Download  Print this page

Makita BLS713 Instruction Manual

Cordless slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Cordless Slide Compound Miter Saw INSTRUCTION MANUAL
GB
Batteridriven skjutbar kap- och
S
geringskombinationssåg
Batteridrevet skyvbar gjæringssag
N
for kombinasjonssaging
Akkukäyttöinen liukujiirisaha
FIN
Bezvadu slīdrāmja kombinētais leņķzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LV
Akumuliatorinės kombinuotosios nuleidžiamos
LT
skersavimo ir kampų suleidimo staklės
Juhtmeta liuglõike eerungisaag
EE
Аккумуляторная Торцовочная
RUS
Пила Консольного Типа
BLS713
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita BLS713

  Summary of Contents for Makita BLS713

 • Page 1 BRUKSANVISNING geringskombinationssåg Batteridrevet skyvbar gjæringssag BRUKSANVISNING for kombinasjonssaging Akkukäyttöinen liukujiirisaha KÄYTTÖOHJE Bezvadu slīdrāmja kombinētais leņķzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Akumuliatorinės kombinuotosios nuleidžiamos NAUDOJIMO INSTRUKCIJA skersavimo ir kampų suleidimo staklės Juhtmeta liuglõike eerungisaag KASUTUSJUHEND Аккумуляторная Торцовочная РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Пила Консольного Типа BLS713...
 • Page 2 011300 011237 011236 011235 011238 012128 011240 011267 011239 011265 001800 005516 011241 003930 011242...
 • Page 3 011301 011266 003932 011300 011243 012595 012586 012587 012719 011304 001549 011244 002255 011305 002247...
 • Page 4 002246 011248 011245 001555 001557 011246 001563 011300 001846 012715 012585 002209 012589 001819 003942...
 • Page 5 011306 012590 001145 011307...
 • Page 6: Explanation Of General View

  ENGLISH (Original instructions) Explanation of general view 1-1. Stopper pin 18-3. Lock-off button 29-3. Vise shaft 2-1. Bolt 18-4. Hole for padlock 29-4. Base 3-1. Adjusting bolt 19-1. Lock-off button 30-1. Holder 4-1. Red part 19-2. Switch trigger 30-2. Holder assembly 4-2.
 • Page 7: Specifications

  SPECIFICATIONS Model BLS713 Blade diameter 190 mm Blade body thickness 1.3 mm - 2.0 mm Hole (arbor) diameter 20 mm Max. Miter angle Left 47° , Right 57° Max. Bevel angle Left 45°, Right 5° Max. Cutting capacities (H x W) with blade 190 mm in diameter.
 • Page 8: General Power Tool Safety Warnings

  Never use your hand to secure the Makita Corporation responsible workpiece. manufacturer declare that the following Makita Never reach around saw blade. machine(s): Turn off tool and wait for saw blade to stop Designation of Machine: before moving workpiece or changing settings.
 • Page 9 16. Avoid cutting nails. Inspect for and remove all 37. Refrain from removing any cut-offs or other nails from the workpiece before operation. parts of the workpiece from the cutting area 17. Make sure the shaft lock is released before the whilst the tool is running and the saw head is switch is turned on.
 • Page 10: Installation

  Never recharge a fully charged battery is not locked completely. Insert it fully until the red cartridge. part cannot be seen. If not, it may accidentally fall Overcharging shortens the battery service life. out of the tool, causing injury to you or someone Charge the battery cartridge with room around you.
 • Page 11 If guard becomes damaged through age or UV light blade does not contact any part of the lower exposure, contact a Makita service center for a new base when the handle is lowered completely. If a guard. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD.
 • Page 12 For European countries result in unintentional operation and serious Fig.18 personal injury. Return tool to a Makita service To prevent the switch trigger from being accidentally center for proper repairs BEFORE further usage. pulled, a lock-off button is provided. To start the tool, NEVER defeat the lock-off button by taping down •...
 • Page 13: Securing Workpiece

  CAUTION: Securing workpiece Use only the Makita hex wrench provided to install • or remove the blade. Failure to do so may result in WARNING: overtightening or insufficient tightening of the hex It is extremely important to always secure the •...
 • Page 14: Holders And Holder Assembly

  tightening the screw. If the screw to secure the vise arm Fig.31 contacts the guide fence, install the screw on the WARNING: opposite side of vise arm. Make sure that no part of the Always support a long workpiece so it is level •...
 • Page 15 carriage will not move during operation. lowered position while applying pressure in parallel Insufficient tightening of the locking screw may with the blade and PUSH THE CARRIAGE cause possible kickback which may result in TOWARD THE GUIDE FENCE TO CUT THE serious personal injury.
 • Page 16: Measuring

  45° wall angle cove molding. See illustrations. with its CEILING CONTACT EDGE against the guide fence on the saw. 1. Inside corner The finished piece to be used will • 2. Outside corner always be on the LEFT side of the blade after the cut has been made.
 • Page 17: Carrying Tool

  results and kickback which may result in serious CAUTION: personal injury Use the straight wood of even thickness as the • Be sure to return the stopper arm to the • wood facing. original position when performing other than WARNING: groove cutting.
 • Page 18: Replacing Carbon Brushes

  If you need any assistance for more details regarding Make sure that the pointer on the arm point to these accessories, ask your local Makita Service Center. 0° on the bevel scale on the arm holder. If it Carbide-tipped saw blades •...
 • Page 19 Triangular rule • Hex wrench • Various type of Makita genuine batteries and • chargers NOTE: Some items in the list may be included in the tool • package as standard accessories. They may differ from country to country.
 • Page 20 SVENSKA (Originalbruksanvisning) Förklaring till översiktsbilderna 1-1. Låstapp 18-3. Säkerhetsknapp 29-3. Axel till tving 2-1. Bult 18-4. Hål för hänglås 29-4. Bottenplatta 3-1. Inställningsbult 19-1. Säkerhetsknapp 30-1. Hållare 4-1. Röd del 19-2. Avtryckare 30-2. Hållaruppsättning 4-2. Knapp 19-3. Hål för hänglås 31-1.
 • Page 21 SPECIFIKATIONER Modell BLS713 Bladdiameter 190 mm Klingtjocklek 1,3 mm - 2,0 mm Håldiameter (axel) 20 mm Max. geringsvinkel Vänster 47° , Höger 57° Max. sågvinkel Vänster 45°, Höger 5° Max. sågkapacitet (H x B) med 190 mm bladdiameter. Vinkel för vinkelsågning Geringsvinkel 45°...
 • Page 22: Allmänna Säkerhetsvarningar För Maskin

  Kontrollera att det nedre skyddet är stängt före EU-konformitetsdeklaration varje sågning. Använd inte sågen om det nedre skyddet kärvar och inte stängs omedelbart. Kila Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare aldrig fast klingskyddet i öppet läge. deklarerar att följande Makita-maskin(er): Utför aldrig sågning på frihand. Arbetsstycket Maskinbeteckning: måste sitta fast ordentligt mot...
 • Page 23 15. Avlägsna av säkerhetsskäl spån, småbitar etc. filtrering av mikroskopiska partiklar. från bordets översida innan arbetet påbörjas. 34. För att minska bullret, se alltid till att 16. Undvik såga spik. Kontrollera sågbladet är vasst och rengjort. arbetsstycket och ta bort alla spikar före 35.
 • Page 24 Använd inte ett skadat batteri. skjutknappen på kassettens framsida. För att montera batterikassetten riktar du in tungan • SPARA DESSA ANVISNINGAR. spåret höljet trycker sedan batterikassetten på plats. Tryck alltid in den hela Tips för att uppnå batteriets maximala vägen tills den låser fast med ett klick. Om du kan livslängd se den röda delen på...
 • Page 25 VARNING! klingskyddet blir skadat p.g.a. UV-ljus eller genom Efter monteringen av en ny klinga och med slitage kontaktar du ett Makita servicecenter för att få ett • batterikassetten borttagen måste du alltid nytt klingskydd. KLINGSKYDDET FÅR ALDRIG kontrollera att klingan inte går emot någon del...
 • Page 26 Stopparm Avtryckarens funktion För länder i Europa Fig.13 Den lägsta positionen för klingan kan enkelt justeras Fig.18 med stopparmen. Justera höjden genom att först föra En säkerhetsknapp förhindrar oavsiktlig aktivering av stopparmen i pilens riktning, såsom visas i figuren. avtryckaren. Tryck spaken, tryck...
 • Page 27 Fastsättning av arbetsstycke FÖRSIKTIGT! Använd endast medföljande insexnyckel från • VARNING! Makita för att montera eller demontera klingan. I är ytterst viktigt alltid fästa • annat fall kan det leda till att insexbulten dras åt för arbetsstycket korrekt med rätt typ av tving.
 • Page 28 hållarsatsen (valfritt tillbehör). Sätt i tvingens fäststav i sedan åt skruvarna ordentligt för att fästa hållarna och hålet på anhållet eller hållarsatsen och fästa skruven för hållarsatsen. att fästa tvingens fäststav. Använd stånghållarsatsen (valfritt tillbehör) vid sågning Sätt tvingarmen i läge så att den passar till av långa arbetsstycken.
 • Page 29 KLINGAN HAR STANNAT FULLSTÄNDIGT innan klingan vidrör arbetsstycket och vänta tills klingan klingan återförs till sitt helt uppfällda läge. uppnår full hastighet. Sänk sedan handtaget försiktigt till dess helt nedsänkta läge medan tryck VARNING! parallellt klingan anläggs SKJUT Dra åt de två låsskruvarna ordentligt (medurs) VAGNEN MOT ANHÅLLET FÖR ATT SÅGA •...
 • Page 30 Fig.35 Exempel: Det finns två vanliga sorter av kronlister och en Vid sågning av kronlist med 52/38° för sort av hållist; 52/38° väggvinklad kronlist, 45° position (1) i fig. A: väggvinklad kronlist och 45° väggvinklad hållist. Se luta och fäst vinkeln vid 33,9° LEFT •...
 • Page 31 visas i figuren, efter att klingans nedre gränsläge Över 15 mm (5/8") Över 420 mm (16-1/2") justerats. Avlägsna sedan materialet mellan spåren på arbetsstycket med ett stämjärn. 50mm-60mm (2"-2-3/8") VARNING! 27mm (1-1/16") Försök inte utföra denna typ av sågning genom •...
 • Page 32: Efter Användning

  Dra sedan åt spaken Använd endast tillbehören eller tillsatserna från • ordentligt. Makita för de syfte de är avsedda för. I annat fall Fig.46 kan det leda till allvarlig personskada. Kontrollera att pekaren på armen indikerar 0° Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver på...
 • Page 33 • Stånghållarsats • Batterilock • Dammpåse • Vinkelhake • Insexnyckel • Olika typer av originalbatterier och -laddare från • Makita OBS! Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i • maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.
 • Page 34 NORSK (originalinstruksjoner) Oversiktsforklaring 1-1. Anslagsstift 18-3. AV-sperreknapp 29-3. Skrustikkeskaft 2-1. Skrue 18-4. Hull for hengelås 29-4. Feste 3-1. Justeringsskrue 19-1. AV-sperreknapp 30-1. Holder 4-1. Rød del 19-2. Startbryter 30-2. Holderenhet 4-2. Knapp 19-3. Hull for hengelås 31-1. Holderenhet 4-3. Batteri 20-1.
 • Page 35: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Modell BLS713 Bladdiameter 190 mm Knivbladtykkelse 1,3 mm - 2,0 mm Hull (spindel) diameter 20 mm Maks. gjæringsvinkel Venstre 47° , høyre 57° Maks. skråvinkel Venstre 45°, høyre 5° Maks. skjærekapasitet (H x B) med blad på 190 mm i diameter Skjæringsvinkel...
 • Page 36: Generelle Advarsler Angående Sikkerhet For Elektroverktøy

  EF-samsvarserklæring lukker seg momentant. Bladvernet må aldri ansvarlig produsent erklærer Makita klemmes fast eller bindes opp i åpen stilling. Corporation at følgende Makita-maskin(er): Utfør aldri en jobb på frihånd Arbeidsstykket må Maskinbetegnelse: festes skikkelig dreiefoten Batteridrevet skyvbar gjæringssag...
 • Page 37 under bruk. 35. Den som skal bruke redskapet har fått god nok 15. For din sikkerhet, fjern biter, små stykker, osv. opplæring i bruk, justering og drift av fra bordet før bruk. maskinen. 16. Unngå å skjære i spiker. Se etter og fjern all 36.
 • Page 38 TA VARE PÅ DISSE Når du skal sette inn batteriet, må du plassere • tungen på batteriet på linje med sporet i huset og INSTRUKSENE. skyve batteriet på plass. Batteriet må alltid skyves helt inn til det går i grep med et lite klikk. Hvis du Tips for å...
 • Page 39 Hvis vernet blir skadet etter som tiden går • tatt ut, må du passe på at bladet ikke berører eller på grunn av UV-lys, kan du få et nytt på et Makita noen del av den nedre foten når håndtaket er servicesenter.
 • Page 40 Stopperarm Bryterfunksjon For land i Europa Fig.13 Nedre grensestilling for bladet kan justeres på en enkel Fig.18 måte med stopperarmen. Stopperarmen justeres ved at å hindre startbryteren betjenes du beveger den i pilretningen som vist i figuren. Juster ulykkestilfelle, maskinen utstyrt skruen slik at bladet stopper i ønsket posisjon når du AV-sperreknapp.
 • Page 41 Returner Fig.25 maskinen til et Makita-servicesenter for å få den Monter bladet igjen ved å sette det godt inn på spindelen. reparert FØR videre bruk. Pass på at pilens retning stemmer overens med pilen på ALDRI sett AV-sperreknappen ute av funksjon ved bladets overflate.
 • Page 42 Fig.27 Holdere og holderenheter (valgfritt tilbehør) Vertikal skrustikke Fig.30 Holderne og holderenheten kan monteres på begge Fig.28 sider som en praktisk måte å støtte arbeidsemnet på Den vertikale skrustikken kan monteres i to posisjoner horisontalt. Monter dem som vist i figuren. Stram på...
 • Page 43 forsiktig håndtaket til dets nederste stilling for å Skru på verktøyet uten at bladet er i kontakt med kappe arbeidsstykket. Når du er ferdig å sage, slår noe, og vent til bladet når full hastighet. Senk så du av maskinen og VENTER TIL BLADET HAR hendelen forsiktig til helt senket posisjon mens du STOPPET HELT før du setter bladet tilbake i helt utøver trykk parallelt med bladet, og SKYV...
 • Page 44 Fig.35 Eksempel: Det finnes to vanlige typer profillist og en vanlig Ved saging av profillist med 52/38° vinkel for type hulkillist; profillist med 52/38° veggvinkel, posisjon (1) på fig. A: profillist med 45° veggvinkel og hulkillist med 45° Vipp og fest innstillingen for gjæring i •...
 • Page 45 ADVARSEL: Over 15 mm (5/8") Over 420 mm (16-1/2") Ikke forsøk å utføre denne typen kutt ved hjelp • av en bredere bladtype eller et falseblad. Hvis 50 mm-60 mm (2"-2-3/8") du forsøker å skjære riller ved hjelp av et bredere 27mm (1-1/16") blad eller falseblad, kan sageresultatene bli dårlige og det kan oppstå...
 • Page 46: Valgfritt Tilbehør

  Senk justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, håndtaket helt, og lås det i nedre stilling, ved og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. å skyve inn stopperstiften. VALGFRITT TILBEHØR Fig.44 Løsne hendelen på baksiden av maskinen. ADVARSEL: Drei justeringsskruen for 0°...
 • Page 47 • Holderstangenhet • Innstillingsplate • Støvpose • Trekantlinjal • Sekskantnøkkel • Ulike typer ekte batterier og ladere fra Makita. • MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert som • standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.
 • Page 48 SUOMI (alkuperäiset ohjeet) Yleisselostus 1-1. Rajoitintappi 18-3. Lukituksen vapautuskytkin 29-3. Akselinpuristin 2-1. Pultti 18-4. Reikä riippulukkoa varten 29-4. Pohja 3-1. Säätöpultti 19-1. Lukituksen vapautuskytkin 30-1. Kannatin 4-1. Punainen osa 19-2. Liipaisinkytkin 30-2. Kannatinlaite 4-2. Painike 19-3. Reikä riippulukkoa varten 31-1. Kannatinlaite 4-3.
 • Page 49: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Malli BLS713 Terän läpimitta 190 mm Terän paksuus 1,3 mm - 2,0 mm Aukon (akseli) halkaisija 20 mm Maks. jiirikulma Vasen 47° , Oikea 57° Maks. kallistuskulma Vasen 45°, Oikea 5° Maks. leikkauskapasiteetit (K x L) 190 mm:n terän halkaisijalla.
 • Page 50: Sähkötyökalujen Käyttöä Koskevat Varoitukset

  Älä koskaan kiristä tai sido terän suojusta auki-asentoon. ENH003-13 Älä suorita mitään toimenpiteitä vapaalla Koskee vain Euroopan maita kädellä. Työkappale tulee kiinnittää kunnolla VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA kääntöalustaan ja ohjaimeen kappalepuristimella Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa kaikkien toimintojen aikana. Älä koskaan vastaavansa siitä, että...
 • Page 51 15. Poista lastut, pienet osat jne. pöydältä ennen 34. Pidä terä aina terävänä puhtaana käyttöä oman turvallisuutesi takaamiseksi. rajoittaaksesi melutasoa. 16. Vältä naulojen sahaamista. Tarkasta 35. Koneen käyttäjä on asianmukaisesti koulutettu työkappale ja poista kaikki naulat ennen koneen toiminnoissa, säädöissa ja käytössä. työstöä.
 • Page 52: Toimintojen Kuvaus

  Vihjeitä akun käyttöiän pidentämiseksi kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille. Lataa akku ennen kuin se ehtii purkautua Älä käytä voimaa, kun kiinnität akkua paikalleen. kokonaan. • Jos akku ei mene paikalleen helposti, se on Lopeta työkalun käyttö...
 • Page 53 Eurooppalaisille maille niitä vain sen verran, että kitapaloja voi edelleen helposti siirtää käsin. Laske kahva kokonaan alas ja lukitse se Kuva7 sitten ala-asentoon työntämällä rajoitintappi sisään. Kun lasket kahvan, teränsuojus A nousee automaattisesti. Löysää kaksi liukutankoa varmistavaa puristinruuvia. Teränsuojus B nousee työkappaleeseen koskiessaan. Vedä...
 • Page 54 Laitteessa on lukituksen vapautuspainike, joka estää vahingossa, mistä seurata vakava liipaisinkytkimen painamisen vahingossa. Käynnistä henkilövahinko. Toimita saha MAKITA-huoltoon työkalu painamalla lukituksen vapautuspainiketta ja korjattavaksi ENNEN käytön jatkamista. painamalla sitten liipaisinkytkintä. Työkalu pysäytetään ÄLÄ KOSKAAN ohita lukituksen vapautuspainiketta • vapauttamalla liipaisinkytkin.
 • Page 55 KOKOONPANO kiristämällä kuusiokoloruuvi myötäpäivään kiertämällä. Vapauta kahva yläasennosta vetämällä rajoitintappia. Varmista kahvaa laskemalla, että teränsuojus liikkuu VAROITUS: oikein. Varmista ennen sahaamista, että karalukitus Varmista aina ennen kaikkia • vapauttaa karan. kunnossapitotoimia, että laite on sammutettu Pölypussi (lisävaruste) ja akku on irrotettu. Jos laitetta ei sammuteta ja akkua irroteta, seurauksena voi olla vakava Kuva26 henkilövahinko.
 • Page 56 kiristämällä ruuvia. ruuvinpuristimen varren ja tukipöydät. varmistava ruuvi koskettaa sahausvastetta, pistä ruuvi Pitkiä työkappaleita leikatessa käytä ruuvinpuristimen varren päinvastaiselle puolelle. Varmista, kannatintanko-yhdistelmää (vaihtoehtoinen lisävaruste). ettei laitteen mikään osa kosketa ruuvinpuristinta silloin, Se koostuu kahdesta tukipöydästä ja kahdesta tangosta. kun painat terän täysin alas ja vedät tai työnnät terää Kuva31 loppuun asti.
 • Page 57 TÄYSIN PYSÄHTYNYT, ennen kuin palautat sen kallistuskulma turvallisesti. Varmista työkappale takaisin yläasentoonsa. ruuvinpuristimessa. Varmista, että saha on vedetty täysin takaisin käyttäjään päin. Kytke laite päälle VAROITUS: ilman terän kosketusta ja odota, kunnes terä Kiristä myötäpäivään kiertämällä tiukasti kaksi saavuttaa täyden nopeuden.
 • Page 58 Kuva35 Esimerkki: Kruunumallisten reunalistojen yleisesti käytettyjä Kun kyseessä on 52/38° kruunumallisen tyyppejä on kaksi ja koverojen reunalistojen reunalistan sahaus kuvan A kohtaan (1): tyyppejä yksi: 52/38° seinäkulman kruunulista, 45° Kallista lukitse • seinäkulman kruunulista ja 45° seinäkulman kallistuskulma-asetukseksi 33,9° kovero lista. Ks. oheiset kuvat. VASEN.
 • Page 59 Katso kuvaa suositeltua puusovitteen Kun terän alarajoitinkohta on säädetty, sahaa mittasuhdetta koskien. samansuuntaisia uria työkappaleen poikki työntösahaamalla kuvan osoittamalla tavalla. Poista sitten urien välissä oleva materiaali taltalla. Yli 15mm (5/8") Yli 420mm (16-1/2") VAROITUS: 50mm-60mm (2"-2-3/8") Älä tee tällaista sahausta leveällä terällä tai •...
 • Page 60: Käytön Jälkeen

  Käytä Makita-lisävarustetta tai -laitetta vain sen • 0° kallistuskulman säätömutteria ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Lisävarusteen myötäpäivään. Kiristä sitten vipu hyvin.) tai laitteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa...
 • Page 61 • ruuvinpuristin) Kappalepuristin • Kannatinsarja • Tukipöytä • Kannatin-varren yhdistelmä • Kiinnityslevy • Pölypussi • Kolmikulma • Kuusioavain • Erilaisia alkuperäisiä Makita-akkuja ja latureita • HUOMAUTUS: Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä • työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.
 • Page 62 LATVIEŠU (oriģinālās instrukcijas) Kopskata skaidrojums 1-1. Aiztura tapa 18-4. Atvērums piekaramai slēdzenei 29-3. Skrūvspīļu vārpsta 2-1. Bultskrūve 19-1. Atbloķēšanas poga 29-4. Pamatne 3-1. Regulēšanas bultskrūve 19-2. Slēdža mēlīte 30-1. Tureklis 4-1. Sarkana daļa 19-3. Atvērums piekaramai slēdzenei 30-2. Turekļa montējums 4-2.
 • Page 63 SPECIFIKĀCIJAS Modelis BLS713 Asmens diametrs 190 mm Asmens korpusa biezums 1,3 mm - 2,0 mm Cauruma (ass) diametrs 20 mm Maks. zāģēšanas leņķis Pa kreisi 47° , pa labi 57° Maks. slīpleņķis Pa kreisi 45°, pa labi 5° Maks. zāģēšanas ietilpība (A x P) ar asmeni 190 mm diametrā...
 • Page 64: Vispārējie Mehanizēto Darbarīku Drošības Brīdinājumi

  Nelietojiet zāģi, ja aizsargi nav savā vietā. Tikai Eiropas valstīm Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai EK Atbilstības deklarācija asmens aizsargs aizveras pareizi. Nelietojiet Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs zāģi, ja asmens aizsargs nevirzās brīvi un ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita"...
 • Page 65 12. Izmantojiet tikai šim darbarīkam paredzētus arsēns un hroms no ķīmiski apstrādātiem • atlokus. zāģmateriāliem. 13. Uzmanieties, lai nesabojātu asi, atlokus (it Risks jūsu veselībai palielinās atkarībā no īpaši uzstādīšanas virsmu) vai skrūvi. Šo daļu tā, cik bieži jūs veicat šāda veida darbu. Lai bojājums var izraisīt asmens salūšanu.
 • Page 66: Funkciju Apraksts

  FUNKCIJU APRAKSTS Neuzglabājiet darbarīku akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50 ゚ C (122 ゚ F). BRĪDINĀJUMS: Nededziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir Vienmēr pirms darbarīka regulēšanas vai • stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora funkciju pārbaudes pārbaudiet, vai instruments kasetne ugunī...
 • Page 67 Savas drošības nolūkā vienmēr rūpējieties, lai asmens ultravioletā starojuma iedarbībā ir bojāts, iegādājieties aizsargs būtu labā stāvoklī. Nekavējoties jāizlabo Makita apkopes centrā jaunu aizsargu. NEIZJAUCIET jebkura asmens aizsarga nepareiza darbība. Pārbaudiet, UN NENOŅEMIET AIZSARGU. vai aizsarga atsperes nospriegojuma darbība ir pareiza.
 • Page 68 Uzstādot jaunu asmeni, vienmēr pārbaudiet tā zemāko Lai asmeni sasvērtu uz labo pusi, nospiediet atlaišanas robežatzīmes stāvokli un, ja vajadzīgs, noregulējiet to pogu, kas atrodas darbarīka aizmugurē, sasverot asmeni šādi: nedaudz pa kreisi, kad svira ir atlaista. Turot atlaišanas Sākumā noņemiet akumulatora kasetni. Bīdiet atbalstu pogu ir nospiestu, sasveriet zāģa asmeni pa labi.
 • Page 69 UZMANĪBU: Slēdža mēlītē ir atvērums, kas paredzēts darbarīka Asmeni uzstādiet noņemiet tikai nobloķēšanai, ievietojot piekaramo slēdzeni. • komplektācijā esošo Makita seššķautņu uzgriežņu atslēgu. tā nerīkosities, seššķautņu BRĪDINĀJUMS: padziļinājuma bultskrūve būs pieskrūvēta pārāk Neizmantojiet slēdzeni, kuras kājiņas vai troses •...
 • Page 70 Putekļu maiss (piederums) Ja darbarīks ar tām saskaras, mainiet skrūvspīļu stāvokli. Spiediet apstrādājamo materiālu līdzeni uz vadotnes Att.26 ierobežotāja un pagriežamās pamatnes. Novietojiet Lai pievienotu stiprinājumu, novietojiet stiprinājuma apstrādājamo materiālu vēlamajā zāģēšanas stāvoklī un augšējo pusi pret trīsstūra marķējumu uz putekļu maisa. cieši to piestipriniet, pievelkot skrūvspīļu rokturi.
 • Page 71 BRĪDINĀJUMS: BRĪDINĀJUMS: Vienmēr atbalstiet garu apstrādājamo materiālu Lai atbalsts ekspluatācijas laikā neizkustētos, • • tā, lai tas ir vienā līmenī ar pagriežamā pamata pulksteņrādītāja virzienā cieši pieskrūvējiet augšējo virsmu, nodrošinot precīzu griezumu divas spīlējuma skrūves, ar ko piestiprināti un nepieļaujot bīstamu darbarīka kontroles slīdbalsti.
 • Page 72 pavilkts atpakaļ operatora virzienā līdz galam. dzegas, 45° sienas leņķa jostiņa virs dzegas un Ieslēdziet darbarīku, asmenim nesaskaroties ar 45° sienas leņķa stūrlīste. Skatiet attēlus. virsmu, un nogaidiet, kamēr asmens darbojas ar 1. Iekšējais stūris pilnu jaudu. Tad uzmanīgi nolaidiet rokturi līdz 2.
 • Page 73 Noregulējiet un nostipriniet zāģēšanas • Vairāk par 15 mm (5/8") Vairāk par 420 mm (16-1/2") leņķa iestatījumu uz 31,6° PA LABI. Novietojiet jostiņu virs dzegas ar tās • 50mm-60mm plato aizmugures (slēpto) virsmu uz (2"-2-3/8") pagriežamās pamatnes un ar GRIESTU 27mm (1-1/16") MALU pret zāģa vadotnes ierobežotāju.
 • Page 74 apstrādājamā materiāla platumā, izmantojot BRĪDINĀJUMS: zāģēšanas ar virzīšanu (spiešanu) režīmu, kā Vislabākajam visdrošākajam darba • attēlots zīmējumā. Tad ar kaltu izņemiet starp rezultātam vienmēr nodrošiniet, lai asmens ir gropēm esošos materiāla atgriezumus. ass un tīrs. Mēģinot zāģēt ar trulu un/vai netīru asmeni, iespējams izraisīt atsitienu un radīt BRĪDINĀJUMS: nopietnus ievainojumus.
 • Page 75: Papildu Piederumi

  Pārbaudiet, vai rādītājs, kas atrodas uz kloķa, Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija ir vērsts pret 0° atzīmi uz slīpā leņķa skalas, par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita kas atrodas uz kloķa turekļa. Ja tas nav vērsts apkopes centrā.
 • Page 76: Bendrasis Aprašymas

  LIETUVIŲ KALBA (Originali naudojimo instrukcija) Bendrasis aprašymas 1-1. Stabdiklio kaištis 19-1. Atlaisvinimo mygtukas 30-1. Laikiklis 2-1. Varžtas 19-2. Jungiklio spraktukas 30-2. Laikiklio įtaisas 3-1. Reguliavimo varžtas 19-3. Anga pakabinamai spynai 31-1. Laikiklio įtaisas 4-1. Raudona dalis 20-1. Veržliarakčio laikiklis 31-2. Strypas 12 4-2.
 • Page 77 SPECIFIKACIJOS Modelis BLS713 Pjovimo disko skersmuo 190 mm Disko korpuso storis 1,3 mm - 2,0 mm Skylės (velenui) skersmuo 20 mm Didž. įžambusis kampas 47° kairysis , 57° dešinysis Didž. įstrižasis kampas 45° kairysis, 5° dešinysis Didž. pjovimo matmetys (A x P), kai disko skermuo 190 mm Įstrižasis kampas...
 • Page 78: Bendrieji Perspėjimai Darbui Su Elektriniais Įrankiais

  Mechanizmo paskirtis: aptvaro spaustuvais. Draudžiama įtvirtinti ruošinį Akumuliatorinės kombinuotosios nuleidžiamos rankomis. skersavimo ir kampų suleidimo staklės Jokiu būdu netieskite rankos už pjūklo Modelio Nr./ tipas: BLS713 geležtės. priklauso serijinei gamybai ir Prieš perkeldami ruošinį arba keisdami atitinka šias Europos direktyvas: nustatymus, išjunkite įrankį...
 • Page 79 Dėl šių dalių pažeidimų gali lūžti geležtė. medžiagų keliamus pavojus, dirbkite gerai 14. Įsitikinkite, kad sukamasis pagrindas gerai vėdinamose patalpose naudokite pritvirtintas ir nejudės darbo metu. patvirtintas apsaugines priemones, pvz., 15. Prieš pradėdami darbą, rūpindamiesi savo kaukes, saugančias nuo dulkių, kurios saugumu, pašalinkite nuolaužas, daleles ir specialiai sukurtos...
 • Page 80: Veikimo Aprašymas

  50 ゚ C (122 ゚ F); išimkite akumuliatoriaus kasetę. Neišjungus nedeginkite akumuliatoriaus kasetės, net jei įrankio ir neištraukus akumuliatoriaus kasetės, yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi. galima sunkiai susižeisti dėl atsitiktinio įrankio Ugnyje akumuliatoriaus kasetė gali sprogti. įjungimo. Saugokite akumuliatorių nuo kritimo ir smūgių. Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas ir Nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus.
 • Page 81 Bet kokį nenormalų apsaugos susisiekite su „Makita" techninio aptarnavimo tarnyba, veikimą reikia tuoj pat pataisyti. Patikrinkite spyruoklę, ar kad įsigytumėte naują apsaugą. NEIŠJUNKITE IE ji gali sugrąžinti apsaugą į pradinę padėtį. NENUIMKITE APSAUGOS.
 • Page 82 taške, kur kreipiamojo užtvaro priekis liečiasi su DĖMESIO: sukiojamo pagrindo viršutiniu paviršiumi. Keisdami įstrižą kampą, visada užtvirtinkite raneną, • Išėmę akumuliatoriaus kasetę, sukite pjovimo diską užverždami svirtelę paga laikrodžio rodyklę. ranka, laikydami iki galo nuspaustą rankenėlę, kad PASTABA: patikrintumėte, ar pjovimo diskas neliečia jokios Pakreipiant pjūklo diską, rankenėlė...
 • Page 83 DĖMESIO: Disko sumontavimui arba nuėmimui naudokite tik • PASTABA: „MAKITA" šešiakampį veržliaraktį. Jeigu naudosite Jeigu prie šio pjovimo įrankio prijungiate dulkių siurblį, kitą įrankį, galite per daug arba ne iki galo priveržti darbus galima atlikti švariau. šešiakampės lizdinės galvutės varžtą. Tai gali kelti...
 • Page 84 Ruošinio pritvirtinimas laikrodžio rodyklę, varžtas atsukamas ir spaustuvo veleną galima greitai kišti ir traukti. Sukant spaustuvo ĮSPĖJIMAS: rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, varžtas lieka Nepaprastai svarbu visuomet tinkamai įtvirtinti užtvirtintas. Norėdami suspausti ruošinį, atsargiai sukite • ruošinį, naudojant tinkamos rūšies spaustuvus. spaustuvo rankenėlę...
 • Page 85 arba naudosite šoninę jėgą, diskas pradės vibruoti pjauti iki galo nepatraukę suporto link savęs. ir paliks ant ruošinio žymes (pjovimo žymes), todėl Jeigu pradėsite pjauti iki galo nepatraukę suporto pjūvio tikslumas bus prastas. link savęs, gali įvykti atatranka, kuri gali sąlygoti Slenkamo pjūvio metu, atsargiai nesustodami sunkų...
 • Page 86 sukiojamam pagrindui arba jeigu spaudimo kryptis Kairysis įstrižas pjūvis pjovimo metu pasikeičia, pjūvis bus netikslus. Lentelė (A) Kombinuotasis pjovimas Įstrižasis kampas Įžambusis kampas Formavimo padėtis, Kombinuotasis pjovimas - tai procesas, kai pavaizduota A pav. 52/38° tipas 45° tipas 52/38° tipas 45°...
 • Page 87 Lentelė (B) PASTABA: Pritvirtinę apsaugą, nesukite sukiojamo pagrindo, • Formavimo padėtis, pavaizduota A pav. Karnizo kraštas atremtas į kreiptuvą Užbaigta dalis kai rankenėlė nuleista. Sugadinsite pjovimo diską ir/arba medžio apsaugą. Sieną liečiantis kraštas turi būti atremtas į kreiptuvą. Kartojamasis ruošinių pjovimas Užbaigta dalis bus Vidiniam pjūklo dešinėje.
 • Page 88: Techninė Priežiūra

  Užtvirtinkite slankiuosius kuoliukus taip, kad apatinis Pav.41 slankusis kuoliukas būtų užfiksuotas visiškai link Šešiakampiu veržliarakčiu atlaisvinkite šešiakampių operatoriaus paslinkto suporto padėtyje, o viršutiniai lizdinių galvučių varžtus, laikančius kreiptuvą. slankieji kuoliukai būtų užfiksuoti iki galo link kreiptuvo Iki galo nuleiskite rankenėlę ir užfiksuokite ją pastumto suporto padėtyje.
 • Page 89: Pasirenkami Priedai

  • „Makita“ įrankiu rekomenduojama naudoti šiuos „Makita“ įtaisus ir priedus. Naudojant bet kokius kitus įtaisus ir priedus, galima sunkiai susižeisti. „Makita“ įtaisą arba priedą naudokite tik pagal • jo numatytąją paskirtį. Naudojant įtaisą arba priedą ne pagal jo numatytąją paskirtį, galima sunkiai susižeisti.
 • Page 90 EESTI (algsed juhised) Üldvaate selgitus 1-1. Stoppernõel 18-4. Tabaluku ava 29-4. Tald 2-1. Polt 19-1. Lahtilukustuse nupp 30-1. Hoidik 3-1. Reguleerimispolt 19-2. Lüliti päästik 30-2. Hoidikumoodul 4-1. Punane osa 19-3. Tabaluku ava 31-1. Hoidikumoodul 4-2. Nupp 20-1. Mutrivõtme hoidik 31-2. Varras nr 12 4-3.
 • Page 91: Tehnilised Andmed

  TEHNILISED ANDMED Mudel BLS713 Tera läbimõõt 190 mm Saelehe paksus 1,3 mm - 2,0 mm Augu (võll) läbimõõt 20 mm Max eerunginurk Vasak 47° , Parem 57° Max fassettnurk Vasak 45°, Parem 5° Max lõikeulatus (K x L) tera läbimõõduga 190 mm...
 • Page 92: Üldised Elektritööriistade Ohutushoiatused

  EÜ vastavusdeklaratsioon Ärge kunagi kinnitage terapiiret klambriga ega siduge seda avatud asendisse. Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, Ärge teostage ühtki toimingut kinnitamata et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): detailiga. Töödeldav detail peab olema kõigi Masina tähistus:...
 • Page 93 purunemise. suurus haigestuda eespool nimetatud 14. Veenduge, et pöördalus on õigesti kinnitatud, haigustesse, mida nende ainete mõju all nii et see töötamise ajal ei liigu. viibimine võib põhjustada. Nimetatud 15. Ohutuse tagamiseks eemaldage laualt enne kemikaalide mõju vähendamiseks: töötage toimingu teostamist laastud, väikesed tükid hästi ventileeritavas piirkonnas ja kasutage jne.
 • Page 94: Funktsionaalne Kirjeldus

  kulunud. Akukassett võib tules plahvatada. Akukasseti paigaldamine või eemaldamine Olge ettevaatlik ning ärge laske akul maha Joon.4 kukkuda või lööge seda. Enne akukasseti paigaldamist või eemaldamist • Ärge kasutage kahjustatud akut. lülitage tööriist alati välja. HOIDKE JUHEND ALLES. Akukasseti äravõtmiseks eemaldage see tööriistast, •...
 • Page 95 ülaltoodud menetlust vastupidises järjekorras ning keerake polt kinni. Ärge eemaldage HOIATUS: saekettakaitset kinnihoidvat vedru. Kui kaitse on Uue saeketta paigaldamise järel (akukassett • UV-kiirguse või vananemise tõttu kahjustunud, võtke peab olema eemaldatud) veenduge alati selles, ühendust Makita teeninduskeskusega. KAITSE...
 • Page 96 et ketas ei satu käepideme alumise asendi Lüliti funktsioneerimine korral kokkupuutesse aluse mis tahes osaga. Euroopa riigid Saeketta kokkupuude alusega võib kaasa tuua Joon.18 tagasilööke ja põhjustada tõsiseid vigastusi. Selleks, et lüliti päästikut poleks võimalik juhuslikult Stopperlatt tõmmata, on tööriistal lahtilukustuse nupp. Tööriista käivitamiseks suruge hoob üles, vajutage lahtilukustuse Joon.13 nupp sisse ning seejärel tõmmake lüliti päästikut.
 • Page 97 HOIATUS: Tolmuimeja ühendamisel saega saate töötada puhtamalt. Kasutage tera paigaldamiseks ja eemaldamiseks • Töödeldava detaili fikseerimine ainult kaasasolevat Makita kuuskantvõtit. Vastasel korral võib kuuskantpesapoldi kinnitus osutuda HOIATUS: liiga tugevaks või jääda ebapiisavaks. See võib Äärmiselt oluline on fikseerida töödeldav ese •...
 • Page 98: Tööriista Kasutamine

  kalduvad rippu vajuma. Toestage töödeldav detail töödeldava detaili viskamist, teravigastusi või terves ulatuses, et vältida saeketta pitsitamist ja tööriista üle kontrolli kadumise, viib võimalikku TAGASILÖÖKI. KEHAVIGASTUSTENI. Joon.27 Hoidikud ja hoidikumoodul (lisatarvikud) Vertikaalne kinnitusrakis Joon.30 Hoidikud ja hoidikumoodul võimaldavad töödeldavat Joon.28 detaili horisontaalsuunas käepäraselt toestada ning neid Vertikaalse kinnitusrakise...
 • Page 99 kelgu fikseerimiseks kaks liugvardaid kinnihoidvat Fassettlõikamine pitskruvi päripäeva kinni. Kinnitage töödeldav ese Joon.34 õiget tüüpi kinnitusrakisega. Lülitage tööriist sisse Keerake hoob lahti ja kallutage soovitud kaldenurga (tera ei tohi ikka veel detaili vastu puutuda) ning seadmiseks saetera (juhinduge eespool toodud oodake enne tera langetamist, kuni see saavutab lõigust „Kaldenurga...
 • Page 100 Kaare- ja nõgusprofiili freesimine Kaare- ja nõgusprofiile lõigatakse liitlõikesaega, 52/38° kaareprofiili lõikamine asendis (1) joon. mille puhul teostatakse saematerjali vigurprofileerimine eerungialuse lamedal pinnal. Kallutage kinnitage fassett-lõike • nurgaks 33,9° VASAKULE. Joon.35 Seadistage ja kinnitage kaldenurgaks Kaare vigurprofiili lõikamiseks on kaks erinevat ja •...
 • Page 101 HOIATUS: Üle 15 mm (5/8") Üle 420 mm (16-1/2") Ärge üritage sooritada niisugust saagimist • laiemat tüüpi saeketta või soonesaagimisketta 50mm-60mm (2"-2-3/8") abil. Soonesaagimise katsed laiema saeketta või 27mm (1-1/16") soonesaagimisketta abil võivad kaasa tuua ootamatuid saagimistulemusi ja tagasilööke, mis 85mm 70mm 70mm...
 • Page 102: Pärast Kasutamist

  Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb kaks pitskruvi kelgu kinnitamiseks kinni. vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd Langetage käepide madalaimasse asendisse lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb ja selle lukustamiseks langetatud asendis kasutada Makita varuosi. vajutage sisse kinnitustihvt. VALIKULISED TARVIKUD Joon.44...
 • Page 103 Hoidikumoodul • Hoidiku-vardamoodul • Paigaldusplaat • Tolmukott • Kolmnurkjoonlaud • Kuuskantvõti • Mitut tüüpi Makita originaalakud ja laadijad • MÄRKUS: Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda • standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riikide lõikes erineda.
 • Page 104 РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция) Объяснения общего плана 1-1. Стопорный штифт 19-1. Кнопка разблокирования 30-1. Держатель 2-1. Болт 19-2. Курковый выключатель 30-2. Крепежный блок 3-1. Регулировочный болт 19-3. Отверстие для навесного замка 31-1. Крепежный блок 4-1. Красная часть 20-1. Держатель ключа 31-2.
 • Page 105: Технические Характеристики

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BLS713 Диаметр полотна 190 мм Толщина ножа 1,3 мм - 2,0 мм Диам. отверстия (под шпиндель) 20 мм Макс. угол резки Левый 47° , Правый 57° Макс. угол скоса Левый 45°, Правый 5° Макс. размеры распиливаемой детали(В х Ш) с диском диаметром 190 мм...
 • Page 106: Дополнительные Правила Техники Безопасности Для Инструмента

  Никогда не пытайтесь дотянуться до представителя в Европе: какого-либо предмета рядом с диском пилы. Перед перемещением детали или Makita International Europe Ltd. изменением настроек выключите Michigan Drive, Tongwell, инструмент и дождитесь остановки Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England дисковой пилы.
 • Page 107 Перед заменой дисковой пилы или 23. Немедленно прекратите работу, если вы проведением технического обслуживания заметили какие-либо отклонения. обязательно извлеките аккумуляторный 24. Не пытайтесь заблокировать курковый блок. выключатель во включенном положении. Перед переноской инструмента всегда 25. Никогда не теряйте бдительность, закрепляйте все движущиеся детали. особенно...
 • Page 108 37. Воздержитесь от удаления каких-либо полностью вышел из строя. обрезков или других частей детали из места Аккумуляторный блок может взорваться резки, если инструмент работает и головка под действием огня. пилы не находится в положении покоя. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный 38.
 • Page 109: Описание Функционирования

  инструмента. нажатием на курковый выключатель. Низкое напряжение аккумуляторной батареи: • ОПИСАНИЕ Уровень оставшегося заряда ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ аккумулятора слишком низкий и инструмент не работает. В этом случае снимите и зарядите аккумуляторный блок. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Кожух диска Перед регулировкой или проверкой функций • Для всех стран, за исключением европейских инструмента...
 • Page 110 сдвиньте каретку к ограждению лучей свяжитесь с сервисным центром компании направляющей и опустите рукоятку до упора. При Makita, чтобы получить новое ограждение. НЕ помощи шестигранного ключа поворачивайте ЛОМАЙТЕ И НЕ СНИМАЙТЕ ОГРАЖДЕНИЕ. регулировочный болт до тех пор, пока внешний край...
 • Page 111 и причинения тяжелых травм. Регулировка положения рычага Стопорный рычаг Рис.17 Угол положения рычага можно изменить с шагом в Рис.13 30°, когда рычаг не обеспечивает плотную затяжку. Нижнее предельное положение диска легко Ослабьте и открутите винты крепления рычага в регулируется с помощью стопорного рычага. Для нижней...
 • Page 112 что может стать причиной Для установки или снятия дисковой пилы • случайного включения и причинения тяжелой пользуйтесь только шестигранным ключом травмы. Makita. В противном случае болт с головкой под ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать • внутренний шестигранник можно либо инструмент с неисправным курковым...
 • Page 113 режущего диска перемещалось свободно. Перед направляющей линейки или на крепежном блоке началом работы убедитесь в том, что стопор вала (дополнительная принадлежность). Вставьте расфиксировал шпиндель. стержень тисков в отверстие в направляющей линейке или крепежном блоке и затяните винт, чтобы Пылесборный мешок закрепить...
 • Page 114 положении. В противном случае ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: обрабатываемая деталь будет плохо зафиксирована. В этом случае деталь может Перед включением выключателя убедитесь, • быть отброшена, может повредить пилу или что диск и т. д. не касается детали. привести к потере контроля за инструментом, Включение...
 • Page 115 заблуждение относительно фактической ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: траектории диска во время резания, и контакт с При выполнении разреза сначала полностью • диском приведет к тяжелым травмам. переместите каретку к себе и нажмите Диск нельзя поднимать до его полного • рукоятку вниз до упора, затем сдвиньте останова.
 • Page 116 Рис.36 В случае снятия правой фаски Имеются стыковые детали для поясков и Таблица (A) погонажа с закругленным углублением для Угол скоса Угол резки Положение следующих типов углов: "внутренние" углы 90° пояска на ((1) и (2) на Рис. A) и "внешние" углу 90° ((3) и Тип...
 • Page 117 поперек детали путем толкающего резания как ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: показано на рисунке. Затем удалите материал Для накладки используйте прямую деревянную • детали между надрезами с помощью стамески. деталь равномерной толщины. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Для крепления деревянной накладки к • Не пытайтесь выполнять такое резание при •...
 • Page 118 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ отрегулируйте стрелку, чтобы она указывала на 0°. Угол скоса ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Перед проведением проверки или работ по Угол скоса в 0° • техобслуживанию, всегда проверяйте, что Подайте каретку по направлению к инструмент выключен, а блок аккумуляторов ограждению направляющей и затяните два вынут.
 • Page 119: После Использования

  была вставлена в поворотное основание до упора. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Данные принадлежности или • приспособления рекомендуются для использования с инструментом...
 • Page 120 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884983D985...