k telefónu vypne (neúmyselne alebo zámerne), spojenie medzi slúchadlovou súpravou a telefónom sa preruší. Spojenie medzi slúchadlovou súpravou a telefónom sa automaticky obnoví, keď...

 • Page 177

  Návod na používanie Volanie Prijatie hovoru/ukončenie hovoru – Slúchadlová súprava pri prichádzajúcom hovore vyzváňa. – Krátko stlačte tlačidlo HOVORU. Prenesenie hovoru – Ak chcete preniesť hovor zo slúchadlovej súpravy do telefónu, stlačte tlačidlo ZVÝŠENIA HLASITOSTI a podržte ho stlačené 3 sekundy. –...

 • Page 178

  Funkcia A2DP umožňuje prúdový prenos všetkých zvukov z vášho telefónu a spúšťanie aplikácií vrátane hudby a navigácie GPS. Reproduktor s vysokým rozlíšením Súprava HBM-290 podporuje hlasové volania a prúdový prenos zvuku vo vysokom rozlíšení. *Na dosiahnutie vyššej kvality volania musí sieť podporovať prenos hlasu vo vysokom rozlíšení.

 • Page 179

  Nabíjanie Nabíjanie dokončené ČERVENÝ indikátor LED zhasne. Riešenie problémov Chyba Možný problém Riešenie Skontrolujte, či je batéria súpravy HBM-290 Nezapne sa Nabite batériu. plne nabitá. Skontrolujte, či telefón podporuje profily Zistite, či telefón podporuje profily slúchadlovej slúchadlovej súpravy alebo hands-free súpravy alebo hands-free súpravy s funkciou...

 • Page 180

  Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavín. Udržujte mimo vlhkého a prašného prostredia. Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety. Slúchadlovú súpravu používajte len s originálnou nabíjačkou značky LG, inak môže dôjsť k jej poškodeniu. • Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať...

 • Page 181

  účinky vysokofrekvenčného žiarenia a k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia. POZNÁMKA CE POUŽÍVATEĽOM: Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie HBM-290 spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice 1999/5/EC. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke http://www.lg.com/global/declaration FCC ID: BEJHBM290 Doplnkové...

 • Page 182

  (LEN produkt so vstavanou batériou) V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú...

 • Page 183

  - Ak spoločnosť LG Electronics opraví alebo vymení výrobok, záručná doba opraveného alebo vymeneného výrobku pokračuje po zostávajúci čas pôvodnej záručnej doby alebo po dobu deväťdesiatich (90) dní odo dňa opravy alebo výmeny, podľa toho, čo trvá...

 • Page 184

  Obmedzená záruka V RÁMCI PODMIENOK TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY SPOLOČNOSŤ LG ELECTRONICS ZARUČUJE, ŽE SA V ČASE PÔVODNEJ KÚPY SPOTREBITEĽOM A DO DVOCH (2) ROKOV NA TOMTO VÝROBKU NEVYSKYTNÚ ŽIADNE CHYBY VYHOTOVENIA, MATERIÁLU ANI SPRACOVANIA. V PRÍPADE, AK BY VÝROBOK VYŽADOVAL ZÁRUČNÝ SERVIS, VRÁŤTE HO PREDAJCOVI, OD KTORÉHO STE VÝROBOK ZAKÚPILI, ALEBO SA OBRÁŤTE NA MIESTNE KONTAKTNÉ...

 • Page 185

  Med ensamrätt. LG Electronics Inc., 2014 Obs! För bästa prestanda och för att undvika skador och felanvändning av HBM-290 bör du läsa all information noga innan du använder HBM-290. Ändringar i den här handboken på grund av tryckfel eller faktafel ska endast utföras av LG Electronics Inc.

 • Page 186

  Beskrivning av delar Samtalsknapp Mikrofon Strömknapp Indikatorlampa Högtalare Volymknapp Laddningsport Paketinnehåll Öronbåge Öronsnäckor USB-laddningskabel (2 uppsättningar) Användarhandbok WEEE-kort...

 • Page 187

  Beskrivning av delar Specifikationer Produktdel Beskrivning -specifikation 3.0 (handsfree/headset/A2DP-profiler) ® Bluetooth Batteri 3,7 V/110 mAh litiumpolymer Batteri Upp till 550 timmar/upp till 10 timmar Passningstid/samtalstid < 2,0 tim. Laddningstid Nominella ingångsvärden vid DC 4,75–5,6 V, 400 mA laddning -10–60 °C Drifttemperatur Mått/vikt 17,9 x 54,0 x 9,8 mm (B x L x D)/10,3 g...

 • Page 188

  – Ett meddelande spelas upp varannan minut. – Om batteriet inte laddas stängs headsetet av. Batteristatusmeddelande – Kontrollera batteristatusen för HBM-290 genom att hålla knappen Volym ned intryckt i tre sekunder. Du hör statusen för batterinivån på batteristatusmeddelandet. Det finns tre nivåer för batteristatus: 1.

 • Page 189

  Användning Enkel ihopparning (ihopparning för första gången) 1. Håll strömknappen nedtryckt i tre sekunder så att HBM-290 slås på. När headsetet går in i ihopparningsläge lyser indikatorlampan med fast blått sken. 2. På mobilen navigerar du till Bluetooth-menyn och "sök efter" eller "lägg till" nya enheter.

 • Page 190

  – Om båda mobilerna får inkommande samtal prioriterar headsetet den primära enheten. Återanslut automatiskt – Om HBM-290 stängs av (antingen av misstag eller medvetet) när det är anslutet till ett headset kommer headsetet och mobiltelefonen att kopplas från. Headsetet och mobilen återansluts automatiskt när HBM-290 slås på igen inom täckningsområdet.

 • Page 191

  Användning Samtal Besvara/avsluta ett samtal – Headsetet ringer när du får ett inkommande samtal. – Tryck lätt på samtalsknappen. Överföra samtal – Om du vill överföra ett samtal från headsetet till mobilen kan du trycka och hålla ned knappen Volym upp i tre sekunder. –...

 • Page 192

  Med A2DP-profilen kan du strömma allt ljud från din telefon och köra program för musik och GPS-navigering. HD-högtalare HBM-290 har funktioner för röstsamtal och ljudströmning i HD. * För att samtalskvaliteten ska bli bättre måste nätverket ha funktioner för HD-röst. Sms-läsare Bluetooth-headsetet HBM-290 har funktioner för sms-läsare på...

 • Page 193

  Felsökning Problem Potentiellt problem Lösning Kontrollera om batteriet till Enheten går inte Ladda batteriet. HBM-290 är helt laddat. att slå på Kontrollera om enheten kan Avgör om enheten kan hantera hantera Bluetooth-profilerna Bluetooth-profilerna Headset och Det gick inte att Headset och Handsfree.

 • Page 194

  Utsätt inte enheten för fukt och damm. Placera inga tunga föremål på enheten. Använd endast enheten i originalladdare från LG, annars kan den skadas. • Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen tillåts av den part som ansvarar för regelefterlevnad kan göra att användarens rätt att bruka enheten upphör att gälla.

 • Page 195

  överskrider kraven på RF-exponering, och då upphör användarens rätt att bruka enheten. CE-MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE: Härmed intygar LG Electronics att produkten HBM-290 uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv 1999/5/EC. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: http://www.lg.com/global/declaration...

 • Page 196

  återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänsteleverantör för att få hjälp.

 • Page 197

  ändrats efter ursprungsinköpet av produkten från återförsäljaren. - Om LG Electronics reparerar eller byter ut produkten gäller garantin för den reparerade eller utbytta produkten under antingen den återstående garantitiden för originalprodukten, eller i nittio (90) dagar (beroende på...

 • Page 198

  Begränsad garanti UNDER VILLKOREN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN GARANTERAR LG ELECTRONICS ATT DEN HÄR PRODUKTEN ÄR FRI FRÅN DEFEKTER I DESIGN, MATERIAL OCH TILLVERKNING UNDER ETT (1) ÅR FRÅN DET URSPRUNGLIGA INKÖPSTILLFÄLLET. OM PRODUKTEN BEHÖVER SERVICE SOM OMFATTAS AV GARANTIN, KAN DU RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN ELLER KONTAKTA NÄRMASTE LG ELECTRONICS-KONTAKTCENTER FÖR MER...

 • Page 199

  LG Electronics Inc., 2014 Notă: Pentru performanţe optime şi pentru a preveni avarierea sau utilizarea necorespunzătoare a setului HBM-290, vă rugăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile înainte de a utiliza setul HBM-290. Orice modificări sau schimbări aduse acestui manual ca urmare a erorilor tipografice sau a inexactităţii...

 • Page 200

  Descrierea componentelor Buton Apelare Microfon Buton Pornire Indicator cu LED Difuzor Buton pentru creşterea/ reducerea volumului Port de încărcare Conţinutul pachetului Cablu de încărcare USB Căşti auriculare Suport pentru ureche (2 seturi) Manual de utilizare Cartelă WEEE...

 • Page 201

  Descrierea componentelor Specificaţii Descriere Element Specificaţie Bluetooth 3.0 (Căşti/Hands-Free/Profiluri A2DP) ® Baterie de 3,7 V / 110 mAh litiu-polimer Baterie Durată de aşteptare / Durată de Până la 550 de ore / până la 10 ore convorbire Timp de încărcare <...

 • Page 202

  Alertă stare baterie - Apăsaţi şi menţineţi butonul REDUCERE VOLUM timp de 3 secunde pentru a verifica starea bateriei setului HBM-290. Alerta sonoră legată de starea bateriei vă va indica nivelul bateriei. Există 3 niveluri de încărcare a bateriei: 1. Încărcare completă baterie 2.

 • Page 203

  4. Unele telefoane s-ar putea să solicite permisiunea de a accesa lista de contacte a telefonului. Dacă primiţi un mesaj de la telefon, selectaţi „OK” sau „Permite accesul” • Căştile HBM-290 se vor opri automat dacă nu sunt împerecheate în interval de 3 minute. Împerechere manuală (Împerecherea cu un alt telefon sau reîmperecherea) •...

 • Page 204

  - Dacă dispozitivul HBM-290 este oprit (fie accidental, fie intenţionat) în timp ce este conectat la telefon, casca şi telefonul se vor deconecta. Casca şi telefonul se vor reconecta automat atunci când HBM-290 este reactivat în timp ce se află în aria de acoperire.

 • Page 205

  Mod de utilizare Apelarea Răspunsul la un apel / Terminarea unui apel - Când primiţi un apel, căştile vor suna. - Apăsaţi scurt butonul APELARE. Transferul unui apel - Pentru a transfera un apel de pe căşti pe telefon, apăsaţi şi menţineţi butonul CREŞTERE VOLUM timp de 3 secunde.

 • Page 206

  A2DP acceptă transmiterea pentru toate formatele audio de la telefonul dvs. şi rularea aplicaţiilor, inclusiv muzică şi navigaţie GPS. Difuzor HD Setul HBM-290 acceptă apelarea vocală şi transmisia audio de înaltă definiţie. *Reţeaua trebuie să accepte HD Voice pentru o apelare de calitate mai bună. Cititor SMS Căştile Bluetooth HBM-290 acceptă...

 • Page 207

  Situaţie Problemă posibilă Soluţie Dispozitivul nu Verificaţi dacă bateria setului Încărcaţi bateria. porneşte HBM-290 este încărcată complet. Verificaţi dacă dispozitivul Stabiliţi dacă dispozitivul acceptă sau acceptă profilurile Bluetooth nu profilurile Bluetooth pentru căşti Comunicarea cu pentru căşti sau handsfree. sau hands-free.

 • Page 208

  Păstraţi aparatul la distanţă de umiditate şi praf. Nu aşezaţi obiecte grele pe unitate. Folosiţi căştile numai cu încărcătorul original LG, în caz contrar acestea se pot deteriora. • Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate explicit de partea responsabilă cu respectarea conformităţii pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

 • Page 209

  şi poate anula autoritatea utilizatorului de a opera dispozitivul. NOTĂ CE PENTRU UTILIZATORI: Prin prezenta, LG Electronics declară că produsul HBM-290 este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. O copie a Declaraţiei de conformitate poate fi găsită la http://www.lg.com/global/declaration FCC ID: BEJHBM290 Informaţii suplimentare...

 • Page 210

  În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului.

 • Page 211

  în care se specifică data achiziţiei şi numărul de serie, este prezentată împreună cu produsul care trebuie reparat sau înlocuit. LG Electronics îşi rezervă dreptul de a refuza service-ul în garanţie dacă aceste informaţii au fost eliminate sau modificate după achiziţia originală a produsului de la dealer.

 • Page 212

  DE CĂTRE UN CONSUMATOR ŞI PE O PERIOADĂ ULTERIOARĂ DE 1 (UN) AN. DACĂ PRODUSUL DVS. NECESITĂ SERVICE ÎN GARANŢIE, VĂ RUGĂM SĂ-L ÎNAPOIAŢI DEALERULUI DE LA CARE A FOST ACHIZIŢIONAT SAU SĂ CONTACTAŢI CENTRUL LOCAL DE CONTACT LG ELECTRONICS PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE. Informaţii importante privind siguranţa Evitarea afectării auzului...

 • Page 213

  BLUETOOTH Kullanıcı Kılavuzu HBM-290 Tüm hakları saklıdır. LG Electronics Inc., 2014 Not: HBM-290'dan en iyi performansı almak, hasar görmesini veya yanlış kullanılmasını önlemek için lütfen HBM-290'ı kullanmadan önce tüm bilgileri dikkatlice okuyun. Yazım hataları ya da verilen bilgilerdeki hatalar nedeniyle bu kılavuz üzerinde gerçekleştirilecek düzeltmeler ve...

 • Page 214

  Parçaların açıklamaları Arama Düğmesi Mikrofon Güç Düğmesi LED Gösterge Işığı Hoparlör Ses Artırma/ Azaltma Düğmesi Şarj Bağlantısı Paketin İçindekiler USB Şarj Kablosu Kulak ilmeği Kulak içi kulaklık (2 Set) Kullanıcı Kılavuzu WEEE Kart...

 • Page 215

  Parçaların açıklamaları Teknik özellikler Öğe Açıklama özellikleri 3.0 (Kulaklık / Ahizesiz / A2DP Profilleri) ® Bluetooth Pil 3,7 V / 110 mAh Li-Polimer Bekleme Süresi / Konuşma Süresi 550 saate kadar / 10 saate kadar Şarj süresi < 2,0 saat Şarj nominal giriş...

 • Page 216

  - Her 2 dakikada bir uyarı yapılır. - Pil şarj edilmezse kulaklık kapanır. Pil Durumu Uyarısı - HBM-290'ın pil durumunu kontrol etmek için SES AZALTMA düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun. Duyulabilir pil durumu uyarısı pil seviyesini size bildirir. 3 pil durumu seviyesi vardır: 1.

 • Page 217

  Kullanım Şekli Kolay Eşleştirme (İlk Kez Eşleştirme) 1. HBM-290'ı açmak için GÜÇ düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun. Kulaklık, Eşleştirme Moduna girdiğinde LED göstergesi sabit mavi renkte yanar. 2. Telefonunuzu kullanarak Bluetooth Menüsünü bulun ve yeni aygıtlar için "ara" ya da "ekle"...

 • Page 218

  Kullanım Şekli - Bu telefon eşleştirildikten ve bağlandıktan sonra geri gidin ve ilk eşleştirilen telefonu kulaklığa bağlayın. (Bu sizin ikincil telefonunuz olacaktır). * NOT: HBM-290, iki telefona eş zamanlı olarak bağlandığında (Multipoint) kulaklık arama fonksiyonları birincil telefonda çalışır. Arama Fonksiyonu - Sesli Arama ve Son Numarayı...

 • Page 219

  Kullanım Şekli Arama Aramayı yanıtlama / Aramayı sonlandırma - Bir arama geldiğinde kulaklık bir zil sesi çalar. - Arama düğmesine hafifçe basın. Bir aramayı aktarma - Bir aramayı kulaklıktan telefona aktarmak için SES ARTIRMA düğmesini 3 saniyeliğine basılı tutun. - Telefonunuzda arama yaparken sesi kulaklığa aktarmak için ARAMA düğmesine kısa süreyle basın.

 • Page 220

  A2DP, telefonunuzdan gelen seslerin akışına ve müzik ile GPS navigasyon gibi uygulamaların çalıştırılmasına izin verir. HD hoparlör HBM-290 yüksek tanımlı sesli aramayı ve ses akışını destekler. *Daha yüksek kaliteli arama için ağ HD Ses özelliğini desteklemelidir. SMS Okuyucu HBM-290 Bluetooth Kulaklık, Android tabanlı...

 • Page 221

  KIRMIZI LED açık kalır. Şarj etme Şarj işlemim tamamlandı KIRMIZI LED söner. Sorun giderme Sorun Olası sorun Çözüm HBM-290'ın pilinin tamamen dolu Açılmıyor Pili şarj edin. olup olmadığını kontrol edin. Cihazın kulaklık ya da Bluetooth Cihazınızın Kulaklığı ya da Bluetooth ahizesiz kullanım profillerini Ahizesiz kullanım profillerini destekleyip...

 • Page 222

  Üniteyi yanıcı maddelerin yakınına koymayın ve tutmayın. Üniteyi nemden ve tozdan uzak tutun. Ünitenin üzerine ağır nesneler koymayın. Kulaklığı yalnızca orijinal LG şarj cihazıyla birlikte kullanın, aksi halde hasar görebilir. • Uyumluluktan sorumlu taraflarca açıkça onaylanmayan değişiklikler ve düzeltmeler, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

 • Page 223

  KULLANICILAR İÇİN CE DUYURUSU: İşbu belge ile LG Electronics bu HBM-290 ürününün 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir: http://www.lg.com/global/declaration...

 • Page 224

  çıkarılmasınıtavsiye eder. Kullanıcılar, ürünün zarar görmesini engellemek ve kendi güvenliklerini sağlamak için bataryayı çıkarmaya kalkışmamalı ve öneri konusunda LG Servis Yardım Hattı ya da diğer bağımsız servis sağlayıcıları ile iletişime geçmelidir. Bataryayıçıkarma işlemi,ürün kasasının sökülmesini, elektrik kablo/bağlantılarının kesilmesini ve özel aletler kullanılarak bataryanın dikkatli bir şekilde çıkarılmasını...

 • Page 225

  - LG Electronics ürünü onarır veya değiştirirse, onarılan ya da değiştirilen ürün, hangisi daha uzunsa, orijinal garanti süresinden artan süre kadar ya da onarım tarihinden itibaren doksan (90) gün boyunca garanti kapsamında olacaktır. Onarım veya değiştirme işlemi, onarımı...

 • Page 226

  SONRAKİ BİR (2) YIL İÇERİSİNDE TASARIM, MALZEME VE İŞÇİLİK HATALARI AÇISINDAN KUSURSUZ OLDUĞUNU GARANTİ EDER. ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ SERVİSİNE GEREK DUYMASI DURUMUNDA LÜTFEN SATIN ALDIĞINIZ BAYİYE FATURASI İLE BİRLİKTE GERİ GÖTÜRÜN VEYA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN YAKININIZDAKİ LG ELECTRONİCS İLETİŞİM MERKEZİYLE TEMASA GEÇİN. Önemli emniyet bilgileri İşitme hasarlarını...

 • Page 231

  LG Electronics Inc., 2014 Примечание. Для получения максимальной производительности, а также предотвращения любых повреждений или неправильного использования телефона HBM-290 внимательно прочитайте всю информацию по использованию HBM-290. Любые изменения и исправления типографических ошибок или неточной информации в данном руководстве могут быть внесены только LG...

 • Page 232

  Описание деталей Кнопка вызова Микрофон Кнопка питания Световой индикатор Динамик Кнопки регулировки громкости Разъем для подключения зарядного устройства Комплектация упаковки Ушная петля Наушники-вкладыши Зарядный кабель USB (2 набора) Руководство Карта WEEE пользователя...

 • Page 233

  Описание деталей Технические характеристики Характеристика Описание Технические характеристики V3.0 (профили: Наушники / Гарнитура / A2DP) ® Bluetooth Аккумулятор Аккумулятор 3,7 В, 110 мАч, литий-полимерный Режим ожидания / Режим До 550 ч / До 10 ч разговора Время зарядки < 2,0 ч Номинальное...

 • Page 234

  - Если аккумулятор не будет заряжен, гарнитура автоматически выключится. Проверка уровня заряда аккумулятора - Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение 3 секунд, чтобы проверить уровень заряда HBM-290. Звуковой сигнал состояния аккумулятора сообщит об уровне заряда. Состояние аккумулятора определяется тремя уровнями заряда: 1.

 • Page 235

  Порядок использования Быстрое сопряжение (сопряжение в первый раз) 1. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЯ в течение 3 секунд для включения HBM-290. Когда гарнитура войдет в режим сопряжения, светодиодный индикатор загорится ровным синим светом. 2. На телефоне найдите меню Bluetooth и выберите «найти» или «добавить» новое устройство.

 • Page 236

  - Если вызовы поступают на два телефона одновременно, гарнитура по умолчанию будет подключена к основному устройству. Автоматическое восстановление подключения - При отключении гарнитуры HBM-290 (случайном или намеренном), когда она подключена к телефону, гарнитура будет отключена от телефона. После включения гарнитура HBM-290 будет автоматически повторно подключена к телефону, если...

 • Page 237

  Порядок использования Вызов Ответ на вызов и завершение вызова - При входящем вызове гарнитура начнет звонить. - Нажмите кнопку вызова. Переадресация вызова - Для переадресации вызова с гарнитуры на телефон нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости в течение 3 секунд. - Во...

 • Page 238

  Гарнитура Bluetooth HBM-290 поддерживает чтение SMS на устройствах на базе Android В маркете Google Play™ выполните поиск приложения LG по запросу BT Reader Plus и установите его на своем устройстве для использования данной функции. * Приведенный здесь 2D-штрихкод поможет загрузить...

 • Page 239

  Красный индикатор светится. Зарядка Зарядка завершена Красный индикатор не светится. Устранение неисправностей Проблема Возможная причина Решение Убедитесь, что аккумулятор HBM-290 Не включается Зарядите аккумулятор. полностью заряжен. Убедитесь, что устройство Определите, поддерживает ли устройство поддерживает Bluetooth-профили Bluetooth-профили гарнитуры или наушников. Не удается установить связь...

 • Page 240

  Не следует размещать или хранить устройство рядом с горючими веществами. Избегайте контакта устройства с влагой и пылью. Не кладите тяжелые предметы на устройство. Используйте гарнитуру только с оригинальным зарядным устройством LG, использование других зарядных устройств может привести к повреждениям. • Изменения или модификации, не одобренные непосредственно организацией, отвечающей за...

 • Page 241

  устройство или антенну может стать причиной несоответствия требованиям безопасности по воздействию радиоволн РЧ и повлечь запрет на эксплуатацию устройства пользователем. УВЕДОМЛЕНИЕ CE ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели HBM-290 соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы 1999/5/EC. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте http://www.lg.com/global/declaration FCC ID: BEJHBM290 Дополнительные...

 • Page 242

  (ТОЛЬКО для продуктов со встроенной батареей) В случае если данный продукт имеет встроенную батарею, которую конечные пользователи не могут без труда извлечь, компания LG рекомендует, чтобы батарея была извлечена только квалифицированными профессионалами для ее замены или утилизации по окончании срока служба данного продукта. Во избежание повреждения продукта и в целях...

 • Page 243

  - Гарантия действительна только в случае предоставления чека первоначальной покупки, выданного первоначальному покупателю продавцом, с указанием даты покупки и серийного номера, вместе с товаром, требующим ремонта или замены. LG Electronics сохраняет за собой право отказать в предоставлении гарантийного обслуживания, если...

 • Page 244

  Ограниченная гарантия В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ LG ELECTRONICS ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОДУКТ ЛИШЕН ВСЯЧЕСКИХ ВНЕШНИХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ В МОМЕНТ ПЕРВИЧНОЙ ПОКУПКИ КЛИЕНТОМ И В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (1) ГОДА. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРОДАВЦУ УСТРОЙСТВА ИЛИ...

 • Page 245

  BLUETOOTH пайдаланушы нұсқаулығы HBM-290 Барлық құқықтары қорғалған. LG Electronics Inc., 2014 Ескертпе. Жұмыс өнімділігін жақсарту және HBM-290 құрылғысын бұзылып алмау немесе дұрыс қолдану үшін HBM-290 құрылғысын пайдаланбай тұрып, барлық ақпаратты мұқият оқып шығыңыз. Типографиялық қателерге немесе берілген ақпараттың дәл болмауына байланысты осы...

 • Page 246

  Бөлшектердің сипаттамалары Шақыру түймесі Микрофон Қуат түймесі Жарық диодты индикатор Динамик Дыбыс деңгейін арттыру/азайту түймесі Зарядтау порты Қаптама құрамы USB зарядтау кабелі Құлақ ілмегі Құлаққап (2 жинақ) Пайдаланушы WEEE картасы нұсқаулығы...

 • Page 247

  Бөлшектердің сипаттамалары Техникалық сипаттама Элемент Сипаттамасы техникалық 3.0 (Құлақаспап / Хендсфри / A2DP ® Bluetooth сипаттамасы профильдері) Батарея Батарея 3,7 В / 110 мА литий-полимер Күту уақыты / Сөйлесу уақыты 550 сағ дейін / 10 сағ дейін Зарядтау уақыты < 2,0 сағ Номиналдық...

 • Page 248

  - 2 минут сайын хабарлап отырады. - Батарея зарядталмаса, құлақаспап өшеді. Батарея күйінің сигналы - HBM-290 құрылғысының батарея қуатын тексеру үшін VOLUME DOWN (дыбыс деңгейін төмендету) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Батарея қуатының дыбыстық белгісі батарея қуатының күйі туралы хабар береді. Батарея...

 • Page 249

  Пайдалану әдісі Оңай жұптастыру (Алғашқы жұптастыру) 1. HBM-290 құрылғысын қосу үшін ҚУАТ түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Құлақаспап жұптастыру режиміне өткенде, жарық диодты индикатор үздіксіз көк болып жанады. 2. Телефон арқылы Bluetooth мәзірін табыңыз да, жаңа құрылғыларды «іздеңіз» немесе «қосыңыз».

 • Page 250

  Пайдалану әдісі - Бұл телефонды жұптастырып, қосқаннан кейін, бастапқыда жұптастырылған телефонға өтіп, оны құлақаспапқа қосыңыз. (Бұл енді қосымша телефоныңыз болады). * ЕСКЕРТПЕ. HBM-290 екі телефонға бір уақытта (көп нүкте) қосылғанда, құлақаспаптағы қоңырау шалу функциялары негізгі телефонда жұмыс істейді. Қоңырау шалу функциясы...

 • Page 251

  Пайдалану әдісі Қоңыраулар Қоңырауға жауап беру / Қоңырауды аяқтау - Қоңырау келгенде, құлақаспап шырылдайды. - CALL түймесін басып жіберіңіз. Қоңырауды тасымалдау - Құлақаспаптан телефонға қоңырауды тасымалдау үшін VOLUME UP (дыбыс деңгейін көтеру) түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз. - Телефон арқылы сөйлесіп тұрғанда, дауысты құлақаспапқа ауыстыру үшін CALL түймесін...

 • Page 252

  A2DP телефон мен іске қосылып тұрған қолданбалардан келген барлық дыбысты, оның ішінде музыка мен GPS навигациясын беруге мүмкіндік береді. HD динамигі HBM-290 құрылғысында жоғары айқындылықпен дауысты қоңырау шалу және аудио ағын функциясы қолданылады. *Желіде жоғары сапалы қоңырау шалуға HD Voice функциясы қолданылуы...

 • Page 253

  ҚЫЗЫЛ жарық диод қосылып тұр. Зарядтау Зарядтау аяқталды ҚЫЗЫЛ жарық диод сөнеді. Ақауларды жою Ақау Ықтимал ақау Шешімі HBM-290 құрылғысының батарея Қосылмайды Батареяны зарядтаңыз. қуаты толық зарядталғанын тексеріңіз. Құрылғыда құлақаспап немесе Құрылғыда құлақаспап немесе хендсфри хендсфри Bluetooth профилдерінің Bluetooth профильдерінің қолданылатынын...

 • Page 254

  Құрылғыны тез жанғыш заттардың жанына қоймаңыз немесе жанында ұстамаңыз. Құрылғыны ылғал мен шаңнан алыс ұстаңыз. Үстіне ауыр зат қоймаңыз. Құлақаспапқа түпнұсқа LG зарядтағышын ғана пайдаланыңыз, әйтпесе ол бұзылуы мүмкін. • Үйлесімділікке жауапты тарап нақты мақұлдамаған өзгерістер немесе өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жарамсыз етуі мүмкін.

 • Page 255

  салдарынан құрылғы радио жиілік әсері талаптарынан асып, пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жарамсыз етуі мүмкін. ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕК (ЕУРОПАЛЫҚ КОМИССИЯ) ЕСКЕРТУЛЕРІ: Осы арқылы LG Electronics компаниясы бұл HBM-290 өнімі 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады: http://www.lg.com/...

 • Page 256

  өңдеу үшін батареяны тек білікті маманның шығарып алуына кеңес береді. Өнімді зақымдап алмас үшін және өз қауіпсіздігі үшін пайдаланушы батареяны шығарып алуға тырыспағаны дұрыс және LG Service Helpline қызметіне немесе көмек алу үшін басқа жеке қызмет көрсету провайдеріне хабарласқаны жөн.

 • Page 257

  ақауын қамтымайды. Бұл кепілдік апатқа, өзгертуге немесе реттеуге, табиғат жағдайларына немесе сұйықтан болған зақымға қатысты өнімнің қандай да бір ақауын қамтымайды. - Бұл кепілдік LG Electronics орнынан басқа өкілетті тұлға жасаған жөндеу, өзгерту немесе қызмет көрсету жұмыстарына қатысты ақауларды қамтымайды. Өнімдегі пломбалардың бүлінуі кепілдіктің күшін жояды.

 • Page 258

  Шектеулі кепілдік ОСЫ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІККЕ БАЙЛАНЫСТЫ, LG ELECTRONICS БҰЛ ӨНІМНІҢ ДИЗАЙНЫНДА, МАТЕРИАЛЫНДА ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯСЫНДА ТҰТЫНУШЫ САТЫП АЛҒАН КЕЗДЕ АҚАУЛАРДЫҢ ЖОҚТЫҒЫНА ЖӘНЕ СОДАН КЕЙІНГІ БІР (1) ЖЫЛҒА КЕПІЛДІК БЕРЕДІ. ӨНІМІҢІЗГЕ КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАЖЕТ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА, САТЫП АЛҒАН ДЕЛДАЛҒА ОНЫ АЛЫП БАРЫҢЫЗ НЕМЕСЕ...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: