Download Print this page

Asus X555L E-manual: Federal Communications Commission Erklæring

Hide thumbs
Also See for X555L
E-manual - 130 pages
E-manual - 108 pages

Advertisement

Disse oplysninger er kopieret fra CETECOM og gives uden garanti. For
opdateringer til oversigten, gå til http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.
html
1 Nationale krav gælder kun, hvis udstyret bruger impulstastning (hvis
producenten anfører i brugervejledningen, at udstyret kun er beregnet til at
understøtte DTMF signalering, er yderligere testning unødvendig).
I Holland kræves yderligere testning for serieforbindelser og opkald-id indikering.
Federal communications commission erklæring
Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår:
Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og
Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der
kan forårsage uønsket drift.
Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en
klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission
(FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse
mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer,
bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i
overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på
radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde
interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio
eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret,
er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller
flere af følgende foranstaltninger:
Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
Notebook PC E-Manual
105

Advertisement

   Also See for Asus X555L

   Related Manuals for Asus X555L

This manual also for:

R556l, A555l, K555l, Gl551jm

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • kathleen gremler Jun 13, 2016 10:16:
    i cant read this ,manual its in another language. i can only read englis and am an american.