Download Table of Contents Print this page

Electrolux EDC2086PDW User Manual

Hide thumbs Also See for EDC2086PDW:

Advertisement

Available languages

Available languages

EDC2086PDW
................................................ .............................................
NL DROOGAUTOMAAT
EN TUMBLE DRYER
FR SÈCHE-LINGE
DE WÄSCHETROCKNER
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
17
31
46

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EDC2086PDW

 • Page 1 ..................... EDC2086PDW NL DROOGAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING EN TUMBLE DRYER USER MANUAL FR SÈCHE-LINGE NOTICE D'UTILISATION DE WÄSCHETROCKNER BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. TECHNISCHE GEGEVENS ..........15 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees zorgvuldig de meegeleverde instruc- • Installeer het apparaat niet achter een ties voor installatie en gebruik van het ap- vergrendelbare deur, een schuifdeur of paraat. De fabrikant is niet verantwoorde- een deur met een scharnier aan de te- lijk voor letsel en schade veroorzaakt door genovergestelde zijde, waardoor de een foutieve installatie.
 • Page 4 • Gebruik het apparaat niet zonder een Aansluiting op het filter. Reinig het pluisfilter voor of na elk elektriciteitsnet gebruik. WAARSCHUWING! • Veeg eventuele pluisjes die zich rondom Gevaar voor brand en elektrische het apparaat hebben opgehoopt, weg. schokken.
 • Page 5: Beschrijving Van Het Product

  NEDERLANDS • Schakel het apparaat uit en trek de • Haal de stekker uit het stopcontact. stekker uit het stopcontact voordat u • Snijd het netsnoer van het apparaat af onderhoudshandelingen verricht. en gooi dit weg. • Gebruik geen waterstralen of stoom om •...
 • Page 6: Bedieningspaneel

  3. BEDIENINGSPANEEL Programmaknop Fijne was tiptoets Display Wol Belading tiptoets Aanraaktoets Tijd Aanraaktoets Start/Pauze Aanraaktoets Startuitstel Toets (aan/uit) Raak de tiptoetsen met uw vinger aan in het gebied met het sym- bool of de naam van de optie. Draag geen handschoenen bij het aanraken van het bedieningspa- neel.
 • Page 7: Programmatabel

  NEDERLANDS 4. PROGRAMMATABEL Programma’s Type lading / lading (max.) / textielmarkering Katoen stoffen Extra Droog Droogtegraad: extra droog. / 8kg / Sterkdroog Droogtegraad: intensief droog. / 8kg / 2)3) Droogtegraad: kastdroog. / 8kg / Kastdroog Droogtegraad: geschikt voor strijken. / 8kg / Strijkdroog Synthetica stoffen Extra Droog...
 • Page 8: Options (Opties)

  1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken. 2) Uitsluitend voor testinstituten: Standaard programma's voor tests worden gespecificeerd in het EN 61121-document. 3) Overeenkomstig 932/2012 is katoen “kastdroog” het “standaardkatoenprogramma”. Het is geschikt voor het drogen van normaal nat katoen en het is het meest energiezuinige programma.
 • Page 9: Instellingen

  NEDERLANDS Programma's ● Strijkvrij ● Dekbed ● Fijne was ● ● ● Opfrissen ● ● Tijd Snel 1) U kunt samen met het programma ook één of meer opties instellen. Druk op de bijbehorende tiptoets om ze in of uit te schakelen. 2) Alleen met het droogrek 6.
 • Page 10: Dagelijks Gebruik

  10 www.electrolux.com • 4. Blijf aanraaktoets (A) en (B) gedurende (hoog >600 μS/cm) ongeveer 2 seconden tegelijkertijd in- 3. Blijf op de aanraaktoets (E) drukken drukken om de aanpassing te bevesti- totdat het indicatielampje van het cor- gen. recte niveau aan gaat.
 • Page 11: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS Na afloop van een programma • Als na 5 minuten geen programma start dient u altijd het filter schoon te • 5 minuten na afloop van het waspro- maken en het waterreservoir te le- gramma gen. 7.5 Auto STAND-BY-functie Om het energieverbruik te verlagen, scha- kelt deze functie het apparaat automa- tisch uit:...
 • Page 12: Onderhoud En Reiniging

  12 www.electrolux.com 9. ONDERHOUD EN REINIGING 9.1 Het filter schoonmaken 9.2 Waterreservoir legen...
 • Page 13 NEDERLANDS U kunt het water uit het waterre- servoir gebruiken als alternatief voor gedistilleerd water (bijv. voor een stoomstrijkijzer). Verwijder voordat u het water gebruikt, eerst eventuele vuilrestjes met een filter. 9.3 Reiniging van de condensator 9.4 De trommel reinigen 9.5 Schoonmaken van de buitenkant Maak de trommel schoon met een vochti-...
 • Page 14: Probleemoplossing

  14 www.electrolux.com 9.6 De luchtcirculatiesleuven reinigen Gebruik een stofzuiger om de pluisjes uit de luchtcirculatiesleuven te verwijderen. 10. PROBLEEMOPLOSSING 10.1 Storing Mogelijke oplossing U kunt het apparaat niet activeren. Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. Zorg dat er geen zekering in de zekerin- genkast is doorgebrand.
 • Page 15: Technische Gegevens

  NEDERLANDS 1) Na ongeveer 5 uur stopt het programma automatisch. • Er zat te veel wasgoed in het apparaat. 10.2 Als de droogresultaten niet • De trommel is vuil. naar tevredenheid zijn. • Verkeerde instelling van de geleidings- • Het ingestelde programma was onjuist. sensor.
 • Page 16 16 www.electrolux.com 12. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool elektronische apparaten. Gooi apparaten . Gooi de verpakking in een geschikte gemarkeerd met het symbool niet weg verzamelcontainer om het te recyclen. met het huishoudelijk afval. Breng het Help om het milieu en de...
 • Page 17 11. TECHNICAL DATA ............29 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 18: Safety Instructions

  18 www.electrolux.com SAFETY INSTRUCTIONS Before the installation and use of the ap- • Always be careful when you move the pliance, carefully read the supplied in- appliance because it is heavy. Always structions. The manufacturer is not re- wear safety gloves.
 • Page 19: Care And Cleaning

  ENGLISH Should the appliance power supply ca- • Do not dry items in the appliance if in- ble need to be replaced, this must be dustrial chemicals have been used for carried out by our Service Centre. cleaning. • Connect the mains plug to the mains •...
 • Page 20: Product Description

  20 www.electrolux.com 2. PRODUCT DESCRIPTION Appliance door Filter Button for condenser door Airflow slots Adjustable feet Condenser door Condenser cover Locks for condenser lid Rating plate The load door can be installed by the user in the opposite side. It...
 • Page 21: Programme Table

  ENGLISH Indicators Description Acoustic signals. Child lock. Water container. Filter. Condenser. Drying phase. Cooling phase. Crease guard phase. Delay start. Programme duration. Time Drying duration. Delay start duration. 4. PROGRAMME TABLE Programmes Type of load / Load (max.) / Fabric mark Cotton fabrics Extra Dry Drying level: extra dry.
 • Page 22: Options

  22 www.electrolux.com Programmes Type of load / Load (max.) / Fabric mark Silk fabrics and lingerie. Delicate programme with warm Delicates air. / 3kg Wool fabrics. Gentle drying washable woollens. Remove immediately the items when the programme is comple- ted. / 1kg...
 • Page 23: Settings

  ENGLISH 5.2 Wool Load 5.3 Delicate This option is applicable only to the Wool With this option you can set a delicate programme. To get laundry more dried drying programme that has a low temper- ature. Use this option with synthetic fab- press the Wool Load touchpad again and again to increase the programme du-...
 • Page 24: Daily Use

  24 www.electrolux.com ates. The programme knob and the the water conductivity and on the con- touchpads are locked. Only the on/off ductivity sensor of the appliance. If you button is unlocked. know, the value of the water conductivity you can adjust the sensor in order to have Activating the child lock option better drying results.
 • Page 25: Hints And Tips

  ENGLISH When the crease guard phase is comple- 7.3 Change a programme ted: 1. Press the on/off button to deactivate • The indicator is on but does not flash. appliance • The indicator goes off. 2. Press the on/off button to activate the •...
 • Page 26: Care And Cleaning

  26 www.electrolux.com Fabric Description label Laundry that is applicable for tumble dryer. Set the programme with low temperature. Laundry that is not applicable for tumble dryer. 9. CARE AND CLEANING 9.1 Cleaning the filter 9.2 Draining the water container...
 • Page 27 ENGLISH You can use the water from the water container as an alternative to distilled water (e.g. for steam ironing). Before you use the water, remove dirt residues with a filter. 9.3 Cleaning the condenser...
 • Page 28: Troubleshooting

  28 www.electrolux.com abrasive products, abrasive cleaning pads 9.4 Cleaning the drum or solvents. Clean the drum with a moist cloth. Only Dry the appliance with a soft cloth. use neutral detergents. Do not use abra- sive products, abrasive cleaning pads or 9.6 Cleaning the airflow slots...
 • Page 29: Technical Data

  ENGLISH Problem Possible solution Make sure that the options are applicable to the programme. The display shows E51) Deactivate and activate the appliance. Start a new programme. If the problem oc- curs again, contact the Service. 1) After maximum 5 hours, the programme ends automatically •...
 • Page 30: Environment Concerns

  30 www.electrolux.com energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used (REGULATION (EU) No 392/2012). 12. ENVIRONMENT CONCERNS Recycle the materials with the symbol and electronic appliances. Do not dispose . Put the packaging in applicable appliances marked with the symbol containers to recycle it.
 • Page 31 11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ........44 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous.
 • Page 32: Instructions De Sécurité

  32 www.electrolux.com INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, ambiante est inférieure à 5 °C ou supé- lisez soigneusement les instructions four- rieure à 35 °C. nies. Le fabricant ne peut être tenu pour • L'appareil ne doit pas être installé der- responsable des dommages et blessures rière une porte à...
 • Page 33 FRANÇAIS • Si vous utilisez un assouplissant ou des Branchement électrique produits similaires, respectez les ins- AVERTISSEMENT tructions figurant sur l'emballage. Risque d'incendie ou d'électrocu- • N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Net- tion. toyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
 • Page 34: Description De L'appareil

  34 www.electrolux.com curer, de solvants ou d'objets métalli- 1.4 Entretien et nettoyage ques. AVERTISSEMENT Risque de blessure corporelle ou 1.5 Mise au rebut de dommages matériels. AVERTISSEMENT • Avant toute opération d'entretien, étei- Risque de blessure ou d'asphyxie. gnez l'appareil et débranchez la prise secteur.
 • Page 35: Bandeau De Commande

  FRANÇAIS 3. BANDEAU DE COMMANDE Sélecteur de programme Touche Délicats Affichage Touche Chargement Laine Touche Minuterie Touche Départ/Pause Touche Départ Différé Touche Marche/Arrêt Appuyez sur les touches, dans la zone portant le symbole ou le nom de l'option. Ne portez pas de gants lorsque vous utilisez le bandeau de com- mande.
 • Page 36: Tableau Des Programmes

  36 www.electrolux.com 4. TABLEAU DES PROGRAMMES Type de charge / Charge (max.) / Étiquette d'en- Programmes tretien des textiles Textiles Coton Extra Sec Degré de séchage : extra sec. / 8 kg / Très Sec Degré de séchage : très sec. / 8 kg / 2)3) Degré...
 • Page 37: Options

  FRANÇAIS Type de charge / Charge (max.) / Étiquette d'en- Programmes tretien des textiles Séchage à basse température de textiles en coton et Rapide synthétiques. / 2 kg / 1) Poids maximal des articles secs. 2) Uniquement pour les instituts de test : Les programmes de test standard sont indiqués dans le document EN 61121.
 • Page 38: Réglages

  38 www.electrolux.com Programmes ● Prêt à repasser Textiles Synthétiques ● Extra Sec ● Prêt à Ranger ● Prêt à repasser ● Facile à Repasser ● Couette ● Délicats ● ● ● Laine Rafraîchir ● ● Minuterie Rapide 1) Conjointement au programme, vous pouvez régler 1 ou plusieurs options. Pour les activer ou les désactiver, appuyez sur la touche correspondante.
 • Page 39: Utilisation Quotidienne

  FRANÇAIS cées jusqu'à ce que l'un de ces voy- 6.3 Dureté et conductivité de ants s'allume : l'eau • (faible <300 μS/cm) La dureté de l'eau varie selon les endroits. • (moyenne 300-600 μS/cm) La dureté de l'eau peut affecter sa con- •...
 • Page 40: Conseils

  40 www.electrolux.com La phase anti-froissage évite les plis du 4. Fermez le hublot de l'appareil. linge. Pensez toujours à nettoyer le filtre Vous pouvez retirer le linge avant la fin de et à vider le bac d'eau de conden- la phase anti-froissage. Pour de meilleurs sation lorsqu'un programme est résultats, nous vous recommandons de...
 • Page 41: Entretien Et Nettoyage

  FRANÇAIS Éti- Description quet- d'en- tre- tien textile Linge non adapté au sèche-linge. 9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE 9.1 Nettoyage du filtre...
 • Page 42: Nettoyage Du Condenseur

  42 www.electrolux.com 9.2 Vidange du bac d'eau de condensation Vous pouvez utiliser l'eau du bac d'eau de condensation comme eau distillée (par exemple pour les fers à vapeur). Avant d'utiliser l'eau, éliminez les résidus avec un filtre. 9.3 Nettoyage du condenseur...
 • Page 43: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS lavage neutres. N'utilisez pas de produits 9.4 Nettoyage du tambour abrasifs, de tampons à récurer ni de sol- Nettoyez le tambour avec un chiffon hu- vants. mide. Utilisez uniquement des produits de Frottez l'appareil avec un chiffon doux jus- lavage neutres.
 • Page 44: Caractéristiques Techniques

  44 www.electrolux.com Problème Solution possible Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc. L'appareil s'arrête en cours de fonc- Vérifiez que le bac d'eau de condensation tionnement. est vide. Appuyez sur la touche Départ/ Pause pour relancer le programme.
 • Page 45 FRANÇAIS Branchement électrique Tension 230 V Fréquence 50 Hz Fusible 16 A Puissance totale 2800 W Capacité du tambour 118 l Poids de l'appareil 41 kg Linge : poids max. 8 kg Type d'utilisation Domestique Température ambiante Min. 5 °C Max.
 • Page 46 11. TECHNISCHE DATEN ........... . 60 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 47: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Ge- dem die Temperatur unter 5 °C absin- brauch des Geräts zuerst die Gebrauchs- ken oder auf über 35 °C steigen kann. anleitung. Der Hersteller übernimmt keine • Das Gerät darf nicht hinter einer ver- Verantwortung für Verletzungen und Be- schließbaren Tür, einer Schiebetür oder schädigungen durch unsachgemäße...
 • Page 48: Elektrischer Anschluss

  48 www.electrolux.com • Überprüfen Sie den waagrechten Stand • Während der letzten Phase (Abkühlpha- des Geräts mit einer Wasserwaage, se) des Trockengangs wird keine Wär- wenn es an seinen endgültigen Platz me zugeführt, um Wäschestücke vor gestellt wird. Richten Sie es gegebe- Beschädigung zu schützen.
 • Page 49: Gerätebeschreibung

  DEUTSCH Mensch und Tier gesundheitliche Schä- • Reinigen Sie das Gerät mit einem wei- den hervorrufen. chen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen • Setzen oder stellen Sie sich niemals auf Sie keine Scheuermittel, scheuernde die geöffnete Gerätetür. Reinigungsschwämmchen, Lösungs- •...
 • Page 50: Bedienfeld

  50 www.electrolux.com 3. BEDIENFELD Programmwahlschalter Touchpad „ Wol Belading (Wolle) “ Display Touchpad „ Start/Pauze (Start/Pau- se) “ Touchpad „ Tijd (Zeit) “ Taste „Ein/Aus“ Touchpad „ Startuitstel (Zeitvorwahl) “ Touchpad „ Fijne was (Feinwäsche) “ Berühren Sie mit dem Finger den...
 • Page 51: Programmtabelle

  DEUTSCH Anzeigen Beschreibung Dauer des zeitgesteuerten Trocknens Dauer der Zeitvorwahl 4. PROGRAMMTABELLE Programme Art der Beladung / Max. Beladung / Pflegesymbol Katoen (Koch-/Buntwäsche) Textilien Extra Droog (Extra Trockengrad: Extra Trocken. / 8 kg / Trocken) Sterkdroog (Stark- Trockengrad: Starktrocken. / 8 kg / trocken) Kastdroog Trockengrad: Schranktrocken.
 • Page 52: Optionen

  52 www.electrolux.com Programme Art der Beladung / Max. Beladung / Pflegesymbol Wolltextilien. Sanftes Trocknen von waschbaren Wolltex- tilien. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Ab- schluss des Programms aus der Trommel. / 1 kg Wol (Wolle) Nur zum Trocknen von Sportschuhen mit dem Trocken- korb (Näheres entnehmen Sie der separaten Gebrauchs-...
 • Page 53 DEUTSCH sprechend der zu trocknenden Wä- „ Wol Belading (Wolle) “ wiederholt, um schemenge eingestellt werden. die Programmdauer zu verlängern. Wenn Sie die Option Tijd (Zeit) für ein Wollprogramm wählen, wird die Option 5.3 Fijne was (Feinwäsche) Wol Belading (Wolle) automatisch ge- sperrt.
 • Page 54: Einstellungen

  54 www.electrolux.com 6. EINSTELLUNGEN pads wie zum Einschalten der Opti- on gleichzeitig gedrückt, bis die An- zeige der Funktion „Kindersiche- rung“ erlischt. 6.2 Summer ein-/ausschalten Zum Ein- und Ausschalten der akusti- schen Signale halten Sie die Touchpads (B) und (C) ca. 2 Sekunden gleichzeitig Touchpad „...
 • Page 55 DEUTSCH 2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um • Es ertönt ein unterbrochener Signalton. das Gerät einzuschalten. • Die Anzeige „ “ blinkt. 3. Stellen Sie je nach Beladung das pas- • Die Anzeige „ “ leuchtet auf. sende Programm und die entsprech- •...
 • Page 56: Tipps Und Hinweise

  56 www.electrolux.com 8. TIPPS UND HINWEISE • Bunte und helle Textilien sollten nicht 8.1 Vorbereiten der Wäsche zusammen getrocknet werden. Kräftige • Schließen Sie ggf. alle Reißverschlüsse. Farben können auf hellere abfärben. • Wenn Sie Bettbezüge trocknen, knöp- • Achten Sie auf die Auswahl von geeig- fen Sie diese zu.
 • Page 57 DEUTSCH 9.2 Leeren des Wasserbehälters Das Wasser aus dem Wasserbe- hälter kann als destilliertes Wasser (z. B. zum Dampfbügeln) verwen- det werden. Bevor Sie das Was- ser weiterverwenden, sollten Sie das Kondensat filtern, um Schmutzrückstände zu entfernen.
 • Page 58 58 www.electrolux.com 9.3 Reinigen des Wärmetauschers Neutralreiniger. Benutzen Sie keine 9.4 Reinigen der Trommel Scheuermittel, scheuernde Reinigungs- Reinigen Sie die Trommel mit einem schwämmchen oder Lösungsmittel. feuchten Tuch. Verwenden Sie aus- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen schließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie Tuch trocken.
 • Page 59: Fehlersuche

  DEUTSCH 10. FEHLERSUCHE 10.1 Problem Mögliche Abhilfe Das Gerät lässt sich nicht einschal- Vergewissern Sie sich, dass der Netzste- ten. cker in die Netzsteckdose eingesteckt ist. Vergewissern Sie sich, dass im Siche- rungskasten keine Sicherung ausgelöst hat. Das Programm startet nicht. Berühren Sie „...
 • Page 60: Technische Daten

  60 www.electrolux.com • Das Gerät war überladen. 10.2 Nicht zufriedenstellende • Die Trommel ist schmutzig. Trocknungsergebnisse • Der Leitfähigkeitssensor ist nicht richtig • Sie haben ein falsches Programm ge- eingestellt. wählt. • Die Lüftungsschlitze sind verstopft. • Der Filter ist verstopft.
 • Page 61 DEUTSCH 12. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol elektronische Geräte. Entsorgen Sie . Entsorgen Sie die Verpackung in den Geräte mit diesem Symbol nicht mit entsprechenden Recyclingbehältern. dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Recyceln Sie zum Umwelt- und Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Gesundheitsschutz elektrische und Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
 • Page 62 62 www.electrolux.com...
 • Page 63 DEUTSCH...
 • Page 64 www.electrolux.com/shop...

Table of Contents