Download Table of Contents Print this page

Huawei Mate 9 Quick Start Manual

Dual camera
Hide thumbs Also See for Mate 9:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 2
Quick Start Guide

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Huawei Mate 9

 • Page 1 Quick Start Guide...
 • Page 2 Your phone can properly power on only after the identity authentication passes. Please visit http://consumer.huawei.com/en/support/hotline for recent updated hotline and email address in your country or region. Model: MHA-L09 MHA-L29...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents English ........1 Svenska ....... . . 10 Dansk .
 • Page 5: English

  For more information Open HiCare to read the user guide and service information or get help from the online forum. Go to http://consumer.huawei.com/en/ to download the user guide for your device and read the FAQ, privacy policy, and other information.
 • Page 6: Your Phone At A Glance

  Your phone at a glance Before you start, let's take a look at your new phone. Press and hold the power button to turn your phone on or off. To forcibly restart your phone, press and hold the power button until your phone vibrates. Secondary microphone 1 Optical proximity Earpiece...
 • Page 7: Getting Started

  Getting started Follow the instructions in the following figures to set up your phone. Do not insert or remove a SIM card while your phone is on. Please exercise caution when using the SIM ejector pin to avoid hurting your fingers or damaging your phone. Store your pin in a safe place out of the reach of children to prevent them from swallowing it or injuring themselves by accident.
 • Page 8: Safety Information

  Dual card dual standby single pass MHA-L29: Your phone supports only dual card dual standby single pass, which means you cannot use both SIM cards for calls or data services simultaneously. • When you are on a call using SIM card 1, SIM card 2 cannot be used to make or answer calls.
 • Page 9 • To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. • Using an unapproved or incompatible power adapter, charger, or battery may damage your device, shorten its lifespan, or cause a fire, explosion, or other hazards. •...
 • Page 10: Potentially Explosive Atmosphere

  • Use only the following listed AC Adapters/Power Supplies: HUAWEI: HW-050450B00, HW-050450E00, HW-050450U00, HW-050450A00. • Please consult your doctor and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device. Potentially Explosive Atmosphere Power off your device in any area with a potentially explosive atmosphere, and comply with all signs and instructions.
 • Page 11: Fcc Regulatory Compliance

  1.64 W/kg, and when properly worn on the body is 1.36 W/kg. Statement Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and 2009/125/EC and 2011/65/...
 • Page 12: Fcc Statement

  not composed of metal components. Keep the device away from your body to meet the distance requirement. Certification information (SAR) This device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). The SAR limit adopted by the USA is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue.
 • Page 13: Legal Notice

  Caution: Any changes or modifications to this device not expressly approved by Huawei Technologies Co., Ltd. for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Legal Notice Trademarks and Permissions...
 • Page 14: Svenska

  Gå till Inställningar > Om telefonen > Juridisk information för att läsa den juridiska informationen. Besök http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/. Där hittar du de senast uppdaterade kontaktuppgifterna för ditt land eller region.
 • Page 15 Snabbtitt på din telefon Innan du börjar ska vi ta en titt på din nya telefon. Tryck och håll ner strömknappen för att starta eller stänga av telefonen. Om du vill framtvinga en omstart av telefonen håller du ned på/av-knappen tills telefonen vibrerar. Sekundär mikrofon 1 Optisk närhetssensor Hörlur...
 • Page 16 Kom igång Följ instruktionerna i följande figurer för att ställa in telefonen. Sätt inte i och ta inte bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Var försiktig när du använder stiftet för att mata ut SIM-kortet så att inte dina fingrar eller telefonen skadas. Spara stiftet på en säker plats som barn inte kan nå...
 • Page 17 Dubbla kort med dubbel standby och enkortsfunktion MHA-L29: Telefonen har stöd för två kort med dubbel standby men det är bara ett kort som fungerar åt gången. Det betyder att du inte kan använda båda SIM-korten samtidigt för samtal eller datatjänster. •...
 • Page 18 Drift och säkerhet • Skydda hörseln genom att inte lyssna på ljud med hög volym längre stunder. • Användning av en icke-godkänd eller inkompatibel nätadapter, laddare eller batteri kan skada enheten, förkorta dess brukstid eller orsaka brand, explosion eller andra faror. •...
 • Page 19 örat är 1,64 W/kg och när den bärs korrekt på kroppen 1,36 W/kg. Utlåtande Huawei Technologies Co., Ltd. försäkrar härmed att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiv 1999/5/EG och...
 • Page 20 Produkten har följande märkning: Enheten får användas i alla EU-medlemsstater. Följ nationella och lokala föreskrifter som gäller på den plats där enheten används. Användningen av enheten kan vara begränsad, beroende på det lokala nätverket. Begränsningar i 2,4 GHz-bandet: Norge: Detta underavsnitt gäller inte för det geografiska området inom en radie på...
 • Page 21 önskat vis. Viktigt: Alla ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av Huawei Technologies Co, Ltd. kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Juridisk information Varumärken och tillstånd...
 • Page 22 ® Bluetooth -ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad. ® Wi-Fi , logotypen Wi-Fi CERTIFIED och logotypen Wi-Fi är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
 • Page 23: Dansk

  Åbn HiCare for at læse brugervejledningen og serviceoplysningerne, eller for at få hjælp fra online-forummet. Gå til http://consumer.huawei.com/en/ for at downloade brugervejledningen til din enhed og læse Ofte stillede spørgsmål, Politik om beskyttelse af personoplysninger og andre oplysninger. Gå til Indstillinger >...
 • Page 24 Oversigt over telefonen Lad os tage et kig på din nye telefon, før du starter. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen for at slå telefonen til eller fra. For at gennemtvinge en genstart af telefonen skal du trykke på strømknappen og holde den nede, indtil telefonen vibrerer.
 • Page 25 Introduktion Følg instruktionerne i de følgende illustrationer for at opsætte din telefon. Indsæt eller fjern ikke et SIM-kort, mens telefonen er tændt. Udvis forsigtighed, når du bruger SIM-ejektorstiften, for at undgå at skade fingrene eller telefonen. Opbevar stiften et sikkert sted uden for rækkevidde af børn for at forhindre dem i at sluge den eller komme til skade ved et uheld.
 • Page 26 Dobbeltkortstandby med enkeltkortsaktivitet MHA-L29: Din telefon understøtter kun dobbeltkortstandby med enkortsaktivitet, hvilket betyder, at du ikke kan bruge begge SIM-kort til opkald eller datatjenester samtidigt. • Hvis du er i gang med et opkald med SIM-kort 1, kan SIM-kort 2 ikke anvendes til at foretage eller besvare opkald. Hvis nogen forsøger at ringe til SIM-kort 2, vil den opkaldende person høre en stemmemeddelelse svarende til "Det kaldte nummer er uden for serviceområdet"...
 • Page 27 Betjening og sikkerhed • For at beskytte din hørelse bør du undgå at afspille lyd med høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. • Brug af ikke-godkendte eller ikke kompatible strømadaptere, opladere eller batterier kan beskadige enheden, forkorte dens levetid eller føre til brand, eksplosion eller andre farer. •...
 • Page 28 øret, er 1,64 W/kg og ved korrekt placering på kroppen er den 1,36 W/kg. Erklæring Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EF og...
 • Page 29 Denne enhed kan anvendes i alle EU-medlemsstater. Overhold nationale og lokale bestemmelser, hvor enheden bruges. Der kan gælde begrænsninger for brug af denne enhed, afhængigt af det lokale netværk. Begrænsninger på 2,4 GHz-båndet: Norge: Dette underafsnit gælder ikke for geografiske områder inden for en radius på...
 • Page 30 Bemærk: Eventuelle ændringer eller modifikationer til denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Huawei Technologies Co, Ltd, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Juridisk meddelelse Varemærker og tilladelser er varemærker eller...
 • Page 31 For bedre at forstå, hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger, bedes du se vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger på http://consumer.huawei.com/privacy-policy. Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Alle rettigheder forbeholdes. DETTE DOKUMENT ER KUN TIL INFORMATION OG UDGØR INGEN FORM FOR GARANTI.
 • Page 32: Norsk

  Åpne HiCare for å lese brukerveiledningen og serviceinformasjonen eller få hjelp fra nettforumet. Gå til http://consumer.huawei.com/en/ for å laste ned brukerveiledningen for enheten og lese vanlige spørsmål, personvernerklæringen og annen informasjon. Gå til Innstillinger > Om telefonen > Juridisk informasjon for å...
 • Page 33 Oversikt over telefonen La oss ta en titt på den nye telefonen din før du begynner. Trykk og hold på strømknappen for å slå telefonen på eller av. Hvis du vil tvinge telefonen til omstart, trykker og holder du på av/på-knappen til telefonen vibrerer. Sekundærmikrofon 1 Optisk nærhetssensor Øretelefon...
 • Page 34 Komme i gang Følg instruksjonene i figurene nedenfor for å konfigurere telefonen. Ikke sett inn eller ta ut SIM-kort mens telefonen er på. Vær forsiktig når du bruker SIM-utløsningsnålen så du ikke skader fingrene eller telefonen. Lagre utløsningsnålen på et trygt sted og utilgjengelig for barn så...
 • Page 35 Dobbelt kort dobbel standby enkel bruk (dual card dual standby single pass) MHA-L29: Telefonen støtter bare dobbelt kort dobbel standby enkel bruk (dual card dual standby single pass). Det betyr at du ikke kan bruke begge SIM-kortene til samtaler eller datatjenester samtidig. •...
 • Page 36 Hvis du vil ha mer informasjon om regler og forskrifter, kan du trykk Innstillinger > Om telefonen > Godkjenningsinformasjon. Bruk og sikkerhet • Beskytt hørselen din ved å unngå høy lydstyrke over lengre tid. • Bruk av ikke godkjent strømadapter, lader eller batteri kan skade enheten, forkorte dens levetid eller føre til brann, eksplosjon eller andre farlige situasjoner.
 • Page 37 øret, er 1,64 W/kg. Når enheten bæres riktig på kroppen, er verdien målt til 1,36 W/kg. Erklæring Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer herved at denne enheten oppfyller de vesentlige kravene og andre relevante forskrifter i direktiv 1999/5/EF og 2009/125/EF og 2011/65/EU.
 • Page 38 Sørg for å følge nasjonale og lokale forskrifter der enheten brukes. Bruken av enheten kan være begrenset, avhengig av det lokale nettverket. Restriksjoner på 2,4 GHz-båndet: Norge: Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området i en radius på 20 km rundt sentrum i Ny-Ålesund. Restriksjoner i 5 GHz-båndet WLAN-funksjonen for denne enheten kan bare brukes innendørs i frekvensbåndet 5150–5350 MHz.
 • Page 39 LTE er et varemerke som tilhører ETSI. ® Bluetooth -merket og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike varemerker av Huawei Technologies Co., Ltd. foregår på lisens. ® Wi-Fi , Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er varemerker som hører til Wi-Fi Alliance.
 • Page 40 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Med enerett. DETTE DOKUMENTET ER KUN MENT SOM INFORMASJON, OG UTGJØR INGEN FORM FOR GARANTI. Alle bilder og illustrasjoner i denne veiledningen, inkludert, men ikke begrenset til, telefonens farge, størrelse og skjerminnhold, er bare ment som referanse. Det faktiske produktet kan avvike noe.
 • Page 41: Suomi

  Suomi Lisätietoja Lue käyttöopas ja huoltotiedot avaamalla HiCare tai hae apua online-keskustelupalstalta. Lataa laitteesi käyttöopas osoitteesta http://consumer.huawei.com/en/ ja lue UKK:t, tietosuojakäytäntö ja muut tiedot. Lue lainmukaiset tiedot valitsemalla Asetukset > Tietoja puhelimesta > Oikeudelliset tiedot. Saat maasi tai alueesi viimeisimmät yhteystiedot osoitteesta...
 • Page 42 Puhelimesi yhdellä silmäyksellä Tarkastellaan uutta puhelintasi hetki, ennen kuin otat sen käyttöön. Kytke puhelimen virta päälle tai pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna. Kun haluat pakottaa puhelimen uudelleenkäynnistyksen, pidä virtapainike painettuna, kunnes puhelin värisee. Toissijainen mikrofoni 1 Optinen lähestymisanturi Kuuloke Infrapunatunnistin Kuulokeliitäntä...
 • Page 43 Aloittaminen Tee puhelimen alkuasetukset noudattamalla seuraavien kuvien ohjeita. Älä liitä tai poista SIM-korttia, kun puhelimen virta on päällä. Ole varovainen käyttäessäsi SIM-kortin poistopuikkoa, jotta et loukkaa sormiasi tai vaurioita puhelintasi. Säilytä puikko turvallisessa paikassa lasten ulottamattomissa, jotta he eivät vahingossa nielaise sitä tai loukkaa itseään. Liitä...
 • Page 44 Kahden SIM-kortin samanaikainen valmiustila ja niiden yksittäinen käyttö MHA-L29: Puhelin tukee kahden SIM-kortin samanaikaista valmiustilaa, mutta vain yhden SIM-kortin puhelu- tai datapalvelut voivat olla kerrallaan käytössä. • Kun SIM-kortti nro 1 on käytössä, SIM-korttia nro 2 ei voida käyttää puhelujen soittamiseen tai vastaanottamiseen. Jos SIM-korttiin nro 2 tulee puhelu, soittaja kuulee seuraavanlaisen viestin: ”Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä”...
 • Page 45 Käyttö ja turvallisuus • Vältä äänen kuuntelua suurella voimakkuudella pitkiä aikoja kuulosi suojaamiseksi. • Ei-hyväksytyn tai yhteensopimattoman verkkolaitteen, laturin tai akun käyttäminen voi vahingoittaa laitetta, lyhentää sen käyttöikää tai aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muita vaaroja. • Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 °C – 35 °C. Ihanteellinen säilytyslämpötila on -20 °C –...
 • Page 46 MHA-L29: Tämän laitetyypin suurin SAR-arvo korvan kohdalla mitattuna on 1,64 W/kg ja asianmukaisesti kehon lähellä säilytettynä 1,36 W/kg. Ilmoitus Huawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on yhdenmukainen direktiivin 1999/5/EY ja 2009/125/EY ja 2011/65/ olennaisten vaatimusten ja direktiivin muiden asiaankuuluvien säännösten kanssa.
 • Page 47 Tuotteessa on seuraava merkintä: Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia säädöksiä. Tämän laitteen käyttö voi olla kiellettyä tai rajoitettua paikallisesta verkosta riippuen. Rajoitukset 2,4 GHz:n taajuusalueella: Norja: Tämä alakohta ei päde Ny-Ålesundin keskustaa ympäröivällä, säteeltään 20 km olevalla maantieteellisellä...
 • Page 48 (1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on pystyttävä sietämään vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt. Varoitus: Muut kuin Huawei Technologies Co., Ltd:n erikseen hyväksymät muutokset laitteeseen voivat aiheuttaa laitteen käyttöluvan epäämiseen käyttäjältä. Oikeudellinen huomautus Tavaramerkit ja luvat ovat Huawei Technologies Co.,...
 • Page 49 Tietosuojakäytäntö Jotta ymmärtäisit paremmin, miten henkilökohtaisia tietojasi suojataan, lue tietosuojakäytäntö osoitteessa http://consumer.huawei.com/privacy-policy. Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. TÄMÄN ASIAKIRJAN TARKOITUS ON AINOASTAAN ANTAA TIETOA, EIKÄ SIIHEN SISÄLLY MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. Kaikki tämän oppaan kuvat ja piirrokset, mukaan lukien mm.
 • Page 50: Polski

  Dodatkowe informacje Otwórz aplikację HiCare, aby przeczytać podręcznik użytkownika i informacje serwisowe lub uzyskać pomoc na forum internetowym. Przejdź na stronę http://consumer.huawei.com/pl/, aby pobrać podręcznik użytkownika oraz informacje o bezpieczeństwie obsługi, listę najczęstszych pytań, zasady ochrony prywatności i inne informacje.
 • Page 51 Ogólna prezentacja telefonu Zanim zaczniesz korzystać z nowego telefonu, poświęć chwilę, aby się z nim zapoznać. Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika. W celu wymuszenia restartu telefonu naciśnij i przytrzymaj włącznik, aż telefon zawibruje. Mikrofon dodatkowy 1 Optyczny czujnik zbliżeniowy Słuchawka Czujnik...
 • Page 52 Od czego zacząć Przygotuj telefon do pracy, postępując zgodnie ze wskazówkami na poniższych ilustracjach. Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty SIM w czasie, gdy telefon jest włączony. Pamiętaj o zachowaniu ostrożności przy korzystaniu ze szpilki do wyjmowania karty SIM, aby nie skaleczyć się i nie uszkodzić...
 • Page 53 Równoczesne oczekiwanie na połączenia na dwóch kartach z trybem wyłączności połączeń MHA-L29: Ten telefon umożliwia równoczesne oczekiwanie na połączenia na dwóch kartach SIM z trybem wyłączności połączeń, co oznacza, że dwie karty nie mogą prowadzić połączenia głosowego lub transmisji danych równolegle. •...
 • Page 54 Aby wyświetlić informacje o normach i przepisach, dotknij pozycji Ustawienia > Informacje o telefonie > Uwierzytelnienie. Obsługa i bezpieczeństwo użycia • Aby chronić słuch, należy unikać słuchania głośnego dźwięku przez dłuższy czas. • Korzystanie z nietypowego zasilacza, ładowarki lub baterii może prowadzić...
 • Page 55 Nieodpowiednie użytkowanie baterii może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia. • Należy korzystać wyłącznie z zasilaczy wymienionych poniżej: HUAWEI: HW-050450B00, HW-050450E00, HW-050450U00, HW-050450A00. Niniejszym informujemy, że głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilosci odpadów...
 • Page 56 użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest bowiem obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Pamiętać jednak należy, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego były utylizowane w: • lokalnych punktach zbioru (składowisko, punkt zbiórki itp.). Informacje na temat lokalizacji tych punktów można uzyskać od władz lokalnych.
 • Page 57 1,64 W/kg oraz 1,36 W/kg, gdy urządzenie było prawidłowo noszone przy ciele. Oświadczenie Niniejszym firma Huawei Technologies Co., Ltd. oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektyw 1999/5/WE oraz 2009/125/WE oraz 2011/65/UE. Tekst ostatniej, obowiązującej wersji dokumentu jest dostępny na stronie http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 58 Certyfikacja (SAR) To urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z wymogami norm narażenia na emisje fal radiowych, ustalonymi przez Federalną Komisję ds. Komunikacji FCC (USA). Dopuszczalna wartość SAR przyjęta w USA wynosi 1,6 W/kg po uśrednieniu na 1 gram tkanki. Najwyższa przekazana do komisji FCC wartość...
 • Page 59 (2) musi przyjmować wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie. Ostrzeżenie: Wszelkie przeróbki i modyfikacje w tym urządzeniu, które nie zostały pisemnie zatwierdzone przez firmę Huawei Technologies Co., Ltd. jako zgodne z normami, unieważniają prawo użytkownika do korzystania ze sprzętu.
 • Page 60: Lietuvių

  HiCare , kad perskaitytumėte naudotojo vadovą ir techninės priežiūros informaciją arba gautumėte pagalbos iš internetinio forumo narių. Eikite http://consumer.huawei.com/en/, jei norite atsisiųsti savo įrenginio naudotojo vadovą ir perskaityti DUK, privatumo politiką bei kitą informaciją. Eikite į Nustatymai > Apie telefoną > Teisinė...
 • Page 61 Apie jūsų telefoną trumpai Prieš pradėdami naudotis, susipažinkite su savo naujojo telefono galimybėmis. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte savo telefoną. Kad priverstinai paleistumėte savo telefoną iš naujo, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kol telefonas suvibruos. Optinis artumos jutiklis Antrinis mikrofonas Nr.
 • Page 62 Darbo pradžia Savo telefonui nustatyti vykdykite tolesnėse iliustracijose pateiktas instrukcijas. Kai įjungtas telefonas, neįdėkite ir neišimkite SIM kortelės. SIM kortelės išėmimo įrankiu naudokitės atsargiai, kad nesusižeistumėte pirštų ir neapgadintumėte telefono. Laikykite įrankį saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie netyčia neprarytų jo ir nesusižalotų. Įdėkite SIM kortelę...
 • Page 63 Dvi kortelės: abi budi, viena veikia MHA-L29: Jūsų telefonas su dviem kortelėmis leidžia joms budėti, tačiau vienu metu skambinti ar duomenis siųsti galima naudojantis tik viena SIM kortele. • Kai skambinate naudodamiesi SIM kortele Nr. 1, SIM kortelės Nr. 2 negalima naudoti norint paskambinti ar atsiliepti į skambučius.
 • Page 64 Naudojimas ir sauga • Kad nepakenktumėte klausai, neklausykite muzikos dideliu garsumu ilgą laiko tarpą. • Jei naudosite nepatvirtintus ar nederančius maitinimo adapterius, įkroviklius ar akumuliatorius, galite apgadinti savo įrenginį, sutrumpinti jo eksploataciją arba sukelti gaisrą, sprogimą bei kt. pavojus. • Ideali eksploatacijos temperatūra: nuo 0 °C iki 35 °C.
 • Page 65 MHA-L29: Didžiausia SAR vertė, nustatyta bandant šio tipo įtaisą pridėjus prie ausies, yra 1,64 W/kg, o tinkamai nešiojantis prie kūno – 1,36 W/kg. Pareiškimas Čia „Huawei Technologies Co., Ltd.“ deklaruoja, kad šis įrenginys dera su esminiais direktyvos 1999/5/EB ir 2009/125/EB ir 2011/65/ reikalavimais bei kitomis susijusiomis nuostatomis.
 • Page 66 Laikykitės įtaiso naudojimo vietovėje galiojančių šalies ir vietinių reglamentų. Priklausomai nuo vietinio tinklo, galimybės naudotis įtaisu gali būti ribotos. Ribojimas 2,4 GHz dažnio juostoje: Norvegija. Šis skirsnis netaikomas geografinei teritorijai, esančiai 20 km spinduliu nuo Ny-Ålesund miesto centro. Ribojimas 5 GHz dažnio juostoje: Kai šio įtaiso WLAN funkcija veikia 5150–5350 MHz dažnio diapazone, įtaisą...
 • Page 67 žalingų trukdžių ir, antra, šis įtaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali trikdyti jo veikimą. Atsargiai Leidimas naudoti šį įtaisą gali netekti galios, jei įtaisas pakeičiamas arba modifikuojamas negavus aiškaus bendrovės „Huawei Technologies Co., Ltd.“ pritarimo dėl atitikties taikomiems reikalavimams.
 • Page 68 LTE yra ETSI prekybinis ženklas. ® Bluetooth žodinis žymėjimas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, kurie priklauso Bluetooth SIG, Inc., o šiuos ženklus „Huawei Technologies Co., Ltd.“ naudoja pagal licenciją. ® Wi-Fi , logotipas „Wi-Fi CERTIFIED“ ir Wi-Fi logotipas yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
 • Page 69: Latviešu

  Latviešu Plašākai informācijai Atveriet HiCare, lai lasītu lietošanas pamācību un apkopes informāciju vai saņemtu palīdzību tiešsaistes forumā. Apmeklējiet vietni http://consumer.huawei.com/en/, lai lejupielādētu savas ierīces lietošanas pamācību un lasītu bieži uzdotos jautājumus, konfidencialitātes politiku un citu informāciju. Atveriet vietni Iestatījumi > Par tālruni > Juridiskā...
 • Page 70 Īsumā par tālruni Pirms sākat tālruni lietot, iepazīsimies ar to. Nospiediet un turiet barošanas taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Lai piespiedu kārtā pārtartētu tālruni, nospiediet un turiet barošanas pogu, līdz tālrunis ievibrējas. 1. sekundārais mikrofons Optisks tuvuma sensors Klausules skaļrunis Infrasarkano staru sensors Austiņu spraudnis...
 • Page 71 Darba sākšana Lai iestatītu tālruni, ievērojiet tālāk iekļautajos attēlos sniegtos norādījumus. Neievietojiet un neizņemiet SIM karti, kamēr tālrunis ir ieslēgts. Lietojot SIM izņemšanas rīku, lūdzu, rīkojieties piesardzīgi, lai nesavainotu pirkstus un nesabojātu tālruni. Noglabājiet šo rīku drošā vietā, kur tam nevar piekļūt bērni, lai viņi nevarētu to norīt vai ar to netīšām savainoties.
 • Page 72 Divu karšu gaidstāve ar vienu aktīvu karti MHA-L29: Jūsu tālrunis atbalsta divu karšu gaidstāvi ar vienu aktīvu karti; tas nozīmē, ka nevar vienlaikus izmantot abas SIM kartes zvaniem vai datu pārraides pakalpojumiem. • Kad veicat zvanu, izmantojot 1. SIM karti, 2. SIM karti nevar izmantot zvanu veikšanai vai saņemšanai.
 • Page 73 Lai skatītu plašāku informāciju par reglamentējošiem Iestatījumi > Par tālruni > noteikumiem, pieskarieties Autentifikācijas informācija Lietošana un drošība • Lai neizraisītu dzirdes traucējumus, ilgstoši neklausieties ar augstu skaļuma līmeni. • Izmantojot neapstiprinātu vai nesaderīgu strāvas adapteri, lādētāju vai akumulatoru, varat sabojāt ierīci, saīsināt tās darbības mūžu vai izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai citas bīstamas situācijas.
 • Page 74 • Izmantojiet tikai tālāk norādītos maiņstrāvas adapterus/ strāvas padeves avotus. HUAWEI: HW-050450B00, HW-050450E00, HW-050450U00, HW-050450A00. Atbilstība ES normatīvajiem aktiem Lietošana pie ķermeņa Šī ierīce atbilst RF specifikācijām, kad tā tiek lietota pie auss vai 0,5 cm attālumā...
 • Page 75 Paziņojums Ar šo Huawei Technologies Co. Ltd. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK un 2009/125/EK un 2011/65/ES pamatprasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Jaunāko, spēkā esošo atbilstības deklarācijas versiju varat skatīt vietnē http://consumer.huawei.com/certification. Produktā ir ietverts šāds marķējums: Šo ierīci drīkst lietot visās ES dalībvalstīs.
 • Page 76 (2) šai ierīcei ir jāuzņem jebkādi uztvertie traucējumi, tai skaitā traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Uzmanību! Veicot jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras uzņēmums Huawei Technologies Co., Ltd. nav tieši apstiprinājis, var atņemt lietotājam tiesības lietot šo aprīkojumu.
 • Page 77 LTE ir ETSI preču zīme. ® Bluetooth simbols un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme, un Huawei Technologies Co., Ltd. šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. ® Wi-Fi , Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance preču zīmes.
 • Page 78: Eesti

  Eesti Lisateave Avage HiCare, et lugeda kasutusjuhendit ja teavet hoolduse kohta või saada abi võrgufoorumist. Minge veebilehele http://consumer.huawei.com/en/, et alla laadida oma seadme kasutusjuhend ja lugeda KKK-sid, privaatsuspoliitikat ja saada muud teavet. Õigusalase teabe lugemiseks avage Seaded > Täpsemalt telefonist > Juriidiline teave.
 • Page 79 Telefoni ülevaade Enne alustamist heitke pilk oma uuele telefonile. Telefoni sisse ja välja lülitamiseks hoidke toitenuppu allavajutatuna. Telefoni sundtaaskäivituseks hoidke toitenuppu allavajutatuna kuni telefon hakkab vibreerima. 1. teisene mikrofon Optiline lähedusandur Kuular Infrapunaandur Peakomplekti pesa Olekunäidik Laseriandur Eesmine kaamera 2. teisene Ümbrusvalguse andur mikrofon Kahe...
 • Page 80 Alustamine Telefoni seadistamiseks järgige juhiseid alltoodud joonistel. Ärge sisestage ega eemaldage SIM-kaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Olge SIM-kaardi väljutamise teraviku kasutamisel ettevaatlik, et vältida sõrmede või telefoni vigastamist. Hoidke teravikku lastele kättesaamatuna ohutus kohas, et vältida selle juhuslikku alla neelamist või vigastuste tekitamist. Sisestage SIM-kaart õigesse kaardipessa, et telefon selle ära Caution tunneks.
 • Page 81 Kahe SIM-kaardi tugi (korraga ooterežiimis, kõne puhul üks aktiivne) MHA-L29: Teie telefonil on kahe SIM-kaardi tugi (üheaegselt ooterežiimis, kõne puhul üks aktiivne), mis tähendab, et te ei saa kasutada mõlemat SIM-kaarti üheaegselt helistamiseks või andmeteenuste jaoks. • Kui helistate parajasti SIM-kaardiga 1, siis ei saa SIM-kaarti 2 kasutada helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks.
 • Page 82 Kasutamine ja ohutus • Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake heli kestvalt valjusti. • Heakskiitu mitteomava või ühildamatu toiteadapteri, laadija või aku kasutamine võib kahjustada seadet, lühendada selle eluiga või põhjustada tulekahju, plahvatuse või tekitada muid ohte. • Ideaalsed töötemperatuurid on vahemikus 0 °C kuni 35 °C. Ideaalsed hoiundustemperatuurid on vahemikus -20 °C kuni +45 °C.
 • Page 83 MHA-L29: Antud seadmetüübi kõrgeim teatatud SAR-i väärtus on kõrva juures katsetamisel 1,64 W/kg ning õigesti keha juures kandes 1,36 W/kg. Avaldus Käesolevaga kinnitab Huawei Technologies Co., Ltd., et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ ja 2009/125/EÜ ja 2011/65/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
 • Page 84 Toote juures kasutatakse järgmisi märgistusi: Seda seadet võib kasutada kõikides ELi liikmesriikides. Järgige seadme kasutamise kohas riiklikke ja kohalikke eeskirju. Sõltuvalt kohalikust võrgust, võib seadme kasutamine olla keelatud. Piirangud 2,4 GHz sagedusalas: Norra: see alamjaotis ei rakendu Ny-Ålesundi keskusest 20 km raadiusesse jäävale geograafilisele alale.
 • Page 85 (1) seade ei tohi põhjustada häireid ja (2) seade ei tohi vastu võtta häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme töötamist soovimatul viisil. Ettevaatust! Seadme mis tahes muudatused või modifitseerimised, mida pole Huawei Technologies Co, Ltd selgesõnaliselt lubanud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.
 • Page 86 Android™ on Google Inc. kaubamärk. LTE on ETSI kaubamärk. ® Bluetooth -i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid; Huawei Technologies Co., Ltd. kasutab neid märke litsentsi alusel. ® Wi-Fi , Wi-Fi SERTIFITSEERITUD logo ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i kaubamärgid.
 • Page 87: Ελληνικά

  για να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και τις HiCare πληροφορίες εξυπηρέτησης ή για να λάβετε βοήθεια από το διαδικτυακό φόρουμ. Μεταβείτε στη διεύθυνση http://consumer.huawei.com/en/ για να λάβετε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας και να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις, την πολιτική απορρήτου και άλλες πληροφορίες.
 • Page 88 Το τηλέφωνό σας με μια ματιά Πριν ξεκινήσετε, ας ρίξουμε μια ματιά στο καινούργιο σας τηλέφωνο. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Για αναγκαστική επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, μέχρι το τηλέφωνο...
 • Page 89 Έναρξη Ακολουθήστε τις οδηγίες στις παρακάτω εικόνες για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα SIM όταν το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της καρφίτσας εξαγωγής SIM για την αποφυγή τραυματισμού των δαχτύλων...
 • Page 90 Διπλή κάρτα διπλής αναμονής και μονής πρόσβασης MHA-L29: Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο διπλή κάρτα διπλής αναμονής και μονής πρόσβασης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κάρτες SIM για κλήσεις ή υπηρεσίες δεδομένων ταυτόχρονα. • Όταν...
 • Page 91 Πληροφορίες ασφαλείας Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να διασφαλίσετε την ασφαλή και κατάλληλη λειτουργία της και για να μάθετε πώς να απορρίπτετε σωστά τη συσκευή σας. Προβολή των κανονιστικών και νομικών πληροφοριών Για περισσότερες πληροφορίες ασφαλείας, πατήστε Ρυθμίσεις...
 • Page 92 του βηματοδότη και μην την τοποθετείτε στη μπροστινή σας τσέπη. • Διατηρήστε τη συσκευή και την μπαταρία μακριά από την υπερβολική ζέστη και την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Μην τις τοποθετείτε πάνω ή μέσα σε θερμαινόμενες συσκευές, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ή καλοριφέρ.
 • Page 93 • Χρησιμοποιήστε μόνο τους Προσαρμογείς AC/τις Παροχές ρεύματος που αναφέρονται παρακάτω: HUAWEI: HW-050450B00, HW-050450E00, HW- 050450U00, HW-050450A00. • Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να προσδιορίσετε αν η λειτουργία του τηλεφώνου σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στη...
 • Page 94 1,64 W/kg και για λειτουργία με τη συσκευή φερόμενη στο σώμα είναι 1,36 W/kg. Δήλωση Διά του παρόντος, η Huawei Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ και 2009/125/ EΚ...
 • Page 95 Συμμόρφωση κανονισμού FCC Λειτουργία συσκευής φερόμενης στο σώμα Η συσκευή συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές περί ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιείται κοντά στο αυτί σας ή σε απόσταση 1,5 cm από το σώμα σας. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα της συσκευής, όπως το περίβλημα και η θήκη συσκευής, δεν...
 • Page 96 συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Προσοχή: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Huawei Technologies Co., Ltd. για συμμόρφωση μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη χρήση του...
 • Page 97 ® Η επωνυμία και τα λογότυπα Bluetooth είναι εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Huawei Technologies Co., Ltd. γίνεται βάσει αδείας. ® Το Wi-Fi , το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
 • Page 98: Čeština

  Spusťte aplikaci HiCare, ve které si můžete přečíst uživatelskou příručku a informace o servisu nebo získat pomoc na fóru online. Přejděte na web http://consumer.huawei.com/cz/support/downloads a stáhněte si uživatelskou příručku pro vaše zařízení , přečtěte si často kladené dotazy, zásady ochrany soukromí a další informace.
 • Page 99 První pohled na telefon Než začnete, podíváme se na váš nový telefon. Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí telefon zapnete nebo vypnete. Chcete-li vynutit restart telefonu, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud telefon nezavibruje. Sekundární mikrofon 1 Optický senzor přiblížení Sluchátko Infračervený...
 • Page 100 Začínáme Při nastavení telefonu postupujte podle pokynů na následujících obrázcích. Nevkládejte ani nevyjímejte kartu SIM, pokud je telefon zapnutý. Při použití kolíčku pro vysunutí karty SIM postupujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů nebo poškození telefonu. Kolíček uschovejte na bezpečném místě mimo dosah dětí, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému spolknutí...
 • Page 101 Telefon se dvěma kartami, dvěma pohotovostními režimy a jedním průchodem MHA-L29: Váš telefon podporuje pouze režim dvou karet, dvou pohotovostních režimů a jednoho průchodu, což znamená, že obě karty SIM nelze používat pro hovory a datové služby současně. • Když hovoříte prostřednictvím karty SIM 1, kartu SIM 2 nelze používat k uskutečňování...
 • Page 102 Chcete-li získat více dat týkajících se předpisů, klepněte na Nastavení > Info o telefonu > Informace ověření. Provoz a bezpečnost • Chcete-li chránit svůj sluch, neposlouchejte zvukovou reprodukci příliš hlasitě po delší dobu. • Neschválený nekompatibilní napájecí adaptér, nabíječka nebo baterie mohou způsobit poškození zařízení, zkrátit jeho životnost , způsobit požár, výbuch nebo vést k jiným nebezpečným situacím.
 • Page 103 • Používejte pouze tyto uvedené síťové adaptéry či napájecí zdroje: HUAWEI: HW-050450B00, HW-050450E00, HW-050450U00, HW-050450A00. • Poraďte se s lékařem i výrobcem vámi používané zdravotní pomůcky a zjistěte, zda telefon neruší činnost lékařských přístrojů.
 • Page 104 1,64 W/kg, resp.1,36 W/kg při správném nošení na těle. Prohlášení Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto potvrzuje, že toto zařízení je v souladu s hlavními požadavky a dalšími relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES a 2009/125/ES a 2011/65/EU.
 • Page 105 Dodržování předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC) Provoz při nošení na těle Přístroj splňuje požadavky na vysokofrekvenční zařízení při použití v blízkosti ucha nebo ve vzdálenosti 1,5 cm od těla. Ujistěte se, že příslušenství tohoto přístroje, jako je např. obal nebo pouzdro, není...
 • Page 106 LTE je ochranná známka organizace ETSI. ® Logotyp a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence. ® Wi-Fi , logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
 • Page 107 Všechny obrázky a ilustrace v této příručce, včetně (mimo jiné) zobrazení barvy, velikosti a obsahu displeje telefonu, jsou pouze pro vaši referenci. Skutečný produkt se může lišit. Žádná část této příručky nepředstavuje jakoukoli záruku, výslovnou ani naznačenou.
 • Page 108: Slovenčina

  HiCare a prečítajte si návod na obsluhu a servisné informácie alebo získajte pomoc z online fóra. Prejdite na stránku http://consumer.huawei.com/en/, prevezmite si návod na obsluhu svojho zariadenia a prečítajte si najčastejšie otázky, zásady ochrany osobných údajov a ďalšie informácie. Prejdite na stránku Nastavenia >...
 • Page 109 Letmý pohľad na telefón Skôr než začnete, dovoľte nám váš nový telefón predstaviť. Svoj telefón zapnete a vypnete stlačením a podržaním hlavného vypínača. Ak chcete vynútiť reštartovanie svojho telefónu, stlačte a podržte hlavný vypínač, kým telefón nezačne vibrovať. Sekundárny mikrofón 1 Optický...
 • Page 110 Začíname Pri nastavení svojho telefónu postupujte podľa pokynov na nasledujúcich obrázkoch. Ak je váš telefón zapnutý, kartu SIM nevkladajte ani nevyberajte. Pri používaní hrotu na vysunutie karty SIM dávajte pozor, aby ste si neporanili prsty a nepoškodili telefón. Hrot uschovajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému prehltnutiu alebo poraneniu.
 • Page 111 Funkcia „dual card dual standby single pass“ MHA-L29: Váš telefón podporuje len funkciu „dual card dual standby single pass“, čo znamená, že nemôžete obe SIM karty naraz používať na volania alebo dátové služby. • Ak telefonujete pomocou SIM karty 1, SIM kartu 2 nemôžete používať...
 • Page 112 Ak potrebujte viac informácií o regulačných záležitostiach, stlačte Nastavenia > Informácie o telefóne > Schválenie k prevádzke. Prevádzka a bezpečnosť • V rámci ochrany sluchu by ste nemali dlhodobo počúvať zvuk pri vysokej hlasitosti. • Používanie neschváleného alebo nekompatibilného napájacieho adaptéra, nabíjačky alebo batérie môže poškodiť vaše zariadenie, skrátiť...
 • Page 113 Nemali by sa likvidovať spolu s normálnym domovým odpadom. Nesprávne používanie batérie môže viesť k požiaru, výbuchu alebo iným rizikám. • Používajte len tieto AC adaptéry a zdroje napájania: HUAWEI: HW-050450B00, HW-050450E00, HW-050450U00, HW-050450A00. Súlad s predpismi EÚ...
 • Page 114 Najnovšiu platnú verziu vyhlásenia o zhode si môžete pozrieť na adrese http://consumer.huawei.com/certification. Na produkte sa nachádzajú nasledovné značky: Toto zariadenie je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ. Dodržiavajte národné a miestne predpisy pri používaní zariadenia. Používanie tohto zariadenia môže byť obmedzené v závislosti od miestnej siete.
 • Page 115 škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí pohlcovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu činnosť. Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia výslovne neschválené spoločnosťou Huawei Technologies Co., Ltd. pre zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie zariadenia.
 • Page 116 ® Slovné značky a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Huawei Technologies Co., Ltd. je v rámci licencie. ® Wi-Fi , logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fisú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
 • Page 117: Deutsch

  Fragen, die Datenschutzrichtlinie sowie sonstige Informationen aufrufen. Rufen Sie Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise auf, um rechtliche Hinweise zu lesen. Bitte besuchen Sie die Website http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/, auf der Sie aktuelle Kontaktdaten für Ihr Land bzw. Ihre Region finden.
 • Page 118 Ihr Telefon auf einen Blick Werfen wir einen Blick auf Ihr neues Telefon, bevor Sie beginnen. Halten Sie die Netztaste gedrückt, um Ihr Telefon ein- oder auszuschalten. Um einen Neustart des Telefons zu erzwingen, halten Sie die Netztaste gedrückt, bis das Telefon vibriert. Zweites Mikrofon 1 Optischer Näherungssensor Kopfhörer...
 • Page 119: Erste Schritte

  Erste Schritte Folgen Sie den Anweisungen in den folgenden Abbildungen, um Ihr Telefon einzurichten. Solange Ihr Telefon eingeschaltet ist, dürfen Sie die SIM-Karte weder einsetzen noch entfernen. Bitte seien Sie bei der Verwendung des SIM-Auswurfstifts vorsichtig, damit Sie Ihre Finger nicht verletzen und Ihr Telefon nicht beschädigen.
 • Page 120 Dual-Karte mit dualem Standby- Einzelpass MHA-L29: Das Telefon unterstützt nur den dualen Standby- Einzelpass der Dual-Karte, was bedeutet, dass Sie nicht beide SIM-Karten für Anrufe oder Datendienste gleichzeitig einsetzen können. • Wenn Sie einen Anruf mit SIM-Karte 1 bedienen, kann die SIM-Karte 2 nicht verwendet werden, um Anrufe zu tätigen oder anzunehmen.
 • Page 121 Einsehen der regulativen und Sicherheitsinformationen Um weitere Informationen zur Sicherheit zu erhalten, berühren Sie > Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise Sicherheitsinformationen. Um weitere Informationen zu regulatorischen Vorschriften zu erhalten, berühren Sie Einstellungen > Über das Telefon > Authentifizierungsinformation.
 • Page 122 Nutzung des Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen führen. • Verwenden Sie nur die folgenden Netzadapter/Netzteile: HUAWEI: HW-050450B00, HW-050450E00, HW-050450U00, HW-050450A00. Einhaltung der EU-Bestimmungen Benutzung am Körper Das Gerät entspricht den RF-Anforderungen, wenn es in der Nähe Ihres Ohres oder in einem Abstand von 0,5 cm von Ihrem Körper...
 • Page 123 Test unter Verwendung am Ohr liegt bei 1,64 W/kg und bei 1,36 W/kg, wenn das Gerät ordnungsgemäß am Körper getragen wird. Erklärung Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EC und 2009/125/EC und 2011/65/EU erfüllt.
 • Page 124 Einhaltung der FCC-Bestimmungen Benutzung am Körper Das Gerät entspricht den RF-Anforderungen, wenn es in der Nähe Ihres Ohres oder in einem Abstand von 1,5 cm von Ihrem Körper verwendet wird. Achten Sie darauf, keine Zubehörteile wie Etuis und Tragetaschen aus Metall zu verwenden. Halten Sie das Gerät von Ihrem Körper fern, um den geforderten Abstand einzuhalten.
 • Page 125 LTE ist eine Marke von ETSI. ® Die Wortmarke Bluetooth und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz. ® Wi-Fi , das Logo „Wi-Fi CERTIFIED“ und das Logo „Wi-Fi“ sind Marken von Wi-Fi Alliance.
 • Page 126 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Alle Rechte vorbehalten. DIESES DOKUMENT DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND ENTHÄLT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNGEN. Die Fotos und Abbildungen in diesem Handbuch, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Telefonfarbe, Größe und angezeigte Inhalte, dienen lediglich Ihrer Information.
 • Page 127: Slovenščina

  Pravilnik o zasebnosti in druge informacije, pojdite na spletno stran http://consumer.huawei.com/en/. Če želite prebrati pravne informacije, pojdite v meni Nastavitve > O telefonu > Pravne informacije. Najnovejše podatke za stik za vašo državo ali območje najdete na spletni strani http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/.
 • Page 128 Hiter pregled telefona Preden začnete, si oglejte svoj novi telefon. Za vklop ali izklop telefona pritisnite gumb za vklop in ga zadržite. Za prisilen ponovni zagon telefona pritisnite in zadržite gumb za vklop, dokler telefon ne zavibrira. Sekundarni mikrofon 1 Optični senzor bližine Slušalke Infrardeč...
 • Page 129 Prvi koraki Za nastavitev telefona sledite navodilom na spodnjih slikah. Kadar je telefon vklopljen, ne vstavljajte in ne odstranjujte kartice SIM. Pri uporabi igle za izmetalo kartice SIM bodite previdni, da si ne poškodujete prstov oz. da ne pride do poškodb telefona. Iglo hranite na varnem mestu zunaj dosega otrok, da je ti po nesreči ne zaužijejo oz.
 • Page 130 Dvojna kartica, dvojna pripravljenost, en prehod MHA-L29: Vaš telefon podpira le en prehod dvojne kartice dvojne pripravljenosti, kar pomeni, da ne morete istočasno uporabljati obeh kartic SIM za klice ali storitve. • Ko za klicanje uporabljate 1. kartico SIM, 2. kartice SIM ni možno uporabiti za klicanje ali sprejemanje klicev.
 • Page 131 Uporaba in varnost • Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvoka dlje časa pri visoki glasnosti. • Uporaba neodobrenega ali nezdružljivega napajalnika, polnilnika ali baterije lahko poškoduje vašo napravo, skrajša njeno življenjsko dobo ali povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
 • Page 132 1,64 W/kg, za pravilno nošenje na telesu pa 1,36 W/kg. Izjava Družba Huawei Technologies Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava izdelana v skladu z bistvenimi zahtevami ter drugimi ustreznimi določbami direktiv 1999/5/ES in 2009/125/ES in 2011/65/EU. Najnovejšo veljavno različico Izjave o skladnosti si lahko ogledate na http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 133 Napravo lahko uporabljate v vseh državah članicah EU. Pri uporabi naprave upoštevajte državne in lokalne predpise. Uporaba te naprave je lahko glede na lokalno omrežje omejena. Omejitve v 2,4-GHz pasu: Norveška: Ta podrazdelek ne velja za geografsko območje v radiju 20 km od centra mesta Ny-Ålesund. Omejitve v 5-GHz pasu: Funkcija WLAN te naprave je pri delovanju v frekvenčnem območju od 5150 do 5350 MHz omejena samo na notranjo uporabo.
 • Page 134 (2) ta naprava mora sprejemati kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave. Opozorilo: Kakršne koli spremembe ali popravki te naprave, katerih združljivosti ni izrecno odobrilo podjetje Huawei Technologies Co., Ltd., lahko razveljavijo uporabnikovo pravico do uporabe opreme.
 • Page 135 Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc. LTE je blagovna znamka podjetja ETSI. ® Besedna znamka in logotipi Bluetooth so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc. podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence. ® Wi-Fi , logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so blagovne znamke Wi-Fi Alliance.
 • Page 136: Magyar

  útmutatót a készülékéhez , és elolvashatja a GyIK-et, adatvédelmi szabályzatot és egyéb információkat. Beállítások > A telefonról > Jogi információk oldalon olvashat jogi tájékoztatást. Látogasson az http://consumer.huawei.com/hu/support/ oldalra a legfrissebb kapcsolati információért az országában vagy régiójában.
 • Page 137 A telefon áttekintése Mielőtt használni kezdené, vessünk egy pillantást az új telefonjára. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot a telefon bekapcsolásához. A telefon kényszerített újraindításához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék nem rezeg. Másodlagos mikrofon 1 Optikai közelségérzékelő Hallgató Infravörös Mikrofonos fejhallgató...
 • Page 138 Első lépések Kövesse az utasításokat az alábbi ábrákon a telefon beállításához. Bekapcsolt állapotban ne helyezzen be, illetve ne távolítson el SIM kártyát. Kérjük, óvatosan használja a SIM kivevő tűt, hogy elkerülje a sérülést, vagy a telefon károsodását. Tárolja biztonságos helyen a tűt, gyerekektől elzárva, nehogy lenyeljék, vagy sérülést okozzanak maguknak.
 • Page 139 Két kártya, kettős készenlét, egyik aktív MHA-L29: A telefonja csak a „két kártya, kettős készenlét, egyik aktív” üzemmódot támogatja, tehát nem használhatja egyidejűleg mindkét SIM kártyáját hívásra vagy adatszolgáltatásokhoz. • Ha hívást bonyolít az 1. SIM kártyával, akkor a 2. SIM kártya nem használható...
 • Page 140 További információkért a szabályozásokról érintse meg a Beállítások > A telefon névjegye > Hitelesítési információk opciót. Működtetés és biztonság • Halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgasson sokáig magas hangerőn. • Jóvá nem hagyott vagy nem kompatibilis elektromos adapter, töltő vagy akkumulátor használata megrövidítheti annak életét, tűzveszélyhez, robbanáshoz vagy más veszélyhelyzethez vezethet.
 • Page 141 Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése tüzet, robbanást vagy más veszélyhelyzetet idézhet elő. • Csak a következőkben felsorolt váltóáramú adaptereket/ áramforrásokat használja: HUAWEI: HW-050450B00, HW-050450E00, HW-050450U00, HW-050450A00. • Kérjük, azzal kapcsolatban, hogy a mobiltelefon zavarhatja-e az orvosi eszközök működését, kérje orvosa és a készülék gyártójának tanácsát.
 • Page 142 SAR-érték a fül közelében történő használat tesztelésekor 1,64 W/kg, a testen megfelelően viselve pedig 1,36 W/kg. Nyilatkozat A Huawei Technologies Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz az 1999/5/EK és 2009/125/EK és 2011/65/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.
 • Page 143 A készülék használatakor tartsa be az országos és helyi jogszabályokat. A helyi hálózattól függően a készülék használata korlátozás alá eshet. Korlátozások a 2,4 GHz-es sávban: Norvégia: Ez az alfejezet nem vonatkozik Ny-Ålesund központjának 20 km-es földrajzi körzetére. Korlátozások az 5 GHz-es sávban: A készülék WLAN-funkciója az 5150 és 5350 MHz közötti frekvenciatartományban történő...
 • Page 144 és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie minden beérkező interferenciát, beleértve az esetleg nem kívánt működést okozó interferenciákat is. Figyelem: A Huawei Technologies Co., Ltd. megfelelőséget megerősítő, kifejezett beleegyezése nélküli módosítás vagy átalakítás esetén a felhasználó elveszítheti azt a jogát, hogy az eszközt működtesse, használhassa.
 • Page 145 Az LTE az ETSI védjegye. ® A Bluetooth kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Huawei Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ. ® A Wi-Fi , a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance védjegyei.
 • Page 146: Hrvatski

  Hrvatski Za dodatne informacije Pođite na http://consumer.huawei.com/en/ kako biste preuzeli korisničke upute na uređaj i pročitali česta pitanja, pravila za zaštitu privatnosti i druge informacije. Pođite na Postavke > O telefonu > Pravne informacije kako biste pročitali pravne informacije. Posjetite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/...
 • Page 147 Brz uvod u telefon Proći ćemo par jednostavnih koraka prije nego li počnete koristiti svoj novi telefon. Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili ili isključili telefon. Za uključivanje telefona pritisnite i držite gumb za uključivanje sve dok telefon ne zavibrira. Sekundarni mikrofon 1 Optički senzor blizine Slušalica...
 • Page 148 Početak Slijedite upute na sljedećim slikama kako biste postavili telefon. Ne umećite i ne uklanjajte SIM karticu dok je telefon uključen. Budite oprezni pri uporabi igle za izbacivanje SIM kartice kako ne biste ozlijedili prste ili oštetiti telefon. Spremite iglu na sigurno mjesto podalje od dohvata djece kako biste bili sigurni da je neće progutati ili se slučajno ozlijediti.
 • Page 149 Dvije paralelno pripravne i samostalno aktivne kartice MHA-L29: Telefon podržava samo paralelnu pripravnost i samostalnu aktivnost dviju kartica, što znači da ne možete istodobno koristiti obje SIM kartice za pozive ili podatkovne usluge. • Dok traje poziv putem SIM kartice 1, SIM kartica 2 ne može se koristiti za upućivanje ili primanje poziva.
 • Page 150 Rukovanje i sigurnost • Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, izbjegavajte dugotrajno slušanje uz veliku glasnoću. • Korištenje neodobrenog ili nekompatibilnog napajačkog adaptera, punjača ili baterije može oštetiti vaš uređaj, skratiti njegov životni vijek ili uzrokovati požar, eksploziju ili druge opasnosti.
 • Page 151 1,64 W/kg, a pri pravilnom nošenju na tijelu 1,36 W/kg. Izjava Huawei Technologies Co., Ltd. ovime izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa svim bitnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ te 2009/125/EZ te 2011/65/EU.
 • Page 152 Poštujte nacionalne i lokalne propise na području u kojem rabite uređaj. Uporaba ovog uređaja može biti ograničena, ovisno o lokalnoj mreži. Ograničenja za pojas od 2,4 GHz: Norveška: Ovaj pododjeljak nije primjenjiv na zemljopisno područje unutar polumjera od 20 km od centra Ny-Ålesunda. Ograničenja za pojas od 5 GHz: WLAN funkcija ovog uređaja ograničena je samo na uporabu u zatvorenim prostorima kada radi u rasponu frekvencija od 5.150...
 • Page 153 štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad. Oprez: Bilo kakve izmjene ili modifikacije uređaja koje nisu izričito odobrene od strane Huawei Technologies Co., Ltd. mogu poništiti pravo korisnika na rad s ovom opremom.
 • Page 154 ® Oznaka riječi i logotipi Bluetooth registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva uporaba tih oznaka od strane tvrtke Huawei Technologies Co., Ltd. vrši se pod licencom. ® Wi-Fi , logotip Wi-Fi CERTIFIED i logotip Wi-Fi zaštitni su znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
 • Page 155: Română

  şi informaţiile de service sau pentru a obţine ajutor prin intermediul forumului online. Mergeţi la http://consumer.huawei.com/en/ pentru a descărca ghidul de utilizare pentru dispozitivul dvs. şi citiţi întrebările frecvente, politica de confidenţialitate, dar şi alte informaţii.
 • Page 156 Telefonul pe scurt Mai întâi, vă prezentăm câteva informaţii de bază privind telefonul. Apăsaţi lung butonul de alimentare pentru a porni sau opri telefonul. Pentru a porni forţat telefonul, apăsaţi lung butonul de pornire până când telefonul vibrează. Microfon secundar 1 Senzor optic de proximitate Cască...
 • Page 157 Să începem Urmaţi instrucţiunile din următoarele figuri pentru a vă configura telefonul. Nu introduceţi sau scoateţi o cartelă SIM atunci când telefonul este pornit. Manifestaţi atenţie atunci când utilizaţi acul de scoatere a cartelei SIM pentru a evita rănirea degetelor sau deteriorarea telefonului.
 • Page 158 Două cartele, mod de aşteptare dual, un singur apel activ MHA-L29: Telefonul suportă două cartele şi mod de aşteptare dual, dar numai un singur apel activ; prin urmare, nu puteţi utiliza ambele cartele SIM pentru apeluri sau servicii de date în acelaşi timp. •...
 • Page 159 Pentru mai multe informații privind reglementările legale, atingeți Setări > Despre telefon > Informaţii de autentificare. Operare şi siguranţă • Pentru a vă proteja auzul, nu ascultaţi la volum înalt perioade lungi de timp. • Folosirea unui adaptor, alimentator sau a unei baterii neaprobate sau incompatibile vă...
 • Page 160 Acestea nu trebuie eliminate împreună cu deşeurile menajere normale. Folosirea necorespunzătoare a bateriei poate produce incendii, explozii sau alte situaţii periculoase. • Utilizaţi doar următoarele încărcătoare aprobate: HUAWEI: HW-050450B00, HW-050450E00, HW-050450U00, HW-050450A00. • Consultaţi doctorul dvs. şi producătorul dispozitivului pentru a afla dacă...
 • Page 161 1,64 W/kg când este testat la ureche şi de 1,36 W/kg când este purtat corect lângă corp. Declaraţie Prin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE şi 2009/125/CE şi 2011/65/UE.
 • Page 162 Restricţii în banda de 2,4 GHz: Norvegia: Această subsecţiune nu se aplică pentru zona geografică cu o rază de 20 km de la centrul Ny-Ålesund. Restricţii în banda de 5 GHz: Când funcţionează în gama de frecvenţe între 5150 şi 5350 MHz, funcţia WLAN a acest dispozitiv este restricţionată...
 • Page 163 Atenţie: Orice modificări efectuate asupra acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de Huawei Technologies Co., Ltd. ca fiind conforme pot duce la retragerea autorizării utilizatorului de a opera echipamentul.
 • Page 164 Huawei Technologies Co., Ltd. se face sub licenţă. ® Wi-Fi , emblema Wi-Fi CERTIFIED și emblema Wi-Fi sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance. Politica de confidenţialitate Pentru a înţelege mai bine modul în care vă protejăm informaţiile personale, vă...
 • Page 165: Български

  Български За повече информация Отидете на http://consumer.huawei.com/en/, за да изтеглите ръководството за потребителя за вашето устройство и да прочетете „Често задавани въпроси“, политика за поверителност и друга информация. Отидете на Настройки > Всичко за телефона > Правна информация, за да прочете правната информация.
 • Page 166 Кратък преглед на телефона Преди да започнете да го ползвате, запознайте се накратко с новия си телефон. Натиснете със задържане бутона за захранване, за да включите или изключите телефона си. За да рестартирате принудително телефона си, натиснете със задържане бутона за захранването, докато...
 • Page 167 Първи стъпки Следвайте инструкциите на следните фигури за настройване на телефона ви. Не поставяйте и не изваждайте SIM карта, когато телефонът е включен. Моля, бъдете внимателни, когато използвате щифт за изваждане на SIM карта, за да се избегне нараняване на пръстите ви или повреждане на телефона. Съхранявайте...
 • Page 168 Еднопосочно ползване на две карти при двоен режим на готовност MHA-L29: Телефонът ви поддържа само еднопосочно ползване на две карти при двоен режим на готовност, което означава, че не можете да използвате и двете SIM карти едновременно за обаждания или данни. •...
 • Page 169 Информация за безопасност Моля, преди да започнете да използвате устройството си, внимателно прочетете цялата информация с цел безопасна работа и правилен начин на употреба, както и за да се запознаете с начините за правилно изхвърляне на продукта. Преглеждане на информацията за безопасността...
 • Page 170 кардиостимулатора. Ако използвате кардиостимулатор, дръжте устройството на срещуположната страна спрямо кардиостимулатора и не носете устройството в предния си джоб. • Не излагайте устройството и батерията на прекомерна горещина и пряка слънчева светлина. Не ги поставяйте върху или в нагряващи се уреди, като микровълнови...
 • Page 171 устройство при тестване до ухото e 1,64 вата/кг, а когато устройството се носи по тялото е 1,36 вата/кг. Декларация С настоящото Huawei Technologies Co., Ltd. декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС...
 • Page 172 Спазвайте националните и местните закони на мястото, където използвате устройството. Това устройство може да има ограничения за употреба в зависимост от локалната мрежа. Ограничения в обхвата 2,4 GHz: Норвегия: Този подраздел не се прилага за географския район в радиус от 20 км от центъра на Ни-Алесунд. Ограничения...
 • Page 173 получени смущения, в това число смущения, които може да предизвикат нежелано функциониране. Внимание: Всякакви промени или модификации по това устройство, които не са изрично одобрени от Huawei Technologies Co., Ltd. за съвместимост, биха могли да анулират правото на потребителя да използва това...
 • Page 174 Правна информация Търговски марки и разрешения и са търговски марки или запазени търговски марки на Huawei Technologies Co., Ltd. Android™ е търговска марка на Google Inc. LTE е търговска марка на ETSI. ® Думата и логата Bluetooth са запазени търговски марки, собственост...
 • Page 175: Македонски

  Македонски За повеќе информации Одете до http://consumer.huawei.com/en/ за да го преземете упатството за вашиот уред и прочитајте ги ЧПП, политиката за приватност и други информации. Одете до Нагодување > За телефонот > Правни информации за да ги прочитате правните информации.
 • Page 176 Увид во телефонот Пред да започнете, ајде да го разгледаме телефонот. Притиснете го и држете го притиснато копчето за вклучување за да го вклучите или исклучите телефонот. За присилно рестартирање на телефонот, притиснете го и задржете го копчето за вклучување додека телефонот...
 • Page 177 Да почнеме Следете ги упатствата на следниве слики за да го поставите телефонот. Не ставајте и не отстранувајте SIM- картичка кога телефонот е вклучен. Внимавајте кога ја користите иглата за отстранување на SIM за да не си ги повредите прстите и да не го оштетите...
 • Page 178 Еден пристап во мирување за двојна картичка MHA-L29: Телефонот поддржува само еден пристап во мирување за двојна картичка што значи дека не може да ги користите двете СИМ-картички истовремено за повици или податочни услуги. • Додека разговарате преку СИМ-картичка 1, СИМ- картичката...
 • Page 179 Безбедносни информации Внимателно прочитајте ги сите информации за безбедноста пред да го користите уредот за да бидете сигурни дека работи безбедно и правилно и да научите како правилно да го фрлите уредот. Прегледувањето на информациите за безбедност и регулативи За повеќе информации за безбедноста, допрете Нагодување...
 • Page 180 Фрлете ги уредот, батеријата и додатоците според локалните прописи. Не треба да се фрлаат во нормалниот отпад од домаќинствата. Неправилното користење на батериите може да предизвика пожар, експлозија или други опасности. • Користете ги само следните АС-адаптери/Напојувачи: HUAWEI: HW-050450B00, HW-050450E00, HW-050450U00, HW-050450A00.
 • Page 181 тестирање за употреба на уво е 1,64 W/kg, а кога се носи правилно на телото е 1,36 W/kg. Изјава Ние, Huawei Technologies Co., Ltd., изјавуваме дека овој уред е усогласен со неопходните барања и другите релевантни одредби од Директивите 1999/5/ЕЗ и 2009/125/ ЕЗ...
 • Page 182 Ограничувања во опсегот од 5 GHz: Функцијата WLAN на овој уред е ограничена само на внатрешна употреба при работ во опсегот на фреквенција од 5150 до 5350 MHz. Усогласеност со правилата на Федералната комисија за врски (FCC) Работа при носење на тело Уредот...
 • Page 183 да ја прифати секоја примена пречка, вклучувајќи пречка што може да предизвика несакано работење. Внимание: Сите промени или модификации на овој уред што не се изречно одобрени од Huawei Technologies Co., Ltd. за усогласеност може да доведат до поништување на овластувањето за работа со опремата.
 • Page 184 Политика за приватност За да разберете подобро како ги штитиме вашите лични информации, погледнете ја Политиката за приватност на http://consumer.huawei.com/privacy-policy. Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016.Сите права се задржани. ОВОЈ ДОКУМЕНТ Е САМО ЗА ИНФОРМАТИВНИ ЦЕЛИ И НЕ ПРЕТСТАВУВА ГАРАНЦИЈА.
 • Page 185: Srpski

  Za više informacija Otvorite HiCare da biste pročitali uputstvo za upotrebu i informacije o servisiranju ili dobili pomoć sa foruma na mreži. Idite na http://consumer.huawei.com/en/ da biste preuzeli uputstvo za upotrebu uređaja i pročitali Najčešće postavljana pitanja, politiku privatnosti i druge informacije.
 • Page 186 Pregled telefona Pre nego što počnete, hajde da pogledamo vaš novi telefon. Pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje da biste uključili ili isključili telefon. Za prinudno ponovno pokretanje telefona, pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje dok telefon ne zavibrira. Sekundarni mikrofon 1 Optički senzor za blizinu Slušalica...
 • Page 187 Prvi koraci Pratite uputstva na sledećim slikama za podešavanje telefona. Nemojte postavljati niti uklanjati SIM karticu dok je telefon uključen. Budite oprezni tokom korišćenja alata za izbacivanje SIM kartice da biste izbegli povrede prstiju ili oštećenje telefona. Alat čuvajte na bezbednom mestu, van domašaja dece, da biste sprečili da ga ona slučajno progutaju ili se povrede.
 • Page 188 Dve kartice, dvostruka pripravnost, jedan prolaz MHA-L29: Telefon podržava dve kartice s dvostrukom pripravnošću i jednim prolazom, što znači da ne možete obe SIM kartice istovremeno da koristite za pozivanje ili usluge prenosa podataka. • Dok razgovarate preko SIM kartice 1, SIM kartica 2 se ne može koristiti za pozivanje ili odgovaranje na pozive.
 • Page 189 Bezbednosne informacije Pažljivo pročitajte sve bezbednosne informacije pre korišćenja uređaja da biste obezbedili bezbedno i ispravno rukovanje i da biste naučili kako da se pravilno oslobodite uređaja. Pregledanje bezbednosnih i regulatornih informacija Za više informacija o bezbednosti, dodirnite Postavke > >...
 • Page 190 Nepravilno korišćenje baterije može dovesti do požara, eksplozije i drugih opasnih situacija. • Koristite isključivo sledeće adaptere za naizmeničnu struju/ izvore napajanja: HUAWEI: HW-050450B00, HW-050450E00, HW-050450U00, HW-050450A00. Usklađenost sa propisima EU Rad prilikom nošenja na telu Uređaj je usklađen sa RF specifikacijama ukoliko se koristi u blizini uha ili na udaljenosti od 0,5 cm od tela.
 • Page 191 Izjava Huawei Technologies Co., Ltd. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa svim bitnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC i 2009/125/EC i 2011/65/EU. Najnoviju važeću verziju Deklaracije o usaglašenosti možete pogledati na lokaciji http://consumer.huawei.com/certification. Na proizvodu se nalaze sledeće oznake: Ovaj uređaj se može koristiti u svim državama članicama EU.
 • Page 192 Da biste bolje razumeli način na koji štitimo vašu privatnost, pogledajte politiku privatnosti na http://consumer.huawei.com/privacy-policy. Autorsko pravo © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Sva prava zadržana. OVAJ DOKUMENT SLUŽI SAMO U INFORMATIVNE SVRHE I NE PREDSTAVLJA BILO KOJU VRSTU GARANCIJE.
 • Page 193: Русский

  В приложении можно найти руководство HiCare пользователя и сервисную информацию или получить помощь в интернет-форуме. Посетите веб-сайт http://consumer.huawei.com/en/, чтобы загрузить руководство пользователя для Вашего устройства и посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы, политику конфиденциальности и другую информацию. Нажмите Настройки > О телефоне > Правовая...
 • Page 194 Знакомство с телефоном Перед началом работы ознакомьтесь с основными функциями Вашего нового устройства. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить или выключить телефон. Чтобы принудительно перезагрузить телефон, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует. Дополнительный микрофон 1 Датчик приближения Динамик...
 • Page 195 Начало работы Подготовьте телефон к работе, следуя инструкциям на нижеприведенных рисунках. Не вставляйте и не извлекайте SIM-карту, когда телефон включен. Будьте осторожны при использовании инструмента для извлечения SIM-карты, не пораньте пальцы и не повредите телефон. Храните инструмент для извлечения SIM-карты в недоступном для детей месте.
 • Page 196 Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания MHA-L29: Ваш телефон поддерживает работу двух SIM-карт в режиме ожидания. Невозможно одновременно использовать две SIM-карты для голосовых вызовов или передачи данных. • Когда осуществляется вызов с помощью SIM-карты 1, SIM-карту 2 нельзя использовать для выполнения или приема...
 • Page 197 Чтобы посмотреть нормативную информацию, нажмите Настройки > О телефоне > Аутентификационные данные. Безопасная эксплуатация • Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени. • Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести...
 • Page 198 используйте ваше беспроводное устройство во время вождения. • Во время полета или в зоне посадки в самолет следуйте инструкциям по использованию мобильных устройств. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи.
 • Page 199 данного типа при использовании устройства около уха составляет 1,64 Вт/кг, при правильном ношении на теле - 1,36 Вт/кг. Декларация Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим положениям Директив Совета Европы 1999/5/EC и 2009/125/EC и 2011/65/EU.
 • Page 200 Ограничения в диапазоне 2,4 ГГц: Норвегия: Данный подраздел не применяется к географической зоне радиусом 20 км от центра Ню- Олесунн. Ограничения в диапазоне 5 ГГц: Функцию WLAN на данном устройстве в диапазоне частот 5150-5350 МГц разрешено использовать только в помещениях. Соблюдение...
 • Page 201 источником недопустимых помех и (2) данное устройство должно поглощать все принимаемые помехи, включая те, которые могут оказать нежелательное воздействие. Внимание: Любые изменения или модификация данного устройства, не одобренные компанией Huawei Technologies Co., Ltd., могут привести к аннулированию разрешения на эксплуатацию пользователем данного устройства.
 • Page 202 телекоммуникационных стандартов (ETSI). ® Название и логотип Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc. Компания Huawei Technologies Co., Ltd. использует указанные товарные знаки в рамках лицензии. ® Wi-Fi , логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

Table of Contents