Siemens VS06 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
å
Gebrauchsanweisung
Instruction manual
Notice d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrucciones de uso
Instruções de utilização
Οδηγίες χρήσης
Kullanım kılavuzu
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
Инструкция за ползване
Instrucţiuni de folosire
VS06....
de
en
fr
nl
da
no
sv
fi
es
pt
el
tr
pl
hu
bg
ro
ar

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Siemens VS06 series

 • Page 1 å VS06..Gebrauchsanweisung Instruções de utilização Instruction manual Οδηγίες χρήσης Notice d'utilisation Kullanım kılavuzu Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Brugsanvisning Használati utasítás Bruksanvisning Инструкция за ползване Instrucţiuni de folosire Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso...
 • Page 2 Gebrauchsanweisung ........3 Instruction manual ........7 Notice d'utilisation .
 • Page 3: Ersatzteile Und Sonderzubehör

  Ersatzteile und Sonderzubehör A Austauschfilterpackung Filter Typ G (VZ41AFG) Es freut uns, dass Sie sich für einen Siemens Für beste Permormance: Gplus (VZ41GPLUS) Staubsauger der Baureihe VS06 entschieden haben. Inhalt: In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene 4 Filterbeutel mit Verschluss VS06 – Modelle dargestellt. Es ist deshalb möglich,...
 • Page 4: Hinweise Zur Entsorgung

  Sicherheitshinweise Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen. Vor allen Arbeiten an Staubsauger und Zubehör Dieser Staubsauger entspricht den anerkannten Regeln Netzstecker ziehen. der Technik und den einschlägigen Sicherheits- Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen. bestimmungen. Beim Vorliegen einer Störung Netzstecker ziehen. Staubsauger nur gemäß...
 • Page 5: Vor Dem Ersten Gebrauch

  Vor dem ersten Gebrauch Saugen Bild Bild Handgriff auf Saugschlauch stecken und verrasten. Bodendüse einstellen: Teppiche und Teppichboden => Bild Fugendüse und Polsterdüse, wie dargestellt, in die glatte Böden => Zubehörmulde schieben. Achtung! Inbetriebnahme Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffen- heit ihres Hartbodens (z.B.
 • Page 6: Nach Der Arbeit

  Nach der Arbeit Micro-Hygienefilter austauschen Wann tausche ich aus: Bei jeder neuen Austausch- filterpackung Bild Netzstecker ziehen. Bild Kurz am Netzanschlusskabel ziehen und loslassen (Kabel Staubraumdeckel öffnen (siehe Bild 19). rollt sich automatisch auf). Durch Betätigen des Verschlusshebels in Pfeilrichtung Filterhalter entriegeln.
 • Page 7 Replacement parts and accessories A Replacement filter pack Congratulations on your purchase of a Siemens VS06 Filter type G (VZ41AFG) vacuum cleaner. For best performance: Gplus (VZ41GPLUS) This instruction manual describes various VS06 Contents: models, which means that some of the equipment...
 • Page 8: Safety Information

  Safety information Unplug the power cord from the mains before carrying out any work on the vacuum cleaner or its accessories. This vacuum cleaner complies with the generally Do not use the vacuum cleaner if it accepted standards of technology and relevant safety is damaged.
 • Page 9: Before Using For The First Time

  Vacuuming Before using for the first time Figure Figure Adjusting the floor tool: Push the handle onto the flexible tube and until it Rugs and carpets => engages. Hard surfaces => Figure Push the crevice nozzle and upholstery nozzle back into Caution! the accessories holder as indicated.
 • Page 10: When The Work Is Done

  When the work is done Replacing the micro-hygiene filter The motor protection filter should be changed: when starting a newpack of bags Figure Unplug the vacuum cleaner. Figure Tug the power cord briefly and let go. The cable then Open the dust bag compartment lid (see Figure 19). rewinds automatically.
 • Page 11: Description De L'appareil

  à votre 4 sacs aspirateur avec fermeture modèle. 1 micro-filtre hygiénique Utilisez exclusivement les accessoires d'origine Siemens. Ils sont spécialement conçus pour votre http://www.siemens.com/dust-bag aspirateur, afin d'obtenir un résultat de nettoyage B Sac textile (filtre permanent) VZ10TFG optimal.
 • Page 12: Consignes De Sécurité

  Ne pas utiliser le cordon électrique pour porter / L'aspirateur doit être utilisé uniquement avec : transporter l'aspirateur. un sac aspirateur d'origine En cas de fonctionnement continu de plusieurs des pièces de rechange, accessoires ou accessoires heures, dérouler complètement le cordon électrique. spéciaux d'origine Ne pas tirer sur le cordon électrique, mais sur la fiche pour déconnecter l'appareil du secteur.
 • Page 13: Avant La Première Utilisation

  Fig. Important Allumer/éteindre l’aspirateur en actionnant le bouton La prise de secteur doit être protégée par un fusible marche/arrêt dans le sens de la flèche. d'au moins 16 A. Si le disjoncteur se déclenche lors de la mise en Fig. marche de l'appareil, ceci peut être dû...
 • Page 14: Après Le Travail

  Nettoyer le filtre de protection du moteur Fig. Le filtre de protection du moteur devrait être régulièrement En cas de courtes pauses d’aspiration, vous pouvez nettoyé en le frappant ou le rinçant! utiliser la position parking sur le côté de l’appareil. Après avoir éteint l’appareil, glisser le crochet situé...
 • Page 15: Entretien

  éventuellement le micro-filtre hygiénique, le micro-filtre à charbon actif ou le filtre Hepa. Het verheugt ons dat u voor een Siemens stofzuiger uit de serie VS06 heeft gekozen. In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende Entretien VS06 –...
 • Page 16: Onderdelen En Extra Toebehoren

  Inhoud: Veiligheidsvoorschriften 4 filterzakken met afsluiting 1 microhygiënefilter Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de http://www.siemens.com/dust-bag techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen. De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje B Textielfilter (duurzaam filter) VZ10TFG aansluiten en in gebruik nemen. Recyclebaar filter met klittenband.
 • Page 17: Instructies Voor Recycling

  Het elektriciteitssnoer niet gebruiken om de Let op stofzuiger te dragen of te transporteren. Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen Bij gebruik van meerdere uren achter elkaar het van het toestel wordt geactiveerd, dan kan dit elektriciteitssnoer volledig uittrekken. worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker meerdere elektrische apparaten met een hoge...
 • Page 18: Na Het Werk

  Afbeelding Afbeelding De stofzuiger door middel van de aan-/ uitknop in de Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp aan de zijkant richting van de pijl in- of uitschakelen. van het apparaat gebruiken. Na het uitschakelen van het apparaat de haak aan het mondstuk voor harde vloeren in de uitsparing aan de Afbeelding De zuigkracht instellen door de aan-/uitknop in de...
 • Page 19 Na het opzuigen van fijne stofdeeltjes het Motorbeveiligingsfilter schoonmaken Het motorbeveiligingsfilter dient regelmatig te worden motorbeveiligingsfilter reinigen, eventueel het micro- schoongemaakt door het uit te kloppen of uit te wassen! hygiënefilter, het micro-actiefkoolfilter of HEPA-filter vervangen. Afbeelding Het deksel van het stofcompartiment openen (zie Onderhoud Afbeelding 19).
 • Page 20: Reservedele Og Ekstra Tilbehør

  Reservedele og ekstra tilbehør A Pakke med udskiftningsfiltre Tillykke med den nye Siemens støvsuger fra serie VS06. Filter type G (VZ41AFG) I denne brugsanvisning beskrives alle de forskellige For optimal effekt: Gplus (VZ41GPLUS) VS06-modeller. Det er derfor muligt, at nogle af de Indhold: beskrevne funktioner og udstyr ikke findes på...
 • Page 21: Anvisninger Om Bortskaffelse

  Sikkerhedsanvisninger Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget. Træk stikket ud af kontakten i tilfælde af en funktionsfejl ved apparatet. Denne støvsuger opfylder de almindeligt anerkendte For at der ikke skal opstå fare, må reparationer af regler for tekniske konstruktioner samt de respektive støvsugeren og udskiftning af reservedele kun udføres sikkerhedsbestemmelser.
 • Page 22: Før Apparatet Tages I Brug Første Gang

  Bemærk! Før apparatet tages i brug første gang Gulvmundstykker bliver udsat for et vist slid, afhængigt af gulvenes art (f.eks. ru, rustikale fliser). Derfor skal Figur mundstykkets glidesål kontrolleres med regelmæssige Sæt håndgrebet på slangen, og lad det klikke på plads. mellemrum.
 • Page 23 Udskiftning af micro-aktivkulfilter Filterskift Hvis støvsugeren er forsynet med et micro-aktivkulfilter, bør det udskiftes hvert halve år. Skift af filterpose Figur Figur Åbn støvrumslåge (se figur 19). a) Hvis filterskiftsindikatoren i låget er fyldt helt ud med gult, Frigør filterholderen ved at skyde låsehåndtaget i pilens samtidig med at gulvmundstykket ved den kraftigste retning.
 • Page 24: Beskrivelse Av Apparatet

  Det er derfor mulig at ikke alle egenskapene 4 filterposer med lukkeanordning og funksjonene som beskrives, finnes på din modell. 1 mikrohygienefilter Du bør bare bruke originalt tilbehør fra Siemens. Dette http://www.siemens.com/dust-bag er spesialutviklet for våre støvsugere slik at du får best mulig resultat av støvsugingen.
 • Page 25: Informasjon Om Kassering

  Sikkerhetsanvisninger Beskytt støvsugeren mot vær og vind, fuktighet og varmekilder. Støvsugeren er ikke egnet for bruk på byggeplass. Denne støvsugeren er laget i henhold => Oppsuging av byggematerialer kan føre til skader til anerkjente tekniske prinsipper og gjeldende på apparatet. sikkerhetsbestemmelser.
 • Page 26: Komme I Gang

  Komme i gang Figur Ta møbelmunnstykket og fugemunnstykket ut av Figur tilbehørsrommet som vist. a) Før enden av sugeslangen inn i sugeåpningen på lokket til den smekker på plass. Figur b) Når du skal ta ut sugeslangen, må du klemme sammen Støvsuging med ekstra tilbehør de to låseknappene og trekke ut slangen.
 • Page 27: Bytte Av Filter

  Bytte av filter Bytte Hepa-filter Hvis støvsugeren din er utstyrt med Hepa-filter, må dette byttes én gang i året. Bytte av filterpose Figur Figur Åpne støvromdekselet (se bilde 19). a) Hvis indikatoren for filterbytte i dekselet er helt gul når du Løsne Hepa-filteret ved å...
 • Page 28: Reservdelar Och Extratillbehör

  Reservdelar och extratillbehör A Utbytesfilterförpackning Tack för att du valt att köpa en Siemens-dammsugare i Filtertyp G (VZ41AFG) VS06-serien. För optimala prestanda: Gplus (VZ41GPLUS) Bruksanvisningen visar olika VS06-modeller. Det kan Innehåll: alltså hända att vissa finesser och funktioner inte gäller 4 dammpåsar med flik...
 • Page 29: Före Första Användning

  Säkerhetsanvisningar Skydda dammsugaren från påverkan av väder, fukt och värme. Dammsugaren är inte avsedd för användning på Dammsugaren uppfyller gällande teknisk praxis och byggarbetsplatser. säkerhetsföreskrifter. => Suger du upp byggdamm, så kan du skada Anslut och använd bara dammsugaren enligt dammsugaren.
 • Page 30: Efter Dammsugningen

  Bild Bild a) Skjut in handtaget i dammsugarröret. Dammsugning med extra tillbehör Lossa anslutningen genom att vrida handtaget något och Sätt det munstycke du vill använda på utsugningsröret dra ut det ur röret. eller handtaget: b) Skjut in handtaget i teleskopröret tills det snäpper på a) Fogmunstycke för dammsugning av fogar och hörn, plats.
 • Page 31 Skötsel Bild Öppna dammsugarlocket genom att trycka in låset i Stäng alltid av dammsugaren och dra ur kontakten ur pilens riktning. vägguttaget innan du rengör dammsugaren. Dammsugare och plasttillbehör kan rengöras med milt diskmedel. Bild a) Stäng dammsugarpåsen genom att dra upp fliken. Ta Använd inte repande skurmedel, glas- eller sedan ut påsen.
 • Page 32: Laitteen Kuvaus

  Varaosat ja lisävaruste A VVaihtopölypussipakkaus Pölypussimalli G (VZ41AFG) Onnittelumme, olet valinnut laadukkaan Siemens- Huipputehokas: Gplus VZ41GPLUS) mallisarjan VS06 pölynimurin. Sisältö: Tässä käyttöohjeessa esitellään erilaisia VS06-malleja. 4 pölypussia sulkimella Sen tähden on mahdollista, että kaikki kuvatut 1 mikrosuodatin varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi pölynimuria.
 • Page 33: Ennen Ensimmäistä Käyttökertaa

  Turvaohjeet Suojaa imuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä. Pölynimuri ei sovellu rakennustyömaakäyttöön. Tämä pölynimuri vastaa hyväksyttyjä teknisiä sääntöjä ja => Rakennusjätteiden imurointi voi vaurioittaa asianmukaisia turvamääräyksiä. laitetta. Liitä pölynimuri sähköverkkoon ja ota se käyttöön Kytke laite pois päältä, kun et imuroi. vain tyyppikilvessä...
 • Page 34: Työn Jälkeen

  Käyttöönotto Kuva Ota tekstiilisuutin ja rakosuutin kuvan mukaisesti Kuva lisävarustekotelosta. a) Kiinnitä imuletkun istukka kannen imuaukkoon. b) Irrottaessasi imuletkun paina molemmista lukitusnokista Kuva ja vedä letku irti. Imeminen lisävarusteella Pistä suutin tarvittaessa imuputkeen tai kahvaan: Kuva a) Rakosuutin rakojen ja nurkkien jne. imuroimiseen a) Työnnä...
 • Page 35 Imuroituasi hienoa pölyä, puhdista moottorinsuojasuodatin, Kuva vaihda tarvittaessa mikrosuodatin, mikroaktiivihiilisuodatin Avaa kansi painamalla lukituksesta nuolen suuntaan. tai HEPA-suodatin. Kuva a) Sulje suodatinpussi vetämällä pölypussin sulkimesta ja Hoito ota se pois. b) Työnnä uusi suodatinpussi rajoittimeen asti pitimessä. Ennen pölynimurin jokaista puhdistusta sen täytyy olla pois päältä...
 • Page 36: Descripción De Los Aparatos

  Piezas de repuesto y accesorios opcionales A Paquete de filtros de repuesto Nos alegra que haya elegido un aspirador Siemens de Filtro tipo G (VZ41AFG) la serie VS06. Para un resultado óptimo: Gplus (VZ41GPLUS) En estas instrucciones de uso se presentan diferentes Contenido: modelos VS06.
 • Page 37: Consejos Y Advertencias De Seguridad

  El aspirador deberá usarse sólo con: No tirar del cable de alimentación sino del enchufe Bolsas filtrantes originales para desconectar el aparato de la red. Piezas de repuesto, accesorios o No colocar el cable de alimentación encima de accesorios especiales originales bordes afilados ni aplastarlo.
 • Page 38: Primera Utilización

  Primera utilización Aspirado Figura Figura Introducir la empuñadura en la manguera de aspiración Ajustar el cepillo universal: hasta que encaje. Alfombras y moquetas => Figura Suelos lisos => Introducir la boquilla para tapicería y la boquilla para ¡Atención! juntas en el alojamiento de los accesorios, como se muestra en la figura.
 • Page 39: Tras El Trabajo

  Limpiar el filtro protector del motor Figura El filtro protector del motor debe limpiarse regularmente Al hacer una pausa, se podrá utilizar el soporte para el sacudiéndolo o enjuagándolo. tubo dispuesto en un lateral del aparato. Después de apagar el aparato, introducir el gancho de la Figura boquilla universal en el hueco dispuesto en el lateral del Abrir la tapa del compartimento general...
 • Page 40: Descrição Do Aparelho

  No utilizar productos abrasivos, limpiacristales o encontrem no seu modelo. productos de limpieza universales. No introducir Deverá utilizar apenas acessórios originais da Siemens, nunca el aspirador dentro del agua. desenvolvidos especialmente para o seu aspirador, com vista a obter os melhores resultados possíveis.
 • Page 41: Utilização Adequada

  4 sacos de filtro com fecho Este aspirador está em conformidade com as regras 1 microfiltro higiénico técnicas reconhecidas e cumpre as instruções de http://www.siemens.com/dust-bag segurança aplicáveis. Ligue o aspirador e coloque-o em funcionamento de B filtro têxtil (filtro permanente) VZ10TFG acordo com as indicações que figuram na placa de...
 • Page 42: Antes Da Primeira Utilização

  Não use o cabo de alimentação para pegar no Atenção aspirador ou para transportá-lo. A tomada de alimentação deve ser protegida por um Em caso de funcionamento permanente durante fusível de pelo menos 16 A. várias horas, Se o fusível disparar uma vez ao ligar o aparelho, é o cabo de alimentação deve ser totalmente possível que estejam ligados simultaneamente outros desenrolado.
 • Page 43: Após O Trabalho

  Figura Figura Ligue/desligue o aspirador, premindo a tecla de No caso de interromper por pouco tempo a aspiração, ligar/desligar no sentido da seta. pode utilizar o dispositivo auxiliar de repouso para o tubo localizado lateralmente no aparelho. Depois de desligar o aparelho, insira o gancho localizado Figura Regulação da potência de sucção rodando a tecla de no bocal na reentrância existente na parte lateral do...
 • Page 44 Manutenção Limpe o filtro de protecção do motor O filtro de protecção do motor deve ser limpo, em intervalos regulares, por meio de lavagem ou sacundindo- Antes de limpar o aspirador, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada. O aspirador e os acessórios de plástico podem ser limpos com os produtos normalmente utilizados Figura para a limpeza de plásticos.
 • Page 45: Περιγραφή Συσκευής

  λειτουργίες στο δικό σας µοντέλο. Πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο τα γνήσια αξεσουάρ και B Υφασµάτινο φίλτρο (µ νιµο διαρκείας) VZ10TFG εξαρτήµατα της Siemens, τα οποία έχουν εξελιχθεί Επαναχρησιµοποιούµενο φίλτρο µε αυτοκ λλητο ειδικά για την ηλεκτρική σας σκούπα, για να πετύχετε το...
 • Page 46: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Η ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να χρησιµοποιείται Μη χρησιµοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για το κράτηµα ή τη µεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας. µόνο µε: Γνήσια σακούλα φίλτρου Σε περίπτωση πολύωρης συνεχούς λειτουργίας Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ ή γνήσια ειδικά τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο εντελώς έξω. αξεσουάρ...
 • Page 47: Πριν Την Πρώτη Χρήση

  Εικ. Προσέξτε παρακαλώ Πιάστε το ηλεκτρικ καλώδιο απ το φις, τραβήξτε Η πρίζα του ρεύµατος πρέπει να είναι ασφαλισµένη το έξω το επιθυµητ µήκος και συνδέστε το φις στην ελάχιστο µε µια ασφάλεια 16 A. πρίζα του ρεύµατος. Εάν η ασφάλεια κατά την ενεργοποίηση της συσκευής "πέσει"...
 • Page 48: Μετά Την Εργασία

  Πέλµα Turbo Εικ. Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισµένη µε ένα πέλµα a) Κλείστε τη σακούλα φίλτρου τραβώντας απ τη λαβή Turbo, µπορείτε να βρείτε τις σχετικές υποδείξεις για και αφαιρέστε την. τη χρήση και τη συντήρηση στις συνηµµένες οδηγίες b) Σπρώξτε...
 • Page 49 Αντικατάσταση του φίλτρου Hepa Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισµένη µε ένα φίλτρο Hepa, πρέπει αυτ να αντικαθίσταται κάθε χρ νο. Siemens VS06 serisi bir elektrikli süpürge almaya karar Εικ. vermeniz bizi memnun etti. Ανοίξτε το κάλυµµα του χώρου συλλογής της σκ νης...
 • Page 50: Güvenlik Bilgileri

  Asla filtre torbasız süpürmeyiniz. 1 mikro-hijyen filtresi => Cihaz zarar görebilir! Bu cihaz 8 yaş n alt ndaki çocuklar ve http://www.siemens.com/dust-bag fiziksel, alg sal veya mental B Kumaµ filtre (kal∂c∂ filtre) VZ10TFG yeteneklerinde eksiklikler olan veya P∂trakl∂ kapakl∂ tekrar kullan∂labilen filtre.
 • Page 51: Giderme Bilgileri

  Elektrikli süpürgede herhangi bir hasar varsa Elektrik süpürgenizi daha verimli kullanabilmeniz için: kesinlikle çalıştırmayınız. Bir arıza söz konusu olduğu zaman, elektrik fişini prizden çekip çıkarınız. Elektrikli süpürgeniz için her zaman orijinal yedek Tehlikelerden korunmak için tamir işlemleri ve parça, aksesuar veya özel aksesuarlar kullan n z. elektrikli süpürge üzerindeki yedek parça Optimum verimlilik için;...
 • Page 52: Emerek Temizleme

  Emerek temizleme Çal∂µma sona erdikten sonra Resim Resim Zemin süpürme ünitesinin ayarlanmas∂: Fiµi çekin. Hal∂lar ve Hal∂ kaplamalar∂ => Ωebeke baπlant∂ kablosundan hafifçe çekin ve serbest b∂rak∂n (kablo otomatik olarak sar∂lacakt∂r). Düz zeminler => Resim Cihaz∂ saklamak / nakletmek için cihaz∂n alt taraf∂ndaki Dikkat! Yer fırçaları...
 • Page 53: Opis Urządzenia

  Ne zaman deπiµtirileceπi: Her yeni filtre deπiµtirme paketi aç∂lmas∂nda Jest nam bardzo miło, że zdecydowali się Państwo Resim na zakup odkurzacza marki Siemens serii VS06. Toz haznesi kapaπ∂n∂ aç∂n∂z (bkz. resim 19). W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały Kapama koluna ok yönünde basarak filtre tutamaπ∂n∂...
 • Page 54: Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  W żadnym wypadku nie wolno odkurzać bez worka 1 mikrofiltr higieniczny filtrującego. => Może to spowodować uszkodzenie urządzenia! http://www.siemens.com/dust-bag Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w B Filtr tekstylny (filtr trwały) VZ10TFG wieku powyżej 8 lat oraz osoby z Filtr wielokrotnego użytku z zamknięciem rzepowym.
 • Page 55: Wskazówki Dotyczące Utylizacji

  Nie uruchamiać uszkodzonego odkurzacza. W Przed pierwszym użyciem przypadku zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Rysunek W celu uniknięcia zagrożeń, naprawy urządzenia oraz Wsunąć i zatrzasnąć uchwyt na wężu ssącym. wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane przez autoryzowany serwis.
 • Page 56: Wymiana Filtra

  Wymiana filtra Uwaga! W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają Wymiana worka filtrującego zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrych Rysunek kantach spody szczotki mogą uszkodzić delikatne a) Jeśli przy ssawce uniesionej z powierzchni podłogi i podłogi, jak parkiet czy linoleum.
 • Page 57 Wymiana mikrofiltra z węglem aktywnym Jeśli urządzenie wyposażone jest w mikrofiltr z węglem aktywnym, należy wymieniać go co pół roku. Köszönjük, hogy a Siemens VS06 sorozat porszívóját Rysunek választotta. Otworzyć pokrywę komory pyłowej Ebben a használati utasításban különböző VS06-os (patrz rysunek 19).
 • Page 58: Rendeltetésszerű Használat

  Soha ne porszívózzon szűrőzacskó nélkül. 4 zárható porzsák => A készülék károsodhat! 1 Mikro-higiéniaszűrő A készüléket 8 év feletti gyerekek és http://www.siemens.com/dust-bag csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan B textilszűrő (tartós szűrő) VZ10TFG személyek csak felügyelet mellett Újra felhasználható szűrő tépőzárral.
 • Page 59: Környezetvédelmi Tudnivalók

  Az első használat előtt elvégzendő Sérült porszívót ne helyezzen üzembe. Zavar esetén tennivalók húzza ki a hálózati csatlakozódugót. A veszélyek elkerülése érdekében a porszívón csakis erre felhatalmazott ügyfélszolgálat végezhet Ábra javításokat és alkatrészcserét. Húzza rá a fogantyút a szívótömlőre és reteszelje. Óvja a porszívót az időjárási behatásoktól, a nedvességtől és a hőforrásoktól.
 • Page 60 Szűrőcsere Figyelem! A padlószívófejen bizonyos mértékű kopás jelentkezik, ha kemény padlófelületek (pl. durva, rusztikus csempe) A szűrőzacskó cseréje tisztításához használja. Ezért fontos, hogy a szívófejet rendszeres időközönként ellenőrizze. Ha a szívófej alja Ábra kopott, ill. szélei élessé váltak, könnyen megkarcolja a a) Ha padlóról felemelt padlószívófejnél és legmagasabb kényes kemény padlófelületeket, mint parketta vagy szívóteljesítmény-beállításnál a fedélen lévő...
 • Page 61 évente ki kell cserélni. Радваме се, че сте решили да закупите Ábra прахосмукачка от серията VS06 на Siemens. Nyissa ki a porkamra fedelét (lásd: 19. ábra). В тези указания за употреба са представени Oldja ki a Hepa aktívszén-szűrőt a zárókar működtetésével a различни...
 • Page 62 4 филтърни торби с приспособление за затваряне Тази прахосмукачка отговаря на признатите норми на 1 микрохигиеничен филтър техниката и свързаните с нея норми за безопасност. http://www.siemens.com/dust-bag Свържете и пускайте в експлоатация прахосмукачката само съгласно фирмената B íÂÍÒÚËÎÂÌ ÙËÎÚ˙ (ÔÓÒÚÓflÌÂÌ ÙËÎÚ˙) VZ10TFG табелка.
 • Page 63 Не прокарвайте кабела за мрежово захранване Моля имайте предвид през остри ръбове и не го прищипвайте. Мрежовия контакт трябва да е осигурен с Преди всички работи по прахосмукачката и предпазител от най-малко 16 A. консумативите извадете мрежовия щепсел. Ако предпазителят се задейства при включване на Не...
 • Page 64 êËÒ. êËÒ. ÇÍβ˜‚‡ÈÚ ËÎË ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ͇ÚÓ èË Í‡ÚÍË Ô‡ÛÁË ÔË ËÁÒÏÛÍ‚‡Ì ̇ Ô‡ı‡ ÇË ‰‚ËÊËÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì ËÎË ËÁÍβ˜‚‡Ì ‚ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÓχ„‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÒÓ͇ ̇ ÒÚÂÎ͇ڇ. Ô‡ÍË‡Ì ̇ ÓÚÒÚ‡ÌË Ì‡ Û‰‡. ëΉ ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Û‰‡ ‚͇‡ÈÚ ÍÛ͇ڇ ̇ êËÒ.
 • Page 65 èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Á‡˘ËÚÌËfl ÙËÎÚ˙ ̇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl èÓ˜ËÒÚÂÚ ÒΉ Ô‡ıÓËÁÒÏÛÍ‚‡Ì ̇ ÙËÌË ˜‡ÒÚËˆË Ô‡ı èÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚ ‰ӂÌÓ Ì‡ ‡‚ÌË ËÌÚÂ‚‡ÎË ÓÚ ‚ÂÏ Á‡˘ËÚÌËfl ÙËÎÚ˙ ̇ ÏÓÚÓ‡ Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ ÒÏÂÌÂÚ Á‡˘ËÚÌËfl ÙËÎÚ˙ ̇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ˜ÛÍ‚‡Ì ÏËÍÓıË„ËÂÌ˘ÌËfl ÙËÎÚ˙, ÏËÍÓÙËÎÚ˙‡ Ò ‡ÍÚË‚ÂÌ ËÎË ÔÓÏË‚‡ÌÂ! ‚˙„ÎÂÌ...
 • Page 66: Descrierea Aparatului

  Piese de schimb µi accesorii speciale A Filtru de schimb Ne bucurăm pentru faptul că aţi decis să achiziţionaţi Tip filtru G (VZ41AFG) un aspirator Siemens din seria de fabricaţie VS06. Pentru performanţă maximă: Gplus (VZ41GPLUS) În aceste instrucţiuni de utilizare sunt reprezentate Conţinut: diferite modele VS06.
 • Page 67: Instrucţiuni De Siguranţă

  Pungile din plastic şi foliile se vor păstra în afara Instrucţiuni de siguranţă razei de acces a copiilor şi se vor elimina ca deşeuri (pericol de asfixiere). Acest aspirator corespunde regulilor tehnice nu puneţi substanţe inflamabile sau cu conţinut de recunoscute precum şi condiţiilor de siguranţă...
 • Page 68 Punerea în funcøiune Imag. Scoateøi peria pentru tapiøerie µi duza pentru spaøii Imag. înguste, aµa cum este prezentat, din compartimentul a) Introduceøi µi cuplaøi µtuøul furtunului de aspiraøie în pentru accesorii. orificiul de aspiraøie din capac. Imag. b) La îndepårtarea furtunului de aspiraøie strângeøi ambele Aspirare cu accesorii suplimentare butoane de blocare µi scoateøi furtunul.
 • Page 69 Schimbarea sacului Înlocuirea microfiltrului de cårbune activ Dacå aparatul dumneavoastrå este dotat cu un microfiltru de cårbune activ, atunci acesta trebuie schimbat o datå la Înlocuirea sacului de filtrare jumåtate de an. Imag. Imag. a) Dacå indicatorul de schimbare a sacului din capac Deschideøi capacul compartimentului de praf lumineazå...
 • Page 75 (VZ41AFG) G (VZ41GPLUS) Gplus http://www.siemens.com/dust-bag VZ123HD...
 • Page 80 Pa ´ nstwo dowledzie´ c u sprzedawcy, u którego Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men dokonano zakupu urza ˛dzenia. Przy korzystaniu fremsendes ved henvendelse til Siemens ze ´ swiadcze´ n gwarancyjnych wymagane jest kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens przedlo ´ zenie dowodu zakupu.
 • Page 81 BG Гаранция За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца, оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо преgсmавянеmо...
 • Page 83 "Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen "Dette apparatet er merket i henhold til det europeiske Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikalt- direktivet 2002/96/EG om gamle elektriske og elek- geräte (waste electrical and electronic equipment - troniske apparater (waste electrical and electronic WEEE) gekennzeichnet.
 • Page 84 "Este aparelho está identificado em conformidade com "Ezt a készüléket a gyártó az elektromos és a Directiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equi- elektronikus berendezések hulladékairól szóló pamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical 2002/96/EK irányelv (waste electrical and electronic and electronic equipment – WEEE). equipment –...
 • Page 90 7* 8*...
 • Page 91 CLICK!
 • Page 95 GA 5100 003 040 A 11/11...

Table of Contents