Download  Print this page

Montera Tv:n På Väggen; Använda Väggfästet (tillval) - Sony BRAVIA KD-65XE90 series Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Montera TV:n på väggen
Använda väggfästet (tillval)
I bruksanvisningen för denna TV visas endast stegen för att förbereda montering av TV:n innan
själva installationen på väggen utförs.
Till kunden:
Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör
installera TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den
själv.
Till Sony-återförsäljare och installatörer:
Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av
denna produkt.
Experthjälp krävs för installation av denna produkt, speciellt för att avgöra väggens styrka att hålla TV:ns
vikt. Var därför noga med att överlåta väggmontering av denna produkt till din Sony-återförsäljare eller en
auktoriserad installatör, och var noggrann med säkerheten under installationen. Sony kan inte hållas
ansvariga för någon form av egendomsskador eller personskador som beror på felaktig hantering eller
felaktig installation.
Använd väggfästet SU-WL450 (medföljer ej) (Utom KD-75XE90xx, FW-75XE90xx) för att installera
TV:n på väggen.
Se också bruksanvisningen och installationsguiden som medföljer väggfästet för montering av
väggfästet.
Anmärkning
• Förvara alltid de borttagna skruvarna på en säker plats och håll dem borta från barn.
På följande webbplats finns det instruktioner om hur du installerar väggfästet till din TV-modell:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Ta bort skruvarna från TV:ns baksida.
12
SE

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony BRAVIA KD-65XE90 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: