Download  Print this page

GE ARS1160 Installation Instruction page 8

Mifare bus reader
Hide thumbs

Advertisement

8
Læser kabling
Rød:
+12V
+ 10.8 til 30 VDC forbrug, 150mA
Sort:
0 Volt
(-) DC forsyning ground
Grøn:
D -
RS485 Data -
Hvid
D +
RS485 Data +
Ledige ledninger benyttes ikke.
Benyt WCAT54 kabel. Længden af kabel er afhænging af bus
konfiguration.
Læser LED (lysdioder)
Led pos.
Farve
Grøn
Venstre
Orange
Grøn blinker
Midt
Orange
Højre
Rød blinker
Grøn
Rød
Venstre
Grøn blinker
Rød blinker
Midt
Orange
Højre
Rød blinker
Tekniske specifikationer
Forsyningsspænding.....................................................................10.8 - 30 VDC
Maksimalt strømforbrug............................................................ 130 mA maks.
Materiale kabinet ..............................................................................................Plast
Dimensioner (H x B x D)......................................................140 x 44 x 20 mm
Drifttemperatur.................................................................................-40 to +55 °C
Opbevarings temperatur..............................................................-40 to +55 °C
Tæthedsklasse ....................................................................................................IP67
Kabel............................................................................................................... LIYY 2 m
Tilslutning.........................................................................RS485 data bus enhed
Adresering.........................................................Via tastatuer eller konfig-kort
LED.................................................................................................................. Trefarvet
Bære frekvens. ....................................................................................... 13.56 MHz
Feltstyrke. ........................................................................ Tilsvarende EN300330
EMC. ............................................................................................... Opfylder CE krav
Sabotage ................................................................................................ Optisk føler
Mifare kortläsare
SV
ATS1160/1161 är en Mifare kortläsare (kompatibel med Läsaren är
utformad i en design för att väl passa montage på smala fönster
eller dörrkarmar).
ATS1161 är utrustad med en knappsats för kort+kod funktion.
ATS1160/1161 innehåller all nödvändig utrustning för att
komunicera med ATS centralapparat och direkt mot ATS125x
lokala databuss.
Läsaren konfigureras via menysystemet RAS med LCD-display, eller
med ATS1482 Programmeringskort.
Både ATS1160 och ATS1162 är vattentäta.
Montering
Läsaren kan monteras på alla platta underlag med två skruvar,
3.0 - 3.5 mm diameter, dessa är placerade under fronten. En
Beskrivelse
System frakoblet
System tilkoblet
Adgang givet
System ikke klar
Alarm
System frakoblet
System tilkoblet
Adgang givet
Adgang givet under alarm
Altid tændt
Alarm
mindre redusering av läsavståndet kan uppstå om läsaren
monteras på metallunderlag.
Försänkta skruvar är en rekomendation.
Om läsarna monteras närmare än 10cm från varandra eller på
metall, kan läsavståndet påverkas.
Montera ej läsaren nära elektromegnetisk strålning.
Klipp ej kabeln kortare än 10 cm.
RAS Addressing
Adressen på läsaren är fabriksprogrammerad till 16. Denna kan
ändras via ett programmeringskort eller via menysystemet på en
LCD RAS efter att läsaren har kopplats till RS485 bussen i
systemet.
Det är endast möjligt att ändra adress på läsaren med
konfigureringskortet när den är pollad samt online.
Sabotage
Läsaren är utrustad med en sabotageanordning. När läsaren är
ansluten till databussen, kommer ett sabotagelarm att sändas till
ATS Master.
Läsare Meny
Via installatörsmenyn, välj " Till Fjärrenheter", välj sedan "RAS".
Följande funktioner är tillgängliga.
1.
Sabotage: Aktivera/Avaktivera (aktivera är fabriksinställt).
2.
Läsaradress: Ändra läsaradress (1-16), fabriksinställning=16.
Kablage
Röd:
+12V
Positiv 10.8 till 30 VDC matning, 150mA
Svart:
0 Volt
O VDC
Grön:
D -
RS485 Data -
Vit
D +
RS485 Data +
Övriga kablar används ej.
Använd WCAT54 kabel, kabellängd beror på busskonfiguration.
Läsar LED
LED.
Färg
Grön
Vänster
Orange
Grön blinkande
Mitten
Orange
Höger
Röd blinkande
Grön
Röd
Vänster
Grön blinkande
Röd blinkande
Mitten
Orange
Höger
Röd blinkande
Teknisk specifikation
Matningsspänning......................................................................... 10.8 - 30 VDC
Strömförbrukning............................................................................ 130 mA max.
Kapsling ................................................................................................................ Plast
Dimensioner (H x W x D)..................................................... 140 x 44 x 20 mm
Temperaturområde........................................................................-40 till +55 °C
Lagringstemperatur.......................................................................-40 till +55 °C
IP-klass ....................................................................................................................IP67
Kabel ...............................................................................................................LIYY 2 m
ATS1160/1161 Mifare bus reader
Installation instructions
Förklaring
System avlarmat
System larmat
Inpassage beviljad
System ej klart
Larm
System avlarmat
System larmat
Inpassage beviljad
Inpassage beviljad under larm
Lyser alltid
Larm

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for GE ARS1160

This manual is also suitable for:

Ats1161