Download  Print this page

Zanussi ZEE6940FXA User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksaanwijzing
NL
User Manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
Kochfeld
ZEE6940FXA
2
12
20
29

Advertisement

loading

  Also See for Zanussi ZEE6940FXA

  Summary of Contents for Zanussi ZEE6940FXA

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing User Manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Kookplaat Table de cuisson Kochfeld ZEE6940FXA...
 • Page 2: Table Of Contents

  Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder • permanent toezicht. Algemene veiligheid Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden • heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken. Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart • afstandbedieningssysteem. www.zanussi.com...
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  • Zorg ervoor dat er een schokbescherming • De onderkant van het apparaat kan heet wordt geïnstalleerd. worden. Wij raden aan om een onbrandbaar • Gebruik het klem om spanning op het snoer scheidingspaneel te plaatsen onder het te voorkomen. www.zanussi.com...
 • Page 4 • Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik. • Gebruik geen waterstralen of stoom om het • Leg geen bestek of pannendeksels op de apparaat te reinigen. kookzones. Deze kunnen heet worden. www.zanussi.com...
 • Page 5: Beschrijving Van Het Product

  Veiligheid. Plaats kookgerei met water op elke kookzone, stel de maximale stand in en laat het apparaat 10 minuten werken. Dit is om restanten van het apparaat te verbranden. Laat hierna de kookplaat 20 minuten werken in de laagste www.zanussi.com...
 • Page 6: Aanwijzingen En Tips

  • Was de onderdelen van roestvrij staal af met • Gebruik altijd pannen met een schone water en droog ze vervolgens met een bodem. zachte doek. • Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van de kookplaat. www.zanussi.com...
 • Page 7: Probleemoplossing

  Zie voor deze gegevens het vindt u in het garantieboekje. typeplaatje. Controleer of u de kookplaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de www.zanussi.com...
 • Page 8: Montage

  Productnummer (PNC) ........Serienummer ......min. 650 mm min. 100 mm Ingebouwde kookplaten min. 55 mm Inbouwkookplaten mogen alleen worden 30 mm gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen 560 mm voldoen. www.zanussi.com...
 • Page 9: Technische Informatie

  Keukenmeubel met deur 30 mm min 20 mm (max 150 mm) 60 mm Technische informatie Specificatie kookzones Nominaal vermogen (max Kookzone Diameter van de kookzone [mm] warmte-instelling) [W] Linksvoor 1500 Linksachter 2000 www.zanussi.com...
 • Page 10: Energiezuinigheid

  1500 Rechtsachter 2000 Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat niet groter is dan de diameter van de kookzone. Energiezuinigheid Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014 Modelidentificatie ZEE6940FXA Type kooktoestel Ingebouwde kookplaten Aantal kookzones Verwarmingstechnologie Snelkookplaat Diameter ronde kookzones (Ø) Linksvoor 14,5 cm...
 • Page 11 Breng het product naar www.zanussi.com...
 • Page 12: Safety Information

  Children of less than 3 years should be kept away unless • continuously supervised. General Safety The appliance and its accessible parts become hot during use. • Do not touch the heating elements. Do not operate the appliance by means of an external timer or • separate remote-control system. www.zanussi.com...
 • Page 13: Safety Instructions

  Electrical Connection • Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure WARNING! that there is access to the mains plug after Risk of fire and electrical shock. the installation. www.zanussi.com...
 • Page 14 • The vapours that very hot oil releases can • Cut off the mains cable and discard it. cause spontaneous combustion. • Used oil, that can contain food remnants, can cause fire at a lower temperature than oil used for the first time. www.zanussi.com...
 • Page 15: Product Description

  When you Using the rapid hot plate deactivate the cooking zones the indicator deactivates. A red dot in the middle of the plate shows a rapid hot plate. A rapid hot plate heats up faster www.zanussi.com...
 • Page 16: Hints And Tips

  Polish off steel. the oil with absorbent paper. • The stainless steel edge of the plate can change the colour as a result of high temperature. Troubleshooting WARNING! Refer to Safety chapters. www.zanussi.com...
 • Page 17: Installation

  B) Stick it on Guarantee Card and keep this part (if applicable). Installation Before the installation WARNING! Refer to Safety chapters. Before you install the hob, write down the information bellow from the rating plate. The rating plate is on the bottom of the hob. www.zanussi.com...
 • Page 18: Technical Information

  Technical information Cooking zones specification Nominal Power (Max heat setting) Cooking zone Cooking zone diameter [mm] Left front 1500 Left rear 2000 Right front 1500 www.zanussi.com...
 • Page 19: Energy Efficiency

  For optimal cooking results use cookware not larger than the diameter of the cooking zone. Energy efficiency Product information according to EU 66/2014 Model identification ZEE6940FXA Type of hob Built-In Hob Number of cooking zones Heating technology Solid Hot Plate Diameter of circular cooking zones (Ø)
 • Page 20: Consignes De Sécurité

  • vous recommandons de l'activer. Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être • effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent être • tenus à l'écart de l'appareil. www.zanussi.com...
 • Page 21: Instructions De Sécurité

  • Protégez la partie inférieure de l'appareil de l'appareil est débranché. la vapeur et de l'humidité. • Vérifiez que les données électriques figurant • N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sur la plaque signalétique correspondent à sous une fenêtre. Les récipients chauds www.zanussi.com...
 • Page 22 Le dispositif d'isolement doit Risque d'endommagement de présenter une distance d'ouverture des l'appareil. contacts d'au moins 3 mm. • Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande. • Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer complètement. www.zanussi.com...
 • Page 23: Description De L'appareil

  • Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Description de l'appareil Description de la table de cuisson Zone de cuisson Manettes de commande Voyant de mise sous tension 180 mm 180 mm 145 mm 145 mm www.zanussi.com...
 • Page 24: Utilisation Quotidienne

  N'utilisez pas de plats en fonte, en Faire mijoter stéatite, en grès, de grils ou de plats à gratin. L'acier inoxydable peut Faire frire / gratiner ternir s'il est trop chauffé. Faire bouillir Faire bouillir / Saisir / Faire frire www.zanussi.com...
 • Page 25: Entretien Et Nettoyage

  Les après-vente agréé. Veuillez lui fournir les instructions relatives au service après-vente et informations se trouvant sur la plaque aux conditions de garantie figurent dans le livret signalétique. Assurez-vous d'utiliser de garantie. correctement la table de cuisson. En cas www.zanussi.com...
 • Page 26: Installation

  650 mm min. 100 mm Les tables de cuisson encastrables ne peuvent être mises en fonctionnement qu'après avoir été min. 55 mm installées dans des meubles et sur des plans de 30 mm travail homologués et adaptés. 560 mm www.zanussi.com...
 • Page 27: Caractéristiques Techniques

  Zone de cuisson cuisson max.) [W] [mm] Avant gauche 1500 Arrière gauche 2000 Avant droite 1500 Arrière droite 2000 Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des récipients qui ne dépassent pas le diamètre de la zone de cuisson. www.zanussi.com...
 • Page 28: Rendement Énergétique

  Rendement énergétique Informations de produit conformément à EU 66/2014 Identification du modèle ZEE6940FXA Type de table de cuisson Table de cuisson encastrée Nombre de zones de cuisson Technologie de chauffe Plaque de cuis- son pleine Diamètre des zones de cuisson rondes (Ø)
 • Page 29: Sicherheitsinformationen

  Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, • empfehlen wir, diese einzuschalten. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern • ohne Aufsicht erfolgen. Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht • ständig beaufsichtigt werden. www.zanussi.com...
 • Page 30: Sicherheitsanweisungen

  • Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten • Schützen Sie die Geräteunterseite vor muss das Gerät von der elektrischen Dampf und Feuchtigkeit. Stromversorgung getrennt werden. • Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem Fenster. So kann www.zanussi.com...
 • Page 31 Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das • Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das Gerät allpolig von der Stromversorgung Bedienfeld. trennen können. Die Trenneinrichtung muss • Lassen Sie das Kochgeschirr nicht mit einer Kontaktöffnungsbreite von leerkochen. mindestens 3 mm ausgeführt sein. www.zanussi.com...
 • Page 32: Gerätebeschreibung

  Abnutzung des Oberflächenmaterials zu • Schneiden Sie das Netzkabel ab, und verhindern. entsorgen Sie es. • Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und lassen Sie es abkühlen. Gerätebeschreibung Kochfeldanordnung Kochzone Kochzonen-Einstellknöpfe Betriebs-Kontrolllampe 180 mm 180 mm 145 mm 145 mm www.zanussi.com...
 • Page 33: Täglicher Gebrauch

  Sanftes Köcheln ACHTUNG! Köcheln Verwenden Sie kein Kochgeschirr aus Gusseisen, Speckstein oder Braten/Bräunen Steingut und keine Grill- oder Sandwichplatten. Edelstahl kann Zum Kochen bringen anlaufen, wenn es zu stark erhitzt Zum Kochen bringen/Schnelles Brat- wird. en/Frittieren www.zanussi.com...
 • Page 34: Reinigung Und Pflege

  Sie sich an den Händler oder Garantiebedingungen finden Sie im einen autorisierten Kundendienst. Geben Sie Garantieheft. die Daten an, die Sie auf dem Typenschild finden. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kochfeld richtig bedient haben. Wenn Sie das www.zanussi.com...
 • Page 35: Montage

  Wenden Sie sich an den Kundendienst. Modell ......Produktnummer Montage (PNC) ........Seriennummer .... Einbau-Kochfelder min. 650 mm min. 100 mm Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passende min. 55 mm Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben 30 mm werden. 560 mm www.zanussi.com...
 • Page 36: Technische Daten

  Zugang ermöglichen, falls eine Reparatur erforderlich wird. Unterbaumöbel mit Tür 30 mm min 20 mm (max 150 mm) 60 mm Technische Daten Technische Daten der Kochzonen Nennleistung (höchste Kochstufe) Kochzone Durchmesser der Kochzone [mm] Vorne links 1500 Hinten links 2000 www.zanussi.com...
 • Page 37: Energieeffizienz

  Hinten rechts 2000 Verwenden Sie für optimale Kochergebnisse kein Kochgeschirr dessen Durchmesser größer als der der Kochzone ist. Energieeffizienz Produktinformationen gemäß EU 66/2014 Modellidentifikation ZEE6940FXA Kochfeldtyp Einbau-Kochfeld Anzahl der Kochzonen Heiztechnologie Elektrokochplatte Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø) Vorne links 14,5 cm...
 • Page 38 Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. www.zanussi.com...
 • Page 39 www.zanussi.com...
 • Page 40 www.zanussi.com/shop...