Download  Print this page

TP-Link TL-WA750RE Quick Installation Manual

Wi-fi range extender
Hide thumbs

Advertisement

Specifications are subject to change without notice.
TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered
trademarks of their respective holders.
No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any
derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from
TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2018 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
www.tp-link.com
For technical support, the User Guide and other information, please visit
https://www.tp-link.com/support.
7106508083 REV2.2.0
is a registered trademark of
Quick
Installation
Guide
Wi-Fi Range Extender

Advertisement

loading

  Also See for TP-Link TL-WA750RE

  Related Manuals for TP-Link TL-WA750RE

  Summary of Contents for TP-Link TL-WA750RE

 • Page 1 No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2018 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved. www.tp-link.com For technical support, the User Guide and other information, please visit https://www.tp-link.com/support.
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents English ------------------------------------1 Български -------------------------------4 Čeština -----------------------------------7 Қазақша -------------------------------- 10 Latviešu -------------------------------- 13 Lietuvių --------------------------------- 16 Magyar---------------------------------- 19 Polski------------------------------------ 22 Русский язык ------------------------- 25 Română -------------------------------- 28 Slovenčina ----------------------------- 31 Srpski jezik/Српски језик ---------- 34 Українська мова --------------------- 37 Hrvatski --------------------------------- 40 Slovenski ------------------------------- 43 Eesti ------------------------------------- 46...
 • Page 3: English

  English Power on Plug the extender into an electrical outlet near your router and press the power button if it has one. Connect your computer to the extender via Wireless Disconnect your Ethernet connection from your computer and connect to the extender’s network (e.g. TP-Link_Extender or TP-Link_Extender_XXX).
 • Page 4 English Relocate To achieve better signal quality, plug in the extender halfway between your router and the Wi-Fi dead zone. Host Network Extended Network Router Extender Clients Enjoy! Connect your device to the extender using the extended SSID and Wi-Fi password that you've set during the configuration.
 • Page 5 English FAQ (Frequently Asked Questions) Q1 Why can't I see the login page after entering http://tplinkrepeater.net in the browser? A1: Make sure your computer is connected to the extender either via the extended SSID or via an Ethernet cable (if the extender has an Ethernet port).
 • Page 6: Български

  Български Включване Включете удължителя на обхват в контакт от електрическата мрежа близо до рутера и натиснете бутон Захранване, ако има такъв. Свързване на вашия компютър към удължителя на обхват Безжично Изключете Ethernet връзката на вашия компютър и се свържете към мрежата на удължителя (напр. TP-Link_Extender или...
 • Page 7 Български Преместване За да постигнете по-добро качество на сигнала, включете удължителя на обхват някъде по средата между рутера и мъртвата Wi-Fi зона. Хост мрежа Удължена мрежа Удължител на обхват Рутер Клиенти Готово! Свържете вашето устройство към удължителя с помощта на "удължените" SSID и Wi-Fi парола, които сте...
 • Page 8 Български Ethernet връзка Смарт ТВ Игрална конзола Десктоп Рутер FAQ (Често задавани въпроси) B1 Защо не мога да видя логин страницата след въвеждане на http://tplinkrepeater.net в браузъра? O1: Уверете се, че вашият компютър е свързан към удължителя на обхват чрез Удължения SSID или Ethernet кабел (ако удължителят...
 • Page 9: Čeština

  Čeština Zapnutí Zapojte extender do elektrické zásuvky poblíž vašeho routeru a stiskněte zapínací tlačítko v případě, že nějaké má. Připoje váš počítač k extenderu Bezdrátově Odpojte vaše ethernetové připojení z vašeho počítače a připojte ho k síti extenderu (např. TP-Link_Extender nebo TP-Link_Extender_XXX). Ethernet kabelem (v případě, že extender má...
 • Page 10 Čeština Přemístění Pro získání lepší kvality signálu zapojte extender napůl cesty mezi váš router a oblasti, kam Wi-Fi nedosahuje. Hostující síť Prodloužená síť Router Extender Klienti Užívejte! Připojte vaše zařízení k extenderu pomocí SSID prodloužené sítě a heslem Wi-Fi, které jste nastavili během konfigurace.
 • Page 11 Čeština FAQ (Často kladené otázky) Q1 Proč se neobjeví přihlašovací stránka po vložení adresy http://tplinkrepeater.net do prohlížeče? A1: Ujistěte se, že je váš počítač připojen k extenderu buď prostřednictvím SSID prodloužené sítě nebo ethernetovým kabelem (v případě, že extender má ethernetový port). A2: Ujistěte se, že je váš...
 • Page 12: Қазақша

  Қазақша Қуат қосулы Сымсыз желі сигналын күшейткішін сіздің бағдарғылауышыңыздың қасына розеткаға қосыңыз және "қуат" батырмасын басыңыз (егер ол болса). Компьютеріңізді күшейткішке қосыңыз Сымсыз желілік қосу Сіздің сымды желілік байланысыңызды ажыратып, күшейткіш желісіне қосылыңыз (мысалы, TP-Link_Extender немесе TP-Link_Extender_XXX). Сымды қосу (егер бұл күшейткіште Ethernet порты болса) Компьютеріңіздегі...
 • Page 13 Қазақша Орын ауыстыру Сигналдың жақсы сапасына қол жеткізу үшін, синал күшейткішін сіздің бағдарғылауышыңыз бен Wi-Fi өлі аймағы арасының ортасына жалғаңыз. Негізгі желі Кеңейтілген желі Бағдарғылауыш Сигнал күшейткіші Клиенттер Бәрі дайын! Сіздің сигнал күшейткішіңізге SSID мен баптау кезінде енгізген кеңейтілген желі паролін қолдана отырып...
 • Page 14 Қазақша Жиі қойылатын сұрақтар Q1 Неліктен авторландыру беті браузердің мекенжай жолына http://tplinkrepeater.net енгізгеннен кейін шықпайды? 1: Компьютеріңіздің сигнал күшейткішке кеңейтілген желінің SSID немесе Ethernet кабелі арқылы (егер күшейткіште Ethernet кабелі болса) қосылғандығына көз жеткізіңіз. 2: Сіздің компьютеріңіздің баптауларында "ІР-мекенжайды автоматты түрде алудың" көрсетілгендігіне көз жеткізіңіз. 3: Сигнал...
 • Page 15: Latviešu

  Latviešu Ieslēgšana Ievietojiet pagarinātāju sienas kontaktligzdā tuvu maršrutētājam un nospiediet ieslēgšanas pogu, ja tāda Pievienojiet datoru pagarinātājam bezvadu režīmā Atvienojiet no datora Ethernet savienojumu un izveidojiet savienojumu ar pagarinātāja tīklu (piemēram, TP-Link_Extender vai TP-Link_Extender_XXX). izmantojot Ethernet kabeli (ja pagarinātājam ir Ethernet pieslēgvieta) Atspējojiet Wi-Fi savā...
 • Page 16 Latviešu Pārvietošana Lai panāktu labāku signāla kvalitāti, pieslēdziet pagarinātāju pusceļā starp maršrutētāju un Wi-Fi bezpārklājuma zonu. Resursdatora tīkls Paplašināts tīkls Maršrutētājs Pagarinātājs Klienti Lietojiet! Pievienojiet ierīci pagarinātājam, izmantojot paplašināto SSID un Wi-Fi paroli, ko iestatījāt konfigurācijas laikā. Noklusējuma Wi-Fi parole ir tāda pati kā resursdatora tīkla parole.
 • Page 17 Latviešu BUJ (bieži uzdotie jautājumi) J1 jautājums Kāpēc pēc tam, kad pārlūkprogrammā ir ievadīts http://tplinkrepeater.net, nevar redzēt pieteikšanās lapu? 1. atbilde Pārbaudiet, vai dators pieslēgts pagarinātājam, izmantojot paplašināto SSID vai Ethernet kabeli (ja pagarinātājam ir Ethernet pieslēgvieta). 2. atbilde Pārliecinieties, ka Jūsu dators ir iestatīts IP adreses automātiskai iegūšanai.
 • Page 18: Lietuvių

  Lietuvių Įjungta Prijunkite ilgintuvą į elektros lizdą, šalia jūsų maršruto parinktuvo ir paspauskite maitinimo mygtuką, jei toks yra. Prijunkite savo kompiuterį prie ilgintuvo per belaidį Atjunkite Eternetą nuo savo kompiuterio ir prijunkite prie ilgintuvo tinklo (pvz: TP-Link_Extender arba TP-Link_Extender_XXX). per eterneto kabelį (jei ilgintuvas turi eterneto prievadą) Savo kompiuteryje išjunkite Wi-Fi.
 • Page 19 Lietuvių Perkėlimas Norint pasiekti geresnę signalo kokybę, įjunkite ilgintuvą tarp jūsų maršruto parinktuvo ir "Wi-Fi" nejautrumo zonoje. Priimantysis tinklas Išplėstas tinklas Maršruto Ilgintuvas Klientai parinktuvas Mėgaukitės! Prijunkite savo prietaisą prie ilgintuvo naudojant išplėstą SSID ir Wi-Fi slaptažodį, kurį Jūs nustatėte per konfigūraciją.
 • Page 20 Lietuvių Eterneto prisijungimas Išmanusis Maršruto Žaidimų konsolė Darbalaukis televizorius parinktuvas DUK (Dažniausiai užduodami klausimai) K1 Kodėl aš negaliu pamatyti prisijungimo puslapio naršyklėje įvedus http://tplinkrepeater.net? A1: Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris yra prijungtas prie ilgintuvo arba per ilgesnį SSID arba per eterneto kabelį (jei ilgintuvas turi eterneto prievadą).
 • Page 21: Magyar

  Magyar Bekapcsolás Csatlakoztassa a bővítőt a router közelében lévő elektromos aljzathoz, és nyomja meg a bekapcsoló gombot, ha van ilyen. Csatlakoztassa a számítógépet a bővítőhöz Vezeték nélküli kapcsolaton keresztül Húzza ki az Ethernet-kábelt a számítógépből, és csatlakozzon a bővítő hálózatához (pl. TP-Link_Extender vagy TP-Link_Extender_XXX).
 • Page 22 Magyar Áthelyezés A jobb jelminőség érdekében a bővítőt félúton helyezze el a router és a Wi-Fi holttere között. Kiszolgáló hálózat Kibővített hálózat Router Bővítő Kliensek Éljen! Csatlakoztassa az eszközt a bővítőhöz a konfiguráció során megadott kibővített SSID és Wi-Fi jelszó segítségével.
 • Page 23 Magyar GYIK (Gyakran ismételt kérdések) K1 kérdés Miért nem látom a bejelentkezési oldalt, miután a böngészőben beléptem a http://tplinkrepeater.net oldalra? V1: válasz: Győződjön meg róla, hogy a számítógép csatlakozik a bővítőhöz a kiterjesztett SSID-n vagy egy Ethernet-kábelen keresztül (ha a bővítőn van Ethernet port). V2: válasz: Ellenőrizze, hogy a számítógép az IP cím automatikus hozzárendelésére van-e beállítva.
 • Page 24: Polski

  Polski Włącz Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w pobliżu routera i naciśnij przycisk zasilania (jeżeli taki posiada). Podłącz komputer do wzmacniacza bezprzewodowo Odłącz kabel Ethernet od komputera. Połącz się z siecią wzmacniacza (np. TP-Link_Extender lub TP-Link_Extender_XXX). kablem Ethernet (jeżeli wzmacniacz posiada port Ethernet) Wyłącz sieć...
 • Page 25 Polski Przenieś Podłącz wzmacniacz w połowie zasięgu sieci bezprzewodowej routera głównego, aby uzyskać najlepszą jakość sygnału. Sieć główna Sieć rozszerzona Router Wzmacniacz Klienci Konfiguracja zakończona! Połącz swoje urządzenia ze wzmacniaczem używając danych wprowadzonych podczas instalacji. Domyślnie dane te są takie same jak dla sieci głównej. Adapter dla urządzeń...
 • Page 26 Polski Często zadawane pytania (FAQ) Q1 Dlaczego nie widzę strony logowania po wprowadzeniu http://tplinkrepeater.net w pasek adresu przeglądarki? A1: Upewnij się, że komputer połączony jest z siecią wzmacniacza lub podłączony jest do niego kablem Ethernet. A2: Upewnij się, że komputer ma ustawione automatyczne pobieranie adresu IP.
 • Page 27: Русский Язык

  Русский язык Питание включено Подключите усилитель беспроводного сигнала в розетку рядом с вашим маршрутизатором и нажмите кнопку "питание", если она присутствует. Подключите ваш компьютер к усилителю Беспроводное подключение Отключите ваше проводное соединение и подключитесь к сети усилителя (например, TP-Link_Extender или TP-Link_Extender_XXX). Проводное...
 • Page 28 Русский язык Перемещение Чтобы добиться наилучшего качества сигнала, подсоедините усилитель сигнала по расположению посередине между вашим маршрутизатором и мертвой зоной Wi-Fi. Основная сеть Расширенная сеть Усилитель Маршрутизатор Клиенты сигнала Всё готово! Подключитесь к вашему усилителю сигнала, используя SSID и пароль расширенной сети, который...
 • Page 29 Русский язык Подключение по кабелю Ethernet Smart TV Игровая консоль Рабочий стол Маршрутизатор Часто задаваемые вопросы B1 Почему страница авторизации не появляется после ввода http://tplinkrepeater.net в адресную строку браузера? 1: Убедитесь в том, что ваш компьютер подключен к усилителю сигнала через SSID расширенной сети или кабель Ethernet (если...
 • Page 30: Română

  Română Porniți echipamentul Introduceți extenderul într-o priză electrică localizată în apropierea routerului și apăsați butonul de alimentare dacă acesta dispune de unul. Conectați computerul la extender via Wireless Deconectați conexiunea Ethernet din computer și conectați-vă la rețeaua extenderului (e.g. TP-Link_Extender sau TP-Link_Extender_XXX). via Cablu Ethernet (dacă...
 • Page 31 Română Repoziționați Pentru a obține o calitate mai bună a semnalului, amplasați extenderul la jumătatea distanței dintre router și zona unde semnalul routerului este slab. Rețea Gazdă Rețea Extinsă Router Extender Clienți Utilizare plăcută! Conectați dispozitivul dumneavoastră la extender, utilizând SSID-ul extins și parola Wi-Fi setată în timpul configurării.
 • Page 32 Română Conexiune Ethernet Smart Tv Consolă Jocuri Desktop Router Întrebări frecvente (FAQ) Î1 De ce nu este afișată pagina de autentificare după introducerea adresei http://tplinkrepeater.net în browserul web? R1: Asigurați-vă că ați conectat computerul la extender prin Wi-Fi sau cu un cablu Ethernet (dacă extenderul dispune de un port Ethernet).
 • Page 33: Slovenčina

  Slovenčina Napájanie zapnuté Rozširovač pripojte do elektrického okruhu v blízkosti svojho routera a stlačte tlačidlo zapnutia, ak ho prístroj má. Pripojte počítač k rozširovaču pripojenie cez bezdrôtovú sieť Odpojte ethernetové pripojenie z počítača a pripojte sieť rozširovača (napr. TP-Link_Extender alebo TP-Link_Extender_XXX). pripojenie cez ethernetový...
 • Page 34 Slovenčina Premiestnenie Na dosiahnutie lepšej kvality signálu pripojte rozširovač v polovici vzdialenosti medzi routerom a Wi-Fi nepokrytou zónou. Hosťovská sieť Rozšírená sieť Router Rozširovač Klienti Tešte sa! Svoje zariadenie pripojte k rozširovaču pomocou SSID a hesla pre Wi-Fi, ktoré ste nastavili počas konfigurácie. Predvolené...
 • Page 35 Slovenčina Často kladené otázky Otázka č. 1: Prečo nevidím prihlasovaciu stránku, keď zadám http://tplinkrepeater.net vo svojom prehliadači? Odpoveď č. 1: Ubezpečte sa, či je váš počítač pripojený k rozširovaču pomocou rozšíreného SSID alebo cez ethernetový kábel (ak má rozširovač ethernetový port). Odpoveď...
 • Page 36: Srpski Jezik/Српски Језик

  Srpski jezik/Српски језик Uključivanje Uključite u struju ekstender u blizini Vašeg rutera i pritisnite Power dugme, ako postoji. Povežite Vaš računar sa ekstenderom Bežično Iskopčajte mrežni kabl iz Vašeg računara i bežično se povežite na mrežu ekstendera (npr. TP-Link_Extender or TP-Link_Extender_XXX). Žično (ako ekstender ima mrežni port) Ugasite bežičnu mrežu na Vašem računaru.
 • Page 37 Srpski jezik/Српски језик Premeštanje Da biste postigli bolji kvalitet signala, uključite ekstender na polovini udaljenosti između Vašeg rutera i oblasti bez bežičnog signala. Glavna mreža Proširena mreža Ruter Ekstender Korisnici Uživajte! Povežite Vaš uređaj sa ekstenderom pomoću SSID i lozinke koju ste odabrali tokom podešavanja. Podrazumevana lozinka je ista kao i za Glavnu mrežu.
 • Page 38 Srpski jezik/Српски језик FAQ (Često postavljana pitanja) P1 Zašto ne vidim pristupnu stranicu kada ukucam http://tplinkrepeater.net u pretraživaču? O1. Proverite da li je Vaš računar povezan sa ekstenderom bilo preko proširene bežične mreže ili preko mrežnog kabla (ako ekstender ima mrežni port). O2.
 • Page 39: Українська Мова

  Українська мова Увімк. Живлення Підключіть поширювач в електричну розетку поруч із Вашим маршрутизатором та натисніть кнопку живлення, якщо така є. Підключення Вашого комп'ютера до поширювача за допомогою Бездротового зв’язку Відключіть Ethernet з'єднання від Вашого комп'ютера та підключіть його до мережі поширювача (наприклад, TP-Link_Extender або...
 • Page 40 Українська мова Переміщення Щоб досягти кращої якості сигналу, підключіть адаптер на однаковій відстані між Вашим маршрутизатором та мертвою зоною Wi-Fi. Хост мережі Розширена мережа Клієнти Маршрутизатор Поширювач Приємного користування! Підключіть Ваш пристрій до поширювача за допомогою розширеного SSID та паролю до Wi-Fi, який...
 • Page 41 Українська мова Ethernet З'єднання Смарт TV Ігрова консоль Настільний ПК Маршрутизатор FAQ (Найбільш розповсюдженні питання) Q1 Чому я не можу побачити сторінку авторизації після введення адреси http://tplinkrepeater.net у веб- браузері? A1: Переконайтеся, що Ваш комп'ютер під'єднаний до поширювача, через розширений SSID, або через Ethernet кабель...
 • Page 42: Hrvatski

  Hrvatski Uključivanje Spojite proširivač raspona na električnu utičnicu pored usmjerivača i pritisnite gumb za uključivanje, ako postoji. Spojite računalo s proširivačem raspona putem bežične veze Prekinite Ethernet vezu na računalu i spojite ga na mrežu proširivača raspona (npr. TP-Link_Extender ili TP-Link_Extender_XXX).
 • Page 43 Hrvatski Mijenjanje položaja Proširivač raspona postavite na pola puta između usmjerivača i područja bez signala bežične mreže. Glavna mreža Proširena mreža Usmjerivač Proširivač raspona Klijenti Uživajte! Spojite uređaj na proširivač raspona koristeći se SSID nazivom i lozinkom bežične mreže koju ste odabrali tijekom postupka konfiguriranja.
 • Page 44 Hrvatski ČPP (često postavljana pitanja) P1 Zašto se ne prikazuje stranica za prijavljivanje nakon što unesem http://tplinkrepeater.net u adresnu traku internetskog preglednika? O1. Provjerite je li računalo spojeno s proširivačem raspona putem proširenog SSID naziva mreže ili Ethernet kabela (ako proširivač ima Ethernet ulaz).
 • Page 45: Slovenski

  Slovenski Vklop Razširitveno napravo priključite v električno vtičnico v bližini usmerjevalnika in pritisnite gumb za vklop, če ga ima. Računalnik priključite na razširitveno napravo prek brezžične povezave Ethernetno povezavo izklopite iz računalnika in jo priključite na omrežje razširitvene naprave (npr. TP-Link_Extender ali TP-Link_Extender_XXX).
 • Page 46 Slovenski Premestitev Če želite doseči boljšo kakovost signala, razširitveno napravo priključite v električno omrežje na pol poti med usmerjevalnikom in mrtvim območjem omrežja Wi-Fi. Gostiteljsko omrežje Razširjeno omrežje Usmerjevalnik Razširitvena naprava Odjemalci Uživajte! Svojo napravo priključite na razširitveno napravo s pomočjo razširjenega SSID in gesla za omrežje Wi-Fi, ki ste ga nastavili med konfiguracijo.
 • Page 47 Slovenski Ethernetna povezava Pametni TV Igralna konzola Namizje Usmerjevalnik Pogosta vprašanja V1: Zakaj po vnosu naslova ne vidim strani za prijavo http://tplinkrepeater.net v brskalnik? O1: Prepričajte se, da je vaš računalnik priključen na razširitveno napravo prek razširjenega SSID ali z Ethernetnim kablom (če ima razširitvena naprava Ethernetni vhod).
 • Page 48: Eesti

  Eesti Toide sisse Pane leviala pikendaja ruuteri lähedal asuvasse pistikusse ja vajuta toitenuppu, kui see on olemas. Ühenda oma arvuti leviala pikendajaga juhtmevabalt Ühenda oma arvuti Etherneti ühendus lahti ja ühenda arvuti leviala pikendaja võrku (nt. TP-Link_Extender või TP-Link_Extender_XXX). Etherneti kaabli abil (Kui leviala pikendajal on Etherneti port) Keela oma arvutil WiFi.
 • Page 49 Eesti pikendaja pistikusse poolel maal ruuteri ja Wifi surnud ala vahepeal. Host-võrk Pikendatud võrk Leviala pikendaja Ruuter Kliendid Naudi! Ühenda oma seade leviala pikendajaga kasutades pikendatavat SSID-d ja Wifi parooli, mille oled määranud konfiguratsiooni käigus. Vaikimisi Wifi parool on sama, kui sinu host-võrk.
 • Page 50 Eesti KKK (Korduma kippuvad küsimused) K1 Miks ma ei näe sisselogimise lehte, kui olen sisestanud brauserisse http://tplinkrepeater.net? V1: Veendu, et su arvuti on leviala pikendajaga ühendatud kas läbi pikendaja SSID või läbi Etherneti kaabli (kui leviala pikendajal on Etherneti port). V2: Veendu, et su arvuti on seadistatud automaatse IP-aadressi hankimise peale.
 • Page 51 English: Safety Information • Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments. • Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. • Do not use the device where wireless devices are not allowed. • The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
 • Page 52 • V případě průchozích zařízení připojte napájecí vodiče do integrovaných elektrických zásuvek zařízení, ale zařízení stejného nebo jiného typu při normálním použití neskládejte na sebe. Prosíme, čtěte a postupujte podle bezpečnostních informacích uvedených nahoře během používání zařízení. Nemůžeme zaručit absenci nehod nebo poškození...
 • Page 53 paviršių. • Draudžiama patiems įrenginį ardyti, modifikuoti ar bandyti taisyti. • Nenaudokite įrenginį tose vietose, kur belaidžiai prietaisai yra uždrausti. • Elektros lizdas turi būti netoli nuo įrenginio ir lengvai pasiekiamas. • Įrenginiai su tomis pačiomis lizdomis arba kitokio tipo, jie neturėtų būti tiesiogiai prijungti vienas prie kito. Susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir jų...
 • Page 54 Română: Informații de siguranță • Feriți echipamentul de apă, foc, umiditate și de temperaturi înalte. • Nu încercați să demontați, reparați sau să modificați echipamentul. • Nu utilizați echipamentul în locații în care dispozitivele wireless nu sunt permise. • Priza de alimentare trebuie să fie instalată în apropierea echipamentului și să...
 • Page 55 Molimo vas da pročitate i pridržavate se gore navedenih bezbednosnih informacija kada koristite uređaj. U slučaju nepravilne upotrebe uređaja, može doći do nezgoda ili štete. Molimo vas da pažljivo koristite ovaj uređaj i da rukujete njime na sopstvenu odgovornost. Українська мова: Інформація щодо безпеки: • Не...
 • Page 56 должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке. При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании TP-Link. Hrvatski: Sigurnosne napomene • Držite uređaj dalje od vode, vatre, vlage i vruće okoline. • Nemojte pokušavati rastaviti, popravljati ili mijenjati uređaj.
 • Page 57 dozvoljeni. • Utičnica se treba postaviti u blizini opreme i treba biti lako dostupna. • Za prolazne uređaje priključite produžni kabel s više utičnica u integrirane električne utičnice na uređajima, no prilikom uobičajene uporabe ne smiju se istovremeno priključivati uređaji iste ili različite vrste. Kada upotrebljavate uređaj, pročitajte i slijedite prethodno navedene sigurnosne napomene.
 • Page 58 English TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU. The original EU declaration of conformity may be found at http://www.tp-link.com/en/ce. Български TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със...
 • Page 59 Izvorna EU izjava o sukladnosti može se pronaći na adresi http://www.tp-link.com/en/ce. Slovenski TP-Link izjavlja, da je naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU, 2009/125/ES in 2011/65/EU. Izvirna izjava EU o skladnosti je na voljo na naslovu http://www.tp-link.com/en/ce.