Download Print this page

Asus X555L E-manual: Krav Til Strømsikkerhed; Tv Tuner Meddelelser; Reach; Macrovision Corporation Produktnote

Hide thumbs
Also See for X555L
E-manual - 130 pages
E-manual - 108 pages

Advertisement

Krav til strømsikkerhed
Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg
skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G,
2
2
0,75mm
eller H05VV-F, 2G, 0,75mm
.

TV Tuner meddelelser

Meddelelse til CATV systeminstallatør - Kabeldistributionssystemet skal
jordforbindes i overensstemmelse med ANSI/NFPA 70, "National Electrical Code
(NEC)", især afsnit 820.93, "Jordforbindelse af koaksialkablets ydre, ledende skjold" .
Installation skal inkludere tilslutning af koaksialkablet til jord ved husindgangen.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt
begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters
kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Macrovision Corporation produktnote

Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af loven om ophavsret og
fra visse U.S.A. patenter og andre intellektuelle rettigheder der ejes af Macrovision
Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne ophavsretslige beskyttede
teknologi, skal være autoriseret af Macrovision Corporation, og er kun beregnet
til brug i hjemmet og andet begrænset brug medmindre andet er autoriseret af
Macrovision Corporation. Omvendt konstruktion eller adskillelse er forbudt.
Forebyggelse af høretab
For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på
høje lydniveauer i længere tid.
Notebook PC E-Manual
111

Advertisement

   Also See for Asus X555L

   Related Manuals for Asus X555L

This manual also for:

R556l, A555l, K555l, Gl551jm

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • kathleen gremler Jun 13, 2016 10:16:
    i cant read this ,manual its in another language. i can only read englis and am an american.