Hitachi FDS 12DV Handling Instructions Manual
Hitachi FDS 12DV Handling Instructions Manual

Hitachi FDS 12DV Handling Instructions Manual

Hide thumbs Also See for FDS 12DV:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

BATTERIDRIVEN SKRUVIDRAGARE/BORR
BATTERIDREVET
BOREMASKINE / SKRUETREÆKKER
OPPLADBAR BATTERIDREVET
BORMASKIN / SKRUTREKKER
PARISTOKÄYTTÖINEN RUUVAIN-PORA
CORDLESS DRIVER DRILL
Variable speed
FDS 12DV
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi FDS 12DV

 • Page 1 BORMASKIN / SKRUTREKKER PARISTOKÄYTTÖINEN RUUVAIN-PORA CORDLESS DRIVER DRILL Variable speed FDS 12DV Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 4 Svenska Dansk Norsk Unppladdningsbart batteri Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Lås smæklås Sperrehake Dra ut Træk ud Dra ut Passa in Ilæg Sett i Handtag Håndtag Håndtak Tryck Tryk Skyv Passa in Ilæg Sett i Signallampa Kontrollampe Pilot-lys Hål för iläggning av det Hul til tilslutning af det Hull for tilkopling av det uppladdningsbara batteriet...
 • Page 5 Suomi English Ladattava paristo Rechargeable battery Salpa Latch Ota ulos Pull out Paina sisään Insert Kahva Handle Työnnä Push Paina sisään Insert Markkivalo Pilot lamp Ladattavan pariston Hole for connecting the liitäntäaukko rechargeable battery Suunnanvaihtokytkin Reversing switch Käynnistysliipaisin Trigger switch Vapaa-asento Neutral position Holkki...
 • Page 6 Om du använder ett laddningsaggregat av ett Laddningsaggregatet skadas när du använder ett annat märke, kan det resultera i olycksfall. urladdat batteri. Använd endast HITACHI originaldelar. Se till att inga föremål eller främmande ämnen Använd aldrig din maskin för andra användnings- hamnar i laddningsaggregatets ventilationshål.
 • Page 7: Tekniska Data

  Svenska TEKNISKA DATA BORR/SKRUVIDRAGARE Modell FDS12DV Tomgångsvarvtal (lågt/högt) 0–290/0–900/min Trä 18 mm Borrning Metall Stål: 10 mm, aluminium: 10 mm Kapacitet Maskinskruv 6 mm Åtdragning 5,5 mm (dia.) × 63 mm (längd) (Det finns ett preliminärt hål.) Träskruv Uppladdningsbart batteri (FEB12) Nickelkadmiumbatteri 12 V Vikt 1,6 kg...
 • Page 8: Före Användning

  Svenska 3. Skruvdragarspets för vanliga skruvar (med ett spår) Det tar ca. 1 t. i 20°C att ladda upp batteriet helt och hållet. Skruvstorlek Signallampan slocknar så snart batteriet är uppladdat. 0,8 mm 4 mm OBS! Det kan hända att laddningstiden varierar beroende på...
 • Page 9 Svenska (1) När du använder din maskin som en skruvidragare, nästefterföljande, högre siffran. skall du ställa in den vita lingen på borrsockeln i VARNING ett läge mellan siffrorna 1-5 på den yttre ringen. Det kan hända att motorn fastnar och borren stannar (2) När du använder din maskin som en borr, skall du när du borrar.
 • Page 10 Beroende på HITACHIs kontinuerliga forsknings och ut- När väljarspaken ställs in i läget (höger), roterar vecklingsarbete förbehåller HITACHI sig rätten till verktyget medurs sett fråm maskinens ändsida. När ändringar av tekniska data utan föregående medde- väljarspaken ställs in i läget (vänster), roterar...
 • Page 11 Brug af andre opladeapparater end det, maskinen Stik ikke genstande ind i opladeapparatets er beregnet for, er forbundet med fare. ventilationsåbninger. Brug kun originale HITACHI-reservedele. Hvis metalgenstande eller brændbare stoffer kom- Anvend ikke værktøjet eller opladeapparatet til mer ind i ventilationsåbningerne, kan det give andre formål end de, der er nævnt i instruktions-...
 • Page 12 Dansk SPECIFIKATIONER BOREMASKINE Model FDS12DV Hastighed ubelastet (lav/høj) 0–290/0–900/min. Træ 18 mm Boring Metal Stål: 10 mm, Aluminium: 10 mm Kapacitet Maskinskrue 6 mm Skuretrækker 5,5 mm (dia.) × 63 mm (længde) (Der er et forberedt hul.) Træskrue Genopladeligt batteri (FEB12) Ni-Cd batteri.
 • Page 13: Før Ibrugtagning

  Dansk (Minutter) 4. Sekskantmuffe (til møtrikker og bolte) Omgivende temperatur Muffe Nr. Skruestørrelse 10°C 4 mm 20°C 5 mm Batteri: FEB12 6 mm Muffe Nr. Ret til ændringer i ekstratilbehøret forbeholdes. ANVENDELSELOMRÅDE Skruetrækker og udskruning af maskinskruer, træskruer, selvskærende skruer osv. Boring i forskellige typer metal.
 • Page 14 Dansk ødeløgge skruen eller kærven. Forvis Dem derfor omskifterknappen, der bevæges i pilens retning som vist i Figs. 6 og 7. altid om, at spændingen svare til skruestørrelsen. (2) Angivelse af spændingsstyrke Når omskifteren stilles på “L”, fås lav hastighed, Spændingsstyrke skal afpasses efter skruens størrelse stilles den på...
 • Page 15: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  Fjern chuckjusteringsnøklene. Gjør det til en vane å kontrollere at nøklene er fjernet fra maskinen BEMÆRK før du starter den. Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan Unngå tilfeldig start av maskinen. Bær ikke mas- kinen med fingrene på strømbryteren. bemeldte specifikationer ændres uden forudgående var- Bruk kun det ladeapparatet som er spesifisert.
 • Page 16: Tekniske Data

  Norsk Benytt aldri en transformator med booster. Aldri kortslutt det oppladbare batteriet. Kortslutter Lad aldri batteriet fra en motorelektrisk generator en batteriet vil det resultere i stor elektrisk strøm eller likestrøm. og overopphetning. Det vil føre til forbrenning Utfør alltid ladeoperasjonen innendørs. På grunn eller skade av batteriet.
 • Page 17 Norsk STANDARD TILBEHØR FDS12DV 1 Plussbits (Nr.2 50L) ..................1 2 Minusbits (4mm 50L) ..................1 3 Ladeapparat (UC12SC) ..................1 4 Plastetui ......................1 Standardutstyret kan endres uten nærmere varsel. TILLEGGSUTSTYR……………selges separat BRUKSOMÅDER 1. Batteri (FEB12) Iskruing og fjerning av maskinskruer, treskruer og skruer med foresenket hode etc…...
 • Page 18 Norsk (2) Brukes maskinen som bormaskin, må en sette den (Minutter) Omgivende temperatur hvite streken så det kommer like overfor bormerket “ ” (Se Fig. 5). 10°C ADVARSEL 20°C Sett den hvite streken overfor et av tallene eller bormerket. Batteri: FEB12 2.
 • Page 19 Norsk 5. Hvordan velge riktig skrukraft og rotasjonshastighet Tabell 2 Justeringsrin- Rotasjonshastighet (skifteknappens innstilling) Bruksområde gens posisjon L(Lav hastighet) H(Høy hastighet) For 4 mm eller med mindre For 5 mm eller skruer med større Maskinskrue diameter diameter Skruing For 3,5 mm eller skruer med For 3,8 mm eller skruer med Treskrue mindre nominell diameter...
 • Page 20 Käytä oikeaa laturia. Välttääksesi onnettomuuksia vaurioita. käytä ainoastaan suositeltua laturia. Käytä ainoastaan alkuperäisiä HITACHI varaosia. Älä käytä porassa tai laturissa muita asennuksia kuin mitä käyttöohjeessa on mainittu. Välttääksesi vahingoittamasta poraa tai laturia älä...
 • Page 21: Tekniset Tiedot

  Suomi TEKNISET TIEDOT SÄHKÖPORA Malli FDS12DV Kuormittamaton nopeus (hidas/nopea) 0–290/0–900/min. 18 mm Poraus Metalli Teräs: 10 mm, Alumiini: 10 mm Teho Koneruuvi 6 mm Ruuvaus 5,5 mm (halkaisija) × 63 mm (pituus) (Johtoreiän kanssa.) Puuruuvi Ladattava paristo (FEB12) Ni-Cd paristo. 12 V Paino 1,6 kg LATURI...
 • Page 22: Ennen Käyttöä

  Suomi 4. Kuusikulmainen holkki (pultteja ja muttereita varten) (Minuuttia) Ympäristön lämpötila Holkin No. Ruuvin koko 10°C 4 mm 20°C 5 mm Paristo: FEB12 6 mm Holkin No. Lisävarusteet voidaan vaihtaa ilmoittamatta. KÄYTTÖ Kone-, metalli- ja puuruuvien, pulttien ja muttereiden ruuvaukseen. Erilaisten metallien poraukseen.
 • Page 23 Suomi (2) Voimakkuuden säätöasteikko 3. Tarkista pyörintänopeus Liukunäppäimellä voit säätää pyörintänopeutta. Voimakkuuden säätö tulee suorittaa ruuvin tyypin materiaalin mukaisesti. Voimakkuuden Käännä näimellä nuolen osoittamaan suuntaan säätöasteikko on laitteen säätökiekkoa sivuavalla (Kuvat 6 ja 7). Kun näppäin on asennossa “L”, pyörii alueella numeroituna “1”, “2”, “3”, “4”...
 • Page 24: General Operational Precautions

  HUOM Maintain tools with care. Keep tools sharp at all Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuotteitaan, pidättää times, and clean for best and safest performance. valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri Follow instructions for lubricating and changing ilmoitusta.
 • Page 25: Precautions For Cordless Driver Drill

  English 24 . Never use a battery other than that specified. Do Do not allow foreign matter to enter the hole for not connect a usual dry cell, a rechargeable battery connecting the rechargeable battery. other than that specified or a car battery to the Never disassemble the rechargeable battery and power tool.
 • Page 26: Standard Accessories

  English STANDARD ACCESSORIES FDS12DV Plus driver bit (No. 2 50L) ........1 Minus driver bit (4mm 50L) ........1 Charger (UC12SC) ............. 1 Plastic case ..............1 Standard accessories are subject to change without notice. OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately) APPLICATIONS 1.
 • Page 27: Prior To Operation

  English CAUTION (Minutes) Ambient temperature Set the cap white line at one of either the numerals 10°C or drill marks. 20°C 2. Tlightening power adjustment (1) Tightening power Battery: FEB12 Tightening power should correspond in its intensity to the screw diameter. When too strong power is used, the screw head may be broken or be injured.
 • Page 28: Maintenance And Inspection

  After using the bits, make sure to firmly attach them NOTE to the main unit again. (Fig. 9) Due to HITACHI’s continuing program of research and 7. Confirm that the battery is mounted correctly. development, the specifications herein are subject to 8.
 • Page 30 EN60555 og/eller EN50082-1 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/392/EØS og/eller 89/336/ EØS. * Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany Hitachi Koki Co., Ltd. Nippon Building, 6-2, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan K.

Table of Contents