Download  Print this page

Philips DVD729/021 Owner's Manual

Dvd video player.
Hide thumbs

Advertisement

DVD Video Player
Owner's Manual
729
DVD
728
DVD
Read this manual first!
Congratulations on purchasing this Philips product.
We've included everything you need to get started.
If you have any problems, Philips representatives can
help you get the most from your new product by explaining:
• Hookups,
• First time setup, and
• Operation.
Tel: see back page of this manual
01-29 DVD728 Eng
For fast help, call us first!
1
DVD
DVD
3139 246 12921
18/03/2003, 4:50 PM

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips DVD729/021

   Summary of Contents for Philips DVD729/021

 • Page 1 Read this manual first! Congratulations on purchasing this Philips product. We’ve included everything you need to get started. If you have any problems, Philips representatives can help you get the most from your new product by explaining: • Hookups, • First time setup, and •...
 • Page 2: Important Note

  Important Note Advarsel: Laserrudstråling ved åbning når sikkerhesafbrydere er ude af funktion. Undgå u tsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen POWER er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nette. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten. Observer: Nettbryteren POWER er sekundert innkoplet.
 • Page 3 CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE.
 • Page 4 Da der er adskillige udgaver af ny CDAudio kopibeskyttelse eller forbedret CDAudio beskyttelse der for nylig er blevet tilgængelig på nogle cd’er, kan Philips ikke garantere for, at denne DVD afspiller er fuldt kompatibel med sådanne nye cd’er. Skulle du have besvær med at spille sådanne CD-Audio diske, så...
 • Page 5: Table Of Contents

  Indhold Indledning Miljøoplysninger ----------------------------------- 173 Medfølgende tilbehør ---------------------------- 173 Sikkerhedsoplysninger --------------------------- 173 Symboler der anvendes i dette hæfte --------- 173 Oversigt over funktioner For- og bagpanel ---------------------------------- 174 Fjernbetjening ------------------------------------- 175 Forberedelse Grundopkobling ----------------------------------- 176 Tilslutning til et fjernsyn ------------------------- 176 Tilslutning til et stereoanlæg -------------------- 177 Tilslutning til ekstraudstyr ---------------------- 177 Isætning af batterier i fjernbetjeningen ------- 178...
 • Page 6: Miljøoplysninger

  Tak fordi du valgte at købe denne Philips DVD- afspiller. I denne brugervejledning forklares den grundlæggende betjening af DVD-afspilleren. Miljøoplysninger Vi har udeladt al unødig emballage. Vi har gjort emballagen nem at opdele i tre materialer: Karton (æsken), polystyrenskum (fyld) og polyætylen (poser, beskyttende skumplade).
 • Page 7: For- Og Bagpanel

  Oversigt over funktioner For- og bagpaneler STANDBY-ON – tænder for DVD-afspilleren eller skifter mellem standby-/tændt-tilstand Diskskuffe DISPLAY – viser afspillerens aktuelle status DVD729 DVD VIDEO PLAYER STANDBY-ON Netkabel – sættes i stikkontakten TV OUT (VIDEO OUT) – tilsluttes et fjernsyn med SCART AUDIO OUT (venstre/højre) –...
 • Page 8: Fjernbetjening

  Fjernbetjening RETURN / TITLE [Tilbage / Titel] – går tilbage til forrige menu / vis titel -menu DISC MENU [menuen Disk] – giver adgang til DVD-diskens menu / tænder/slukker for PBC for VCD-disk 1 2 3 4 – vælg et emne i menuen/ hurtigt frem/tilbage, langsomt frem/tilbage –...
 • Page 9: Grundopkobling

  Forberedelse Grundopkobling For at lave de bedste opkoblinger skal du se i instruktionshåndbøgerne til fjernsynet, videomaskinen, stereoanlægget eller andre apparater efter behov. Foretag en af følgende opkoblinger, afhængigt af faciliteterne i det eksisterende udstyr. Følgende retningslinjer er valgmuligheder for at få den optimale billed- og lydkvalitet på...
 • Page 10: Tilslutning Til Et Stereoanlæg

  Tilslutning til et stereoanlæg Du kan også lytte til lyden fra audio-CD’erne og DVD-videodiske ved at koble til et valgfrit stereoanlæg. Slut venstre og højre AUDIO OUTPUT på DVD-afspilleren til venstre og højre AUDIO IN på fjernsynet. STEREO Back of TV TV IN SCART RIGHT CVBS VIDEO IN...
 • Page 11: Isætning Af Batterier I Fjernbetjeningen

  Forberedelse Isætning af batterier i fjernbetjeningen Åben batteridækslet ved at trykke på fligen og derefter løfte dækslet af. Isæt batterier, så polerne vender korrekt, som angivet med symbolerne + og – i batterirummet. Luk dækslet. FORSIGTIG! – Tag batterierne ud, hvis de er brugt op eller ikke skal benyttes i lang tid.
 • Page 12: Almindelig Betjening

  Grundlæggende afspilning Tryk på STANDBY-ON på frontpanelet for at tænde DVD-afspilleren. Tryk på OPEN/CLOSE / på frontpanelet for at åbne diskskuffen. Placer den valgte disk i skuffen med etiketten opad. Tryk igen på OPEN/CLOSE / for at lukke skuffen. Når afspilleren har genkendt disken, begynder afspilningen automatisk.
 • Page 13: Gentag

  Betjening Valg af lydkanaler SVCD Super VCD har to stereolydkanaler, der anvendes til karaoke-afspilning eller til valg af afspilningssprog (du kan for eksempel vælge en kanal kun til baggrundsmusik for sangen, mens du afspiller en karaokedisk). Tryk på AUDIO på fjernbetjeningen for at vælge de lydkanaler, som du ønsker.
 • Page 14: Osd (on-screen Display)

  OSD (On-Screen Display) DVD VCD SVCD Denne funktion giver information på skærmen om den disk, som du afspiller. Tryk på DISPLAY på fjernbetjeningen. Title Selection [Valg af titel] Tryk 1 2 for at fremhæve valgmuligheden Title number [titelnummer]. Tryk på 3 4 for at ændre titelnummeret. DVD afspilleren afspiller den valgte titel.
 • Page 15: Kameravinkel

  Betjening Kameravinkel Visse diske indeholder scener, der er optaget samtidigt fra forskellige vinkler. Med denne DVD-afspiller kan du vælge den ønskede kameravinkel. Tryk på ANGLE på din fjernbetjening. Bemærk: – Denne funktion er kun tilgængelig for DVD diske, hvor der er optaget mange vinkler. Ændring af sproget for tale Tryk på...
 • Page 16 Preview-funktionen Tryk på PREVIEW-tasten for at komme ind i visningsmenuen. Tryk på 34 tasten for at fremhæve TRACK DIGEST [sammendrag], DISC INTERVAL eller TRACK INTERVAL. Tryk på OK tasten for at åbne en valgmulighed. 0 Når du er kommet ind i menuen for en sammendragstype: For at gå...
 • Page 17: Afspilning

  Afspilning af Picture CD & MP3 Denne afspiller kan afspille billeder i JPEG format og MP3 filer på en personligt optaget CD-R/RW- disk eller en kommerciel CD. Afspiller billeder eller sange enkeltvis automatisk. Valg af album og spor. Gentag (disk / album / spor / billede). Hente musik eller billeder fra disken og afspille dem sammen.
 • Page 18: Særlige Jpeg-funktioner

  Repeat / Shuffle / Single Playback 0 Når Picture CD/MP3 CD- menuen vises på skærmen, så tryk gentagne gange på REPEAT- tasten, knappen ved siden af PLAY MODE viser da forskellige valgmuligheder: SINGLE: Filen bliver afspillet én gang. REPEAT ONE: Det aktuelle JPEG billede vil blive stående på...
 • Page 19: Zoom Billede

  Afspilning af Picture CD & MP3 Zoom billede 0 Tryk på ZOOM- tasten under afspilningen for at få billedet vist med forskellige målestokke. 0 Tryk på knapperne 1 2 3 4 for at kunne vise de øvrige zoomede billeder. Afspilning med flere vinkler Når ét billede vises på...
 • Page 20: Grundlæggende Betjening

  Grundlæggende betjening Tryk på SYSTEM MENU i STOP mode for at åbne opsætningsmenuen. Tryk på OK- tasten for at åbne undermenuen på det næste niveau eller bekræft dit valg. Tryk på 1 2 tasterne for at komme ind i undermenuen eller vende tilbage til den forrige menu.
 • Page 21: Program

  Setup Menu Gå ud af afspilningen af programmet I PROGRAM menuen: Tryk på 1 234 tasterne for at flytte cursoren til EXIT- knappen. Tryk på OK- tasten for at gå ud af denne menu. Stoppe afspilningen af programmet 0 Tryk på STOP- tasten under afspilning af de programmerede spor.
 • Page 22: Menu For Opsætning Af Analogt Output

  Menu for opsætning af analogt output Denne menu indeholder opsætningsvalg for dit analoge audio output, f.eks. DOWNMIX, D.R.C. (Dynamic Range Compression), Sound mode [lydtilstand] eller Efterklang osv., som gør, at DVD afspilleren gengiver surround sound af høj kvalitet. Tryk på SYSTEM MENU. Tryk på...
 • Page 23: Efterklang

  Opsætningsmenuen Reverb Mode [efterklang] REVERB MODE kan efterligne bestemte steders ekkoer og frekvenssvar, så du føler, at du personligt befinder dig på stedet. Tryk på tasterne 34 for at fremhæve REVERB MODE. Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten 2. Flyt cursoren ved at trykke på...
 • Page 24: Videoopsætningsmenu

  Videoopsætningsmenu VIDEO SETUP- menu indeholder emner som TV TYPE, TV DISPLAY, SMART PICTURE, COLOR SETTING. Tryk på STOP. Tryk på SYSTEM MENU for at åbne menuen. Fremhæv VIDEO SETUP ved at trykke på 34 tasterne. Tryk OK. TV Type Før du ser en DVD eller VCD, skal du sikre dig, at PAL eller NTSC- indstillingen for systemet passer til fjernsynsapparatet.
 • Page 25: Farveindstilling

  Opsætningsmenuen Sæt emnet op som følger, Tryk på tasterne 34 for at fremhæve emnet TV DISPLAY i VIDEO SETUP- menuen. Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten 2. Flyt cursoren ved at trykke på 34 tasterne for at fremhæve det valgte sprog. Tryk på...
 • Page 26: Sprog For Tale

  Contrast [kontrast] Tryk på tasterne 34 for at fremhæve CONTRAST i COLOR SETTING [indstilling af farver] menuen. Tryk på 2 tasten for at åbne indstillingslinjen. Display nederst på skærmen. Tryk på 2 1 tasterne for at øge eller mindske lysstyrken. Tryk på...
 • Page 27: Underteksters Sprog

  Opsætningsmenuen Subtitle language [Underteksters sprog] DVD-diske leveres med mange forskellige sprog på undertekster. Dette emne anvendes til at vælge standardsprog for undertekster. Tryk på tasterne 34 for at fremhæve SUBTITLE. Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten 2. Flyt cursoren ved at trykke på...
 • Page 28: Børnesikring

  Parental Control [børnesikring] Film på DVD’er kan indeholde scener, der er uegnede for børn. Derfor kan diske indeholde oplysninger om ‘Parental Control’ [børnesikring], der gælder for hele disken eller bestemte scener på disken. Disse scener er bedømt med tal fra 1 til 8, og der kan findes andre, mere velegnede scener på...
 • Page 29: Specifikationer

  Specifikationer AFSPILNINGSSYSTEM DVD Video Video CD og SVCD BILLED CD MP3-CD CD-R, CD-RW DVD+R, DVD+RW TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz) Antal linjer Afspilning Multistandard (PAL/NTSC) VIDEO-YDELSE CVBS 1Vpp — 75 RGB (SCART) 0.7 Vpp i 75 ohm AUDIO FORMAT Digital Mpeg/ AC-3/ DTS Komprimeret digital 16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz...
 • Page 30: Fejlfinding

  ADVARSEL Prøv aldrig selv at reparere afspilleren, ellers bortfalder garantien. Åbn ikke anlægget, da der er risiko for elektrisk stød. Hvis der opstår en fejl, skal du først kontrollere nedenstående punkter, før du tager anlægget til reparation. Hvis du ikke kan afhjælpe et problem ved at følge disse råd, skal du rådspørge din forhandler eller dit servicecenter.
 • Page 31: Fejlfinding

  Fejlfinding Problem Opstartsskærmen vises ikke, når disken er fjernet Afspilleren reagerer ikke på fjernbetjeningen Knapperne virker ikke Afspilleren reagerer ikke på visse betjeningskommandoer under afspilningen. DVD Video- afspilleren kan ikk æse CDer/DVDer Menupunkterne kan ikke vælges Hvis du ikke kan afhjælpe et problem ved at følge disse råd, skal du rådspørge din forhandler eller dit servicecenter.
 • Page 32: Language Code

  Language Code The following codes can be used to select languages other than those available in the AUDIO, SUBTITLE or DISC MENU. (see Setup menu) 3139 246 12381 367-368_Lang Code 18/03/2003, 5:15 PM...
 • Page 33 Language Code The following codes can be used to select languages other than those available in the AUDIO, SUBTITLE or DISC MENU. (see Setup menu) 367-368_Lang Code 3139 246 12381 18/03/2003, 5:15 PM...
 • Page 34 Tel.: 0844-800 544 PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER Twee Stationsstraat 80/ 80 Rue des Deux Gares 1070 BURSSEL/BRUXELLES BELGIUM (for BENELUX) Tel: 070-222303 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com 18/03/2003, 5:38 PM Printed in Hungary 3139 246 12921 SL-0312/02-13 3139 246 12921...

This manual is also suitable for:

Dvd729Dvd728

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: