Dell UJ499 Setup Manual

Lithium battery slice for latitude laptops/precision mobile workstations

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Battery Slice Setup Guide
Vodič za postavljanje baterije
Instalační příručka k externí baterii
Οδηγός εγκατάστασης δευτερεύουσας μπαταρίας
Lapos akkumulátor telepítési útmutató
Instrukcja konfiguracji akumulatora cienkiego
Ghid de configurare pentru bateria suplimentară
Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå ïëîñêîãî àêêóìóëÿòîðà
Inštalačná príručka pre batériový panel
Vodič za namestitev ploščate baterije
Pil Dilimi Kurulum Kılavuzu
‫ﺩﻟﻴﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ‬

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Dell UJ499

 • Page 1 Battery Slice Setup Guide Vodič za postavljanje baterije Instalační příručka k externí baterii Οδηγός εγκατάστασης δευτερεύουσας μπαταρίας Lapos akkumulátor telepítési útmutató Instrukcja konfiguracji akumulatora cienkiego Ghid de configurare pentru bateria suplimentară Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå ïëîñêîãî àêêóìóëÿòîðà Inštalačná príručka pre batériový panel Vodič...
 • Page 3 Battery Slice Setup Guide...
 • Page 4: Notes, Cautions, And Warnings

  Other trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.
 • Page 5: Battery Slice

  Dell computers—you may damage the battery slice or the computer. CAUTION: Use the battery slice with your computer only. If you use a battery slice from other models of Dell computers you may damage the battery slice or the computer. CAUTION:...
 • Page 6 3 Before you undock your computer, set your computer’s power management settings so that it does not enter sleep, standby, or hibernate mode when you close (lower) the display: Windows 7: Click Start→ Control Panel→ Hardware and Sound→ Power Options → Change what closing the lid does. Under the When I close the lid drop-down menu, select Do nothing.
 • Page 7 Undocking Your Computer From the Battery Slice 1 Disconnect all the cables connected to the computer. 2 Flip the computer on its back. 3 Press the release lever and lift the battery slice from the computer. Charging Your Battery Slice You can recharge your battery slice independent of the computer using the AC adapter that shipped with your computer.
 • Page 8: Specifications

  Status Blinking amber, off, white, off, amber, You are trying to use an unsupported, off, white, off non-Dell AC adapter to power your computer. Blinking amber, off, white, off, amber, Temporary battery failure with AC off, amber, off, long white, long off adapter present.
 • Page 9 Vodič za postavljanje baterije...
 • Page 10 Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno. Zaštitni znakovi koji se koriste u ovom tekstu: Dell™ i logotip DELL su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. Microsoft®, Windows® i Windows Vista® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u.
 • Page 11 Ako koristite druge AC adaptere ili adaptere starijih modela Dellovih računala, možete oštetiti bateriju ili računalo. OPREZ: Bateriju koristite samo sa svojim računalom. Ako koristite bateriju drugih modela Dell računala, možete oštetiti bateriju ili računalo. OPREZ: Kada kabel Dell prilagodnika isključite iz računala, prihvatite utikač, a ne kabel, i čvrsto ali lagano povucite kako se kabel ne bi...
 • Page 12 1 Spojite prilagodnik s priključkom prilagodnika računala. 2 Prije nego što spojite ili odspojite računalo od baterije, spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve pokrenute programe. 3 Prije nego što odspojite računalo postavke upravljanja napajanjem računala odredite tako da ono ne uđe u stanje mirovanja ili hibernacije kada zatvorite (spustite) zaslon: Windows 7: Kliknite Start→...
 • Page 13 2 Okrenite računalo i spuštajte bateriju dok ne sjedne na mjesto. 3 Vratite računalo u normalan položaj i uključite ga. Odspajanje računala od baterije 1 Isključite sve kabele spojene na računalo. 2 Okrenite računalo naopako. 3 Pritisnite ručicu za otpuštanje, a zatim izvadite bateriju iz računala. Dodatna baterija...
 • Page 14 Bljeskajuća žuta, isključeno, bijela, Za napajanje računala pokušavate koristiti isključeno, žuta, isključeno, bijela, nepodržani prilagodnik koji nije proizvela isključeno tvrtka Dell. Bljeskajuća žuta, isključeno, bijela, Privremeni kvar baterije s postojećim AC isključeno, žuta, isključeno, bijela, adapterom. isključeno, dugo upaljena bijela, dugo isključeno...
 • Page 15 Specifikacije 9-ćelijska litij-ionska ćelija Visina 22,60 mm (0,89 inča) Širina 94,89 mm (3,74 inča) Dubina 275,38 mm (10,84 inča) Masa 605,00 g (1,33 lb) Amper-satni kapacitet 3,0 Ah po ćeliji Watt-satni kapacitet 97 Wh Temperatura: Radno 0° C do 60° C (32° F do 140° F) NAPOMENA: Ako je temperatura viša od 50°...
 • Page 16 Dodatna baterija...
 • Page 17 Instalační příručka k externí baterii...
 • Page 18 Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity také v souvislosti s právními subjekty, které si na tyto ochranné známky a názvy svých produktů činí nárok. Společnost Dell Inc. se zříká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní značky jiné než vlastní.
 • Page 19: Pohled Zdola

  UPOZORNĚNÍ: K napájení používejte výhradně napájecí adaptér Dell dodaný s počítačem. Použijete-li jiný prodávaný napájecí adaptér — nebo napájecí adaptér od starších modelů počítačů Dell — můžete poškodit externí baterii nebo počítač. UPOZORNĚNÍ: Externí baterii používejte pouze s tímto počítačem.
 • Page 20 1 Připojte napájecí adaptér ke konektoru pro napájecí adaptér v počítači. 2 Před připojením počítače k externí baterii nebo jeho odpojením uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny otevřené programy. 3 Před odpojením počítače proveďte nastavení napájení, aby počítač při zavření...
 • Page 21 2 Převraťte počítač a spouštějte externí baterii, dokud nezacvakne na své místo. 3 Otočte počítač a zapněte jej. Odpojení počítače od externí baterie 1 Odpojte všechny kabely připojené k počítači. 2 Převraťte počítač. 3 Stiskněte uvolňovací páčku a vyjměte externí baterii z počítače. Externí...
 • Page 22 Problikává oranžově, nesvítí, bílá, nesvítí, K napájení počítače se pokoušíte použít oranžová, nesvítí, bílá, nesvítí nepodporovaný napájecí adaptér od jiného výrobce, než společnosti Dell. Problikává oranžově, nesvítí, bílá, nesvítí, Dočasné selhání baterie s připojeným oranžová, nesvítí, oranžová, nesvítí, napájecím adaptérem.
 • Page 23: Technické Údaje

  Technické údaje 9článková lithium iontová baterie Výška 22,60 mm (0,89 palce) Šířka 94,89 mm (3,74 palce) Hloubka 275,38 mm (10,84 palce) Hmotnost 605,00 g (1,33 lb) Kapacita v Ah 3,0 Ah na článek Kapacita Wh 97 Wh Teplota: Provozní 0 až 60 °C (32 až 140 °F) POZNÁMKA: Externí...
 • Page 24 Externí baterie...
 • Page 25 Οδηγός εγκατάστασης δευτερεύουσας μπαταρίας...
 • Page 26 Άλλα εµπορικά σήµατα και άλλες εμπορικές ονοµασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο έντυπο ως αναφορές είτε στους κατόχους των σηµάτων και των ονομασιών είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.
 • Page 27 Να χρησιμοποιείται πάντα το μετασχηματιστή AC που παρέχεται μαζί με τον υπολογιστή σας. Εάν χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε άλλο μετασχηματιστή AC που κυκλοφορεί στο εμπόριο—ή το μετασχηματιστή AC παλαιότερων μοντέλων της Dell— ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στη δευτερεύουσα μπαταρία ή τον υπολογιστή Tablet σας.
 • Page 28 ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC από τον υπολογιστή, πιάστε το βύσμα κι όχι το ίδιο το καλώδιο και τραβήξτε το σταθερά αλλά απαλά για να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο. Όταν πιάσετε το καλώδιο του προσαρμογέα AC, βεβαιωθείτε...
 • Page 29 Σύνδεση της δευτερεύουσας μπαταρίας στον υπολογιστή 1 Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα "Εγκατάσταση της δευτερεύουσας μπαταρίας" στη σελίδα 25. 2 Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή και χαμηλώστε τη δευτερεύουσα μπαταρία έως ότου ασφαλίσει στη θέση της. 3 Γυρίστε τον υπολογιστή και ενεργοποιήστε τον. Αποσύνδεση...
 • Page 30 3 Πατήστε το μοχλό αποδέσμευσης και ανασηκώστε τη δευτερεύουσα μπαταρία από τον υπολογιστή. Φόρτιση της δευτερεύουσας μπαταρίας Μπορείτε να επαναφορτίσετε τη δευτερεύουσα μπαταρία ανεξάρτητα από τον υπολογιστή με τη χρήση του μετασχηματιστή AC που έχει σταλεί με τον υπολογιστή σας. Ένας συνδεδεμένος υπολογιστής θα φορτίσει και τη δευτερεύουσα...
 • Page 31 Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λευκή, σβηστή, πορτοκαλί, σβηστή, μετασχηματιστή AC που δεν λευκή, σβηστή υποστηρίζεται και δεν διαθέτει το σήμα της Dell για την τροφοδοσία του υπολογιστή σας. Πορτοκαλί που αναβοσβήνει, σβηστή, Προσωρινή αστοχία της μπαταρίας με το λευκή, σβηστή, πορτοκαλί, σβηστή, μετασχηματιστή...
 • Page 32 Θερμοκρασία: Κατά τη λειτουργία 0° C έως 60° C (32° F έως 140° F) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δευτερεύουσα μπαταρία δεν θα ξεκινήσει να φορτίζει, εάν η θερμοκρασία είναι πάνω από 50° C (122° F). Κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας -20° C έως 60° C (-4° F έως 140° F) Σύνδεση...
 • Page 33 Lapos akkumulátor telepítési útmutató...
 • Page 34 A Dell Inc. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumokat bármilyen módon sokszorosítani. A szövegben használt védjegyek: a Dell™ és a DELL embléma a Dell Inc. védjegyei. A Microsoft®, a Windows® és a Windows Vista® a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
 • Page 35 VIGYÁZAT! Mindig azt a Dell váltakozó áramú adaptert használja, amelyet a számítógéphez kapott. Ha más, kereskedelmi forgalomban kapható vagy a Dell számítógépek régebbi típusaihoz készült adaptert használ, azzal károsíthatja az akkumulátort vagy a számítógépet. VIGYÁZAT! A lapos akkumulátort kizárólag a számítógépével használja.
 • Page 36 VIGYÁZAT! Amikor a váltóáramú adapter kábelét kihúzza a számítógépből, a csatlakozót fogja meg és ne a kábelt, majd húzza meg határozottan, de óvatosan a kábel sérülésének elkerülése érdekében. Mikor felcsavarja a váltakozó áramú adapter kábelét, győződjön meg, hogy követi a csatlakozó szögét, hogy elkerülje a kábel sérülését.
 • Page 37 A számítógép csatlakoztatása a lapos akkumulátorhoz 1 Kövesse a „A lapos akkumulátor felszerelése” 33. oldal című fejezetben olvasható utasításokat. 2 Fordítsa fel a számítógépet, és engedje le a lapos akkumulátort, amíg a helyére nem kattan. 3 Fordítsa vissza a számítógépet, és kapcsolja BE. A számítógép leválasztása a lapos akkumulátorról 1 Húzza le a számítógépről a hozzá...
 • Page 38 3 Nyomja le a kioldókart, és emelje ki a lapos akkumulátort a számítógépből. A lapos akkumulátor töltése Az akkumulátort a számítógép nélkül is feltöltheti a számítógéphez kapott váltakozó áramú adapterrel. Ha a számítógép csatlakoztatva van, tölti a lapos akkumulátort. Lapos akkumulátor...
 • Page 39: Műszaki Adatok

  A lapos akkumulátoron egy LED található, amely az alábbi állapotokat jelzi: LED-jelzés kódsor Állapot Villogó sárga, ki, fehér, ki, sárga, ki, Nem támogatott, nem Dell gyártmányú fehér, ki adaptert próbál használni a számítógéphez. Villogó sárga, ki, fehér, ki, sárga, ki, Átmeneti akkumulátorhiba csatlakoztatott...
 • Page 40 Lapos akkumulátor...
 • Page 41 Instrukcja konfiguracji akumulatora cieenkiego...
 • Page 42 Tekst może zawierać także inne znaki handlowe i nazwy handlowe, odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.
 • Page 43: Widok Od Dołu

  Dell może spowodować uszkodzenie akumulatora cienkiego lub komputera. OSTRZEŻENIE: Należy stosować tylko akumulator cienki przeznaczony dla danego komputera. Użycie jakiegokolwiek modelu akumulatora cienkiego przeznaczonego dla innego firmy Dell może spowodować uszkodzenie akumulatora cienkiego lub komputera. Akumulator cienki...
 • Page 44 OSTRZEŻENIE: Odłączając zasilacz od komputera, należy chwytać za wtyczkę kabla, nie za sam kabel, i ciągnąć zdecydowanie, ale delikatnie, tak aby nie uszkodzić kabla. Podczas zwijania kabla zasilacza należy zwracać uwagę na kąt pomiędzy złączem i zasilaczem, aby uniknąć uszkodzenia kabla. 1 Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze.
 • Page 45 Dokowanie komputera do akumulatora cienkiego 1 Postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w „Przygotowywanie do pracy dodatkowego akumulatora cienkiego” na stronie 41. 2 Obróć komputer i obniż akumulator cienki do momentu zatrzaśnięcia go na miejscu. 3 Odwróć komputer i włącz go. Oddokowanie komputera od akumulatora cienkiego.
 • Page 46 3 Naciśnij dźwignię zwalniającą i unieś akumulator cienki od komputera. Doładowywanie akumulatora cienkiego Akumulator można ładować niezależnie od użytkowania komputera, za pomocą zasilacza prądu zmiennego dostarczonego z komputerem. Zadokowany komputer również ładuje akumulator cienki. Akumulator cienki...
 • Page 47: Dane Techniczne

  Do zasilania komputera użyto zgaszona, bursztynowa, zgaszona, biała, nieodpowiedniego zasilacza prądu zgaszona przemiennego, który nie jest przeznaczony do współpracy ze sprzętem firmy Dell. Miga bursztynowo, zgaszona, biała, Tymczasowa awaria akumulatora przy zgaszona, bursztynowa, zgaszona, podłączonym zasilaczu prądu zmiennego. bursztynowa, zgaszona, biała (długo), wylogowanie Miga bursztynowo, zgaszona, biała,...
 • Page 48 Pojemność w watogodzinach 97 Wh Temperatura: Podczas pracy 0°C do 60°C (32°F do 140°F) UWAGA: Ładowanie akumulatora płaskiego nie zostanie rozpoczęte przy temp. powyżej 50°C (122°F). Podczas przechowywania -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) Dokowanie złącze 144-stykowe Akumulator cienki...
 • Page 49 Ghid de configurare pentru bateria suplimentară...
 • Page 50 Informaţiile din acest document pot fi modificate fără notificare. © 2011 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Este strict interzisă reproducerea sub orice formă a acestor materiale, fără autorizaţia scrisă a Dell Inc.. Mărcile comerciale utilizate în acest text: Dell™ şi sigla DELL sunt mărci comerciale ale Dell Inc.
 • Page 51 Utilizaţi întotdeauna adaptorul Dell de c.a. furnizat împreună cu laptopul dvs. Dacă utilizaţi un adaptor de c.a. disponibil în comerţ – sau un adaptor de c.a. de la modelele Dell anterioare – bateria suplimentară sau computerul se pot deteriora. ATENŢIE: Utilizaţi bateria suplimentară...
 • Page 52 ATENŢIE: Atunci când deconectaţi de la computer cablul adaptorului Dell de c.a., prindeţi conectorul şi nu cablul propriu-zis şi trageţi ferm, dar atent, pentru a preveni deteriorarea cablului. Atunci când înfăşuraţi cablul adaptorului de c.a., asiguraţi-vă că urmaţi unghiul conectorului pe adaptorul de c.a. pentru a evita deteriorarea cablului.
 • Page 53 Andocarea computerului la bateria suplimentară 1 Urmaţi procedurile din „Instalarea bateriei suplimentare” la pagina 49. 2 Întoarceţi computerul şi coborâţi bateria suplimentară până când se fixează cu un sunet specific. 3 Întoarceţi computerul şi PORNIŢI alimentarea. Deconectarea computerului de la bateria suplimentară...
 • Page 54 3 Apăsaţi pe mânerul de deblocare şi ridicaţi bateria suplimentară de pe computer. Încărcarea bateriei suplimentare Puteţi reîncărca bateria suplimentară independent de computer, cu ajutorul adaptorului de c.a. expediat împreună cu computerul dvs. Un computer andocat va încărca, de asemenea, bateria suplimentară. Baterie suplimentară...
 • Page 55 Stare Galben intermitent, oprit, alb, oprit, Încercaţi să utilizaţi un adaptor de c.a. galben, oprit, alb, oprit necorespunzător non-Dell, pentru a alimenta computerul. Galben intermitent, oprit, alb, oprit, Eroare temporară a bateriei, cu adaptorul galben, oprit, galben, oprit, alb continuu, de c.a.
 • Page 56 Temperatură: În stare de funcţionare între 0 °C şi 60 °C (între 32 °F şi 140 °F) NOTĂ: Dacă temperatura depăşeşte 50 °C (122 °F) bateria suplimentară nu va începe să se încarce. În stare de nefuncţionare între -20 °C şi 60 °C (între -4 °F şi 140 °F) Andocare conector cu 144 de pini Baterie suplimentară...
 • Page 57 Руководство по установке плоского аккумулятора...
 • Page 58 В данном документе могут использоваться другие товарные знаки и торговые марки для указания фирм, заявляющих свои права на такие товарные знаки и торговые марки, или продукции этих фирм. Корпорация Dell Inc. не заявляет прав ни на какие товарные знаки и торговые марки кроме собственных.
 • Page 59 Всегда используйте адаптер переменного тока Dell, поставляемый в комплекте с компьютером. Использование любого другого адаптера переменного тока, имеющегося в продаже, или адаптера от предыдущих моделей компьютеров Dell может привести к повреждению плоского аккумулятора или компьютера. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Плоский аккумулятор должен применяться только на...
 • Page 60 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При отсоединении адаптера переменного тока от компьютера, возьмитесь за разъем кабеля адаптера, а не за сам кабель, и извлеките его, соблюдая осторожность, чтобы не повредить кабель. При сматывании кабеля адаптера, во избежание его повреждения, убедитесь, что кабель не касается углов адаптера переменного тока. 1 Подсоедините...
 • Page 61 Стыковка компьютера и плоского аккумулятора 1 Выполните действия, описанные в разделе «Установка плоского аккумулятора» на стр. 57. 2 Переверните компьютер и вставьте плоский аккумулятор на место до щелчка. 3 Верните компьютер в исходное положение и включите его. Расстыковка компьютера и плоского аккумулятора...
 • Page 62 3 Нажмите рычажок фиксатора и извлеките плоский аккумулятор из компьютера. Зарядка плоского аккумулятора Плоский аккумулятор можно подзаряжать независимо от компьютера с помощью адаптера переменного тока, входящего в комплект поставки компьютера. Компьютер, подключенный к стыковочной станции, также будет заряжать плоский аккумулятор. Плоский...
 • Page 63: Технические Характеристики

  Мигание желтым светом, отключен, Для питания компьютера используется белый, отключен, желтый, отключен, неподдерживаемый адаптер белый, отключен переменного тока, отличный от адаптеров Dell. Мигание желтым светом, отключен, Временный сбой аккумулятора белый, отключен, желтый, отключен, с подключенным адаптером желтый, отключен, длительный белый, переменного...
 • Page 64 Температура: Для работы От 0 до 60 °C ПРИМЕЧАНИЕ. Плоский аккумулятор не заряжается, если температура превышает 50 °C. В нерабочем состоянии От –20 до 60 °C Стыковка 144-контактный разъем Плоский аккумулятор...
 • Page 65 Inštalačná príručka pre batériový panel...
 • Page 66 Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sa v tejto publikácii môžu používať ako odkazy na spoločnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky alebo názvy ich produktov. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných, než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.
 • Page 67: Pohľad Zospodu

  Vždy používajte sietový adaptér Dell, ktorý sa dodáva spolu s počítačom. Ak používate iné komerčne dostupné sietové adaptéry alebo sietové adaptéry zo starších modelov počítačov Dell, môžete poškodit batériový panel alebo počítač. UPOZORNENIE: Batériový panel používajte len so svojim počítačom. Ak použijete batériový panel z iných modelov počítačov od spoločnosti Dell, hrozí...
 • Page 68 1 Pripojte sieťový adaptér ku konektoru sieťového adaptéra na počítači. 2 Skôr než pripojíte alebo odpojíte počítač od batériového panela, uložte a zavrite všetky otvorené súbory a ukončite všetky spustené programy. 3 Pred odpojením počítača upravte nastavenia napájania vášho počítača tak, aby neprešiel do režimu spánku, pohotovostného režimu alebo režimu dlhodobého spánku, keď...
 • Page 69 Pripojenie počítača k batériovému panelu 1 Postupujte podľa pokynov v časti „Nastavenie batériového panela“ na strane 65. 2 Obráťte počítač a zasúvajte batériový panel, kým nedosadne na miesto. 3 Otočte počítač a zapnite ho. Odpojenie počítača od batériového panela 1 Odpojte všetky káble pripojené k počítaču. 2 Obráťte počítač...
 • Page 70 Blikajúca žltá, vypnutá, biela, vypnutá, Na napájanie počítača sa pokúšate použiť žltá, vypnutá, biela, vypnutá nepodporovaný sieťový adaptér, ktorý nepochádza od spoločnosti Dell. Blikajúca žltá, vypnutá, biela, vypnutá, Dočasná porucha batérie s pripojeným žltá, vypnutá, žltá, vypnutá, dlhá biela, sieťovým adaptérom.
 • Page 71 Technické údaje 9-článková lítium-iónová batéria Výška 22,60 mm (0,89 palca) Šírka 94,89 mm (3,74 palca) Hĺbka 275,38 mm (10,84 palca) Hmotnosť 605,00 g (1,33 libry) Kapacita v ampérhodinách 3,0 Ah každý článok Kapacita vo watthodinách 97 Wh Teplota: V prevádzke 0 až...
 • Page 72 Batériový panel...
 • Page 73 Vodič za namestitev ploščate baterije...
 • Page 74 V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na družbe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Dell Inc. izjavlja, da je njegov lastniški interes povezan samo s njegovimi blagovnimi znamkami in trgovskimi imeni, in ne z nobenimi drugimi.
 • Page 75: Pogled S Spodnje Strani

  – ali napajalnik za prejšnje modele – lahko z njim poškodujete ploščato baterijo ali računalnik. PREVIDNO: Ploščato baterijo uporabljajte le s svojim računalnikom. Če uporabljate ploščato baterijo drugih modelov računalnikov Dell, lahko poškodujete ploščato baterijo ali računalnik. PREVIDNO: Pri odklapljanju kabla napajalnika iz računalnika primite za priključek in ne kabel ter ga pazljivo povlecite, tako da ne...
 • Page 76 1 Povežite napajalnik AC s priključkom AC na računalniku. 2 Preden računalnik priključite na ploščato baterijo ali jo odstranite iz njega, shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe. 3 Preden računalnik odklopite, nastavitve upravljanja porabe nastavite tako, da računalnik ne bo prešel v stanje spanja, pripravljenosti ali mirovanja, ko zaprete (spustite) zaslon.
 • Page 77 Priključevanje računalnika na ploščato baterijo 1 Sledite postopkom v »Namestitev ploščate baterije« na strani 73. 2 Računalnik obrnite na glavo in spustite ploščato baterijo, da se zaskoči na svoje mesto. 3 Obrnite računalnik in ga vklopite. Odklapljanje računalnika s ploščate baterije 1 Odklopite vse kable, ki so povezani z računalnikom.
 • Page 78 3 Pritisnite sprostitveno ročico in ploščato baterijo dvignite iz računalnika. Polnjenje ploščate baterije Ploščato baterijo lahko napolnite ločeno od računalnika z napajalnikom za enosmerni tok, ki ste ga dobili skupaj z vašim računalnikom. Priključen računalnik bo polnil tudi ploščato baterijo. Ploščata baterija...
 • Page 79: Tehnični Podatki

  Za napajanje računalnika poskušate oranžna, izklop, bela, izklop uporabiti napajalnik za izmenični tok, ki ga računalnik ne podpira in ga ni izdelalo podjetje Dell. Utripajoča oranžna, izklop, bela, izklop, Začasna okvara na bateriji; napajalnik za oranžna, izklop, oranžna, izklop, dolga izmenični tok je priključen.
 • Page 80 Temperatura: Med delovanjem od 0 °C to 60 °C OPOMBA: Ploščata baterija se ne bo začela polniti, če je temperatura višja od 50 °C. Med nedelovanjem od –20 °C to 60 °C Priklop 144-pinski priključek Ploščata baterija...
 • Page 81 Pil Dilimi Kurulum Kılavuzu...
 • Page 82 Bu yayında, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılmış olabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder. 2011 - 07...
 • Page 83 UYARI: Her zaman, dizüstünüz ile birlikte gelen Dell AC adaptörünü kullanın. Piyasada mevcut başka bir AC adaptör ya da eski Dell bilgisayar modellerinin adaptörünü kullanırsanız pil dilimi ya da bilgisayara zarar verebilirsiniz. UYARI: Pil diliminizi yalnızca bilgisayarınızla kullanın.
 • Page 84 1 AC adaptörünüzü bilgisayarınızdaki AC adaptör konnektörüne bağlayın. 2 Bilgisayarınızı pil dilimine yerleştirmeden veya çıkartmadan önce açık dosyaları kaydedip kapatın ve açık programlardan çıkın. 3 Bilgisayarınızı çıkartmadan önce bilgisayarınızın güç yönetim ayarlarını düzenleyin böylece ekranı kapattığınızda (alt) uyku, bekleme veya hazırda bekletme moduna girmez: Windows 7: Başlat→...
 • Page 85 2 Bilgisayarınızı ters çevirin ve yerine yerleştiğine dair bir oturma sesi gelene kadar pil dilimini aşağı itin. 3 Bilgisayarı çevirin ve gücünü AÇIN. Bilgisayarı Pil Diliminden Çıkartma 1 Bilgisayara bağlı tüm kabloların bağlantısını kesin. 2 Bilgisayarı arka kısmına yaslanacak şekilde çevirin. 3 Serbest bırakma koluna basın ve pil dilimini bilgisayardan kaldırın.
 • Page 86 LED kodu sekansı Durum Yanıp sönen sarı, sönük, beyaz, sönük, Bilgisayarınıza güç sağlamak için sarı, sönük, beyaz, sönük desteklenmeyen ve Dell marka olmayan bir AC adaptörü kullanmaya çalışıyorsunuz. Yanıp sönen sarı, sönük, beyaz, sönük, AC adaptör varken geçici pil arızası.
 • Page 87 Özellikler Tür 9 hücreli lityum iyon pil Yükseklik 22,60 mm (0,89 inç) Genişlik 94,89 mm (3,74 inç) Derinlik 275,38 mm (10,84 inç) Ağırlık 605,00 g (1,33 lb) Amp/saat kapasite Pil başına 3,0 Ah Watt/saat kapasite 97 Wh Sıcaklık: Çalışma 0° C ila 60° C (32° F ila 140° F) NOT: Sıcaklık 50°...
 • Page 88 Pil Dilimi...
 • Page 89 ‫ر‬ ‫ا‬...
 • Page 90 ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ذات‬ ‫م أ ن‬ ‫ر‬ ‫ا ع‬ 0.89 22.60 ‫ا ر ع‬ 3.74 94.89 ‫ض‬ ‫ا‬ 10.84 275.38 ‫ا‬ ‫ر‬ 1.33 ‫ام‬ 605.00 ‫ا زن‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ار و ات ا‬ ‫ا‬ ‫وات‬ ‫ا‬ ‫ار و ات ا ات‬ ‫ارة‬...
 • Page 91 ‫ا‬ ‫ر ز‬ ‫م‬ ‫دد‬ ‫ر‬ ‫ام‬ ‫ول ا‬ ‫أ‬ ‫، آ‬ ، ‫، أ‬ ، ‫ن آ‬ ‫و ا‬ Dell ‫ف‬ ‫أ ى‬ ‫إ ج‬ ‫و‬ ، ‫، أ‬ ، ‫ا ر‬ ‫و د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ث‬ ‫، آ‬...
 • Page 92 ‫اره‬ ‫ت ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫وأ ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ، ‫ذراع ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬...
 • Page 93: Windows Vista

  ‫ا ز‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫دد‬ ‫ا‬ ‫ا ر‬ ‫دد‬ ‫ا‬ ‫ا ر‬ ‫وا ج‬ ‫وأ‬ ‫ت‬ ‫أي‬ ‫، ا‬ ‫ر أو‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أي ا‬ ‫اد‬ ‫ن أو ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫إ ادات إدارة ا‬ ‫، ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫( ل‬ ‫ت‬...
 • Page 94 ‫أو‬ ‫ب‬ ‫ا ر ا‬ ‫أو‬ ‫ك ا‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ا ي‬ ‫ز ا‬ ‫إر‬ ‫ا ي‬ Dell ‫م‬ ‫دد ا‬ ‫ا ر ا‬ ً ‫م دا‬ ‫ا‬ ‫دد‬ ‫ا ر ا‬ ‫أو‬ ‫اق‬ ‫ا‬ ‫دد‬ ‫ر‬ ‫ام أي‬...
 • Page 95 ‫إ‬ " " ‫آ‬ ____________________ ‫ر‬ ‫دون إ‬ ‫ه ا‬ ‫ت ا اردة‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ Dell Inc. ‫آ‬ 2011 ‫م‬ © ‫ق ا‬ Dell Inc. ‫آ‬ ‫ل دون إذن آ‬ ‫ا‬ ‫ا اد ي‬ ‫ً ً إ اء أي‬...
 • Page 96 ‫ا ر‬ ‫د إ اد‬...

Table of Contents