Download Print this page

Advertisement

A
NHANG
TCL 210 Travel
Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedieningshandleiding

Advertisement

   Related Manuals for Amplicomms TCL 210 Travel

No related manuals

   Summary of Contents for Amplicomms TCL 210 Travel

 • Page 1

  NHANG TCL 210 Travel Bedienungsanleitung Operating Instructions Mode d’emploi Bedieningshandleiding...

 • Page 2

  Diese Ausklappseite zeigt Ihnen eine Übersicht über Ihr TCL 210 Travel. Please open this page for “At a glance“ guide to your TCL 210 Travel. Cette page dépliante vous offre un aperçu de votre TCL 210 Travel. Dit uitvouwblad toont u een overzicht...

 • Page 3

  TCL 210 T RAVEL...

 • Page 4

  VERZICHT 1a Zaklamp 1b Schakelaar voor zaklamp Alarmselectie-knop (Wektoon + trilling, Trilling, Wektoon, Uit) MODE-knop (wekker, Timer ('keukentimer'), tem- peratuur) SET-knop voor het bevestigen van gegevens SNOOZE-knop -knop /TEST -knop Oogje voor bevestigingsriem Wektooninstelling (1-2-3 = diep-gemiddeld-hoog) 10 Wektoonvolume (1-2-3 = stil-gemiddeld-luid) 11 Batterijvakje (rugzijde)

 • Page 5

  N GEBRUIK NEMEN NHANG Verpakkingsinhoud • Wekker met trilfunctie • 3 batterijen, type AA (mignon) • Bevestigingsband met clip (bv. voor het bevesti- gen van de wekker aan het hoofdkussen) • Handleiding Batterijen plaatsen Leg de drie meegeleverde batterijen in het batterij- vakje.

 • Page 6

  NSTELLING NHANG EDIENING De tijd instellen 1. Druk op gedurende ong. 2 seconden. knippert. 2. Stel eerst het uurformaat in (24 of 12 uur / AM= voormiddag, PM= namiddag). -knop om in te stellen - -knop om te bevestigen. 3. Stel de uren/minuten in met , en bevestig telkens met de -knop.

 • Page 7

  NSTELLING EDIENING NHANG bevestig telkens met de -knop. Daarna knip- SNOZ pert 3. Als u nu op de -knop drukt, is de SNOOZE- functie ingeschakeld. SNOZ Als u op de -knop drukt, verdwijnt Als u nu op de -knop drukt, is de SNOOZE- functie uitgeschakeld.

 • Page 8

  NSTELLING NHANG EDIENING om dan zoals voordien beschreven te worden her- SNOO- haald. Als u tijdens het weksignaal op de -knop drukt, wordt het signaal uitgeschakeld om dan zoals voordien beschreven te worden her- haald. Als u tijdens het weksignaal om het even behalve de SNOOZE-knop welke knop indrukt, wordt het weksignaal definitief uitgescha-...

 • Page 9

  NSTELLING EDIENING NHANG weksignaal uit te schakelen. AUDIO 2. Schuif de schakelaar in de stand (wek- SHAKER toon/ (trilling/ ) of (wektoon + trilling) om de wekmodus te selecte- ren en de wekker in te schakelen. De wekkerinstelling controleren TEST 1.

 • Page 10

  NSTELLING NHANG EDIENING gedurende ong. 2 seconden ter bevestiging. 2. Stel de uren/minuten in met , en bevestig telkens met de -knop. 3. Druk binnen 5 seconden op om de timer te starten. knipperen en de tijd loopt af. Als u niet binnen 5 seconden op de knop drukt, schakelt het apparaat terug in de normale tijds- weergave.

 • Page 11

  NSTELLING EDIENING De kamertemperatuur weergeven MODE 1. Druk driemaal op om de temperatuur- weergave in te schakelen. knippert. 2. Gebruik om indien gewenst te schakelen tussen °C of °F. 3. Na ong. 5 seconden wordt automatisch weer de tijd weergegeven.

 • Page 12

  IJLAGE NHANG Technische gegevens / Functies Functies: Klok, wekker, keukentimer, thermometer en zaklamp Tijdsweergave: 12 of 24 uur Wekstanden: Wektoon + trilling, wektoon, trilling Temperatuurweergave; °C of °F Afmetingen: 118 x 71 x 27 mm Gewicht (zonder batterijen): 140 g Stroomtoevoer: 3 AA alkaline-batterijen Levensduur batterijen: 8-10 maanden bij normaal gebruik...

 • Page 13

  IJLAGE Afvalverwijdering U bent wettelijk verplicht consumentengoede- ren op geschikte wijze af te voeren. Het sym- bool hiernaast, dat zich ook op de telefoon bevindt, betekent dat elektrische en elektroni- sche apparaten en batterijen gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Elektrische of elektronische apparaten dient u in te leveren bij een verzamelpunt van een bevoegde afvalbeheerder.

 • Page 14

  • Reinig de behuizing met een zachte en pluisvrije doek. • Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplossingsmid- delen. Garantie AMPLICOMMS-apparaten worden geproduceerd en getest met de modernste productieprocessen. Nauw- keurig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een probleemloze werking en een lange levensduur.

 • Page 15

  IJLAGE De garantieperiode bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de dag van aankoop. De garantie geldt niet voor de batterijen, accu's of accupacks gebruikt in het product. Binnen de garantieperiode worden alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, kos- teloos gerepareerd.

 • Page 16

  Indien uw apparaat toch een defect vertoont binnen de garantieperiode, neemt u uitsluitend contact op met de handelszaak waar u het AMPLICOMMS-appa- raat hebt gekocht, op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle garantieclaims volgens deze bepaling kunnen enkel geldig worden gemaakt bij uw handelaar. Na twee jaar na aankoop en overhandiging van onze pro- ducten vervallen de garantierechten.

 • Page 17

  IJLAGE Conformiteitsverklaring Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn: 2004/108/EG betreffende elektromagnetische compa- tibiliteit. De conformiteit met bovengenaamde richt- lijn wordt bevestigd door het CE-kenteken op het apparaat. De volledige conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze website www.amplicomms.eu...

 • Page 20

  Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss 05/2011 – Ausgabe 1...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: