Download Print this page

Viktig Information (Swedish) - NEC NP06LM Important Information Manual

Wireless lan unit
Hide thumbs

Advertisement

Trådlöst LAN NP06LM för NEC Projektor
1.Inledning
Tack för att du köpt trådlöst LAN NP06LM (trådlöst LAN).
Sätt i trådlöst LAN i NEC-projektorn för användning.
Information om projektorer som går att använda finns i våra broschyrer.
Se användarhandboken som följer med projektorn för installation och borttagning
och hur man ställer in trådlöst LAN.
● Delarsomingår
・Trådlöst LAN ........................ 1
・Viktig information (detta dokument) ........ 1
2.Områdenochländerdärdenstöds
Vänligen besök företagets webbplats för information om områden och länder där
denna trådlösa LAN-enhet stöds.
URL: http://www.nec-display.com/global/support/index.html
Vänligen observera att om du använder denna trådlösa LAN-enhet i ett område
eller i ett land där den inte stöds kan det innebära brott mot lagarna om radiovågor
i det landet.
ViktigInformation
- 37 -

Advertisement

loading